Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Maden Hukuku
Kavramlar–İlkeler–Tanımlar
Nisan 2017 / 2. Baskı / 296 Syf.

Baskısı tükenmiştir.
 

Diğer Baskılar
 Baskı Tarih Fiyatı İndirimli
 1. Şubat2016 47.00 TL 39.90 TL (%16) Sepete Ekle
   

Maden hukuku çok bilinen bir hukuk dalı olmadığı gibi, fazla kişinin ilgisini de çekmemektedir. Bu nedenle de doktrinde fazla yer almamıştır. Hukuk fakültelerinde yeteri kadar ilgi görmediği gibi, maden mühendisliği eğitiminde de ya hiç yer almamakta ya da gerektiği önemde işlenmemektedir. Özellikle çevre ve insan haklarındaki güncel gelişmeler karşısında maden hukukunun, bu gelişmelere paralel bir değişiklik göstermesi kaçınılmaz gözükmektedir. Bu kitapta "yeni tip madencilik" diyebileceğimiz madenciliğin yolunu açmak üzere yeni bir maden hukuku kavramı oluşturulmaya çalışılmıştır.

Kitap daha çok yargısal faaliyette bulunan üyelerin ısrarı ve teşviki ile hazırlandığından, özellikle kavram ve tanımların bu kesime hitap edeceği düşünülmektedir. İlkeler kısmı ise hem uygulayıcılara hem de kanun yapıcılara yol gösterici olacaktır. Son bölüm ise madenciliğin cefakar emekçileri olan maden mühendislerine ayrılmıştır.

Bu kitap, 28 yıllık maden mühendisliği tecrübesinin hukuki yorumudur.

Konu Başlıkları
Maden Hukukunun Temel Kavramları
Maden Haklarının Tarihsel Gelişimi
Maden Mevzuatımızın Satır Başları
Madencilik Faaliyetlerinin Özellikleri
Maden Hukukunun Özellikleri ve İlkeleri
Devletin Hüküm ve Tasarrufu
Maden Ruhsatına Tanınan Hukuki Ayrıcalıklar
Maden Haklarının Kazanılması
Madencilik Sektöründe Devlet Yardımları
Rödövans Sözleşmeleri
Maden Kanunda İdari Para Cezaları
Maden Ruhsatları İle İlgili Uyuşmazlıklarda Usul Sorunları
Madencilikte İzinler
İdarenin Denetim Görevi
İdarenin Hukuki Sorumluluğu ve Kurul Kararları
Maden Hukukunda Maden Mühendisinin Yeri
İş Kanununda Maden Mühendisinin Yeri
Barkod: 9789750242748
Yayın Tarihi: Nisan 2017
Baskı Sayısı:  2
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 296
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
İkinci Baskıya Önsöz  7
Teşekkür  8
Kısaltmalar  15
I. GENEL BİLGİLER  17
II. MADEN HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI  19
A. Maden Kavramı  19
1. Maden Kanunlarında Maden Tanımı  22
a. 1858 Arazi Kanunnamesi  22
b. 1861 Maâdin Nizamnamesi  22
c. 23 Zilhicce 1285 (1869) Tarihli Maadin Nizamnamesi  22
d. 26 Mart 1322 (1906)) Tarihli Maadin Nizamnamesi  22
2. Güncel Maden Kanununda Maden Tanımı  23
a. Yer Kabuğunda ve Su Kaynaklarına Tabi Olma  23
b. Ekonomik ve Ticari Değeri Olması  23
c. Petrol, Doğal Gaz, Jeotermal ve Su Kaynakları Dışında Olma Hali  23
d. Dışında Olma Hali  24
e. Sayma Yolu İle Madenlerin Adının Belirtilmesi  24
B. Maden Kanunda Yapılan Maden Tanımdaki Sorunlar  24
MADEN VE TAŞOCAKLARI  27
C. Madencilik Faaliyeti Kavramı  32
D. Hukuk Kavramı  33
E. Maden Hukukunun Amacı  34
F. Maden Hukukunun Doğal Kaynaklar Hukuku İçinde Yeri  36
G. Maden Hukuku İle Çevre Hukuku İlişkisi  37
H. Maden Hukukunda Adaleti Sağlama Görevi  41
İ. Dünya’da Maden Hukukunda Var Olan Farklı Yaklaşımlar  42
J. Maden Hakları İle Maden Mülkiyeti  43
K. Maden Hukukunun Uluslararası Niteliği  44
III. MADEN HAKLARI  47
A. Maden Arama Hakkı  47
B. Maden İşletme Hakkı  49
C. Buluculuk Hakkı  50
D. Maden Kanununda Gösterilen Teşviklerden Yararlanma Hakkı  51
IV. MADEN HAKLARININ TARİHSEL GELİŞİMİ  53
A. Çatalhöyük  53
1. Çatalhöyük’de Madencilik  53
2. Kireç ve Alçı  53
3. Obsidiyen  54
4. Yapı Malzemeleri  55
5. Çatalhöyük’de Değiş–Tokuş  55
6. Sanat, Cömertlik ve Hediye  56
7. Çatalhöyük’de Son Söz  56
B. Hititler  57
1. Hitit İnsanının Düşünce Biçimi  57
2. Hititlerde Madencilik  58
3. Metal Madenciliği  59
4. Karşılaştırma  59
C. Sonuç  60
D. Osmanlı’da Maden Hakları  60
V. MADEN MEVZUATIMIZIN SATIR BAŞLARI  63
A. 23 Şevval 1274 (1858) Tarihli Arazi Kanunu  63
B. 9 Muharrem 1278 (28 Mayıs 1861) Tarihli Maadin Nizamnamesi  63
C. 23 Zilhicce 1285 (1869) Tarihli Maadin Nizamnamesi  64
D. 25 Ağustos 1303 (1887) Tarihli Maadin Nizamnamesi  65
E. 26 Mart 1322 (1906)) Tarihli Maadin Nizamnamesi  67
F. 13 Mayıs 1915 Tarihli Kanun  68
G. 23.06.1942 Tarih ve 4268 Sayılı Madenlerin Aranması ve İşletilmesine Dair Kanun  68
H. 11.03.1954 Yılı 6309 Sayılı Maden Kanunu  69
İ. 04.08.1985 Tarih 3213 Sayılı Maden Kanunu  70
VI. MADENCİLİK FAALİYETLERİNİN ÖZELLİKLERİ  73
A. Madencilik Faaliyetlerindeki Özelliklerin Hukuki Sonuçları  75
B. Madencilik Faaliyetine Dahil Edilmesi Gereken Faaliyetler  78
C. Madencilik Faaliyetinin Diğer Disiplinlerle İlişkisi  78
D. Madencilik Faaliyetinde Kamu Hizmeti ve Kamu Yararı  79
VII. MADEN HUKUKUNUN ÖZELLİKLERİ VE İLKELERİ  85
A. Madenler Bulundukları Yerde Üretilirler  85
B. Madenler Yenilenemeyen Kaynaklardır  86
C. Madencilik Faaliyetinden Doğan Haklar Bölünemez  87
D. Maden Hakları Tekel Niteliğindedir  89
E. Maden Hukukunda İstisnalar Temel Özelliktir  90
VIII. DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU  91
A. İdari İşlem Olarak Ruhsat  92
B. İdare Hukuku Açısından Ruhsat  94
C. Maden Hukukunda Ruhsat  97
D. Maden Hukukunda, Arazi Değil, Maden Kaynağı Ruhsatlandırılmalıdır  98
E. Ruhsatlar Üç Boyutlu Olmalıdır  99
F. Maden Ruhsatlarında Kıymet Takdiri  101
G. Ticaret Kanuna Göre Maden Ruhsatının Sermaye Sayılabilmesi  103
H. Maden Ruhsatları Siyaset İlişkisi  103
IX. MADEN RUHSATINA TANINAN HUKUKİ AYRICALIKLAR  105
A. İrtifak ve İntifa Hakkı Tesisi Talep Etme  105
B. Kamulaştırma Talep Hakkı  105
C. Haciz Edilemezlik  109
D. Ruhsatsız Üretim ve Sonuçları  110
X. DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU İLE MÜLKİYET İLİŞKİSİ  117
XI. MADEN HUKUKUNDA EHLİYET  119
A. Maden Haklarını Kullanabilecek Olanlar  119
B. Maden Haklarını Kullanamayacak Olanlar  121
XII. MADEN KANUNUNDAKİ TANIMLAR  123
A. İdari Yapı ile İlgili Tanımlar  123
B. Hukuki Tanımlar  123
C. Teknik İçeriği Olan Tanımlar  126
1. Rezerv Tanımları  126
2. Rapor ve Proje Tanımları  129
3. Tesis Tanımları  132
4. Diğer Teknik Tanımlar  132
XIII. MADEN HAKLARININ KAZANILMASI  143
A. Arama Ruhsatının Kazanılması  143
1. İlk Müracaatla Hak Kazanımı  143
2. İhale İle Hak Kazanımı  143
3. Devir İle Hak Kazanımı  144
4. Miras Yolu İle Hak Kazanımı  145
5. İcradan Satış Yolu veya Mahkeme Kararı İle Hak Kazanımı  146
B. İşletme Ruhsatının Kazanılması  146
1. Arama Ruhsatı Sonunda İşletme Ruhsatı Talep Edilerek  146
2. Devir İle  148
3. İhale İle  148
4. Miras Yolu İle  149
XIV. SİCİL KAYITLARI  151
A. Arama Sicil Kayıtları  151
B. İşletme Sicil Kayıtları  151
XV. MADEN HUKUKUNDA SINIRLI AYNİ HAKLAR  155
A. Maden Hukukunda İrtifa ve İntifa Hakkı  155
1. Arama Döneminde  156
a. Arama Ruhsatı Sahibi Olmak  156
b. İrtifak/İntifa Edilmesi Düşünülen Alan Özel Mülk Olması ve Arama Ruhsatı İle Çakışık Olma Hali  156
c. Kullanma Amacının Madencilik Olması  156
d. Sürenin Belli ya da Belirlenebilir Olması  156
2. İşletme Dönemi  156
B. Maden Hukukunda İpotek  157
C. Maden Hukukunda Rehin  158
XVI. MADEN HUKUKUNDA DEVLET HAKKI KAVRAMI  161
A. Devlet Hakkının Alınmadığı Durumlar  162
B. Devlet Hakkının Bir Kısmının Ödenmediği Haller  163
1. Madenlerin Yurt İçinde ve Kendi Entegre Tesisinde Kullanılarak Metal Hale Getirilmesi Hali  163
2. Yeraltı İşletmesi Yapıldığında %50  164
3. Ormanla İlgili Ödemler Yapılmışsa %30 Eksik Ödenme Hali  166
C. Devlet Hakkının Tespitinde Bakanlar Kurulu’nun Yetkisi  166
D. Devlet Hakkının Paylaştırılması  167
XVII. MADENCİLİKTE TEŞVİK TEDBİRLERİ  169
XVIII. MADENCİLİK SEKTÖRÜNDE DEVLET YARDIMLARI  171
A. Bölgesel ve Sektörel Destekler  171
B. Genel Teşvik Sistemi  172
C. Büyük Ölçekli Yatırımlar  173
D. Altın Aramalarında KDV İstisnası  173
XIX. RÖDOVANS SÖZLEŞMELERİ  175
A. Alt İşverenlik, Rodövans ve Hizmet Alimi Uygulamasının Hukuki Alt Yapısı  176
B. Rodövans Uygulamasının Hukuki Alt Yapısı  178
C. Rödövans Sözleşmelerinin Yorumu  181
XX. MADEN KANUNDA İDARİ PARA CEZALARI  183
A. İdari Para Cezalarında Karşılaşılan Sorunlar  185
XXI. MADEN HAKLARININ KAYBI  187
A. Anayasal Nedenlerle Maden Haklarının Kaybı  187
1. Devletleştirme İle  187
2. Devletin Hüküm ve Tasarrufu İlkesi Nedeniyle  187
B. Maden Kanununda Yer Alan Kaybettirme Yolları  188
1. Arama Dönemi  188
a. Ruhsat Süresinin Sona Ermesi  188
b. Ruhsatın Feshi  188
c. Ruhsatın Devri  188
d. Terk  188
e. İşletme Ruhsatı Talep Etmemek  188
f. Mirasçıların Gerekli Yükümlülüklerini Yerine Getirmemesi  189
2. İşletme Dönemi  189
a. Ruhsat Süresinin Sona Ermesi  189
b. Ruhsatın Feshi  189
c. Terk  189
d. Rezervin Tükenmesi  190
e. Mirasçıların Gerekli Yükümlülüklerini Yerine Getirmemesi  190
f. Tacirin İflası, Ruhsatın Sona Erdirilmesi Sonucunu Doğurmaz  191
XXII. MADEN RUHSATLARI İLE İLGİLİ UYUŞMAZLIKLARDA USUL SORUNLARI  193
A. Görev Yönünden Sorunlar  193
B. Yetki Yönünden  193
XXIII. MADENCİLİKTE İZİNLER  197
A. Arama Döneminde İzin  197
1. Arama Faaliyetine İzin Verilmeyen Alanlar  197
2. Bildirim ve İzin Usulünün Geçerli Olduğu Alanlar  197
3. Her Türlü Maden Arama Faaliyetinin İzne Tabi Olduğu Yerler  198
B. İşletme Döneminde İzin  199
1. İzin Verilmeyen Alanlar  199
2. İzine Tabi Alanlar  199
C. Bakanlığın Yetkisi  200
D. İzinde Süreler  202
XXIV. İDARENİN DENETİM GÖREVİ  205
XXV. İDARENİN HUKUKİ SORUMLULUĞU VE KURUL KARARLARI  207
XXVI. MADEN HUKUKUNDA MADEN MÜHENDİSİNİN YERİ  211
A. İş Kanununda Maden Mühendisinin Yeri  211
XXVII. İŞ SÖZLEŞMESİ  213
XXVIII. İŞVEREN VEKİLİ  215
A. İşveren Vekili (Maden Mühendisi) İle İşçi Arasındaki İlişki (İşçi–İşçi İlişkisi)  216
B. İşveren Vekili (Maden Mühendisi) İle İşveren Arasındaki İlişki (İşçi–İşveren İlişkisi)  216
C. Maden Mühendisinin İş Kanuna Göre Karşılaşabileceği Yaptırımlar  217
1. İdari Yaptırım  217
2. Cezai Yaptırım  218
3. Hukuki Yaptırım  220
4. Rücu Davaları  221
XXIX. DANIŞTAY KARARLARI  223
Sonsöz  283
Ekler  285
Kaynakça  291
Kavramlar Dizini  293
 


Ömer Günay
Şubat 2016
47.00 TL
İndirimli: 39.90 TL (%15)
Sepete Ekle
Yasin Ataç
Ocak 2021
45.00 TL
Sepete Ekle
Paluri Arzu Kal Demirçi
Ocak 2021
79.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
İkinci Baskıya Önsöz  7
Teşekkür  8
Kısaltmalar  15
I. GENEL BİLGİLER  17
II. MADEN HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI  19
A. Maden Kavramı  19
1. Maden Kanunlarında Maden Tanımı  22
a. 1858 Arazi Kanunnamesi  22
b. 1861 Maâdin Nizamnamesi  22
c. 23 Zilhicce 1285 (1869) Tarihli Maadin Nizamnamesi  22
d. 26 Mart 1322 (1906)) Tarihli Maadin Nizamnamesi  22
2. Güncel Maden Kanununda Maden Tanımı  23
a. Yer Kabuğunda ve Su Kaynaklarına Tabi Olma  23
b. Ekonomik ve Ticari Değeri Olması  23
c. Petrol, Doğal Gaz, Jeotermal ve Su Kaynakları Dışında Olma Hali  23
d. Dışında Olma Hali  24
e. Sayma Yolu İle Madenlerin Adının Belirtilmesi  24
B. Maden Kanunda Yapılan Maden Tanımdaki Sorunlar  24
MADEN VE TAŞOCAKLARI  27
C. Madencilik Faaliyeti Kavramı  32
D. Hukuk Kavramı  33
E. Maden Hukukunun Amacı  34
F. Maden Hukukunun Doğal Kaynaklar Hukuku İçinde Yeri  36
G. Maden Hukuku İle Çevre Hukuku İlişkisi  37
H. Maden Hukukunda Adaleti Sağlama Görevi  41
İ. Dünya’da Maden Hukukunda Var Olan Farklı Yaklaşımlar  42
J. Maden Hakları İle Maden Mülkiyeti  43
K. Maden Hukukunun Uluslararası Niteliği  44
III. MADEN HAKLARI  47
A. Maden Arama Hakkı  47
B. Maden İşletme Hakkı  49
C. Buluculuk Hakkı  50
D. Maden Kanununda Gösterilen Teşviklerden Yararlanma Hakkı  51
IV. MADEN HAKLARININ TARİHSEL GELİŞİMİ  53
A. Çatalhöyük  53
1. Çatalhöyük’de Madencilik  53
2. Kireç ve Alçı  53
3. Obsidiyen  54
4. Yapı Malzemeleri  55
5. Çatalhöyük’de Değiş–Tokuş  55
6. Sanat, Cömertlik ve Hediye  56
7. Çatalhöyük’de Son Söz  56
B. Hititler  57
1. Hitit İnsanının Düşünce Biçimi  57
2. Hititlerde Madencilik  58
3. Metal Madenciliği  59
4. Karşılaştırma  59
C. Sonuç  60
D. Osmanlı’da Maden Hakları  60
V. MADEN MEVZUATIMIZIN SATIR BAŞLARI  63
A. 23 Şevval 1274 (1858) Tarihli Arazi Kanunu  63
B. 9 Muharrem 1278 (28 Mayıs 1861) Tarihli Maadin Nizamnamesi  63
C. 23 Zilhicce 1285 (1869) Tarihli Maadin Nizamnamesi  64
D. 25 Ağustos 1303 (1887) Tarihli Maadin Nizamnamesi  65
E. 26 Mart 1322 (1906)) Tarihli Maadin Nizamnamesi  67
F. 13 Mayıs 1915 Tarihli Kanun  68
G. 23.06.1942 Tarih ve 4268 Sayılı Madenlerin Aranması ve İşletilmesine Dair Kanun  68
H. 11.03.1954 Yılı 6309 Sayılı Maden Kanunu  69
İ. 04.08.1985 Tarih 3213 Sayılı Maden Kanunu  70
VI. MADENCİLİK FAALİYETLERİNİN ÖZELLİKLERİ  73
A. Madencilik Faaliyetlerindeki Özelliklerin Hukuki Sonuçları  75
B. Madencilik Faaliyetine Dahil Edilmesi Gereken Faaliyetler  78
C. Madencilik Faaliyetinin Diğer Disiplinlerle İlişkisi  78
D. Madencilik Faaliyetinde Kamu Hizmeti ve Kamu Yararı  79
VII. MADEN HUKUKUNUN ÖZELLİKLERİ VE İLKELERİ  85
A. Madenler Bulundukları Yerde Üretilirler  85
B. Madenler Yenilenemeyen Kaynaklardır  86
C. Madencilik Faaliyetinden Doğan Haklar Bölünemez  87
D. Maden Hakları Tekel Niteliğindedir  89
E. Maden Hukukunda İstisnalar Temel Özelliktir  90
VIII. DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU  91
A. İdari İşlem Olarak Ruhsat  92
B. İdare Hukuku Açısından Ruhsat  94
C. Maden Hukukunda Ruhsat  97
D. Maden Hukukunda, Arazi Değil, Maden Kaynağı Ruhsatlandırılmalıdır  98
E. Ruhsatlar Üç Boyutlu Olmalıdır  99
F. Maden Ruhsatlarında Kıymet Takdiri  101
G. Ticaret Kanuna Göre Maden Ruhsatının Sermaye Sayılabilmesi  103
H. Maden Ruhsatları Siyaset İlişkisi  103
IX. MADEN RUHSATINA TANINAN HUKUKİ AYRICALIKLAR  105
A. İrtifak ve İntifa Hakkı Tesisi Talep Etme  105
B. Kamulaştırma Talep Hakkı  105
C. Haciz Edilemezlik  109
D. Ruhsatsız Üretim ve Sonuçları  110
X. DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU İLE MÜLKİYET İLİŞKİSİ  117
XI. MADEN HUKUKUNDA EHLİYET  119
A. Maden Haklarını Kullanabilecek Olanlar  119
B. Maden Haklarını Kullanamayacak Olanlar  121
XII. MADEN KANUNUNDAKİ TANIMLAR  123
A. İdari Yapı ile İlgili Tanımlar  123
B. Hukuki Tanımlar  123
C. Teknik İçeriği Olan Tanımlar  126
1. Rezerv Tanımları  126
2. Rapor ve Proje Tanımları  129
3. Tesis Tanımları  132
4. Diğer Teknik Tanımlar  132
XIII. MADEN HAKLARININ KAZANILMASI  143
A. Arama Ruhsatının Kazanılması  143
1. İlk Müracaatla Hak Kazanımı  143
2. İhale İle Hak Kazanımı  143
3. Devir İle Hak Kazanımı  144
4. Miras Yolu İle Hak Kazanımı  145
5. İcradan Satış Yolu veya Mahkeme Kararı İle Hak Kazanımı  146
B. İşletme Ruhsatının Kazanılması  146
1. Arama Ruhsatı Sonunda İşletme Ruhsatı Talep Edilerek  146
2. Devir İle  148
3. İhale İle  148
4. Miras Yolu İle  149
XIV. SİCİL KAYITLARI  151
A. Arama Sicil Kayıtları  151
B. İşletme Sicil Kayıtları  151
XV. MADEN HUKUKUNDA SINIRLI AYNİ HAKLAR  155
A. Maden Hukukunda İrtifa ve İntifa Hakkı  155
1. Arama Döneminde  156
a. Arama Ruhsatı Sahibi Olmak  156
b. İrtifak/İntifa Edilmesi Düşünülen Alan Özel Mülk Olması ve Arama Ruhsatı İle Çakışık Olma Hali  156
c. Kullanma Amacının Madencilik Olması  156
d. Sürenin Belli ya da Belirlenebilir Olması  156
2. İşletme Dönemi  156
B. Maden Hukukunda İpotek  157
C. Maden Hukukunda Rehin  158
XVI. MADEN HUKUKUNDA DEVLET HAKKI KAVRAMI  161
A. Devlet Hakkının Alınmadığı Durumlar  162
B. Devlet Hakkının Bir Kısmının Ödenmediği Haller  163
1. Madenlerin Yurt İçinde ve Kendi Entegre Tesisinde Kullanılarak Metal Hale Getirilmesi Hali  163
2. Yeraltı İşletmesi Yapıldığında %50  164
3. Ormanla İlgili Ödemler Yapılmışsa %30 Eksik Ödenme Hali  166
C. Devlet Hakkının Tespitinde Bakanlar Kurulu’nun Yetkisi  166
D. Devlet Hakkının Paylaştırılması  167
XVII. MADENCİLİKTE TEŞVİK TEDBİRLERİ  169
XVIII. MADENCİLİK SEKTÖRÜNDE DEVLET YARDIMLARI  171
A. Bölgesel ve Sektörel Destekler  171
B. Genel Teşvik Sistemi  172
C. Büyük Ölçekli Yatırımlar  173
D. Altın Aramalarında KDV İstisnası  173
XIX. RÖDOVANS SÖZLEŞMELERİ  175
A. Alt İşverenlik, Rodövans ve Hizmet Alimi Uygulamasının Hukuki Alt Yapısı  176
B. Rodövans Uygulamasının Hukuki Alt Yapısı  178
C. Rödövans Sözleşmelerinin Yorumu  181
XX. MADEN KANUNDA İDARİ PARA CEZALARI  183
A. İdari Para Cezalarında Karşılaşılan Sorunlar  185
XXI. MADEN HAKLARININ KAYBI  187
A. Anayasal Nedenlerle Maden Haklarının Kaybı  187
1. Devletleştirme İle  187
2. Devletin Hüküm ve Tasarrufu İlkesi Nedeniyle  187
B. Maden Kanununda Yer Alan Kaybettirme Yolları  188
1. Arama Dönemi  188
a. Ruhsat Süresinin Sona Ermesi  188
b. Ruhsatın Feshi  188
c. Ruhsatın Devri  188
d. Terk  188
e. İşletme Ruhsatı Talep Etmemek  188
f. Mirasçıların Gerekli Yükümlülüklerini Yerine Getirmemesi  189
2. İşletme Dönemi  189
a. Ruhsat Süresinin Sona Ermesi  189
b. Ruhsatın Feshi  189
c. Terk  189
d. Rezervin Tükenmesi  190
e. Mirasçıların Gerekli Yükümlülüklerini Yerine Getirmemesi  190
f. Tacirin İflası, Ruhsatın Sona Erdirilmesi Sonucunu Doğurmaz  191
XXII. MADEN RUHSATLARI İLE İLGİLİ UYUŞMAZLIKLARDA USUL SORUNLARI  193
A. Görev Yönünden Sorunlar  193
B. Yetki Yönünden  193
XXIII. MADENCİLİKTE İZİNLER  197
A. Arama Döneminde İzin  197
1. Arama Faaliyetine İzin Verilmeyen Alanlar  197
2. Bildirim ve İzin Usulünün Geçerli Olduğu Alanlar  197
3. Her Türlü Maden Arama Faaliyetinin İzne Tabi Olduğu Yerler  198
B. İşletme Döneminde İzin  199
1. İzin Verilmeyen Alanlar  199
2. İzine Tabi Alanlar  199
C. Bakanlığın Yetkisi  200
D. İzinde Süreler  202
XXIV. İDARENİN DENETİM GÖREVİ  205
XXV. İDARENİN HUKUKİ SORUMLULUĞU VE KURUL KARARLARI  207
XXVI. MADEN HUKUKUNDA MADEN MÜHENDİSİNİN YERİ  211
A. İş Kanununda Maden Mühendisinin Yeri  211
XXVII. İŞ SÖZLEŞMESİ  213
XXVIII. İŞVEREN VEKİLİ  215
A. İşveren Vekili (Maden Mühendisi) İle İşçi Arasındaki İlişki (İşçi–İşçi İlişkisi)  216
B. İşveren Vekili (Maden Mühendisi) İle İşveren Arasındaki İlişki (İşçi–İşveren İlişkisi)  216
C. Maden Mühendisinin İş Kanuna Göre Karşılaşabileceği Yaptırımlar  217
1. İdari Yaptırım  217
2. Cezai Yaptırım  218
3. Hukuki Yaptırım  220
4. Rücu Davaları  221
XXIX. DANIŞTAY KARARLARI  223
Sonsöz  283
Ekler  285
Kaynakça  291
Kavramlar Dizini  293
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2021