Girişimciler İçin İnşaat ve Müteahhitlik İnşaata Başlangıç – İnşaat Aşamaları – İhale Müteahhitlik ve Yöntemleri – Bina Maliyeti Hesabı Proje – Şantiye Yönetimi– Satış Yöntemleri Dr. Serdal Özlük  - Kitap

Girişimciler İçin İnşaat ve Müteahhitlik

İnşaata Başlangıç – İnşaat Aşamaları – İhale Müteahhitlik ve Yöntemleri – Bina Maliyeti Hesabı Proje – Şantiye Yönetimi– Satış Yöntemleri

5. Baskı, 
Mart 2023
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
368
Barkod:
9789750283819
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
345,00
Stoktan hemen gönderilir.
Kitabın Açıklaması
Kitap gördüğü yoğun ilgi sonucunda, kısa sürede beşinci baskısını yapmıştır. Kitap müteahhitlik mesleği ile ilk kez tanışacak olanlar, müteahhitlik mesleğine ilgi duyanlar ve hali hazırda müteahhitlik yapanlara yönelik bir çalışmadır.
Kitabın beşinci baskısı, yenilenerek baştan sona Türkçe yazım ve anlam kontrolünden geçirilerek yapılmıştır.
Çalışmada okuyucunun müteahhitlik mesleğine sıfırdan başlayacağı esas alınarak; müteahhitliğin tanımı, mesleğe giriş koşulları, müteahhitlik yöntemleri, yönetim ve organizasyon gibi bilgilere yer verilerek başlanmıştır. İlerleyen bölümlerde inşaat öncesi aşamalar, imar ve ruhsat, inşaat yapım aşamaları, bina maliyet hesaplamaları, metraj hesapları, ihale ve hakedişler, işin pazarlaması, satılması, müşteri hizmetleri, vergilendirilmesi, tapu işlemleri ve son olarak proje ve şantiye yönetimi gibi konular işlenmiştir.
Kitapta teorik bilgilerden yola çıkılarak pratik inşaat uygulamaları ayrıntılı olarak incelenmektedir. Ancak konular, herkesin faydalanabileceği şekilde sade ve anlaşılır bir dille, örnek olaylarla desteklenerek hazırlanmıştır. Müteahhitlik mesleğinin ana işi olan inşaat yapımı ve yönetimi bu çalışmanın ana konusunu oluşturmaktadır.
Kitabın, deprem kuşağında olan ülkemize iyi müteahhitler yetiştirilmesinde katkıda bulunması dileklerimizle...
Kitabın Konu Başlıkları
.
Girişimcilik ve Müteahhitlik
.
Müteahhitlik Sektörünün Genel Görünümü
.
Müteahhit Olma Şartları ve Yöntemleri
.
Müteahhit Firmalarda Yönetim ve Organizasyon
.
Proje ve Şantiye Yönetimi
.
İnşaat Sözleşmeleri
.
İnşaat Aşamaları
.
İnşaat Ruhsatı İçin Gerekli Aşamalar
.
İnşaat Alanı Hesaplama Yöntemleri
.
Bina Maliyet Hesaplama Yöntemleri
.
Metraj Hesaplama Yöntemleri
.
İhale İşleri, Hak Ediş ve Kabuller
.
Satış Yöntemleri ve Tapu İşlemleri
.
İnşaat İşlerinde Vergilendirme
Kitabın İçindekileri
Kahramanmaraş Merkezli Depreme Ön Söz 
5
Ön Söz 
7
Tablolar, Şekiller ve Resimler Listesi 
15
Giriş 
17
1. Bölüm
MÜTEAHHİTLİK: GENEL GİRİŞ
I. GİRİŞİMCİLİK 
23
II. GİRİŞİMCİNİN ÖZELLİKLERİ 
25
III. MÜTEAHHİTLİK VE GÖREV TANIMI 
28
A. Müteahhit Olma Şartları 
30
B. Müteahhidin Sorumlulukları 
33
C. Müteahhitlik Yetki Sınıfları 
34
D. Müteahhitlik İş Deneyim Belge Tespiti ve Grup Tayini 
37
IV. MÜTEAHHİTLİK ŞİRKETİ TÜRLERİ 
47
A. Yasada Tanımlanan Şirketler 
48
1. Şahıs Şirketleri 
48
2. Limitet Şirket 
49
3. Anonim Şirket 
50
4. Müteahhitlik Açısından Şahıs, Limitet ve Anonim Şirketlerin Avantajlarının ve Dezavantajlarının Karşılaştırılması 
51
B. Müteahhitliğe Özel Şirketler 
52
1. Ortak Girişim 
52
2. Yetki Sınıfı Ortaklığı 
55
3. Proje Şirketi 
56
4. Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO) 
57
5. Konsorsiyum ve Joint Venture ile Müteahhitlik 
58
6. Yurt Dışı Müteahhitlik 
61
V. MÜTEAHHİTLİK YÖNTEMLERİ 
64
A. Kendi Arsasını Temin Etme Yöntemiyle Müteahhitlik 
65
B. Başkasının Arsasına İnşaat Yapma Yöntemiyle Müteahhitlik 
66
1. Kat Karşılığı Yöntemi (Sözleşmesi) ile Müteahhitlik 
67
2. Hasılat Paylaşım Yöntemi (Sözleşmesi) ile Müteahhitlik 
73
C. Taşeron Müteahhitlik 
75
D. Başkasının Namına Müteahhitlik (Taahhüt) 
77
E. Altyapı Müteahhitliği 
77
F. Yıkım Müteahhitliği 
78
VI. MÜTEAHHİT FİRMALARDA YÖNETİM VE ORGANİZASYON 
81
A. Küçük ve Orta Ölçekli Şirketlerde Yönetim ve Organizasyon 
82
B. Büyük Ölçekli İnşaat Şirketlerinde Yönetim ve Organizasyon 
83
C. Müteahhit Firmaların Büyüme Aşamaları 
85
D. İnşaat Projelerinde Kullanılan Programlar 
87
2. Bölüm
İNŞAAT TÜRLERİ, YAPI MALİYET HESABI VE İHALE İŞLERİ
I. İNŞAAT VE TÜRLERİ 
91
A. Üst Yapılar 
93
1. Taşıyıcı Sistem Malzemelerine ve Yapısal Özelliklerine Göre Sınıflandırılan İnşaatlar 
94
a. Betonarme İnşaat 
94
b. Çelik İnşaat 
95
2. Kullanım ve Yapım Yöntemlerine Göre Sınıflandırılan İnşaatlar 
97
a. Yeşil Bina İnşaatı 
99
b. Modern İnşaat Yöntemleri 
101
B. Altyapı İnşaatı 
104
II. İNŞAAT ÜRETİMİNDE MALİYET KAVRAMI 
105
A. Metraj ve Alan Hesaplama Yöntemleri 
107
B. Maliyetlerin Dağılımı 
113
C. Yapı Maliyeti Hesaplama Yöntemleri 
115
III. MÜTEAHHİTLİK İŞLERİNDE FİYATLANDIRMA YÖNTEMLERİ 
122
A. Götürü Bedel Yöntemi 
122
B. “Maliyet + Kâr” Yöntemi 
124
C. Alternatif Bir Yöntem: Barter 
125
IV. MÜTEAHHİTLER AÇISINDAN İHALE, HAK EDİŞ VE KABULLER 
125
A. İhale 
126
1. İhale Süreci 
127
2. İhale Usulleri 
128
a. Açık İhale Usulü 
129
b. Belli İstekliler Arasında İhale Usulü 
129
c. Pazarlık Usulü İhale 
130
3. Kamu İnşaat İşlerinde Teklif ve Sözleşme Türleri 
130
a. Birim Fiyat Usulü Sözleşme 
131
b. Anahtar Teslim Götürü Bedel Sözleşmeler 
132
4. Kamu İhalelerinde Yeterlilik Belgeleri ve Kriterleri 
133
B. Hak Ediş 
136
C. Geçici ve Kesin Kabuller 
142
3. Bölüm
İNŞAAT ALANI HESAPLAMA VE RUHSAT İŞLEMLERİ
I. İNŞAAT ALANI (EMSAL) HESAPLAMA 
147
A. İmar İle İlgili Tanımlar 
147
B. Uygulamalı İnşaat Alanı Hesaplama 
160
C. Örnek İnşaat Alanı Hesaplamaları 
161
II. İNŞAAT RUHSATI 
167
A. İnşaat Ruhsatı için Gerekli Resmî Aşamalar 
169
1. İmar Durumu 
170
2. Röperli Kroki, İnşaat İstikâmet Rölevesi ve Kot Kesit 
170
3. İfraz ve Tevhit 
171
4. Vaziyet Planı 
172
5. Zemin Etüdü 
173
6. Projeler Aşaması 
173
a. Avan Proje 
175
b. Mimari Proje 
177
c. Statik Proje (Taşıyıcı Sistem) 
181
d. Mekanik Tesisat Projeleri 
183
e. Isı Yalıtım Projesi 
183
B. Diğer Zorunlu İşlemler 
184
1. Şantiye Şefi Sözleşmesi 
184
2. Yapı Denetimi Hizmet Sözleşmesi 
185
3. Kentsel Dönüşüm İşlemleri 
186
4. Yıkım Ruhsatı 
191
4. Bölüm
İNŞAAT AŞAMALARI
I. İNŞAAT ÖNCESİ HAZIRLIKLAR 
193
A. İnşaat Sigortası 
194
B. Şantiye Kuruluşu 
196
C. Şantiye Elektriğinin, Suyunun ve Pis Su Giderinin Bağlanması 
197
D. İksa İşlemleri 
199
E. Malzeme Tedariki 
204
II. KABA İŞLER 
205
A. Hafriyat 
206
B. Blokaj 
207
C. Grobeton 
208
D. Yalıtım 
209
E. Drenaj 
211
F. Temel işlemleri 
212
G. Betonarme ve Karkas ve Kalıp İşleri 
215
1. Duvar İşleri 
219
2. Çatı İşleri 
222
III. MEKANİK TESİSAT İŞLERİ 
225
A. Elektrik Tesisat İşleri 
226
B. Su Tesisatı İşleri 
229
C. Doğalgaz (Isıtma) İşleri 
232
D. Klima ve Havalandırma Tesisat İşleri 
238
E. Yangın Koruma Sistemi İşleri 
239
IV. İÇ CEPHE KABA SIVA UYGULAMALARI 
241
A. Alçıpan Uygulamaları 
242
B. Şap 
243
V. DIŞ CEPHE SIVA UYGULAMALARI VE MANTOLAMA (ISI YALITIM) İŞLERİ 
246
VI. MERMER İŞLERİ 
249
VII. İNCE İŞLER 
251
A. İnce Sıvalar ve Boya 
251
B. Dış Cephe Uygulamaları 
254
C. Seramik İşleri (Islak Zeminler) 
257
D. Parke İşleri 
258
E. Elektrik, Su ve Doğalgaz İşlerinin Son Montajı 
259
F. Asansör Montajı 
261
G. Mobilya İşleri ve İç Kapı Montajları 
262
H. Pencere Montajları 
266
İ. Giriş Kapıları ve Küpeşte İşleri 
268
J. Çevre Düzenleme İşleri 
269
VIII. İŞ BİTİRME 
272
A. Kat İrtifakının Kurulması 
272
B. Yapı kullanma İzni (İskân) ve Kat Mülkiyetinin Kurulması 
274
C. Geçici Aboneliklerin Kalıcı Aboneliklere Dönüştürülmesi ve Teminatların Geri Alınması 
276
D. Yapılan İşin Teslim Prosedürü 
277
E. Tapu İşlemleri 
277
5. Bölüm
MÜTEAHHİTLER AÇISINDAN SATIŞ YÖNTEMLERİ VE
SEKTÖRÜN GENEL GÖRÜNÜMÜ
I. SATIŞ YÖNTEMLERİ 
283
A. Gelenekçi Satış Yöntemleri 
284
B. Modern Satış Yöntemleri 
285
C. Satış Sonrası Hizmetler 
287
D. Vergilendirme İşlemleri 
289
II. MÜTEAHHİTLER AÇISINDAN MARKALAŞMA, KURUMSALLAŞMA VE REKABET 
291
A. Markalaşma 
291
B. Kurumsallaşma 
293
C. Rekabet ve Rekabet Stratejileri 
295
D. İnşaatın Geleceği: İnşaat 4.0 
297
E. Müteahhit Firmaların Finansal Kaynak Araçları 
302
III. MÜTEAHHİTLİK SEKTÖRÜNÜN GENEL GÖRÜNÜMÜ 
305
A. Müteahhitlik Sektörünün Geleceği 
308
B. İnşaat Üretiminin Özellikleri ve Riskleri 
312
6. Bölüm
(EK BÖLÜM) MÜTEAHHİTLER AÇISINDAN PROJE VE
ŞANTİYE YÖNETİMİ
I. PROJE YÖNETİMİ (PROFESYONEL YÖNETİM) 
317
A. Proje Yöneticisi 
319
B. Proje Yönetim Süreçleri 
320
1. Proje Tasarımı 
320
2. Süre ve Kalite Yönetimi 
321
3. Maliyet Yönetimi 
322
4. Sözleşme Yönetimi 
324
5. İş Güvenliği Yönetimi 
326
C. İnşaat Proje Yönetim Aşamaları 
327
D. Örnek Bir İnşaat Projesinin Proje Yönetimi Açısından İncelenmesi 
329
II. ŞANTİYE YÖNETİMİ 
336
A. Şantiye Görev Tanımları 
338
B. Şantiyenin Kuruluşu 
340
C. Şantiye Organizasyonu 
342
D. Taşeron Yönetimi 
346
Sonuç 
349
Kaynakça 
355
Kavram Dizini 
365