Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
(6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Yasa Kapsamında)
Kadını Şiddete Karşı Koruma Rejimi
Ocak 2021 / 1. Baskı / 174 Syf.
Fiyatı: 55.00 TL
4 günde kargoya verilir.
 
Sepete Ekle
   

Şiddet, şiddete uğrayan kadınların hakları ve bu hakların temelleri yıllar boyunca tartışılmıştır. Son zamanlarda ülkemizde de İstanbul Sözleşmesi (Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi) çerçevesinde düzenlenen 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Yasa tartışma konusu olmuştur. Bu çalışmada, daha iyi anlaşılması için söz konusu yasa irdelenmiş, İstanbul Sözleşmesi'ne atıf yapılarak olumlu ve olumsuz yönleri tespit edilmeye çalışılmış, ayrıca kadına yönelik şiddetin nedenlerine, şiddet türlerine ve bu konuyla bağlantısı olan aile, ataerkillik ile toplumsal cinsiyet kavramlarına değinilmiştir. Yargı kararlarına da başvurularak Türk yargısının kadına bakış açısı değerlendirilmiştir. Görünen o ki, kadınların doğuştan sahip oldukları hakları kullanabilmeleri, toplumsal cinsiyet rollerinden kurtularak erkeklerle eşit şekilde yaşayabilmeleri için mücadeleleri devam etmelidir. Ayrıca, yasa koyucu ve yasa uygulayıcılarının da eril düşünceden sıyrılarak insan hakları odaklı çalışmaları kadına karşı şiddetin önlenmesinde yol gösterici olacaktır.

Konu Başlıkları
Aile ve İlgili Kavramlar, Şiddetin Tanımı, Şiddet Türleri ve Aile İçi Şiddete İlişkin Kavramlar
6284 Sayılı Yasanın Amacı, Uygulanma Usulü, Temel İlkeleri ve Tanımlar
6284 Sayılı Yasada Koruyucu ve Önleyici Tedbirlere İlişkin Hükümler
Yargı Kararlarında Kadına Karşı Şiddet
Barkod: 9789750264658
Yayın Tarihi: Ocak 2021
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 174
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Teşekkür  7
Kısaltmalar  13
Giriş  15
Birinci Bölüm
AİLE VE İLGİLİ KAVRAMLAR, ŞİDDETİN TANIMI, ŞİDDET TÜRLERİ VE AİLE İÇİ ŞİDDETE İLİŞKİN KAVRAMLAR
1.1. AİLE VE İLGİLİ KAVRAMLAR  17
1.2. ŞİDDETİN TANIMI  27
1.3. ŞİDDET TÜRLERİ  30
1.3. EV İÇİ ŞİDDET VE AİLE İÇİ ŞİDDET KAVRAMLARI  36
1.4. ŞİDDETİN NEDENLERİ  38
1.4.1. Ekonomik Nedenler  38
1.4.2. Bireysel Nedenler  39
1.4.3. Toplumsal Nedenler  40
İkinci Bölüm
6284 SAYILI YASANIN AMACI, UYGULANMA USULÜ,
TEMEL İLKELERİ VE TANIMLAR
2.1. 6284 SAYILI YASANIN AMACI  47
2.2. 6284 SAYILI YASANIN UYGULANMA USULÜ VE TEMEL İLKELERİ  50
2.2.1. 6284 Sayılı Yasa’nın Uygulanmasında Göz Önüne Alınacak Hukuki Düzenlemeler  51
2.2.1.1. Türkiye’nin Taraf Olduğu Uluslararası Sözleşmeler  51
2.2.1.2.1. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi  52
2.2.1.2.2. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi  53
2.2.1.2.3. Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Tasfiye Edilmesine Dair Sözleşme (CEDAW)  54
2.2.1.2.4. Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi (İstanbul Sözleşmesi)  56
2.2.1.2.5. Pekin Deklarasyonu ve Eylem Platformu Belgeleri  56
2.2.1.2. Anayasa (1982)  57
2.2.1.3. Yürürlükteki Diğer Hukuki Düzenlemeler  60
2.2.2. 6284 Sayılı Yasa’nın Temel İlkeleri  62
2.3. 6284 SAYILI YASADAKİ TANIMLAR  66
2.3.1. Bakanlık  66
2.3.2. Hakim  67
2.3.3. Şiddet Mağduru  68
2.3.4. Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri  69
2.3.5. Şiddet Uygulayan  74
2.3.6. Tedbir Kararı  75
Üçüncü Bölüm
6284 SAYILI YASADA KORUYUCU VE
ÖNLEYİCİ TEDBİRLERE İLİŞKİN HÜKÜMLER
3.1. TEDBİR KARARININ VERİLMESİ, TEBLİĞİ VE GİZLİLİĞİ  77
3.2. TEDBİR KARARININ BİLDİRİMİ VE UYGULANMASI  82
3.3. İHBAR  84
3.4. TEDBİR KARARINA İTİRAZ  86
3.5. TEDBİR KARARLARINA AYKIRILIK  87
3.6. MÜLKİ AMİR TARAFINDAN VERİLECEK KORUYUCU TEDBİR KARARLARI  88
3.6.1. Barınma Yeri Sağlanması  89
3.6.2. Geçici Maddi Yardım Yapılması  94
3.6.3. Rehberlik ve Danışmanlık Hizmeti Verilmesi  95
3.6.4. Geçici Koruma Altına Alınması  97
3.6.5. Kreş İmkânının Sağlanması  98
3.6.6. Benzer Koruyucu Tedbir Kararları  100
3.7. HAKİM TARAFINDAN VERİLECEK KORUYUCU TEDBİR KARARLARI  100
3.7.1. İşyerinin Değiştirilmesi  100
3.7.2. Ayrı Yerleşim Yeri Belirlenmesi  101
3.7.3. Aile Konutu Şerhi Konulması  102
3.7.4. Kimlik ve İlgili Diğer Bilgi ve Belgelerinin Değiştirilmesi  103
3.7.5. Benzer Koruyucu Tedbir Kararları  104
3.8. KOLLUK AMİRİ TARAFINDAN VERİLECEK KORUYUCU TEDBİR KARARLARI  104
3.9. HÂKİM TARAFINDAN VERİLECEK ÖNLEYİCİ TEDBİR KARARLARI  105
3.9.1. Mağdura Yönelik Söz ve Davranışlarda Bulunulmaması  106
3.9.2. Uzaklaştırma ve Müşterek Konutun Korunana Tahsis Edilmesi  107
3.9.3. Korunan Kişilere Yaklaşılmaması  107
3.9.4. Çocukla Kişisel İlişkinin Sınırlandırılması Ya Da Tümüyle Kaldırılması  108
3.9.5. Korunan Kişinin, Yakınlarına, Tanıklarına ve Çocuklarına Yaklaşılmaması  110
3.9.6. Korunan Kişinin Şahsi Eşyalarına ve Ev Eşyalarına Zarar Verilmemesi  110
3.9.7. Korunan Kişinin İletişim Araçlarıyla veya Sair Surette Rahatsız Edilmemesi  111
3.9.8. Kanunen İzin Verilen Silahların Kolluğa Teslim Edilmesi  111
3.9.9. Silahın Görevli Olunan Kamu Kurumuna Teslim Edilmesi  113
3.9.10. Korunan Kişilerin Bulundukları Yerlerde Alkol Ya Da Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanılmaması  114
3.9.11. Muayene ve Tedavinin Sağlanması  115
3.9.12. Nafakaya hükmedilmesi  116
3.9.13. Benzer koruyucu tedbirler  117
3.10. KOLLUK AMİRİ TARAFINDAN VERİLECEK ÖNLEYİCİ TEDBİR KARARLARI  118
3.11. 6284 SAYILI YASA İLE İSTANBUL SÖZLEŞMESİ’NİN BENZER HÜKÜMLERİ  119
3.11.1. İstanbul Sözleşmesi 16. Maddesi – Önleyici Müdahale ve Tedavi Programları  119
3.11.2. İstanbul Sözleşmesi 20. Maddesi – Genel Destek Hizmetleri  120
3.11.3. İstanbul Sözleşmesi 21. Maddesi – Bireysel/Toplu Şikayette Destek  124
3.11.4. İstanbul Sözleşmesi 26. Maddesi – Çocuk Tanıklar İçin Koruma ve Destek  125
3.11.5. İstanbul Sözleşmesi 29. Maddesi – Hukuk Davaları ve Başvuru Yolları  126
3.11.6. İstanbul Sözleşmesi 31. Maddesi – Vesayet, Ziyaret Hakları ve Güvenlik  126
3.11.7. İstanbul Sözleşmesi 45. Maddesi – Yaptırımlar ve Önlemler  127
3.11.8. İstanbul Sözleşmesi 52. Maddesi – Acil Durumda Uzaklaştırma Kararları  128
3.11.9. İstanbul Sözleşmesi 53. Maddesi – Kısıtlama veya Koruma Kararları  129
3.11.10. İstanbul Sözleşmesi 56. Maddesi – Koruma Önlemleri  130
Dördüncü Bölüm
YARGI KARARLARINDA KADINA KARŞI ŞİDDET
4.1. YARGITAY KARARLARINDA KADINA KARŞI ŞİDDET  133
4.2. ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARINDA KADINA KARŞI ŞİDDET  139
4.3. AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARLARINDA KADINA KARŞI ŞİDDET  149
Sonuç ve Değerlendirme  157
Kaynaklar  163
Kavramlar Dizini  173
  

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Teşekkür  7
Kısaltmalar  13
Giriş  15
Birinci Bölüm
AİLE VE İLGİLİ KAVRAMLAR, ŞİDDETİN TANIMI, ŞİDDET TÜRLERİ VE AİLE İÇİ ŞİDDETE İLİŞKİN KAVRAMLAR
1.1. AİLE VE İLGİLİ KAVRAMLAR  17
1.2. ŞİDDETİN TANIMI  27
1.3. ŞİDDET TÜRLERİ  30
1.3. EV İÇİ ŞİDDET VE AİLE İÇİ ŞİDDET KAVRAMLARI  36
1.4. ŞİDDETİN NEDENLERİ  38
1.4.1. Ekonomik Nedenler  38
1.4.2. Bireysel Nedenler  39
1.4.3. Toplumsal Nedenler  40
İkinci Bölüm
6284 SAYILI YASANIN AMACI, UYGULANMA USULÜ,
TEMEL İLKELERİ VE TANIMLAR
2.1. 6284 SAYILI YASANIN AMACI  47
2.2. 6284 SAYILI YASANIN UYGULANMA USULÜ VE TEMEL İLKELERİ  50
2.2.1. 6284 Sayılı Yasa’nın Uygulanmasında Göz Önüne Alınacak Hukuki Düzenlemeler  51
2.2.1.1. Türkiye’nin Taraf Olduğu Uluslararası Sözleşmeler  51
2.2.1.2.1. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi  52
2.2.1.2.2. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi  53
2.2.1.2.3. Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Tasfiye Edilmesine Dair Sözleşme (CEDAW)  54
2.2.1.2.4. Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi (İstanbul Sözleşmesi)  56
2.2.1.2.5. Pekin Deklarasyonu ve Eylem Platformu Belgeleri  56
2.2.1.2. Anayasa (1982)  57
2.2.1.3. Yürürlükteki Diğer Hukuki Düzenlemeler  60
2.2.2. 6284 Sayılı Yasa’nın Temel İlkeleri  62
2.3. 6284 SAYILI YASADAKİ TANIMLAR  66
2.3.1. Bakanlık  66
2.3.2. Hakim  67
2.3.3. Şiddet Mağduru  68
2.3.4. Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri  69
2.3.5. Şiddet Uygulayan  74
2.3.6. Tedbir Kararı  75
Üçüncü Bölüm
6284 SAYILI YASADA KORUYUCU VE
ÖNLEYİCİ TEDBİRLERE İLİŞKİN HÜKÜMLER
3.1. TEDBİR KARARININ VERİLMESİ, TEBLİĞİ VE GİZLİLİĞİ  77
3.2. TEDBİR KARARININ BİLDİRİMİ VE UYGULANMASI  82
3.3. İHBAR  84
3.4. TEDBİR KARARINA İTİRAZ  86
3.5. TEDBİR KARARLARINA AYKIRILIK  87
3.6. MÜLKİ AMİR TARAFINDAN VERİLECEK KORUYUCU TEDBİR KARARLARI  88
3.6.1. Barınma Yeri Sağlanması  89
3.6.2. Geçici Maddi Yardım Yapılması  94
3.6.3. Rehberlik ve Danışmanlık Hizmeti Verilmesi  95
3.6.4. Geçici Koruma Altına Alınması  97
3.6.5. Kreş İmkânının Sağlanması  98
3.6.6. Benzer Koruyucu Tedbir Kararları  100
3.7. HAKİM TARAFINDAN VERİLECEK KORUYUCU TEDBİR KARARLARI  100
3.7.1. İşyerinin Değiştirilmesi  100
3.7.2. Ayrı Yerleşim Yeri Belirlenmesi  101
3.7.3. Aile Konutu Şerhi Konulması  102
3.7.4. Kimlik ve İlgili Diğer Bilgi ve Belgelerinin Değiştirilmesi  103
3.7.5. Benzer Koruyucu Tedbir Kararları  104
3.8. KOLLUK AMİRİ TARAFINDAN VERİLECEK KORUYUCU TEDBİR KARARLARI  104
3.9. HÂKİM TARAFINDAN VERİLECEK ÖNLEYİCİ TEDBİR KARARLARI  105
3.9.1. Mağdura Yönelik Söz ve Davranışlarda Bulunulmaması  106
3.9.2. Uzaklaştırma ve Müşterek Konutun Korunana Tahsis Edilmesi  107
3.9.3. Korunan Kişilere Yaklaşılmaması  107
3.9.4. Çocukla Kişisel İlişkinin Sınırlandırılması Ya Da Tümüyle Kaldırılması  108
3.9.5. Korunan Kişinin, Yakınlarına, Tanıklarına ve Çocuklarına Yaklaşılmaması  110
3.9.6. Korunan Kişinin Şahsi Eşyalarına ve Ev Eşyalarına Zarar Verilmemesi  110
3.9.7. Korunan Kişinin İletişim Araçlarıyla veya Sair Surette Rahatsız Edilmemesi  111
3.9.8. Kanunen İzin Verilen Silahların Kolluğa Teslim Edilmesi  111
3.9.9. Silahın Görevli Olunan Kamu Kurumuna Teslim Edilmesi  113
3.9.10. Korunan Kişilerin Bulundukları Yerlerde Alkol Ya Da Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanılmaması  114
3.9.11. Muayene ve Tedavinin Sağlanması  115
3.9.12. Nafakaya hükmedilmesi  116
3.9.13. Benzer koruyucu tedbirler  117
3.10. KOLLUK AMİRİ TARAFINDAN VERİLECEK ÖNLEYİCİ TEDBİR KARARLARI  118
3.11. 6284 SAYILI YASA İLE İSTANBUL SÖZLEŞMESİ’NİN BENZER HÜKÜMLERİ  119
3.11.1. İstanbul Sözleşmesi 16. Maddesi – Önleyici Müdahale ve Tedavi Programları  119
3.11.2. İstanbul Sözleşmesi 20. Maddesi – Genel Destek Hizmetleri  120
3.11.3. İstanbul Sözleşmesi 21. Maddesi – Bireysel/Toplu Şikayette Destek  124
3.11.4. İstanbul Sözleşmesi 26. Maddesi – Çocuk Tanıklar İçin Koruma ve Destek  125
3.11.5. İstanbul Sözleşmesi 29. Maddesi – Hukuk Davaları ve Başvuru Yolları  126
3.11.6. İstanbul Sözleşmesi 31. Maddesi – Vesayet, Ziyaret Hakları ve Güvenlik  126
3.11.7. İstanbul Sözleşmesi 45. Maddesi – Yaptırımlar ve Önlemler  127
3.11.8. İstanbul Sözleşmesi 52. Maddesi – Acil Durumda Uzaklaştırma Kararları  128
3.11.9. İstanbul Sözleşmesi 53. Maddesi – Kısıtlama veya Koruma Kararları  129
3.11.10. İstanbul Sözleşmesi 56. Maddesi – Koruma Önlemleri  130
Dördüncü Bölüm
YARGI KARARLARINDA KADINA KARŞI ŞİDDET
4.1. YARGITAY KARARLARINDA KADINA KARŞI ŞİDDET  133
4.2. ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARINDA KADINA KARŞI ŞİDDET  139
4.3. AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARLARINDA KADINA KARŞI ŞİDDET  149
Sonuç ve Değerlendirme  157
Kaynaklar  163
Kavramlar Dizini  173
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2021