Tüm Boyutlarıyla Çocuk İstismarı – 2 (Önleme ve Rehabilitasyon) Prof. Dr. Oğuz Polat  - Kitap
Tüm Boyutlarıyla

Çocuk İstismarı – 2

(Önleme ve Rehabilitasyon)

2. Baskı, 
Ocak 2019
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
456
Barkod:
9789750252303
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
565,00
Stoktan hemen gönderilir.
Kitabın Açıklaması
Çocuk İstismarı, her geçen gün artarak yayılan bir şiddet türüdür. Özellikle çocukların sadece fiziksel, cinsel ve duygusal şiddet dışında siber şiddet, ekonomik şiddet ve cinsel sömürü boyutlarında da artan olaylar olması ciddi önlemler alınmasını gerektirmektedir.
Multidisipliner çalışmanın gerekti bu alanda; çocuk psikiyatristleri, hukukçular, iletişimcileri de kapsayan çok geniş yelpazede meslek gruplarının yer aldığı görülmektedir. Özellikle çocuk istismarı gibi multidisipliner çalışılması gereken bir konuda farklı mesleklerden profesyonellerin çok büyük katkıları olduğu görülmektedir. Ekip çalışmasında herkesin üzerine düşen görevi yerine getirebilmesi için en önemli kaynak bilgidir. Bilginin, bu konuda her boyutta bilimsel yaklaşım, data ve çalışmaların bilinmesinin büyük önemi vardır.
Kitapta; mağdur çocukla görüşme yöntemleri, mağduriyeti önleme yolları, korunma ve sivil toplum çalışmaları kapsamlı olarak yer almaktadır.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Anamnez ve Fizik Muayene
.
Çocuk ve İletişim
.
İstismar Olgularında Çocukla Klinik Görüşme
.
İstismarcı
.
Kurban
.
Çocuk Psikiyatrisi Bakış Açısından Çocuk İstismarı ve İhmali
.
Çocuk İstismarı ve İhmali Hukuksal Boyutu
.
Sosyal Hizmetler ve Korunma Kararı
.
Çocuk İstismarı Araştırmaları
.
Ölümle Sonuçlanan İstismar Olgularına Yaklaşım
.
Çocuk Hakları Sözleşmesi
.
Yoksulluk ve Çocuklar Üzerine Etkileri
.
Çocuk İstismarında Risk ve Güvenlik Ölçümü
.
Önleme
.
Çocuk İstismarı Olgularının Multidisipliner İzlenimi
.
Tedavi
.
Sivil Toplum Çalışmaları
.
İstismar Olgusu Olan Çocuklarda Oyun Tedavisi
Kitabın İçindekileri
İkinci Baskıya Önsöz 
7
Önsöz 
11
1. ANAMNEZ VE FİZİK MUAYENE 
15
Prof. Dr. Oğuz POLAT 
15
2. ÇOCUK İLE İLETİŞİM 
57
Prof. Dr. Ali YEMİŞCİGİL 
57
3. İSTİSMAR OLGULARINDA ÇOCUKLA KLİNİK GÖRÜŞME 
67
Prof. Dr. Oğuz POLAT 
67
4. ADLİ GÖRÜŞME 
95
Dr. Öğr. Üyesi Dilek ÇELİK 
95
5. İSTİSMARCI 
121
Prof. Dr. Oğuz POLAT 
121
6. KURBAN 
159
Prof. Dr. Oğuz POLAT 
159
7. ÇOCUK PSİKİYATRİSİ BAKIŞ AÇISINDAN ÇOCUK İSTİSMARI VE İHMALİ 
199
Prof. Dr. Ayşe ARMAN 
199
8. HUKUKSAL BOYUTU 
215
Av. Kaan Apak ALTINTOP 
215
9. SOSYAL HİZMETLER VE KORUNMA KARARI 
233
Prof. Dr. Oğuz POLAT 
233
10. ÇOCUK İSTİSMARI ARAŞTIRMALARI 
263
Prof. Dr. Oğuz POLAT 
263
11. ÖLÜMLE SONUÇLANAN İSTİSMAR OLGULARINA YAKLAŞIM 
281
Prof. Dr. Oğuz POLAT, Prof. Dr. Nesime YAYCI 
281
12. ÇOCUK HAKLARI SÖZLEŞMESİ 
319
Prof. Dr. Oğuz POLAT, Av. Zeynep REVA 
319
13. GÜÇ KOŞULLARDAKİ ÇOCUKLAR 
337
Prof. Dr. Oğuz POLAT, Apak Kerem ALTINTOP 
337
14. ÇOCUK İSTİSMARINDA RİSK VE GÜVENLİK ÖLÇÜMÜ 
359
Prof. Dr. Oğuz POLAT 
359
15. ÖNLEME 
383
Prof. Dr. Oğuz POLAT 
383
16. TEDAVİ 
407
Prof. Dr. Oğuz POLAT 
407
17. İSTİSMAR OLGUSU OLAN ÇOCUKLARDA OYUN TEDAVİSİ 
425
Prof. Dr. Tülin YURTBEY 
425
FORMLAR 
443
Dizin 
455