500 Soruda İş Sağlığı ve Güvenliği Hukuku Lütfi İnciroğlu  - Kitap

500 Soruda İş Sağlığı ve Güvenliği Hukuku

4. Baskı, 
Haziran 2024
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
312
Barkod:
9789750293252
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
420,00
Stoktan hemen gönderilir.
Diğer Baskılar
3. baskı
Şubat 2019
415,00
249,00 (%40)
2. baskı
Mayıs 2017
310,00
45,00 (%85)
Kitabın Açıklaması
İş sağlığı ve güvenliği, çalışanların yaşam hakkının güvencesidir. Herkes yaşama, maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir. Yaşama hakkı en kutsal haktır. Devletin en temel görevi de kişilerin yaşama hakkını korumaktır. Özellikle devletin, çalışma hayatında sağlık ve güvenliğin korunmasını sağlamak için mevzuat hazırlamak, mevzuatın uygulanmasını sağlamak, farklı mekanizmalar arasında arabuluculuk yapmak ve çalışma hayatını denetlemek gibi görevleri vardır.
Çalışma hayatında işyeri ortamı tehlikelerle doludur. İş sağlığı ve güvenliğinde asıl olan henüz bir tehlike oluşmadan, tehlikelerin ve risklerin öngörülebilmesi ve gerekli tedbirlerin alınarak iş kazası ve meslek hastalıklarına meydan verilmemesidir. Bu konuda devletin, işverenlerin ve çalışanların üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirmesi; hatta toplumun bütün kesimlerinde iş sağlığı ve güvenliği kültürünün oluşturulması ve yaygınlaştırılması gerekmektedir.
İş sağlığı ve güvenliği hukukuyla ilgili 500 soruya cevap olarak hazırlanan bu kitabın yeni baskısında, mevzuattaki değişiklikler kitabın formatına uygun olarak güncellenmiştir.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Amaç, Kapsam, İstisnalar ve Tanımlar
.
İş Sağlığı ve Güvenliği Bakımından İşveren ve Çalışanların Yükümlülükleri
.
İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi ve Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi
.
İşyeri Hekimi ve İş Güvenliği Uzmanları
.
İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitim Kurumu
.
İşyeri Hekimliği Eğitim Kurumu
.
Mesleki Eğitim
.
Çalışan Temsilcileri
.
Çalışanların Eğitimi
.
Risk Değerlendirmesi
.
Tehlike Sınıfları
.
İşin Durdurulması
.
Sağlık Raporları, İş Kazası ve Meslek Hastalıkları
.
Kişisel Koruyucu Donanımlar
.
Gürültü, Toz, Maden, Yapı, Sağlık ve Güvenlik İşaretleri ve Elle Taşıma İşleri
.
İş Kazası ve Meslek Hastalıklarında İşverenlerin Hukuki ve Cezai Sorumlulukları
.
Çocuk, Genç ve Kadın Çalışanlar
.
Ciddi ve Yakın Tehlike ve Çalışmaktan Kaçınma Hakkı
.
Konsey, Kurul ve Koordinasyon
.
Teftiş ve İdari Yaptırımlar
.
Çeşitli ve Geçici Hükümler
Yorumlar
Kitabın İçindekileri
Önsöz 
7
İkinci Baskıya Önsöz 
9
Üçüncü Bakıya Önsöz 
11
Dördüncü Bakıya Önsöz 
13
Kısaltmalar 
37
Giriş 
39
Birinci Bölüm
AMAÇ, KAPSAM, İSTİSNALAR VE TANIMLAR
Soru 1: İş sağlığı ve güvenliğinin amacı nedir? 
43
Soru 2: İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu nasıl bir bakış açısı öngörmektedir? 
43
Soru 3: İş sağlığı ve güvenliği kimleri kapsar? 
43
Soru 4: İş sağlığı ve güvenliği uygulamasında kimler kapsam dışı kaldı? 
44
Soru 5: İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunundaki çalışan kimdir? 
44
Soru 6: İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunundaki çalışan temsilcisi kimdir? 
44
Soru 7: İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunundaki destek elemanı kimdir? 
44
Soru 8: İş güvenliği uzmanı kimdir? 
45
Soru 9: İşyeri hekimi kimdir? 
45
Soru 10: Teknik eleman kimdir? 
45
Soru 11: İşyeri hemşiresi kimdir? 
45
Soru 12: Genç çalışan kime denir? 
45
Soru 13: İşyeri sağlık ve güvenlik birimi nedir? 
45
Soru 14: Ortak sağlık ve güvenlik birimi nedir? 
46
Soru 15: Eğitim kurumu nedir? 
46
Soru 16: Eğiticilerin eğitimi belgesi nedir? 
46
Soru 17: Çasmer nedir? 
46
Soru 18: Sorumlu müdür kimdir? 
46
Soru 19: İSG–KÂTİP nedir? 
47
Soru 20: Onaylı defter nedir? 
47
Soru 21: İş kazası nedir? 
47
Soru 22: Meslek hastalığı nedir? 
47
Soru 23: Tehlike nedir? 
47
Soru 24: Tehlike sınıfı nedir? 
47
Soru 25: Risk nedir? 
48
Soru 26: Risk değerlendirmesi nedir? 
48
Soru 27: Kabul edilebilir risk seviyesi ne demektir? 
48
Soru 28: Önleme nedir? 
48
Soru 29: Ramak kala olay ne demektir? 
48
Soru 30: Acil durum nedir? 
48
Soru 31: Acil durum planı nedir? 
49
Soru 32: Güvenli yer nedir? 
49
Soru 33: Mesleki eğitim nedir? 
49
Soru 34: Gürültü nedir? 
49
Soru 35: Kişisel koruyucu donanım nedir? 
49
Soru 36: Özel sağlık gözetimi nedir? 
50
Soru 37: Komisyon nedir? 
50
Soru 38: İtiraz komisyonu nedir? 
50
İkinci Bölüm
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ BAKIMINDAN İŞVEREN VE
ÇALIŞANLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
Soru 39: İş sağlığı ve güvenliği Kanunu yönünden, işverenin yükümlülükleri nelerdir? 
51
Soru 40: Mesleki risklerin önlenmesi ve bu risklerden korunulmasına yönelik işveren hangi çalışmaları yapmakla yükümlüdür? 
51
Soru 41: İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, çalışanlar açısından hangi yenilikleri getirmiştir? 
52
Soru 42: Çalışanların, işveren tarafından verilen eğitim ve talimatlar doğrultusunda yükümlülükleri nelerdir? 
52
Soru 43: Çalışanlar, işyerinde sağlıklı ve güvenli çalışma ortamının korunması ve geliştirilmesi için hangi kurallara uymakla yükümlüdür? 
53
Soru 44: İşverenlerin iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütmek üzere işyeri hekimi veya iş güvenliği uzmanı istihdam etmesi, kendilerini yükümlülükten kurtarır mı? 
54
Soru 45: İşveren, işyeri hekimi veya iş güvenliği uzmanlarınca önerilen tüm tedbirleri almak zorunda mıdır? 
54
Soru 46: Ceza ve İnfaz Kurumları İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun kapsamında mıdır? 
54
Soru 47: Kamu kurum ve kuruluşları iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini nereden sağlayabilirler? 
54
Soru 48: Kamu sektöründe çalışacak işyeri hekimleri ve iş güvenliği uzmanlarının istihdamı nasıl sağlanır? 
55
Soru 50: İşveren, belirli süreli veya geçici süreli işlerde çalışanlarla diğer çalışanlar arasında farklı uygulama yapabilir mi? 
56
Soru 51: İşveren, belirli süreli veya geçici süreli işlerde çalışanların da iş sağlığı güvenliğinden sorumlu mudur? 
56
Soru 52: İşveren, belirli süreli veya geçici süreli işlerde çalışanları hangi konularda bilgilendirmekle yükümlüdür? 
56
Soru 53: İşe uygun vardiya sitemi kurmayan ve yasal iş süresi dışında çalışma yaptıran işveren meydana gelen iş kazasından sorumlu mudur? 
56
Soru 54: Çalışma ortamında sürekli psikolojik saldırıya uğrayan işçi açısından işverenin sorumluluğu nedir? 
57
Soru 55: İşyerinde iş sağlığı ve güvenliği alanında alınan önlemlere uymayan işçilere işverence uygulanacak yaptırımlar nelerdir? 
57
Soru 56: İş kazalarını önleme bakımından, işverenin sadece işçisine koruyucu malzeme vermesi işvereni sorumluluktan kurtarır mı? 
57
Soru 57: Çalışanlar, sağlık ve güvenliklerini etkileyebilecek tehlikelerin giderilmesini öncelikle kimden talep edebilirler? 
58
Üçüncü Bölüm
İŞYERİ SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMİ VE
ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMİ
Soru 58: İşverenler hangi hallerde işyeri sağlık ve güvenlik birimi kurmakla yükümlüdür? 
59
Soru 59: İşyeri sağlık ve güvenlik birimi (İSGB), kaç kişiden oluşur? 
59
Soru 60: İşyerlerinde kurulacak olan İSGB’ne hangi şartlar sağlanmalıdır? 
60
Soru 61: Tam süreli işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı görevlendirilmesi gerekli olmayan hallerde işveren, görevlendireceği kişi veya OSGB’lerin görevlerini yerine getirmeleri amacıyla hangi şartları sağlamakla yükümlüdür? 
60
Soru 62: Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi (OSGB) hangi nitelikte kaç personel ile kurulabilir? 
61
Soru 63: Hizmet sunacak OSGB’lerde nasıl bir fiziki ortam oluşturulmalıdır? 
61
Soru 64: OSGB’ler, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini nasıl yürütür? 
62
Soru 65: OSGB’ler ülke genelinde faaliyet gösterebilirler mi? 
62
Soru 66: OSGB’lerin günlük çalışma süresi içinde sürekli açık bulundurulması gerekli midir? 
62
Soru 67: OSGB’lerde hangi araç ve gereçler bulundurulmalıdır? 
62
Soru 68: OSGB’ler nerelerde kurulamaz? 
63
Soru 69: OSGB’ler adres, unvan ve şirket ortağı değişikliğinde ne yapmalıdır? 
63
Soru 70: Çalışan sağlığı merkezleri (ÇASMER) iş sağlığı ve güvenliği hizmeti verebilir mi? 
63
Soru 71: İSGB ve OSGB’lerin görev, yetki ve sorumlulukları nelerdir? 
63
Soru 72: OSGB’lerin devri mümkün müdür? 
64
Soru 73: OSGB’lerde çalışanların sözleşmelerinin bildirimi hangi makama yapılmalıdır? 
65
Soru 74: OSGB’lerin faaliyetinin sona ermesi halinde yetki belgelerinin iadesi zorunlu mudur? 
65
Soru 75: OSGB’lerin kurulumunda istenilen belgeler nelerdir? 
65
Soru 76: OSGB ve ÇASMER’lerin yetkilendirilmesi hangi makam tarafından ve nasıl yapılır? 
66
Soru 77: OSGB ve ÇASMER’lere verilen yetki belgeleri kaç yılda bir vize ettirilir? 
67
Soru 78: OSGB’ler yabancı isim ya da unvanla faaliyet gösterebilirler mi? 
67
Soru 79: OSGB’lerin bina ve donanımlarında hangi hallerde değişiklik yapılamaz? 
68
Soru 80: OSGB’ler hangi alanlarda faaliyet gösterebilirler? 
68
Soru 81: OSGB’ler yetki belgelerini vize yaptırmak için hangi şartları sağlamak zorundadırlar? 
68
Soru 82: OSGB’ler mevzuata aykırı hareket ederlerse hangi yaptırımlarla karşılaşırlar? 
69
Soru 83: OSGB’lerin hangi hallerde yetkileri askıya alınır? 
69
Soru 84: OSGB’lere verilen yetki belgeleri hangi hallerde iptal edilir? 
70
Soru 85: OSGB’lerin ilgili birimine verilen yetki belgesi hangi hallerde iptal edilir? 
70
Soru 86: Belgelendirme ve vize aşamasında gerçeğe aykırı belge ibraz ettiği tespit edilen OSGB’ye nasıl bir yaptırım uygulanır? 
71
Soru 87: Onaylı defter hangi makamlar tarafından onaylanır? 
71
Soru 88: Onaylı defter suretleri hangi makam tarafından saklanmalıdır? 
71
Soru 89: Ortak sağlık ve güvenlik birimleri de onaylı defter tutulmak zorunda mıdır? 
72
Soru 90: Çalışanların kişisel sağlık dosyaları işverenlerce ne kadar süreyle saklanmalıdır? 
72
Dördüncü Bölüm
İŞYERİ HEKİMİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI
Soru 91: Kimler işyeri hekimi olabilir? 
73
Soru 92: Kimler iş güvenliği uzmanı olabilir? 
73
Soru 93: Nasıl iş güvenliği uzmanı ya da işyeri hekimi olunur? 
73
Soru 94: Farklı bir pozisyonda çalışan, ancak iş güvenliği uzmanı niteliğine de sahip olanlar, işverenin verdiği ikinci görevi kabul etmek zorunda mıdır? 
73
Soru 95: Bir işyerinde iş güvenliği uzmanı olarak çalışan kişi aynı işverene ait diğer bir ildeki işyerinde de iş güvenliği uzmanı olarak görevlendirilebilir mi? 
74
Soru 96: İşveren iş güvenliği uzmanı olması halinde, kendine ait işyerinde bir başka uzman görevlendirmeden iş güvenliği hizmetlerinin yerine getirilmesini kendisi üstlenebilir mi? 
74
Soru 97: İş güvenliği uzmanı olmayan ve elliden az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyeri işverenleri iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütebilirler mi? 
75
Soru 98: Elliden az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyeri nasıl tespit edilir? 
75
Soru 99: Elliden az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyeri işvereni veya işveren vekilleri çalışan başına ne kadar zaman ayırmak zorundadır? 
76
Soru 100: İşveren, çalışanları arasından istihdam edebileceği iş güvenliği uzmanlığı niteliklerine haiz personelin bulunmaması halinde, ne yapmalıdır? 
76
Soru 101: Elliden az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyeri işvereni veya işveren vekillerine hangi kurum ve kuruluşlar eğitim verebilir? 
76
Soru 102: İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanlığı ile ilgili belgesi geçersiz sayılanların durumu nedir? 
77
Soru 103: İş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimlerine hangi kurumlar eğitim vermeye yetkilidir? 
77
Soru 104: Hizmet sunan kuruluşlar ile işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanları kime karşı sorumludurlar? 
78
Soru 105: İşyerinde başka bir görevi bulunan ve iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip olan 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında çalışan kimseye, işveren ilave olarak iş güvenliği uzmanlık görevi verebilir mi? 
78
Soru 106: İşyeri hekimi veya iş güvenliği uzmanının hangi hallerde yetki belgesi askıya alınır? 
78
Soru 107: İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanları, işyerinde hayati tehlike arz eden tedbirlerin işveren tarafından yerine getirilmemesi hâlinde, ne yapmalıdır? 
79
Soru 108: İşyeri hekimi veya iş güvenliği uzmanınca, gerekli iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini almayan işvereni yetkili makama bildirmelerin dolayı iş sözleşmeleri feshedilebilir mi? 
79
Soru 109: İş güvenliği uzmanları, tehlike sınıfları itibariyle hangi sınıf belgeye sahip olmaları gerekir? 
80
Soru 110: Kimler (A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi alabilir? 
80
Soru 111: Kimler (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi alabilir? 
81
Soru 112: Kimler (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi alabilir? 
81
Soru 113: (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip olanlar ne zamana kadar bir üst sınıfta görev alabilirler? 
82
Soru 114: (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip olanlar ne zamana kadar bir üst sınıfta görev alabilirler? 
82
Soru 115: (C) sınıfı iş güvenliği uzmanı olarak görevlendirilmek isteyen kişi nereye nasıl başvuruda bulunmalıdır? 
83
Soru 116: Alt işverenler işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı çalıştırmak zorunda mıdır? 
83
Soru 117: İşyeri hekimi veya iş güvenliği uzmanlığı sertifikasına sahip kamu görevlileri, başka kurumlarda ikinci görev alabilirler mi? 
84
Soru 118: Kamuda, işyeri hekimi veya iş güvenliği uzmanı olarak ikinci görev yapanlar hangi gösterge üzerinden ücretlendirilir? 
84
Soru 119: Hangi işyerleri iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yerine getirebilmesi için devlet tarafından desteklenir? 
84
Soru 120: İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yerine getirilmesi için devletçe desteklenen işyerinin kayıt dışı işçi istihdam ettiğinin tespitinde hangi yaptırım uygulanır? 
85
Soru 121: İş güvenliği uzmanlarının rehberlikle ilgili görevleri nelerdir? 
85
Soru 122: İş güvenliği uzmanlarının risk değerlendirmesi ile ilgili görevleri nelerdir? 
86
Soru 123: İş güvenliği uzmanlarının çalışma ortamı gözetimi ile ilgili görevleri nelerdir? 
86
Soru 124: İş güvenliği uzmanlarının eğitim, bilgilendirme ve kayıtla ilgili görevleri nelerdir? 
86
Soru 125: İş güvenliği uzmanları işyerinde hangi birimlerle işbirliği yapmakla görevlidir? 
87
Soru 126: İş güvenliği uzmanlarının yetkileri nelerdir? 
87
Soru 127: Tam süreli iş sözleşmesi ile görevlendirilen iş güvenliği uzmanlarının, eğitim, seminer ve panel gibi organizasyonlarda geçen süreleri iş süresinden sayılır mı? 
88
Soru 128: İş güvenliği uzmanlarının yükümlülükleri nelerdir? 
88
Soru 129: İş güvenliği uzmanlarının çalışma süreleri ne kadardır? 
89
Soru 130: İş güvenliği uzmanları tam gün çalıştığı işyeri dışında fazla çalışma yapabilir mi? 
90
Soru 131: Her işveren, işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli görevlendirmekle yükümlü müdür? 
90
Soru 132: İşveren, görevlendirdiği işyeri hekimi ve diğer sağlık personelinin gerekli bütün ihtiyaçlarını karşılamak zorunda mıdır? 
90
Soru 133: İşyerinde işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli görevlendirmesi, işvereni sorumluluktan kurtarır mı? 
91
Soru 134: İşyeri hekimlerinin çalışma süreleri bölünerek birden fazla işyeri hekimine verilebilir mi? 
91
Soru 135: İşyeri hekimliği belgesi hangi kriterler dikkate alınarak kimlere verilir? 
91
Soru 136: İşyeri hekimliği belgesi nasıl alınır? 
91
Soru 137: Türk Tabipler Birliğinden (TTB) alınan işyeri hekimliği sertifikası geçerli midir? 
92
Soru 138: Kamu hastanelerinde çalışan ve işyeri hekimliği sertifikasına sahip olan bir kimse, kurum dışında işyeri hekimliği yapabilir mi? 
92
Soru 139: İşyeri hekimliği belgesi olmayan hekimler hangi işyerlerinde işyeri hekimliği görevini yapabilirler? 
92
Soru 140: İşyeri hekimlerinin iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri kapsamında rehberlikle ilgili görevleri nelerdir? 
93
Soru 141: İşyeri hekiminin risk değerlendirmesi ile ilgili görevleri nelerdir? 
94
Soru 142: İşyeri hekiminin sağlık gözetimi ile ilgili görevleri nelerdir? 
94
Soru 143: İşyeri hekiminin eğitim, bilgilendirme ve kayıt ile ilgili görevleri nelerdir? 
96
Soru 144: İşyeri hekimi, ilgili birimlerle nasıl bir işbirliği yapmalıdır? 
96
Soru 145: İşyeri hekiminin yetkileri nelerdir? 
97
Soru 146: İşyeri hekimlerinin katıldıkları eğitimde geçen süreler, çalışma süresinden sayılır mı? 
97
Soru 147: İşyeri hekiminin yükümlülükleri nelerdir? 
98
Soru 148: İşyeri hekimlerinin çalışma süreleri ne kadardır? 
98
Soru 149: Tam süreli işyeri hekimi görevlendirilen işyerlerinde, diğer sağlık personeli görevlendirilmesi zorunlu mudur? 
100
Soru 150: Diğer sağlık personelinin çalışma süreleri bölünerek birden fazla kişiye verilebilir mi? 
100
Soru 151: Diğer sağlık personeli belgesi hangi kriterler dikkate alınarak verilir? 
100
Soru 152: Diğer sağlık personelinin görevleri nelerdir? 
100
Soru 153: Diğer sağlık personelinin yetkileri nelerdir? 
101
Soru 154: Diğer sağlık personelinin yükümlülükleri nelerdir? 
102
Soru 155: Diğer sağlık personelinin çalışma süreleri ne kadardır? 
102
Soru 156: Diğer sağlık personeli nasıl belgelendirilir? 
103
Soru 157: Diğer sağlık personelinden hangi tarihe kadar belge şartı aranmaz? 
103
Soru 158: İşyeri hekimi ve diğer sağlık personeli ile iş güvenliği uzmanlığı belgesinin geçerlilik süresi dolduğunda vize işlemleri nasıl yapılır? 
103
Beşinci Bölüm
İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI EĞİTİM KURUMU
Soru 159: Eğitim Kurumu açabilmek için hangi belgelerle nereye başvurulabilir? 
105
Soru 160: Kamu kurum ve kuruluşları eğitim kurumu açabilmek için nereye hangi belgelerle başvurulabilir? 
107
Soru 161: Eğitim kurumunun yeri ve yerleşim planında aranacak şartlar nelerdir? 
107
Soru 162: Eğitim Kurumlarında derslik ve diğer bölümlerde aranan şartlar nasıl olmalıdır? 
108
Soru 163: Eğitim kurumlarında aydınlatma, gürültü ve termal konfor şartları nasıl olmalıdır? 
109
Soru 164: Eğitim kurumlarına eğitim yapma yetkisi hangi makam tarafından verilir? 
109
Soru 165: Eğitim kurumları hangi isim ve unvanları kullanamazlar? 
111
Soru 166: Eğitim kurumlarının belgelendirilmesi ve vize işlemleri nasıl yapılır? 
111
Soru 167: Herhangi bir sebeple faaliyetleri sona eren eğitim kurumları, bildirim yapmak zorunda mıdır? 
112
Soru 168: Gerçeğe aykırı belge ibraz eden veya beyanda bulunan eğitim kurumlarına hangi yaptırım uygulanır? 
112
Soru 169: Eğitim kurumlarının adres değişikliğini bildirim yükümlülüğü var mıdır? 
112
Soru 170: Eğitim kurumlarının unvan değişikliğini bildirim yükümlülüğü var mıdır? 
113
Soru 171: Eğitim kurumlarının görev, yetki ve sorumlulukları nelerdir? 
113
Soru 172: Sorumlu müdürün görev ve sorumlulukları nelerdir? 
114
Soru 173: Sorumlu müdürün değişmesi veya bu kişinin görevinden ayrılması halinde, bildirim yapılması zorunlu mudur? 
114
Soru 174: Eğitim kurumlarında görev yapan eğiticilerin işten ayrılması halinde, bildirim yapılması zorunlu mudur? 
115
Soru 175: Eğitim kurumlarınca düzenlenen teorik ve uygulamalı eğitimlere devam zorunluluğu var mıdır? 
115
Soru 176: Uygulamalı eğitim yerlerinde aranacak kriterler nelerdir? 
115
Soru 177: Eğitim Kurumları eğitime katılanlara, katılım belgesi düzenlemek zorunda mıdır? 
116
Soru 178: İş sağlığı ve güvenliği eğitim programlarına katılmak isteyen adaylar eğitim kurumlarına hangi belgelerle nasıl başvurabilirler? 
116
Soru 179: Hangi meslek mensupları iş sağlığı ve güvenliği eğitim programlarına katılabilirler? 
117
Soru 180: Eğitim kurumları eğitme başlamadan önce hangi hususları yerine getirmek zorundadırlar? 
117
Soru 181: İş güvenliği uzmanlarına eğitim kurumları ne kadar süre ile eğitim vermek zorundadır? 
117
Soru 182: Eğitim Kurumlarında eğitimini tamamlayan adaylar, sınav için hangi makama ne zaman başvurmak zorundadırlar? 
117
Soru 183: İş güvenliği uzmanlığı ve işyeri hekimliği sınavlarında başarılı olmak için kaç puan alınması gereklidir? 
118
Soru 184: Onaylanmış programın yüz yüze eğitimleri devam ederken eğitim saatleri içerisinde eğitim kurumunun kapalı olması durumunda, hangi yaptırım uygulanır? 
118
Soru 185: İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitim kurumlarının yetkilerin askıya alınması ve iptali hangi hallerde gerçekleşir? 
118
Soru 186: Eğitim Kurumlarına verilen yetki belgelerinin geçerliliğinin askıya alınması, hangi sonuçları doğurur? 
120
Soru 187: Eğitim kurumları, eğiticileri ve sorumlu müdürlerin denetimi nasıl yapılır? 
120
Soru 188: Eğiticilerin eğitimi belgesi nedir? 
121
Soru 189: Eğitim kurumları, eğitici kadrosunda hangi nitelikte kaç uzman bulundurmak zorundadırlar? 
121
Soru 190: Eğitim verecek olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı ile bağlı ve ilgili kuruluşlarının eğitici kadrosu kimlerden oluşur? 
122
Soru 191: Eğitici sözleşmelerinin geçerlilik süresi ne kadardır? 
123
Soru 192: Kimler işyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı eğitici belgesi alabilir? 
123
Soru 193: İşyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı eğiticilerinin görev ve sorumlulukları nelerdir? 
124
Soru 194: İşyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı eğitici belgesi alacak kimseler, hangi belgelerle nereye başvurabilirler? 
125
Altıncı Bölüm
İŞYERİ HEKİMLİĞİ EĞİTİM KURUMU
Soru 195: İşyeri hekimliği eğitimini hangi kurumlar verebilir? 
127
Soru 196: İşyeri hekimliği eğitim kurumu açabilmek için hangi belgelerle nereye başvurulmalıdır? 
127
Soru 197: İşyeri hekimliği eğitim kurumu yeri ve yerleşim planında aranacak şartlar nelerdir? 
128
Soru 198: İşyeri hekimliği eğitim kurumu derslik ve diğer bölümlerde aranan şartlar nelerdir? 
129
Soru 199: İşyeri hekimliği eğitim kurumlarında aydınlatma, gürültü ve termal konfor şartlarıyla ilgili hangi hususlara dikkat edilmelidir? 
130
Soru 200: İşyeri hekimliği eğitim kurumlarının eğitici kadrosu kimlerden oluşur? 
131
Soru 201: İşyeri hekimliği eğitim kurumlarının yetkilendirilmesi nasıl yapılır? 
131
Soru 202: İşyeri hekimliği eğitim kurumları, yetki belgesini almadan eğitim için katılımcı kaydı yapabilir mi? 
132
Soru 203: Yetkilendirilen işyeri hekimliği eğitim kurumları, hangi hususlara uymakla yükümlüdürler? 
133
Soru 204: İşyeri hekimliği eğitim kurumlarının belgelendirilmesi ve vize işlemleri nasıl yapılır? 
133
Soru 205: Eğitim kurumlarında adres ve unvan değişikliği yapılması halinde ne yapılmalıdır? 
134
Soru 206: İşyeri hekimliği eğitim kurumları, herhangi bir sebeple faaliyetlerini bırakmaları halinde, ne yapmalıdır? 
134
Soru 207: İşyeri hekimliği eğitim kurumlarının görev, yetki ve sorumlulukları nelerdir? 
134
Soru 208: İşyeri hekimliği eğitim kurumları sorumlu müdürünün görev ve sorumlulukları nelerdir? 
136
Soru 209: İşyeri hekimliği eğitim kurumlarında nasıl bir eğitim programı uygulanır? 
137
Soru 210: İşyeri hekimliği eğitim programlarına katılmak isteyen adaylar, hangi belgeler ile başvurabilirler? 
138
Soru 211: İşyeri hekimleri uygulamalı ve teorik olarak ne kadar süre ile eğitim almak zorundadır? 
139
Soru 212: Diğer sağlık personeline nasıl bir eğitim programı uygulanır? 
139
Soru 213: İşyeri hekimliği ve diğer sağlık personeli eğitim programını tamamlayanların sınavları hangi kurum tarafından yapılır? 
140
Soru 214: İşyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı eğitici belgesi kimlere verilebilir? 
140
Soru 215: Diğer sağlık personeli eğitici belgesi kimlere verilebilir? 
141
Soru 216: İşyeri hekimliği eğitim kurumlarında görev alan eğiticilerin görev ve sorumlulukları nelerdir? 
142
Soru 217: İşyeri hekimliği ve diğer sağlık personelinin eğitici belgesi nasıl alınır? 
142
Soru 218: Eğitim kurumları, diğer sağlık personeline ne kadar süre ile eğitim vermekle yükümlüdürler? 
143
Soru 219: İşyeri hekimliği eğitim kurumları hangi makam tarafından denetlenir? 
143
Soru 220: İşyeri hekimliği eğitim kurumlarının belgelendirilme aşamasında gerçeğe aykırı beyanda bulunulmasının tespiti halinde uygulanacak yaptırım nedir? 
143
Soru 221: İşyeri hekimliği eğitim kurumlarınca yürütülen her türlü iş ve işlemlere ilişkin faaliyetler elektronik ortamda mı yürütülmektedir? 
143
Soru 222: Yetkilendirme belgesi askıya alınan kişi ve kurumların belgelerini tekrar kullanabilmeleri hangi makamdan onay alınmasına bağlıdır? 
144
Soru 223: İşyeri hekimliği eğitim kurumlarının denetimi sonucunda kişi ve kurumlara uygulanan ihtar puanlarına ilişkin itirazlar nereye yapılır? 
144
Soru 224: İşyeri hekimliği eğitim kurumlarının yetkilerin askıya alınması ve iptali hangi hallerde gerçekleşir? 
144
Soru 225: Kişi veya kurumların belgelerinin askıya alınması veya iptali ile ilgili itirazlar hangi makama yapılır? 
146
Soru 226: İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görevlendirilenlerin mesleki bağımsızlığı nasıl sağlanır? 
147
Soru 227: Mesleki bağımsızlığın sonuçları iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görevlendirilenlerin aleyhinde kullanılabilir mi? 
147
Yedinci Bölüm
MESLEKİ EĞİTİM
Soru 228: Hangi belgeler mesleki eğitim belgesi sayılır? 
149
Soru 229: Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışacaklardan mesleki eğitim belgesi istenir mi? 
150
Soru 230: Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde çalışacaklar için mesleki eğitim alınması zorunlu mudur? 
150
Soru 231: Hangi işlerde ve mesleklerde mesleki yeterlilik belgesi olmayan işçiler çalıştırılamazlar? 
151
Soru 232: Mesleki eğitim alma zorunluluğu bulunan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işler hangileridir? 
151
Soru 233: Meslek Lisesi ve meslek yüksekokulu mezunları mesleki eğitim belgesi almak zorunda mıdır? 
151
Soru 234: İş güvenliği uzmanlığı ya da işyeri hekimliği belgesine sahip olan kişilerin verdiği eğitimler mesleki eğitimden sayılır mı? 
152
Soru 235: İşveren tarafından verilecek eğitimler mesleki eğitimden sayılır mı? 
152
Soru 236: Çalıştırılacakların yapılan işe uygun mesleki eğitim belgesi bulunup bulunmadığı hususu, kimler tarafından denetlenir? 
152
Soru 237: İşverenler, çalıştırılacakların mesleki eğitim aldıklarına dair belgeleri saklamakla yükümlü müdürler? 
152
Soru 238: İş sağlığı ve Güvenliği Kanununun yürürlüğünden önce alınan mesleki eğitim belgeleri geçerli midir? 
152
Soru 239: Kamu işyerlerinde 1/1/2013 tarihinden önce çalışmaya başlayanların sahip oldukları mesleki eğitim belgeleri geçerli midir? 
153
Sekizinci Bölüm
ÇALIŞAN TEMSİLCİLERİ
Soru 241: İşverenlerin, işyerinde çalışan temsilcisi görevlendirme yükümlülüğü var mıdır? 
155
Soru 242: İşyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği çalışan temsilcisi hangi sayıda ve nasıl belirlenir? 
155
Soru 243: Çalışan temsilcileri işyerinde hangi görev ve yetkilere sahiptir? 
156
Soru 244: İşverenler çalışan temsilcilerinin görevlerinden dolayı işyerinde hangi haklarını kısıtlayamaz? 
156
Soru 245: İki ve daha fazla çalışan temsilcisinin bulunduğu işyerlerinde işveren çalışan temsilcisine hangi imkânları sunmakla yükümlüdür? 
156
Soru 246: Çalışan temsilcisinin işyerinde iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin yetersizliği nedeniyle yetkili makamlara şikâyette bulunması nedeniyle iş sözleşmesi feshedilebilir mi? 
157
Soru 247: Sendikal örgütlenmenin bulunduğu işyerlerinde işyeri sendika temsilcisi çalışan temsilcisi olarak da görev yapabilir mi? 
157
Soru 248: Çalışan, çalışan temsilcisi olabilmek için hangi niteliklere sahip olmalıdır? 
158
Soru 249: Çalışan temsilcisi adayları nasıl belirlenir? 
158
Soru 250: Çalışan temsilcilerinin seçilmesinde yapılan oylamanın usul ve esasları nelerdir? 
159
Soru 251: İşyerinde yetkili sendika bulunması durumunda çalışan temsilcisi nasıl seçilir? 
159
Soru 252: İşyerinde yetkili sendika bulunmaması veya çalışanlar arasında aday olmaması durumunda çalışan temsilcisi nasıl görevlendirilir? 
160
Dokuzuncu Bölüm
ÇALIŞANLARIN EĞİTİMİ
Soru 253: İşyerinde yapılan iş sağlığı ve güvenliği eğitiminin temel amacı nedir? 
161
Soru 254: İşveren, çalışanına hangi hallerde iş sağlığı ve güvenliği eğitimi vermek zorundadır? 
161
Soru 255: Çalışanlara teorik eğitimin verilmesi yükümlülüğün yerine getirilmesi açısından yeterli midir? 
162
Soru 256: Daha önce o işyerinde iş kazası geçiren veya meslek hastalığına yakalanan çalışanlar tekrar işe başladıklarında nasıl bir eğitime tabi tutulurlar? 
162
Soru 257: Alt işveren işçilerinin iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili eğitiminden asıl işveren de sorumlu mudur? 
162
Soru 258: Geçici iş ilişkisinde, devreden ve devralan işverenler çalışanların bilgilendirilmesi konusunda nasıl bir koordinasyon sağlamak zorundadırlar? 
162
Soru 259: Geçici iş ilişkisi ile çalışanların, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili eğitiminden kim sorumludur? 
163
Soru 260: İşverenler, sağlık ve güvenlik yönünden özel sağlık gözetimi gerektiren işlerde; belirli süreli veya geçici süreli çalışan istihdam etmesi halinde, hangi yükümlülükleri yerine getirmek zorundadır? 
163
Soru 261: Başka işyerlerinden çalışmak üzere gelen çalışanlara işe başlatılmadan önce eğitim verilmesi zorunlu mudur? 
163
Soru 262: İşveren, çalıştırdığı hangi işçilerin iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili eğitimine özel önem vermek zorundadır? 
164
Soru 263: Çalışanlara verilen eğitimin süresi haftalık çalışma süresinin üzerinde olabilir mi? 
164
Soru 264: Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimiyle ilgili olarak işverenlerin, yükümlülükleri nelerdir? 
164
Soru 265: İşveren, çalışanlarına hangi konularda ve hangi formatta iş sağlığı ve güvenliği eğitimi vermelidir? 
164
Soru 266: İşveren, işe başlamadan önce çalışanlarına kaç saat süre ile eğitim vermelidir? 
165
Soru 267: İşçilere, iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini verebilecek kişi ve kuruluşlar kimlerdir? 
165
Soru 268: İşyerinde verilen iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri eğitim ücretini kim karşılar? 
166
Soru 269: Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin belgelendirilmesi gerekli midir? 
166
Soru 270: Çalışanlara ne kadar süre ile iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verilmelidir? 
166
Soru 271: Çalışanlara hangi sıklıkla iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verilmelidir? 
167
Soru 272: Çalışanlar, işverence verilecek iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerine katılmak zorunda mıdır? 
167
Soru 273: İşverenler, işyerinde çalıştırdıkları genç, yaşlı, engelli, gebe veya emziklilere nasıl bir eğitim programı uygulamalıdır? 
167
Soru 274: İşverenler, özel görevi bulunan çalışanlara da eğitim vermekle yükümlü müdür? 
168
Soru 275: Elliden az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinin işveren veya işveren vekilleri çalışanlarına eğitimi kendileri verebilir mi? 
168
Soru 276: Elliden az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinin işveren veya işveren vekilleri hangi kurum tarafından ve hangi eğitim metodu ile eğitilirler? 
168
Soru 277: Elliden az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinin işveren veya işveren vekilleri, iş sağlığı ve güvenliği hizmetinin yürütülmesini üstlenmek istememesi halinde ne yapmalıdır? 
169
Onuncu Bölüm
RİSK DEĞERLENDİRMESİ
Soru 278: İşyerinde risk değerlendirmesi yapılmasındaki amaç nedir? 
171
Soru 279: İşyeri riskleri hangi aşamalar izlenerek gerçekleştirilir? 
171
Soru 280: Risk değerlendirmesini yapacak personel hangi nitelikte olmalıdır? 
171
Soru 281: İş Sağlığı ve Güvenliği yönünden risk değerlendirilmesinde işverenin yükümlülüğü nedir? 
172
Soru 282: Risk değerlendirmesi ekibi kimlerden oluşur? 
172
Soru 283: İşyerinde tehlikeler tanımlanırken nelere dikkat edilmelidir? 
173
Soru 284: İşyerinde tehlikeler belirlenirken hangi hususlar dikkate alınmalıdır? 
173
Soru 285: İşyerlerinde risklerin belirlenmesi ve analizi nasıl yapılır? 
174
Soru 286: Risklerin kontrolü nasıl yapılır? 
175
Soru 287: İşyerlerinde yapılan risk değerlendirmesi ne şekilde dokümante edilir? 
175
Soru 288: İşyerlerinde yapılmış olan risk değerlendirmesi hangi sıklıkla tekrarlanmalıdır? 
176
Soru 289: Büyük kaza önleme politika belgesi veya güvenlik raporu hazırlanması gereken işyerlerinde risk değerlendirmesi nasıl yapılır? 
177
Soru 290: Aynı çalışma alanını birden fazla işverenin paylaşması durumunda, risk değerlendirmesi çalışmaları kim tarafından yapılır? 
177
Soru 291: Asıl işveren ve alt işveren ilişkisinin bulunduğu işyerlerinde risk değerlendirmesini kim yapar? 
177
Soru 293: Kimler risk değerlendirmesi uygulama rehberi hazırlayabilirler? 
178
Onbirinci Bölüm
TEHLİKE SINIFLARI
Soru 294: Tehlike ile risk arasındaki fark nedir? 
179
Soru 295: Kaç çeşit tehlike sınıfı vardır? 
179
Soru 296: Ağır ve tehlikeli iş ile tehlike sınıfı aynı anlama gelir mi? 
179
Soru 297: İşyeri tehlike sınıfları nasıl belirlenir? 
180
Soru 298: İşyeri tehlike sınıfları hangi kriterlere göre belirlenmektedir? 
180
Soru 299: İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanları hangi tehlike sınıfında görev alabilirler? 
180
Soru 300: Bir işyerinde birden fazla tehlike sınıfının olması halinde hangisi esas alınmalıdır? 
180
Soru 301: İşverenler, işyerinde tehlike sınıf değişikliğini hangi kuruma bildirmek zorundadırlar? 
181
Soru 302: İşyerinde yapılan denetimde asıl işin farklı tehlike sınıfında bulunduğunun tespiti halinde yapılması gereken işlem nedir? 
181
Onikinci Bölüm
İŞİN DURDURULMASI
Soru 303: Hangi işyerlerinde ve iş durdurulur? 
183
Soru 304: Risk değerlendirilmesi yapılmamış hangi işyerlerinde iş durdurulur? 
183
Soru 305: İşyerlerinde işin durdurulması kararını kim verir? 
183
Soru 306: İşyerlerinde işin durdurulması kararını veren heyet kimlerden oluşur? 
184
Soru 307: İşyerlerinde işin durdurma kararını kim yerine getirir? 
184
Soru 308: İşin durdurulmasına nasıl son verilir? 
184
Soru 309: Çalışanların hayatı için yakın ve acil tehlikenin tespiti halinde, iş nasıl durdurulur? 
185
Soru 310: Çok tehlikeli sınıfta yer alan ve ihale ile alınan işlerde, üretim zorlaması nedeniyle hayati tehlike oluşursa iş durdurulabilir mi? 
186
Soru 311: İşin durdurma kararına karşı işveren nereye itiraz etmelidir? 
186
Soru 312: İşin durdurulan işyeri çalışanlarına ücretleri ödenir mi? 
186
Soru 313: İşyerinde durdurulan işlerde izinsiz çalışma yaptıran işveren veya işveren vekilleri hangi cezai yaptırıma maruz kalır? 
186
Onüçüncü Bölüm
SAĞLIK RAPORLARI, İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIKLARI
Soru 314: İşe giriş ve periyodik sağlık muayeneleri hangi kurum tarafından yapılır? 
187
Soru 315: İşçilerin işe girerken alacakları sağlık raporlarında mutlaka işe giriş/periyodik muayene rapor formu kullanılmak zorunda mıdırlar? 
187
Soru 316: İşverenler, hangi hallerde çalışanların sağlık muayenelerinin yapılmasını sağlamak zorundadır? 
188
Soru 317: Çalışanların periyodik sağlık muayeneleri hangi sıklıkla yenilenmelidir? 
188
Soru 318: İşverenler işe başlamadan önce sağlık taraması yaptırmak zorunda mıdır? 
188
Soru 319: Hangi işlerde çalışanlar sağlık raporu olmadan işe başlatılamaz? 
189
Soru 320: İşçilerin sağlık gözetiminden doğan maliyetleri kim tarafından karşılanır? 
189
Soru 321: İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre çalışanların tamamının sağlık gözetimine tabi tutulması gerekir mi? 
189
Soru 322: İş kazası ve meslek hastalıklarının bildirimleri hangi kuruma yapılmalıdır? 
189
Soru 323: İş kazası ve meslek hastalıklarının bildirimleri hangi sürede yapılmalıdır? 
189
Soru 324: Sağlık hizmet sunucularının iş kazası ve meslek hastalığı bildiriminde bulunma zorunluluğu var mıdır? 
190
Soru 325: İşveren, ölümlü veya maluliyetiyle sonuçlanan iş kazası veya meslek hastalıklarıyla ilgili yargı sürecinin sonucunu hangi kuruma bildirmekle yükümlüdür? 
190
Soru 326: İşyeri hekimi veya sağlık hizmeti sunucuları; meslek hastalığı ön tanısı koydukları vakaları nereye sevk etmeleri gerekir? 
190
Soru 327: Meslek hastalığına yakalandığı şüphesinde olan çalışan nereye başvurmalıdır? 
190
Soru 328: İş kazası ve meslek hastalıklarının kayıtları konusunda işverenin yükümlülüğü nasıldır? 
190
Soru 329: İşyerleri işletme belgesi almak zorunda mıdır? 
191
Ondördüncü Bölüm
KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLAR
Soru 330: Hangi malzemeler kişisel koruyucu donanımdan sayılır? 
193
Soru 331: Ne zaman kişisel koruyucu donanım kullanılır? 
193
Soru 332: Hangi malzemeler kişisel koruyucu donanımdan sayılmaz? 
193
Soru 333: Kişisel koruyucu donanımların işyerlerinde kullanımında nelere dikkat edilmelidir? 
194
Soru 334: Kişisel koruyucu donanımların değerlendirilmesi ve seçimi nasıl yapılır? 
195
Soru 335: İşveren, kişisel koruyucu donanımların kullanımı konusunda işçiye eğitim vermek zorunda mıdır? 
195
Soru 336: Kişisel koruyucu donanımlar hangi sıklıkla yenilenmelidir? 
195
Soru 337: İşveren, kulak koruyucu donanımları sağlarken nelere dikkat etmelidir? 
196
Soru 338: Kişisel koruyucu donanımların kullanımında çalışanların yükümlülükleri nelerdir? 
196
Soru 339: İşveren, koruyucu donanım ve ekipmanların belirlenmesi konusunda çalışan temsilcileri ile destek elemanlarının görüşünü almak zorunda mıdır? 
196
Soru 340: Kişisel Koruyucu Donanımlar Teknik Komitesi kimler oluşur? 
196
Soru 341: Kişisel Koruyucu Donanımlar Teknik Komitesinin görevleri nelerdir? 
197
Onbeşinci Bölüm
GÜRÜLTÜ, TOZ, MADEN, YAPI, SAĞLIK VE
GÜVENLİK İŞARETLERİ VE ELLE TAŞIMA İŞLERİ
Soru 342: İşyeri ortam ölçümleri nasıl yaptırılır? 
199
Soru 343: Çalışanları gürültü nasıl etkiler? 
199
Soru 344: İşyerinde gürültü ölçümü yaptırmayan işverenin sorumluluğu nedir? 
200
Soru 345: İşyerlerinde gürültü maruziyet eylem ve sınır değerleri azami ne kadar olmalıdır? 
200
Soru 346: İşveren işyerinde gürültü maruziyetin önlenmesi veya azaltılması için hangi tedbirleri almalıdır? 
200
Soru 347: Tüm kontrol tedbirlerinin alınmasına rağmen, işyerinde gürültü maruziyet sınır değerlerinin aşılması halinde işveren ne yapmalıdır? 
201
Soru 348: İşverenler hangi hallerde işçisine kulak koruyucu donanım vermek zorundadır? 
202
Soru 349: İşyerinde gerçekleştirilen risk değerlendirmesinde, gürültüden kaynaklanabilecek riskleri değerlendirirken neler dikkate alınmalıdır? 
202
Soru 350: İşyeri ortamında hangi gürültü düzeyi aşılırsa o işyerinde fazla çalışma yaptırılamaz? 
203
Soru 351: İşveren, işyerinde gürültü maruziyeti ile ilgili olarak çalışanlarını hangi konularda eğitmek zorundadır? 
203
Soru 352: İşveren, işyerinde çalışanlar için hangi hallerde ve hangi sıklıkla işitme testi yaptırmak zorundadır? 
204
Soru 353: İşitme ile ilgili sağlık gözetimi sonucunda, çalışanda tespit edilen işitme kaybının işe bağlı gürültü nedeniyle oluştuğunun tespiti halinde neler yapılmalıdır? 
204
Soru 354: Çalışanların en çok toza maruz kaldıkları işler hangileridir? 
205
Soru 355: Tozla mücadelede işverenin genel yükümlülükleri nelerdir? 
205
Soru 356: Tozun çalışanlara zarar vermemesi için ne yapılabilir? 
206
Soru 357: Maden işyerlerinde işverenin genel yükümlülükleri nelerdir? 
206
Soru 358: Maden işyerlerinde çalışanların genel yükümlülükleri nelerdir? 
208
Soru 359: Maden işyerlerinde işverenler, patlama, yangın ve zararlı ortam havasından korunmak amacıyla hangi tedbirleri almak zorundadır? 
209
Soru 360: Maden işyerlerinde işverenler, kaçış ve kurtarma araçlarıyla ilgili hangi tedbiri almak zorundadır? 
209
Soru 361: İşverenler, yeraltı maden işyerlerinin insan nakli yapılan galerilerinde eğimin 18 dereceyi geçmesi halinde, hangi tedbiri almakla yükümlüdürler? 
209
Soru 362: Maden işyerlerinde işverenler, hangi konularda çalışanları bilgilendirmekle yükümlüdürler? 
209
Soru 363: Maden işyerlerinde işverenler, çalışanların sağlık gözetimi ile ilgili hangi tedbiri almak zorundadır? 
210
Soru 364: Yapı işlerinde işverenlerin yükümlülükleri nelerdir? 
210
Soru 365: Kazı işlerinde iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri nelerdir? 
211
Soru 366: Yapı işlerinde proje sorumlusu ve işverenlerin sorumlulukları nelerdir? 
212
Soru 367: Yapı işlerinde diğer kişilerin yükümlülükleri nelerdir? 
212
Soru 368: Aynı yapı alanında birden fazla işveren veya alt işverenin bulunması durumunda, sağlık ve güvenlik tedbirleri hangi işveren tarafından yerine getirilir? 
213
Soru 369: Yapı işlerinde işverenler, hangi hallerde Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne bildirim yapmakla yükümlüdürler? 
213
Soru 370: Yapı işlerinde işverenler, hangi hallerde çalışanları bilgilendirmekle yükümlüdürler? 
214
Soru 371: İşverenler yapı işlerinde kullanılan makine, araç, ekipman ve malzemelerin uygunluğunu sağlamakla yükümlü müdürler? 
214
Soru 372: İşverenin, işyerinde sağlık ve güvenlik işaretleriyle ilgili genel yükümlülükleri nelerdir? 
214
Soru 373: İşverenin işyerinde sağlık ve güvenlik işaretleriyle ilgili çalışanları bilgilendirilmek ve eğitmekle yükümlü müdür? 
215
Soru 374: Elle taşıma işi yapılan işyerlerinde işveren hangi tedbirleri almakla yükümlüdür? 
215
Soru 375: Elle taşıma işi yapılan işyerlerinde işveren çalışanlarını eğitmekle yükümlü müdür? 
215
Onaltıncı Bölüm
İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIKLARINDA
İŞVERENLERİN HUKUKİ VE CEZAİ SORUMLULUKLARI
Soru 376: İşverenin işyerinde meydana gelen iş kazası veya meslek hastalığı nedeniyle, çalışanına karşı hukuki sorumluluğu var mıdır? 
217
Soru 377: Kamu işyerinde meydana gelen iş kazası veya meslek hastalıklarından dolayı, kamu işverenleri de hukuken sorumlu mudur? 
217
Soru 378: Kamu işyerinde meydana gelen iş kazasında kusuru bulunan kamu çalışanına kamu idaresi ödediği zararı rücu edebilir mi? 
218
Soru 379: İşverenin, iş kazası veya meslek hastalığı nedeniyle kusura dayanan sorumluluğunun sınırı var mıdır? 
218
Soru 380: İşverenin, iş kazası veya meslek hastalığı nedeniyle kusursuz sorumluluğu var mıdır? 
219
Soru 381: İşyerinde meydana gelen iş kazasında, zarar ile zarar yaratan tehlike arasında illiyet bağı yoksa, işveren sorumlu tutulabilir mi? 
219
Soru 382: İşverenin işyeri dışındaki uzman kişi ve kurumlardan hizmet alması sorumluluklarını ortadan kaldırır mı? 
220
Soru 383: İşyerinde meydana gelen bir iş kazasında, işveren vekili sayılan kimselerin hukuki ve cezai sorumlulukları var mıdır? 
220
Soru 384: İşyerinde meydana gelen ölümlü bir iş kazasında, alt işveren sayılan kimselerin hukuki ve cezai sorumlulukları var mıdır? 
221
Soru 385: Aynı işyerinde birden fazla gerçek kişi işveren varsa meydana gelen iş kazasından kim sorumludur? 
221
Soru 386: Tüzel kişi işverenler hakkında cezai yaptırım uygulanabilir mi? 
222
Soru 387: İş kazası veya meslek hastalığının, kazalı işçinin kendi kusuruyla meydana gelmesi durumunda, işverenin sorumluluğu var mıdır? 
222
Soru 388: Üçüncü kişinin tam veya ağır kusuru sonucunda meydana gelen iş lazasından işveren sorumlu mudur? 
222
Soru 389: İşyerinde meydana gelen iş kazası mücbir sebep ya da kaçınılmazlık sonucu meydana gelmişse, işverenin sorumluluğu var mıdır? 
223
Soru 390: Ölümlü iş kazası meydana gelen maden işyerlerinde kusuru yargı kararı ile tespit edilen işveren, ne kadar süre ile kamu ihalelerine katılmaktan men edilir? 
223
Soru 391: İş kazası sonucu ölen çalışan yakınları, işverenden ne gibi hak (yardım) talebinde bulunabilir? 
224
Soru 392: İş kazası sonucu yaralanan çalışan, işverenden ne gibi hak (yardım) talebinde bulunabilir? 
224
Soru 393: İşyerinde gerekli iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin alınmaması sebebiyle çalışanların ruh ve beden bütünlüğüne zarar verilmesi durumunda, çalışan maddi tazminat talebinde bulunabilir mi? 
225
Soru 394: İş kazası ya da meslek hastalığına maruz kalan çalışanlar manevi tazminat talebinde bulunabilir mi? 
225
Soru 395: Uğradığı iş kazasında tam kusurlu olduğu tespit edilen işçi, manevi tazminat isteyebilir mi? 
226
Soru 396: İşçinin iş kazası veya meslek hastalığına yakalanmasında, işverenin cezai sorumluluğu var mıdır? 
226
Soru 397: Kamu işyerinde meydana gelen iş kazasında kusuru bulunan kamu çalışanın cezai sorumluluğu var mıdır? 
226
Soru 398: İş kazalarında işverenin tazminat ödeme sorumluluğunda zamanaşımı süresi nedir? 
227
Onyedinci Bölüm
ÇOCUK, GENÇ VE KADIN ÇALIŞANLAR
Soru 399: Kadın işçilerin gündüz veya gece işyerine götürülüp getirilmeleri için işverenlerin servis koyma mecburiyeti var mıdır? 
229
Soru 400: Kadın çalışanların gece postalarında çalıştırılabilmeleri için sağlık raporu gerekli midir? 
229
Soru 401: Kadın çalışanların gece postalarında kaç saatten fazla çalıştırılamaz? 
229
Soru 402: Aynı işyerinde çalışan eşlerin aynı gece postasına rastlaması halinde nasıl bir düzenleme yapılmalıdır? 
230
Soru 403: Gebe ve emziren kadın çalışanlar gece postalarında çalıştırılabilir mi? 
230
Soru 404: Kamu görevlisi olup ta gece çalışan kadınlara hangi mevzuat uygulanmalıdır? 
231
Soru 405: Oda ve yurt açma yükümlülüğü için çalışan sayısı nasıl tespit edilir? 
231
Soru 406: Gebe ya da emziren kadın çalışan, hangi durumda işverenini bilgilendirmek zorundadır? 
231
Soru 407: İşveren, gebe veya emziren çalışanlarla ilgili hangi önlemi almakla yükümlüdür? 
231
Soru 408: Gebe veya emziren çalışan, çalışma koşullarının ağırlığını ileri sürerek değişiklik isteyebilir mi? 
232
Soru 409: İsteği üzerine hafif işlerde istihdam edilen gebe çalışanın, ücretinde indirim yapılabilir mi? 
232
Soru 410: Gebe ve emziren kadın, günde azami kaç saat çalıştırılabilir? 
232
Soru 411: Yeni doğum yapmış kadın çalışan, ne kadar süre ile gece çalıştırılamaz? 
232
Soru 412: Gebe çalışanlara, gebelikleri süresince ne kadar süre ile izin verilir? 
233
Soru 413: Emziren çalışanlara, doğum izninin bitiminde derhal işbaşı yaptırılabilir mi? 
233
Soru 414: Hangi işyerlerinde emzirme odası kurulması zorunludur? 
233
Soru 415: Hangi işyerlerinde çocuk bakım yurdu kurulması zorunludur? 
233
Soru 416: İşyerinde Emzirme Odası ve Çocuk Bakım Yurdu kurulması yerine, dışarıdan hizmet satın alınabilir mi? 
233
Soru 417: Oda ve yurt açma yükümlülüğünün belirlenmesinde çalışanların toplam sayısı, hangi kriterlere göre belirlenir? 
234
Soru 418: Oda ve yurtlardan, hangi yaş aralığındaki çocuklar yararlanır? 
234
Soru 419: Oda ve yurtlarda bulundurulması zorunlu olan ilaç ve tıbbi gereçler nelerdir? 
234
Soru 420: Oda ve yurtlarda çalışacak yöneticide aranacak nitelikler nelerdir? 
234
Soru 421: Oda ve yurtların emzirme odalarında hangi nitelikte personel istihdam edilir? 
235
Soru 422: Oda ve yurtlara kabul edilecek çocukların sağlık muayenesinden geçirilme zorunluluğu var mıdır? 
235
Soru 423: Oda ve yurtlarda, çocukların beslenmeleri nasıl sağlanır? 
235
Soru 424: Oda ve yurtlarda, çocuklara hangi formatta eğitim verilir? 
235
Soru 425: Oda ve yurtların giderleri kimin tarafından karşılanır? 
236
Soru 426: Oda ve yurtlar kim tarafından denetlenir? 
236
Soru 427: Ortaklaşa kurulan oda ve yurtların yönetimi nasıl sağlanır? 
236
Soru 428: Oda ve yurtların bildirim yükümlülüğü var mıdır? 
236
Soru 429: Gebe, yeni doğum yapmış veya emziren kadınlar, hangi iş ve işyerlerinde çalıştırılamazlar? 
236
Soru 430: Oda ve yurtlarda bulunması gereken nitelikler nelerdir? 
237
Soru 431: Gece postalarında kadın çalışan çalıştırmak isteyen işverenler her hangi bir kuruma bildirimde bulunmak zorunda mıdır? 
238
Soru 432: 18 yaşını doldurmamış çocuk ve genç çalışanlar hangi işlerde gece çalıştırılamazlar? 
238
Soru 433: Hangi işverenler çocuk ve genç işçi çalıştıramaz? 
238
Soru 434: Çocuk ve genç işçiler, ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalıştırılabilir mi? 
239
Soru 435: İşveren, çocuk ve genç işçi ile iş sözleşmesi imzalayabilir mi? 
239
Soru 436: İşveren, çocuk ve genç işçilere, çalıştırmaya başlamadan önce hangi eğitimleri vermekle yükümlüdür? 
239
Soru 437: 18 yaşını doldurmayan işçiler hangi işlerde çalıştırılamazlar? 
240
Soru 438: 16 yaşını doldurmuş fakat 18 yaşını bitirmemiş genç işçilerin çalıştırılabilecekleri işler nelerdir? 
240
Soru 439: Çocuk işçilerin çalıştırılabilecekleri hafif işler nelerdir? 
241
Onsekizinci Bölüm
CİDDİ VE YAKIN TEHLİKE VE ÇALIŞMAKTAN KAÇINMA HAKKI
Soru 440: İşçinin sağlığını ve vücut bütünlüğünü bozacak yakın tehlike nasıl oluşur? 
243
Soru 441: İş sağlığı ve güvenliği olmayan işyerinde, çalışmaktan kaçınma hakkını kullanacak çalışanlar buna nasıl karar verecek? 
243
Soru 442: İş sağlığı ve güvenliği olmayan işyerinde, çalışmaktan kaçınan çalışanın çalışmadığı süredeki ücreti ödenir mi? 
243
Soru 443: Talep etmelerine rağmen gerekli iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin alınmadığı durumlarda kamu personeli ne yapmalıdır? 
244
Soru 444: İşyerinde çalışanların güvenliği için ciddi ve yakın bir tehlike ile karşılaşan işçiler acil durumlarda amirine haber vermeden olaya müdahale edebilir mi? 
244
Soru 445: Çalışanlar ciddi ve yakın tehlikenin önlenemez olduğu durumlarda işvereninden habersiz işyerini terk edebilir mi? 
244
Soru 446: Günde azami yedi buçuk saat çalışılabilecek işler nelerdir? 
244
Soru 447: Günde yedi buçuk saatten daha az çalışılması gereken işler nelerdir? 
245
Soru 448: Günde azami yedi buçuk saat ve daha az çalışılması gereken işlerde çalışanlar, azami iş sürelerinden sonra diğer herhangi bir işte çalışabilir mi? 
246
Soru 449: Günde azami yedi buçuk saat ve daha az çalışılması gereken işler ve bu işlerde çalışanları bildirim zorunluluğu var mıdır? 
246
Soru 450: İşyerlerinde yapılan işlerin günde yedi buçuk saatten daha az çalışılması gereken işler olup olmadığının tespiti hangi makam tarafından yapılır? 
247
Soru 451: Acil durum planı nasıl hazırlanır? 
247
Soru 452: Acil durumlar belirlenirken nelere dikkat edilmelidir? 
247
Soru 453: Tüm işverenler acil durum planı hazırlamak zorunda mıdır? 
248
Soru 454: Acil durumlarda önleyici ve sınırlandırıcı tedbirler nasıl olmalıdır? 
248
Soru 455: İşverenlerin acil durum planı, yangın ve ilkyardım konularında yükümlülükleri nelerdir? 
248
Soru 456: Çalışanların acil durumlarla ilgili yükümlülükleri nelerdir? 
249
Soru 457: İşveren acil durum müdahale ve tahliye yöntemleri konusunda hangi hususlara dikkat etmelidir? 
249
Soru 458: İşverenler; işyerlerinde arama, kurtarma, tahliye ve yangınla mücadeleyle ilgili olarak hangi sayıda destek elemanı görevlendirmek zorundadır? 
250
Soru 459: Hazırlanan acil durum planlarıyla ilgili olarak hangi sıklıkla tatbikat yapılmalıdır? 
251
Soru 460: Birden fazla işyerinin bulunduğu iş merkezleri, iş hanlarındaki işyerlerinde, acil durum tatbikatları kim tarafından koordine edilir? 
251
Soru 461: Acil durum planları kaç yılda bir yenilenir? 
251
Soru 462: Birden fazla işveren olması durumunda acil durum planları kim tarafından hazırlanır? 
252
Soru 463: Asıl işveren ve alt işveren ilişkisinin bulunduğu işyerlerinde acil durum planlarını kim hazırlar? 
252
Soru 464: Bir aydan kısa süreli geçici işlerde, acil durum planı hazırlanır mı? 
252
Soru 465: İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kanununun yürürlüğünden önce hazırlanmış olan acil durum planları geçerli midir? 
252
Ondokuzuncu Bölüm
KONSEY, KURUL VE KOORDİNASYON
Soru 466: Hangi işyerleri, iş sağlığı ve güvenliği kurulu oluşturmak zorundadır? 
253
Soru 467: Alt işverenler de iş sağlığı ve güvenliği kurulu oluşturmak zorunda mıdır? 
253
Soru 468: Aynı işverene bağlı birden fazla işyerinin bulunması halinde, kurul kurma zorunlu mudur? 
254
Soru 469: İşverenler iş sağlığı ve güvenliği kurulu kararlarını uygulamak zorunda mıdır? 
254
Soru 470: Aynı çalışma alanını birden fazla işverenin paylaşması durumunda işverenler iş sağlığı ve güvenliği kurulu oluşturmak zorunda mıdır? 
254
Soru 471: Birden fazla işyerinin bulunduğu iş merkezleri, iş hanları, sanayi bölgeleri ve sitelerde, iş sağlığı ve güvenliği kurulu oluşturmak zorunda mıdır? 
254
Soru 472: İş Sağlığı ve Güvenliği Kurullarının üyeleri kimlerden oluşur? 
255
Soru 473: İşyerinde birden fazla işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı varsa kurul üyesi nasıl seçilir? 
255
Soru 474: İş sağlığı ve güvenliği kurulu üyelerinden kimler seçimle gelir? 
255
Soru 475: İşveren iş sağlığı ve güvenliği kurulu üyelerine hangi eğitimleri vermekle yükümlüdür? 
256
Soru 476: İş sağlığı ve güvenliği kurulunun görev ve yetkileri nelerdir? 
256
Soru 477: İş sağlığı ve güvenliği kurulu hangi sıklıkla toplanmalıdır? 
257
Soru 478: Kurul hangi hallerde olağanüstü toplantıya çağırılabilir? 
257
Soru 479: İş sağlığı ve güvenliği kurul kararları nasıl kayıt altına alınır? 
258
Soru 480: İş sağlığı ve güvenliği kurulu karar alırken nelere dikkat etmelidir? 
258
Soru 481: Çalışanlar kurul kararlarına uymak zorunda mıdırlar? 
258
Soru 482: Ciddi ve yakın tehlike ile karşı karşıya kalan çalışanlar kurula başvurduklarında kurul derhal toplanmak zorunda mıdır? 
258
Soru 483: İş sağlığı ve güvenliği kurulu üyelerinin görevlerinden dolayı hakları kısıtlanabilir mi? 
259
Soru 484: Ülkemizde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili politika ve stratejiler hangi organ tarafından belirlenir? 
259
Soru 485: Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyinin görevleri nelerdir? 
259
Yirminci Bölüm
TEFTİŞ VE İDARİ YAPTIRIMLAR
Soru 486: İşyerlerinin iş sağlığı ve güvenliği yönünden teftişi hangi organ tarafından yapılır? 
261
Soru 487: Ortak sağlık ve güvenlik birimlerinde denetim kime aittir? 
261
Soru 488: Eğitim kurumlarının ilk başvuru incelemesi ve işleyiş denetimi hangi birim tarafından yapılır? 
261
Soru 489: Askeri işyerlerinde denetim hangi organ tarafından yerine getirilir? 
262
Soru 490: Teftiş ve denetlemeye yetkili iş müfettişleri, kendilerine başvuran veya ihbarda bulunan çalışanların kimlik bilgilerini gizli tutmamaları sonucu doğacak zarardan sorumlu mudurlar? 
262
Soru 491: İş sağlığı ve güvenliği mevzuatında öngörülen yükümlülükleri yerine getirilmemesi durumunda, idari para cezasının muhatabı kimdir? 
263
Soru 492: İşverenlere verilen para cezasına karşılık, hangi süre içerisinde ve hangi mahkemeye itiraz hakkı vardır? 
263
Soru 493: Para cezaları hangi kurum tarafından uygulanmaktadır? 
264
Soru 494: Kamu kurumlarına da idari para cezası uygulanabilir mi? 
264
Soru 495: İşverenlere verilen para cezaları hangi kurum tarafından tahsil edilir? 
264
Soru 496: Tehlike sınıfı ve çalışan sayısına göre idari para cezaları nasıl uygulanır? 
264
Yirmibirinci Bölüm
ÇEŞİTLİ VE GEÇİCİ HÜKÜMLER
Soru 497: İş sağlığı ve güvenliği kanununun tüm maddeleri ne zaman yürürlüğe girecek? 
267
Soru 498: 6331 sayılı Kanunun “İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri” başlıklı 6’ncı maddesi ile “İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin desteklenmesi” başlıklı 7’nci maddesi hangi tarihte yürürlüğe girecektir? 
267
Soru 499: İSG–KATİP sisteminin yeni versiyonu hangi yenilikleri getirmiştir? 
267
Soru 500: Tehlike sınıflarına göre, işverenlerin iş güvenliği uzmanı görevlendirme yükümlülüğü nasıl uygulanır? 
268
İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 
269
Yönetmelik ve Tebliğler 
295
6331 Sayılı İSG Kanununa Göre 2024 Yılında Uygulanacak İdari Para Cezaları 
299
Kaynakça 
309
Kavram Dizini 
311