Tıp Hukuku Atölyesi – I Sunay Akyıldız, Prof. Dr. Hakan Hakeri, Prof. Dr. Faik Çelik, Prof. Dr. Pervin Somer  - Kitap
1. Baskı, 
Ekim 2013
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
13x19
Sayfa:
130
Barkod:
9789750224720
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Baskısı tükenmiştir.
Kitabın Açıklaması
Sağlık hakkı her birey için en temel ve Anayasal hak olmakla, hasta-hekim/sağlık kurum ve kuruluşu arasındaki ilişkinin niteliği ve bu alandaki uyuşmazlıklar Tıp Hukuku içinde yer almaktadır.
Tıp Hukuku Atölyesi adlı ortak çalışmanın amacı, bu alanda ana konuları mercek altına almak, okuyucuya sağlık hizmeti alımı esnasında doğabilecek uyuşmazlıklara hukuki bakış açısı kazandırmaktır.
Serimizin ilk kitabı olan Tıp Hukuku Atölyesi-1'in bölümleri;
• Andınlatma ve Rıza
• Endikasyon,
• Komplikasyon,
• Komplikasyon yönetimi,
Tanı-tedavi ilişkisinin her safhasında ayrı önem taşımaktadır. Bu nedenle serinin ilk kitabını işbu konulara ayırılmıştır.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Aydınlatma ve Rıza
.
Tıbbi Müdahalelerde Endikasyon
.
Komplikasyon
.
Komplikasyon Yönetimi
Yorumlar
Kitabın İçindekileri
Önsöz 
5
AYDINLATMA VE RIZA
GENEL OLARAK AYDINLATMA VE RIZA 
9
Aydınlatılmış Onam 
24
Aydınlatılacak Kişi 
26
Hastanın Çocuk Olması Hali 
26
Hastanın Temyiz Kudretinin Bulunmaması Hali 
30
Aydınlatma Yükümlüsü 
31
Aydınlatma Zamanı 
32
Doğru Aydınlatma Şekli ve Rızanın Alınması Nasıl Olmalıdır? 
33
Aydınlatma Türleri 
35
Karar Aydınlatması 
35
Risk Aydınlatması 
38
Tedavi Aydınlatması 
39
Aydınlatma Yükümlülüğünü Genişleten Haller 
39
Aydınlatma Yükümlülüğünü Daraltan ve Ortadan Kaldıran Haller 
40
Aydınlatılmış Onam Algoritması 
44
DEĞERLENDİRME 
45
AYDINLATILMIŞ ONAM BELGE ÖRNEKLERİ 
47
KAYNAKÇA 
58
TIBBİ MÜDAHALELERDE ENDİKASYON
ENDİKASYON (ZORUNLULUK) 
61
Kavram 
61
Tıbbi Endikasyon Olmaksızın Yapılan Tıbbi Müdahaleler 
68
Şekil veya Fonksiyon Değiştirici Tıbbi Müdahaleler 
70
Üçüncü Kişi Yararına Yapılan Tıbbi Müdahaleler 
71
Sünnet 
71
Değerlendirme 
72
ENDİKASYON OLMAKSIZIN YAPILAN TIBBİ MÜDAHALELERDE CEZA SORUMLULUĞU 
73
YARARLANILAN KAYNAKLAR 
75
KOMPLİKASYON
KOMPLİKASYON 
78
MALPRAKTİS 
79
MALPRAKTİS İLE KOMPLİKASYONARASINDAKİ FARK NEDİR? 
80
NEDEN MALPRAKTİS OLUŞUR? 
83
Malpraktis Hangi Durumlarda Oluşabilir? 
84
SORUMLULUK KAVRAMI 
89
Tıbbi Müdahalelerde Kusur Çeşitleri 
89
Kusur Tespiti 
90
YARGI KARAR ÖRNEKLERİ 
94
4 Y KURALI 
98
DİĞER BAZI ÜLKELERDE MALPRAKTİS 
100
SONUÇ 
100
KAYNAKLAR 
103
KOMPLİKASYON YÖNETİMİ
GİRİŞ 
105
Tıbbi Uygulama Hatalarıyla İlgili Kısa Değerlendirme 
107
Komplikasyon ve Tıbbi Uygulama Hataları İlişkisi 
110
Komplikasyon Yönetimi 
112
SONUÇ 
127
KAYNAKÇA 
129