Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
İnternet Alan Adı Uyuşmazlıkları ve Çözüm Yolları
Karşılaştırmalı Bir Analiz
Eylül 2017 / 1. Baskı / 142 Syf.
Fiyatı: 51.00 TL
İndirimli: 39.90 TL (%22)
4 günde kargoya verilir.
 
Sepete Ekle
   

İnternetin hızlı gelişimi, web sitelerine erişimde belirteç görevi gören alan adlarına ilişkin uyuşmazlıkların artmasına neden olmuştur. Mevcut hukuki düzenlemeler, alan adına ilişkin çıkan farklı uyuşmazlıkların çözümünde yetersiz kalmaktadır. Her geçen gün farklılaşan bu uyuşmazlıklara uygulanabilecek en yaygın çözüm yolları dava açmak veya uyuşmazlık çözüm mekanizmasına başvurmaktır. Bu eserde, özel hukuk çerçevesinde hem Türk hem de Amerikan hukukunda alan adına ilişkin hukuki düzenlemeler incelenmektedir. Ayrıca, uyuşmazlıklara uygulanabilecek en genel çözüm yolları ele alınmaktadır. Böylece mevcut eser, uyuşmazlıklarla karşı karşıya kalan hak sahiplerine yararlı bilgiler sunmaktadır.

Konu Başlıkları
İnternet ve Alan Adı Sistemi
Alan Adlarının Yönetimi ve Tescili
Alan Adlarının Önemi
Alan Adı Uyuşmazlıklarının Nedenleri
Alan Adı Uyuşmazlık Çeşitleri
Alan Adı Uyuşmazlık Çözüm Yolları
Amerikan Hukukunda Alan Adı Uyuşmazlıkları İçin Başvurulabilecek Yollar
Türk Hukukunda Alan Adı Uyuşmazlıkları İçin Başvurulabilecek Yollar
Barkod: 9789750244025
Yayın Tarihi: Eylül 2017
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 142
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Özet  7
Önsöz  9
Tablolar Listesi  15
Şekiller Listesi  17
Kısaltmalar Listesi  19
Giriş  21
1. İNTERNET VE ALAN ADI SİSTEMİ
1.1. İNTERNETİN TARİHİ  23
1.2. ALAN ADI SİSTEMİ  24
1.2.1. Alan Adı Sisteminin Hiyerarşik Yapısı  27
1.2.1.1. Üst Seviye Alan Adları  27
1.2.1.1.1. Üst Seviye Alan Adlarının Kullanım Yöntemleri  30
1.2.1.2. İkinci Seviye Alan Adları  32
1.2.2. Alan Adlarının Yönetimi ve Tescili  32
1.2.2.1. Genel Üst Seviye Alan Adlarının Yönetimi ve Tescili  33
1.2.2.2. Ülke Kodlu Üst Seviye Alan Adlarının Yönetimi ve Tescili  34
1.2.2.2.1. Serbest Tescil  35
1.2.2.2.2. Yarı Kısıtlayıcı Tescil  35
1.2.2.2.3. Kısıtlayıcı Tescil  36
1.2.2.2.4. Özel Tescil  36
1.2.2.2.5. Türkiye’de Alan Adlarının Yönetimi ve Tescili  37
1.2.3. Uluslararası Üst Seviye Alan Adları (Internationalized Top Level
Domains – iTLD)  43
1.2.4. Alan Adlarının Önemi  44
1.2.5. Alan Adlarının Hukuki Niteliği  46
2. ALAN ADI UYUŞMAZLIKLARI
2.1. ALAN ADI UYUŞMAZLIKLARINA GENEL BAKIŞ  51
2.2. ALAN ADI UYUŞMAZLIKLARININ NEDENLERİ  51
2.3. ALAN ADI UYUŞMAZLIK ÇEŞİTLERİ  54
2.3.1. Klasik Alan Adı Korsanlığı (Classic Cybersquatting)  56
2.3.2. Ticari Olmayan Alan Adı Korsanlığı (Noncommercial Cybersquatting)  59
2.3.3. Ters Yönde Alan Adı Korsanlığı (Reverse Domain Name Hijacking)  61
2.3.4. Meşru Hak Sahipleri Arasındaki Uyuşmazlıklar  63
2.3.5. Kişi Adlarını İçeren Uyuşmazlıklar  64
2.3.6. Coğrafi İşaretler, Coğrafi Yerler, Kültürel Değere Sahip Adlara İlişkin Uyuşmazlıklar  66
2.3.7. Tüm Kategorilerde Ortak Görülebilecek Uyuşmazlıklar  67
2.3.7.1. Klavye Korsanlığı (Typosquatting)  67
2.3.7.2. Alan Adlarının Park Edilmesi (Domain Name Parking)  69
2.3.7.3. Tıklama Başına Ücret (Pay Per Click)  70
2.3.7.4. Tescil Kuruluşu Vurgunu (Domain Name Slamming)  70
2.3.7.5. Alan Adı Denemesi (Domain Name Tasting)  71
3. ALAN ADI UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM YOLLARI
3.1. GENEL ÜST SEVİYE ALAN ADLARINA İLİŞKİN ÇIKAN UYUŞMAZLIKLARDA BAŞVURULABİLECEK YOLLAR  74
3.1.1. Tarafların Anlaşması  75
3.1.2. Uyuşmazlığın Dava Yoluyla Çözülmesi  75
3.1.3. Alan Adı Uyuşmazlık Çözüm Politikası (UDRP) Kapsamında Uyuşmazlık Çözüm Mekanizmasına Başvurma  76
3.1.3.1. Başvuru Şartları  78
3.1.3.1.1. Şikayet Edilenin Alan Adı Üzerinde Haklı Menfaatinin Bulunması  78
3.1.3.1.2. Kötü Niyetli Tescil ve Kullanımın İspatlanması  79
3.1.3.2. Başvuru Süreci  80
3.1.3.2.1. Hizmet Sağlayıcısının Seçimi  82
3.1.3.2.1.1. Asya Alan Adı Uyuşmazlık Çözüm Merkezi (Asian Domain Name Dispute Resolution Centre – ADNDRC)  82
3.1.3.2.1.2. Ulusal Arabuluculuk Forumu (National Arbitration
Forum – NAF)  83
3.1.3.2.1.3. Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi (World Intellectual Property Organization – WIPO)  83
3.1.3.2.1.4. Çek Cumhuriyeti Alan Adı Uyuşmazlık Arabuluculuk Merkezi (The Czech Arbitration Court Arbitration
Center for Internet Disputes – CAC)  84
3.1.3.2.1.5. Arap Alan Adı Uyuşmazlıkları Çözüm Merkezi (Arap Center For Domain Name Dispute Resolution – ACDR)  84
3.1.3.2.2. Hizmet Sağlayıcısına Şikayet Dilekçesinin Gönderilmesi  85
3.1.3.2.3. Tescil Kuruluşuna Doğrulama Talebinin Gönderilmesi ve Bilgilerin Doğru Olduğunun Teyidi  87
3.1.3.2.4. Şikayet Dilekçesinin İncelenmesi, Şikayet Edilene Gönderilmesi ve Çözüm Mekanizmasının İşletilmeye Başlaması  88
3.1.3.2.5. Şikayet Edilenin Cevap Dilekçesini Vermesi  89
3.1.3.2.6. Hakem Heyetinin Seçimi, Karar Vermesi ve Kararın Taraflara Bildirilmesi  90
3.1.3.3. UDRP Uyuşmazlık Çözüm Mekanizmasının Değerlendirilmesi  92
3.1.3.3.1. UDRP Uyuşmazlık Çözüm Mekanizmasının Avantajları ve Dezavantajları  94
3.2. AMERİKAN HUKUKUNDA ALAN ADI UYUŞMAZLIKLARI İÇİN BAŞVURULABİLECEK YOLLAR  99
3.2.1. Marka Kanunu (Lanham Act) Kapsamında Dava Açılması  100
3.2.2. Federal Markaların Sulandırılması Kanunu (Federal Trademark Dilution
Act –FTDA) Kapsamında Dava Açılması  102
3.2.3. Alan Adı Korsanlarına Karşı Tüketiciyi Koruma Kanunu (Anticybersquatting Consumer Protection Act– ACPA) Kapsamında Dava Açılması  104
3.2.3.1. Davada İspatlanması Gereken Hususlar  105
3.2.3.2. Kişi Adlarının ACPA Kapsamında Korunması  108
3.2.3.3. ACPA’ya Göre Karara Bağlanan Uyuşmazlıklar  109
3.3. ACPA KAPSAMINDA DAVA AÇMA VE UDRP UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM MEKANİZMASINA BAŞVURMA YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRMASI  110
3.4. TÜRK HUKUKUNDA ALAN ADI UYUŞMAZLIKLARI İÇİN BAŞVURULABİLECEK YOLLAR  112
3.4.1. Uyuşmazlığın Dava Yoluyla Çözülmesi  113
3.4.1.1. Markaların Korunması Hakkında 556 Sayılı KHK Kapsamında Dava Açılması  114
3.4.1.2. Haksız Rekabet Hükümleri Kapsamında Dava Açılması  116
3.4.1.3. Adın Korunmasına İlişkin Hükümler Kapsamında Dava Açılması  119
3.4.2. İnternet Alan Adları Yönetmeliği Kapsamında Uyuşmazlık Çözüm Mekanizmasına Başvurma  119
3.4.2.1. Uyuşmazlık Çözüm Mekanizmasına Başvuru  120
3.4.2.1.1. Başvuru Şartları  120
3.4.2.1.2. Başvuru Süreci  122
3.4.3. Dava Yolu İle Uyuşmazlık Çözüm Mekanizmasına Başvurma Yöntemlerinin Karşılaştırması  124
Sonuç  127
Kaynakça  131
Kavramlar Dizini  141
Yazarın Özgeçmişi  143
  

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Özet  7
Önsöz  9
Tablolar Listesi  15
Şekiller Listesi  17
Kısaltmalar Listesi  19
Giriş  21
1. İNTERNET VE ALAN ADI SİSTEMİ
1.1. İNTERNETİN TARİHİ  23
1.2. ALAN ADI SİSTEMİ  24
1.2.1. Alan Adı Sisteminin Hiyerarşik Yapısı  27
1.2.1.1. Üst Seviye Alan Adları  27
1.2.1.1.1. Üst Seviye Alan Adlarının Kullanım Yöntemleri  30
1.2.1.2. İkinci Seviye Alan Adları  32
1.2.2. Alan Adlarının Yönetimi ve Tescili  32
1.2.2.1. Genel Üst Seviye Alan Adlarının Yönetimi ve Tescili  33
1.2.2.2. Ülke Kodlu Üst Seviye Alan Adlarının Yönetimi ve Tescili  34
1.2.2.2.1. Serbest Tescil  35
1.2.2.2.2. Yarı Kısıtlayıcı Tescil  35
1.2.2.2.3. Kısıtlayıcı Tescil  36
1.2.2.2.4. Özel Tescil  36
1.2.2.2.5. Türkiye’de Alan Adlarının Yönetimi ve Tescili  37
1.2.3. Uluslararası Üst Seviye Alan Adları (Internationalized Top Level
Domains – iTLD)  43
1.2.4. Alan Adlarının Önemi  44
1.2.5. Alan Adlarının Hukuki Niteliği  46
2. ALAN ADI UYUŞMAZLIKLARI
2.1. ALAN ADI UYUŞMAZLIKLARINA GENEL BAKIŞ  51
2.2. ALAN ADI UYUŞMAZLIKLARININ NEDENLERİ  51
2.3. ALAN ADI UYUŞMAZLIK ÇEŞİTLERİ  54
2.3.1. Klasik Alan Adı Korsanlığı (Classic Cybersquatting)  56
2.3.2. Ticari Olmayan Alan Adı Korsanlığı (Noncommercial Cybersquatting)  59
2.3.3. Ters Yönde Alan Adı Korsanlığı (Reverse Domain Name Hijacking)  61
2.3.4. Meşru Hak Sahipleri Arasındaki Uyuşmazlıklar  63
2.3.5. Kişi Adlarını İçeren Uyuşmazlıklar  64
2.3.6. Coğrafi İşaretler, Coğrafi Yerler, Kültürel Değere Sahip Adlara İlişkin Uyuşmazlıklar  66
2.3.7. Tüm Kategorilerde Ortak Görülebilecek Uyuşmazlıklar  67
2.3.7.1. Klavye Korsanlığı (Typosquatting)  67
2.3.7.2. Alan Adlarının Park Edilmesi (Domain Name Parking)  69
2.3.7.3. Tıklama Başına Ücret (Pay Per Click)  70
2.3.7.4. Tescil Kuruluşu Vurgunu (Domain Name Slamming)  70
2.3.7.5. Alan Adı Denemesi (Domain Name Tasting)  71
3. ALAN ADI UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM YOLLARI
3.1. GENEL ÜST SEVİYE ALAN ADLARINA İLİŞKİN ÇIKAN UYUŞMAZLIKLARDA BAŞVURULABİLECEK YOLLAR  74
3.1.1. Tarafların Anlaşması  75
3.1.2. Uyuşmazlığın Dava Yoluyla Çözülmesi  75
3.1.3. Alan Adı Uyuşmazlık Çözüm Politikası (UDRP) Kapsamında Uyuşmazlık Çözüm Mekanizmasına Başvurma  76
3.1.3.1. Başvuru Şartları  78
3.1.3.1.1. Şikayet Edilenin Alan Adı Üzerinde Haklı Menfaatinin Bulunması  78
3.1.3.1.2. Kötü Niyetli Tescil ve Kullanımın İspatlanması  79
3.1.3.2. Başvuru Süreci  80
3.1.3.2.1. Hizmet Sağlayıcısının Seçimi  82
3.1.3.2.1.1. Asya Alan Adı Uyuşmazlık Çözüm Merkezi (Asian Domain Name Dispute Resolution Centre – ADNDRC)  82
3.1.3.2.1.2. Ulusal Arabuluculuk Forumu (National Arbitration
Forum – NAF)  83
3.1.3.2.1.3. Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi (World Intellectual Property Organization – WIPO)  83
3.1.3.2.1.4. Çek Cumhuriyeti Alan Adı Uyuşmazlık Arabuluculuk Merkezi (The Czech Arbitration Court Arbitration
Center for Internet Disputes – CAC)  84
3.1.3.2.1.5. Arap Alan Adı Uyuşmazlıkları Çözüm Merkezi (Arap Center For Domain Name Dispute Resolution – ACDR)  84
3.1.3.2.2. Hizmet Sağlayıcısına Şikayet Dilekçesinin Gönderilmesi  85
3.1.3.2.3. Tescil Kuruluşuna Doğrulama Talebinin Gönderilmesi ve Bilgilerin Doğru Olduğunun Teyidi  87
3.1.3.2.4. Şikayet Dilekçesinin İncelenmesi, Şikayet Edilene Gönderilmesi ve Çözüm Mekanizmasının İşletilmeye Başlaması  88
3.1.3.2.5. Şikayet Edilenin Cevap Dilekçesini Vermesi  89
3.1.3.2.6. Hakem Heyetinin Seçimi, Karar Vermesi ve Kararın Taraflara Bildirilmesi  90
3.1.3.3. UDRP Uyuşmazlık Çözüm Mekanizmasının Değerlendirilmesi  92
3.1.3.3.1. UDRP Uyuşmazlık Çözüm Mekanizmasının Avantajları ve Dezavantajları  94
3.2. AMERİKAN HUKUKUNDA ALAN ADI UYUŞMAZLIKLARI İÇİN BAŞVURULABİLECEK YOLLAR  99
3.2.1. Marka Kanunu (Lanham Act) Kapsamında Dava Açılması  100
3.2.2. Federal Markaların Sulandırılması Kanunu (Federal Trademark Dilution
Act –FTDA) Kapsamında Dava Açılması  102
3.2.3. Alan Adı Korsanlarına Karşı Tüketiciyi Koruma Kanunu (Anticybersquatting Consumer Protection Act– ACPA) Kapsamında Dava Açılması  104
3.2.3.1. Davada İspatlanması Gereken Hususlar  105
3.2.3.2. Kişi Adlarının ACPA Kapsamında Korunması  108
3.2.3.3. ACPA’ya Göre Karara Bağlanan Uyuşmazlıklar  109
3.3. ACPA KAPSAMINDA DAVA AÇMA VE UDRP UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM MEKANİZMASINA BAŞVURMA YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRMASI  110
3.4. TÜRK HUKUKUNDA ALAN ADI UYUŞMAZLIKLARI İÇİN BAŞVURULABİLECEK YOLLAR  112
3.4.1. Uyuşmazlığın Dava Yoluyla Çözülmesi  113
3.4.1.1. Markaların Korunması Hakkında 556 Sayılı KHK Kapsamında Dava Açılması  114
3.4.1.2. Haksız Rekabet Hükümleri Kapsamında Dava Açılması  116
3.4.1.3. Adın Korunmasına İlişkin Hükümler Kapsamında Dava Açılması  119
3.4.2. İnternet Alan Adları Yönetmeliği Kapsamında Uyuşmazlık Çözüm Mekanizmasına Başvurma  119
3.4.2.1. Uyuşmazlık Çözüm Mekanizmasına Başvuru  120
3.4.2.1.1. Başvuru Şartları  120
3.4.2.1.2. Başvuru Süreci  122
3.4.3. Dava Yolu İle Uyuşmazlık Çözüm Mekanizmasına Başvurma Yöntemlerinin Karşılaştırması  124
Sonuç  127
Kaynakça  131
Kavramlar Dizini  141
Yazarın Özgeçmişi  143
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020