Python ve R Uygulamaları ile Stokastik Süreçler
 Teori – Uygulama Prof. Dr. Gamze Özel Kadılar  - Kitap
Python ve R Uygulamaları ile

Stokastik Süreçler

Teori – Uygulama

2. Baskı, 
Temmuz 2023
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
432
Barkod:
9789750286100
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
325,00
Stoktan hemen gönderilir.
Kitabın Açıklaması
Okuyucuların yoğun talepleri üzerine, kitabın İkinci baskısı yapılmıştır. Bu yeni baskıda, R programlama dili yanı sıra Python kullanılarak stokastik süreçler uygulamaları da eklenmiştir. Kitap, çeşitli üniversitelerde İstatistik, Matematik, Aktüerya, Endüstri Mühendisliği, Finans, İktisat, İşletme, Biyoloji gibi bölümlerde okutulan "Stokastik Süreçler" dersi için uygun içeriğe sahiptir.
Kitap, stokastik süreçlerin lisans ve lisansüstü düzeydeki öğrencilere yönelik tüm konularını kapsamaktadır. Ayrıca, kamu ve özel sektörde stokastik süreçlerden faydalanan çalışanlar, stokastik süreçler dersini öğreten veya anlamak isteyen akademisyenler ve stokastik süreçlerin mantığını kavramak isteyen diğer araştırmacılar için de faydalı bir kaynak olmayı hedeflemektedir.
Kitabın amacı, okuyuculara stokastik süreçlerin temel kavramlarını ve özel türlerini inceleme fırsatı sunmak, farklı bilim alanlarına ait örnek problemler ve çözümlerini aktarmak ve stokastik süreçlerin kullanımına yönelik temel beceriler kazandırmaktır. Kitapta, stokastik süreçlerin grafiklerine yer verilerek görsel anlatım önemsenmiştir. Ayrıca kitapta sunulan örnekler, her bölüm sonunda verilen çözümlü sorular ve Python ile R paket programlarına dayalı örnek uygulamalar anlaşılır ve sade bir dille açıklanmıştır.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Stokastik Süreçler: Temel Kavramlar ve Genel Bilgiler
.
Durağan ve Durağan Olmayan Süreçler
.
Bağımsız Artmalı Süreçler
.
Markov Süreçleri ve Markov Zincirleri
.
Doğum ve Ölüm Süreçleri
.
Rasgele Yürüyüş Süreçleri
.
Poisson Süreçleri
.
Epidemik Süreçler
.
Dallanma Süreçleri
.
Yenileme Süreçleri
.
Brownian Hareket Süreçleri
.
Python ve R Yazılımları ile Uygulamaları
Kitapla İlgili Kategoriler
Kitabın İçindekileri
Önsöz 
7
Birinci Bölüm
STOKASTİK SÜREÇLER: TEMEL KAVRAM VE GENEL BİLGİLER
1.1. STOKASTİK SÜREÇ KAVRAMI 
21
1.2. STOKASTİK SÜREÇLERİN SINIFLANDIRILMASI 
23
1.2.1. Kesikli Parametreli Süreçler 
24
1.2.2. Sürekli Parametreli Süreçler 
27
1.3. STOKASTİK SÜREÇLERİN BAZI ÖZELLİKLERİ 
29
1.3.1. Otokorelasyon ve Otokovaryans Fonksiyonu 
31
1.3.2. Bağımsız ve Durağan Artmalı Süreçler 
35
1.3.3. Durağan Süreçler 
36
1.3.4. Ak Gürültü Süreci 
41
ALIŞTIRMALAR 
62
İkinci Bölüm
KESİKLİ PARAMETRELİ MARKOV ZİNCİRLERİ
2.1. MARKOV SÜRECİ VE MARKOV ÖZELLİĞİ 
65
2.2. MARKOV ZİNCİRLERİ 
67
2.3. KESİKLİ PARAMETRELİ MARKOV ZİNCİRLERİ 
67
2.4. KESİKLİ PARAMETRELİ MARKOV ZİNCİRLERİ İÇİN İLK GEÇİŞ OLASILIĞI VE ZAMANI 
84
2.5. KESİKLİ PARAMETRELİ MARKOV ZİNCİRİ İÇİN DURUMLARIN SINIFLANDIRILMASI 
85
2.6. İNDİRGENEMEZ KESİKLİ PARAMETRELİ MARKOV ZİNCİRLERİ 
97
2.7. İNDİRGENEBİLİR KESİKLİ PARAMETRELİ MARKOV ZİNCİRLERİ 
106
2.7.1. İndirgenebilir Markov Zincirlerinde Ortalama Yutulma Zamanı 
108
2.7.2. İndirgenebilir Markov Zincirlerinde Yutulma Olasılıkları 
110
ALIŞTIRMALAR 
143
Üçüncü Bölüm
RASGELE YÜRÜYÜŞ SÜRECİ
3.1. BARİYERSİZ RASGELE YÜRÜYÜŞ SÜREÇLERİ 
161
3.1.1. Basit Rasgele Yürüyüş Süreci 
163
3.1.2. Sapmasız Rasgele Yürüyüş Süreci 
169
3.1.3. Sapmalı Rasgele Yürüyüş Süreci 
171
3.2. BARİYERLİ KESİKLİ PARAMETRELİ RASGELE YÜRÜYÜŞ SÜREÇLERİ 
173
3.2.1. Tek Bariyerli Kesikli Parametreli Rasgele Yürüyüş Süreci 
173
3.2.2. İki Bariyerli Kesikli Parametreli Rasgele Yürüyüş Süreci 
174
3.3. GRAFİK ÜZERİNDE RASGELE YÜRÜYÜŞ SÜREÇLERİ 
182
ALIŞTIRMALAR 
208
Dördüncü Bölüm
SÜREKLİ PARAMETRELİ MARKOV ZİNCİRLERİ
4.1. GEÇİŞ OLASILIKLARI 
212
4.2. POISSON SÜREÇLERİ 
220
4.2.1. Homojen Poisson Süreci 
221
4.2.2. Homojen Olmayan Poisson Süreci 
232
4.2.3. Mekansal Poisson Süreci 
237
4.2.4. Birleşik Poisson Süreci 
239
4.3. DOĞUM VE ÖLÜM SÜRECİ 
244
4.4. SALT DOĞUM SÜRECİ 
248
4.5. SALT ÖLÜM SÜRECİ 
251
ALIŞTIRMALAR 
267
Beşinci Bölüm
DALLANMA SÜREÇLERİ
5.1. KESİKLİ PARAMETRELİ DALLANMA SÜRECİ 
273
5.1.1. Birey ve Yavru Sayısına Ait Olasılık Yaratıcı Fonksiyonlar 
273
5.1.2. Kitledeki Birey Sayısının Beklenen Değer ve Varyansı 
280
5.1.3. Yok Olma Olasılığı 
282
5.1.4. Yok Olma Zamanının Fonksiyonu ve Ortalama Yok Olma Zamanı 
285
5.2. SÜREKLİ PARAMETRELİ DALLANMA SÜREÇLERİ 
288
5.3. EPİDEMİK MODELLER 
291
5.3.1. SIR Modeli 
292
5.3.2. SIRS, SIS ve SEIR Modelleri 
298
ALIŞTIRMALAR 
315
Altıncı Bölüm
YENİLEME SÜREÇLERİ
6.1. SÜREKLİ PARAMETRELİ YENİLEME SÜREÇLERİ 
321
6.2. KESİKLİ PARAMETRELİ YENİLEME SÜREÇLERİ 
329
ALIŞTIRMALAR 
337
Yedinci Bölüm
BROWNIAN HAREKET (WIENER) SÜRECİ
7.1. STANDART BROWNIAN HAREKET SÜRECİ 
341
7.1.1. Standart Brownian Hareket Sürecinde İlk Aşma Zamanı 
345
7.2. ARİTMETİK BROWNIAN HAREKET SÜRECİ 
349
7.3. GEOMETRİK BROWNIAN HAREKET SÜRECİ 
352
ALIŞTIRMALAR 
371
Sekizinci Bölüm
OLASILIK TEORİSİ: TEMEL KAVRAM VE GENEL BİLGİLER
8.1. ÖRNEKLEM UZAYI VE OLAY 
373
8.2.OLAYLAR ÜZERİNDE İŞLEMLER 
375
8.3. OLASILIK VE OLASILIK AKSİYOMLARI 
377
8.4. OLASILIK KAVRAMINA İLİŞKİN BAZI SONUÇLAR 
378
8.5. KOŞULLU OLASILIK 
380
8.6. BAĞIMSIZ OLAYLAR 
381
8.7. RASLANTI DEĞİŞKENİ 
382
8.8. BEKLENEN DEĞER VE ÖZELLİKLERİ 
388
8.9. VARYANS VE ÖZELLİKLERİ 
391
8.10. BAZI ÖZEL KESİKLİ DAĞILIMLAR 
392
8.10.1. Kesikli Tek Biçimli (Uniform, Tek Düze, Düzgün) Dağılım 
392
8.10.2. Bernoulli Dağılımı 
393
8.10.3. Binom Dağılımı (İki Terimli Dağılım) 
394
8.10.4. Poisson Dağılımı 
395
8.10.5. Geometrik Dağılım 
396
8.10.6. Negatif Binom Dağılımı 
397
8.10.7. Hipergeometrik Dağılım 
398
8.11. BAZI ÖZEL SÜREKLİ DAĞILIMLAR 
399
8.11.1. Sürekli Tek Biçimli (Uniform) Dağılım 
399
8.11.2. Normal Dağılım 
400
8.11.3. Üstel Dağılım 
401
8.11.4. Gama Dağılımı 
403
8.11.5. Beta Dağılımı 
404
ALIŞTIRMALAR 
406
ALIŞTIRMA ÇÖZÜMLERİ
BÖLÜM 1 ÇÖZÜMLERİ 
409
BÖLÜM 2 ÇÖZÜMLERİ 
410
BÖLÜM 3 ÇÖZÜMLERİ 
417
BÖLÜM 4 ÇÖZÜMLERİ 
418
BÖLÜM 5 ÇÖZÜMLERİ 
420
BÖLÜM 6 ÇÖZÜMLERİ 
421
BÖLÜM 7 ÇÖZÜMLERİ 
421
BÖLÜM 8 ÇÖZÜMLERİ 
422
Python Jupyter Notebook Kurulumu 
424
Kaynaklar 
425
Kavramlar Dizini 
429