Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Bankacılıkta Kredi Tahsisi
Kavram – Teori – Uygulama
Şubat 2018 / 3. Baskı / 181 Syf.
Fiyatı: 27.50 TL
4 günde kargoya verilir.
 
Sepete Ekle
   

Yayınlandığı ilk baskıdan itibaren çeşitli okullarda ders kitabı olarak da kullanılan kitap; bankalardaki kredi tahsis sürecini müşteri ziyareti öncesinden başlayarak, istihbarat, mali analiz, tahsis değerlendirmesi ve izleme gibi temel yönleri ile ele almakta, süreç hakkında bilgi sahibi olmak isteyen profesyonellere ve genç bankacılara yol göstermektedir.

Konunun, teknik ve karmaşık operasyonel boyutlarından ziyade baştan sona uygulamacı göz ile akıcı ve anlaşılır şekilde ele alınıyor olması, konuya ilgi duyan herkesin rahatlıkla okuyabilmesini sağlamakta, esere bu yönü ile bir ilk olma özelliği vermektedir.


Konu Başlıkları
Temel Kavramlar
Organizasyon
Operasyonel Süreçler
Müşteri Ziyareti
İstihbarat
Kredi Değerlemesi
İzleme Süreçleri
Kredi Tahsisi
Kredi Politikası
Bankacılık Kanunu
Karşılıklar Kararnamesi
Diğer İlgili Kanun ve Yönetmelikler
Karar Destek Sistemi ve Form Örnekli
Barkod: 9789750247224
Yayın Tarihi: Şubat 2018
Baskı Sayısı:  3
Ebat: 13x19
Sayfa Sayısı: 181
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Tablolar ve Şekiller Listesi  15
Kısaltmalar  17
Bölüm 1
KREDİ VE TAHSİS KAVRAMLARI
1.1. TEMEL KREDİ VE TAHSİS KAVRAMLARI  21
1.2. BANKACILIKTA KREDİ KAVRAMI  25
1.3. KREDİ TAHSİSİ İLE İLGİLİ GENEL HUSUSLAR  26
1.3.1. Kredi Tahsis Kavramı  26
1.3.2. Fonksiyonları  27
1.3.2.1. Verilerin Değerlendirilmesi  27
1.3.2.2. Kredi Kararının Alınması ve Tebliği  27
1.3.2.3. Kredi Portföyünün Yönetilmesi ve İzlenilmesi  27
1.3.2.4. Banka İçi İletişimin Yönetilmesi  28
1.3.2.5. Eğitim  28
1.3.2.6. Danışmanlık  28
1.4. TAHSİS ORGANİZASYONU  29
Bölüm 2
KREDİ TAHSİS ÖNCESİ SÜREÇ
2.1. PERSONELİN MESLEKİ EĞİTİMİ  31
2.2. ÖN İSTİHBARAT  32
2.2.1. Bilgi Kaynakları  33
2.2.1.1. Mikro (Müşteriye İlişkin) Ölçekli Bilgi Kaynakları  33
2.2.1.2. Makro (Ekonomik Çevreye İlişkin) Ölçekli Bilgi Kaynakları  35
2.2.2. Müşteri Ziyareti  36
2.2.2.1. Ziyarete Hazırlık Süreci  37
2.2.2.2. Ziyaret Süreci  38
2.2.2.3. Ziyaret Sonrası Süreç  40
2.2.3. Doküman Setinin Hazırlanması  41
2.2.3.1. Başvuru Dokümanlarının Alınması  41
2.2.3.1.1. Bireysel Kredi Başvurularında Alınacak Doküman Seti  42
2.2.3.1.2. İşletme/KOBİ Bankacılığında Alınacak Doküman Seti  43
2.2.3.1.3. Ticari/Kurumsal Bankacılıkta Alınacak Doküman Seti  44
2.2.4. Genel Müdürlük İstihbarat  44
2.2.5. Ekspertiz ve Teminat Değerlemesi  47
2.2.6. Mali Analiz Süreci  49
2.2.6.1. Mali Analiz İçin Verilerin Toplanılması  51
2.2.6.2. Mali Tabloların Analiz İçin Hazırlanması  51
2.2.6.3. Müşteri Bilgi Formunun Hazırlanması  52
2.2.6.4. Mali Verilerin Analizi  53
2.2.6.5. Mali Analiz Raporunun Hazırlanması  53
Bölüm 3
KREDİ TAHSİS SÜRECİ
3.1. GENEL AÇIKLAMA  55
3.2. KREDİ TAHSİSİNDE TEMEL DEĞERLENDİRME KURALLARI  57
3.2.1. Karakter  58
3.2.2. Kapasite  58
3.2.3. Kapital  59
3.2.4. Koşullar  59
3.2.5. Karşılıklar  59
3.2.6. Kullanım Amacı  60
3.2.7. Karlılık  60
3.3. KREDİ TAHSİSİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR  61
3.4. KREDİ KRİTERLERİ  63
3.5. KREDİ TAHSİSTE OTOMATİK RET KRİTERLERİ  66
3.6. KREDİ RAPORUNUN HAZIRLANMASI  67
3.7. KREDİ KARARI VE TAHSİS YETKİLERİ  71
3.7.1. Otorize Kredi Yetkileri  71
3.7.1.1. Yönetim Kurulu  71
3.7.1.2. Kredi Komitesi  73
3.7.1.3. İlgili Genel Müdür Yardımcıları  74
3.7.1.4. Bölge Müdürleri  75
3.7.1.5. Tahsis Bölüm Başkan/Müdür/Yöneticileri  75
3.7.1.6. İlgili Tahsis Personeli  76
3.7.2. Şube Müdürü Yetkileri  76
3.8. OPERASYONEL SÜREÇ VE KREDİ KULLANDIRIMI  77
3.8.1. Teminatların Alınması  78
3.8.1.1. Kefalet  78
3.8.1.2. Taşıt Rehni  79
3.8.1.3. İpotek  79
3.8.1.4. Rehin Blokaj  80
3.8.1.5. Gerçek Müşteri Çek/Senedi  81
3.8.1.6. Banka Teminat Mektubu  81
3.8.1.7. Alacak Temliki  81
3.8.1.8. Ticari İşletme/Makine Ekipman Rehni  82
3.8.1.9. Emtia Rehni  82
3.8.1.10. İhracat Vesaikleri  82
3.8.1.11. Kredi Garanti Fonu (KGF) Garantisi  83
3.8.1.12. POS Blokesi  84
3.8.2. Sözleşmelerin Alınması  85
3.8.3. Kontroller ve Kullandırım  85
3.9. KREDİ TAHSİSİNE İLİŞKİN ÖZEL DURUMLAR  86
3.9.1. Münakale İşlemleri  86
3.9.2. Farklılık Uygulaması  87
3.9.3. İstisna Uygulaması  89
Bölüm 4
KREDİ TAHSİSİN DAYANAKLARI
4.1. KREDİ TAHSİS İŞLEMLERİNİN DAYANDIĞI YASAL VE YAZILI DÜZENLEMELER  91
4.1.1. Bankacılık Kanunu  91
4.1.2. Kredi ve Risk Grubu ile İlgili Maddeler  91
4.1.3. Kredi Sınırlarına İlişkin Maddeler  94
4.1.4. Kanuni Yükümlülüklere İlişkin Maddeler  96
4.1.5. Suçlara İlişkin Maddeler  98
4.2. BANKALARIN KREDİ İŞLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK  99
4.3. KARŞILIKLAR YÖNETMELİĞİ  100
4.3.1. Standart Nitelikli Krediler ve Diğer Alacaklar  100
4.3.2. Yakın İzlemedeki Krediler ve Diğer Alacaklar  100
4.3.3. Tahsil İmkanı Sınırlı Krediler ve Diğer Alacaklar  101
4.3.4. Tahsili Şüpheli Olan Krediler ve Diğer Alacaklar  101
4.3.5. Zarar Niteliğindeki Krediler ve Diğer Alacaklar  101
4.4. DİĞER İLİŞKİLİ KANUN VE DÜZENLEMELER  102
4.4.1. Türk Ticaret Kanunu (TTK)  102
4.4.2. Borçlar Kanunu (BK)  102
4.4.3. Medeni Kanun (MK)  103
4.4.4. İcra ve İflas Kanunu (İİK)  103
4.4.5. Vergi Usul Kanunu (VUK), Kurumlar Vergisi Kanunu (KVK), Damga Vergisi Kanunu (DVK)  103
4.4.6. Sermaye Piyasası Kanunu (SPK)  103
4.4.7. Tüketicinin Koruması Hakkında Kanun (TKHK)  103
4.4.8. Çek Kanunu  104
4.4.9. Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu  104
4.4.10. Diğer BDDK Yönetmelikleri  105
4.4.11. Konut Finansmanı Sistemine İlişkin Düzenlemeler  106
4.4.12. Mali Suçların Önlenmesine İlişkin Düzenlemeler  108
4.5. KREDİ POLİTİKASI  108
4.5.1. Kredilendirme ilkeleri  110
4.5.1.1. Emniyet  110
4.5.1.2. Seyyaliyet (Hareketlilik)  110
4.5.1.3. Verimlilik  111
4.5.1.4. Kredilerin Dağılımı  111
4.5.1.5. Teminatların Uygunluğu  111
4.5.2. Segmentasyonun Önemi  111
4.6. KREDİ KÜLTÜRÜ  112
4.7. ETİK İLKELER  112
Bölüm 5
KARAR DESTEK SİSTEMLERİ
5.1. GENEL AÇIKLAMA  119
5.2. ESKİ KREDİ DEĞERLEME SİSTEMİNİN ÖZELLİKLERİ  120
5.3. YENİ KREDİ DEĞERLEME SİSTEMİNİN ÖZELLİKLERİ  120
5.4. MALİ BAŞARISIZLIĞIN TESPİTİNDE YAŞANAN SORUNLAR  121
5.5. SKORLAMA VE DERECELENDİRME KAVRAMLARI  122
5.5.1. Skorlama  123
5.5.2. Derecelendirme (Rating)  125
5.6. KARAR DESTEK SİSTEM MODELLERİ  131
5.6.1. Matematiksel ve İstatistiksel Modeller  131
5.6.1.1. Tek Değişkenli Modeller  131
5.6.1.2. Çok Değişkenli Modeller  132
5.6.1.2.1. Kümeleme Analizi  132
5.6.1.2.2. Çoklu Diskriminant Analizi  133
5.6.1.2.3. Çoklu Regresyon Analizi  134
5.6.1.2.4. Lojistik Regresyon Analizi  135
5.6.2. Gelişmiş Modeller  136
5.6.2.1. Uzman Sistemler  136
5.6.2.2. Bulanık Mantık  138
5.6.2.3. Genetik Algoritma  139
5.6.2.4. Yapay Sinir Ağları  139
5.6.2.5. Karar Ağaçları  141
Bölüm 6
KREDİ İZLEME SÜRECİ
6.1. GENEL AÇIKLAMA  143
6.2. SORUNLU KREDİLERİN BANKACILIK KESİMİ VE SOSYO–EKONOMİK AÇIDAN MALİYETİ  144
6.3. SORUNLU KREDİ OLUŞUMUNU ETKİLEYEN FAKTÖRLER  145
6.3.1. Dışsal Faktörler  146
6.3.1.1. Rekabet Yapısı  146
6.3.1.2. Teknolojik Etki  146
6.3.1.3. Politik Etki  146
6.3.1.4. Toplumsal Etki  146
6.3.1.5. Çevresel Etki  147
6.3.1.6. Makro Ekonomik Faktörler  147
6.3.2. İçsel Faktörler  147
6.3.2.1. Yönetsel Sorunlar  147
6.3.2.2. Finansal Sorunlar  147
6.3.2.3. Satış ve Pazarlama Sorunları  148
6.3.2.4. Üretim Sorunları  148
6.3.2.5. Bilgisizlik  148
6.3.2.6. Kötü Niyet  148
6.3.2.7. Yöneticiyi Etkileyen Faktörler  148
6.3.3. Bankadan Kaynaklanan Faktörler  149
6.3.3.1. Banka üst yönetimi  149
6.3.3.2. Şubeler  149
6.3.3.3. Genel Müdürlük Birimleri  150
6.4. KREDİ İZLEME YÖNTEMLERİ  151
6.5. KREDİLERİN ŞUBELERCE İZLENMESİ  153
6.6. KREDİ İZLEME BİRİMİ İZLEMESİ  153
6.6.1. Sürekli İzleme  154
6.6.2. Dönemsel İzleme  154
6.7. SORUNLU KREDİLERDE ERKEN UYARI SİNYALLERİ  157
EKLER  161
Kaynaklar  175
Kavramlar Dizini  179
Yazarın Özgeçmişi  183
 


Murat Balcı ...
Ocak 2021
85.00 TL
Sepete Ekle
M. Esra Atukalp
Eylül 2020
25.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Tablolar ve Şekiller Listesi  15
Kısaltmalar  17
Bölüm 1
KREDİ VE TAHSİS KAVRAMLARI
1.1. TEMEL KREDİ VE TAHSİS KAVRAMLARI  21
1.2. BANKACILIKTA KREDİ KAVRAMI  25
1.3. KREDİ TAHSİSİ İLE İLGİLİ GENEL HUSUSLAR  26
1.3.1. Kredi Tahsis Kavramı  26
1.3.2. Fonksiyonları  27
1.3.2.1. Verilerin Değerlendirilmesi  27
1.3.2.2. Kredi Kararının Alınması ve Tebliği  27
1.3.2.3. Kredi Portföyünün Yönetilmesi ve İzlenilmesi  27
1.3.2.4. Banka İçi İletişimin Yönetilmesi  28
1.3.2.5. Eğitim  28
1.3.2.6. Danışmanlık  28
1.4. TAHSİS ORGANİZASYONU  29
Bölüm 2
KREDİ TAHSİS ÖNCESİ SÜREÇ
2.1. PERSONELİN MESLEKİ EĞİTİMİ  31
2.2. ÖN İSTİHBARAT  32
2.2.1. Bilgi Kaynakları  33
2.2.1.1. Mikro (Müşteriye İlişkin) Ölçekli Bilgi Kaynakları  33
2.2.1.2. Makro (Ekonomik Çevreye İlişkin) Ölçekli Bilgi Kaynakları  35
2.2.2. Müşteri Ziyareti  36
2.2.2.1. Ziyarete Hazırlık Süreci  37
2.2.2.2. Ziyaret Süreci  38
2.2.2.3. Ziyaret Sonrası Süreç  40
2.2.3. Doküman Setinin Hazırlanması  41
2.2.3.1. Başvuru Dokümanlarının Alınması  41
2.2.3.1.1. Bireysel Kredi Başvurularında Alınacak Doküman Seti  42
2.2.3.1.2. İşletme/KOBİ Bankacılığında Alınacak Doküman Seti  43
2.2.3.1.3. Ticari/Kurumsal Bankacılıkta Alınacak Doküman Seti  44
2.2.4. Genel Müdürlük İstihbarat  44
2.2.5. Ekspertiz ve Teminat Değerlemesi  47
2.2.6. Mali Analiz Süreci  49
2.2.6.1. Mali Analiz İçin Verilerin Toplanılması  51
2.2.6.2. Mali Tabloların Analiz İçin Hazırlanması  51
2.2.6.3. Müşteri Bilgi Formunun Hazırlanması  52
2.2.6.4. Mali Verilerin Analizi  53
2.2.6.5. Mali Analiz Raporunun Hazırlanması  53
Bölüm 3
KREDİ TAHSİS SÜRECİ
3.1. GENEL AÇIKLAMA  55
3.2. KREDİ TAHSİSİNDE TEMEL DEĞERLENDİRME KURALLARI  57
3.2.1. Karakter  58
3.2.2. Kapasite  58
3.2.3. Kapital  59
3.2.4. Koşullar  59
3.2.5. Karşılıklar  59
3.2.6. Kullanım Amacı  60
3.2.7. Karlılık  60
3.3. KREDİ TAHSİSİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR  61
3.4. KREDİ KRİTERLERİ  63
3.5. KREDİ TAHSİSTE OTOMATİK RET KRİTERLERİ  66
3.6. KREDİ RAPORUNUN HAZIRLANMASI  67
3.7. KREDİ KARARI VE TAHSİS YETKİLERİ  71
3.7.1. Otorize Kredi Yetkileri  71
3.7.1.1. Yönetim Kurulu  71
3.7.1.2. Kredi Komitesi  73
3.7.1.3. İlgili Genel Müdür Yardımcıları  74
3.7.1.4. Bölge Müdürleri  75
3.7.1.5. Tahsis Bölüm Başkan/Müdür/Yöneticileri  75
3.7.1.6. İlgili Tahsis Personeli  76
3.7.2. Şube Müdürü Yetkileri  76
3.8. OPERASYONEL SÜREÇ VE KREDİ KULLANDIRIMI  77
3.8.1. Teminatların Alınması  78
3.8.1.1. Kefalet  78
3.8.1.2. Taşıt Rehni  79
3.8.1.3. İpotek  79
3.8.1.4. Rehin Blokaj  80
3.8.1.5. Gerçek Müşteri Çek/Senedi  81
3.8.1.6. Banka Teminat Mektubu  81
3.8.1.7. Alacak Temliki  81
3.8.1.8. Ticari İşletme/Makine Ekipman Rehni  82
3.8.1.9. Emtia Rehni  82
3.8.1.10. İhracat Vesaikleri  82
3.8.1.11. Kredi Garanti Fonu (KGF) Garantisi  83
3.8.1.12. POS Blokesi  84
3.8.2. Sözleşmelerin Alınması  85
3.8.3. Kontroller ve Kullandırım  85
3.9. KREDİ TAHSİSİNE İLİŞKİN ÖZEL DURUMLAR  86
3.9.1. Münakale İşlemleri  86
3.9.2. Farklılık Uygulaması  87
3.9.3. İstisna Uygulaması  89
Bölüm 4
KREDİ TAHSİSİN DAYANAKLARI
4.1. KREDİ TAHSİS İŞLEMLERİNİN DAYANDIĞI YASAL VE YAZILI DÜZENLEMELER  91
4.1.1. Bankacılık Kanunu  91
4.1.2. Kredi ve Risk Grubu ile İlgili Maddeler  91
4.1.3. Kredi Sınırlarına İlişkin Maddeler  94
4.1.4. Kanuni Yükümlülüklere İlişkin Maddeler  96
4.1.5. Suçlara İlişkin Maddeler  98
4.2. BANKALARIN KREDİ İŞLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK  99
4.3. KARŞILIKLAR YÖNETMELİĞİ  100
4.3.1. Standart Nitelikli Krediler ve Diğer Alacaklar  100
4.3.2. Yakın İzlemedeki Krediler ve Diğer Alacaklar  100
4.3.3. Tahsil İmkanı Sınırlı Krediler ve Diğer Alacaklar  101
4.3.4. Tahsili Şüpheli Olan Krediler ve Diğer Alacaklar  101
4.3.5. Zarar Niteliğindeki Krediler ve Diğer Alacaklar  101
4.4. DİĞER İLİŞKİLİ KANUN VE DÜZENLEMELER  102
4.4.1. Türk Ticaret Kanunu (TTK)  102
4.4.2. Borçlar Kanunu (BK)  102
4.4.3. Medeni Kanun (MK)  103
4.4.4. İcra ve İflas Kanunu (İİK)  103
4.4.5. Vergi Usul Kanunu (VUK), Kurumlar Vergisi Kanunu (KVK), Damga Vergisi Kanunu (DVK)  103
4.4.6. Sermaye Piyasası Kanunu (SPK)  103
4.4.7. Tüketicinin Koruması Hakkında Kanun (TKHK)  103
4.4.8. Çek Kanunu  104
4.4.9. Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu  104
4.4.10. Diğer BDDK Yönetmelikleri  105
4.4.11. Konut Finansmanı Sistemine İlişkin Düzenlemeler  106
4.4.12. Mali Suçların Önlenmesine İlişkin Düzenlemeler  108
4.5. KREDİ POLİTİKASI  108
4.5.1. Kredilendirme ilkeleri  110
4.5.1.1. Emniyet  110
4.5.1.2. Seyyaliyet (Hareketlilik)  110
4.5.1.3. Verimlilik  111
4.5.1.4. Kredilerin Dağılımı  111
4.5.1.5. Teminatların Uygunluğu  111
4.5.2. Segmentasyonun Önemi  111
4.6. KREDİ KÜLTÜRÜ  112
4.7. ETİK İLKELER  112
Bölüm 5
KARAR DESTEK SİSTEMLERİ
5.1. GENEL AÇIKLAMA  119
5.2. ESKİ KREDİ DEĞERLEME SİSTEMİNİN ÖZELLİKLERİ  120
5.3. YENİ KREDİ DEĞERLEME SİSTEMİNİN ÖZELLİKLERİ  120
5.4. MALİ BAŞARISIZLIĞIN TESPİTİNDE YAŞANAN SORUNLAR  121
5.5. SKORLAMA VE DERECELENDİRME KAVRAMLARI  122
5.5.1. Skorlama  123
5.5.2. Derecelendirme (Rating)  125
5.6. KARAR DESTEK SİSTEM MODELLERİ  131
5.6.1. Matematiksel ve İstatistiksel Modeller  131
5.6.1.1. Tek Değişkenli Modeller  131
5.6.1.2. Çok Değişkenli Modeller  132
5.6.1.2.1. Kümeleme Analizi  132
5.6.1.2.2. Çoklu Diskriminant Analizi  133
5.6.1.2.3. Çoklu Regresyon Analizi  134
5.6.1.2.4. Lojistik Regresyon Analizi  135
5.6.2. Gelişmiş Modeller  136
5.6.2.1. Uzman Sistemler  136
5.6.2.2. Bulanık Mantık  138
5.6.2.3. Genetik Algoritma  139
5.6.2.4. Yapay Sinir Ağları  139
5.6.2.5. Karar Ağaçları  141
Bölüm 6
KREDİ İZLEME SÜRECİ
6.1. GENEL AÇIKLAMA  143
6.2. SORUNLU KREDİLERİN BANKACILIK KESİMİ VE SOSYO–EKONOMİK AÇIDAN MALİYETİ  144
6.3. SORUNLU KREDİ OLUŞUMUNU ETKİLEYEN FAKTÖRLER  145
6.3.1. Dışsal Faktörler  146
6.3.1.1. Rekabet Yapısı  146
6.3.1.2. Teknolojik Etki  146
6.3.1.3. Politik Etki  146
6.3.1.4. Toplumsal Etki  146
6.3.1.5. Çevresel Etki  147
6.3.1.6. Makro Ekonomik Faktörler  147
6.3.2. İçsel Faktörler  147
6.3.2.1. Yönetsel Sorunlar  147
6.3.2.2. Finansal Sorunlar  147
6.3.2.3. Satış ve Pazarlama Sorunları  148
6.3.2.4. Üretim Sorunları  148
6.3.2.5. Bilgisizlik  148
6.3.2.6. Kötü Niyet  148
6.3.2.7. Yöneticiyi Etkileyen Faktörler  148
6.3.3. Bankadan Kaynaklanan Faktörler  149
6.3.3.1. Banka üst yönetimi  149
6.3.3.2. Şubeler  149
6.3.3.3. Genel Müdürlük Birimleri  150
6.4. KREDİ İZLEME YÖNTEMLERİ  151
6.5. KREDİLERİN ŞUBELERCE İZLENMESİ  153
6.6. KREDİ İZLEME BİRİMİ İZLEMESİ  153
6.6.1. Sürekli İzleme  154
6.6.2. Dönemsel İzleme  154
6.7. SORUNLU KREDİLERDE ERKEN UYARI SİNYALLERİ  157
EKLER  161
Kaynaklar  175
Kavramlar Dizini  179
Yazarın Özgeçmişi  183
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2021