Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Bankacılık Hukuku
Kavram – Uygulama – Yapı
Eylül 2019 / 6. Baskı / 164 Syf.
Fiyatı: 27.00 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle

Diğer Baskılar
 BaskıTarih Fiyatı İndirimli
 5. Ekim 2017 23.00 TL 12.90 TL (%44)Sepete Ekle
   

Eserde; Bankacılık Kanunu ve Kanunda Belirtilen Faaliyetler, Türkiye'de Bankacılık Faaliyetlerinin Yasal Zemini, Türkiye'de Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Otoritesi, Mevduat Sigortası Uygulaması ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Bankacılık Riskleri ve Yönetimi, Yaptırımlar, Soruşturma ve Kovuşturma Hükümleri ve Türk Bankacılık Sistemi'nin Yapısı konuları işlenmiştir.

Güncellenmiş 6. Baskısını yapan kitap, yazarın Bankacılık ve Sigortacılık bölümünde vermiş olduğu "Bankacılık Hukuku" derslerinin notlarından, ders anlatımı esnasında öğrencilerinden gelen sorulardan ve mesleki deneyimlerinden sağladığı birikimlerle, öğrencilerin konuyu daha anlayabilmeleri için basit ve sade bir dille yazılmıştır.

Kitap, üniversite öğrencilerine yönelik olarak hazırlanan bir ders kitabı olmasının yanı sıra, anlatım dilinin sadeliği ile bu konuda kendini geliştirmek isteyenlere de hitap etmektedir.

Konu Başlıkları
Bankacılık Kanunu'nun Varlık Sebebi
Banka ve Bankacılık Kavramı
Bankacılık Faaliyet Konuları
Bankaların Kuruluş ve Faaliyet İzinleri
Bankalarda Kurumsal Yönetim İlkeleri
Bankalarda Denetim Faaliyetleri
Türkiye'de Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Otoritesi
Mevduat Sigortası Uygulaması
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu
Bankacılıkta Riskler ve Yönetimi
Basel Uygulamaları
Yaptırımlar, Soruşturma ve Kovuşturma Hükümler
Türk Bankacılık Sisteminin Yapısı
Barkod: 9789750256523
Yayın Tarihi: Eylül 2019
Baskı Sayısı:  6
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 164
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  9
Tablolar, Şekiller ve Grafikler Listesi  15
Kısaltmalar  17
Giriş  19
Birinci Bölüm
BANKACILIK KANUNU VE KANUNDA BELİRTİLEN FAALİYETLER
1.1. Bankacılık Kanunu’nun Varlık Sebebi  21
1.2. Banka Hukukunun Konusu, Kapsamı ve Amacı  24
1.3. Banka ve Bankacılık Kavramı  27
1.4. Bankacılık Faaliyet Konuları  29
1.4.1. Mevduat Kabulü  31
1.4.2. Katılım Fonu Kabulü  32
1.4.3. Ödeme ve Tahsilât İşlemleri  34
1.4.4. Kredi Nakdî, Gayrinakdî Her Cins ve Surette Kredi Verme İşlemleri  34
1.4.5. Çek ve Diğer Kambiyo Senetlerinin İştirası İşlemleri  35
1.4.6. Saklama Hizmetleri  35
1.4.7. Kredi Kartları, Banka Kartları  35
1.4.8. Efektif Dâhil Kambiyo İşlemleri; Para Piyasası Araçlarının Alım ve Satımı; Kıymetli Maden ve Taşların Alımı, Satımı veya Bunların Emanete Alınması İşlemleri  36
1.4.9. Finansal Araçların Alımı, Satımı ve Aracılık İşlemleri  36
1.4.10. Sermaye Piyasası Araçlarının Alım ve Satımı İle Geri Alım veya Tekrar Satım Taahhüdü İşlemleri  36
1.4.11. Halka Arz Yoluyla Satışına Aracılık İşlemleri  37
1.4.12. İkincil Piyasa İşlemleri  37
1.4.13. Garanti İşlemleri  37
1.4.14. Yatırım Danışmanlığı  37
1.4.15. Portföy İşletmeciliği  38
1.4.16. Piyasa Yapıcılığı  38
1.4.17. Faktöring ve Forfaiting İşlemleri  38
1.4.18. Bankalar Arası Piyasada Para Alım Satımı İşlemlerine Aracılık  39
1.4.19. Finansal Kiralama İşlemleri  39
1.4.20. Sigorta Acenteliği  39
1.4.21. Bireysel Emeklilik Aracılık Hizmetleri  39
İkinci Bölüm
TÜRKİYE’DE BANKACILIK FAALİYETLERİNİN YASAL ZEMİNİ
2.1. Kuruluş ve Faaliyet İzinleri  41
2.2. İzin İptalleri ve Sınırlandırılması  45
2.3. Ana Sözleşmeye İlişkin Hükümler  47
2.4. Bankalarda Birleşme, Bölünme, Hisse Değişimi ve İradi Tasfiye  49
2.5. Kurumsal Yönetim  49
2.6. Bankalarda Denetim  55
2.6.1. Bankalarda Denetim Türleri  56
2.6.2. Bankacılık Kanunu’nda Denetim Komitesi  69
2.7. Finansal Raporlama Sistemi  70
2.8. Kanuni Yükümlülükler  72
2.9. Türkiye Bankalar Birliği ve Türkiye Katılım Bankaları Birliği  73
Üçüncü Bölüm
TÜRKİYE’DE BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME OTORİTESİ
3.1. Türkiye’de Bankacılık Sisteminin Düzenleme ve Denetleme Otoritesi  77
3.2. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu  77
3.2.1. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun Amacı ve Hedefleri  77
3.2.2. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun Yapısı  78
3.2.3. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun Görev ve Yetkileri  78
3.2.4. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun Organizasyon Yapısı  80
3.3. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu  82
3.4. Başkanlık Teşkilatı  84
3.5. Kurumun Hesap ve Harcamalarının Denetimi  86
Dördüncü Bölüm
MEVDUAT SİGORTASI UYGULAMASI VE TASARRUF
MEVDUATI SİGORTA FONU
4.1. Mevduat Sigortası Uygulaması ve Türkiye’de Mevduat Sigortası Düzenlemesi  89
4.2. Fonun Kuruluş ve Bağımsızlığı  93
4.3. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun Görev ve Yetkileri  94
4.4. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kurulu  95
4.4.1. Fon Kurulunun Çalışma Esasları  95
4.4.2. Fon Kurulunun Görev ve Yetkileri  96
4.5. Başkanlık Teşkilatı  96
4.6. Fonun Hesap ve Harcamalarının Denetimi  98
4.7. Mevduatta Zamanaşımı  99
Beşinci Bölüm
BANKACILIK RİSKLERİ VE YÖNETİMİ
5.1. Bankacılıkta Risk ve Çeşitleri  101
5.2. Bankacılıkta Risk Yönetimi  107
5.3. Özkaynaklar ve Standart Oranlar  110
5.4. Krediler ve Risk Grubu  111
5.5. Kredi Sınırları  115
5.6. Basel Uygulamaları  116
Altıncı Bölüm
YAPTIRIMLAR, SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMA HÜKÜMLERİ
6.1. İdari Para Cezaları  127
6.2. Adli ve İdari Para Cezaları  129
Yedinci Bölüm
TÜRK BANKACILIK SİSTEMİNİN YAPISI
7.1. Rakamlarla Türk Bankacılık Sisteminin Mevcut Yapısı  137
Sonuç  151
Kaynakça  155
Kavramlar Dizini  163
 


Doç. Dr. Aysel Gündoğdu
Doç. Dr. Aysel GÜNDOĞDU, 1985 yılında doğdu. İlköğretim ve liseyi İzmir ’de bitirdi. 2007 yılında Marmara Üniversitesi Sermaye Piyasası bölümünde lisans eğitimini tamamladı. Öğrenciliği esnasında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası ’nda staj yaptı. 2007–2010 yılları arasında finans sektöründe analist olarak çalıştı.

2010 yılında Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü Sermaye Piyasası ve Borsa bölümünde “Menkul Kıymet Yatırım Fonları ile Bireysel Emeklilik Yatırım Fonlarının Kıyaslamalı Getiri Analizi” adlı tezi ile yüksek lisans eğitimini tamamladı. Ardından aynı Enstitüde Bankacılık Anabilim Dalında “Bankacılık Sisteminde Düzenleyici ve Denetleyici Otoriteler: Seçilmiş Ülkeler ve Türkiye Uygulaması” adlı tezi ile doktor ünvanını aldı. Halen İstanbul Medipol Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi, Bankacılık ve Sigortacılık bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmalarına devam eden Gündoğdu ’nun bankacılık ve finans alanında yayınlanmış 4 kitabı, çok sayıda makale ve bildirileri mevcuttur. Banka ve Sermaye Piyasası Araştırmaları Dergisi'nin editörüdür. bilgi için : www.bankasermaye.com

Detaylı bilgi için: www.finansoloji.com
Burcu Gürol
Mart 2020
13.50 TL
Sepete Ekle
Arif Saldanlı ...
Ekim 2019
35.00 TL
Sepete Ekle
Abuzer Pınar ...
Eylül 2019
43.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  9
Tablolar, Şekiller ve Grafikler Listesi  15
Kısaltmalar  17
Giriş  19
Birinci Bölüm
BANKACILIK KANUNU VE KANUNDA BELİRTİLEN FAALİYETLER
1.1. Bankacılık Kanunu’nun Varlık Sebebi  21
1.2. Banka Hukukunun Konusu, Kapsamı ve Amacı  24
1.3. Banka ve Bankacılık Kavramı  27
1.4. Bankacılık Faaliyet Konuları  29
1.4.1. Mevduat Kabulü  31
1.4.2. Katılım Fonu Kabulü  32
1.4.3. Ödeme ve Tahsilât İşlemleri  34
1.4.4. Kredi Nakdî, Gayrinakdî Her Cins ve Surette Kredi Verme İşlemleri  34
1.4.5. Çek ve Diğer Kambiyo Senetlerinin İştirası İşlemleri  35
1.4.6. Saklama Hizmetleri  35
1.4.7. Kredi Kartları, Banka Kartları  35
1.4.8. Efektif Dâhil Kambiyo İşlemleri; Para Piyasası Araçlarının Alım ve Satımı; Kıymetli Maden ve Taşların Alımı, Satımı veya Bunların Emanete Alınması İşlemleri  36
1.4.9. Finansal Araçların Alımı, Satımı ve Aracılık İşlemleri  36
1.4.10. Sermaye Piyasası Araçlarının Alım ve Satımı İle Geri Alım veya Tekrar Satım Taahhüdü İşlemleri  36
1.4.11. Halka Arz Yoluyla Satışına Aracılık İşlemleri  37
1.4.12. İkincil Piyasa İşlemleri  37
1.4.13. Garanti İşlemleri  37
1.4.14. Yatırım Danışmanlığı  37
1.4.15. Portföy İşletmeciliği  38
1.4.16. Piyasa Yapıcılığı  38
1.4.17. Faktöring ve Forfaiting İşlemleri  38
1.4.18. Bankalar Arası Piyasada Para Alım Satımı İşlemlerine Aracılık  39
1.4.19. Finansal Kiralama İşlemleri  39
1.4.20. Sigorta Acenteliği  39
1.4.21. Bireysel Emeklilik Aracılık Hizmetleri  39
İkinci Bölüm
TÜRKİYE’DE BANKACILIK FAALİYETLERİNİN YASAL ZEMİNİ
2.1. Kuruluş ve Faaliyet İzinleri  41
2.2. İzin İptalleri ve Sınırlandırılması  45
2.3. Ana Sözleşmeye İlişkin Hükümler  47
2.4. Bankalarda Birleşme, Bölünme, Hisse Değişimi ve İradi Tasfiye  49
2.5. Kurumsal Yönetim  49
2.6. Bankalarda Denetim  55
2.6.1. Bankalarda Denetim Türleri  56
2.6.2. Bankacılık Kanunu’nda Denetim Komitesi  69
2.7. Finansal Raporlama Sistemi  70
2.8. Kanuni Yükümlülükler  72
2.9. Türkiye Bankalar Birliği ve Türkiye Katılım Bankaları Birliği  73
Üçüncü Bölüm
TÜRKİYE’DE BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME OTORİTESİ
3.1. Türkiye’de Bankacılık Sisteminin Düzenleme ve Denetleme Otoritesi  77
3.2. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu  77
3.2.1. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun Amacı ve Hedefleri  77
3.2.2. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun Yapısı  78
3.2.3. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun Görev ve Yetkileri  78
3.2.4. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun Organizasyon Yapısı  80
3.3. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu  82
3.4. Başkanlık Teşkilatı  84
3.5. Kurumun Hesap ve Harcamalarının Denetimi  86
Dördüncü Bölüm
MEVDUAT SİGORTASI UYGULAMASI VE TASARRUF
MEVDUATI SİGORTA FONU
4.1. Mevduat Sigortası Uygulaması ve Türkiye’de Mevduat Sigortası Düzenlemesi  89
4.2. Fonun Kuruluş ve Bağımsızlığı  93
4.3. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun Görev ve Yetkileri  94
4.4. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kurulu  95
4.4.1. Fon Kurulunun Çalışma Esasları  95
4.4.2. Fon Kurulunun Görev ve Yetkileri  96
4.5. Başkanlık Teşkilatı  96
4.6. Fonun Hesap ve Harcamalarının Denetimi  98
4.7. Mevduatta Zamanaşımı  99
Beşinci Bölüm
BANKACILIK RİSKLERİ VE YÖNETİMİ
5.1. Bankacılıkta Risk ve Çeşitleri  101
5.2. Bankacılıkta Risk Yönetimi  107
5.3. Özkaynaklar ve Standart Oranlar  110
5.4. Krediler ve Risk Grubu  111
5.5. Kredi Sınırları  115
5.6. Basel Uygulamaları  116
Altıncı Bölüm
YAPTIRIMLAR, SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMA HÜKÜMLERİ
6.1. İdari Para Cezaları  127
6.2. Adli ve İdari Para Cezaları  129
Yedinci Bölüm
TÜRK BANKACILIK SİSTEMİNİN YAPISI
7.1. Rakamlarla Türk Bankacılık Sisteminin Mevcut Yapısı  137
Sonuç  151
Kaynakça  155
Kavramlar Dizini  163
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020

 


×
Değerli Okuyucularımız,
Ülkemizde hızla yayılan Covid-19 salgını nedeniyle İstanbul Çağlayan, Kartal ve BAM Adliyesi Şubelerimizin faaliyetleri 23 Mart 2020 tarihinden itibaren geçici olarak durdurulmuştur.
Kitap ihtiyacınızı karşılayabilmek için İstanbul Şişli ve Ankara Strazburg Cad. Şubelerimiz Salı ve Perşembe günleri saat 9:00 – 17:00 arasında hizmet vermeye devam edecektir.
Ayrıca web sitemizden vereceğiniz siparişleriniz aksamadan gönderilmeye devam edecektir.
Bu sıkıntılı süreci kısa sürede atlatmasını ve hastalığa yakalanan herkesin bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyoruz.