Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Adli Tıp
Mayıs 2001 / 1. Baskı / 302 Syf.
Fiyatı: 46.00 TL
İndirimli: 24.90 TL (%46)
4 günde kargoya verilir.
 
Sepete Ekle
   

'Tıbbi bilgilerin bu bilgilerle aydınlatılması kabil olduğu hallerde hukuk ve suç olaylarına tatbiki ' olarak tanımlanabilen adli tıbba ilişkin her türlü bilginin ayrıntılı olarak verildiği ve örneklendirildiği bulabileceğiniz ender kitaplardan biri.

Konu Başlıkları
Hüviyet Tespiti ve Hüviyet Teşhisi
Lekeler
Adli Tıp Bakımından Ölüm ve Ölüm Belirtileri
Tabii Sebeplerle Birden Ölümler
Otopsi
Yaralar
Asfiksili Ölümler
Çocuk Öldürme
Çocuk Düşürme
Irza Geçme ve Alacağım Diye Kandırıp Kızlık Bozma
Babalığın Reddi
Adli Toksikoloji
Barkod: 9789753473507
Yayın Tarihi: Mayıs 2001
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x23
Sayfa Sayısı: 302
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
ÖNSÖZ  7
BÖLÜM I
Adlî Tıbbın Tarifi  21
Adlî Tıp Hakkında Genel Bilgi  21
Adlî Tıp Kurumu Kanunu  25
Birinci Bölüm
Kuruluş  25
Görev  25
Kuruma Dahil Birimler  25
Adlî Tıp Kurumu Başkanlığı  25
Adlî Tıp Başkanlar Kurulu  25
Adlî Tıp Genel Kurulu  25
Adlî Tıp İhtisas Kurulları  26
Adlî Tıp Kurumu İhtisas Daireleri  26
Adlî Tıp Kurumu Grup Başkanlığı  27
Adlî Tıp Şube Müdürlükleri  27
İkinci Bölüm Görevler
Adlî Tıp Kurumu Başkanının Görevleri  27
Başkan Yardımcısının Görevleri  28
Adlî Tıp Başkanlar Kurulunun Görevleri  28
İhtisas Kurulları Başkanları ve Daire Başkanlarının Görevleri ve Bunlara Vekalet  28
Adlî Tıp Genel Kurulunun Görevleri  29
İhtisas Kurullarının Görevleri  29
Morg Dairesinin Görevleri  30
Gözlem Dairesinin Görevleri  30
Kimyasal Tahliller Dairesinin Görevleri  30
Biyoloji Dairesinin Görevleri  30
Fizik İncelemeler Dairesinin Görevleri  31
Trafik Dairesinin Görevleri  31
Üçüncü Bölüm Çalışma Esasları
Adlî Tıp Genel Kurulunun ve İhtisas Kurullarının Çalışması  31
Kurum Dışında Bilirkişi Dinlenmesi  32
İhtisas Daireleri Şubeleri  32
Yürürlükten Kaldırılan Kanun  33
Yürürlük  33
Yürütme  33
ADLÎ TIP KURUMU KANUNU UYGULAMA YÖNETMELİĞİ  33
Birinci Bölüm
Amaç ve Kapsam  33
Üçüncü Bölüm İhtisas Daireleri Şubeleri
Morg İhtisas Dairesi  33
Gözlem İhtisas Daireleri  34
Kimyasal Tahliller İhtisas Dairesi  34
Biyoloji İhtisas Dairesi  34
Fiziksel İnceleme İhtisas Dairesi  35
Trafik İhtisas Dairesi  35
BÖLÜM II HÜVİYET TESBİTİ VE HÜVİYET TEŞHİSİ
Hüviyet Tesbiti  39
Hüviyet Tayini  40
Cinsiyet Tayini  42
Yaş Tayini  43
Boy  48
Dişler  49
Vücut ve İskelette Özel İşaretler  50
Irk  50
BÖLÜM III LEKELER
Kan Lekeleri  52
Vaka Mahallinden Alınan Materyal Üzerinden Yapılacak İncelemeler  53
Benzidin Reaktifi (Adler Reaktifi)  53
Loko-Malaşit Reaktifi (Malaşit Yeşili Reaktifi)  54
Mayer Reaktifi  54
Kat'i Reaktifler  55
Teichmen Hamin Billürlarının Teşekkül Ettirilmesi  55
Heamochromogone Billurlarının Teşekkül Ettirilmesi  55
Lekenin Spektroskopik Tetkiki  55
Lekenin İnsan Kanı Lekesi Olup Olmadığının Tespiti  56
Sitolojik Metotlar  56
İmmunolojik Metotlar  56
Presipitan Serumun Elde Edilişi  56
Presipitan Serumun Adlî Tıp Pratiğinde Kullanılışı  56
Tüp Tekniği  56
Kapiller Test  58
Agargel-Diffuzyon Testi  58
Antiglobulin-Hemmun Test  59
Kan Lekelerinden Grup Tayini  59
Schiff/Holzer Aglutinin Bağlama Testi  60
Sıracusa'nın Absorbsiyon-Elusiyon Metodu  62
NİCKOLLS ve PEREİRA'nın Hücre Karışımı Aglutinasyon Metodu  62
LATTES Metodu  63
Kan Lekesinin Kadına mı Erkeğe mi Ait Olduğunun Tespiti  64
Lekenin Kadın Genital Kanaması Lekesi Olup Olmadığının Tespiti  64
Kadınların Genital Kanama Lekeleri  64
Menstrasyon Kanaması Lekesi ile Deflorasyon Kanaması Lekelerinin Tefriki  65
Düşük ve Doğum Kanı Lekelerinin Tespiti  65
Meni Lekeleri  65
Phosphotaz - Reaksiyonu  66
Florence Reaksiyonu  67
Puran-Reaksiyonu  6 7
Boyama Teknikleri  68
Meni Lekesinin İnsana Ait Olup Olmadığının Tespiti  68
Meni Lekelerinden Grup Tayini  68
Tükürük Lekeleri  69
Tükürük Lekelerinden Grup Tayini  70
Vajen İfrazatı Lekeleri  70
Mekonyum Lekeleri  70
Gaita Lekeleri  71
Kusmuk Lekeleri  71
Verniks Caseose Lekeleri  71
Amniyos Sıvısı Lekeleri  72
Kolostrum Lekeleri  72
Kıllar  72
Kılların İncelenmesi Tekniği  73
Kılların En Üst Tabakasının İncelenmesi  73
Kılların Öz ve Kabuk Kısımlarının İncelenmesi  74
Kıl Kesitinin İncelenmesi  74
Saçlarda Kozmetik Renk Değişikliklerinin İncelenmesi  74
İnsan Kılları  75
Kılların Vücudun Hangi Bölgesine Ait Olduklarının Tespiti  75
Bir Kılın Kadına mı Yoksa Erkeğe mi Ait Olduğunun Tespiti  76
Bir Kılın Hangi Yaşta Bir Şahsa Ait Olduğunun Tespiti  76
Saçların Kesilip Kesilmediğinin Kesildi ise Ne Zaman Kesildiklerinin İncelenmesi  76
Bir Kıl Üzerinde Cebir Asarının Bulunup Bulunmadığının İncelenmesi  76
İnsan Kılları ile Hayvan Kıllarının Birbirinden Ayırtedilmesi  77
Ergin İnsan Saçları ile Hayvan Kılları Arasındaki Farklar  78
BÖLÜM IV ADLÎ TIP BAKIMINDAN ÖLÜM VE ÖLÜM BELİRTİLERİ
Ölümün Fizyolojisi ve Kliniği  79
Yalancı (Zahiri) Ölüm  80
Ölümün Tespiti  80
Ölüm Belirtileri  81
Su Kaybı  82
Ölü Lekeleri  83
Ölü Katılığı  84
Ölü Katılığına Benzeyen Haller  85
Ölü Sıkışması  85
Tefessüh  85
Tefessühün Durduğu Haller  87
Ölüm Zamanının Tayini  88
Doku ve Organların Subravital Reaksiyonları  88
Laboratuvar Tetkikleri  89
Kanın Pıhtılaşma Müddetinin Tespiti  89
Müsküler Kontraksiyon  90
Likör Kreatin ve Amonyak Değeri  90
Kanın Donma Derecesinin Tayini  90
Kanın Hidrojen İonu Konsantrasyonu  90
BÖLÜM V TABİİ SEBEPLERLE BİRDEN ÖLÜMLER
Sinir Sistemi Organları İle İlgili Birden Ölümler  93
Dolaşım Sistemi Hastalıkları İle İlgili Birden Ölümler  93
Solunum Sistemi Hastalıkları İle İlgili Birden Ölümler  94
Sindirim Sistemi Hastalıkları İle İlgili Birden Ölümler  95
Üriner Sistemi Hastalıkları  95
Endokrin Sistemi Hastalıkları  95
İnhibisyona Bağlı Ani Ölümler  96
Yeni Doğmuş, Süt Çocuğu ve Çocuklarda Tabiî Sebeplerden Birden Ölümler  100
Ceza Mahkemeleri Usulü Kanununun İlgili Maddeleri  100
Otopsi Tekniği  102
Ölüde Hüviyet Tesbiti ve Tayini  102
Dıştan Görülebilen Yara ve Travmatik Asarın Tesbiti  102
İç Muayene  103
Kafanın Açılması  1 04
Göğüs ve Karın Boşluklarının Açılması  105
Çocuk Otopsileri  109
Tentoriumun İncelenmesi  109
Aspirasyon Bulgularının Araştırılması  109
Ciğerlerin Üst Satıhlarının İncelenmesi  109
BÖLÜM VII YARALAR
Mevzuat  111
Yaranın Tarifi  112
Yaralı Vücudun Muayenesinde Tetkik Edilmesi Gereken Hususlar  112
Yaraların Sınıflandırılması  115
A) Aletlerle Meydana Getirilen Yaralar  115
a) Ezici Alet Yaraları  115
aa) Sıyrık (Erozyon)  116
bb) Bere (Ekimoz)  117
cc) Kan Tümseği (Hematom)  118
dd) Seröz Sıvı Toplanması  118
ee) Kırık ve Çıkıklar  118
ff) Parçalı Yaralar ve Ezikler  119
b) Ezici ve Kesici Alet Yaraları  119
c) Kesici Alet Yaraları  120
Boğazlama ve Damar Açma  121
d) Kesici ve Delici Alet Yaraları  121
e) Delici Alet Yaraları  122
f) Ateşli Silah Yaraları  122
Giriş Deliği  122
Komtüzyon Halkası  122
Silinti Şeridi  123
Traje  123
Çıkış Deliği  123
Atış Mesafesi  123
Bitişik Atış  123
Yakın Atış  124
Atış İstikametinin Tayini  124
Silah ve Merminin Cinsinin Tayini  125
Atış Sebebi  125
B) İnfilak Tesiri ile Meydana Gelen Arızalar  125
C) Elektrik Tesiri ile Meydana Gelen Arızalar  125
Otopsi Bulguları  127
D) Yıldırım Tesiri ile Meydana Gelen Arızalar  127
Otopsi Bulguları  127
E) Güneş Çarpması ve Sıcak Vurması Neticesinde Meydana Gelen Arızalar  128
Güneş Çarpması  128
Sıcak Vurması  128
F) Yüksek Hararet Tesiri ile Meydana Gelen Arızalar  129
Yanıkların Harici Bulguları  129
Yanıklarda Ölüm Sebebi  130
Vücudun Genel Donması  131
Çabuk Ölüm  131
Yavaş Ölüm  131
Otopsi Bulguları  131
H) Açlık ve Susuzluk Neticesi Meydana Gelen Arızalar  132
Otopsi Bulguları  132
İ) Vücut Bölgelerine Göre Yaralar  132
Baş Yaraları  132
Kafa Kemikleri Kırıkları  132
Direkt Kafatası Kemiği Kırıkları  133
Delinme Şeklinde Kırıklar  133
Çökme Kırıkları  133
Epidural Kanamalar  134
Subdural Kanamalar  134
Subaraknoid Kanamalar  135
Beyin İçi Kanamaları  135
Beyin Yaralanmalarından Sonra Ortaya Çıkan Arızalar  135
Organik Arızalar  136
Beyin Şişmesi  136
Ruhi Arızalar  137
Yüz Yaraları  138
Burun Kırıkları  138
Üst Çene Kırıkları  139
Alt Çene Kırıkları  139
Göz Yaralanmaları  139
Kulak Yaraları  139
Göğüs Yaraları  139
Göğüs Duvarı Yaralanmaları  140
Akciğer Kontüzyonlan ve Kanamaları  140
Akciğer Yırtılmaları  140
Kalp Sarsıntısı ve Ezilmesi  141
Aort Yaralanmaları  141
Özöfagus Yaralanmaları  141
Karın Yaraları  141
Karaciğer Yaralanmaları  141
Dalak Yaralanmaları  142
Pankreas Yaralanmaları  142
Böbrek Yaralanmaları  142
Etraf (Ekstremite) Yaraları  143
I) Vücut Yaralarının Değerlendirilmesi  143
I. Kafa Bölgesi  143
1. Kafatası  143
2. Kafa Kaidesi  143
3. Kubbe ve Kaide Dışı  144
4. Yüz (çehre) Bölümü  145
II. Toraks (Göğüs Bölgesi)  146
IV. Pelvis Bölgesi  147
V. Omurga Bölgesi  147
VI. Etraf Bölgesi  148
VII. Deri Yüzeyi  150
VIII. Adale Grupları  151
IX. Tendon  151
BÖLÜM VIII ASFİKSİLİ ÖLÜMLER
Asfiksi Mekanizması  153
Asfiksi Bulguları  153
Asfiksinin Dış Bulguları  154
Asfiksinin İç Bulguları  154
Asfiksi Şekilleri  154
A) Ası  154
a) Asıda Dış Bulgular  155
b) Asının İç Bulguları  155
B) İple Boğma  156
C) Elle Boğma  157
D) Suda Boğulma  158
Suda Boğulmanın Dış Belirtileri  159
Suda Boğulmanın İç Belirtileri  160
E) Göğüs Sıkışması Sonucu Meydana Gelen Asfiksili Ölümler  161
F) Ağız ve Burun Tıkanması Suretiyle Meydana Gelen Asfiksili Ölümler  162
G) Nefes Yollarının Tıkanması Suretiyle Meydana Gelen Asfiksili Ölümler  162
BÖLÜM IX ÇOCUK ÖLDÜRME
Mevzuat  165
Çocuğun Yaşama Kabiliyetinin Olup Olmadığının Tespiti  166
Yeni Doğanlarda Ölüm Sebebinin Tespiti  167
Çocukların Zorlu Olarak Öldürülmeleri  168
BÖLÜM X ÇOCUK DÜŞÜRME
Mevzuat  171
I) Gebeliğin Kesin Olmayan Bulgu ve İşaretleri  173
a) Dolaşım Sistemi Arızaları  173
b) Özellikle Sabahları Meydana Gelen, Bulantı ve Kusma Nöbetleri  173
c) Aşerme  173
d) Pigmantasyon  174
e) Sık sık idrara çıkma ihtiyacı  174
f) Amenore  174
g) Memelerden sütağzı gelmesi  174
h) Bazal temperatür yükselmesi  174
k) Vulva ve vaginada renk değişiklikleri  174
l) Rahim değişiklikleri  174
II) Gebeliğin Kesin Bulgu ve İşaretleri  174
a) Çocuğun Hareketleri  174
b) Çocuğun Organlarının Hissedilmesi  175
c) Çocuğun Kalp Seslerinin İşitilmesi  175
d) Röntgen İle Çocuk İskeletinin Görülmesi  175
e) Hormonal Gebelik Reaksiyonları  175
ea) Aschheim-Zondek Testi  175
eb) Galli Magnini Kurbağa Testi  175
ec) Friedman Testi  175
ed) İmmünolojik Test  176
III) Çocuk Düşürmenin Vuku Bulup Bulmadığının Araştırılması  176
1) Uterusun (Rahim) İncelenmesi  176
2) Serolojik Reaksiyonlar  176
IV) Gebelik Müddetinin Tespiti  177
1) Rahmin Büyüklüğü  177
2) Fundusun Durumuna Göre  177
3) Ceninin veya Çocuğun Boyu  177
V) Gebeliğin Devam Edip Etmediğinin Tespiti  178
VI) Adlî Tıp Bakımından, Tabiî Sebeplerle Çocuk Düşmesine Yol Açan, Gebelik Arızaları  178
VII) Çocuk Düşürme Şekilleri  179
Zorla Çocuk Düşürmede Kullanılan Vasıtalara Göre  179
VIII) Çocuk Düşürme Komplikasyonları  184
IX) Kriminal Abortusun Tespiti  188
BÖLÜM XI IRZA GEÇME VE ALACAĞIM DİYE KANDIRIP KIZLIK BOZMA
Irza Geçme  191
Mevzuat  191
Akıl ve Beden Hastalığı  193
Failin Fiilinden Başka Bir Sebep  193
Failin Kullandığı Hileli Vasıtalar  193
Irza Geçme Fiilinde Muayene  193
Vajen İçerisinde Meni Araştırması  194
Anüs Yolu ile Irza Geçme  195
Alacağım Diye Kandırıp Kızlık Bozmak  195
Mevzuat  195
Himen (Kızlık Zarı) Şekilleri  196
Kızlık Zarının Muayene Tekniği  197
Muayenenin Değerlendirilmesi  197
BÖLÜM XII BABALIĞIN REDDİ
Mevzuat  199
İmpotansia coeundi  199
İmpotansia Jenerandi  200
Sperm İnceleme Tekniği  200
Kan Grupları Vasıtasıyla Babalık Reddi  201
MN Kan Grupları İle Babalık Reddi  203
Rh Grupları İle Babalığın Reddi  204
P Kan Grubu  207
P Faktörü İle Babalık Reddi  207
Kell Kan Grubu  207
Lutheran Kan Grubu  208
Duffy (Fy) Faktörü  209
Kidd Faktörü (Jka-Jkb)  209
Serum Grupları Vasıtasıyla Babalığın Reddi  210
Babalık Reddi ile İlgili Antropolojik ve Kalıtımsal Özellikler  215
Zehirlerin Sınıflandırılması  215
Zehirlerin Vücuda Tesirlerinin Tabi Olduğu Faktörler  216
a) Alınma Şekli  216
b) Yaş  216
c) Hastalıklar  216
d) Zehirlerin Vücutta Birikmesi  216
e) Zehirlerin Bazı Maddeler ile Birlikte Alınması  217
f) Zehirlere Alışma  217
g) Hipersensibilite  217
Akut ve Kronik Zehirlenmeler  217
Bir Zehirlenme Vak'ası Karşısında Hekimin Başlıca Görevleri  219
A) Organik Zehirler  220
Karbonmonoksit (CO) Zehirlenmeleri  220
Akut Karbonmonoksit Zehirlenmelerinin Tedavisi  222
Karbondioksit (CO2) Zehirlenmeleri  223
Hidrosiyanik (HCN) Asit Zehirlenmeleri  223
Etil Alkol (C2H5OH) Zehirlenmeleri  225
Asfiksik Safhadaki Sarhoşluğun Klinik Bulguları  227
Organik Asit Zehirlenmeleri  229
Formalin Zehirlenmeleri  230
Benzin Zehirlenmeleri  231
Uyku İlaçları Zehirlenmeleri  233
Uyku İlaçları İle Zehirlenmelerde Klinik Bulgular  234
İnsektisit Zehirlenmeleri  236
DDT (Diclordiphenyltricharathan) Zehirlenmeleri  236
Alkilfosfat ve Diğer Organik Fosforlu İnsektisit Zehirlenmeleri  238
B) Anorganik Zehirler  240
Kurşun (Pb) Zehirlenmeleri  240
Talyum (Tl) Zehirlenmeleri  242
Cıva (Hg) Zehirlenmeleri  244
Arsenik (As) Zehirlenmeleri  245
Anorganik Asit Zehirlenmeleri  248
Sülfirik Asit (H2SO4) Zehirlenmeleri  248
Hidrokloridik Asit (HCl) Zehirlenmeleri  249
Nitrik Asit (HNO) Zehirlenmeleri  250
Sodyum Hidroksit (NaOH) ve Potasyum Hidroksit (KOH) Zehirlenmeleri  251
C) Antibiotik Zehirlenmeleri  252
Penisilin Zehirlenmeleri  252
D) Bitkisel Zehirler ve Deriveleri  253
Opium (Afyon) Zehirlenmeleri  253
Kokain (C17H21O4N) Zehirlenmeleri  255
Esrar (Haschisch, Marihuana) Zehirlenmeleri  257
Adlî Tıp'ta Rapor ve Adlî Raporların Tanzimi İle İlgili Sağlık Bakanlığı Genelgesi  257
KAYNAKLAR  289
DİZİN  293
 


Filiz Berberoğlu Yenipınar ...
Eylül 2020
35.00 TL
Sepete Ekle
Oğuz Polat
Eylül 2020
65.00 TL
Sepete Ekle
Oğuz Polat
Ocak 2017
36.00 TL
Sepete Ekle
Yener Ünver
Şubat 2012
74.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
ÖNSÖZ  7
BÖLÜM I
Adlî Tıbbın Tarifi  21
Adlî Tıp Hakkında Genel Bilgi  21
Adlî Tıp Kurumu Kanunu  25
Birinci Bölüm
Kuruluş  25
Görev  25
Kuruma Dahil Birimler  25
Adlî Tıp Kurumu Başkanlığı  25
Adlî Tıp Başkanlar Kurulu  25
Adlî Tıp Genel Kurulu  25
Adlî Tıp İhtisas Kurulları  26
Adlî Tıp Kurumu İhtisas Daireleri  26
Adlî Tıp Kurumu Grup Başkanlığı  27
Adlî Tıp Şube Müdürlükleri  27
İkinci Bölüm Görevler
Adlî Tıp Kurumu Başkanının Görevleri  27
Başkan Yardımcısının Görevleri  28
Adlî Tıp Başkanlar Kurulunun Görevleri  28
İhtisas Kurulları Başkanları ve Daire Başkanlarının Görevleri ve Bunlara Vekalet  28
Adlî Tıp Genel Kurulunun Görevleri  29
İhtisas Kurullarının Görevleri  29
Morg Dairesinin Görevleri  30
Gözlem Dairesinin Görevleri  30
Kimyasal Tahliller Dairesinin Görevleri  30
Biyoloji Dairesinin Görevleri  30
Fizik İncelemeler Dairesinin Görevleri  31
Trafik Dairesinin Görevleri  31
Üçüncü Bölüm Çalışma Esasları
Adlî Tıp Genel Kurulunun ve İhtisas Kurullarının Çalışması  31
Kurum Dışında Bilirkişi Dinlenmesi  32
İhtisas Daireleri Şubeleri  32
Yürürlükten Kaldırılan Kanun  33
Yürürlük  33
Yürütme  33
ADLÎ TIP KURUMU KANUNU UYGULAMA YÖNETMELİĞİ  33
Birinci Bölüm
Amaç ve Kapsam  33
Üçüncü Bölüm İhtisas Daireleri Şubeleri
Morg İhtisas Dairesi  33
Gözlem İhtisas Daireleri  34
Kimyasal Tahliller İhtisas Dairesi  34
Biyoloji İhtisas Dairesi  34
Fiziksel İnceleme İhtisas Dairesi  35
Trafik İhtisas Dairesi  35
BÖLÜM II HÜVİYET TESBİTİ VE HÜVİYET TEŞHİSİ
Hüviyet Tesbiti  39
Hüviyet Tayini  40
Cinsiyet Tayini  42
Yaş Tayini  43
Boy  48
Dişler  49
Vücut ve İskelette Özel İşaretler  50
Irk  50
BÖLÜM III LEKELER
Kan Lekeleri  52
Vaka Mahallinden Alınan Materyal Üzerinden Yapılacak İncelemeler  53
Benzidin Reaktifi (Adler Reaktifi)  53
Loko-Malaşit Reaktifi (Malaşit Yeşili Reaktifi)  54
Mayer Reaktifi  54
Kat'i Reaktifler  55
Teichmen Hamin Billürlarının Teşekkül Ettirilmesi  55
Heamochromogone Billurlarının Teşekkül Ettirilmesi  55
Lekenin Spektroskopik Tetkiki  55
Lekenin İnsan Kanı Lekesi Olup Olmadığının Tespiti  56
Sitolojik Metotlar  56
İmmunolojik Metotlar  56
Presipitan Serumun Elde Edilişi  56
Presipitan Serumun Adlî Tıp Pratiğinde Kullanılışı  56
Tüp Tekniği  56
Kapiller Test  58
Agargel-Diffuzyon Testi  58
Antiglobulin-Hemmun Test  59
Kan Lekelerinden Grup Tayini  59
Schiff/Holzer Aglutinin Bağlama Testi  60
Sıracusa'nın Absorbsiyon-Elusiyon Metodu  62
NİCKOLLS ve PEREİRA'nın Hücre Karışımı Aglutinasyon Metodu  62
LATTES Metodu  63
Kan Lekesinin Kadına mı Erkeğe mi Ait Olduğunun Tespiti  64
Lekenin Kadın Genital Kanaması Lekesi Olup Olmadığının Tespiti  64
Kadınların Genital Kanama Lekeleri  64
Menstrasyon Kanaması Lekesi ile Deflorasyon Kanaması Lekelerinin Tefriki  65
Düşük ve Doğum Kanı Lekelerinin Tespiti  65
Meni Lekeleri  65
Phosphotaz - Reaksiyonu  66
Florence Reaksiyonu  67
Puran-Reaksiyonu  6 7
Boyama Teknikleri  68
Meni Lekesinin İnsana Ait Olup Olmadığının Tespiti  68
Meni Lekelerinden Grup Tayini  68
Tükürük Lekeleri  69
Tükürük Lekelerinden Grup Tayini  70
Vajen İfrazatı Lekeleri  70
Mekonyum Lekeleri  70
Gaita Lekeleri  71
Kusmuk Lekeleri  71
Verniks Caseose Lekeleri  71
Amniyos Sıvısı Lekeleri  72
Kolostrum Lekeleri  72
Kıllar  72
Kılların İncelenmesi Tekniği  73
Kılların En Üst Tabakasının İncelenmesi  73
Kılların Öz ve Kabuk Kısımlarının İncelenmesi  74
Kıl Kesitinin İncelenmesi  74
Saçlarda Kozmetik Renk Değişikliklerinin İncelenmesi  74
İnsan Kılları  75
Kılların Vücudun Hangi Bölgesine Ait Olduklarının Tespiti  75
Bir Kılın Kadına mı Yoksa Erkeğe mi Ait Olduğunun Tespiti  76
Bir Kılın Hangi Yaşta Bir Şahsa Ait Olduğunun Tespiti  76
Saçların Kesilip Kesilmediğinin Kesildi ise Ne Zaman Kesildiklerinin İncelenmesi  76
Bir Kıl Üzerinde Cebir Asarının Bulunup Bulunmadığının İncelenmesi  76
İnsan Kılları ile Hayvan Kıllarının Birbirinden Ayırtedilmesi  77
Ergin İnsan Saçları ile Hayvan Kılları Arasındaki Farklar  78
BÖLÜM IV ADLÎ TIP BAKIMINDAN ÖLÜM VE ÖLÜM BELİRTİLERİ
Ölümün Fizyolojisi ve Kliniği  79
Yalancı (Zahiri) Ölüm  80
Ölümün Tespiti  80
Ölüm Belirtileri  81
Su Kaybı  82
Ölü Lekeleri  83
Ölü Katılığı  84
Ölü Katılığına Benzeyen Haller  85
Ölü Sıkışması  85
Tefessüh  85
Tefessühün Durduğu Haller  87
Ölüm Zamanının Tayini  88
Doku ve Organların Subravital Reaksiyonları  88
Laboratuvar Tetkikleri  89
Kanın Pıhtılaşma Müddetinin Tespiti  89
Müsküler Kontraksiyon  90
Likör Kreatin ve Amonyak Değeri  90
Kanın Donma Derecesinin Tayini  90
Kanın Hidrojen İonu Konsantrasyonu  90
BÖLÜM V TABİİ SEBEPLERLE BİRDEN ÖLÜMLER
Sinir Sistemi Organları İle İlgili Birden Ölümler  93
Dolaşım Sistemi Hastalıkları İle İlgili Birden Ölümler  93
Solunum Sistemi Hastalıkları İle İlgili Birden Ölümler  94
Sindirim Sistemi Hastalıkları İle İlgili Birden Ölümler  95
Üriner Sistemi Hastalıkları  95
Endokrin Sistemi Hastalıkları  95
İnhibisyona Bağlı Ani Ölümler  96
Yeni Doğmuş, Süt Çocuğu ve Çocuklarda Tabiî Sebeplerden Birden Ölümler  100
Ceza Mahkemeleri Usulü Kanununun İlgili Maddeleri  100
Otopsi Tekniği  102
Ölüde Hüviyet Tesbiti ve Tayini  102
Dıştan Görülebilen Yara ve Travmatik Asarın Tesbiti  102
İç Muayene  103
Kafanın Açılması  1 04
Göğüs ve Karın Boşluklarının Açılması  105
Çocuk Otopsileri  109
Tentoriumun İncelenmesi  109
Aspirasyon Bulgularının Araştırılması  109
Ciğerlerin Üst Satıhlarının İncelenmesi  109
BÖLÜM VII YARALAR
Mevzuat  111
Yaranın Tarifi  112
Yaralı Vücudun Muayenesinde Tetkik Edilmesi Gereken Hususlar  112
Yaraların Sınıflandırılması  115
A) Aletlerle Meydana Getirilen Yaralar  115
a) Ezici Alet Yaraları  115
aa) Sıyrık (Erozyon)  116
bb) Bere (Ekimoz)  117
cc) Kan Tümseği (Hematom)  118
dd) Seröz Sıvı Toplanması  118
ee) Kırık ve Çıkıklar  118
ff) Parçalı Yaralar ve Ezikler  119
b) Ezici ve Kesici Alet Yaraları  119
c) Kesici Alet Yaraları  120
Boğazlama ve Damar Açma  121
d) Kesici ve Delici Alet Yaraları  121
e) Delici Alet Yaraları  122
f) Ateşli Silah Yaraları  122
Giriş Deliği  122
Komtüzyon Halkası  122
Silinti Şeridi  123
Traje  123
Çıkış Deliği  123
Atış Mesafesi  123
Bitişik Atış  123
Yakın Atış  124
Atış İstikametinin Tayini  124
Silah ve Merminin Cinsinin Tayini  125
Atış Sebebi  125
B) İnfilak Tesiri ile Meydana Gelen Arızalar  125
C) Elektrik Tesiri ile Meydana Gelen Arızalar  125
Otopsi Bulguları  127
D) Yıldırım Tesiri ile Meydana Gelen Arızalar  127
Otopsi Bulguları  127
E) Güneş Çarpması ve Sıcak Vurması Neticesinde Meydana Gelen Arızalar  128
Güneş Çarpması  128
Sıcak Vurması  128
F) Yüksek Hararet Tesiri ile Meydana Gelen Arızalar  129
Yanıkların Harici Bulguları  129
Yanıklarda Ölüm Sebebi  130
Vücudun Genel Donması  131
Çabuk Ölüm  131
Yavaş Ölüm  131
Otopsi Bulguları  131
H) Açlık ve Susuzluk Neticesi Meydana Gelen Arızalar  132
Otopsi Bulguları  132
İ) Vücut Bölgelerine Göre Yaralar  132
Baş Yaraları  132
Kafa Kemikleri Kırıkları  132
Direkt Kafatası Kemiği Kırıkları  133
Delinme Şeklinde Kırıklar  133
Çökme Kırıkları  133
Epidural Kanamalar  134
Subdural Kanamalar  134
Subaraknoid Kanamalar  135
Beyin İçi Kanamaları  135
Beyin Yaralanmalarından Sonra Ortaya Çıkan Arızalar  135
Organik Arızalar  136
Beyin Şişmesi  136
Ruhi Arızalar  137
Yüz Yaraları  138
Burun Kırıkları  138
Üst Çene Kırıkları  139
Alt Çene Kırıkları  139
Göz Yaralanmaları  139
Kulak Yaraları  139
Göğüs Yaraları  139
Göğüs Duvarı Yaralanmaları  140
Akciğer Kontüzyonlan ve Kanamaları  140
Akciğer Yırtılmaları  140
Kalp Sarsıntısı ve Ezilmesi  141
Aort Yaralanmaları  141
Özöfagus Yaralanmaları  141
Karın Yaraları  141
Karaciğer Yaralanmaları  141
Dalak Yaralanmaları  142
Pankreas Yaralanmaları  142
Böbrek Yaralanmaları  142
Etraf (Ekstremite) Yaraları  143
I) Vücut Yaralarının Değerlendirilmesi  143
I. Kafa Bölgesi  143
1. Kafatası  143
2. Kafa Kaidesi  143
3. Kubbe ve Kaide Dışı  144
4. Yüz (çehre) Bölümü  145
II. Toraks (Göğüs Bölgesi)  146
IV. Pelvis Bölgesi  147
V. Omurga Bölgesi  147
VI. Etraf Bölgesi  148
VII. Deri Yüzeyi  150
VIII. Adale Grupları  151
IX. Tendon  151
BÖLÜM VIII ASFİKSİLİ ÖLÜMLER
Asfiksi Mekanizması  153
Asfiksi Bulguları  153
Asfiksinin Dış Bulguları  154
Asfiksinin İç Bulguları  154
Asfiksi Şekilleri  154
A) Ası  154
a) Asıda Dış Bulgular  155
b) Asının İç Bulguları  155
B) İple Boğma  156
C) Elle Boğma  157
D) Suda Boğulma  158
Suda Boğulmanın Dış Belirtileri  159
Suda Boğulmanın İç Belirtileri  160
E) Göğüs Sıkışması Sonucu Meydana Gelen Asfiksili Ölümler  161
F) Ağız ve Burun Tıkanması Suretiyle Meydana Gelen Asfiksili Ölümler  162
G) Nefes Yollarının Tıkanması Suretiyle Meydana Gelen Asfiksili Ölümler  162
BÖLÜM IX ÇOCUK ÖLDÜRME
Mevzuat  165
Çocuğun Yaşama Kabiliyetinin Olup Olmadığının Tespiti  166
Yeni Doğanlarda Ölüm Sebebinin Tespiti  167
Çocukların Zorlu Olarak Öldürülmeleri  168
BÖLÜM X ÇOCUK DÜŞÜRME
Mevzuat  171
I) Gebeliğin Kesin Olmayan Bulgu ve İşaretleri  173
a) Dolaşım Sistemi Arızaları  173
b) Özellikle Sabahları Meydana Gelen, Bulantı ve Kusma Nöbetleri  173
c) Aşerme  173
d) Pigmantasyon  174
e) Sık sık idrara çıkma ihtiyacı  174
f) Amenore  174
g) Memelerden sütağzı gelmesi  174
h) Bazal temperatür yükselmesi  174
k) Vulva ve vaginada renk değişiklikleri  174
l) Rahim değişiklikleri  174
II) Gebeliğin Kesin Bulgu ve İşaretleri  174
a) Çocuğun Hareketleri  174
b) Çocuğun Organlarının Hissedilmesi  175
c) Çocuğun Kalp Seslerinin İşitilmesi  175
d) Röntgen İle Çocuk İskeletinin Görülmesi  175
e) Hormonal Gebelik Reaksiyonları  175
ea) Aschheim-Zondek Testi  175
eb) Galli Magnini Kurbağa Testi  175
ec) Friedman Testi  175
ed) İmmünolojik Test  176
III) Çocuk Düşürmenin Vuku Bulup Bulmadığının Araştırılması  176
1) Uterusun (Rahim) İncelenmesi  176
2) Serolojik Reaksiyonlar  176
IV) Gebelik Müddetinin Tespiti  177
1) Rahmin Büyüklüğü  177
2) Fundusun Durumuna Göre  177
3) Ceninin veya Çocuğun Boyu  177
V) Gebeliğin Devam Edip Etmediğinin Tespiti  178
VI) Adlî Tıp Bakımından, Tabiî Sebeplerle Çocuk Düşmesine Yol Açan, Gebelik Arızaları  178
VII) Çocuk Düşürme Şekilleri  179
Zorla Çocuk Düşürmede Kullanılan Vasıtalara Göre  179
VIII) Çocuk Düşürme Komplikasyonları  184
IX) Kriminal Abortusun Tespiti  188
BÖLÜM XI IRZA GEÇME VE ALACAĞIM DİYE KANDIRIP KIZLIK BOZMA
Irza Geçme  191
Mevzuat  191
Akıl ve Beden Hastalığı  193
Failin Fiilinden Başka Bir Sebep  193
Failin Kullandığı Hileli Vasıtalar  193
Irza Geçme Fiilinde Muayene  193
Vajen İçerisinde Meni Araştırması  194
Anüs Yolu ile Irza Geçme  195
Alacağım Diye Kandırıp Kızlık Bozmak  195
Mevzuat  195
Himen (Kızlık Zarı) Şekilleri  196
Kızlık Zarının Muayene Tekniği  197
Muayenenin Değerlendirilmesi  197
BÖLÜM XII BABALIĞIN REDDİ
Mevzuat  199
İmpotansia coeundi  199
İmpotansia Jenerandi  200
Sperm İnceleme Tekniği  200
Kan Grupları Vasıtasıyla Babalık Reddi  201
MN Kan Grupları İle Babalık Reddi  203
Rh Grupları İle Babalığın Reddi  204
P Kan Grubu  207
P Faktörü İle Babalık Reddi  207
Kell Kan Grubu  207
Lutheran Kan Grubu  208
Duffy (Fy) Faktörü  209
Kidd Faktörü (Jka-Jkb)  209
Serum Grupları Vasıtasıyla Babalığın Reddi  210
Babalık Reddi ile İlgili Antropolojik ve Kalıtımsal Özellikler  215
Zehirlerin Sınıflandırılması  215
Zehirlerin Vücuda Tesirlerinin Tabi Olduğu Faktörler  216
a) Alınma Şekli  216
b) Yaş  216
c) Hastalıklar  216
d) Zehirlerin Vücutta Birikmesi  216
e) Zehirlerin Bazı Maddeler ile Birlikte Alınması  217
f) Zehirlere Alışma  217
g) Hipersensibilite  217
Akut ve Kronik Zehirlenmeler  217
Bir Zehirlenme Vak'ası Karşısında Hekimin Başlıca Görevleri  219
A) Organik Zehirler  220
Karbonmonoksit (CO) Zehirlenmeleri  220
Akut Karbonmonoksit Zehirlenmelerinin Tedavisi  222
Karbondioksit (CO2) Zehirlenmeleri  223
Hidrosiyanik (HCN) Asit Zehirlenmeleri  223
Etil Alkol (C2H5OH) Zehirlenmeleri  225
Asfiksik Safhadaki Sarhoşluğun Klinik Bulguları  227
Organik Asit Zehirlenmeleri  229
Formalin Zehirlenmeleri  230
Benzin Zehirlenmeleri  231
Uyku İlaçları Zehirlenmeleri  233
Uyku İlaçları İle Zehirlenmelerde Klinik Bulgular  234
İnsektisit Zehirlenmeleri  236
DDT (Diclordiphenyltricharathan) Zehirlenmeleri  236
Alkilfosfat ve Diğer Organik Fosforlu İnsektisit Zehirlenmeleri  238
B) Anorganik Zehirler  240
Kurşun (Pb) Zehirlenmeleri  240
Talyum (Tl) Zehirlenmeleri  242
Cıva (Hg) Zehirlenmeleri  244
Arsenik (As) Zehirlenmeleri  245
Anorganik Asit Zehirlenmeleri  248
Sülfirik Asit (H2SO4) Zehirlenmeleri  248
Hidrokloridik Asit (HCl) Zehirlenmeleri  249
Nitrik Asit (HNO) Zehirlenmeleri  250
Sodyum Hidroksit (NaOH) ve Potasyum Hidroksit (KOH) Zehirlenmeleri  251
C) Antibiotik Zehirlenmeleri  252
Penisilin Zehirlenmeleri  252
D) Bitkisel Zehirler ve Deriveleri  253
Opium (Afyon) Zehirlenmeleri  253
Kokain (C17H21O4N) Zehirlenmeleri  255
Esrar (Haschisch, Marihuana) Zehirlenmeleri  257
Adlî Tıp'ta Rapor ve Adlî Raporların Tanzimi İle İlgili Sağlık Bakanlığı Genelgesi  257
KAYNAKLAR  289
DİZİN  293
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020