Özel Sayı – II Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Cilt:5 Sayı:2 Aralık 2017 Prof. Dr. Mustafa Dural Anısına Dr. Öğr. Üyesi Aysun Altunkaş, Dr. Öğr. Üyesi Esra Hamamcıoğlu, Dr. Öğr. Üyesi Argun Karamanlıoğlu, Dr. Öğr. Üyesi Hamide Bağçeci, Dr. Öğr. Üyesi Özge
Özel Sayı – II

Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Cilt:5 Sayı:2 Aralık 2017

Prof. Dr. Mustafa Dural Anısına

1. Baskı, 
Aralık 2017
Ürün Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
19x27
Sayfa:
213
Barkod:
2147930517128
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
51,50
Stoktan hemen gönderilir.
Ürün Açıklaması
Değerli Okurlar,
Dergimizin özel sayı olarak çıkmış olan bir önceki sayısı gibi bu onuncu sayısını da 2016'da aramızdan ayrılan, yalnızca alanında değil Türk Hukuku'ndaki özel yeri tartışmasız olan, eserleri ve dersleriyle birçoğumuza hukuku öğretmiş, yol göstermiş, değerli hukukçular yetiştirmiş, Fakültemiz bünyesinde görevde bulunması onurunu yaşadığımız merhum Hocamız Prof. Dr. Mustafa DURAL'ın anısına ithaf ediyoruz. Bu kapsamda, dergimizin bu sayısı Dekanımız Prof. Dr. Tuğrul KATOĞLU'nun "Prof. Dr. Mustafa DURAL'a İthafen" kaleme aldığı yazıyla başlamaktadır.
Bu sayımızda da daha önceki sayılarımızda olduğu gibi Kamu Hukuku ve Özel Hukuk alanında yazılmış değerli makaleler ile bir karar çevirisi siz değerli okuyucularımızla buluşturulmaktadır.
Kamu Hukuku alanındaki yazılarımız, Dr. Öğr. Üyesi Aysun ALTUNKAŞ tarafından yeni bir suç tipi olarak karşımıza çıkan ve öğretide tartışmalı olan bir konuda yazılmış "Türk Ceza Kanunu'nda Aile Hukukundan Kaynaklanan Yükümlülüğün İhlali" başlıklı çalışma ile Dr. Öğr. Üyesi Altan HEPER'in eserleriyle hukuk dünyasını derinden etkilemiş Rudolf von Jhering ile adalet duygusunu inceleyen hukuk sosyolojisi alanındaki "Rudolf von Jhering und Über die ‘Über die Entstehung des Rechtsgefühls'" başlıklı çalışmasından oluşmaktadır.
Özel Hukuk alanındaki yazılarımız ise Arş. Gör. Yavuz Can ASLAN'ın anonim ortaklıklar hukukunun oldukça tartışmalı bir düzenlemesini konu alan "İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu" başlıklı çalışması, Dr. Mehmet DOĞAR'ın uygulama bakımından son derece güncel ve önemli bir soruna değinen "Ön Ödemeli Konut Satışı Sözleşmesinin Tipi ve Hukuki Niteliği" başlıklı çalışması, Arş. Gör. Onur GÖRMEZ'in halka açık anonim ortaklık ile azınlık hakları arasındaki ilişkiyi inceleyen "TTK'daki Azınlık Hakları ve HAAO Üzerine Bir İnceleme" başlıklı çalışması, Prof. Dr. Muzaffer ŞEKER tarafından ticaret hayatında son derece önemli sonuçları olan bir konuda kaleme alınmış "Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun Avalde Eşin Rızasının Aranmayacağına Dair Vermiş Olduğu Karar Kapsamında Kefalette ve Avalde Eşin Rızası" başlıklı çalışma, Prof. Dr. Mustafa TİFTİK ve Arş. Gör. Elif BOLAT tarafından yazılmış uygulama alanı çok geniş bir konuda bizleri aydınlatan "Uygulamada Vekilin Özen Borcu" başlıklı çalışma, Arş. Gör. Cemile TURGUT'un hayatımıza giderek daha çok giren ve hukuku da aşan tartışmaları beraberinde getiren "Pre İmplantasyon Genetik Tanı Testlerinin Hukuki Boyutu ve Biyoetik" başlıklı çalışması ile Arş. Gör. Halil Ahmet YÜCE'nin kadim bir müesseseyi konu alan "Lex Commissoria
Yasağı" başlıklı çalışmasından oluşmaktadır.
Son olarak bu sayıda Arş. Gör. Kerem ÖZ tarafından yapılmış yakından takip ettiğimiz İsviçre Hukuku uygulamasında bize ışık tutan "İsviçre Federal Mahkemesi 2. Hukuk Dairesi'nin Mirasçılık
Belgesi Konulu Güncel Bir Kararı" başlıklı bir karar çevirisi bulunmaktadır.
Sözlerimi sonlandırırken, Prof. Dr. Mustafa DURAL'a ithaf ettiğimiz sayılara olan yoğun yazar ilgisi ve dergimizin alışılmış formatını koruma çabası karşısında Haziran 2018 sayımızı da Hocamıza ithaf etme kararı aldığımızı belirtmek isterim. Her zaman olduğu gibi beğeni ve eleştirilerinizi bekliyor, dergimizde yer alan değerli çalışmaların konuyla ilgilenen herkese faydalı olması dileğiyle, Fakültemize uzun yıllar emeği geçmiş olan, saygıdeğer hocamız Prof. Dr. Mustafa DURAL'ın aziz hatırasına ithaf ettiğimiz bu özel sayı gibi yine aynı ithafla yayınlayacağımız bir sonraki sayımızda buluşmak umuduyla diyoruz...
Prof. Dr. Mehmet C. AKAD
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
(Sunuştan)
Ürün Konu Başlıkları
.
Prof. Dr. Mustafa Dural Hocamız İçin, Prof. Dr. Tuğrul KATOĞLU
.
Türk Ceza Kanunu'nda Aile Hukukundan Kaynaklanan Yükümlülüğün İhlali, Dr. Öğr. Üyesi Aysun ALTUNKAŞ
.
Rudolf von Jhering und Über die „Über die Entstehung des Rechtsgefühls", Privat. Doz. Dr. jur. Dr. Altan HEPER
.
İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu, Arş. Gör. Yavuz Can ASLAN
.
Ön Ödemeli Konut Satışı Sözleşmesinin Tipi ve Hukuki Niteliği, Dr. Mehmet DOĞAR
.
HAAO'da TTK'daki Azınlık Haklarının Kullanılması Üzerine Bir İnceleme, Arş. Gör. Onur GÖRMEZ
.
Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun Avalde Eşin Rızasının Aranmayacağına Dair Vermiş Olduğu Karar Kapsamında Kefalette ve Avalde Eşin Rızası, Prof. Dr. Muzaffer ŞEKER
.
Uygulamada Vekilin Özen Borcu, Prof. Dr. Mustafa TİFTİK ¦ Arş. Gör. Elif BOLAT
.
Preimplantasyon Genetik Tanı Testlerinin Hukuki Boyutu ve Biyoetik, Arş. Gör. Cemile TURGUT
.
Lex Commissoria Yasağı, Arş. Gör. Halil Ahmet YÜCE
.
İsviçre Federal Mahkemesi 2. Hukuk Dairesi'nin Mirasçılık Belgesi Konulu Güncel Bir Kararı, Çev.: Arş. Gör. Kerem ÖZ
Yorumlar