Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Terör ve Düşman Ceza Hukuku
Ocak 2008 / 1. Baskı / 718 Syf.
Karşılaştırmalı Güncel Ceza Hukuku Serisi
Fiyatı: 115.50 TL
İndirimli: 110.00 TL (%5)
Stokta sınırlı sayıda bulunmaktadır (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

Terör gerek Türkiye'nin gerek Dünya'nın en önemli sorunu. Her geçen gün uluslar arası niteliği daha da artmaktadır. 11 Eylül saldırıları terörle mücadelenin uluslararası ancak ortak mücadeleyle başarılabileceğini gösterdi. Diğer yandan işin bir cephesi de uluslararası hukuktur. Kitap size terörle mücadelede uluslararası hukukun çağdaş boyut ve hukuki araçlarını sunuyor. En yeni sözleşmeleri, belgeleri, içtihatları ve ceza hukuku teorilerini bulacaksınız. Kitap ceza hukukunda çok yeni bir teoriyi her yönüyle okuyucuya sunuyor: Düşman Ceza Hukuku. Bu kitapta, bir yandan düşman ceza hukuku teorisinin anlamı, Dünya'daki teorik ve pratik etkilerini, olumlu ve olumsuz yönlerini görecek, diğer yandan da modern ceza hukuku ve hukuk felsefesiyle karşılaştırılmasını yapabileceksiniz.

KARŞILAŞTIRMALI GÜNCEL CEZA HUKUKU SERİSİ

Bu kitap serisi, her biri bağımsız bir konuyu içeren, aynı konuya ilişkin çeşitli makale ve çevirileri içeren derleme niteliğinde kitaplardan oluşmaktadır. Serinin proje yöneticiliğini Prof. Dr. Kayıhan İÇEL ve Editörlüğü'nü ise Doç. Dr. Yener Ünver yürütmektedir. Serinin amacı karşılaştırmalı hukuk alanında ülkemiz hukukçularına en çağdaş, en yeni ve en önemli sözleşmeler, yabancı kanunlar, AB, BM, AİHM gibi ulusalüstü kurumların tasarrufları, AİHM kararları, yabancı ülke yüksek mahkemelerinin içtihatları, yeni teoriler ve gelişmekte olan hukuk alanlarında çok sayıda farlı ülkeden en yeni, en doğru ve güncel hukuk kaynaklarını sağlamaktır. Her kitap temel bir ceza hukuku konusuna tahsis edilmiştir. Kitaptaki çalışmalar yazarların karşılaştırmalı hukuk bilgisi içeren makaleleri ve özellikle yasal izni alınarak en etkin hukuk bilimi adamlarının eserlerinin Türkçeye çevrilmesinden oluşmaktadır.

Eserde konuyla ilgili önemli ve güncel kayna sahip Dünyanın çok çeşitli ülkelerinden yeni ve önemli eserler Türk hukukuna aktarılmaktadır. Yayınlandığı günden beri ülkemizde yayınlanan birçok esere kaynaklık etmiş ve özellikle y.lisans ve doktora çalışmalarında önemli kaynak boşluğunu doldurmaktadır. Genç akademisyenler almanca, İngilizce, Fransızca ve İtalyanca başta olmak üzere birçok dilden çeviri yaparak seriye katkı sağlamaktadır.

Konu Başlıkları
Uluslararası Hukuk Problemi Olarak Terörizm
Terörizmle Mücadelede İnsan Haklarının İhlal Edilemezliği ve Vazgeçilemezliği
Uluslararası Hukuk ve Ulusalüstü İnsan Hakları Hukuku Işığında Karşılaştırmalı Hukuktaki Gelişmeler
Ulusalüstü Bölgesel Yeni Mevzuattan Bir Seçki
Düşman Ceza Hukuku
Barkod: 9789750206382
Yayın Tarihi: Ocak 2008
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x23
Sayfa Sayısı: 718
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -
Ait Olduğu Dizi: Karşılaştırmalı Güncel Ceza Hukuku Serisi
 

 

İÇİNDEKİLER
Sunuş  5
Vorwort  7
Preface  9
I. KISIM: TERÖR Bölüm I:
ULUSLARARASI HUKUK PROBLEMİ OLARAK TERÖRİZM Bitmeyen Kavga: Tanım Sorunu
1.Ben SAUL: Uluslararası Hukukta Terörizmi Tanımlama Girişimleri
(Çev.: Araş. Gör. S. İrem ÇAKIRCA)
 
 21
2.Ben Saul: Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde Terörizmin
Tanımı: 1985-2004 (Çev.: Av. Seda KOÇ)
 
 49
Uluslararası Örgütlerin 11 Eylül’e Tepkileri ve
Yeni Hukuki Araçlar Arayışı
3.Joshua D. ZELMAN: Uluslararası Hukukta Son Gelişmeler: Anti-Terörizm
Mevzuatı-Bölüm 1: Genel Değerlendirme (Çev.: Araş. Gör. Ali Emrah BOZBAYINDIR)
 
 83
4.Hans Peter GASSER: Terör Eylemleri, “Terörizm” ve Uluslararası İnsancıl Hukuk
(Çev.: Araş. Gör. Fulya EROĞLU)
 
 99
5.Richard J. GOLDSTONE-Janine SIMPSON: Terörizme Hukuki Bir Cevap Olarak Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin Rolünün Değerlendirilmesi
(Çev.: Araş. Gör. Gülay ARSLAN)
 
 123
Devletlerin Terörle Mücadeledeki “İçtenlikleri”
6.Kendall W. STILES-Adam THAYNE: Uluslararası Hukuka Uyma: Birleşmiş
Milletlerde Terörizme İlişkin Uluslararası Hukuk
(Çev.: Araş. Gör. S. İrem ÇAKIRCA)
 
 141
Bölüm II:
Terörizmle Mücadelede İnsan Haklarının İhlal
Edilemezliği ve Vazgeçilmezliği Ulusalüstü İnsan Hakları Hukuku İçtihadi Standartları
7.BM ve Bölgesel Örgütlerin Terörle Mücadele Esnasında İnsan Haklarının
Korunmasına İlişkin İçtihatlarının Özeti (Çev.: Araş. Gör. İzzet Mert ERTAN)
 
 171
İçtihadi Standartların Birleşmiş Milletler
Özel Raportörlerince Teyidi
8.Kalliopi KOUFA: Özel İnsan Hakları Meseleleri: Yeni Öncelikler, Özellikle
Terörizm ve Terörle Mücadele (Çev.: Araş. Gör. Esra DEMİR)
 
 245
9.Martin SCHEININ: Terörizme Karşı Koyarken İnsan Hakları ve Temel
Özgürlüklerin Desteklenmesi ve Korunması Özel Raportörün Raporu
(Çev.: Araş. Gör. Ali Emrah BOZBAYINDIR)
 
 251
10.Martin SCHEININ: Terörizmle Mücadele Esnasında İnsan Haklarının ve Temel
Özgürlüklerin Korunması Özel Raportörü Tarafından Sunulan Ön Not
(Çev.: Yrd. Doç. Dr. Recep GÜLŞEN)
 
 279
Bir İnsan Hakları İhlali Olarak Psikolojik Manipülasyon
11.Susana BELTRAN: İnsan Hakları ve Psikolojik Manipülasyon Uygulayan
Gruplar: Bağdaşmaz İki Gerçeklik (Çev.: Araş. Gör. İzzet Mert ERTAN)
 
 289
Bölüm III:
Uluslararası Hukuk ve Ulusalüstü İnsan Hakları Hukuku
Işığında Karşılaştırmalı Hukuktaki Gelişmeler Cinnet Toplumundan Cinnet Devletine: A.B.D
12.Joshua D. ZELMAN: Uluslararası Hukukta Son Gelişmeler: Anti-Terörizm
Mevzuatı-Bölüm II: Etki ve Sonuçları (Çev.: Araş. Gör. Ali Emrah BOZBAYINDIR)
 
 295
13.M. Suleman ARSALAN: 2005 Yılında Kanunlaşan Tutuklulara (Yapılacak)
Muamele Kanunu (Çev.: Av. Orçun GÜNDÜZ)
 
 317
A.B.D’nin Müttefikleri: İngiltere ve Hindistan
14.Alexandra CHIRINOS: Özgürlük ve Güvenlik Arasındaki Dengeyi Bulmak:
İngiliz Anti-Terörizm Kanunu Üzerine İngiliz Yargıtay’ının Kararı
(Çev.: Araş. Gör. Onur ÖZCAN)
 
 331
15.Ujiwal Kumar SINGH: Sessiz Erozyon: Hindistan’da Anti-Terör Yasaları ve
Hukukun Sınırlarını Değiştirmek (Çev.: Araş. Gör. Esra DEMİR)
 
 345
Bölüm IV:
Ulusalüstü Bölgesel Yeni Mevzuattan Bir Seçki Avrupa Konseyi
16.Avrupa Terörizmin Bastırılması Sözleşmesi (Çev.: Araş. Gör. Gülay ARSLAN)  369
17.Terörizmin Önlenmesine İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi (16.05.2005 Tarihli) (Çev.: Araş. Gör. Saadet YÜKSEL)  381
18.Suçtan Elde Edilen Gelirin Aklanması, Araştırılması, El Konulması ve
Terörizmin Finansmanı Hakkında Avrupa Konseyi Sözleşmesi
(Çev.: Araş. Gör. Mualla Buket SOYGÜT)
 
 429
20.Bakanlar Komitesi’nin Üye Devletlere, Tanıkların ve Adalet İşbirlikçilerinin
Korunması Hakkındaki Tavsiyesi Tavs (2005) 9
(Çev.: Araş. Gör. Selman DURSUN)
 
 435
21.Bakanlar Komitesi’nin Üye Devletlere, Terörizm Eylemleri Dâhil, Ağır Suçlarla
İlişkili “Özel Soruşturma Teknikleri” Hakkındaki Tavsiyesi Tavs (2005) 10
(Çev.: Araş. Gör. Selman DURSUN)
 
 443
Avrupa Birliği
22.Terörizm ile Mücadele Hakkında Avrupa Konseyi Çerçeve Kararı
(13 Haziran 2002 Tarihli) (Çev.: Araş. Gör. Saadet YÜKSEL)
 
 451
Amerikan Devletleri Örgütü ve Arap Ligi
23.Terörizme Karşı Amerikalılararası Sözleşme
(Çev.: Araş. Gör. H. Burak GEMALMAZ)
 
 459
24.Terörizmin Önlenmesi İçin Arap Sözleşmesi (Çev.: Av. Orçun GÜNDÜZ)  469
II. KISIM: DÜŞMAN CEZA HUKUKU TEORİ (Hukuksal Değerin Korunması Yerine Norma İtaat mi?)
25.Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Günther JAKOBS: Yurttaş Ceza Hukuku ve Düşman Ceza Hukuku (Çev.: Araş. Gör. Mehmet Cemil OZANSÜ)  489
26.Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Günther JAKOBS: Düşman Ceza Hukuku? - Hukukîliğin Şartlarına Dair Bir İnceleme (Çev.: Araş. Gör. Mehmet Cemil OZANSÜ)  507
27.Prof. Dr. Jörg ARNOLD: Beş Tezde Düşman Ceza Hukukunun Gelişim Süreçleri
(Çev.: Araş. Gör. İlker TEPE)
 
 527
Etkiler ve Değerlendirmeler (Hukuk Devleti Ceza Hukuku Mu, Düşman Ceza Hukuku-
Vatandaş Ceza Hukuku Ayırımı mı?)
28.Prof. Dr. Hayrettin ÖKÇESİZ: “Düşman Ceza Hukuku” Düşüncesinin Eleştirisi  553
29.Prof. Dr. Hayrettin ÖKÇESİZ: “Düşman Ceza Hukuku” Düşüncesine Eleştirel
Bir Bakış - II
 
 561
30.Prof. Dr. Alejandro APONTE: Savaş ve Politika - Günlük Yaşamdaki Politik
Aleyhtar Ceza Hukuku (Çev.: Araş. Gör. Emin KOÇ)
 
 571
31.Dr. Jochen BUNG: İsnad Edilebilirlik, Beklenilebilirlik ve Tedbir Alma
Zorunluluğu - Günther Jakobs’a Bir Cevap (Çev.: Doç. Dr. Yener ÜNVER)
 
 583
32.Dr. Klaus MALEK: Düşman Ceza Hukuku - 2006 Yılı 30. Müdafiiler Günündeki
“Düşman Ceza Hukuku - Hukuk Devletindeki Hortlak” Çalışma Grubuna
İlişkin Birkaç Düşünce (Çev.: Doç. Dr. Yener ÜNVER)
 
 595
34.Prof. Dr. Arndt SINN: Modern Suç Kovuşturması – Düşman Ceza Hukuku
Yolunda mı? (Çev.: Doç. Dr. Yener ÜNVER)
 
 611
35.Alman Federal Anayasa Mahkemesi’nin Hava Güvenliği Kanunu’na İlişkin
Kararı (1. Daire., 15. 02. 2006 - 1 BvR 357/05-) (Çev.: Prof. Dr. Hakan HAKERİ)
 
 633
36.Prof. Dr. Arndt SINN: Alman Hava Güvenlik Kanunu Md. 14/III Hükmüne Göre
Masumların Öldürülmesi - Meşru mudur? (Çev.: Araş. Gör. Ömer ÇELEN)
 
 657
37.Ass.-Prof. Dr. iur. Andreas EICKER: Ceza Hukukunun Prosedürleştirilmesi
Işığında Terörle Mücadele Kanunu Yapma (Çev.: Yard. Doç. Dr. Ali Kemal YILDIZ)
 
 677
38.Antje du BOIS-PEDAIN: İngiltere’de Hukuk Devletinde Bir Defalık Zorunlu
İhlal ve Terörle Mücadele Davalarına Müdahale
(Çev.: Yard. Doç. Dr. Özlem Yenerer ÇAKMUT)
 
 691
Kavramlar Dizini  707
  

İÇİNDEKİLER
Sunuş  5
Vorwort  7
Preface  9
I. KISIM: TERÖR Bölüm I:
ULUSLARARASI HUKUK PROBLEMİ OLARAK TERÖRİZM Bitmeyen Kavga: Tanım Sorunu
1.Ben SAUL: Uluslararası Hukukta Terörizmi Tanımlama Girişimleri
(Çev.: Araş. Gör. S. İrem ÇAKIRCA)
 
 21
2.Ben Saul: Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde Terörizmin
Tanımı: 1985-2004 (Çev.: Av. Seda KOÇ)
 
 49
Uluslararası Örgütlerin 11 Eylül’e Tepkileri ve
Yeni Hukuki Araçlar Arayışı
3.Joshua D. ZELMAN: Uluslararası Hukukta Son Gelişmeler: Anti-Terörizm
Mevzuatı-Bölüm 1: Genel Değerlendirme (Çev.: Araş. Gör. Ali Emrah BOZBAYINDIR)
 
 83
4.Hans Peter GASSER: Terör Eylemleri, “Terörizm” ve Uluslararası İnsancıl Hukuk
(Çev.: Araş. Gör. Fulya EROĞLU)
 
 99
5.Richard J. GOLDSTONE-Janine SIMPSON: Terörizme Hukuki Bir Cevap Olarak Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin Rolünün Değerlendirilmesi
(Çev.: Araş. Gör. Gülay ARSLAN)
 
 123
Devletlerin Terörle Mücadeledeki “İçtenlikleri”
6.Kendall W. STILES-Adam THAYNE: Uluslararası Hukuka Uyma: Birleşmiş
Milletlerde Terörizme İlişkin Uluslararası Hukuk
(Çev.: Araş. Gör. S. İrem ÇAKIRCA)
 
 141
Bölüm II:
Terörizmle Mücadelede İnsan Haklarının İhlal
Edilemezliği ve Vazgeçilmezliği Ulusalüstü İnsan Hakları Hukuku İçtihadi Standartları
7.BM ve Bölgesel Örgütlerin Terörle Mücadele Esnasında İnsan Haklarının
Korunmasına İlişkin İçtihatlarının Özeti (Çev.: Araş. Gör. İzzet Mert ERTAN)
 
 171
İçtihadi Standartların Birleşmiş Milletler
Özel Raportörlerince Teyidi
8.Kalliopi KOUFA: Özel İnsan Hakları Meseleleri: Yeni Öncelikler, Özellikle
Terörizm ve Terörle Mücadele (Çev.: Araş. Gör. Esra DEMİR)
 
 245
9.Martin SCHEININ: Terörizme Karşı Koyarken İnsan Hakları ve Temel
Özgürlüklerin Desteklenmesi ve Korunması Özel Raportörün Raporu
(Çev.: Araş. Gör. Ali Emrah BOZBAYINDIR)
 
 251
10.Martin SCHEININ: Terörizmle Mücadele Esnasında İnsan Haklarının ve Temel
Özgürlüklerin Korunması Özel Raportörü Tarafından Sunulan Ön Not
(Çev.: Yrd. Doç. Dr. Recep GÜLŞEN)
 
 279
Bir İnsan Hakları İhlali Olarak Psikolojik Manipülasyon
11.Susana BELTRAN: İnsan Hakları ve Psikolojik Manipülasyon Uygulayan
Gruplar: Bağdaşmaz İki Gerçeklik (Çev.: Araş. Gör. İzzet Mert ERTAN)
 
 289
Bölüm III:
Uluslararası Hukuk ve Ulusalüstü İnsan Hakları Hukuku
Işığında Karşılaştırmalı Hukuktaki Gelişmeler Cinnet Toplumundan Cinnet Devletine: A.B.D
12.Joshua D. ZELMAN: Uluslararası Hukukta Son Gelişmeler: Anti-Terörizm
Mevzuatı-Bölüm II: Etki ve Sonuçları (Çev.: Araş. Gör. Ali Emrah BOZBAYINDIR)
 
 295
13.M. Suleman ARSALAN: 2005 Yılında Kanunlaşan Tutuklulara (Yapılacak)
Muamele Kanunu (Çev.: Av. Orçun GÜNDÜZ)
 
 317
A.B.D’nin Müttefikleri: İngiltere ve Hindistan
14.Alexandra CHIRINOS: Özgürlük ve Güvenlik Arasındaki Dengeyi Bulmak:
İngiliz Anti-Terörizm Kanunu Üzerine İngiliz Yargıtay’ının Kararı
(Çev.: Araş. Gör. Onur ÖZCAN)
 
 331
15.Ujiwal Kumar SINGH: Sessiz Erozyon: Hindistan’da Anti-Terör Yasaları ve
Hukukun Sınırlarını Değiştirmek (Çev.: Araş. Gör. Esra DEMİR)
 
 345
Bölüm IV:
Ulusalüstü Bölgesel Yeni Mevzuattan Bir Seçki Avrupa Konseyi
16.Avrupa Terörizmin Bastırılması Sözleşmesi (Çev.: Araş. Gör. Gülay ARSLAN)  369
17.Terörizmin Önlenmesine İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi (16.05.2005 Tarihli) (Çev.: Araş. Gör. Saadet YÜKSEL)  381
18.Suçtan Elde Edilen Gelirin Aklanması, Araştırılması, El Konulması ve
Terörizmin Finansmanı Hakkında Avrupa Konseyi Sözleşmesi
(Çev.: Araş. Gör. Mualla Buket SOYGÜT)
 
 429
20.Bakanlar Komitesi’nin Üye Devletlere, Tanıkların ve Adalet İşbirlikçilerinin
Korunması Hakkındaki Tavsiyesi Tavs (2005) 9
(Çev.: Araş. Gör. Selman DURSUN)
 
 435
21.Bakanlar Komitesi’nin Üye Devletlere, Terörizm Eylemleri Dâhil, Ağır Suçlarla
İlişkili “Özel Soruşturma Teknikleri” Hakkındaki Tavsiyesi Tavs (2005) 10
(Çev.: Araş. Gör. Selman DURSUN)
 
 443
Avrupa Birliği
22.Terörizm ile Mücadele Hakkında Avrupa Konseyi Çerçeve Kararı
(13 Haziran 2002 Tarihli) (Çev.: Araş. Gör. Saadet YÜKSEL)
 
 451
Amerikan Devletleri Örgütü ve Arap Ligi
23.Terörizme Karşı Amerikalılararası Sözleşme
(Çev.: Araş. Gör. H. Burak GEMALMAZ)
 
 459
24.Terörizmin Önlenmesi İçin Arap Sözleşmesi (Çev.: Av. Orçun GÜNDÜZ)  469
II. KISIM: DÜŞMAN CEZA HUKUKU TEORİ (Hukuksal Değerin Korunması Yerine Norma İtaat mi?)
25.Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Günther JAKOBS: Yurttaş Ceza Hukuku ve Düşman Ceza Hukuku (Çev.: Araş. Gör. Mehmet Cemil OZANSÜ)  489
26.Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Günther JAKOBS: Düşman Ceza Hukuku? - Hukukîliğin Şartlarına Dair Bir İnceleme (Çev.: Araş. Gör. Mehmet Cemil OZANSÜ)  507
27.Prof. Dr. Jörg ARNOLD: Beş Tezde Düşman Ceza Hukukunun Gelişim Süreçleri
(Çev.: Araş. Gör. İlker TEPE)
 
 527
Etkiler ve Değerlendirmeler (Hukuk Devleti Ceza Hukuku Mu, Düşman Ceza Hukuku-
Vatandaş Ceza Hukuku Ayırımı mı?)
28.Prof. Dr. Hayrettin ÖKÇESİZ: “Düşman Ceza Hukuku” Düşüncesinin Eleştirisi  553
29.Prof. Dr. Hayrettin ÖKÇESİZ: “Düşman Ceza Hukuku” Düşüncesine Eleştirel
Bir Bakış - II
 
 561
30.Prof. Dr. Alejandro APONTE: Savaş ve Politika - Günlük Yaşamdaki Politik
Aleyhtar Ceza Hukuku (Çev.: Araş. Gör. Emin KOÇ)
 
 571
31.Dr. Jochen BUNG: İsnad Edilebilirlik, Beklenilebilirlik ve Tedbir Alma
Zorunluluğu - Günther Jakobs’a Bir Cevap (Çev.: Doç. Dr. Yener ÜNVER)
 
 583
32.Dr. Klaus MALEK: Düşman Ceza Hukuku - 2006 Yılı 30. Müdafiiler Günündeki
“Düşman Ceza Hukuku - Hukuk Devletindeki Hortlak” Çalışma Grubuna
İlişkin Birkaç Düşünce (Çev.: Doç. Dr. Yener ÜNVER)
 
 595
34.Prof. Dr. Arndt SINN: Modern Suç Kovuşturması – Düşman Ceza Hukuku
Yolunda mı? (Çev.: Doç. Dr. Yener ÜNVER)
 
 611
35.Alman Federal Anayasa Mahkemesi’nin Hava Güvenliği Kanunu’na İlişkin
Kararı (1. Daire., 15. 02. 2006 - 1 BvR 357/05-) (Çev.: Prof. Dr. Hakan HAKERİ)
 
 633
36.Prof. Dr. Arndt SINN: Alman Hava Güvenlik Kanunu Md. 14/III Hükmüne Göre
Masumların Öldürülmesi - Meşru mudur? (Çev.: Araş. Gör. Ömer ÇELEN)
 
 657
37.Ass.-Prof. Dr. iur. Andreas EICKER: Ceza Hukukunun Prosedürleştirilmesi
Işığında Terörle Mücadele Kanunu Yapma (Çev.: Yard. Doç. Dr. Ali Kemal YILDIZ)
 
 677
38.Antje du BOIS-PEDAIN: İngiltere’de Hukuk Devletinde Bir Defalık Zorunlu
İhlal ve Terörle Mücadele Davalarına Müdahale
(Çev.: Yard. Doç. Dr. Özlem Yenerer ÇAKMUT)
 
 691
Kavramlar Dizini  707
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020