Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Cilt:2 Sayı:1 Haziran 2014 Yrd. Doç. Dr. Aysun Altunkaş, Yrd. Doç. Dr. Esra Hamamcıoğlu, Yrd. Doç. Dr. Hamide Bağçeci, Yrd. Doç. Dr. Özge Uzun Kazmacı

Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Cilt:2 Sayı:1 Haziran 2014

1. Baskı, 
Haziran 2014
Ürün Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
19x27
Sayfa:
200
Barkod:
2147930514066
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
31,50
Stoktan hemen gönderilir.
Ürün Açıklaması
Değerli Okurlar,
Zengin içeriğiyle üçüncü sayısına ulaştığımız Dergimizi sizlere sunma mutluluğu içindeyiz. Bu sayımızda Kamu Hukuku alanında yer alan makalelerin ilki Arş. Gör. Gözde Atasayan tarafından, gündemimizi de yarattığı farklı tartışmalarla meşgul etmiş olan Anayasa Mahkemesi’nin “Twitter” ve “Youtube” Kararları Üzerine Bir Değerlendirmesi ile başlıyor. Yrd. Doç. Dr Aslıhan Erbaşı ise İngilizce yazdığı makalesinde; Stabilizasyon Şartlarının Ev Sahibi Devletlerin İnsan Hakları Yükümlülüklerini Etkileme Potansiyelinin BTC Boru Hattı Yasal Çerçevesi Örneğinde İncelenmesi üzerinde duruyor. Arş. Gör Akasya Kansu ise Brezilya Anayasa Yargısı konulu çalışmasıyla bizlere konuya ilişkin farklı bir perspektif sunuyor.
Özel Hukuk alanına ilişkin makalelerimiz sayıca biraz daha fazla. İlk iki makalemiz ticaret hukuku alanında, bunlardan ilki Anonim Şirketlerde Özel Denetim İsteme Hakkı başlığı ile Yrd. Doç. Dr. Sema Aydın tarafında ele alınıyor. Arkasından Ar. Gör. Onur Görmez tarafından Nükleer Santral İşletenin Kusursuz Sorumluluğu konulu çalışması geliyor. Yrd. Doç. Dr. Muzaffer Eroğlu ise, Sürdürülebilir Şirketlere Nasıl Ulaşılabilir’e ilişkin İngilizce makalesiyle dergimizin içeriğinin zenginleşmesine katkıda bulunuyor. Yine özel hukuk alanında Arş. Gör. Ekin Ömeroğlu’nun Hukuk Muhakemeleri Kanununa Göre Tahkim Yargılama Usulü konulu çalışması dergimizde yerini alıyor.
Dergimizin karar incelemesi bölümünde ise, iş hukuku alanına ilişkin iki değerlendirme bulunuyor. Ar. Gör. Deniz Ugan Çatalkaya tarafından yazılan İş Sözleşmesinin Geçerli Feshinden Sonra Yapılan Sulh Sözleşmesi ve Yargıtay’ın Konuya İlişkin Kararlarının Değerlendirilmesi konulu karar incelemesi güncel yaklaşımları ortaya koyarken, Ar. Gör. Hande Heper’in Meslek Edinilmiş Geçici İş İlişkisi ile İlgili Yargıtay Kararının İncelenmesi konulu değerlendirmesi bizlere farklı perspektifleri sunuyor.
Dergimizde son çalışma olarak İngilizce bir tebliğ yer alıyor. Ekim ayı içerisinde Harvard Hukuk Fakültesinden gelerek hukuk fakültemizi ziyaret eden, çeşitli sunum ve konferanslar veren, anayasa hukuku alanında çalışmalarıyla bilinen profesör Vicki C. Jackson dergimize “Ölçülülük” ilkesine ilişkin verdiği tebliği ile büyük katkıda bulunuyor. “Proportionality: Rules and Adjudication” başlığını taşıyan bu tebliğ dergimiz aracılığı ile okuyucularımızla buluşturuluyor.
Ürün Konu Başlıkları
.
Anayasa Mahkemesinin “Twitter” ve “Youtube” Kararları Üzerine Bir Değerlendirme, Arş. Gör. Gözde ATASAYAN
.
Stabilizasyon Şartlarının Ev Sahibi Devletlerin İnsan Hakları Yükümlülüklerini Etkileme Potansiyelinin BTC Boru Hattı Yasal Çerçevesi Örneğinde İncelenmesi, Yrd. Doç. Dr. Aslıhan ERBAŞI
.
Brezilya Anayasa Yargısı, Arş. Gör. Akasya KANSU
.
Anonim Şirketlerde Özel Denetim İsteme Hakkı, Yrd. Doç. Dr. Sema AYDIN
.
Sürdürülebilir Şirketlere Nasıl Ulaşılabilir: Esnek Hukuk Kuralları (Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Sürdürülebilir Yatırımlar) mı Yoksa Bağlayıcı Hukuk Kuralları (Şirketler Hukuku) mı?, Yrd. Doç. Dr. Muzaffer EROĞLU
.
Nükleer Santral İşletenin Kusursuz Sorumluluğu, Arş. Gör. Onur GÖRMEZ
.
Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na Göre Tahkim Yargılama Usulü, Arş. Gör. Ekin (HACIBEKİROĞLU) ÖMEROĞLU
.
İş Sözleşmesinin Geçerli Nedenle Feshinden Sonra Yapılan Sulh Sözleşmesi ve Yargıtayın Konuya İlişkin Kararının Değerlendirilmesi, Arş. Gör. Deniz UGAN ÇATALKAYA
.
Meslek Edinilmiş Geçici İş İlişkisi ile İlgili Yargıtay Kararının İncelenmesi, Arş. Gör. Hande HEPER
.
Proportionality: Rules and Adjudication, Prof. Dr. Vicki C. JACKSON
Yorumlar