Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Tüketici Hukukunda
Ön Ödemeli Konut Satış Sözleşmesi
Eylül 2019 / 1. Baskı / 136 Syf.
Fiyatı: 48.00 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

Son yıllarda hızla büyüyen ve gelişen inşaat sektörü, bu sektörde yer alan tüketicilerin ve yaşadıkları sorunların da aynı hızla artması sonucunu doğurmuştur. Gelinen aşamada, 28 Mayıs 2014 tarihinde yürürlüğe giren Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve 27 Kasım 2014 tarihli Ön Ödemeli Konut Satışları Hakkında Yönetmelik kapsamında ‘Ön Ödemeli Konut Satış Sözleşmesi' Türk hukuk sisteminde ilk defa düzenlenerek, tüketicilerin özel hükümler yoluyla korunması amaçlanmıştır.

Sektör için son derece önemli olan Ön Ödemeli Konut Satış Sözleşmeleri, konu hakkındaki hukuki incelemelerin sınırlı sayıda olması nedeniyle, gerek sektörle ilgili hukukçular, gerekse sektörün süjeleri derinlemesine bir incelemeden uzak kalmıştır.

Bu çalışma kapsamında konu tüm yönleriyle mercek altına alınarak, gerek hukukçular gerekse de sektör için faydalı olması amaçlanmıştır. Bu doğrultuda; çalışmada ön ödemeli konut satış sözleşmesi, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve akabinde yayınlanan Ön Ödemeli Konut Satışları Hakkında Yönetmelik ile birlikte ele alınarak, özellikle uygulamada çokça karşılaşılan sorunlar ve Yargıtay kararları ışığında incelemeye sunulmuştur.

Konu Başlıkları
Ön Ödemeli Konut Satışı
Sözleşmenin Tanımı, Hukuki Niteliği, Tarafları ve Şekli
Sözleşmenin Zorunlu İçeriği
Tarafların Hak ve Yükümlükleri
Sözleşmeden Cayma ve Dönme Hakkı
Satıcının Teminat Sağlama Yükümlülüğü
Uyuşmazlıkların Çözüm Yolları
Barkod: 9789750257544
Yayın Tarihi: Eylül 2019
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 136
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Kısaltmalar  11
GİRİŞ  13
BİRİNCİ BÖLÜM:
TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN KAPSAMINDA
ÖN ÖDEMELİ KONUT SATIŞI VE
SÖZLEŞMELERİN DÜZENLENMESİ
I. ÖN ÖDEMELİ KONUT SATIŞ SÖZLEŞMELERİNİN TANIMI, HUKUKİ NİTELİĞİ, TARAFLARI, KONUSU, ŞEKLİ  16
A. Sözleşmenin Tanımı ve Hukuki Niteliği  16
B. Sözleşmenin Tarafları  18
1. Tüketici  18
2. Satıcı  25
C. Sözleşmenin Konusu  27
D. Sözleşmenin Şekli  29
II. SÖZLEŞMENİN AKDEDİLMESİ İÇİN GEREKLİ KOŞULLAR VE ZORUNLU İÇERİĞİ  37
A. Genel Olarak  37
B. Sözleşmede Yer Alması Gereken Taraf Bilgileri  39
C. Yapı Ruhsatı Bulunma Zorunluluğu  40
D. Satış Bedeli  42
1. Satış bedelinin Türk Lirası Olması  43
2. Satış Bedeline Tüm Vergilerin Dâhil Olması ve Diğer Masraf Bilgileri  44
E. Uygulanabilecek Faiz Türleri ve Oranları  46
1. Faiz  46
2. Temerrüt Faizi ve Oranı  47
F. Ön Ödeme Tutarı, Ödeme Planı ve Ödeme Şekli  49
G. Sözleşme Tarihi ve Konutun Teslim Tarihi  49
H. Taşınmaza İlişkin Genel Bilgiler  50
İ. Konutun Ortak Giderlerine İlişkin Bilgiler  52
J. Tüketicinin, Cayma, Dönme Hakları ile Taşınmaza İlişkin Teminat, Temerrüt ve Uyuşmazlık Halinde Başvuru Yollarına Dair Bilgilendirilmesi  53
İKİNCİ BÖLÜM
SÖZLEŞME KAPSAMINDA TARAFLARIN
HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
I. TÜKETİCİNİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ  55
A. Sözleşmeden Cayma Hakkı  55
1. Genel Olarak  55
2. Süresi ve Satıcıya Bildirim Şekli  57
3. Tüketici Tarafından Cayma Hakkı Kullanımının Sonuçları  60
a. Edimlerin İadesi ve Satıcı Tarafından Cezai Şart Uygulanamaması  60
b. Bağlı Kredi ve Bina Tamamlama Sigortasının Durumu  63
4. Cayma Hakkının Kullanımına Rağmen İade Yükümlülüğüne Aykırılık ve Sonuçları  65
B. Sözleşmeden Dönme Hakkı  65
1. Genel Olarak  65
2. Süresi ve Satıcıya Bildirim Şekli  66
3. Tüketici Tarafından Dönme Hakkının Kullanımının Sonuçları  67
a. Satıcının Masraflar ile Tazminat Talebi  67
b. Masraflar ile Tazminatın Talep Edilemediği Durumlar  69
c. Edimlerin İadesi ve Süresi  73
d. Bağlı Kredinin Durumu  74
C. Tüketicinin Ödeme Planı Doğrultusunda Satış Bedelini İfa Yükümlülüğü ve Temerrüdü  76
D. Erken Ödeme Hakkı  78
II. SATICININ HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ  79
A. Ön Bilgilendirme Yükümlülüğü  79
B. Teminat Sağlama Yükümlülüğü  82
1. Genel Olarak  82
2. Ön görülen Teminat Türleri  84
a. Bina Tamamlama Sigortası  84
b. Banka Teminat Mektubu  88
c. Hak ediş Sistemi  89
d. Bağlı Kredi ile Teminat  91
C. Konutu Süresinde ve Gereği Gibi Devir ve Teslim Yükümlülüğü  93
D. Sözleşme Bedelini Talep Hakkı ve Peşin Ödeme Yasağı  96
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
SÖZLEŞMENİN DEVRİ, SONA ERMESİ VE
UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ
I. SÖZLEŞMENİN DEVRİ  99
II. SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ  101
A. Cayma ve Dönme Haklarının Kullanıldığına Dair Bildirim ile Sona Erme  101
B. Sözleşmenin Fesih ile Sona Ermesi  101
C. Diğer Sona Erme Halleri  102
III. UYUŞMAZLIK HALİNDE TÜKETİCİNİN BAŞVURU MERCİLERİ  105
A. Tüketici Hakem Heyeti  105
1. Kuruluşu ve Görev Alanı  105
2. Tüketici Hakem Heyeti Raportörü  108
3. Hakem Heyetine Başvuru ve Parasal Sınırlar  109
4. Yetkili Hakem Heyeti  111
5. İnceleme Usulü  113
6. Hakem Heyeti Kararları ve İtiraz Yolu  114
B. Tüketici Mahkemeleri  117
1. Görev Alanı  117
2. Yetkili Mahkeme  120
3. Yargılama Giderleri ve Vekâlet Ücretleri  123
4. Mahkeme Kararlarının Yayınlanması, İletilmesi ve İtiraz Yolu  124
SONUÇ  127
KAYNAKÇA  129
 


Tümay Dönmez ...
Mayıs 2020
215.00 TL
Sepete Ekle
Gözde Zeytin Çağrı
Mart 2020
80.00 TL
Sepete Ekle
Remzi Özmen
Ocak 2020
13.90 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Kısaltmalar  11
GİRİŞ  13
BİRİNCİ BÖLÜM:
TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN KAPSAMINDA
ÖN ÖDEMELİ KONUT SATIŞI VE
SÖZLEŞMELERİN DÜZENLENMESİ
I. ÖN ÖDEMELİ KONUT SATIŞ SÖZLEŞMELERİNİN TANIMI, HUKUKİ NİTELİĞİ, TARAFLARI, KONUSU, ŞEKLİ  16
A. Sözleşmenin Tanımı ve Hukuki Niteliği  16
B. Sözleşmenin Tarafları  18
1. Tüketici  18
2. Satıcı  25
C. Sözleşmenin Konusu  27
D. Sözleşmenin Şekli  29
II. SÖZLEŞMENİN AKDEDİLMESİ İÇİN GEREKLİ KOŞULLAR VE ZORUNLU İÇERİĞİ  37
A. Genel Olarak  37
B. Sözleşmede Yer Alması Gereken Taraf Bilgileri  39
C. Yapı Ruhsatı Bulunma Zorunluluğu  40
D. Satış Bedeli  42
1. Satış bedelinin Türk Lirası Olması  43
2. Satış Bedeline Tüm Vergilerin Dâhil Olması ve Diğer Masraf Bilgileri  44
E. Uygulanabilecek Faiz Türleri ve Oranları  46
1. Faiz  46
2. Temerrüt Faizi ve Oranı  47
F. Ön Ödeme Tutarı, Ödeme Planı ve Ödeme Şekli  49
G. Sözleşme Tarihi ve Konutun Teslim Tarihi  49
H. Taşınmaza İlişkin Genel Bilgiler  50
İ. Konutun Ortak Giderlerine İlişkin Bilgiler  52
J. Tüketicinin, Cayma, Dönme Hakları ile Taşınmaza İlişkin Teminat, Temerrüt ve Uyuşmazlık Halinde Başvuru Yollarına Dair Bilgilendirilmesi  53
İKİNCİ BÖLÜM
SÖZLEŞME KAPSAMINDA TARAFLARIN
HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
I. TÜKETİCİNİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ  55
A. Sözleşmeden Cayma Hakkı  55
1. Genel Olarak  55
2. Süresi ve Satıcıya Bildirim Şekli  57
3. Tüketici Tarafından Cayma Hakkı Kullanımının Sonuçları  60
a. Edimlerin İadesi ve Satıcı Tarafından Cezai Şart Uygulanamaması  60
b. Bağlı Kredi ve Bina Tamamlama Sigortasının Durumu  63
4. Cayma Hakkının Kullanımına Rağmen İade Yükümlülüğüne Aykırılık ve Sonuçları  65
B. Sözleşmeden Dönme Hakkı  65
1. Genel Olarak  65
2. Süresi ve Satıcıya Bildirim Şekli  66
3. Tüketici Tarafından Dönme Hakkının Kullanımının Sonuçları  67
a. Satıcının Masraflar ile Tazminat Talebi  67
b. Masraflar ile Tazminatın Talep Edilemediği Durumlar  69
c. Edimlerin İadesi ve Süresi  73
d. Bağlı Kredinin Durumu  74
C. Tüketicinin Ödeme Planı Doğrultusunda Satış Bedelini İfa Yükümlülüğü ve Temerrüdü  76
D. Erken Ödeme Hakkı  78
II. SATICININ HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ  79
A. Ön Bilgilendirme Yükümlülüğü  79
B. Teminat Sağlama Yükümlülüğü  82
1. Genel Olarak  82
2. Ön görülen Teminat Türleri  84
a. Bina Tamamlama Sigortası  84
b. Banka Teminat Mektubu  88
c. Hak ediş Sistemi  89
d. Bağlı Kredi ile Teminat  91
C. Konutu Süresinde ve Gereği Gibi Devir ve Teslim Yükümlülüğü  93
D. Sözleşme Bedelini Talep Hakkı ve Peşin Ödeme Yasağı  96
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
SÖZLEŞMENİN DEVRİ, SONA ERMESİ VE
UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ
I. SÖZLEŞMENİN DEVRİ  99
II. SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ  101
A. Cayma ve Dönme Haklarının Kullanıldığına Dair Bildirim ile Sona Erme  101
B. Sözleşmenin Fesih ile Sona Ermesi  101
C. Diğer Sona Erme Halleri  102
III. UYUŞMAZLIK HALİNDE TÜKETİCİNİN BAŞVURU MERCİLERİ  105
A. Tüketici Hakem Heyeti  105
1. Kuruluşu ve Görev Alanı  105
2. Tüketici Hakem Heyeti Raportörü  108
3. Hakem Heyetine Başvuru ve Parasal Sınırlar  109
4. Yetkili Hakem Heyeti  111
5. İnceleme Usulü  113
6. Hakem Heyeti Kararları ve İtiraz Yolu  114
B. Tüketici Mahkemeleri  117
1. Görev Alanı  117
2. Yetkili Mahkeme  120
3. Yargılama Giderleri ve Vekâlet Ücretleri  123
4. Mahkeme Kararlarının Yayınlanması, İletilmesi ve İtiraz Yolu  124
SONUÇ  127
KAYNAKÇA  129
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020

 


×
Değerli Okuyucularımız,
Ülkemizde hızla yayılan Covid-19 salgını nedeniyle İstanbul Çağlayan, Kartal ve BAM Adliyesi Şubelerimizin faaliyetleri 23 Mart 2020 tarihinden itibaren geçici olarak durdurulmuştur.
Kitap ihtiyacınızı karşılayabilmek için;
İstanbul Şişli Şubesi:
Pazartesi, Salı, Perşembe, Cuma 09:00-17:00
Strazburg Caddesi Şubesi:
Salı, Perşembe 9:00 – 17:00
arasında hizmet vermeye devam edecektir.
Ayrıca web sitemizden vereceğiniz siparişleriniz aksamadan gönderilmeye devam edecektir.
Bu sıkıntılı süreci kısa sürede atlatmasını ve hastalığa yakalanan herkesin bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyoruz.