Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Notlu, Atıflı, Şerhli Bölge Adliye Mahkemesi ve Yargıtay Uygulamalarıyla
Ceza Muhakemesi Kanunu El Kitabı
Kasım 2020 / 1. Baskı / 1136 Syf.
Fiyatı: 215.00 TL
4 günde kargoya verilir.
 
Sepete Ekle
   

Özellikle duruşma salonlarında yaşanan adalet duygusu, sadece hakim ya da savcılar için değil, bütün adalet çalışanları açısından vazgeçilmez bir duygudur. Maddi gerçekliği esas alması nedeniyle ceza yargılamalarındaki adalet duygusu ise bambaşkadır.

Olaydan kesin hükme kadar ceza soruşturma ve kovuşturmasını esas alan bu çalışma, adalet duygusuna hizmet etmeyi amaçladı. Uygulamadan pek çok Yargıtay ve Bölge Adliye Mahkemesi kararına maddeler bazında yer verildi.

Kitapta okuyucuya kolaylık sağlaması için "Notlar" bölümü yer almaktadır ancak amacından uzaklaşmaması adına "notlar" bölümleri fazlaca uzatılmamıştır.

Hedef "uygulama" olduğu için, bu uğurda gereksiz ayrıntılardan olabildiğince kaçınılmıştır. Eser uygulayıcılar için kapsamı zengin ve pratik bir kitap olarak tasniflenmiştir.

Barkod: 9789750263705
Yayın Tarihi: Kasım 2020
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 1136
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Kısaltmalar  23
CEZA MUHAKEMESİ KANUNU
BİRİNCİ KİTAP
GENEL HÜKÜMLER
BİRİNCİ KISIM
Kapsam, Tanımlar, Görev ve Yetki
BİRİNCİ BÖLÜM
Kapsam ve Tanımlar
Madde 1: Kanunun kapsamı  25
Madde 2: Tanımlar  29
İKİNCİ BÖLÜM
Görev
Madde 3: Görev  37
Madde 4: Re'sen görev kararı ve görevde uyuşmazlık  41
Madde 5: Görevsizlik kararı verilmesi gereken hâl ve sonucu  47
Madde 6: Görevsizlik kararı verilemeyecek hâl  48
Madde 7: Görevli olmayan hâkim veya mahkemenin işlemleri  49
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Bağlantılı Davalar
Madde 8: Bağlantı kavramı  51
Madde 9: Davaların birleştirilerek açılması  58
Madde 10: Görülmekte olan davaların birleştirilmesi ve ayrılması  60
Madde 11: Geniş bağlantı sebebiyle birleştirme  65
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Yetki
Madde 12: Yetkili mahkeme  67
Madde 13: Özel yetki  69
Madde 14: Yabancı ülkede işlenen suçlarda yetki  77
Madde 15: Deniz, hava ve demiryolu taşıtlarında veya bu taşıtlarla işlenen suçlarda yetki  80
Madde 16: Bağlantılı suçlarda yetki  82
Madde 17: Yetkide olumlu veya olumsuz uyuşmazlık  84
Madde 18: Yetkisizlik iddiası  86
Madde 19: Davanın nakli ve duruşmanın başka yerde yapılması  88
Madde 20: Yetkili olmayan hâkim veya mahkemenin işlemleri  91
Madde 21: Gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde yapılan işlemler  91
BEŞİNCİ BÖLÜM
Hâkimin Davaya Bakamaması ve Reddi
Madde 22: Hâkimin davaya bakamayacağı hâller  93
Madde 23: Yargılamaya katılamayacak hâkim  101
Madde 24: Hâkimin reddi sebepleri ve ret isteminde bulunabilecekler  104
Madde 25: Tarafsızlığını şüpheye düşürecek sebeplerden dolayı hâkimin reddi isteminin süresi  107
Madde 26: Ret isteminin usulü  110
Madde 27: Hâkimin reddi istemine karar verecek mahkeme  114
Madde 28: Ret istemi üzerine verilecek kararlar ve başvurulacak kanun yolları  115
Madde 29: Reddi istenen hâkimin yapabileceği işlemler  120
Madde 30: Hâkimin çekinmesi ve inceleme mercii  123
Madde 31: Ret isteminin geri çevrilmesi  130
Madde 32: Zabıt kâtibinin reddi veya çekinmesi  133
İKİNCİ KISIM
Kararlar, Açıklanması ve Tebliği, Süreler ve Eski Hâle Getirme
BİRİNCİ BÖLÜM
Kararlar, Açıklanması ve Tebliği
Madde 33: Kararların verilmesi usulü  135
Madde 34: Kararların gerekçeli olması  136
Madde 35: Kararların açıklanması ve tebliği  139
Madde 36: Tebligat ve yazışma usulü  142
Madde 37: Tebligat usulleri  145
Madde 38: Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan tebligat  149
Madde 38/A: Elektronik işlemler  150
İKİNCİ BÖLÜM
Süreler ve Eski Hâle Getirme
Madde 39: Sürelerin hesaplanması  161
Madde 40: Eski hâle getirme  165
Madde 41: Eski hâle getirme dilekçesi  170
Madde 42: Eski hâle getirme dilekçesi üzerine verilecek karar  173
ÜÇÜNCÜ KISIM
Tanıklık, Bilirkişi İncelemesi ve Keşif
BİRİNCİ BÖLÜM
Tanıklık
Madde 43: Tanıkların çağrılması  177
Madde 44: Çağrıya uymayan tanıklar  180
Madde 45: Tanıklıktan çekinme  181
Madde 46: Meslek ve sürekli uğraşıları sebebiyle tanıklıktan çekinme  186
Madde 47: Devlet sırrı niteliğindeki bilgilerle ilgili tanıklık  190
Madde 48: Kendisi veya yakınları aleyhine tanıklıktan çekinme  214
Madde 49: Tanıklıktan çekinme sebebinin bildirilmesi  217
Madde 50: Yemin verilmeyen tanıklar  218
Madde 51: Tanıklıktan çekinebilecek kimsenin çekinmemesi  220
Madde 52: Tanıkların dinlenmesi  222
Madde 53: Tanığa görevinin önemini anlatma  225
Madde 54: Tanıklara yemin verilmesi  227
Madde 55: Yeminin biçimi  228
Madde 56: Yeminin yerine getirilmesi, sağır veya dilsizin yemini  229
Madde 57: Tanığın tekrar dinlenmesi  230
Madde 58: Tanığa ilk önce sorulacak hususlar ve tanığın korunması  231
Madde 59: Tanığa söylenecek şeyler ve sorulacak sorular  235
Madde 60: Tanıklıktan ve yeminden sebepsiz çekinme  239
Madde 61: Tanığa verilecek tazminat ve giderler  241
İKİNCİ BÖLÜM
Bilirkişi İncelemesi
Madde 62: Bilirkişilere uygulanacak hükümler  243
Madde 63: Bilirkişinin atanması  246
Madde 64: Bilirkişi olarak atanabilecekler  250
Madde 65: Bilirkişiliği kabul yükümlülüğü  256
Madde 66: Atama kararı ve incelemelerin yürütülmesi  256
Madde 67: Bilirkişi raporu, uzman mütalaası  259
Madde 68: Duruşmada bilirkişinin açıklaması  262
Madde 69: Bilirkişinin reddi  263
Madde 70: Bilirkişilikten çekinme, bilirkişi olarak dinlenemeyenler  265
Madde 71: Görevini yapmayan bilirkişi hakkındaki işlem  266
Madde 72: Bilirkişi gider ve ücreti  266
Madde 73: Sahte para ve değerler üzerinde yapılacak incelemeler  267
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Gözlem Altına Alınma, Muayene, Keşif ve Otopsi
Madde 74: Gözlem altına alınma  269
Madde 75: Şüpheli veya sanığın beden muayenesi ve vücudundan örnek alınması  274
Madde 76: Diğer kişilerin beden muayenesi ve vücuttan örnek alınması  278
Madde 77: Kadının muayenesi  280
Madde 78: Moleküler genetik incelemeler  280
Madde 79: Hâkimin kararı ve inceleme yapılması  282
Madde 80: Genetik inceleme sonuçlarının gizliliği  284
Madde 81: Fizik kimliğin tespiti  287
Madde 82: Yönetmelik  291
Madde 83: Keşif  291
Madde 84: Keşifte, tanık veya bilirkişinin dinlenmesinde bulunabilecekler  294
Madde 85: Yer gösterme  295
Madde 86: Ölünün kimliğini belirleme ve adlî muayene  296
Madde 87: Otopsi  297
Madde 88: Yeni doğanın cesedinin adlî muayenesi veya otopsi  298
Madde 89: Zehirlenme şüphesi üzerine yapılacak işlem  298
DÖRDÜNCÜ KISIM
Koruma Tedbirleri
BİRİNCİ BÖLÜM
Yakalama ve Gözaltı
Madde 90: Yakalama ve yakalanan kişi hakkında yapılacak işlemler  299
Madde 91: Gözaltı  317
Madde 92: Gözaltı işlemlerinin denetimi  323
Madde 93: Yakalanan veya tutuklanan kişilerin nakli  324
Madde 94: Yakalanan kişinin mahkemeye götürülmesi  324
Madde 95: Yakalanan veya gözaltına alınanın durumunun yakınlarına bildirilmesi  335
Madde 96: Yakalamanın ilgililere bildirilmesi  338
Madde 97: Yakalama tutanağı  341
Madde 98: Yakalama emri ve nedenleri  343
Madde 99: Yönetmelik  351
İKİNCİ BÖLÜM
Tutuklama
Madde 100: Tutuklama nedenleri  353
Madde 101: Tutuklama kararı  361
Madde 102: Tutuklulukta geçecek süre  367
Madde 103: Cumhuriyet savcısının tutuklama kararının geri alınmasını istemesi  372
Madde 104: Şüpheli veya sanığın salıverilme istemleri  379
Madde 105: Usul  384
Madde 106: Salıverilenin yükümlülükleri  385
Madde 107: Tutuklananın durumunun yakınlarına bildirilmesi  389
Madde 108: Tutukluluğun incelenmesi  391
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Adlî Kontrol
Madde 109: Adlî kontrol  393
Madde 110: Adlî kontrol kararı ve hükmedecek merciler  397
Madde 111: Adlî kontrol kararının kaldırılması  406
Madde 112: Tedbirlere uymama  408
Madde 113: Güvence  410
Madde 114: Önceden ödetme  413
Madde 115: Güvencenin geri verilmesi  414
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Arama ve Elkoyma
Madde 116: Şüpheli veya sanıkla ilgili arama  417
Madde 117: Diğer kişilerle ilgili arama  422
Madde 118: Gece yapılacak arama  426
Madde 119: Arama kararı  428
Madde 120: Aramada hazır bulunabilecekler  447
Madde 121: Arama sonunda verilecek belge  449
Madde 122: Belge veya kâğıtları inceleme yetkisi  450
Madde 123: Eşya veya kazancın muhafaza altına alınması ve bunlara elkonulması  451
Madde 124: İstenen eşyayı vermeyenler hakkında yapılacak işlem  454
Madde 125: İçeriği Devlet sırrı niteliğindeki belgelerin mahkemece incelenmesi  455
Madde 126: Elkonulamayacak mektuplar, belgeler  459
Madde 127: Elkoyma kararını verme yetkisi  462
Madde 128: Taşınmazlara, hak ve alacaklara elkoyma  465
Madde 129: Postada elkoyma  475
Madde 130: Avukat bürolarında arama, elkoyma ve postada elkoyma  478
Madde 131: Elkonulan eşyanın iadesi  479
Madde 132: Elkonulan eşyanın muhafazası veya elden çıkarılması  481
Madde 133: Şirket yönetimi için kayyım tayini  485
Madde 134: Bilgisayarlarda, bilgisayar programlarında ve kütüklerinde arama, kopyalama …  488
BEŞİNCİ BÖLÜM
Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Denetlenmesi
Madde 135: İletişimin tespiti, dinlenmesi ve kayda alınması  493
Madde 136: Müdafiin bürosu ve yerleşim yeri  511
Madde 137: Kararların yerine getirilmesi, iletişim içeriklerinin yok edilmesi  511
Madde 138: Tesadüfen elde edilen deliller  513
ALTINCI BÖLÜM
Gizli Soruşturmacı ve Teknik Araçlarla İzleme
Madde 139: Gizli soruşturmacı görevlendirilmesi  517
Madde 140: Teknik araçlarla izleme  519
YEDİNCİ BÖLÜM
Koruma Tedbirleri Nedeniyle Tazminat
Madde 141: Tazminat istemi  523
Madde 142: Tazminat isteminin koşulları  525
Madde 143: Tazminatın geri alınması  531
Madde 144: Tazminat isteyemeyecek kişiler  531
BEŞİNCİ KISIM
İfade ve Sorgu
BİRİNCİ BÖLÜM
İfade veya Sorgu İçin Çağrı
Madde 145: İfade veya sorgu için çağrı  537
Madde 146: Zorla getirme  538
İKİNCİ BÖLÜM
İfade ve Sorgu Usulü
Madde 147: İfade ve sorgunun tarzı  543
Madde 148: İfade alma ve sorguda yasak usuller  547
ALTINCI KISIM
Savunma
BİRİNCİ BÖLÜM
Müdafi Seçimi, Görevlendirilmesi, Görev ve Yetkileri
Madde 149: Şüphelinin veya sanığın müdafi seçimi  553
Madde 150: Müdafiin görevlendirilmesi  555
Madde 151: Müdafi görevini yerine getirmediğinde yapılacak işlem ve müdafilik görevinden yasaklanma  556
Madde 152: Şüpheli veya sanığın birden fazla olması hâlinde savunma  557
Madde 153: Müdafiin dosyayı inceleme yetkisi  560
Madde 154: Müdafi ile görüşme  564
Madde 155: Kanunî temsilci veya eşin duruşmada hazır bulunması  567
Madde 156: Müdafiin görevlendirilmesinde usul  568
İKİNCİ KİTAP
SORUŞTURMA
BİRİNCİ KISIM
Suçlara İlişkin İhbarlar ve Soruşturma
BİRİNCİ BÖLÜM
Soruşturmanın Gizliliği, Suçların İhbarı
Madde 157: Soruşturmanın gizliliği  571
Madde 158: İhbar ve şikâyet  577
Madde 159: Şüpheli ölümün ihbarı  585
İKİNCİ BÖLÜM
Soruşturma İşlemleri
Madde 160: Bir suçun işlendiğini öğrenen Cumhuriyet savcısının görevi  587
Madde 161: Cumhuriyet savcısının görev ve yetkileri  598
Madde 162: Soruşturmada Cumhuriyet savcısının hâkim kararı istemi  609
Madde 163: Soruşturmanın sulh ceza hâkimi tarafından yapılması  612
Madde 164: Adlî kolluk ve görevi  614
Madde 165: Diğer kolluk birimlerinin adlî kolluk görevi  619
Madde 166: Değerlendirme raporu yetkisi  621
Madde 167: Yönetmelik  621
Madde 168: Adlî kolluğun olay yerinde aldığı tedbirlere uyulmaması halinde yetkisi  622
Madde 169: Soruşturma evresinde yapılan işlemlerin tutanağa bağlanması  622
İKİNCİ KISIM
Kamu Davasının Açılması
BİRİNCİ BÖLÜM
Kamu Davasının Açılması
Madde 170: Kamu davasını açma görevi  625
Madde 171: Kamu davasını açmada takdir yetkisi  628
İKİNCİ BÖLÜM
Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar,
İtiraz ve İddianamenin İadesi
Madde 172: Kovuşturmaya yer olmadığına dair karar  633
Madde 173: Cumhuriyet savcısının kararına itiraz  636
Madde 174: İddianamenin iadesi  637
ÜÇÜNCÜ KİTAP
KOVUŞTURMA EVRESİ
BİRİNCİ KISIM
Kamu Davasının Yürütülmesi
BİRİNCİ BÖLÜM
Duruşma Hazırlığı
Madde 175: İddianamenin kabulü ve duruşma hazırlığı  645
Madde 176: İddianamenin sanığa tebliği ve sanığın çağrılması  647
Madde 177: Sanığın savunma delillerinin toplanması istemi  650
Madde 178: Çağrılması reddedilen tanığın ve uzman kişinin doğrudan mahkemeye getirilmesi  652
Madde 179: Çağrılan tanıkların ad ve adreslerinin sanığa ve Cumhuriyet savcısına bildirilmesi  654
Madde 180: Tanık ve bilirkişinin naiple veya istinabe yoluyla dinlenmeleri  654
Madde 181: Tanık ve bilirkişinin dinleneceği günün bildirilmesi  657
İKİNCİ BÖLÜM
Duruşma
Madde 182: Duruşmanın açıklığı  661
Madde 183: Ses ve görüntü alıcı aletlerin kullanılması yasağı  663
Madde 184: Açıklığın kaldırılması hakkında karar  664
Madde 185: Zorunlu kapalılık  665
Madde 186: Kapalılık kararının ve nedenlerinin yazılması  667
Madde 187: Kapalı duruşmada bulunabilme  667
Madde 188: Duruşmada hazır bulunacaklar  669
Madde 189: Birden çok Cumhuriyet savcısı ve avukatın duruşmaya katılması  671
Madde 190: Ara verme  671
Madde 191: Duruşmanın başlaması  672
Madde 192: Başkan veya hâkimin görevi  677
Madde 193: Sanığın duruşmada hazır bulunmaması  678
Madde 194: Sanığın mahkemeden uzaklaşması  679
Madde 195: Sanığın yokluğunda duruşma  681
Madde 196: Sanığın duruşmadan bağışık tutulması  685
Madde 197: Sanığın müdafi gönderebilmesi  689
Madde 198: Sanık hazır bulunmaksızın yapılan duruşmada eski hâle getirme koşulu  690
Madde 199: Sanığın zorla getirilebilmesi  691
Madde 200: Sorgu sırasında sanığın mahkeme salonundan çıkarılabilmesi  693
Madde 201: Doğrudan soru yöneltme  695
Madde 202: Tercüman bulundurulacak hâller  696
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Duruşmanın Düzen ve Disiplini
Madde 203: Hâkim veya başkanın yetkisi  699
Madde 204: Sanığın dışarı çıkarılması  701
Madde 205: Duruşma sırasında işlenen suç hakkında işlem  702
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Delillerin Ortaya Konulması ve Tartışılması
Madde 206: Delillerin ortaya konulması ve reddi  705
Madde 207: Delil ve olayın geç bildirilmesi  711
Madde 208: Tanığın duruşma salonundan ayrılması  712
Madde 209: Duruşmada okunması zorunlu belge ve tutanaklar  713
Madde 210: Duruşmada okunmayacak belgeler  717
Madde 211: Duruşmada okunmasıyla yetinilebilecek belgeler  718
Madde 212: Tanığın önceki ifadesinin okunması  722
Madde 213: Sanığın önceki ifadesinin okunması  723
Madde 214: Rapor, belge ve diğer yazıların okunması  725
Madde 215: Dinleme ve okumadan sonra diyeceğin sorulması  726
Madde 216: Delillerin tartışılması  728
Madde 217: Delilleri takdir yetkisi  729
Madde 218: Ceza mahkemelerinin ek yetkisi  732
BEŞİNCİ BÖLÜM
Duruşma Tutanağı
Madde 219: Duruşma tutanağı  739
Madde 220: Duruşma tutanağının başlığı  741
Madde 221: Duruşma tutanağının içeriği  742
Madde 222: Duruşma tutanağının ispat gücü  744
İKİNCİ KISIM
Kamu Davasının Sona Ermesi
BİRİNCİ BÖLÜM
Duruşmanın Sona Ermesi ve Hüküm
Madde 223: Duruşmanın sona ermesi ve hüküm  747
Madde 224: Karar ve hükümlerde gerekli oy sayısı  767
Madde 225: Hükmün konusu ve suçu değerlendirmede mahkemenin yetkisi  768
İKİNCİ BÖLÜM
Suç Niteliğinde Değişiklik
Madde 226: Suçun niteliğinin değişmesi  773
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Karar ve Hüküm
Madde 227: Müzakereye katılacak hâkimler  779
Madde 228: Müzakerenin yönetimi  779
Madde 229: Oyların toplanması  779
Madde 230: Hükmün gerekçesinde gösterilmesi gereken hususlar  780
Madde 231: Hükmün açıklanması ve hükmün açıklanmasının geri bırakılması  785
Madde 232: Hükmün gerekçesi ve hüküm fıkrasının içereceği hususlar  796
DÖRDÜNCÜ KİTAP
MAĞDUR, ŞİKÂYETÇİ, MALEN SORUMLU, KATILAN
BİRİNCİ KISIM
Suçun Mağduru ile Şikâyetçinin Hakları
Madde 233: Suçun mağduru ile şikâyetçinin çağırılması  801
Madde 234: Mağdur ile şikâyetçinin hakları  803
Madde 235: Mağdur ile şikâyetçinin davete uymamaları  807
Madde 236: Mağdur ile şikâyetçinin dinlenmesi  813
İKİNCİ KISIM
Kamu Davasına Katılma
Madde 237: Kamu davasına katılma  815
Madde 238: Katılma usulü  815
Madde 239: Katılanın hakları  819
Madde 240: Katılmanın davaya etkisi  822
Madde 241: Katılmadan önceki kararlara itiraz  823
Madde 242: Katılanın kanun yoluna başvurması  824
Madde 243: Katılmanın hükümsüz kalması  825
BEŞİNCİ KİTAP
ÖZEL YARGILAMA USULLERİ
BİRİNCİ KISIM
Gaiplerin ve Kaçakların Yargılanması, Tüzel Kişilerin Soruşturmada ve Kovuşturmada Temsili, Bazı Suçlara İlişkin Muhakeme Usulü
BİRİNCİ BÖLÜM
Gaiplerin Yargılanması
Madde 244: Gaibin tanımı ve yapılabilecek işlemler  829
Madde 245: Gaibe ihtar  830
Madde 246: Sanığa verilecek güvence belgesi  830
İKİNCİ BÖLÜM
Kaçakların Yargılanması
Madde 247: Kaçağın tanımı  831
Madde 248: Zorlama amaçlı elkoyma ve teminat belgesi  834
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Tüzel Kişilerin Soruşturmada ve Kovuşturmada Temsili
Madde 249: Tüzel kişinin temsili  839
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Bazı Suçlara İlişkin Muhakeme
Madde 250: Seri muhakeme usulü  845
Madde 251: Basit yargılama usulü  848
Madde 252: Basit yargılama usulünde itiraz  850
İKİNCİ KISIM
Uzlaşma ve Müsadere
BİRİNCİ BÖLÜM
Uzlaşma
Madde 253: Uzlaştırma  851
Madde 254: Mahkeme tarafından uzlaştırma  856
Madde 255: Birden çok fail bulunması hâlinde uzlaşma  858
İKİNCİ BÖLÜM
Müsadere Usulü
Madde 256: Başvuru  859
Madde 257: Duruşma ve karar  864
Madde 258: Kanun yolu  866
Madde 259: Suç konusu olmayan eşyanın müsaderesi  867
ALTINCI KİTAP
KANUN YOLLARI
BİRİNCİ KISIM
Genel Hükümler
Madde 260: Kanun yollarına başvurma hakkı  869
Madde 261: Avukatın başvurma hakkı  871
Madde 262: Yasal temsilcinin ve eşin başvurma hakkı  875
Madde 263: Tutuklunun kanun yollarına başvurması  878
Madde 264: Kanun yolunun belirlenmesinde yanılma  880
Madde 265: Cumhuriyet savcısının başvuru sonucunun kapsamı  884
Madde 266: Başvurudan vazgeçilmesi ve etkisi  886
İKİNCİ KISIM
Olağan Kanun Yolları
BİRİNCİ BÖLÜM
İtiraz
Madde 267: İtiraz olunabilecek kararlar  889
Madde 268: İtiraz usulü ve inceleme mercileri  894
Madde 269: İtirazın kararın yerine getirilmesinde etkisi  899
Madde 270: İtirazın Cumhuriyet savcısına ve karşı tarafa tebliği ile inceleme ve …  900
Madde 271: Karar  904
İKİNCİ BÖLÜM
İstinaf
Madde 272: İstinaf  907
Madde 273: İstinaf istemi ve süresi  917
Madde 274: Eski hâle getirme süresi içinde istinaf süresinin işlemesi  921
Madde 275: İstinaf başvurusunun etkisi  929
Madde 276: İstinaf isteminin hükmü veren mahkemece reddi  931
Madde 277: İstinaf isteminin tebliği ve cevabı  935
Madde 278: Dosyanın bölge adliye mahkemesinde tevzii  937
Madde 279: Dosya üzerinde ön inceleme  940
Madde 280: Bölge adliye mahkemesinde inceleme ve kovuşturma  942
Madde 281: Duruşma hazırlığı  972
Madde 282: İstisnalar  975
Madde 283: Sanık lehine başvurma hâlinde verilecek hüküm  981
Madde 284: Direnme yasağı  984
Madde 285: Özel kanunların temyize ilişkin hükümleri  986
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Temyiz
Madde 286: Temyiz  989
Madde 287: Hükümden önceki kararların temyizi  994
Madde 288: Temyiz nedeni  995
Madde 289: Hukuka kesin aykırılık hâlleri  998
Madde 290: Sanığın yararına olan kurallara aykırılık  1003
Madde 291: Temyiz istemi ve süresi  1005
Madde 292: Eski hâle getirme süresi içinde temyiz süresinin işlemesi  1010
Madde 293: Temyiz başvurusunun etkisi  1012
Madde 294: Temyiz başvurusunun içeriği  1014
Madde 295: Temyiz gerekçesi  1016
Madde 296: Temyiz isteminin kabule değer sayılmamasından dolayı hükmü veren …  1019
Madde 297: Temyiz dilekçesinin tebliği ve cevabı, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının …  1025
Madde 298: Temyiz isteminin reddi  1029
Madde 299: Duruşmalı inceleme  1032
Madde 300: Duruşmada usul  1034
Madde 301: Temyizde incelenecek hususlar  1035
Madde 302: Temyiz isteminin esastan reddi veya hükmün bozulması  1039
Madde 303: Yargıtayca davanın esasına hükmedilecek hâller, hukuka aykırılığın düzeltilmesi  1041
Madde 304: Yargıtay kararının gönderileceği merci  1044
Madde 305: Yargıtayda hükmün açıklanması  1046
Madde 306: Hükmün bozulmasının diğer sanıklara etkisi  1049
Madde 307: Davaya yeniden bakacak mahkemenin işlemleri  1053
ÜÇÜNCÜ KISIM
Olağanüstü Kanun Yolları
BİRİNCİ BÖLÜM
(…) Cumhuriyet Başsavcısının İtiraz Yetkisi
Madde 308/A: Bölge adliye mahkemesi Cumhuriyet başsavcılığının itiraz yetkisi  1062
İKİNCİ BÖLÜM
Kanun Yararına Bozma
Madde 309: Kanun yararına bozma  1069
Madde 310: Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının kanun yararına başvurması  1081
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yargılamanın Yenilenmesi
Madde 311: Hükümlü lehine yargılamanın yenilenmesi nedenleri  1085
Madde 312: İnfazın geri bırakılması veya durdurulması  1089
Madde 313: Yargılamanın yenilenmesine engel olmayan hâller  1090
Madde 314: Sanık veya hükümlünün aleyhine yargılamanın yenilenmesi nedenleri  1090
Madde 315: Yargılamanın yenilenmesinin kabul edilmeyeceği hâl  1093
Madde 316: Bir suça dayanan yenileme istemlerinin kabulü koşulları  1095
Madde 317: Yenileme istemi hakkında uygulanacak hükümler  1095
Madde 318: Yenileme isteminin kabule değer olup olmadığı kararı ve mercii  1096
Madde 319: Yenileme isteminin kabule değer görülmemesi nedenleri ve kabulü hâlin de…  1098
Madde 320: Delillerin toplanması  1100
Madde 321: Yenileme isteminin esassız olmasından dolayı reddi, aksi takdirde kabulü  1106
Madde 322: Duruşma yapılmaksızın yenileme isteminin incelenmesi  1108
Madde 323: Yeniden duruşma sonucunda verilecek hüküm  1109
YEDİNCİ KİTAP
YARGILAMA GİDERLERİ VE ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER
BİRİNCİ KISIM
Yargılama Giderleri
Madde 324: Yargılama giderleri  1111
Madde 325: Sanığın yükümlülüğü  1112
Madde 326: Bağlantılı davalarda giderler  1113
Madde 327: Beraat veya ceza verilmesine yer olmadığı kararı verilmesi hâlinde gider  1116
Madde 328: Karşılıklı hakaret hâllerinde gider  1117
Madde 329: Suç uydurma ve iftira gibi hâllerde gider  1120
Madde 330: Kanun yollarına başvuru sonucunda gider  1122
İKİNCİ KISIM
Çeşitli Hükümler
Madde 331: Adlî tatil  1125
Madde 332: Bilgi isteme  1129
Madde 333: Yönetmelik  1134
Ek Madde 1: Kolluk görevlilerine yönelik özel hükümler  1134
Geçici Madde 1  1134
Geçici Madde 2  1134
Geçici Madde 3  1134
Geçici Madde 4  1135
Madde 334: Yürürlük  1136
Madde 335: Yürütme  1136
 


Remzi Özmen
Eylül 2020
16.50 TL
Sepete Ekle
Osman Yaşar
Ocak 2020
700.00 TL
Sepete Ekle
Erdener Yurtcan
Nisan 2019
265.00 TL
Sepete Ekle
Hüseyin Tanfer Ayhan
Şubat 2013
40.00 TL
İndirimli: 34.90 TL (%12)
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Kısaltmalar  23
CEZA MUHAKEMESİ KANUNU
BİRİNCİ KİTAP
GENEL HÜKÜMLER
BİRİNCİ KISIM
Kapsam, Tanımlar, Görev ve Yetki
BİRİNCİ BÖLÜM
Kapsam ve Tanımlar
Madde 1: Kanunun kapsamı  25
Madde 2: Tanımlar  29
İKİNCİ BÖLÜM
Görev
Madde 3: Görev  37
Madde 4: Re'sen görev kararı ve görevde uyuşmazlık  41
Madde 5: Görevsizlik kararı verilmesi gereken hâl ve sonucu  47
Madde 6: Görevsizlik kararı verilemeyecek hâl  48
Madde 7: Görevli olmayan hâkim veya mahkemenin işlemleri  49
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Bağlantılı Davalar
Madde 8: Bağlantı kavramı  51
Madde 9: Davaların birleştirilerek açılması  58
Madde 10: Görülmekte olan davaların birleştirilmesi ve ayrılması  60
Madde 11: Geniş bağlantı sebebiyle birleştirme  65
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Yetki
Madde 12: Yetkili mahkeme  67
Madde 13: Özel yetki  69
Madde 14: Yabancı ülkede işlenen suçlarda yetki  77
Madde 15: Deniz, hava ve demiryolu taşıtlarında veya bu taşıtlarla işlenen suçlarda yetki  80
Madde 16: Bağlantılı suçlarda yetki  82
Madde 17: Yetkide olumlu veya olumsuz uyuşmazlık  84
Madde 18: Yetkisizlik iddiası  86
Madde 19: Davanın nakli ve duruşmanın başka yerde yapılması  88
Madde 20: Yetkili olmayan hâkim veya mahkemenin işlemleri  91
Madde 21: Gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde yapılan işlemler  91
BEŞİNCİ BÖLÜM
Hâkimin Davaya Bakamaması ve Reddi
Madde 22: Hâkimin davaya bakamayacağı hâller  93
Madde 23: Yargılamaya katılamayacak hâkim  101
Madde 24: Hâkimin reddi sebepleri ve ret isteminde bulunabilecekler  104
Madde 25: Tarafsızlığını şüpheye düşürecek sebeplerden dolayı hâkimin reddi isteminin süresi  107
Madde 26: Ret isteminin usulü  110
Madde 27: Hâkimin reddi istemine karar verecek mahkeme  114
Madde 28: Ret istemi üzerine verilecek kararlar ve başvurulacak kanun yolları  115
Madde 29: Reddi istenen hâkimin yapabileceği işlemler  120
Madde 30: Hâkimin çekinmesi ve inceleme mercii  123
Madde 31: Ret isteminin geri çevrilmesi  130
Madde 32: Zabıt kâtibinin reddi veya çekinmesi  133
İKİNCİ KISIM
Kararlar, Açıklanması ve Tebliği, Süreler ve Eski Hâle Getirme
BİRİNCİ BÖLÜM
Kararlar, Açıklanması ve Tebliği
Madde 33: Kararların verilmesi usulü  135
Madde 34: Kararların gerekçeli olması  136
Madde 35: Kararların açıklanması ve tebliği  139
Madde 36: Tebligat ve yazışma usulü  142
Madde 37: Tebligat usulleri  145
Madde 38: Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan tebligat  149
Madde 38/A: Elektronik işlemler  150
İKİNCİ BÖLÜM
Süreler ve Eski Hâle Getirme
Madde 39: Sürelerin hesaplanması  161
Madde 40: Eski hâle getirme  165
Madde 41: Eski hâle getirme dilekçesi  170
Madde 42: Eski hâle getirme dilekçesi üzerine verilecek karar  173
ÜÇÜNCÜ KISIM
Tanıklık, Bilirkişi İncelemesi ve Keşif
BİRİNCİ BÖLÜM
Tanıklık
Madde 43: Tanıkların çağrılması  177
Madde 44: Çağrıya uymayan tanıklar  180
Madde 45: Tanıklıktan çekinme  181
Madde 46: Meslek ve sürekli uğraşıları sebebiyle tanıklıktan çekinme  186
Madde 47: Devlet sırrı niteliğindeki bilgilerle ilgili tanıklık  190
Madde 48: Kendisi veya yakınları aleyhine tanıklıktan çekinme  214
Madde 49: Tanıklıktan çekinme sebebinin bildirilmesi  217
Madde 50: Yemin verilmeyen tanıklar  218
Madde 51: Tanıklıktan çekinebilecek kimsenin çekinmemesi  220
Madde 52: Tanıkların dinlenmesi  222
Madde 53: Tanığa görevinin önemini anlatma  225
Madde 54: Tanıklara yemin verilmesi  227
Madde 55: Yeminin biçimi  228
Madde 56: Yeminin yerine getirilmesi, sağır veya dilsizin yemini  229
Madde 57: Tanığın tekrar dinlenmesi  230
Madde 58: Tanığa ilk önce sorulacak hususlar ve tanığın korunması  231
Madde 59: Tanığa söylenecek şeyler ve sorulacak sorular  235
Madde 60: Tanıklıktan ve yeminden sebepsiz çekinme  239
Madde 61: Tanığa verilecek tazminat ve giderler  241
İKİNCİ BÖLÜM
Bilirkişi İncelemesi
Madde 62: Bilirkişilere uygulanacak hükümler  243
Madde 63: Bilirkişinin atanması  246
Madde 64: Bilirkişi olarak atanabilecekler  250
Madde 65: Bilirkişiliği kabul yükümlülüğü  256
Madde 66: Atama kararı ve incelemelerin yürütülmesi  256
Madde 67: Bilirkişi raporu, uzman mütalaası  259
Madde 68: Duruşmada bilirkişinin açıklaması  262
Madde 69: Bilirkişinin reddi  263
Madde 70: Bilirkişilikten çekinme, bilirkişi olarak dinlenemeyenler  265
Madde 71: Görevini yapmayan bilirkişi hakkındaki işlem  266
Madde 72: Bilirkişi gider ve ücreti  266
Madde 73: Sahte para ve değerler üzerinde yapılacak incelemeler  267
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Gözlem Altına Alınma, Muayene, Keşif ve Otopsi
Madde 74: Gözlem altına alınma  269
Madde 75: Şüpheli veya sanığın beden muayenesi ve vücudundan örnek alınması  274
Madde 76: Diğer kişilerin beden muayenesi ve vücuttan örnek alınması  278
Madde 77: Kadının muayenesi  280
Madde 78: Moleküler genetik incelemeler  280
Madde 79: Hâkimin kararı ve inceleme yapılması  282
Madde 80: Genetik inceleme sonuçlarının gizliliği  284
Madde 81: Fizik kimliğin tespiti  287
Madde 82: Yönetmelik  291
Madde 83: Keşif  291
Madde 84: Keşifte, tanık veya bilirkişinin dinlenmesinde bulunabilecekler  294
Madde 85: Yer gösterme  295
Madde 86: Ölünün kimliğini belirleme ve adlî muayene  296
Madde 87: Otopsi  297
Madde 88: Yeni doğanın cesedinin adlî muayenesi veya otopsi  298
Madde 89: Zehirlenme şüphesi üzerine yapılacak işlem  298
DÖRDÜNCÜ KISIM
Koruma Tedbirleri
BİRİNCİ BÖLÜM
Yakalama ve Gözaltı
Madde 90: Yakalama ve yakalanan kişi hakkında yapılacak işlemler  299
Madde 91: Gözaltı  317
Madde 92: Gözaltı işlemlerinin denetimi  323
Madde 93: Yakalanan veya tutuklanan kişilerin nakli  324
Madde 94: Yakalanan kişinin mahkemeye götürülmesi  324
Madde 95: Yakalanan veya gözaltına alınanın durumunun yakınlarına bildirilmesi  335
Madde 96: Yakalamanın ilgililere bildirilmesi  338
Madde 97: Yakalama tutanağı  341
Madde 98: Yakalama emri ve nedenleri  343
Madde 99: Yönetmelik  351
İKİNCİ BÖLÜM
Tutuklama
Madde 100: Tutuklama nedenleri  353
Madde 101: Tutuklama kararı  361
Madde 102: Tutuklulukta geçecek süre  367
Madde 103: Cumhuriyet savcısının tutuklama kararının geri alınmasını istemesi  372
Madde 104: Şüpheli veya sanığın salıverilme istemleri  379
Madde 105: Usul  384
Madde 106: Salıverilenin yükümlülükleri  385
Madde 107: Tutuklananın durumunun yakınlarına bildirilmesi  389
Madde 108: Tutukluluğun incelenmesi  391
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Adlî Kontrol
Madde 109: Adlî kontrol  393
Madde 110: Adlî kontrol kararı ve hükmedecek merciler  397
Madde 111: Adlî kontrol kararının kaldırılması  406
Madde 112: Tedbirlere uymama  408
Madde 113: Güvence  410
Madde 114: Önceden ödetme  413
Madde 115: Güvencenin geri verilmesi  414
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Arama ve Elkoyma
Madde 116: Şüpheli veya sanıkla ilgili arama  417
Madde 117: Diğer kişilerle ilgili arama  422
Madde 118: Gece yapılacak arama  426
Madde 119: Arama kararı  428
Madde 120: Aramada hazır bulunabilecekler  447
Madde 121: Arama sonunda verilecek belge  449
Madde 122: Belge veya kâğıtları inceleme yetkisi  450
Madde 123: Eşya veya kazancın muhafaza altına alınması ve bunlara elkonulması  451
Madde 124: İstenen eşyayı vermeyenler hakkında yapılacak işlem  454
Madde 125: İçeriği Devlet sırrı niteliğindeki belgelerin mahkemece incelenmesi  455
Madde 126: Elkonulamayacak mektuplar, belgeler  459
Madde 127: Elkoyma kararını verme yetkisi  462
Madde 128: Taşınmazlara, hak ve alacaklara elkoyma  465
Madde 129: Postada elkoyma  475
Madde 130: Avukat bürolarında arama, elkoyma ve postada elkoyma  478
Madde 131: Elkonulan eşyanın iadesi  479
Madde 132: Elkonulan eşyanın muhafazası veya elden çıkarılması  481
Madde 133: Şirket yönetimi için kayyım tayini  485
Madde 134: Bilgisayarlarda, bilgisayar programlarında ve kütüklerinde arama, kopyalama …  488
BEŞİNCİ BÖLÜM
Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Denetlenmesi
Madde 135: İletişimin tespiti, dinlenmesi ve kayda alınması  493
Madde 136: Müdafiin bürosu ve yerleşim yeri  511
Madde 137: Kararların yerine getirilmesi, iletişim içeriklerinin yok edilmesi  511
Madde 138: Tesadüfen elde edilen deliller  513
ALTINCI BÖLÜM
Gizli Soruşturmacı ve Teknik Araçlarla İzleme
Madde 139: Gizli soruşturmacı görevlendirilmesi  517
Madde 140: Teknik araçlarla izleme  519
YEDİNCİ BÖLÜM
Koruma Tedbirleri Nedeniyle Tazminat
Madde 141: Tazminat istemi  523
Madde 142: Tazminat isteminin koşulları  525
Madde 143: Tazminatın geri alınması  531
Madde 144: Tazminat isteyemeyecek kişiler  531
BEŞİNCİ KISIM
İfade ve Sorgu
BİRİNCİ BÖLÜM
İfade veya Sorgu İçin Çağrı
Madde 145: İfade veya sorgu için çağrı  537
Madde 146: Zorla getirme  538
İKİNCİ BÖLÜM
İfade ve Sorgu Usulü
Madde 147: İfade ve sorgunun tarzı  543
Madde 148: İfade alma ve sorguda yasak usuller  547
ALTINCI KISIM
Savunma
BİRİNCİ BÖLÜM
Müdafi Seçimi, Görevlendirilmesi, Görev ve Yetkileri
Madde 149: Şüphelinin veya sanığın müdafi seçimi  553
Madde 150: Müdafiin görevlendirilmesi  555
Madde 151: Müdafi görevini yerine getirmediğinde yapılacak işlem ve müdafilik görevinden yasaklanma  556
Madde 152: Şüpheli veya sanığın birden fazla olması hâlinde savunma  557
Madde 153: Müdafiin dosyayı inceleme yetkisi  560
Madde 154: Müdafi ile görüşme  564
Madde 155: Kanunî temsilci veya eşin duruşmada hazır bulunması  567
Madde 156: Müdafiin görevlendirilmesinde usul  568
İKİNCİ KİTAP
SORUŞTURMA
BİRİNCİ KISIM
Suçlara İlişkin İhbarlar ve Soruşturma
BİRİNCİ BÖLÜM
Soruşturmanın Gizliliği, Suçların İhbarı
Madde 157: Soruşturmanın gizliliği  571
Madde 158: İhbar ve şikâyet  577
Madde 159: Şüpheli ölümün ihbarı  585
İKİNCİ BÖLÜM
Soruşturma İşlemleri
Madde 160: Bir suçun işlendiğini öğrenen Cumhuriyet savcısının görevi  587
Madde 161: Cumhuriyet savcısının görev ve yetkileri  598
Madde 162: Soruşturmada Cumhuriyet savcısının hâkim kararı istemi  609
Madde 163: Soruşturmanın sulh ceza hâkimi tarafından yapılması  612
Madde 164: Adlî kolluk ve görevi  614
Madde 165: Diğer kolluk birimlerinin adlî kolluk görevi  619
Madde 166: Değerlendirme raporu yetkisi  621
Madde 167: Yönetmelik  621
Madde 168: Adlî kolluğun olay yerinde aldığı tedbirlere uyulmaması halinde yetkisi  622
Madde 169: Soruşturma evresinde yapılan işlemlerin tutanağa bağlanması  622
İKİNCİ KISIM
Kamu Davasının Açılması
BİRİNCİ BÖLÜM
Kamu Davasının Açılması
Madde 170: Kamu davasını açma görevi  625
Madde 171: Kamu davasını açmada takdir yetkisi  628
İKİNCİ BÖLÜM
Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar,
İtiraz ve İddianamenin İadesi
Madde 172: Kovuşturmaya yer olmadığına dair karar  633
Madde 173: Cumhuriyet savcısının kararına itiraz  636
Madde 174: İddianamenin iadesi  637
ÜÇÜNCÜ KİTAP
KOVUŞTURMA EVRESİ
BİRİNCİ KISIM
Kamu Davasının Yürütülmesi
BİRİNCİ BÖLÜM
Duruşma Hazırlığı
Madde 175: İddianamenin kabulü ve duruşma hazırlığı  645
Madde 176: İddianamenin sanığa tebliği ve sanığın çağrılması  647
Madde 177: Sanığın savunma delillerinin toplanması istemi  650
Madde 178: Çağrılması reddedilen tanığın ve uzman kişinin doğrudan mahkemeye getirilmesi  652
Madde 179: Çağrılan tanıkların ad ve adreslerinin sanığa ve Cumhuriyet savcısına bildirilmesi  654
Madde 180: Tanık ve bilirkişinin naiple veya istinabe yoluyla dinlenmeleri  654
Madde 181: Tanık ve bilirkişinin dinleneceği günün bildirilmesi  657
İKİNCİ BÖLÜM
Duruşma
Madde 182: Duruşmanın açıklığı  661
Madde 183: Ses ve görüntü alıcı aletlerin kullanılması yasağı  663
Madde 184: Açıklığın kaldırılması hakkında karar  664
Madde 185: Zorunlu kapalılık  665
Madde 186: Kapalılık kararının ve nedenlerinin yazılması  667
Madde 187: Kapalı duruşmada bulunabilme  667
Madde 188: Duruşmada hazır bulunacaklar  669
Madde 189: Birden çok Cumhuriyet savcısı ve avukatın duruşmaya katılması  671
Madde 190: Ara verme  671
Madde 191: Duruşmanın başlaması  672
Madde 192: Başkan veya hâkimin görevi  677
Madde 193: Sanığın duruşmada hazır bulunmaması  678
Madde 194: Sanığın mahkemeden uzaklaşması  679
Madde 195: Sanığın yokluğunda duruşma  681
Madde 196: Sanığın duruşmadan bağışık tutulması  685
Madde 197: Sanığın müdafi gönderebilmesi  689
Madde 198: Sanık hazır bulunmaksızın yapılan duruşmada eski hâle getirme koşulu  690
Madde 199: Sanığın zorla getirilebilmesi  691
Madde 200: Sorgu sırasında sanığın mahkeme salonundan çıkarılabilmesi  693
Madde 201: Doğrudan soru yöneltme  695
Madde 202: Tercüman bulundurulacak hâller  696
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Duruşmanın Düzen ve Disiplini
Madde 203: Hâkim veya başkanın yetkisi  699
Madde 204: Sanığın dışarı çıkarılması  701
Madde 205: Duruşma sırasında işlenen suç hakkında işlem  702
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Delillerin Ortaya Konulması ve Tartışılması
Madde 206: Delillerin ortaya konulması ve reddi  705
Madde 207: Delil ve olayın geç bildirilmesi  711
Madde 208: Tanığın duruşma salonundan ayrılması  712
Madde 209: Duruşmada okunması zorunlu belge ve tutanaklar  713
Madde 210: Duruşmada okunmayacak belgeler  717
Madde 211: Duruşmada okunmasıyla yetinilebilecek belgeler  718
Madde 212: Tanığın önceki ifadesinin okunması  722
Madde 213: Sanığın önceki ifadesinin okunması  723
Madde 214: Rapor, belge ve diğer yazıların okunması  725
Madde 215: Dinleme ve okumadan sonra diyeceğin sorulması  726
Madde 216: Delillerin tartışılması  728
Madde 217: Delilleri takdir yetkisi  729
Madde 218: Ceza mahkemelerinin ek yetkisi  732
BEŞİNCİ BÖLÜM
Duruşma Tutanağı
Madde 219: Duruşma tutanağı  739
Madde 220: Duruşma tutanağının başlığı  741
Madde 221: Duruşma tutanağının içeriği  742
Madde 222: Duruşma tutanağının ispat gücü  744
İKİNCİ KISIM
Kamu Davasının Sona Ermesi
BİRİNCİ BÖLÜM
Duruşmanın Sona Ermesi ve Hüküm
Madde 223: Duruşmanın sona ermesi ve hüküm  747
Madde 224: Karar ve hükümlerde gerekli oy sayısı  767
Madde 225: Hükmün konusu ve suçu değerlendirmede mahkemenin yetkisi  768
İKİNCİ BÖLÜM
Suç Niteliğinde Değişiklik
Madde 226: Suçun niteliğinin değişmesi  773
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Karar ve Hüküm
Madde 227: Müzakereye katılacak hâkimler  779
Madde 228: Müzakerenin yönetimi  779
Madde 229: Oyların toplanması  779
Madde 230: Hükmün gerekçesinde gösterilmesi gereken hususlar  780
Madde 231: Hükmün açıklanması ve hükmün açıklanmasının geri bırakılması  785
Madde 232: Hükmün gerekçesi ve hüküm fıkrasının içereceği hususlar  796
DÖRDÜNCÜ KİTAP
MAĞDUR, ŞİKÂYETÇİ, MALEN SORUMLU, KATILAN
BİRİNCİ KISIM
Suçun Mağduru ile Şikâyetçinin Hakları
Madde 233: Suçun mağduru ile şikâyetçinin çağırılması  801
Madde 234: Mağdur ile şikâyetçinin hakları  803
Madde 235: Mağdur ile şikâyetçinin davete uymamaları  807
Madde 236: Mağdur ile şikâyetçinin dinlenmesi  813
İKİNCİ KISIM
Kamu Davasına Katılma
Madde 237: Kamu davasına katılma  815
Madde 238: Katılma usulü  815
Madde 239: Katılanın hakları  819
Madde 240: Katılmanın davaya etkisi  822
Madde 241: Katılmadan önceki kararlara itiraz  823
Madde 242: Katılanın kanun yoluna başvurması  824
Madde 243: Katılmanın hükümsüz kalması  825
BEŞİNCİ KİTAP
ÖZEL YARGILAMA USULLERİ
BİRİNCİ KISIM
Gaiplerin ve Kaçakların Yargılanması, Tüzel Kişilerin Soruşturmada ve Kovuşturmada Temsili, Bazı Suçlara İlişkin Muhakeme Usulü
BİRİNCİ BÖLÜM
Gaiplerin Yargılanması
Madde 244: Gaibin tanımı ve yapılabilecek işlemler  829
Madde 245: Gaibe ihtar  830
Madde 246: Sanığa verilecek güvence belgesi  830
İKİNCİ BÖLÜM
Kaçakların Yargılanması
Madde 247: Kaçağın tanımı  831
Madde 248: Zorlama amaçlı elkoyma ve teminat belgesi  834
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Tüzel Kişilerin Soruşturmada ve Kovuşturmada Temsili
Madde 249: Tüzel kişinin temsili  839
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Bazı Suçlara İlişkin Muhakeme
Madde 250: Seri muhakeme usulü  845
Madde 251: Basit yargılama usulü  848
Madde 252: Basit yargılama usulünde itiraz  850
İKİNCİ KISIM
Uzlaşma ve Müsadere
BİRİNCİ BÖLÜM
Uzlaşma
Madde 253: Uzlaştırma  851
Madde 254: Mahkeme tarafından uzlaştırma  856
Madde 255: Birden çok fail bulunması hâlinde uzlaşma  858
İKİNCİ BÖLÜM
Müsadere Usulü
Madde 256: Başvuru  859
Madde 257: Duruşma ve karar  864
Madde 258: Kanun yolu  866
Madde 259: Suç konusu olmayan eşyanın müsaderesi  867
ALTINCI KİTAP
KANUN YOLLARI
BİRİNCİ KISIM
Genel Hükümler
Madde 260: Kanun yollarına başvurma hakkı  869
Madde 261: Avukatın başvurma hakkı  871
Madde 262: Yasal temsilcinin ve eşin başvurma hakkı  875
Madde 263: Tutuklunun kanun yollarına başvurması  878
Madde 264: Kanun yolunun belirlenmesinde yanılma  880
Madde 265: Cumhuriyet savcısının başvuru sonucunun kapsamı  884
Madde 266: Başvurudan vazgeçilmesi ve etkisi  886
İKİNCİ KISIM
Olağan Kanun Yolları
BİRİNCİ BÖLÜM
İtiraz
Madde 267: İtiraz olunabilecek kararlar  889
Madde 268: İtiraz usulü ve inceleme mercileri  894
Madde 269: İtirazın kararın yerine getirilmesinde etkisi  899
Madde 270: İtirazın Cumhuriyet savcısına ve karşı tarafa tebliği ile inceleme ve …  900
Madde 271: Karar  904
İKİNCİ BÖLÜM
İstinaf
Madde 272: İstinaf  907
Madde 273: İstinaf istemi ve süresi  917
Madde 274: Eski hâle getirme süresi içinde istinaf süresinin işlemesi  921
Madde 275: İstinaf başvurusunun etkisi  929
Madde 276: İstinaf isteminin hükmü veren mahkemece reddi  931
Madde 277: İstinaf isteminin tebliği ve cevabı  935
Madde 278: Dosyanın bölge adliye mahkemesinde tevzii  937
Madde 279: Dosya üzerinde ön inceleme  940
Madde 280: Bölge adliye mahkemesinde inceleme ve kovuşturma  942
Madde 281: Duruşma hazırlığı  972
Madde 282: İstisnalar  975
Madde 283: Sanık lehine başvurma hâlinde verilecek hüküm  981
Madde 284: Direnme yasağı  984
Madde 285: Özel kanunların temyize ilişkin hükümleri  986
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Temyiz
Madde 286: Temyiz  989
Madde 287: Hükümden önceki kararların temyizi  994
Madde 288: Temyiz nedeni  995
Madde 289: Hukuka kesin aykırılık hâlleri  998
Madde 290: Sanığın yararına olan kurallara aykırılık  1003
Madde 291: Temyiz istemi ve süresi  1005
Madde 292: Eski hâle getirme süresi içinde temyiz süresinin işlemesi  1010
Madde 293: Temyiz başvurusunun etkisi  1012
Madde 294: Temyiz başvurusunun içeriği  1014
Madde 295: Temyiz gerekçesi  1016
Madde 296: Temyiz isteminin kabule değer sayılmamasından dolayı hükmü veren …  1019
Madde 297: Temyiz dilekçesinin tebliği ve cevabı, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının …  1025
Madde 298: Temyiz isteminin reddi  1029
Madde 299: Duruşmalı inceleme  1032
Madde 300: Duruşmada usul  1034
Madde 301: Temyizde incelenecek hususlar  1035
Madde 302: Temyiz isteminin esastan reddi veya hükmün bozulması  1039
Madde 303: Yargıtayca davanın esasına hükmedilecek hâller, hukuka aykırılığın düzeltilmesi  1041
Madde 304: Yargıtay kararının gönderileceği merci  1044
Madde 305: Yargıtayda hükmün açıklanması  1046
Madde 306: Hükmün bozulmasının diğer sanıklara etkisi  1049
Madde 307: Davaya yeniden bakacak mahkemenin işlemleri  1053
ÜÇÜNCÜ KISIM
Olağanüstü Kanun Yolları
BİRİNCİ BÖLÜM
(…) Cumhuriyet Başsavcısının İtiraz Yetkisi
Madde 308/A: Bölge adliye mahkemesi Cumhuriyet başsavcılığının itiraz yetkisi  1062
İKİNCİ BÖLÜM
Kanun Yararına Bozma
Madde 309: Kanun yararına bozma  1069
Madde 310: Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının kanun yararına başvurması  1081
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yargılamanın Yenilenmesi
Madde 311: Hükümlü lehine yargılamanın yenilenmesi nedenleri  1085
Madde 312: İnfazın geri bırakılması veya durdurulması  1089
Madde 313: Yargılamanın yenilenmesine engel olmayan hâller  1090
Madde 314: Sanık veya hükümlünün aleyhine yargılamanın yenilenmesi nedenleri  1090
Madde 315: Yargılamanın yenilenmesinin kabul edilmeyeceği hâl  1093
Madde 316: Bir suça dayanan yenileme istemlerinin kabulü koşulları  1095
Madde 317: Yenileme istemi hakkında uygulanacak hükümler  1095
Madde 318: Yenileme isteminin kabule değer olup olmadığı kararı ve mercii  1096
Madde 319: Yenileme isteminin kabule değer görülmemesi nedenleri ve kabulü hâlin de…  1098
Madde 320: Delillerin toplanması  1100
Madde 321: Yenileme isteminin esassız olmasından dolayı reddi, aksi takdirde kabulü  1106
Madde 322: Duruşma yapılmaksızın yenileme isteminin incelenmesi  1108
Madde 323: Yeniden duruşma sonucunda verilecek hüküm  1109
YEDİNCİ KİTAP
YARGILAMA GİDERLERİ VE ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER
BİRİNCİ KISIM
Yargılama Giderleri
Madde 324: Yargılama giderleri  1111
Madde 325: Sanığın yükümlülüğü  1112
Madde 326: Bağlantılı davalarda giderler  1113
Madde 327: Beraat veya ceza verilmesine yer olmadığı kararı verilmesi hâlinde gider  1116
Madde 328: Karşılıklı hakaret hâllerinde gider  1117
Madde 329: Suç uydurma ve iftira gibi hâllerde gider  1120
Madde 330: Kanun yollarına başvuru sonucunda gider  1122
İKİNCİ KISIM
Çeşitli Hükümler
Madde 331: Adlî tatil  1125
Madde 332: Bilgi isteme  1129
Madde 333: Yönetmelik  1134
Ek Madde 1: Kolluk görevlilerine yönelik özel hükümler  1134
Geçici Madde 1  1134
Geçici Madde 2  1134
Geçici Madde 3  1134
Geçici Madde 4  1135
Madde 334: Yürürlük  1136
Madde 335: Yürütme  1136
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020