Eğitimde Yenilikçi Araştırmalar Dr. Mehmet Karabal  - Kitap

Eğitimde Yenilikçi Araştırmalar

1. Baskı, 
Aralık 2022
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
280
Barkod:
9786256954762
Kapak Türü:
Ciltli
Fiyatı:
470,00
Temin süresi 2-3 gündür.
Kitabın Açıklaması
Çağdaş, dinamik ve güçlü bir toplum inşa edebilmek için elimizdeki en etkin araçlardan biri şüphesiz ki eğitimdir. Alanda yapılan yenilikçi araştırmalar, eğitimin iyi planlanmasında ve hedeflere ulaşmada bizlere büyük katkılar sunacaktır.
Kitabın Konu Başlıkları
.
E–Ders Alan Öğrencilerin Öğrenme Stratejileri İlee–Derslere Yönelik Memnuniyetleri Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi, Arzu Deveci Topal – Aynur Geçer
.
Türk Eğitim Sisteminde Okul Müdürlerinin Karşılaştıkları Sorunlar: Bir Meta Sentez Çalışması, Özgür Türk – Sadık Kartal
.
Güç Bağımlılığı ve Eğitim Örgütlerine Yansımaları, Sevda Katıtaş – Yasemin Karaman Kepenekci
.
Uzaktan Eğitime İlişkin Öğretmen Görüşleri: Durum Çalışması, Özge Sarıkaya – Güvenç Görgülü
.
Özel Gereksinimli Çocukların Rehabilitesinde Ailelerin İşlevsellikteki Farkındalık Boyutunun Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi, Ümit Şahbaz – Asiye Kılıç
.
Türkçe Öğretim Programlarının Çevrim İçi Okuma Becerisi Açısından Değerlendirilmesi, Süleyman Ünlü – Musa Çifci
.
Öğretmen Adaylarının Eleştirel Düşünme Eğilimi İle Bilimsel Araştırma Özyeterliği Arasındaki İlişki, Canan Arı – Kenan Demir
.
Sosyal Kabul Ölçeği Lise (SKÖ–L) Formu'nun Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması, Ümit Şahbaz – Bekir Öztürk
.
Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Dersindeki Konuların Zorluğu Nasıl Algılanmaktadır? Karma Bir Araştırma, Hatice İnal – Serap Büyükkıdık
.
Bilim ve Sanat Merkezi Öğretmenlerinin Özerklik Davranışları, Yalçın Sever
.
Sınıf Öğretmenlerinin Ev Ziyareti Hakkında Görüşleri, Serdarhan Musa Taşkaya – Seval Gürge
.
Öğrenci Performansının Makine Öğrenmesi İle Modellenmesi, Tuncer Akbay – Ali Hakan Işık – Ömer Can Eskicioğlu
.
Eğitim Fakültesi Resim–İş Eğitimi Anabilim Dalı ve Sanat Tasarım Fakültesi Öğrencilerinin Sanal Müze Sanal Tur Memnuniyetine İlişkin Tutumları, Armağan Konak – Ümmü Beyza Cingöz – Yeliz Akkaya Ocak
.
Kimya Ders Kitaplarındaki Soru Türleri: 10. Sınıf Örneği, Nimet Akben
Yorumlar