Tıp / Sağlık Hukuku Mevzuatı Prof. Dr. Hakan Hakeri, Prof. Dr. Yener Ünver, Prof. Dr. Özlem Yenerer Çakmut  - Kitap
3. Baskı, 
Ekim 2016
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
13x19
Sayfa:
952
Barkod:
9789750239694
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Baskısı tükenmiştir.
Kitabın Açıklaması
Tıp Hukuku, uluslararası hukuktaki gelişmeler, mevzuatımızdaki değişiklikler dolayısıyla hukukçuların ilgi odaklarından biri haline gelmiştir. Ancak bu alanda kanuni düzenlemelerin eksikliği, uluslar arası hukukla çelişen düzenlemeler ve mevzuat boşluğu yanında, tüzük, yönetmelik ve sık sık değişen genelgelerin sayısının çokluğu hukuk ve sağlık bilimleri mensupları için kolay ulaşılabilir, güncel ve dar kapsamlı bir çalışmanın gerekliliğini göstermiş, yazarlar tarafından hazırlanan çalışma bu amaca hizmet etmek için hazırlanmıştır.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Uluslararası Sözleşme ve Bildirgeler
.
Kanunlar
.
Tüzükler
.
Yönetmelikler
.
Türk ve Alman Yargı Kararları
Yorumlar
Kitabın İçindekileri
Üçüncü Basıya Önsöz 
5
İkinci Basıya Önsöz 
7
Birinci Basıya Önsöz 
9
Kısaltmalar 
15
ULUSLARARASI SÖZLEŞME VE BİLDİRGELER
SÖZLEŞME 
19
BİYOLOJİ VE TIBBIN UYGULANMASI BAKIMINDAN İNSAN HAKLARI VE İNSAN HAYSİYETİNİN KORUNMASI SÖZLEŞMESİ: İNSAN HAKLARI VE BİYOTIP SÖZLEŞMESİ 
19
ULUSLARARASI BİLDİRGELER 
33
ANNE HAKLARI BİLDİRGESİ (24 Eylül 2001– Barselona/İspanya) 
33
AVRUPA’DA HASTA HAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ BİLDİRGESİ (28–30 Mart 1994 Amsterdam/Hollanda) 
35
BİLGİSAYARIN TIPTA KULLANILMASINA İLİŞKİN DUYURU (1983, Venedik/İtalya) 
40
DÜNYA TABİPLER BİRLİĞİ’NİN HEKİM YARDIMIYLA İNTİHAR İÇİN TUTUMU (Eylül 1992) 
41
DÜNYA TABİPLER BİRLİĞİ LİZBON HASTA HAKLARI BİLDİRGESİ’NİN GÖZDEN GEÇİRİLMİŞ ŞEKLİ (Eylül 1995, Bali/Endonezya) 
47
DÜNYA TABİPLER BİRLİĞİ ÖTANAZİ BİLDİRGESİ (Ekim 1987, Madrid/İspanya) 
50
DÜNYA TABİPLER BİRLİĞİ TOKYO BİLDİRGESİ (Ekim 1975, Tokyo/Japonya) 
51
DÜNYA TABİPLER BİRLİĞİ VENEDİK BİLDİRGESİ (Ekim 1983, Venedik/İtalya) 
53
GEN HARİTASI VE İNSAN HAKLARI EVRENSEL BİLDİRGESİ 
54
LİZBON HASTA HAKLARI BİLDİRGESİ (1981–Lizbon/Portekiz) 
56
RUHSAL HASTALIĞI OLAN ÇOCUKLAR VE AİLELERİNİN HAKLARI BİLDİRGESİ 
57
YENİDOĞAN HAKLARI BİLDİRGESİ (24 Eylül 2001, Barselona/İspanya) 
59
KANUNLAR
ADLÎ TIP KURUMU KANUNU 
63
AİLE HEKİMLİĞİ KANUNU 
83
CEZA MUHAKEMESİ KANUNU 
89
CEZA VE GÜVENLİK TEDBİRLERİNİN İNFAZI HAKKINDA KANUN 
99
ECZACILAR VE ECZANELER HAKKINDA KANUN 
101
HEMŞİRELİK KANUNU 
116
HUSUSİ HASTANELER KANUNU 
119
İSPENÇİYARİ VE TIBBİ MÜSTAHZARLAR KANUNU 
128
KAN VE KAN ÜRÜNLERİ KANUNU 
136
NÜFUS PLANLAMASI HAKKINDA KANUN 
142
ORGAN VE DOKU ALINMASI, SAKLANMASI, AŞILANMASI VE NAKLİ HAKKINDA KANUN 
146
SAĞLIK HİZMETLERİNİN SOSYALLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN 
151
SAĞLIK HİZMETLERİ TEMEL KANUNU 
161
TABABET VE ŞUABATI SAN'ATLARININ TARZI İCRASINA DAİR KANUN 
177
TÜRK CEZA KANUNU 
207
TÜRK DİŞ HEKİMLERİ BİRLİĞİ KANUNU 
231
TÜRK MEDENÎ KANUNU 
254
TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ KANUNU 
263
UMUMİ HIFZISSIHHA KANUNU 
282
TÜZÜKLER
ÖZEL HASTANELER TÜZÜĞÜ 
335
RAHİM TAHLİYESİ VE STERİLİZASYON HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ VE DENETLENMESİNE İLİŞKİN TÜZÜK 
347
TIBBİ DEONTOLOJİ NİZAMNAMESİ 
359
YÖNETMELİKLER
ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ 
371
AİLE HEKİMLİĞİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ 
390
HASTA HAKLARI YÖNETMELİĞİ 
424
HEMŞİRELİK YÖNETMELİĞİ 
445
KAN VE KAN ÜRÜNLERİ YÖNETMELİĞİ 
452
İLAÇ VE BİYOLOJİK ÜRÜNLERİN KLİNİK ARAŞTIRMALARI HAKKINDA YÖNETMELİK 
476
ORGAN VE DOKU NAKLİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ 
503
ÜREMEYE YARDIMCI TEDAVİ UYGULAMALARI VE ÜREMEYE YARDIMCI TEDAVİ MERKEZLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK 
517
UYGULAMA KILAVUZU
HEKİMLİK MESLEK ETİĞİ KURALLARI 
545
TÜRK MAHKEME KARARLARI 
555
YABANCI MAHKEME KARARLARI 
889
Sağlık Hukuku Yüksek Lisans Programı Örnek Sınav Soruları 
921
Yazarların Tıp/Sağlık Hukuku ile İlgili Yayınları 
933