Hukuk Davaları – Cilt:3 Prof. Dr. Metin İkizler, Bade Güven Kardeş, Samet Can Olgaç, M. Serhat Yener, Ali Rıza İlgezdi, Furkan Olgaç, Hayal Tereci, Doç. Dr. Emel Badur, Ceren  - Kitap
2. Baskı, 
Ocak 2019
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
17x25
Sayfa:
952
Barkod:
9789750253089
Kapak Türü:
Ciltli
Fiyatı:
825,00
Stoktan hemen gönderilir.
5
ürünü beraber alın
%20 İNDİRİMDEN
yararlanın!
Kitabın Açıklaması
Hukuk Davaları kitabımızın ilk baskısında, size eksiksiz bir Velazquez tablosu göstermek gibi bir iddiamız olmadığını, bununla birlikte, önünüze gelen davalarda eksik parçaları tamamlamanıza yardımcı olacak önemli bir kaynak sunmayı amaçladığımızı söylemiştik. Ayrıca ele aldığınız davayı baştan itibaren doğru ve eksiksiz kurgulamanıza destek olmak amacıyla yola çıkmıştık.
Geçen zamanda siz değerli okuyucularımızın Hukuk Davaları kitabına gösterdiği ilgi ve gelen olumlu dönüşler, sizlere doğru bir kaynak sunabildiğimizi göstermiş, bu da kitabın her aşamasında heyecanla çalışan bizleri son derece mutlu etmiştir.
Kapsamlı kitabımızın 2.baskısında da, yurtdışında çok başarılı örneklerini gördüğümüz kolektif bir çalışma usulünü devam ettirip, bu doğrultuda hakim, avukat, akademisyen gibi çok farklı bilgi ve deneyime sahip 36 değerli hukukçu yazar ve 5 editörü bir araya getirdik.
Bu baskıda da ana sistematik değişmemekle birlikte, mevzuatta meydana gelen çok önemli ve kapsamlı değişikliklere göre kitap baştan sona güncellenmiş, güncel yargı kararları ve dilekçelerle zenginleştirilmiştir.
Diğer yandan önceki baskıda yer almayan bazı yeni bölümler eklenmiş ve içeriğin güçlendirilmesine ihtiyaç duyulan bazı bölümler tümüyle yeniden yazılmıştır. "Yaşayan Bir Kaynak" olma-sı nedeniyle hali hazırdaki ciltler genişlese de yine 5 cildin aşılmamasına gayret edilmiştir.
Sizlerden gerek okuyucu, gerekse bu yaşayan kitabın gelecekteki potansiyel yazarlarından biri olarak her türlü katkı ve önerilerinizi [email protected] adresinden bize iletmenizi bekliyoruz.
Ülkemizde ilk kez yayımlanan ve bugün 2.baskısını gerçekleştirmenin tatlı keyfini yaşadığımız bu özel eserin, hukuk camiasına önemli katkılar sunmaya devam ederek büyüyeceğine inanıyoruz.
Seçkin Yayıncılık
Editöryal Ekibi
Kitabın Konu Başlıkları
.
Asliye Hukuk Mahkemelerinin Görevine Giren Davalar
.
Asliye Hukuk Mahkemesi, Çilem BAHADIR – Mutlu DİNÇ
.
Kişiler Hukukuna İlişkin Davalar, Metin İKİZLER – Bade GÜVEN KARDEŞ – Samet Can OLGAÇ – Ahmet Cemal RUHİ – M. Serhat YENER
.
Eşya Hukukuna İlişkin Davalar, Ali Rıza İLGEZDİ – Furkan OLGAÇ – Hayal TERECİ
.
Borçlar Hukukuna İlişkin Davalar, Emel BADUR – Ceren Cansu KOCA (CANPOLAT) – Şafak GÜLEÇ – Bülent Nuri KURDOĞLU – Coşkun ÖZBUDAK, Nurcihan DALCI ÖZDOĞAN – Öz SEÇER – Sema GÜLEÇ UÇAKHAN – Özge YÜCEL
.
Kamulaştırma Hukukuna İlişkin Davalar, Mehmet Ali GÖLCÜKLÜ
Kitabın İçindekileri
Yazar Özgeçmişleri 
5
2. Baskıya Önsöz 
13
Önsöz 
14
Kısaltmalar 
33
8. KISIM:ASLİYE HUKUK MAHKEMELERİNİN GÖREVİNE GİREN DAVALAR
1. BÖLÜM ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Av. Çilem BAHADIR
Av. Mutlu DİNÇ
I. Giriş 
35
II. Asliye Hukuk Mahkemelerinin Kuruluşu 
35
III. Asliye Hukuk Mahkemelerinde Görevli Personel 
36
A. Genel Olarak 
36
B. Yazı İşleri Müdürü 
36
C. Zabıt Katibi 
37
D. Mübaşir 
38
IV. Asliye Hukuk Mahkemelerinin Görevleri ve Yetki 
38
2. BÖLÜM KİŞİLER HUKUKUNA İLİŞKİN DAVALAR
Prof. Dr. Metin İKİZLER
Av. Bade GÜVEN KARDE
Av. Samet Can OLGAÇ
Av. Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Cemal RUHİ
M. Serhat YENER
I. Gerçek Kişilere İlişkin Davalar 
41
A. Ad ve Soyadın Değiştirilmesi Davası 
41
1. Giriş 
41
2. Görev 
49
3. Yetki 
52
4. Davacı – Davalı 
53
5. İspat 
60
6. Yargılama Usulü 
62
7. Adın Değiştirilmesine İtiraz 
63
8. İstinaf 
64
B. Kişisel Durum Sicillerinin Tutulmasından Doğan Davalar 
68
1. Giriş 
68
2. Görev 
69
3. Yetki 
70
4. Davacı – Davalı 
70
5. Mahkeme Kararı 
71
6. Devletin Sorumluluğu 
71
7. Tapuya Başvuru Zorunluluğu 
74
C. Cinsiyet Değişikliği Davası 
79
1. Giriş ve İlgili Mevzuat 
79
2. Görev 
80
3. Yetki 
81
4. Davacı – Davalı 
82
5. Yargılama Usulü ve İspat 
83
6. Mahkeme Kararı 
86
7. İstinaf 
89
8. Davanın Sonuçları 
89
D. Yaş Düzeltme Davaları 
93
1. Giriş 
93
2. Görev 
96
3. Yetki 
98
4. Davacı – Davalı 
98
5. Yargılama Usulü ve İspat 
100
6. İstinaf 
105
E. Nüfus Kaydının Düzeltilmesi Davası 
105
1. Giriş 
105
2. Görevli Mahkeme 
107
3. Yetkili Mahkeme 
111
4. Davacı – Davalı 
112
5. Yargılama Usulü ve İspat 
115
7. Tapu Kaydındaki Bilgilerin Düzeltilmesi 
121
F. Nüfus Kaydının İptali Davası 
124
1. Giriş 
124
2. Görev 
125
3. Yetki 
125
4. Davacı – Davalı 
125
5. Yargılama Usulü ve İspat 
127
6. İstinaf 
129
II. Tüzel Kişilere İlişkin Davalar 
132
A. Dernekler Hukukuna İlişkin Davalar 
132
1. Derneğin Feshi Davası (Kuruluştaki Kanuna Aykırılıklardan veya Eksikliklerden Dolayı) 
132
a. Giriş ve İlgili Mevzuat 
132
b. Görev 
132
c. Yetki 
132
d. Davacı – Davalı 
132
e. Yargılama Usulü 
133
2. Dernek Genel Kurul Kararının İptali Davası 
142
a. Giriş ve İlgili Mevzuat 
142
b. Görev 
142
c. Yetki 
142
d. Davacı – Davalı 
143
e. Yargılama Usulü 
144
3. Derneğin Kendiliğinden Sona Erdiğinin Tespiti Davası (Derneğin İnfisah Ettiğinin Tespiti Davası) 
154
a. Giriş ve İlgili Mevzuat 
154
b. Görev 
154
c. Yetki 
154
d. Davacı – Davalı 
154
e. Yargılama Usulü 
155
4. Derneğin Feshi Davası (Kuruluş Aşamasından Sonra) 
162
a. Giriş ve İlgili Mevzuat 
162
b. Görev 
162
c. Yetki 
162
d. Davacı – Davalı 
162
e. Yargılama Usulü 
162
B. Türk Medeni Kanunu Hükümlerine Göre Kurulan Vakıfların (Yeni Vakıflar) Tescili Davası 
167
1. Giriş ve İlgili Mevzuat 
167
2. Görev 
169
3. Yetki 
170
4. Davacı – Davalı 
171
5. Yargılama Usulü 
172
a. Davanın İzahı ve Ön İnceleme 
172
b. Dava Şartları 
174
c. Delillerin Değerlendirilmesi 
175
6. Kanun Yolları 
180
C. Türk Medeni Kanunu Hükümlerine Göre Kurulan Vakıfların (Yeni Vakıflar) Senet Değişikliğinin Tescili Davası 
182
1. Giriş ve İlgili Mevzuat 
182
2. Görev 
191
3. Yetki 
191
4. Davacı – Davalı 
192
5. Yargılama Usulü 
192
a. Davanın İzahı ve Ön İnceleme 
192
b. Dava Şartları 
193
c. Delillerin Değerlendirilmesi 
194
6. Kanun Yolları 
196
3. BÖLÜM EŞYA HUKUKUNA İLİŞKİN DAVALAR
Av. Ali Rıza İLGEZDİ
Furkan OLGAÇ
Av. Hayal TERECİ
I. Mecra Hakkı Davaları 
209
A. Giriş ve İlgili Mevzuat 
209
B. Görev 
210
C. Yetki 
214
D. Davacı – Davalı 
216
1. Zorunlu Mecra Hakkı Davalarında Davacı 
231
a. Tek Malikli Taşınmazlarda Davacı 
235
b. Paylı (Müşterek) Mülkiyete Konu Taşınmazlarda Davacı 
236
c. Elbirliği (İştirak Halinde) Mülkiyete Konu Taşınmazlarda Davacı 
239
d. Mecra İhtiyacı Duyan Taşınmaz Üzerinde Sınırlı Ayni Hak Sahibi Olanların Davacı Olabilme Hakları 
241
2. Rızai Mecra Hakkı Davalarında Davacı 
242
a. Taşınmaza Bağlı Rızai Mecra İrtifakında Davacı 
243
b. Kişiye Bağlı Olarak Kurulan Rızai Mecra İrtifaklarında Davacı 
245
3. Zorunlu Mecra Hakkı Davalarında Davalı 
245
a. Tek Malikli Taşınmazlarda Davalı 
245
b. Paylı (Müşterek) Mülkiyete Konu Taşınmazlarda Davalı 
247
c. Elbirliği (İştirak Halinde) Mülkiyete Konu Taşınmazlarda Davalı 
248
d. Yükümlenecek Taşınmaz Üzerinde Önceden Kurulmuş Sınırlı Ayni Hak Bulunması Halinde Davalı 
248
4. Rızai Mecra İrtifakı Davalarında Davalı 
249
a. Yargılama Giderleri 
250
b. Harç 
251
c. Tapu İşleminin Mali Yönü 
251
d. Vekâlet Ücreti 
252
e. Müddeabihin (Dava Konusu Mal) El Değiştirmesi 
253
f. Mecra İrtifakı Geçirmek İçin Yapılan Kamulaştırma İşlemine Karşı Açılan Davalarında Yargılama Süreci 
254
aa. Kamulaştırmanın İptali Davasında Görevli ve Yetkili Mahkeme 
257
bb. Davanın Tarafları ve Dava Ehliyeti 
258
cc. Dava Açma Süresi 
258
E. Mecra İrtifakı Tesis Edilemeyecek Yerler 
259
F. Önceden Kurulan Mecra Hakkından Yararlanma 
262
G. Paylı (Müşterek) Mülkiyete Tabi Bir Taşınmazda Paydaşların Birbirinden Mecra İstemesi Hali 
263
II. Geçit Hakkı Davaları 
270
A. Giriş 
270
B. Geçit Hakkı Çeşitleri 
270
1. Zorunlu Geçit Hakkı 
270
2. Diğer Geçit Hakları 
271
C. Geçit Hakkının Kurulma Yolları 
271
1. Resmi Senetle Kurulması 
271
a. Şahıs Lehine Geçit Hakkı Tesisi 
272
b. Arazi Lehine Geçit Hakkı Tesisi 
272
2. Mahkeme Kararı ile Kurulması 
272
3. İşlemin Mali Yönü 
272
D. Geçit Hakkının Kaldırılması 
273
1. Malikin Talebiyle Terkin 
273
2. Hak Sahibinin Talebiyle Terkin 
273
3. Mahkeme Kararıyla Terkin 
273
4. Kamulaştırma Nedeniyle Terkin 
273
E. Geçit Hakkı Davaları 
273
1. Görev ve Yetki 
273
2. Davacı – Davalı 
273
F. Geçit Hakkından Doğan Hak ve Yükümlülükler 
274
G. Geçit Hakkı Tesis Edilemeyecek Yerler 
274
III. İpoteğin Fekki (Kaldırılması) Davası 
276
A. Giriş ve İlgili Mevzuat 
276
B. Görev 
277
C. Yetki 
282
D. Davacı – Davalı 
284
E. Yargılama Usulü 
291
1. Esasa İlişkin Hususlar 
291
2. Usule İlişkin Hususlar 
306
3. Yargılama Giderleri 
307
IV. Tapu Tahsis Belgesine Dayalı Tapu İptal ve Tescil Davaları 
315
A. Giriş ve İlgili Mevzuat 
315
B. Görev 
319
C. Yetki 
321
D. Davacı – Davalı 
321
E. Yargılama Usulü 
322
1. İlgilisi Tarafından Bedeli Ödendiği Halde Tapuda Tescil Edilmemesi 
322
2. Tapu Tahsis Belgeli Yerlere Ecrimisil ya da Arsa Kullanım Bedeli Tahakkuk Ettirilip Ettirilemeyeceği 
327
3. Davalı İdareye Başvuru Şartı 
330
4. BÖLÜM BORÇLAR HUKUKUNA İLİŞKİN DAVALAR
Doç. Dr. Emel BADUR
Ceren Cansu KOCA (CANPOLAT)
Av. Şafak GÜLEÇ
Bülent Nuri KURDOĞLU
Av. Coşkun ÖZBUDAK
Dr. Öğr. Üyesi Nurcihan DALCI ÖZDOĞAN
Doç. Dr. Öz SEÇER
Av. Sema GÜLEÇ UÇAKHAN
Doç. Dr. Özge YÜCEL
I. Bedensel Zararlardan Doğan Tazminat Davaları 
335
A. Giriş 
335
B. Sorumluluk Doğuran Hukuksal İlişkiler 
336
1. Taraflar Arasında Akitten Doğan Tazmin 
336
2. Taraflar Arasında Taşıma Sözleşmesi 
338
3. Taraflar Arasında Tedavi: Hekimlik Sözleşmesi 
340
4. Sigorta Sözleşmelerinden Doğan Sorumluluk 
343
5. Akit Dışı Sorumluluk Halleri 
349
a. Hukuka Uygun Eylemlerden Doğan Sorumluluk (Fedakarlığın Denkleştirilmesi) 
349
b. Hukuka Aykırı Eylemlerden Doğan Sorumluluk 
350
aa. Kusur Sorumluluğu 
350
bb. Kusursuz Sorumluluk 
351
aaa. Ayırt Etme Gücünden Yoksun Olanın Hakkaniyet Sorumluluğu 
352
bbb. Özen (Sebep) Sorumluluğu 
356
ccc. Tehlike Sorumluluğu 
381
ddd. Tazminatın Belirlenmesi 
391
eee. Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası 
392
fff. Trafik Kazası Nedeniyle Açılacak Dava Türleri 
393
ggg. Trafik Kazaları Nedeniyle Açılacak Tazminat Davalarının Uygulaması 
395
c. Tüzel Kişilerin Organlarının Haksız Fiilinden Kaynaklanan Sorumluluğu 
401
C. Bedensel Zararlar 
401
1. Sakatlanma – Yaralanma Zararları 
401
2. Destekten Yoksun Kalma Zararları 
406
a. Giriş ve İlgili Mevzuat 
406
b. Görev 
408
c. Yetki 
408
d. Davacı – Davalı 
409
e. Zamanaşımı Süreleri 
410
f. İbraya Yönelik Anlaşmaların Etkisi 
412
g. Tazminatın Mahsubuna İlişkin Özel Durumlar 
412
h. Manevi Tazminat 
413
ı. Kanıtlama Araçları – Deliller 
414
i. Dava Türü ve Değeri 
414
j. İhtiyati Tedbir – Haciz ve Geçici Ödemeler 
414
3. Geçici Ödemeler 
415
a. Giriş ve İlgili Mevzuat 
415
b. Görev 
417
c. Yetki 
417
d. Davacı – Davalı 
417
e. Yargılama Usulü 
417
f. Kısa Bilgi 
421
aa. Geçici Ödemeye Hükmolunabilmesi İçin Aranan Şartlar 
421
aaa. Görülmekte Olan Bir Dava 
422
bbb. Zarar Görenin Geçici Ödeme Talebinde Bulunması 
423
ccc. Zarar Görenin İddiasının Haklılığını Gösteren İnandırıcı Kanıtlar Sunması 
424
ddd. Zarar Görenin Ekonomik Durumunun Gerektirmesi 
426
bb. Geçici Ödeme Kararı ve Sonuçları 
428
aaa. Geçici Ödeme Kararı 
428
bbb. Geçici Ödeme Kararının Sonuçları 
431
D. Bedensel Zararlardan Doğan Tazminat Davalarında Usul 
437
1. Görev 
437
2. Yetki 
453
3. Davacı – Davalı 
457
II. Beden Tamlığının İhlalinden Doğan Zararların Tazmini Konulu Maddi Tazminat İstemlerini İçeren Davalarda İspat 
461
A. Beden Tamlığı İhlalinin Yaralanma/Sakatlık Şeklinde Geliştiği Durumda 
463
B. Beden Tamlığı İhlalinin Ölüm Şeklinde Geliştiği Durumda 
466
III. Sebepsiz Zenginleşme Nedeniyle Alacak Davası 
467
A. Giriş ve İlgili Mevzuat 
467
B. Görev 
467
C. Yetki 
468
D. Davacı – Davalı 
468
E. Kanıtlama Araçları – Deliller 
468
F. Yargılama Usulü 
469
G. Kısa Bilgi 
469
1. Sebepsiz Zenginleşme Davasının Amacı 
469
2. Sebepsiz Zenginleşme Davasının Hukuki Niteliği 
469
3. Sebepsiz Zenginleşme Davasının Benzer Davalarla İlişkisi 
471
a. Sebepsiz Zenginleşme Davasının İstihkak Davası ile İlişkisi 
471
b. Sebepsiz Zenginleşme Davasının Sözleşmeden Doğacak Alacak Davası ile İlişkisi 
472
c. Sebepsiz Zenginleşme Davasının Haksız Fiil Davası ile İlişkisi 
473
d. Sebepsiz Zenginleşme Davasının Vekâletsiz İş görme ile İlişkisi 
473
4. Sebepsiz Zenginleşme Türleri 
474
a. Edimin İfasından Doğan Zenginleşme 
475
b. Müdahaleden Doğan Zenginleşme 
475
c. Umulmayan Olaydan Doğan Zenginleşme 
476
d. İfa Edilen Ödemenin Bedensel Zararlar Yönünden Sonradan Sebepsiz Zenginleşme Olması 
476
5. Sebepsiz Zenginleşmenin Şartları 
477
a. Borçlunun Malvarlığında Bir Zenginleşme Meydana Gelmiş Olmalıdır 
477
b. Bu Zenginleşme Bir Başkası Aleyhine Meydana Gelmiş Olmalıdır 
478
c. Zenginleşme ile Zenginleştirici Olay Arasında İlliyet Bağı Bulunmalıdır 
479
d. Zenginleşme Haklı Bir Sebebe Dayanmamalıdır 
480
6. Zenginleşenin İade Borcunun Kapsamı 
481
a. İade Borcunun Konusu 
481
b. İade Borcunun Kapsamı 
481
aa. Kötüniyetli Zenginleşenin İade Borcunun Kapsamı 
482
bb. İyiniyetli Zenginleşenin İade Borcunun Kapsamı 
482
cc. Zenginleşenin Masrafları Talep Hakkı 
483
7. Sebepsiz Zenginleşme Davasının Açılamayacağı Haller 
484
8. Sebepsiz Zenginleşme Davasının Zamanaşımı 
484
IV. Eser Sözleşmelerinden Kaynaklanan Davalar 
489
A. Eser Sözleşmesinin Tanımı ve Unsurları 
489
1. Tanımı 
489
2. Unsurları 
489
a. Sözleşmenin Konusunun Bir Eser Olması 
489
b. Bir Eseri Meydana Getirme 
491
c. Ücret 
493
d. Tarafların Anlaşması 
496
B. Sözleşmenin Tarafları 
496
1. Yüklenici 
496
a. Genel Olarak 
496
b. Alt Yüklenici 
497
c. Genel Yüklenici 
499
d. Anahtar Teslim Yüklenici 
500
2. İş Sahibi 
501
C. Şekli 
501
D. Hukuki Niteliği 
503
1. Genel Olarak 
503
E. Yüklenicinin Borçları 
505
1. Yüklenicinin Eseri Meydana Getirme ve Teslim Borcu 
505
a. Genel Olarak 
505
b. Eseri Teslimde Temerrüt 
506
2. Yüklenicinin İşe Zamanında Başlama ve Devam Etme Borcu 
521
3. Yüklenicinin Ayıba Karşı Tekeffül Borcu 
528
a. Şartları 
528
b. İş Sahibinin Ayıba Karşı Tekeffülden Doğan Hakları 
532
4. Yüklenicinin Sadakat ve Özen Borcu 
541
5. Yüklenicinin Bildirimde Bulunma Borcu 
544
6. Yüklenicinin Araç, Gereç ve Malzemeye İlişkin Borcu 
544
7. Yüklenicinin İşi Bizzat Meydana Getirme Borcu 
545
F. İş Sahibinin Ücret Ödeme Borcu 
546
1. Genel Olarak 
546
2. Götürü Bedelli Sözleşmelerde Olağanüstü Haller Sebebiyle Sözleşmenin Uyarlanması veya Ortadan Kaldırılması 
549
G. Eser Sözleşmesinin Sona Ermesi 
553
1. Tam Tazminat Vermek Suretiyle Sona Erme 
553
2. İfa Zamanından Önce Sözleşmeden Dönme 
560
3. Yaklaşık Keşif Bedelinin Aşılması Sebebiyle Sona Erme 
560
4. İş Sahibinin Borçlu Temerrüdüne Düşmesi Sebebiyle Sona Erme 
563
5. İş Sahibinin Alacaklı Temerrüdüne Düşmesi Sebebiyle Sona Erme 
564
6. İfanın İmkansız Hale Gelmesi Sebebiyle Sona Erme 
566
a. İş Sahibi Yüzünden İfanın İmkânsızlaşması Sebebiyle Sona Erme 
566
b. Eserin veya Eseri Oluşturan Malzemenin Yok Olması Sebebiyle Eser Sözleşmesinin Sona Ermesi 
569
c. Yüklenicinin Ölümü ya da Aczine Bağlı Olarak Eser Sözleşmesinin Sona Ermesi 
575
V. Vekâlet Sözleşmesinden Kaynaklı Avukat – İş Sahibi Arasında Meydana Gelen Uyuşmazlıktan Kaynaklı Davalar 
579
A. Giriş 
579
B. Avukat ile İş Sahibi Arasında Sözleşme Yapılmaması Durumunda Ücret Uyuşmazlığı Davaları 
583
1. Avukatın İşe Başlamadan Önce Haklı Azledilmesi – Haksız İstifası Nedeniyle İş Sahibinin Açacağı Alacak Davası 
583
a. Giriş ve İlgili Mevzuat 
583
b. Görev 
584
c. Yetkili Mahkeme 
584
d. Davacı – Davalı 
584
e. Yargılama Usulü 
585
aa. Delillerin Değerlendirilmesi 
585
bb. Zamanaşımı Süreleri 
586
cc. İbraya Yönelik Anlaşmaların Etkisi 
587
dd. Manevi Tazminat 
587
ee. Dava Türü ve Değeri 
587
ff. İhtiyati Tedbir/Haciz ve Geçici Ödemeler 
587
2. Avukatın İşe Başlamadan Önce Haklı Azledilmesi – Haksız İstifası Nedeniyle İş Sahibinin Açacağı Tazminat Davası 
591
a. Giriş ve İlgili Mevzuat 
591
b. Görev 
591
c. Yetki 
592
d. Davacı – Davalı 
592
e. Yargılama Usulü 
593
aa. Delillerin Değerlendirilmesi 
593
bb. Zamanaşımı Süreleri 
595
cc. İbraya Yönelik Anlaşmaların Etkisi 
595
dd. Tazminatın Mahsubuna İlişkin Özel Durumlar 
595
ee. Manevi Tazminat 
595
ff. Dava Türü ve Değeri 
596
gg. İhtiyati Tedbir/Haciz ve Geçici Ödemeler 
597
3. Avukatın İşe Hazırlık Aşamasında Haksız Azledilmesi – Haklı İstifası Nedeniyle Açacağı Ücret Alacağı Davası 
601
a. Giriş ve İlgili Mevzuat 
601
b. Görev 
602
c. Yetki 
602
d. Davacı – Davalı 
603
e. Yargılama Usulü 
603
aa. Delillerin Değerlendirilmesi 
603
bb. Zamanaşımı Süreleri 
604
cc. İbraya Yönelik Anlaşmaların Etkisi 
605
dd. Tazminatın Mahsubuna İlişkin Özel Durumlar 
605
ee. Manevi Tazminat 
605
ff. Bekletici Mesele 
605
gg. Dava Türü ve Değeri 
606
hh. Karşı Vekâlet Ücretinin Talep Edilmesi 
606
ii. İhtiyati Tedbir/Haciz ve Geçici Ödemeler 
607
4. Avukatın İşe Hazırlık Aşamasında Haksız Azledilmesi – Haklı İstifası Nedeniyle Açacağı Karşı Vekâlet Ücretine Dayalı Tazminat Davası 
612
a. Giriş ve İlgili Mevzuat 
612
b. Görev 
613
c. Yetki 
613
d. Davacı – Davalı 
614
e. İlgili Mevzuat 
614
aa. Delillerin Değerlendirilmesi 
614
bb. Zamanaşımı Süreleri, İbraya Yönelik Anlaşmaların Etkisi, Tazminatın Mahsubuna İlişkin Özel Durumlar ve Manevi Tazminat 
615
cc. Bekletici Mesele 
615
dd. Dava Türü ve Değeri 
615
ee. İhtiyati Tedbir/Haciz ve Geçici Ödemeler 
617
5. Avukatın İşe Başladıktan Sonra Haklı Azledilmesi – Haksız İstifası Nedeniyle İş Sahibinin Açacağı Alacak Davası 
621
a. Giriş ve İlgili Mevzuat 
621
b. Görev 
622
c. Yetki 
622
d. Davacı – Davalı 
622
e. Yargılama Usulü 
623
aa. Delillerin Değerlendirilmesi 
623
bb. Zamanaşımı Süreleri 
624
cc. İbraya Yönelik Anlaşmaların Etkisi 
624
dd. Manevi Tazminat 
625
ee. Dava Türü ve Değeri 
625
ff. İhtiyati Tedbir/Haciz ve Geçici Ödemeler 
626
6. Avukatın İşe Başladıktan Sonra Haklı Azledilmesi – Haksız İstifası Nedeniyle İş Sahibinin Açacağı Tazminat Davası 
631
a. Giriş ve İlgili Mevzuat 
631
b. Görev 
631
c. Yetki 
632
d. Davacı – Davalı 
632
e. Yargılama Usulü 
633
aa. Delillerin Değerlendirilmesi 
633
bb. Zamanaşımı Süreleri 
634
cc. İbraya Yönelik Anlaşmaların Etkisi 
634
dd. Tazminatın Mahsubuna İlişkin Özel Durumlar 
634
ee. Manevi Tazminat 
635
ff. Bekletici Mesele 
635
gg. Dava Türü ve Değeri 
635
hh. İhtiyati Tedbir/Haciz ve Geçici Ödemeler 
636
7. Avukatın İşe Başladıktan Sonra Haksız Azledilmesi – Haklı İstifası Nedeniyle Açacağı Alacak Davası 
643
a. Giriş ve İlgili Mevzuat 
643
b. Görev 
644
c. Yetki 
644
d. Davacı – Davalı 
645
e. Yargılama Usulü 
645
aa. Delillerin Değerlendirilmesi 
645
bb. Zamanaşımı Süreleri 
646
cc. İbraya Yönelik Anlaşmaların Etkisi 
647
dd. Tazminatın Mahsubuna İlişkin Özel Durumlar 
647
ee. Manevi Tazminat 
647
ff. Bekletici Mesele 
648
gg. Dava Türü ve Değeri 
648
hh. Karşı Vekâlet Ücretinin Talep Edilmesi 
649
ii. İhtiyati Tedbir/Haciz ve Geçici Ödemeler 
649
8. Avukatın İşe Başladıktan Sonra Haksız Azledilmesi Haklı İstifası Nedeniyle Açacağı Karşı Vekâlet Ücretine Dayalı Tazminat Davası 
663
a. Giriş ve İlgili Mevzuat 
663
b. Görevli Mahkeme 
664
c. Yetkili Mahkeme 
664
d. Davacı 
665
e. Yargılama Usulü 
665
aa. Delillerin Değerlendirilmesi 
665
bb. Zamanaşımı Süreleri 
667
cc. İbraya yönelik anlaşmaların etkisi 
667
dd. Tazminatın mahsubuna ilişkin özel durumlar 
667
ee. Manevi tazminat 
668
ff. Bekletici Mesele 
668
gg. Dava Türü ve Değeri 
669
hh. İhtiyati Tedbir/Haciz ve Geçici Ödemeler 
670
C. Avukat ile İş Sahibi Arasında Sözleşme Yapılması Durumunda Ücret Uyuşmazlığı Davaları 
679
1. Avukatın İşe Başlamadan Önce Haklı Azledilmesi – Haksız İstifası Nedeniyle İş Sahibinin Açacağı Alacak Davası 
679
a. Giriş ve İlgili Mevzuat 
679
b. Görev 
679
c. Yetki 
680
d. Davacı – Davalı 
680
e. Yargılama Usulü 
681
aa. Delillerin Değerlendirilmesi 
681
bb. Zamanaşımı Süreleri 
682
cc. İbraya Yönelik Anlaşmaların Etkisi 
682
dd. Manevi Tazminat 
682
ee. Dava Türü ve Değeri 
683
ff. İhtiyati Tedbir/Haciz ve Geçici Ödemeler 
683
2. Avukatın İşe Başlamadan Önce Haklı Azledilmesi – Haksız İstifası Nedeniyle İş Sahibinin Açacağı Tazminat Davası 
686
a. Giriş ve İlgili Mevzuat 
686
b. Görev 
686
c. Yetki 
686
d. Davacı – Davalı 
687
e. Yargılama Usulü 
688
aa. Delillerin Değerlendirilmesi 
688
bb. Zamanaşımı Süreleri 
690
cc. İbraya Yönelik Anlaşmaların Etkisi 
690
dd. Tazminatın Mahsubuna İlişkin Özel Durumlar 
690
ee. Manevi Tazminat 
690
ff. Dava Türü ve Değeri 
691
gg. İhtiyati Tedbir/Haciz ve Geçici Ödemeler 
692
3. Avukatın İşe Hazırlık Aşamasında Haksız Azledilmesi – Haklı İstifası Nedeniyle Açacağı Ücret Alacağı Davası 
696
a. Giriş ve İlgili Mevzuat 
696
b. Görev 
697
c. Yetki 
697
d. Davacı 
698
e. Yargılama Usulü 
698
aa. Delillerin Değerlendirilmesi 
698
bb. Zamanaşımı Süreleri 
699
cc. İbraya Yönelik Anlaşmaların Etkisi 
699
dd. Tazminatın Mahsubuna İlişkin Özel Durumlar 
700
ee. Manevi Tazminat 
700
ff. Bekletici Mesele 
700
gg. Dava Türü ve Değeri 
700
hh. Karşı Vekâlet Ücretinin Talep Edilmesi 
701
ii. İhtiyati Tedbir/Haciz ve Geçici Ödemeler 
701
4. Avukatın İşe Hazırlık Aşamasında Haksız Azledilmesi – Haklı İstifası Nedeniyle Açacağı Karşı Vekâlet Ücretine Dayalı Tazminat Davası 
706
a. Giriş ve İlgili Mevzuat 
706
b. Görev 
707
c. Yetki 
707
d. Davacı – Davalı 
708
e. Yargılama Usulü 
708
aa. Delillerin Değerlendirilmesi 
708
bb. Zamanaşımı Süreleri, İbraya Yönelik Anlaşmaların Etkisi, Tazminatın Mahsubuna İlişkin Özel Durumlar ve Manevi Tazminat 
709
cc. Bekletici Mesele 
710
dd. Dava Türü ve Değeri 
710
ee. İhtiyati Tedbir/Haciz ve Geçici Ödemeler 
711
5. Avukatın İşe Başladıktan Sonra Haklı Azledilmesi – Haksız İstifası Nedeniyle İş Sahibinin Açacağı Alacak Davası 
716
a. Giriş ve İlgili Mevzuat 
716
b. Görev 
716
c. Yetki 
716
d. Davacı – Davalı 
717
e. Yargılama Usulü 
718
aa. Delillerin Değerlendirilmesi 
718
bb. Zamanaşımı Süreleri 
718
cc. İbraya Yönelik Anlaşmaların Etkisi 
719
dd. Manevi Tazminat 
719
ee. Dava Türü ve Değeri 
719
ff. İhtiyati Tedbir/Haciz ve Geçici Ödemeler 
720
6. Avukatın İşe Başladıktan Sonra Haklı Azledilmesi – Haksız İstifası Nedeniyle İş Sahibinin Açacağı Tazminat Davası 
727
a. Giriş ve İlgili Mevzuat 
727
b. Görev 
727
c. Yetki 
727
d. Davacı – Davalı 
728
e. Yargılama Usulü 
729
aa. Delillerin Değerlendirilmesi 
729
bb. Zamanaşımı Süreleri 
730
cc. İbraya Yönelik Anlaşmaların Etkisi 
730
dd. Tazminatın Mahsubuna İlişkin Özel Durumlar 
730
ee. Manevi Tazminat 
731
ff. Bekletici Mesele 
731
gg. Dava Türü ve Değeri 
731
hh. İhtiyati Tedbir/Haciz ve Geçici Ödemeler 
732
7. Avukatın İşe Başladıktan Sonra Haklı Azli – Haksız İstifası Nedeniyle Bitirdiği İşler İçin Açacağı Alacak Davası 
739
a. Giriş ve İlgili Mevzuat 
739
b. Görev 
739
c. Yetki 
740
d. Davacı – Davalı 
740
e. Yargılama Usulü 
740
aa. Delillerin Değerlendirilmesi 
740
bb. Zamanaşımı Süreleri 
741
cc. İbraya Yönelik Anlaşmaların Etkisi 
742
dd. Bekletici Mesele 
742
ee. Dava Türü ve Değeri 
742
ff. İhtiyati Tedbir/Haciz ve Geçici Ödemeler 
743
8. Avukatın İşe Başladıktan Sonra Haksız Azledilmesi – Haklı İstifası Nedeniyle Açacağı Alacak Davası 
751
a. Giriş ve İlgili Mevzuat 
751
b. Görev 
752
c. Yetki 
752
d. Davacı – Davalı 
753
e. Yargılama Usulü 
753
aa. Delillerin Değerlendirilmesi 
753
bb. Zamanaşımı Süreleri 
754
cc. İbraya Yönelik Anlaşmaların Etkisi 
755
dd. Tazminatın Mahsubuna İlişkin Özel Durumlar 
755
ee. Manevi Tazminat 
755
ff. Bekletici Mesele 
756
gg. Dava Türü ve Değeri 
756
hh. Karşı Vekâlet Ücretinin Talep Edilmesi 
757
ii. İhtiyati Tedbir/Haciz ve Geçici Ödemeler 
757
9. Avukatın İşe Başladıktan Sonra Haksız Azledilmesi – Haklı İstifası Nedeniyle Açacağı Karşı Vekâlet Ücretine Dayalı Alacak Davası 
771
a. Giriş ve İlgili Mevzuat 
771
b. Görev 
771
c. Yetki 
772
d. Davacı – Davalı 
773
e. Yargılama Usulü 
773
aa. Delillerin Değerlendirilmesi 
773
bb. Zamanaşımı Süreleri 
774
cc. İbraya Yönelik Anlaşmaların Etkisi 
775
dd. Tazminatın Mahsubuna İlişkin Özel Durumlar 
775
ee. Manevi Tazminat 
775
ff. Bekletici Mesele 
775
gg. Dava Türü ve Değeri 
776
hh. İhtiyati Tedbir/Haciz ve Geçici Ödemeler 
777
10. Avukatın İşe Başladıktan Sonra İş Sahibinin Karşı Tarafla Sulh Olması Durumunda İş Sahibine ve Sulh Olunan Karşı Tarafa Açacağı Alacak Davası 
787
a. Giriş ve İlgili Mevzuat 
787
b. Görev 
787
c. Yetki 
788
d. Davacı – Davalı 
788
e. Yargılama Usulü 
789
aa. Delillerin Değerlendirilmesi 
789
bb. Zamanaşımı Süreleri 
790
cc. İbraya Yönelik Anlaşmaların Etkisi 
791
dd. Dava Türü ve Değeri 
791
ff. İhtiyati Tedbir/Haciz ve Geçici Ödemeler 
791
5. BÖLÜM KAMULAŞTIRMA HUKUKUNA İLİŞKİN DAVALAR
Av. Mehmet Ali GÖLCÜKLÜ
I. Giriş ve Mevzuat 
803
II. Kamulaştırma Yapmaya Yetkili Kurumlar 
805
III. Kamulaştırılabilecek Taşınmazlar 
806
IV. Kamulaştırmanın Şartları 
806
V. Kamulaştırma Kanunundan Doğan Davalar 
807
A. İrtifak Hakkı Tesisi Davaları (2942 sk. 4.madde) 
807
1. Medeni Kanunda İrtifak Hakkı 
807
2. Kamulaştırma Kanununda İrtifak Hakkı 
808
3. İrtifak Hakkı Nasıl Tesis Edilir? 
809
4. İrtifak Hakkı Hangi İdare Adına Tescil Edilir? 
810
5. İrtifak Hakkının Kaldırılması 
811
6. İrtifak Hakkı Kamulaştırma Bedelinin Hesaplanması 
811
B. Taşınmaz Bedelinin Tespiti ve Tescil Davaları (2942 Sk. 10. m.) 
824
C. Kamulaştırmadan Artan İşe Yaramaz Kısmın Bedelinin Tahsili Davaları (2942 Sk. 12/5. m.) 
836
D. Baraj Mücavirinde Kalan Taşınmaz Bedellerinin Tahsili Davaları (2942 Sk. 12/6. m.) 
839
E. Maddi Hatalara Karşı Düzeltim Davaları (2942 S.K. 14. m.) 
844
F. Kamulaştırma İşleminin İptali Davaları (2942 Sk. 14. m.) 
846
G. Tapulu, Ancak Mülkiyeti İhtilaflı Taşınmazların Bedelinin Tespiti ve Tescil Davaları (2942 Sk. 18. m.) 
850
H. Tapusuz Taşınmazların Bedelinin Tespiti ve Tescili Davaları 
854
I. Zilyede Ödenen Bedele İstihkak Davaları (2942 Sk. 19/8 m.) 
860
İ. Kamulaştırmadan Vazgeçme Halinde Açılacak Davalar (2942 S.K. 21. m.) 
863
J. Taşınmazın Olduğu Gibi Bırakılması Halinde Açılacak Geri Alma Davaları (2942 Sk. 23. m.) 
867
K. Geri Verilecek Kamulaştırma Bedelinden Düşülecek Hasara İlişkin Davalar (2942 Sk. 24. m.) 
872
L. Acele Kamulaştırma Davaları (2942 Sk. 27. m.) 
875
M. Kamu Tüzel Kişi ve Kurumları Arasında Mal Devirleri İçin Danıştay’da Açılacak Davalar 
879
N. Avukat, Dava Vekili veya Diğer Görevlilere Sağlanan Yararların Geri İstenmesi Davaları 
884
O. Kamulaştırılan Taşınmaza Kesilen Mükerrer Tapunun İptali Davaları 
884
Ö. (9/10/1956 – 4/11/1983) Tarihleri Arasında Kamulaştırmasız El Konulan Taşınmazlar İçin Açılacak Davalar (2942 Sk. geç. 6 m.) 
887
P. 04.11.1983 den Sonra Gerçekleşen Kamulaştırmasız El Atmalar Sebebiyle Açılacak Davalar 
895
VI. Kamulaştırmasız El Atma Davaları 
895
A. 09.10.1956 Tarihinden Önceki Dönem 
895
B. 09.10.1956 – 04.11.1983 Tarihleri Arasındaki Dönem 
896
C. 04.11.1983 Tarihinden Sonraki Dönem 
896
1. Kamulaştırmasız Fiili El Atma Davaları 
897
a. Fiili El Atmanın Şartları 
897
b. Kamulaştırmasız El Atma Davalarında Davacı 
898
c. Kamulaştırmasız El Atma Davalarında Davalı 
899
d. Kamulaştırmasız El Atma Davalarında Yetkili Mahkeme 
899
aa. Müdahalenin Men’i Davalarında Yetkili Mahkeme 
899
bb. Bedel Davalarında Yetkili Mahkeme 
899
e. Kamulaştırmasız El Atma Davalarında Görevli Mahkeme 
900
f. Kamulaştırmasız Elatma Davalarında Yargılama Usulü 
901
g. Kamulaştırmasız El Atma Davalarında Zamanaşımı 
901
2. Kamulaştırmasız Hukuki El Atma Davaları 
903
a. Hukuki El Atmanın Şartları 
903
b. Problem 2942 sayılı Kanuna Eklenen Ek Madde ile Çözülmüştür 
904
c. Hukuki El Atma Davalarında Davacı 
907
d. Hukuki El Atma Davalarında Davalı 
907
e. Hukuki El Atma Davalarında Görevli Mahkeme 
908
f. Hukuki El Atma Davalarında Harç ve Avukatlık Ücreti 
908
VII. Ecrimisil Davaları 
910
A. Ecrimisil Nedir? 
910
B. Ecrimisil Davalarında Yetkili Mahkeme 
911
C. Ecrimisil Davalarında Görevli Mahkeme 
911
D. Arsa Vasfındaki Taşınmazlarda Ecrimisil Hesabı 
911
E. Arazi Vasfındaki Taşınmazlarda Ecrimisil Hesabı 
912
F. Kamulaştırmasız El Koyma Tazminatı İle Ecrimisil Davaları Birlikte Açılabilir 
913
G. Ecrimisil Davalarında Harç ve Avukatlık Ücreti 
916
H. Ecrimisil Davalarında Zamanaşımı 
916
Kaynakça 
919
İçtihat Dizini 
931
Dilekçe Dizini 
947
Kavram Dizini 
949