Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
R Programı ile
Temel İstatistiksel Yöntemler
Uygulamalı İstatistik – İstatistik Yöntemler
Kasım 2020 / 2. Baskı / 480 Syf.
Fiyatı: 69.00 TL
4 günde kargoya verilir.
 
Sepete Ekle
   

Güncellenmiş 2. Baskısını yapan kitap İstatistik bölümü başta olmak üzere Matematik, Gıda Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Biyoloji, İktisat, Sosyoloji vb. bölümlerde verilen "Temel İstatistik Yöntemler", "Uygulamalı İstatistik", "İstatistiksel Çıkarım" ve "İstatistik" vb. derslerine uygun olarak temel seviyede ve öğrencilerin anlayacağı şekilde bol örnek çözümlü her bölümün sonunda internetten ücretsiz olarak indirilebilen R paket programı uygulamaları verilmiştir. Ayrıca istatistik yöntemlere ihtiyaç duyan araştırmacılara da temel seviyede bilgi vermektedir.

Kitap, ders kitabı olarak hazırlanmış olmasına karşın konu ile ilgili kendini geliştirmek isteyenlere de kaynak olacaktır.

Konu Başlıkları
İstatistiğe Giriş ve Temel Kavramlar
Örnekleme Dağılımları
Tahmin
Güven Aralıkları
Hipotez Testleri
Normallik Testleri
Ki–Kare Dağılımına Dayanan Hipotez Testleri
Korelasyon Çözümlemesi
Regresyon Çözümlemesi
Varyans Analizi
Barkod: 9789750263682
Yayın Tarihi: Kasım 2020
Baskı Sayısı:  2
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 480
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
İkinci Baskıya Önsöz  5
Önsöz  7
Şekiller Listesi  15
Tablolar Listesi  19
Birinci Bölüm
İSTATİSTİĞE GİRİŞ VE TEMEL KAVRAMLAR
1.1 İstatistiğin Tanımı  21
1.2 Araştırmadaki Temel Kavramlar  23
İkinci Bölüm
ÖRNEKLEME DAĞILIMLARI
2.1 Giriş  27
2.2 Çeşitli Örnekleme Dağılımları  28
2.2.1 Normal Dağılım  28
2.2.1.1 Merkezi Limit Teoremi  41
2.2.2 Ki–Kare (Chi–square, ) Dağılımı  42
2.2.3 t–Dağılımı  46
2.2.4 F Dağılımı  52
2.3 Örneklem Ortalaması ve Varyansı  55
2.4 Bir İstatistiğin Örnekleme Dağılımının Oluşturulması  56
2.5 Örneklem Ortalamasının Örnekleme Dağılımı  57
2.6 ’nın Örnekleme Dağılımı ve Standart Hata  60
2.7 Örneklem Oranının Örnekleme Dağılımı  62
2.8 R Paket Programı Uygulaması  65
2.9 Alıştırmalar  77
Üçüncü Bölüm
TAHMİN
3.1 Giriş  83
3.2 Nokta Tahmini  83
3.3 Tek Kitle Parametresi İçin Aralık Tahminleri (Güven Aralıkları)  84
3.3.1 Kitle Ortalaması İçin Güven Aralığı  84
3.3.1.1 Kitle Varyansının Bilindiği Durumda Kitle Ortalaması İçin Güven Aralığı  85
3.3.1.2 Kitle Varyansının Bilinmediği Durumda Kitle Ortalaması İçin Güven Aralığı  92
3.3.2 Kitle Varyansı ve Standart Sapması İçin Aralık Tahmini  96
3.3.3 Kitle Oranı İçin Güven Aralığı  99
3.4 Bağımsız İki Kitleye İlişkin Güven Aralıkları  102
3.4.1 Bağımsız İki Kitle Ortalamaları Arasındaki Fark İçin Güven Aralığı  102
3.4.1.1 Kitle Varyanslarının Bilindiği Durumda Ortalamalar Arasındaki Fark İçin Güven Aralığı  103
3.4.1.2 Kitle Varyanslarının Bilinmediği Durumda Kitle Ortalamaları Arasındaki Fark için Güven Aralığı  105
3.4.2 İki Oran Arasındaki Fark için Güven Aralığı  113
3.5 R Paket Programı Uygulamaları  116
3.6 Alıştırmalar  121
Dördüncü Bölüm
HİPOTEZ TESTLERİ
4.1 Giriş  127
4.2 Hipotezlerin Oluşturulması  128
4.3 Karar Kuralı ve Hata Tipleri  130
4.4 Hipotez Testinin Adımları  136
4.5 Normallik Testleri  137
4.5.1 Kolmogorov–Smirnov Testi  137
4.5.2 Lilliefors Testi  140
4.5.3 Shapiro–Wilk Testi  144
4.6 Tek Kitle Parametreleri ile ilgili Hipotez Testleri  146
4.6.1 Normal Dağılımlı Kitlelerde Ortalamaya İlişkin Hipotez Testleri  147
4.6.1.1 Kitle Varyansı Bilindiğinde Kitle Ortalamasına İlişkin Hipotez Testleri  147
4.6.1.2 Kitle Varyansı Bilinmediğinde Ortalamaya İlişkin Hipotez Testleri  154
4.6.1.3 Kitle Ortalaması İle İlgili Testlerin Şematik Gösterimi  161
4.6.2 Normal Dağılımlı Olmayan Kitlelerde Hipotez Testi  163
4.6.3 Kitle Varyansına İlişkin Hipotez Testi  163
4.6.4 Kitle Oranı İçin Hipotez Testi  168
4.7 Bağımsız İki Kitle Parametresi İle İlgili Hipotez Testleri  171
4.7.1 İki Kitle Varyansına İlişkin Hipotez Testleri  171
4.7.2 İki Kitle Ortalaması Arasındaki Fark için Hipotez Testleri  174
4.7.2.1 Kitle Varyanslarının Bilindiği Durumda Kitle Ortalamaları Arasındaki Fark için Hipotez Testi  175
4.7.2.2 Kitle Varyanslarının Bilinmediği Durumda Kitle Ortalamaları Arasındaki Fark için Hipotez Testi  178
4.7.3 İki Kitle Oranının Farkına İlişkin Hipotez Testi  189
4.8 Bağımlı İki Kitle Parametresi ile İlgili Testler  195
4.8.1 Eşler Arası Fark için Hipotez Testi  195
4.9 R Paket Programı Uygulamaları  200
4.10 Alıştırmalar  210
Beşinci Bölüm
Kİ–KARE DAĞILIMINA DAYANAN HİPOTEZ TESTLERİ
5.1 Giriş  217
5.2 Uyum İyiliği Testleri  218
5.3 Çapraz Tablolarda Ki–kare Testleri  230
5.3.1 Çapraz Tablolarda Bağımsızlık Testi  233
5.3.2 Çapraz Tablolarda Homojenlik Testi  239
5.3.3 2x2 Çapraz Tablolarında 2 Testleri  242
5.4 Çapraz Tablolara İlişkin İlişki Katsayıları  249
5.4.1 Phi ( ) Katsayısı  249
5.4.2 Olumsallık Katsayısı  250
5.4.3 Cramer’in V katsayısı  250
5.5 R Paket Programı Uygulaması  251
5.6 Alıştırmalar  263
Altıncı Bölüm
KORELASYON ÇÖZÜMLEMESİ
6.1 Giriş  269
6.2 Korelasyon Katsayısı  269
6.3 Korelasyon Katsayısının Anlamlılığının Testi (Önem Kontrolü)  274
6.4 Kitle Korelasyon Katsayısı İçin Güven Aralığı  281
6.5 Spearman’ın Sıra (Rank) Korelasyon Katsayısı  283
6.6 R Paket Programı Uygulaması  285
6.7 Alıştırmalar  289
Yedinci Bölüm
REGRESYON ÇÖZÜMLEMESİ
7.1 Giriş  293
7.2 Değişkenler Arasındaki İlişkiler  293
7.3 Tarihçe  295
7.4 Regresyon Çözümlemesi  296
7.5 Basit Doğrusal Regresyon Modeli  297
7.6 En Küçük Kareler Yöntemi  300
7.7 Hata Terimlerinin Varyansının Tahmini  306
7.8 En Küçük Kareler Tahmin Edicilerinin Özellikleri  308
7.9 Regresyon Katsayıları için Hipotez Testleri  310
7.10 Regresyon Katsayıları için Güven Aralıkları  315
7.11 X’in Belirli Bir Değerinde Y’nin Tahmini  318
7.11.1 Herhangi Bir X değeri için Bağımlı Değişkenin Ortalamasına İlişkin Güven Aralığı ve Güven Şeritleri  318
7.11.2 Bağımlı Değişkenin Yeni Bir Değeri İçin Güven Aralığı  323
7.12 Açıklanan ve Açıklanamayan Değişim  324
7.12.1 Belirtme (Açıklayıcılık) Katsayısı (R2)  327
7.13 Varyans Çözümlemesi ve F Testi  329
7.14 Çoklu Doğrusal Regresyon ve Parametre Tahminleri  337
7.14.1 Çoklu Regresyonda Hata Varyansının ve Varyans–Kovaryans Matrisinin Tahmini  341
7.14.2 Çoklu Regresyonda Hipotez Testleri ve Güven Aralıkları  345
7.14.3 Çoklu Regresyonda Belirtme Katsayısı ve Düzeltilmiş Belirtme Katsayısı  349
7.14.4 Çoklu Regresyonda Varyans Çözümlemesi  351
7.15 R Paket Programı Uygulaması  354
7.16 Alıştırmalar  358
Sekizinci Bölüm
VARYANS ÇÖZÜMLEMESİ
8.1 Giriş  365
8.2 Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA)  365
8.3 Varyansların Homojenliğine İlişkin Testler  370
8.3.1 Levene Testi  370
8.3.2 Bartlett Testi  373
8.4 Çoklu Karşılaştırmalar  379
8.5 Rastgele Blok Düzeni  383
8.6 İki Yönlü Varyans Analizi  390
8.7 Tek Yönlü Kovaryans Analizi (ANCOVA)  398
8.8 R Paket Programı Uygulamaları  409
8.9 Alıştırmalar  429
EKLER BÖLÜMÜ  435
Alıştırmaların Yanıtları  455
Kaynaklar  473
Dizin  477
 


Özkan Ünver ...
Eylül 2019
58.00 TL
Sepete Ekle
K. Mert Çubukçu
Kasım 2020
38.00 TL
Sepete Ekle
Semra Oral Erbaş
Ekim 2020
67.00 TL
Sepete Ekle
Ekrem Yıldız
Eylül 2020
30.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
İkinci Baskıya Önsöz  5
Önsöz  7
Şekiller Listesi  15
Tablolar Listesi  19
Birinci Bölüm
İSTATİSTİĞE GİRİŞ VE TEMEL KAVRAMLAR
1.1 İstatistiğin Tanımı  21
1.2 Araştırmadaki Temel Kavramlar  23
İkinci Bölüm
ÖRNEKLEME DAĞILIMLARI
2.1 Giriş  27
2.2 Çeşitli Örnekleme Dağılımları  28
2.2.1 Normal Dağılım  28
2.2.1.1 Merkezi Limit Teoremi  41
2.2.2 Ki–Kare (Chi–square, ) Dağılımı  42
2.2.3 t–Dağılımı  46
2.2.4 F Dağılımı  52
2.3 Örneklem Ortalaması ve Varyansı  55
2.4 Bir İstatistiğin Örnekleme Dağılımının Oluşturulması  56
2.5 Örneklem Ortalamasının Örnekleme Dağılımı  57
2.6 ’nın Örnekleme Dağılımı ve Standart Hata  60
2.7 Örneklem Oranının Örnekleme Dağılımı  62
2.8 R Paket Programı Uygulaması  65
2.9 Alıştırmalar  77
Üçüncü Bölüm
TAHMİN
3.1 Giriş  83
3.2 Nokta Tahmini  83
3.3 Tek Kitle Parametresi İçin Aralık Tahminleri (Güven Aralıkları)  84
3.3.1 Kitle Ortalaması İçin Güven Aralığı  84
3.3.1.1 Kitle Varyansının Bilindiği Durumda Kitle Ortalaması İçin Güven Aralığı  85
3.3.1.2 Kitle Varyansının Bilinmediği Durumda Kitle Ortalaması İçin Güven Aralığı  92
3.3.2 Kitle Varyansı ve Standart Sapması İçin Aralık Tahmini  96
3.3.3 Kitle Oranı İçin Güven Aralığı  99
3.4 Bağımsız İki Kitleye İlişkin Güven Aralıkları  102
3.4.1 Bağımsız İki Kitle Ortalamaları Arasındaki Fark İçin Güven Aralığı  102
3.4.1.1 Kitle Varyanslarının Bilindiği Durumda Ortalamalar Arasındaki Fark İçin Güven Aralığı  103
3.4.1.2 Kitle Varyanslarının Bilinmediği Durumda Kitle Ortalamaları Arasındaki Fark için Güven Aralığı  105
3.4.2 İki Oran Arasındaki Fark için Güven Aralığı  113
3.5 R Paket Programı Uygulamaları  116
3.6 Alıştırmalar  121
Dördüncü Bölüm
HİPOTEZ TESTLERİ
4.1 Giriş  127
4.2 Hipotezlerin Oluşturulması  128
4.3 Karar Kuralı ve Hata Tipleri  130
4.4 Hipotez Testinin Adımları  136
4.5 Normallik Testleri  137
4.5.1 Kolmogorov–Smirnov Testi  137
4.5.2 Lilliefors Testi  140
4.5.3 Shapiro–Wilk Testi  144
4.6 Tek Kitle Parametreleri ile ilgili Hipotez Testleri  146
4.6.1 Normal Dağılımlı Kitlelerde Ortalamaya İlişkin Hipotez Testleri  147
4.6.1.1 Kitle Varyansı Bilindiğinde Kitle Ortalamasına İlişkin Hipotez Testleri  147
4.6.1.2 Kitle Varyansı Bilinmediğinde Ortalamaya İlişkin Hipotez Testleri  154
4.6.1.3 Kitle Ortalaması İle İlgili Testlerin Şematik Gösterimi  161
4.6.2 Normal Dağılımlı Olmayan Kitlelerde Hipotez Testi  163
4.6.3 Kitle Varyansına İlişkin Hipotez Testi  163
4.6.4 Kitle Oranı İçin Hipotez Testi  168
4.7 Bağımsız İki Kitle Parametresi İle İlgili Hipotez Testleri  171
4.7.1 İki Kitle Varyansına İlişkin Hipotez Testleri  171
4.7.2 İki Kitle Ortalaması Arasındaki Fark için Hipotez Testleri  174
4.7.2.1 Kitle Varyanslarının Bilindiği Durumda Kitle Ortalamaları Arasındaki Fark için Hipotez Testi  175
4.7.2.2 Kitle Varyanslarının Bilinmediği Durumda Kitle Ortalamaları Arasındaki Fark için Hipotez Testi  178
4.7.3 İki Kitle Oranının Farkına İlişkin Hipotez Testi  189
4.8 Bağımlı İki Kitle Parametresi ile İlgili Testler  195
4.8.1 Eşler Arası Fark için Hipotez Testi  195
4.9 R Paket Programı Uygulamaları  200
4.10 Alıştırmalar  210
Beşinci Bölüm
Kİ–KARE DAĞILIMINA DAYANAN HİPOTEZ TESTLERİ
5.1 Giriş  217
5.2 Uyum İyiliği Testleri  218
5.3 Çapraz Tablolarda Ki–kare Testleri  230
5.3.1 Çapraz Tablolarda Bağımsızlık Testi  233
5.3.2 Çapraz Tablolarda Homojenlik Testi  239
5.3.3 2x2 Çapraz Tablolarında 2 Testleri  242
5.4 Çapraz Tablolara İlişkin İlişki Katsayıları  249
5.4.1 Phi ( ) Katsayısı  249
5.4.2 Olumsallık Katsayısı  250
5.4.3 Cramer’in V katsayısı  250
5.5 R Paket Programı Uygulaması  251
5.6 Alıştırmalar  263
Altıncı Bölüm
KORELASYON ÇÖZÜMLEMESİ
6.1 Giriş  269
6.2 Korelasyon Katsayısı  269
6.3 Korelasyon Katsayısının Anlamlılığının Testi (Önem Kontrolü)  274
6.4 Kitle Korelasyon Katsayısı İçin Güven Aralığı  281
6.5 Spearman’ın Sıra (Rank) Korelasyon Katsayısı  283
6.6 R Paket Programı Uygulaması  285
6.7 Alıştırmalar  289
Yedinci Bölüm
REGRESYON ÇÖZÜMLEMESİ
7.1 Giriş  293
7.2 Değişkenler Arasındaki İlişkiler  293
7.3 Tarihçe  295
7.4 Regresyon Çözümlemesi  296
7.5 Basit Doğrusal Regresyon Modeli  297
7.6 En Küçük Kareler Yöntemi  300
7.7 Hata Terimlerinin Varyansının Tahmini  306
7.8 En Küçük Kareler Tahmin Edicilerinin Özellikleri  308
7.9 Regresyon Katsayıları için Hipotez Testleri  310
7.10 Regresyon Katsayıları için Güven Aralıkları  315
7.11 X’in Belirli Bir Değerinde Y’nin Tahmini  318
7.11.1 Herhangi Bir X değeri için Bağımlı Değişkenin Ortalamasına İlişkin Güven Aralığı ve Güven Şeritleri  318
7.11.2 Bağımlı Değişkenin Yeni Bir Değeri İçin Güven Aralığı  323
7.12 Açıklanan ve Açıklanamayan Değişim  324
7.12.1 Belirtme (Açıklayıcılık) Katsayısı (R2)  327
7.13 Varyans Çözümlemesi ve F Testi  329
7.14 Çoklu Doğrusal Regresyon ve Parametre Tahminleri  337
7.14.1 Çoklu Regresyonda Hata Varyansının ve Varyans–Kovaryans Matrisinin Tahmini  341
7.14.2 Çoklu Regresyonda Hipotez Testleri ve Güven Aralıkları  345
7.14.3 Çoklu Regresyonda Belirtme Katsayısı ve Düzeltilmiş Belirtme Katsayısı  349
7.14.4 Çoklu Regresyonda Varyans Çözümlemesi  351
7.15 R Paket Programı Uygulaması  354
7.16 Alıştırmalar  358
Sekizinci Bölüm
VARYANS ÇÖZÜMLEMESİ
8.1 Giriş  365
8.2 Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA)  365
8.3 Varyansların Homojenliğine İlişkin Testler  370
8.3.1 Levene Testi  370
8.3.2 Bartlett Testi  373
8.4 Çoklu Karşılaştırmalar  379
8.5 Rastgele Blok Düzeni  383
8.6 İki Yönlü Varyans Analizi  390
8.7 Tek Yönlü Kovaryans Analizi (ANCOVA)  398
8.8 R Paket Programı Uygulamaları  409
8.9 Alıştırmalar  429
EKLER BÖLÜMÜ  435
Alıştırmaların Yanıtları  455
Kaynaklar  473
Dizin  477
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020