Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
659 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname Kapsamında
İdari Uyuşmazlıkların Sulh Yoluyla Çözümü
– İdare Hukuku Monografileri –
Ekim 2020 / 1. Baskı / 124 Syf.
Fiyatı: 45.00 TL
4 günde kargoya verilir.
 
Sepete Ekle
   

Hukuk devleti olmanın bir gereği olarak idarenin her türlü eylem ve işlemine karşı yargı yoluna başvurulabilir. İdarenin işlem ve eylemlerine karşı yargı yoluna başvurmak ve işlem ve eylemlerden doğan zararları yargı aracılığıyla talep etmek güvenli bir yoldur.

Günümüzde yargı mercilerinin iş yükünün fazla olması, kişilerin taleplerine olması gerektiğinden daha geç ulaşmasına yol açmaktadır. İlgililerin yargılama neticesinde edinecekleri sonuçlara daha hızlı ulaşmalarını sağlamak amacıyla yargılamaya alternatif bazı çözüm yolları mevcuttur.

Uyuşmazlıkların mahkeme kararına gerek olmaksızın, tarafların aralarında yapmış oldukları bir sözleşmeyle sona ermesi anlamını taşıyan sulh, kişilerin bu taleplerine hizmet etmektedir. Sulh, hukukumuzda hem özel hukuktan kaynaklanan uyuşmazlıklar için hem de kamu hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıklar için çeşitli düzenlenmelerde yer almıştır.

Bu çalışma kapsamında, idarelerin taraf olduğu uyuşmazlıkların sulh yoluyla çözümü incelenmektedir. Çalışmayla, uygulamada pek çok ilgili tarafından bilinmeyen ancak bir ihtiyaç olarak ön plana çıkan "sulh" farklı boyutlarıyla ele alınmaktadır.

Konu Başlıkları
İdari Uyuşmazlığı Doğuran Hukuksal İlişki
İdarenin Taraf Olduğu Uyuşmazlıklar
Sulhün Etkisi
Sulh Anlaşması Tutanağının İnfazı
Sulh Başvurusu Yolunda Yer Alan Eksiklikler
Barkod: 9789750263200
Yayın Tarihi: Ekim 2020
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 124
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Kısaltmalar  11
GİRİŞ  13
I. BÖLÜM
İDARİ UYUŞMAZLIK KAVRAMI VE
İDARİ UYUŞMAZLIĞI DOĞURAN HUKUKSAL İLİŞKİ
A. İDARİ UYUŞMAZLIĞI DOĞURAN HUKUKSAL İLİŞKİ  15
1. İdari İşlemler ve İdari İşlemlerin Tasnifi  15
a. İcrai Olan ve Olmayan İşlemler  20
aa. İcrai İşlemler  20
ab. İcrai Olmayan İşlemler  21
b. Zincir İşlem – Ayrılabilir İşlem Kuramları  25
c. Nihai Olan ve Olmayan İşlemler  30
2. İdari Eylemler  31
3. İdari Sözleşmeler  33
B. İDARENİN TARAF OLDUĞU UYUŞMAZLIKLAR  35
1. Genel Olarak Uyuşmazlık Kavramı  35
2. İdare ile Özel Kişiler Arasındaki Uyuşmazlık Türleri  37
a. İdarenin Taraf Olduğu Özel Hukuka Tabi Uyuşmazlıklar  37
b. İdarenin Taraf Olduğu Kamu Hukukundan Kaynaklanan Uyuşmazlıklar  40
ba. İdari İşlemlerin Hukuka Aykırılığı İddiasından Doğan Uyuşmazlıklar  40
bb. İdari İşlemlerden Doğan Zararların Giderilmesi Talebinden Doğan Uyuşmazlıklar  41
bc. İdari Eylemlerden Doğan Zararların Giderilmesi Talebinden Doğan Uyuşmazlıklar  43
bd. İdari Sözleşmelerden Doğan Uyuşmazlıklar  45
II. BÖLÜM
659 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME KAPSAMINDA
İDARİ UYUŞMAZLIKLARDA SULH, USULÜ, ETKİSİ VE SONUÇLARI
A. İDARİ UYUŞMAZLIKLARIN SULH YOLU İLE GİDERİLMESİ  49
1. Sulh Kavramı  49
2. İdari Uyuşmazlıkların Sulh ve Sulh Benzeri Kurumlarla Çözümüne İlişkin Yasal Düzenlemeler  51
B. 659 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME KAPSAMINDA İDARİ UYUŞMAZLIKLARDA SULH  57
1. İdari İşlemler Dolayısıyla Haklarının İhlal Edildiğini İddia Edenlerin Yaptığı Sulh Başvurusu  60
2. İdari Eylemler Dolayısıyla Haklarının İhlal Edildiğini İddia Edenlerin Yaptığı Sulh Başvurusu  63
3. İdari Sözleşmeler Dolayısı İle Haklarının İhlal Edildiğini Düşünen Tarafın Yaptığı Sulh Başvurusu  65
C. SULH USULÜ  67
1. Sulh Başvurusu ve Süresi  67
2. Sulh Başvurusunun Yapılmasının Etkisi  71
a. İdari Uyuşmazlıklarda Sulh Yoluna Gidilmesinin Etkisi  72
b. Başvurunun Altmış Gün İçinde Sonuçlandırılması Gerekliliği Açısından  72
c. İdari Uyuşmazlıklarda Sulh Başvurusunun Yapılmasının Kanuni Sürelere Etkisi  73
d. Başvurunun Sonuçlandırılmadan Dava Yoluna Gidilememesi Açısından  76
D. SULH BAŞVURUSUNUN İNCELENMESİ  77
1. Başvuru Üzerine İdari Birim Tarafından İlk İnceleme  77
2. Hukuki Uyuşmazlık Değerlendirme Komisyonu Tarafından Yapılacak İnceleme  79
E. SULH BAŞVURUSUNUN SONUÇLANDIRILMASI  81
1. Başvurunun Olumsuz Sonuçlanması  81
2. Başvurunun Olumlu Sonuçlandırılması – Sulh Anlaşması Tutanağı  84
F. SULHUN ETKİSİ  86
1. Uyuşmazlık Konusunun Ortadan Kaldırılması  86
2. Sulh Anlaşmasının İlam Niteliğinde Belge Olması  88
3. Sulhe Konu Olan Anlaşma Hususunun Yeniden Dava Konusu Yapılamaması  90
G. SULHÜN GEÇERSİZLİĞİ  92
H. SULH ANLAŞMASI TUTANAĞININ İNFAZI  94
III. BÖLÜM
SULH BAŞVURUSU YOLUNDA YER ALAN EKSİKLİKLER
A. SULH BAŞVURUSUNDA BULUNMANIN “İHTİYARİLİĞİ”  99
1. İdari İşlemlerden Doğan Zararların Giderilmesi Talebinde Sulh Başvurusunun İhtiyariliği  99
2. İdari Eylemlerden Doğan Zararların Giderilmesi Talebinde Sulh Başvurusunun “İhtiyariliği”– “Ön Karar” Zorunluluğu  100
B. SULH BAŞVURUSU SONUÇLANMADAN DAVA AÇILMAMASI MESELESİ  103
C. SULH BAŞVURUSU SÜRECİNİN GİZLİLİĞİNİN GEREKLİLİĞİ  105
1. Avukatlık – Vekil Sıfatı Perspektifinden Hukuki Uyuşmazlık Değerlendirme Komisyonu Üyeliği  105
2. Sulh Dosyasının Olası Bir Davada Delil Niteliği  109
Sonuç  113
Kaynakça  119
Kavram Dizini  123
 


Zehra Karakuş Işık
Ocak 2021
53.00 TL
Sepete Ekle
Prof. Dr. Tayfun Akgüner
Ocak 2021
130.00 TL
Sepete Ekle
Rona Aybay
Ekim 2020
65.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Kısaltmalar  11
GİRİŞ  13
I. BÖLÜM
İDARİ UYUŞMAZLIK KAVRAMI VE
İDARİ UYUŞMAZLIĞI DOĞURAN HUKUKSAL İLİŞKİ
A. İDARİ UYUŞMAZLIĞI DOĞURAN HUKUKSAL İLİŞKİ  15
1. İdari İşlemler ve İdari İşlemlerin Tasnifi  15
a. İcrai Olan ve Olmayan İşlemler  20
aa. İcrai İşlemler  20
ab. İcrai Olmayan İşlemler  21
b. Zincir İşlem – Ayrılabilir İşlem Kuramları  25
c. Nihai Olan ve Olmayan İşlemler  30
2. İdari Eylemler  31
3. İdari Sözleşmeler  33
B. İDARENİN TARAF OLDUĞU UYUŞMAZLIKLAR  35
1. Genel Olarak Uyuşmazlık Kavramı  35
2. İdare ile Özel Kişiler Arasındaki Uyuşmazlık Türleri  37
a. İdarenin Taraf Olduğu Özel Hukuka Tabi Uyuşmazlıklar  37
b. İdarenin Taraf Olduğu Kamu Hukukundan Kaynaklanan Uyuşmazlıklar  40
ba. İdari İşlemlerin Hukuka Aykırılığı İddiasından Doğan Uyuşmazlıklar  40
bb. İdari İşlemlerden Doğan Zararların Giderilmesi Talebinden Doğan Uyuşmazlıklar  41
bc. İdari Eylemlerden Doğan Zararların Giderilmesi Talebinden Doğan Uyuşmazlıklar  43
bd. İdari Sözleşmelerden Doğan Uyuşmazlıklar  45
II. BÖLÜM
659 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME KAPSAMINDA
İDARİ UYUŞMAZLIKLARDA SULH, USULÜ, ETKİSİ VE SONUÇLARI
A. İDARİ UYUŞMAZLIKLARIN SULH YOLU İLE GİDERİLMESİ  49
1. Sulh Kavramı  49
2. İdari Uyuşmazlıkların Sulh ve Sulh Benzeri Kurumlarla Çözümüne İlişkin Yasal Düzenlemeler  51
B. 659 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME KAPSAMINDA İDARİ UYUŞMAZLIKLARDA SULH  57
1. İdari İşlemler Dolayısıyla Haklarının İhlal Edildiğini İddia Edenlerin Yaptığı Sulh Başvurusu  60
2. İdari Eylemler Dolayısıyla Haklarının İhlal Edildiğini İddia Edenlerin Yaptığı Sulh Başvurusu  63
3. İdari Sözleşmeler Dolayısı İle Haklarının İhlal Edildiğini Düşünen Tarafın Yaptığı Sulh Başvurusu  65
C. SULH USULÜ  67
1. Sulh Başvurusu ve Süresi  67
2. Sulh Başvurusunun Yapılmasının Etkisi  71
a. İdari Uyuşmazlıklarda Sulh Yoluna Gidilmesinin Etkisi  72
b. Başvurunun Altmış Gün İçinde Sonuçlandırılması Gerekliliği Açısından  72
c. İdari Uyuşmazlıklarda Sulh Başvurusunun Yapılmasının Kanuni Sürelere Etkisi  73
d. Başvurunun Sonuçlandırılmadan Dava Yoluna Gidilememesi Açısından  76
D. SULH BAŞVURUSUNUN İNCELENMESİ  77
1. Başvuru Üzerine İdari Birim Tarafından İlk İnceleme  77
2. Hukuki Uyuşmazlık Değerlendirme Komisyonu Tarafından Yapılacak İnceleme  79
E. SULH BAŞVURUSUNUN SONUÇLANDIRILMASI  81
1. Başvurunun Olumsuz Sonuçlanması  81
2. Başvurunun Olumlu Sonuçlandırılması – Sulh Anlaşması Tutanağı  84
F. SULHUN ETKİSİ  86
1. Uyuşmazlık Konusunun Ortadan Kaldırılması  86
2. Sulh Anlaşmasının İlam Niteliğinde Belge Olması  88
3. Sulhe Konu Olan Anlaşma Hususunun Yeniden Dava Konusu Yapılamaması  90
G. SULHÜN GEÇERSİZLİĞİ  92
H. SULH ANLAŞMASI TUTANAĞININ İNFAZI  94
III. BÖLÜM
SULH BAŞVURUSU YOLUNDA YER ALAN EKSİKLİKLER
A. SULH BAŞVURUSUNDA BULUNMANIN “İHTİYARİLİĞİ”  99
1. İdari İşlemlerden Doğan Zararların Giderilmesi Talebinde Sulh Başvurusunun İhtiyariliği  99
2. İdari Eylemlerden Doğan Zararların Giderilmesi Talebinde Sulh Başvurusunun “İhtiyariliği”– “Ön Karar” Zorunluluğu  100
B. SULH BAŞVURUSU SONUÇLANMADAN DAVA AÇILMAMASI MESELESİ  103
C. SULH BAŞVURUSU SÜRECİNİN GİZLİLİĞİNİN GEREKLİLİĞİ  105
1. Avukatlık – Vekil Sıfatı Perspektifinden Hukuki Uyuşmazlık Değerlendirme Komisyonu Üyeliği  105
2. Sulh Dosyasının Olası Bir Davada Delil Niteliği  109
Sonuç  113
Kaynakça  119
Kavram Dizini  123
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020