Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Su Ürünleri Mevzuatı
Eylül 2007 / 2. Baskı / 644 Syf.
Fiyatı: 46.50 TL
İndirimli: 25.00 TL (%47)
Stokta sınırlı sayıda bulunmaktadır (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

Önemli bir besin kaynağı olan su ürünleri, canlı doğal kaynaklar arasında yer almaktadır. Su ürünleri üretiminin devamlılığının sağlanması, su ürünleri stoklarının ve bulundukları ortamın korunmasını zorunlu kılmaktadır.

Konuya ilişkin düzenlemeleri içeren mevzuatın doğru olarak uygulanması, bilinmesi ve yorumlanması büyük önem taşımaktadır. Cumhuriyet Savcısı Seyfullah ÇAKMAK ve Yargıtay Tetkik Hakimi Hüseyin ÇOLAK tarafından hazırlanan bu eserin; su ürünleri mevzuatının uygulanmasında ortaya çıkan hukuki sorunların çözümü ve doğru olarak yorumlanmasına ışık tutacak, kontrol hizmetlerinde görev alan Bakanlığımız personeli ve diğer kamu personelinin başvuracağı temel bir kaynak niteliğindedir.

Konu Başlıkları
Su Ürünleri İstihsali
Patlayıcı ve Zararlı Maddeler Kullanma Yasağı
Sulara Zararlı Madde Dökülmesi
Yabancıların Su Ürünleri İstihsali Yasağı
Genel Yasaklar, Tahditve Mükellefiyetler
Trolle Su Ürünleri Avcılığı
Muhakeme Usulü
İdari Yaptırım Usulü ve Kanun Yolu
İdari Para Cezalarında Zamanaşımı
37
1 ve 37
2 numaralı Sirkülerin 1380 Sayılı Yasaya Muhalefet Fiilleri Açısından Değerlendirilmesi Tartışılması
Barkod: 9789750205538
Yayın Tarihi: Eylül 2007
Baskı Sayısı:  2
Ebat: 16x23
Sayfa Sayısı: 644
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İkinci Baskıya Önsöz  5
SUNUŞ (1.BASKI)  7
Birinci Baskıya Önsöz  9
İçindekiler  11
Kısaltmalar  15
1. GİRİŞ  17
1.1. Genel Açıklamalar  23
2. SU ÜRÜNLERİ İSTİHSALİ  34
2.1. Su Ürünleri İstihsal Ruhsatı  34
2.1.1. Ruhsat Tezkeresi  34
2.1.1.1. Genel Olarak  36
2.1.1.2. Ruhsat Tezkeresi Alma Koşulları  38
2.1.1.3. 1380 Sayılı Yasanın 36/1. Fıkra a/1-1. bendi  39
2.1.1.4. 1380 Sayılı Yasanın 36/1. Fıkra a/1-2. bendi  41
2.1.1.5. 1380 Sayılı Yasanın 36/1. Fıkra a/1-3. bendi  44
2.1.1.6. 1380 Sayılı Yasanın 36/1. Fıkra a/1-4. bendi  45
2.1.1.7. 1380 Sayılı Yasanın 36/1. Fıkra a/1-5. bendi  47
2.2. Yargıtay Kararları  48
2.3. Su Ürünleri İstihsal Yerleri  51
2.3.1. Kamu Tüzel Kişilerine Ait İstihsal Yerlerinin Kiralanması  51
2.3.2. İstihsal Yerlerinin Sınırlandırılması-Yeni İstihsal Yerleri  53
2.3.3. İstihsal Yerlerindeki Değişiklikler-1380 sayılı yasanın 7. Maddesi Delaletiyle 36/1. Fıkra b bendi  54
2.3.3.1. Açıklama  55
2.3.3.2. Yargıtay Kararları  65
2.3.4. Baraj ve Sun'i Göllerde Alınacak Tedbirler  77
2.3.5. Su Ürünlerini Zarardan Koruyacak Tedbirler  78
2.3.6. Kamu Tüzel Kişilerine Ait Dalyanlardan Geçiş  78
2.3.7. Dalyan Civarındaki Voli Yerlerinden Faydalanma  78
2.3.8. Özel Mülkiyetteki Dalyan ve Voli Yerleri ile Bunların Kamulaştırılması  78
2.3.9. Yetiştiricilik  79
3. GELİŞTİRME, TEŞVİK VE HİMAYE  83
4. YASAKLAR VE ZABITA HÜKÜMLERİ  85
4.1. Patlayıcı ve Zararlı Maddeler Kullanma Yasağı  85
4.1.1. Açıklama  86
4.1.2. Yargıtay Kararları  93
4.2. Sulara Zararlı Madde Dökülmesi  98
4.2.1. Açıklama  99
4.2.2. Yargıtay Kararları  107
4.3. Yabancıların Su Ürünleri İstihsali Yasağı  108
4.3.1. Açıklama  108
4.3.3. Yargıtay Kararları  110
4.4. Akarsularda Engellemeler Yapılması Yasağı  110
4.4.1. Açıklama  112
4.5.1. 1380 SK 23/a Bendi Delaletiyle 36/1. Fıkra h-1. Maddesi  112
4.5.1.1. Açıklama  115
4.5.1.2. Yargıtay Kararları  122
4.5.2. 1380 Sayılı Yasanın 23/b-1. Bendi Delaletiyle 36/1. Fıkra h-1. ve
h-2. Bendi 
 127
4.5.2.1. Açıklama  129
4.5.2.2. Yargıtay Kararları  132
4.5.3. 1380 Sayılı Yasanın 23/b-2. Bendi Delaletiyle 36/1. fıkra h-3. Bendi  141
4.5.4. Trolle Su Ürünleri Avcılığı  147
4.5.4.1. Giriş ve Tanım  147
4.5.4.2. Trol Çeşitleri  148
4.5.4.3. Konuya Yaptırımlar Açısından Yaklaşım  153
4.5.4.3.1. Açıklama  154
4.5.4.4. Sonuç  16 2
4.5.4.5. 36/1. Fıkra d, h-1 ve i Bentleri Yönünden İçtima  162
4.5.4.6. Yargıtay Kararları  163
4.5.5. 1380 Sayılı Yasanın 36/1. Fıkra J Bendi  173
4.5.5.1. Açıklama  175
4.5.5.2. Yargıtay Kararları  177
5. BALIKHANELER  178
6. ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER  180
7. USUL HÜKÜMLERİ  182
7.1. Muhakeme Usulü  182
7.1.1. Mahkemece Yerine Getirilecek Görevler ve Usulü  182
7.1.2. Koruma ve Kontrol Görevi (Denetim):  184
7.2. Zapt-Müsadere  186
7.2.1. Açıklama  187
7.2.2. Yargıtay Kararları  201
7.3. İdari Yaptırım Usulü Ve Kanun Yolu  207
8. İDARİ PARA CEZALARINDA ARTTIRIM  215
8.1. Gemi Boyu-1380 sk. 36/2. Fıkrası  215
8.1. Tekrar Hali 1380 SK.nun 36/3. ve 4. Fıkraları  215
9. İDARİ PARA CEZALARINDA ZAMANAŞIMI  218
9.1. Soruşturma Zamanaşımı  218
10. 2873 SAYILI MİLLİ PARKLAR YASASI ÇERÇEVESİNDE 1380 SAYILI
SU ÜRÜNLERİ YASASININ DEĞERLENDİRİLMESİ 
 219
10.1. Açıklama  221
11. İDARE MAHKEMESİ KARARLARI  228
12. 37/1 ve 37/2 NUMARALI SİRKÜLERİN 1380 SAYILI YASAYA
MUHALEFET FİİLERİ AÇISINDANDEĞERLENDİRİLMESİ-
TARTIŞILMASI 
 257
12.1. Denizlerde ve İçsularda Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen 2006–2008 Av Dönemine Ait 37/1 Numaralı Sirküler  259
12.2. Denizlerde ve İçsularda Amatör (Sportif) Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen 37/2 Numaralı Sirküler  327
SU ÜRÜNLERİ KANUNU  360
SU ÜRÜNLERİ YÖNETMELİĞİ  375
SU ÜRÜNLERİ TOPTAN VE PERAKENDE SATIŞ YERLERİ YÖNETMELİĞİ  418
SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ YÖNETMELİĞİ,  443
BALIKÇI BARINAKLARI YÖNETMELİĞİ  474
MİLLİ PARKLAR KANUNU  487
MİLLİ PARKLAR YÖNETMELİĞİ  493
SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI KANUNU  502
SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞININ İDARİ VE ADLİ GÖREVLERİNE
İLİŞKİN TÜZÜK 
 511
TURİZMİ TEŞVİK KANUNU  516
TURİZMİ TEŞVİK KANUNUNUN CEZAİ HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK  532
KIYI KANUNU  535
KARASULARI KANUNU  541
LİMANLAR KANUNU  542
GELİBOLU YARIMADASI TARİHİ MİLLİ PARKI KANUNU  545
ORMAN KANUNU (İLGİLİ HÜKÜMLERİ)  552
ÇEVRE KANUNU  554
ÇEVRE KANUNUNA GÖRE VERİLECEK İDARÎ PARA CEZALARINDA
İHLALİN TESPİTİ VE CEZA VERİLMESİ İLE TAHSİLİ HAKKINDA YÖNETMELİK 
 576
2872 SAYILI ÇEVRE KANUNU UYARINCA VERİLECEK İDARİ PARA CEZALARINA İLİŞKİN TEBLİĞ (2007/2)  586
SULAK ALANLARIN KORUNMASI YÖNETMELİĞİ  589
KABAHATLER KANUNU (GENEL HÜKÜMLER)  599
TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ  609
TÜRK CEZA KANUNU (İLGİLİ HÜKÜMLERİ)  627
 


Murat Bülbül
Mayıs 2020
20.00 TL
Sepete Ekle
Yusuf Çalışkan ...
Nisan 2020
35.00 TL
Sepete Ekle
Özgür Biyan
Nisan 2020
78.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İkinci Baskıya Önsöz  5
SUNUŞ (1.BASKI)  7
Birinci Baskıya Önsöz  9
İçindekiler  11
Kısaltmalar  15
1. GİRİŞ  17
1.1. Genel Açıklamalar  23
2. SU ÜRÜNLERİ İSTİHSALİ  34
2.1. Su Ürünleri İstihsal Ruhsatı  34
2.1.1. Ruhsat Tezkeresi  34
2.1.1.1. Genel Olarak  36
2.1.1.2. Ruhsat Tezkeresi Alma Koşulları  38
2.1.1.3. 1380 Sayılı Yasanın 36/1. Fıkra a/1-1. bendi  39
2.1.1.4. 1380 Sayılı Yasanın 36/1. Fıkra a/1-2. bendi  41
2.1.1.5. 1380 Sayılı Yasanın 36/1. Fıkra a/1-3. bendi  44
2.1.1.6. 1380 Sayılı Yasanın 36/1. Fıkra a/1-4. bendi  45
2.1.1.7. 1380 Sayılı Yasanın 36/1. Fıkra a/1-5. bendi  47
2.2. Yargıtay Kararları  48
2.3. Su Ürünleri İstihsal Yerleri  51
2.3.1. Kamu Tüzel Kişilerine Ait İstihsal Yerlerinin Kiralanması  51
2.3.2. İstihsal Yerlerinin Sınırlandırılması-Yeni İstihsal Yerleri  53
2.3.3. İstihsal Yerlerindeki Değişiklikler-1380 sayılı yasanın 7. Maddesi Delaletiyle 36/1. Fıkra b bendi  54
2.3.3.1. Açıklama  55
2.3.3.2. Yargıtay Kararları  65
2.3.4. Baraj ve Sun'i Göllerde Alınacak Tedbirler  77
2.3.5. Su Ürünlerini Zarardan Koruyacak Tedbirler  78
2.3.6. Kamu Tüzel Kişilerine Ait Dalyanlardan Geçiş  78
2.3.7. Dalyan Civarındaki Voli Yerlerinden Faydalanma  78
2.3.8. Özel Mülkiyetteki Dalyan ve Voli Yerleri ile Bunların Kamulaştırılması  78
2.3.9. Yetiştiricilik  79
3. GELİŞTİRME, TEŞVİK VE HİMAYE  83
4. YASAKLAR VE ZABITA HÜKÜMLERİ  85
4.1. Patlayıcı ve Zararlı Maddeler Kullanma Yasağı  85
4.1.1. Açıklama  86
4.1.2. Yargıtay Kararları  93
4.2. Sulara Zararlı Madde Dökülmesi  98
4.2.1. Açıklama  99
4.2.2. Yargıtay Kararları  107
4.3. Yabancıların Su Ürünleri İstihsali Yasağı  108
4.3.1. Açıklama  108
4.3.3. Yargıtay Kararları  110
4.4. Akarsularda Engellemeler Yapılması Yasağı  110
4.4.1. Açıklama  112
4.5.1. 1380 SK 23/a Bendi Delaletiyle 36/1. Fıkra h-1. Maddesi  112
4.5.1.1. Açıklama  115
4.5.1.2. Yargıtay Kararları  122
4.5.2. 1380 Sayılı Yasanın 23/b-1. Bendi Delaletiyle 36/1. Fıkra h-1. ve
h-2. Bendi 
 127
4.5.2.1. Açıklama  129
4.5.2.2. Yargıtay Kararları  132
4.5.3. 1380 Sayılı Yasanın 23/b-2. Bendi Delaletiyle 36/1. fıkra h-3. Bendi  141
4.5.4. Trolle Su Ürünleri Avcılığı  147
4.5.4.1. Giriş ve Tanım  147
4.5.4.2. Trol Çeşitleri  148
4.5.4.3. Konuya Yaptırımlar Açısından Yaklaşım  153
4.5.4.3.1. Açıklama  154
4.5.4.4. Sonuç  16 2
4.5.4.5. 36/1. Fıkra d, h-1 ve i Bentleri Yönünden İçtima  162
4.5.4.6. Yargıtay Kararları  163
4.5.5. 1380 Sayılı Yasanın 36/1. Fıkra J Bendi  173
4.5.5.1. Açıklama  175
4.5.5.2. Yargıtay Kararları  177
5. BALIKHANELER  178
6. ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER  180
7. USUL HÜKÜMLERİ  182
7.1. Muhakeme Usulü  182
7.1.1. Mahkemece Yerine Getirilecek Görevler ve Usulü  182
7.1.2. Koruma ve Kontrol Görevi (Denetim):  184
7.2. Zapt-Müsadere  186
7.2.1. Açıklama  187
7.2.2. Yargıtay Kararları  201
7.3. İdari Yaptırım Usulü Ve Kanun Yolu  207
8. İDARİ PARA CEZALARINDA ARTTIRIM  215
8.1. Gemi Boyu-1380 sk. 36/2. Fıkrası  215
8.1. Tekrar Hali 1380 SK.nun 36/3. ve 4. Fıkraları  215
9. İDARİ PARA CEZALARINDA ZAMANAŞIMI  218
9.1. Soruşturma Zamanaşımı  218
10. 2873 SAYILI MİLLİ PARKLAR YASASI ÇERÇEVESİNDE 1380 SAYILI
SU ÜRÜNLERİ YASASININ DEĞERLENDİRİLMESİ 
 219
10.1. Açıklama  221
11. İDARE MAHKEMESİ KARARLARI  228
12. 37/1 ve 37/2 NUMARALI SİRKÜLERİN 1380 SAYILI YASAYA
MUHALEFET FİİLERİ AÇISINDANDEĞERLENDİRİLMESİ-
TARTIŞILMASI 
 257
12.1. Denizlerde ve İçsularda Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen 2006–2008 Av Dönemine Ait 37/1 Numaralı Sirküler  259
12.2. Denizlerde ve İçsularda Amatör (Sportif) Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen 37/2 Numaralı Sirküler  327
SU ÜRÜNLERİ KANUNU  360
SU ÜRÜNLERİ YÖNETMELİĞİ  375
SU ÜRÜNLERİ TOPTAN VE PERAKENDE SATIŞ YERLERİ YÖNETMELİĞİ  418
SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ YÖNETMELİĞİ,  443
BALIKÇI BARINAKLARI YÖNETMELİĞİ  474
MİLLİ PARKLAR KANUNU  487
MİLLİ PARKLAR YÖNETMELİĞİ  493
SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI KANUNU  502
SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞININ İDARİ VE ADLİ GÖREVLERİNE
İLİŞKİN TÜZÜK 
 511
TURİZMİ TEŞVİK KANUNU  516
TURİZMİ TEŞVİK KANUNUNUN CEZAİ HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK  532
KIYI KANUNU  535
KARASULARI KANUNU  541
LİMANLAR KANUNU  542
GELİBOLU YARIMADASI TARİHİ MİLLİ PARKI KANUNU  545
ORMAN KANUNU (İLGİLİ HÜKÜMLERİ)  552
ÇEVRE KANUNU  554
ÇEVRE KANUNUNA GÖRE VERİLECEK İDARÎ PARA CEZALARINDA
İHLALİN TESPİTİ VE CEZA VERİLMESİ İLE TAHSİLİ HAKKINDA YÖNETMELİK 
 576
2872 SAYILI ÇEVRE KANUNU UYARINCA VERİLECEK İDARİ PARA CEZALARINA İLİŞKİN TEBLİĞ (2007/2)  586
SULAK ALANLARIN KORUNMASI YÖNETMELİĞİ  589
KABAHATLER KANUNU (GENEL HÜKÜMLER)  599
TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ  609
TÜRK CEZA KANUNU (İLGİLİ HÜKÜMLERİ)  627
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020