Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   
Aval Kurumu
Şubat 2019 / 2. Baskı / 208 Syf.
Fiyatı: 57.50 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle

Diğer Baskılar
 BaskıTarih Fiyatı İndirimli
 1. Nisan 2015 43.50 TL 29.90 TL (%32)Sepete Ekle
   

Aval kurumu hakkındaki bu çalışma, ticaret hukuku hükümlerinin yanı sıra medeni hukuk, borçlar hukuku ve usul hukuku alanlarında geniş bir incelemeyi içermektedir.

Eserde;

Aval tek taraflı bir hukuki işlem midir?
Sınırlı ehliyetsiz aval verebilir mi?
Tüzel kişilerin aval verme ehliyetinde "ultra vires ilkesi" geçerli midir?
Avale ilişkin kanuni karineler nelerdir?
Kambiyo senedinin arka yüzüne tek başına atılan imzanın hukuki niteliği garanti cirosu mudur?
Evli bir kişinin aval vermesi durumunda eşinin izni gerekli midir?
Kambiyo senetleri hukukunda "müteselsil borçluluk" var mıdır?
Aval veren bir başvuru borçlusu mudur?
Aval veren, lehine aval verilen kişinin kişisel def'ilerinden yararlanabilir mi?
Takas bir kişisel defi midir?

Sorularının cevapları detaylı olarak incelenmektedir. Bu bağlamda, çalışmanın teoriye sağlayacağı katkı yanında uygulayıcılara da yararlı olması amaçlanmıştır.

Konu Başlıkları
Avalın Hukuki Niteliği
Aval Beyanı
Benzer Kurumlarla Karşılaştırma
Aval Verme Ehliyeti
Tüzel Kişiler ve Aval
Temsil
Def'iler
Barkod: 9789750252778
Yayın Tarihi: Şubat 2019
Baskı Sayısı:  2
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 208
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Özet  7
Summary  9
Kısaltmalar  17
Giriş  19
Birinci Bölüm
AVAL KAVRAMI, AVALİN ŞARTLARI VE TEMSİL
1. AVAL KAVRAMI, AVALİN ŞARTLARI VE TEMSİL  21
1.1. Aval Kavramı ve Avalin Tanımı  21
1.1.1. Aval Kavramı  21
1.1.2. Avalin Tanımı  21
1.2. Avalin Şartları  23
1.2.1. Avalin Maddi Şartları  23
1.2.1.1. Kural Olarak Kambiyo Senedinden Doğan Borcun Bulunması  23
1.2.1.2. Aval Verme Ehliyeti  24
1.2.1.2.1. Gerçek Kişilerin Aval Verme Ehliyeti  24
1.2.1.2.1.1. Tam Ehliyetliler  25
1.2.1.2.1.2. Sınırlı Ehliyetliler  25
1.2.1.2.1.3. Sınırlı Ehliyetsizler  26
1.2.1.2.1.4. Tam Ehliyetsizler  28
1.2.1.2.2. Tüzel Kişilerin Aval Verme Ehliyeti  29
1.2.1.2.2.1. Tüzel Kişilerin Aval Verme Bakımından Hak Ehliyeti  29
1.2.1.2.2.1.1. Genel Olarak  29
1.2.1.2.2.1.2. Tüzel Kişilerde Nihai Amaç, Amaç ve Konu  31
1.2.1.2.2.1.3. Ticaret Şirketleri  34
1.2.1.2.2.1.3.1. 6762 Sayılı Ticaret Kanunu’nda Durum  36
1.2.1.2.2.1.3.2. 6102 Sayılı Ticaret Kanunu’nda Durum  40
1.2.1.2.2.2. Tüzel Kişilerin Aval Verme Bakımından Fiil Ehliyeti  41
1.2.1.2.2.2.1. Şahıs Şirketleri  41
1.2.1.2.2.2.2. Sermaye Şirketleri  42
1.2.1.2.2.3. Değerlendirmemiz  44
1.2.1.2.3. Ehliyetsizliğin Hukuki Sonucu  47
1.2.2. Avalin Şekli Şartları  47
1.2.2.1. Avalin Yeri  47
1.2.2.1.1. Poliçe veya Alonj Üzerinde Bulunma Zorunluluğu  47
1.2.2.1.1.1. Avalin Nüsha veya Suret Üzerinde Bulunması  48
1.2.2.1.1.1.1. Nüsha Üzerinde Aval  48
1.2.2.1.1.1.2. Suret Üzerinde Aval  49
1.2.2.2. Aval Beyanı  50
1.2.2.2.1. Genel Olarak  50
1.2.2.2.2. Aval Beyanının Bulunmaması  51
1.2.2.2.2.1. Kanuni Karine Kavramı  52
1.2.2.2.2.2. Poliçenin Yüzünde Aval Beyanının Bulunmaması  55
1.2.2.2.2.3. Poliçenin Arka Yüzünde Aval Beyanının Bulunmaması  58
1.2.2.3. Kimin İçin Aval Verildiği  64
1.2.2.3.1. Lehine Aval Verilebilecek Kişi  64
1.2.2.3.2. Lehine Aval Verilenin Belirtilme Şekli  65
1.2.2.3.3. Lehine Aval Verilenin Belirtilmemiş Olması  66
1.2.2.4. Aval Miktarı  70
1.2.2.5. İmza  71
1.3. Temsil  72
1.3.1. Genel Olarak Temsil  72
1.3.2. Kambiyo Senetlerinde Temsil  73
1.3.3. Avalde Temsil  73
1.3.3.1. Kanuni Temsil  74
1.3.3.1.1. Özel Olarak Tüzel Kişilerin Temsili  74
1.3.3.2. İradi Temsil  77
1.3.3.3. Temsil Yetkisinin Bulunmamasının Sonucu  78
İkinci Bölüm
AVALİN HUKUKİ NİTELİĞİ VE
BENZER KURUMLARLA KARŞILAŞTIRILMASI
2. AVALİN HUKUKİ NİTELİĞİ VE BENZER KURUMLARLA KARŞILAŞTIRILMASI  81
2.1. Avalin Hukuki Niteliği  81
2.1.1. Avalin Tek Taraflı Hukuki İşlem Olması  81
2.1.2. Avalin Özellikli Bir Kambiyo Taahhüdü Olması  86
2.1.3. Avalin Kişisel Teminat İçeren Bir Kambiyo Taahhüdü Olması  91
2.2. Avalin Benzer Kurumlarla Karşılaştırılması  92
2.2.1. Avalin Kefalet Sözleşmesiyle Karşılaştırılması  93
2.2.1.1. Genel Olarak  93
2.2.1.2. Talilik İlkesi Bağlamında  95
2.2.1.3. Fer’ilik İlkesi Bağlamında  97
2.2.1.3.1. Kefilin Savunma İmkânları Bağlamında  99
2.2.1.4. TBK M. 603’ün Değerlendirmesi  102
2.2.1.4.1. TBK M. 603’ün Getirdiği Yenilikler  104
2.2.1.4.1.1. Gerçek Kişilerin Kefil Olma Ehliyeti  104
2.2.1.4.1.2. Eşin Yazılı İzni  105
2.2.1.4.1.3. Kefalet Sözleşmesinde Şekil  110
2.2.1.4.2. TBK M. 603’ün Avale Uygulanabilirliği  111
2.2.2. Avalin Garanti Sözleşmesi ile Karşılaştırılması  117
2.2.3. Avalin Üçüncü Kişinin Fiilini Üstlenme Sözleşmesi ile Karşılaştırılması  119
2.2.4. Avalin Müteselsil Borçluluk ile Karşılaştırılması  121
2.2.5. Avalin Borca Katılma ile Karşılaştırılması  124
2.2.6. Aval ile Kabul  125
2.2.7. Aval ile Ciro  126
Üçüncü Bölüm
AVAL VERENİN SORUMLULUĞU VE HAKLARI
3. AVAL VERENİN SORUMLULUĞU VE HAKLARI  129
3.1. Aval Verenin Sorumluluğu  129
3.1.1. Sorumluluğun Kaynağı  129
3.1.2. Sorumluluğun Niteliği  129
3.1.3. Sorumluluğun Doğması  136
3.1.3.1. Aval Verene Başvurulabilmesinin Şartları  136
3.1.3.1.1. Maddi Şart  136
3.1.3.1.1.1. Senedin Ödenmemesi  136
3.1.3.1.1.2. Senedin Kabul Edilmemesi  137
3.1.3.1.1.3. Senedin Ödeneceğinin Şüpheli Bir Hal Alması  137
3.1.3.1.2. Şekli Şart  138
3.1.3.1.2.1. Protesto  138
3.1.3.1.3. Düzen Şartı  140
3.1.3.1.3.1. İhbar  140
3.2. Aval Verenin Savunma Olanakları  142
3.2.1. Kambiyo Senetlerinde Def’iler  142
3.2.1.1. Def’i Kavramı  142
3.2.1.2. Kambiyo Senetlerinde Def’ilerin Sınıflandırılması  144
3.2.2. Aval Verenin İleri Sürebileceği Def'iler  148
3.2.2.1. Aval Verenin Taahhüdünün Lehine Aval Verilenin Taahhüdü ile Bağının Rol Oynamadığı Def’iler  149
3.2.2.1.1. Herkese Karşı İleri Sürülebilen Def’iler  149
3.2.2.1.1.1. Senet Metninden Anlaşılan Def’iler  149
3.2.2.1.1.2. Aval Verene Ait Hükümsüzlük Def’ileri  153
3.2.2.1.1.3. Doğrudan Def’iler  156
3.2.2.1.2. İyiniyetli Hamillere İleri Sürülemeyen Def’iler  156
3.2.2.1.2.1. Aval Verenin Hamile Karşı Sahip Olduğu Kişisel Def’iler  157
3.2.2.1.2.2. Aval Verenin Düzenleyene ve Önceki Hamillerden Birine Karşı Sahip Olduğu Kişisel Def’iler  160
3.2.2.2. Lehine Aval Verilen Kişinin Şahsında Gerçekleşen Hükümsüzlük Def’ileri  162
3.2.2.3. Aval Verenin Taahhüdünün Lehine Aval Verilenin Taahhüdü İle Bağının Rol Oynadığı Def’iler  165
3.2.2.3.1. Lehine Aval Verilen Kişinin Hamile Karşı Sahip Olduğu Kişisel Def’iler  165
3.2.2.3.2. Lehine Aval Verilen Kişinin Düzenleyene veya Önceki Hamillerden Birine Karşı Sahip Olduğu Kişisel Def’iler  167
3.3. Aval Verenin Sorumluluğunun Sona Ermesi  168
3.3.1. Kambiyo Senedinin Ödenmesi  168
3.3.2. Hamilin Başvurma Hakkının Düşmesi  169
3.3.3. Kambiyo Senedinin İptali  169
3.3.4. Zamanaşımı  170
3.3.4.1. Genel Olarak  170
3.3.4.2. Aval Verene Başvurulması Bakımından  171
3.4. Aval Verenin Hakları  173
3.4.1. Genel Olarak  173
3.4.2. Senedin, Makbuzun ve Teminatların Verilmesini İsteme Hakkı  173
3.4.3. Protestodan Muafiyet Kaydı Koyma Hakkı  174
3.4.4. Araya Girmek Suretiyle İhtiyatî Muhatap Belirleme Hakkı  176
3.4.5. Başvurma Hakkı  177
3.4.5.1. Hakkın Niteliği  177
3.4.5.2. Başvurma Hakkı Kapsamında Başvurulabilen Sorumlular  179
3.4.5.3. Başvurma Hakkının Kapsamı  181
3.4.5.4. Başvurma Hakkının Zamanaşımına Uğraması  182
3.4.5.5. Aval Verene Karşı İleri Sürülebilecek Def’iler  182
3.4.5.5.1. Senet Metninden Anlaşılan Def’iler  182
3.4.5.5.2. Hükümsüzlük Def’ileri  183
3.4.5.5.3. Senet Borçlusunun Aval Verene Karşı Sahip Olduğu Kişisel Def’iler  183
3.4.5.5.4. Senet Borçlusunun Düzenleyene Veya Önceki Hamillere Karşı Sahip Olduğu Kişisel Def’iler  183
3.4.5.5.5. Senet Borçlusunun Lehine Aval Verilene Karşı Sahip Olduğu Kişisel Def’iler  183
3.4.6. Aval Verenin Sebepsiz Zenginleşmeden Doğan Hakları  184
3.4.6.1. Genel Olarak  184
3.4.6.2. Kambiyo Hukuku Kapsamında  184
3.4.6.3. Borçlar Hukuku Kapsamında  185
3.4.7. Poliçe Karşılığının Geçmesinden Doğan Hakları  186
3.4.8. Genel Hükümlere Göre Başvuru Hakkı  186
Sonuç  189
Kaynakça  195
Kavramlar Dizini  205
Özgeçmiş  207
 


Zeynep Vildan Algur
Ocak 2020
50.00 TL
Sepete Ekle
Mutlu Dinç ...
Ocak 2020
59.90 TL
Sepete Ekle
İbrahim Hamdi Yasaman
Ocak 2020
100.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Özet  7
Summary  9
Kısaltmalar  17
Giriş  19
Birinci Bölüm
AVAL KAVRAMI, AVALİN ŞARTLARI VE TEMSİL
1. AVAL KAVRAMI, AVALİN ŞARTLARI VE TEMSİL  21
1.1. Aval Kavramı ve Avalin Tanımı  21
1.1.1. Aval Kavramı  21
1.1.2. Avalin Tanımı  21
1.2. Avalin Şartları  23
1.2.1. Avalin Maddi Şartları  23
1.2.1.1. Kural Olarak Kambiyo Senedinden Doğan Borcun Bulunması  23
1.2.1.2. Aval Verme Ehliyeti  24
1.2.1.2.1. Gerçek Kişilerin Aval Verme Ehliyeti  24
1.2.1.2.1.1. Tam Ehliyetliler  25
1.2.1.2.1.2. Sınırlı Ehliyetliler  25
1.2.1.2.1.3. Sınırlı Ehliyetsizler  26
1.2.1.2.1.4. Tam Ehliyetsizler  28
1.2.1.2.2. Tüzel Kişilerin Aval Verme Ehliyeti  29
1.2.1.2.2.1. Tüzel Kişilerin Aval Verme Bakımından Hak Ehliyeti  29
1.2.1.2.2.1.1. Genel Olarak  29
1.2.1.2.2.1.2. Tüzel Kişilerde Nihai Amaç, Amaç ve Konu  31
1.2.1.2.2.1.3. Ticaret Şirketleri  34
1.2.1.2.2.1.3.1. 6762 Sayılı Ticaret Kanunu’nda Durum  36
1.2.1.2.2.1.3.2. 6102 Sayılı Ticaret Kanunu’nda Durum  40
1.2.1.2.2.2. Tüzel Kişilerin Aval Verme Bakımından Fiil Ehliyeti  41
1.2.1.2.2.2.1. Şahıs Şirketleri  41
1.2.1.2.2.2.2. Sermaye Şirketleri  42
1.2.1.2.2.3. Değerlendirmemiz  44
1.2.1.2.3. Ehliyetsizliğin Hukuki Sonucu  47
1.2.2. Avalin Şekli Şartları  47
1.2.2.1. Avalin Yeri  47
1.2.2.1.1. Poliçe veya Alonj Üzerinde Bulunma Zorunluluğu  47
1.2.2.1.1.1. Avalin Nüsha veya Suret Üzerinde Bulunması  48
1.2.2.1.1.1.1. Nüsha Üzerinde Aval  48
1.2.2.1.1.1.2. Suret Üzerinde Aval  49
1.2.2.2. Aval Beyanı  50
1.2.2.2.1. Genel Olarak  50
1.2.2.2.2. Aval Beyanının Bulunmaması  51
1.2.2.2.2.1. Kanuni Karine Kavramı  52
1.2.2.2.2.2. Poliçenin Yüzünde Aval Beyanının Bulunmaması  55
1.2.2.2.2.3. Poliçenin Arka Yüzünde Aval Beyanının Bulunmaması  58
1.2.2.3. Kimin İçin Aval Verildiği  64
1.2.2.3.1. Lehine Aval Verilebilecek Kişi  64
1.2.2.3.2. Lehine Aval Verilenin Belirtilme Şekli  65
1.2.2.3.3. Lehine Aval Verilenin Belirtilmemiş Olması  66
1.2.2.4. Aval Miktarı  70
1.2.2.5. İmza  71
1.3. Temsil  72
1.3.1. Genel Olarak Temsil  72
1.3.2. Kambiyo Senetlerinde Temsil  73
1.3.3. Avalde Temsil  73
1.3.3.1. Kanuni Temsil  74
1.3.3.1.1. Özel Olarak Tüzel Kişilerin Temsili  74
1.3.3.2. İradi Temsil  77
1.3.3.3. Temsil Yetkisinin Bulunmamasının Sonucu  78
İkinci Bölüm
AVALİN HUKUKİ NİTELİĞİ VE
BENZER KURUMLARLA KARŞILAŞTIRILMASI
2. AVALİN HUKUKİ NİTELİĞİ VE BENZER KURUMLARLA KARŞILAŞTIRILMASI  81
2.1. Avalin Hukuki Niteliği  81
2.1.1. Avalin Tek Taraflı Hukuki İşlem Olması  81
2.1.2. Avalin Özellikli Bir Kambiyo Taahhüdü Olması  86
2.1.3. Avalin Kişisel Teminat İçeren Bir Kambiyo Taahhüdü Olması  91
2.2. Avalin Benzer Kurumlarla Karşılaştırılması  92
2.2.1. Avalin Kefalet Sözleşmesiyle Karşılaştırılması  93
2.2.1.1. Genel Olarak  93
2.2.1.2. Talilik İlkesi Bağlamında  95
2.2.1.3. Fer’ilik İlkesi Bağlamında  97
2.2.1.3.1. Kefilin Savunma İmkânları Bağlamında  99
2.2.1.4. TBK M. 603’ün Değerlendirmesi  102
2.2.1.4.1. TBK M. 603’ün Getirdiği Yenilikler  104
2.2.1.4.1.1. Gerçek Kişilerin Kefil Olma Ehliyeti  104
2.2.1.4.1.2. Eşin Yazılı İzni  105
2.2.1.4.1.3. Kefalet Sözleşmesinde Şekil  110
2.2.1.4.2. TBK M. 603’ün Avale Uygulanabilirliği  111
2.2.2. Avalin Garanti Sözleşmesi ile Karşılaştırılması  117
2.2.3. Avalin Üçüncü Kişinin Fiilini Üstlenme Sözleşmesi ile Karşılaştırılması  119
2.2.4. Avalin Müteselsil Borçluluk ile Karşılaştırılması  121
2.2.5. Avalin Borca Katılma ile Karşılaştırılması  124
2.2.6. Aval ile Kabul  125
2.2.7. Aval ile Ciro  126
Üçüncü Bölüm
AVAL VERENİN SORUMLULUĞU VE HAKLARI
3. AVAL VERENİN SORUMLULUĞU VE HAKLARI  129
3.1. Aval Verenin Sorumluluğu  129
3.1.1. Sorumluluğun Kaynağı  129
3.1.2. Sorumluluğun Niteliği  129
3.1.3. Sorumluluğun Doğması  136
3.1.3.1. Aval Verene Başvurulabilmesinin Şartları  136
3.1.3.1.1. Maddi Şart  136
3.1.3.1.1.1. Senedin Ödenmemesi  136
3.1.3.1.1.2. Senedin Kabul Edilmemesi  137
3.1.3.1.1.3. Senedin Ödeneceğinin Şüpheli Bir Hal Alması  137
3.1.3.1.2. Şekli Şart  138
3.1.3.1.2.1. Protesto  138
3.1.3.1.3. Düzen Şartı  140
3.1.3.1.3.1. İhbar  140
3.2. Aval Verenin Savunma Olanakları  142
3.2.1. Kambiyo Senetlerinde Def’iler  142
3.2.1.1. Def’i Kavramı  142
3.2.1.2. Kambiyo Senetlerinde Def’ilerin Sınıflandırılması  144
3.2.2. Aval Verenin İleri Sürebileceği Def'iler  148
3.2.2.1. Aval Verenin Taahhüdünün Lehine Aval Verilenin Taahhüdü ile Bağının Rol Oynamadığı Def’iler  149
3.2.2.1.1. Herkese Karşı İleri Sürülebilen Def’iler  149
3.2.2.1.1.1. Senet Metninden Anlaşılan Def’iler  149
3.2.2.1.1.2. Aval Verene Ait Hükümsüzlük Def’ileri  153
3.2.2.1.1.3. Doğrudan Def’iler  156
3.2.2.1.2. İyiniyetli Hamillere İleri Sürülemeyen Def’iler  156
3.2.2.1.2.1. Aval Verenin Hamile Karşı Sahip Olduğu Kişisel Def’iler  157
3.2.2.1.2.2. Aval Verenin Düzenleyene ve Önceki Hamillerden Birine Karşı Sahip Olduğu Kişisel Def’iler  160
3.2.2.2. Lehine Aval Verilen Kişinin Şahsında Gerçekleşen Hükümsüzlük Def’ileri  162
3.2.2.3. Aval Verenin Taahhüdünün Lehine Aval Verilenin Taahhüdü İle Bağının Rol Oynadığı Def’iler  165
3.2.2.3.1. Lehine Aval Verilen Kişinin Hamile Karşı Sahip Olduğu Kişisel Def’iler  165
3.2.2.3.2. Lehine Aval Verilen Kişinin Düzenleyene veya Önceki Hamillerden Birine Karşı Sahip Olduğu Kişisel Def’iler  167
3.3. Aval Verenin Sorumluluğunun Sona Ermesi  168
3.3.1. Kambiyo Senedinin Ödenmesi  168
3.3.2. Hamilin Başvurma Hakkının Düşmesi  169
3.3.3. Kambiyo Senedinin İptali  169
3.3.4. Zamanaşımı  170
3.3.4.1. Genel Olarak  170
3.3.4.2. Aval Verene Başvurulması Bakımından  171
3.4. Aval Verenin Hakları  173
3.4.1. Genel Olarak  173
3.4.2. Senedin, Makbuzun ve Teminatların Verilmesini İsteme Hakkı  173
3.4.3. Protestodan Muafiyet Kaydı Koyma Hakkı  174
3.4.4. Araya Girmek Suretiyle İhtiyatî Muhatap Belirleme Hakkı  176
3.4.5. Başvurma Hakkı  177
3.4.5.1. Hakkın Niteliği  177
3.4.5.2. Başvurma Hakkı Kapsamında Başvurulabilen Sorumlular  179
3.4.5.3. Başvurma Hakkının Kapsamı  181
3.4.5.4. Başvurma Hakkının Zamanaşımına Uğraması  182
3.4.5.5. Aval Verene Karşı İleri Sürülebilecek Def’iler  182
3.4.5.5.1. Senet Metninden Anlaşılan Def’iler  182
3.4.5.5.2. Hükümsüzlük Def’ileri  183
3.4.5.5.3. Senet Borçlusunun Aval Verene Karşı Sahip Olduğu Kişisel Def’iler  183
3.4.5.5.4. Senet Borçlusunun Düzenleyene Veya Önceki Hamillere Karşı Sahip Olduğu Kişisel Def’iler  183
3.4.5.5.5. Senet Borçlusunun Lehine Aval Verilene Karşı Sahip Olduğu Kişisel Def’iler  183
3.4.6. Aval Verenin Sebepsiz Zenginleşmeden Doğan Hakları  184
3.4.6.1. Genel Olarak  184
3.4.6.2. Kambiyo Hukuku Kapsamında  184
3.4.6.3. Borçlar Hukuku Kapsamında  185
3.4.7. Poliçe Karşılığının Geçmesinden Doğan Hakları  186
3.4.8. Genel Hükümlere Göre Başvuru Hakkı  186
Sonuç  189
Kaynakça  195
Kavramlar Dizini  205
Özgeçmiş  207
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020