THEMIS – Ceza Hukuku Genel Hükümler Konu Kitabı İsmail Ercan  - Kitap

THEMIS – Ceza Hukuku Genel Hükümler

Konu Kitabı

19. Baskı, 
Haziran 2023
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
304
Barkod:
9789750285714
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Kitabın Fiyatı:
280,00
İndirimli (%73):
75,00
Stoktan hemen gönderilir.
Diğer Baskılar
20. baskı Yeni Baskı
Nisan 2024
282,00
225,60 (%20)
18. baskı
Mart 2022
145,00
45,00 (%69)
17. baskı
Nisan 2021
140,00
25,00 (%82)
16. baskı
Ağustos 2020
135,00
55,00 (%59)
Kitabın Açıklaması
"Ceza Hukuku Genel Hükümler" adlı bu yapıtımız zengin bilgi içeriği ile not, karşılaştırma ve örneklerden oluşan bir çalışma kitabı niteliğindedir. Kitapta ne yüzeysel geçilen bir konu ne de labirente dönüştürülen anlam açmazları bulunmaktadır. Amacımız ceza hukuku öğrenmek isteyenlere dolambaçtan uzak, yaşayan hukuku anlatan kesin ve net bilgiler verebilmektir.
Bu basıda kitap gözden geçirilmiş, mevzuat değişiklikleri işlenmiş ve bazı konu-lardaki anlatımlar daha yalınlaştırılmıştır.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Ceza Hukukuna Giriş
.
Suç Hukuku
.
Yaptırım Hukuku
Kitabın İçindekileri
Önsöz 
vii
1. Kısım
CEZA HUKUKUNA GİRİŞ
1. Bölüm
CEZA HUKUKU VE İŞLEVİ
I. CEZA HUKUKU 
1
II. CEZA HUKUKUNUN ÖZELLİKLERİ 
1
III. CEZA HUKUKUNUN KAYNAKLARI 
2
A. Anayasa ve Uluslararası Sözleşmeler 
2
B. 5237 sayılı Türk Ceza Yasası 
2
IV. CEZA HUKUKUNUN TEMEL İLKELERİ 
3
A. Yasallık (Kanunilik) İlkesi 
3
B. Kusursuz Ceza Olmaz İlkesi 
5
C. Cezaların Kişiselliği İlkesi 
6
D. Ümanizm İlkesi 
6
E. Hukuk Devleti İlkesi 
6
2. Bölüm
CEZA NORMU
I. GENEL OLARAK 
9
II. CEZA NORMUNUN YORUMU 
10
III. CEZA NORMUNUN UYGULANMA ALANI 
11
A. Zaman Bakımından Uygulanma Alanı 
11
B. Kişi Bakımından Uygulanma Alanı 
17
C. Yer Bakımından Uygulanma Alanı 
31
3. Bölüm
GERİ VERME
I. KAVRAM 
43
II. KAYNAKLARI 
43
III. KOŞULLARI 
44
A. Olumlu Koşullar 
44
B. Olumsuz Koşullar 
47
IV. ÖZEL DURUMLAR 
50
A. Ölüm Cezası Gerektiren Suçlarda Geri Verme Sorunu 
50
B. Mali Suçlarda Geri Verme Sorunu 
51
C. Diğer Özel Durumlarda Geri Verme Sorunu 
51
V. USUL 
51
A. İstem 
51
B. Koruma Tedbirleri 
51
C. Yargılama 
53
D. Teslim 
54
E. Transit Geçiş Kararı 
54
VI. RIZAYA DAYALI GERİ VERME 
55
VII. TÜRKİYE’NİN GERİ VERME İSTEMLERİ 
56
VIII. ÖZELLİK (HUSUSİLİK) KURALI 
57
2. Kısım
SUÇ HUKUKU
1. Bölüm
SUÇUN UNSURLARI
1. Ayrım
TİPE UYGUNLUK UNSURU
I. GENEL OLARAK 
61
A. Kavram 
61
B. Sözde Suç 
62
II. TİPİKLİĞİN MADDİ UNSURLARI 
65
A. Fail 
65
B. Suçun Mağduru 
66
C. Suçun Maddi Konusu 
67
D. Eylem (Fiil) 
68
E. Suçun Nitelikli Şekilleri 
83
III. TİPİKLİĞİN MANEVİ UNSURLARI 
84
A. Genel Olarak 
84
B. Kast 
85
C. Taksir 
94
D. Sonucu Nedeniyle Ağırlaşmış Suçlar 
106
E. Basın Suçlarında Cezai Sorumluluk 
109
2. Ayrım
HUKUKA AYKIRILIK UNSURU
I. GENEL OLARAK 
111
II. HUKUKA UYGUNLUK NEDENLERİ 
112
A. Niteliği 
113
B. Özellikleri 
114
C. Türleri 
115
D. Hukuka Uygunluk Nedenlerinde Sınırın Aşılması 
125
2. Bölüm
SUÇUN UNSURU SAYILMAYAN OLGULAR
I. ÖN KOŞULLAR 
127
II. CEZALANDIRABİLME KOŞULLARI 
127
III. KİŞİSEL CEZASIZLIK NEDENLERİ 
129
IV. CEZAYI KALDIRAN VEYA AZALTAN KİŞİSEL NEDENLER 
130
V. CEZA MUHAKEMESİ KOŞULLARI 
130
3. Bölüm
SUÇ NİTELİĞİNDE OLMAYAN HUKUKA
AYKIRI EYLEMLER
I. SUÇ VE HAKSIZ EYLEM (FİİL) 
131
II. SUÇ VE İDARİ YAPTIRIM GEREKTİREN EYLEMLER 
132
A. Suçların Kabahatlerden Ayırt Edilmesi 
132
B. Suçların Disiplin Suçlarından Ayırt Edilmesi 
133
4. Bölüm
CEZA SORUMLULUĞU
(KUSURLULUK)
I. GENEL OLARAK 
135
II. KUSUR YETENEĞİ 
136
A. Kavram 
136
B. Kusur Yeteneğinin Aranacağı Zaman 
136
C. Kusur Yeteneğini Etkileyen Durumlar 
137
III. KUSURLULUĞU KALDIRAN NEDENLER 
142
A. Zorunluluk Durumu (Iztırar Hali) 
142
B. Amirin Emrini İfa 
146
C. Beklenmeyen Durumlar (Kaza ve Tesadüf) 
148
D. Zorlayıcı Nedenler (Mücbir Sebepler) 
148
E. Maddi ve Manevi Zorlama (Cebir, Tehdit ve Korkutma) 
149
F. Yanılma 
150
G. Sapma 
157
IV. HAKSIZ TAHRİK 
157
A. Genel Olarak 
157
B. Hukuksal Niteliği 
158
C. Koşulları 
158
D. Haksız Tahrikin Aynı Olayda Diğer Kurumlarla Uygulanabilirliği 
161
E. Sonuçları 
162
5. Bölüm
SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜM BİÇİMLERİ
I. TEŞEBBÜS (KALKIŞMA) 
163
A. Kavram ve Hukuksal Niteliği 
163
B. Koşulları 
164
C. İşlenemez Suç (Elverişsiz Teşebbüs) 
166
D. Teşebbüste Özel Durumlar 
168
E. Gönüllü Vazgeçme 
169
F. Etkin Pişmanlık 
171
G. Kalkışma (Teşebbüs) Suçları 
172
H. Teşebbüs Aşamasında Kalan Suçlarda Cezanın Belirlenmesi 
173
II. İŞTİRAK 
173
A. Kavram ve Hukuksal Niteliği 
173
B. Koşulları 
174
C. Türleri 
176
D. Suç Ortaklarının Kararlaştırılandan Farklı Bir Suç İşlemeleri 
183
E. Suçun Nitelikli Şekillerinin Ortaklara Geçişi 
183
F. Kışkırtıcı Ajanın Ceza Sorumluluğu 
184
G. Özel Durumlar 
185
H. Sonucu 
187
III. İÇTİMA 
188
A. Genel Olarak 
188
B. Suçun Tekliği ve Çokluğu 
188
C. Türk Ceza Yasası’nda Düzenlenen İçtima Türleri 
191
D. Sapmanın İçtima Yönünden Değerlendirilmesi 
209
E. Diğer İçtima Türleri 
216
F. Yasaların İçtimaı (Görünüşte İçtima) 
217
3. Kısım
YAPTIRIM HUKUKU
1. Bölüm
GİRİŞ
I. GENEL OLARAK 
221
II. TÜRLERİ 
221
A. Cezalar 
221
B. Güvenlik Tedbirleri 
237
2. Bölüm
ERTELEME
I. TANIMI VE KOŞULLARI 
253
II. DENETİM SÜRESİ 
255
III. ERTELEMENİN DÜŞMESİ 
256
IV. SONUÇLARI 
256
3. Bölüm
KOŞULLU SALIVERİLME
I. TANIMI VE KOŞULLARI 
257
II. DENETİM SÜRESİ 
259
III. KARAR 
259
IV. KARARIN GERİ ALINMASI 
260
4. Bölüm
DENETİMLİ SERBESTLİK TEDBİRİ
UYGULANARAK CEZANIN İNFAZI
I. TANIMI VE KOŞULLARI 
261
II. YÜKÜMLÜLÜĞE TABİ TUTULMA VE BUNA UYULMAMASI 
262
5. Bölüm
DAVA VE CEZA İLİŞKİSİNİ
DÜŞÜREN NEDENLER
I. GENEL OLARAK 
263
II. TÜRLERİ 
263
A. Sanığın ve Hükümlünün Ölümü 
263
B. Af 
264
C. Zamanaşımı 
269
D. Şikâyetten Vazgeçme 
274
E. Uzlaşma 
275
F. Ön Ödeme 
276
6. Bölüm
ADLİ SİCİL
I. GENEL OLARAK 
281
II. ADLİ SİCİLE KAYDEDİLECEK BİLGİLER 
281
III. KAYITLARIN SİLİNMESİ 
283
7. Bölüm
YASAKLANMIŞ HAKLARIN GERİ VERİLMESİ
YASAKLANMIŞ HAKLARIN GERİ VERİLMESİ 
285
Kaynakça 
287