Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
İdari Yargılama Usulü Kanunu ile İlgili Danıştay Dairelerinin Seçme Usul Kararları
Ocak 2021 / 1. Baskı / 299 Syf.
Fiyatı: 80.00 TL
4 günde kargoya verilir.
 
Sepete Ekle
   

Birer içtihat niteliğinde olan Danıştay idari ve vergi dava daireleri ile Kurulların İdari Yargılama Usulü Kanununa ilişkin seçme kararlarının kısaltılarak derlendiği bu Kitap Danıştay'ın sürekli yayınlarından olan Danıştay Dergileri esas alınarak hazırlanmıştır.

Kitapta kararlara ilgili madde bazında yer verilirken, kimi kararlara ilgileri sebebiyle birden çok maddede yer verilmiştir.


Konu Başlıkları
Danıştay İdari Dava Daireleri
Danıştay Vergi Dava Daireleri
İdari Dava Daireleri Kurulu
Vergi Dava Daireleri Kurulu
Barkod: 9789750264511
Yayın Tarihi: Ocak 2021
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 299
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU
BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Esaslar
Madde 1 – Kapsam ve nitelik  11
Madde 2 – İdari dava türleri ve idari yargı yetkisinin sınırı  13
I. GÖREV KONUSU İLE İLGİLİ KARARLAR  13
II. DAVA KONUSU YAPILABİLECEK İŞLEMLER HAKKINDA KARARLAR  31
III. MENFAAT İLİŞKİSİ VE DAVA EHLİYETİ İLE İLGİLİ KARARLAR  50
IV. HUSUMET KONUSU İLE İLGİLİ KARARLAR  71
V. 2. MADDE İLE İLGİLİ ÇEŞİTLİ KONULAR HAKKINDA KARARLAR  76
Madde 3 – İdari davaların açılması  78
Madde 4 – Dilekçelerin verileceği yerler  82
Madde 5 – Aynı dilekçe ile dava açılabilecek haller  84
Madde 6 – Dilekçe üzerine uygulanacak işlem  88
Madde 7 – Dava açma süresi  90
Madde 8 – Sürelerle ilgili genel esaslar  90
Madde 9 – Görevli olmayan yerlere başvurma  113
Madde 10 – İdari makamların sükutu  116
Madde 11 – Üst makamlara başvurma  116
Madde 12 – İptal ve tam yargı davaları  132
Madde 13 – Doğrudan doğruya tam yargı davası açılması  132
Madde 14 – Dilekçeler üzerine ilk inceleme  140
Madde 15 – İlk inceleme üzerine verilecek karar  141
Madde 16 – Tebligat ve cevap verme  150
Madde 17 – Duruşma  153
Madde 18 – Duruşmalara ilişkin esaslar  153
Madde 19 – Duruşmalı işlerde karar verilmesi  154
Madde 20 – Dosyaların incelenmesi  156
Madde 20/A – İvedi yargılama usulü  159
Madde 20/B – Merkezî ve ortak sınavlara ilişkin yargılama usulü  160
Madde 21 – Sonradan ibraz olunan belgeler  163
Madde 22 – Davaların karara bağlanması  164
Madde 23 – Tutanaklar  167
Madde 24 – Kararlarda bulunacak hususlar  169
Madde 25 – Kararların saklanması ve tebliği  173
Madde 26 – Tarafların kişilik veya niteliğinde değişiklik  174
Madde 27 – Yürütmenin durdurulması  178
Madde 28 – Kararların sonuçları  180
Madde 29 – Açıklama  184
Madde 30 – Yanlışlıkların düzeltilmesi  185
Madde 31 – Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ile Vergi Usul Kanununun uygulanacağı haller  186
İKİNCİ BÖLÜM
İdari Davalarda Yetki ve Bağlantı ile Görevsizlik ve
Yetkisizlik Hallerinde Yapılacak İşlemler
Madde 32 – İdari davalarda genel yetki  215
Madde 33 – Kamu görevlileri ile ilgili davalarda yetki  217
Madde 34 – Taşınmaz mallara ilişkin davalarda yetki  219
Madde 35 – Taşınır mallara ilişkin davalarda yetki  220
Madde 36 – Tam yargı davalarında yetki  220
Madde 37 – Vergi uyuşmazlıklarında yetki  221
Madde 38 – Bağlantılı davalar  222
Madde 39 – Bağlantının Danıştayca incelenmesi  222
Madde 40 – Bağlantının Bölge İdare Mahkemesince incelenmesi  222
Madde 41 – Bağlantının mahkemelerce kabul edilmemesi  223
Madde 42 – Bağlantılı davalarla ilgili diğer esaslar  223
Madde 43 – Görevsizlik ve yetkisizlik hallerinde yapılacak işlem  225
Madde 44 – Merci tayini  227
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Kararlara Karşı Başvuru Yolları
Madde 45 – İstinaf  229
Madde 46 – Temyiz  234
Madde 47 – Temyiz edilemeyecek kararlar  236
Madde 48 – Temyiz dilekçesi  236
Madde 49 – Temyiz incelemesi üzerine verilecek kararlar  240
Madde 50 – Temyizen verilen karar üzerine yapılacak işlem  253
Madde 51 – Kanun yararına temyiz  254
Madde 52 – Temyiz veya istinaf istemlerinde yürütmenin durdurulması  256
Madde 53 – Yargılamanın yenilenmesi  257
Madde 54 – Kararın düzeltilmesi  261
Geçici Madde 8 –  261
Madde 55 – Yargılamanın yenilenmesi usulü  261
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler
Madde 56 – Danıştayda çekinme ve ret  263
Madde 57 – Mahkemelerde çekinme ve ret  264
Madde 58 – İdari davalarda delillerin tespiti  265
Madde 59 – Yol giderleri, tazminat ve gündelikler  266
Madde 60 – Tebliğ işleri ve ücretler  266
Madde 61 – Çalışmaya ara verme  275
Madde 62 – Nöbetçi mahkemenin görevleri  276
Madde 63 – Kaldırılan hükümler  277
Ek Madde 1 –  277
Ek Madde 2 –  277
Ek Madde 3 –  279
Geçici Madde 8 –  279
Geçici Madde 9 –  279
Madde 64 – Yürürlük  279
Madde 65 – Yürütme  279
KARARLAR DİZİNİ  281
 


Zehra Karakuş Işık
Ocak 2021
53.00 TL
Sepete Ekle
Prof. Dr. Tayfun Akgüner
Ocak 2021
130.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU
BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Esaslar
Madde 1 – Kapsam ve nitelik  11
Madde 2 – İdari dava türleri ve idari yargı yetkisinin sınırı  13
I. GÖREV KONUSU İLE İLGİLİ KARARLAR  13
II. DAVA KONUSU YAPILABİLECEK İŞLEMLER HAKKINDA KARARLAR  31
III. MENFAAT İLİŞKİSİ VE DAVA EHLİYETİ İLE İLGİLİ KARARLAR  50
IV. HUSUMET KONUSU İLE İLGİLİ KARARLAR  71
V. 2. MADDE İLE İLGİLİ ÇEŞİTLİ KONULAR HAKKINDA KARARLAR  76
Madde 3 – İdari davaların açılması  78
Madde 4 – Dilekçelerin verileceği yerler  82
Madde 5 – Aynı dilekçe ile dava açılabilecek haller  84
Madde 6 – Dilekçe üzerine uygulanacak işlem  88
Madde 7 – Dava açma süresi  90
Madde 8 – Sürelerle ilgili genel esaslar  90
Madde 9 – Görevli olmayan yerlere başvurma  113
Madde 10 – İdari makamların sükutu  116
Madde 11 – Üst makamlara başvurma  116
Madde 12 – İptal ve tam yargı davaları  132
Madde 13 – Doğrudan doğruya tam yargı davası açılması  132
Madde 14 – Dilekçeler üzerine ilk inceleme  140
Madde 15 – İlk inceleme üzerine verilecek karar  141
Madde 16 – Tebligat ve cevap verme  150
Madde 17 – Duruşma  153
Madde 18 – Duruşmalara ilişkin esaslar  153
Madde 19 – Duruşmalı işlerde karar verilmesi  154
Madde 20 – Dosyaların incelenmesi  156
Madde 20/A – İvedi yargılama usulü  159
Madde 20/B – Merkezî ve ortak sınavlara ilişkin yargılama usulü  160
Madde 21 – Sonradan ibraz olunan belgeler  163
Madde 22 – Davaların karara bağlanması  164
Madde 23 – Tutanaklar  167
Madde 24 – Kararlarda bulunacak hususlar  169
Madde 25 – Kararların saklanması ve tebliği  173
Madde 26 – Tarafların kişilik veya niteliğinde değişiklik  174
Madde 27 – Yürütmenin durdurulması  178
Madde 28 – Kararların sonuçları  180
Madde 29 – Açıklama  184
Madde 30 – Yanlışlıkların düzeltilmesi  185
Madde 31 – Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ile Vergi Usul Kanununun uygulanacağı haller  186
İKİNCİ BÖLÜM
İdari Davalarda Yetki ve Bağlantı ile Görevsizlik ve
Yetkisizlik Hallerinde Yapılacak İşlemler
Madde 32 – İdari davalarda genel yetki  215
Madde 33 – Kamu görevlileri ile ilgili davalarda yetki  217
Madde 34 – Taşınmaz mallara ilişkin davalarda yetki  219
Madde 35 – Taşınır mallara ilişkin davalarda yetki  220
Madde 36 – Tam yargı davalarında yetki  220
Madde 37 – Vergi uyuşmazlıklarında yetki  221
Madde 38 – Bağlantılı davalar  222
Madde 39 – Bağlantının Danıştayca incelenmesi  222
Madde 40 – Bağlantının Bölge İdare Mahkemesince incelenmesi  222
Madde 41 – Bağlantının mahkemelerce kabul edilmemesi  223
Madde 42 – Bağlantılı davalarla ilgili diğer esaslar  223
Madde 43 – Görevsizlik ve yetkisizlik hallerinde yapılacak işlem  225
Madde 44 – Merci tayini  227
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Kararlara Karşı Başvuru Yolları
Madde 45 – İstinaf  229
Madde 46 – Temyiz  234
Madde 47 – Temyiz edilemeyecek kararlar  236
Madde 48 – Temyiz dilekçesi  236
Madde 49 – Temyiz incelemesi üzerine verilecek kararlar  240
Madde 50 – Temyizen verilen karar üzerine yapılacak işlem  253
Madde 51 – Kanun yararına temyiz  254
Madde 52 – Temyiz veya istinaf istemlerinde yürütmenin durdurulması  256
Madde 53 – Yargılamanın yenilenmesi  257
Madde 54 – Kararın düzeltilmesi  261
Geçici Madde 8 –  261
Madde 55 – Yargılamanın yenilenmesi usulü  261
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler
Madde 56 – Danıştayda çekinme ve ret  263
Madde 57 – Mahkemelerde çekinme ve ret  264
Madde 58 – İdari davalarda delillerin tespiti  265
Madde 59 – Yol giderleri, tazminat ve gündelikler  266
Madde 60 – Tebliğ işleri ve ücretler  266
Madde 61 – Çalışmaya ara verme  275
Madde 62 – Nöbetçi mahkemenin görevleri  276
Madde 63 – Kaldırılan hükümler  277
Ek Madde 1 –  277
Ek Madde 2 –  277
Ek Madde 3 –  279
Geçici Madde 8 –  279
Geçici Madde 9 –  279
Madde 64 – Yürürlük  279
Madde 65 – Yürütme  279
KARARLAR DİZİNİ  281
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2021