Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Soru ve Cevaplarla
Anahtar Teslimi Götürü Bedel İşlerde Fiyat Farkı ve Hesaplanması
Tanım – Hesaplama – Örnek Uygulamalar
Şubat 2020 / 1. Baskı / 320 Syf.
Fiyatı: 60.00 TL
4 günde kargoya verilir.
 
Sepete Ekle
   

Uzun yıllar, çeşitli ihaleler konusunda görev yapan yazarlar tarafından hazıranan kitap; 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa tabi Anahtar Teslimi Götürü Bedel İşlerde Fiyat Farkını detaylı şekilde irdeleyerek konu ile ilgilenenlere ileri seviyede bilgi vermektedir. Kitapta uygulayıcıların anlayacağı şekilde bol örnek uygulamalar yer almaktadır.

Kitap, fiyat farkını ve karşılaşılan sorunları irdelemek, mevzuat ve yargı kararları ışığında çözüm bulmak, idare personeli, yükleniciler ve Sayıştay denetçileri için rehber olması amacıyla hazırlanmıştır.

Kitabımızın birinci bölümünde, sayısal uygulamalara temel teşkil eden soru-cevap bölümüne yer verilerek fiyat farkıyla ilişkisi olan tüm konulara değinilmiş ve cevaplar yargı kararlarıyla desteklenmiştir. İkinci bölümünde ise hem genel endeksler hem de sabit katsayılar kullanılarak fiyat farkı hesabına ait örnekler verilmiştir. Örneklerdeki çözümler tablolara dökülerek, sade ve anlaşılabilir hale getirilmiştir.

Konu Başlıkları
İhale Dokümanında Fiyat Farkına İlişkin Hususlar ve Kararnamelerin Bu Doğrultuda Uygulanması
Fiyat Farkı Hesabında Yöntemler ve Yaptırımlar
Doğrudan Temin ile Yapılan İşlerde Fiyat Farkı Hesabı
Fiyat Farkı – İş Programı İlişkisi
Fiyat Farkının Değişik Durumlar İçin Hesaplanması
Fiyat Farkının Hakedişlere Yansıtılması
Fiyat Farkı Ödemeleri ve Teminat Alınması
Barkod: 9789750259005
Yayın Tarihi: Şubat 2020
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 320
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Ön Söz  5
Kısaltmalar  19
Birinci Bölüm
SORU VE CEVAPLAR
SORU 1 : Fiyat farkı verilip verilmeyeceğine ilk olarak hangi belgede rastlanır?  21
SORU 2 : İhale Onay Belgesinden sonra, fiyat farkıyla ilgili hükümlere sırasıyla hangi dokümanlarda yer verilmektedir?  21
SORU 3 : Sözleşmede, fiyat farkı verilmemesi gerekçe gösterilerek ihale iptal edilebilir mi?  21
ÖRNEK KARAR 1  21
SORU 4 : Sözleşme tasarısı ve idari şartnamede yer alan fiyat farkına ilişkin hükümlerde sözleşme imzalandıktan sonra değişiklik yapılabilir mi?  25
SORU 5 : Fiyat farkına ilişkin esas ve usullerde sözleşme imzalandıktan sonra değişiklik yapılamama zorunluluğunun sağladığı faydalar nelerdir?  25
SORU 6 : Fiyat farkı hususunun idari şartnamede yer alması zorunluluğu nereden gelmektedir?  26
SORU 7 : Fiyat farkına ilişkin tip idari şartnamenin açıklayıcı ve boş maddeleri nelerdir?  26
SORU 8 : Fiyat farkı hususunun sözleşmede yer alması zorunluluğu nereden gelmektedir?  26
SORU 9 : Fiyat farkına ilişkin tip sözleşmenin açıklayıcı ve boş maddeleri nelerdir?  27
SORU 10 : Fiyat farkı kararnamesini çıkarma yetkisi kime aittir?  27
SORU 11 : Sözleşmede yükleniciye fiyat farkı ödenmeyeceği veya sözleşmeden sonra çıkarılan kararnamelerin uygulanmayacağı belirtilmesine rağmen, Bakanlar Kurulunca çıkarılan kararnameler ile sözleşmelere müdahale edilebilir mi?  28
ÖRNEK KARAR 2  28
SORU 12 : Kararnamelerin idareyi bağlayıcı yönü var mıdır?  30
SORU 13 : İdare ile yapılan eser sözleşmelerinde taahhüt edilen işlerden doğan uyuşmazlıklar nedeniyle, yükleniciler tarafından idare aleyhine fiyat farkı kararnamelerine dayanılarak açılan davalarda, söz konusu kararnameler hukuki sonuçlar doğurabilir mi?  30
ÖRNEK KARAR 3  30
ÖRNEK KARAR 4  33
SORU 14 : Yapım işi olarak ihale edilen bir işte, işin sözleşme ve idari şartnamesinde mal alımlarına ilişkin esaslara göre fiyat farkı ödeneceği belirtilmişse, nasıl bir uygulama yapılmalıdır?  37
ÖRNEK KARAR 5  37
SORU 15 : İdari şartnamede, fiyat farkı verilmesine yönelik hükümlere sözleşme tasarısında yer verilmemesi halinde nasıl bir uygulama yapılacaktır?  40
SORU 16 : İdari şartnamede fiyat farkı hesaplanacağına dair hükme yer verilmiş olmasına rağmen, sözleşmeye fiyat farkı hesaplanmayacağı yönünde bir hüküm koyulması ya da madde metninin boş bırakılmış olması durumunda ne yapılmalıdır?  41
ÖRNEK KARAR 6  41
SORU 17 : İdari şartnamede fiyat farkı hesaplanmayacağı yönünde hüküm varken, sözleşmede fiyat farkı hesaplanacağı yönünde düzenleme yapılması durumunda ne yapılmalıdır?  44
SORU 18 : İhale dokümanı içerisinde yer alan idari şartname ve sözleşme tasarısında fiyat farkı verilmeyeceği hüküm altına alınmış ve fiyat farkına ilişkin bölümler boş bırakılmış olmasına rağmen, ihale üzerine kalan istekli ile imzalanan sözleşmeye fiyat farkı verileceği yönünde hüküm konulması durumunda uygulama nasıl olacaktır?  44
ÖRNEK KARAR 7  44
SORU 19 : Yüklenicilere, fiyat farkı ödenmesine rağmen, fiyat artışları gerekçe gösterilerek ilave bir fiyat farkı ödenebilir mi?  46
SORU 20 : İdari şartname ve sözleşme tasarısında mücbir sebepler hariç, fiyat farkı ödenmeyeceği belirtilen bir işte yüklenici kendi kusurundan kaynaklanmayan durumlardan etkilendiğini iddia ederek fiyat farkı talebinde bulunabilir mi?  46
SORU 21 : Bir Yapım işine fiyat farkı verilmesinin amacı nedir?  47
SORU 22 : Fiyat farkı hususunda sözleşme ile idari şartname arasında çelişki olması durumunda nasıl karar verilecektir?  47
SORU 23 : Sözleşme ve idari şartnamede fiyat farkı verilmeyeceği belirtilirken mücbir sebeplerle veya idareden kaynaklı nedenlerle işin bitim tarihinin süre uzatımı verilerek uzatılması halinde fiyat farkı ödenecek midir?  48
ÖRNEK KARAR 8  48
SORU 24 : EKAP’ta yayımlanan ”idari şartname” ve “sözleşme tasarısı”nda yer alan fiyat farkı ile ilgili hükümlerin yüklenici ile imzalanacak “sözleşme”de değiştirilmesi mümkün müdür?  49
SORU 25 : Sözleşme tasarısının ihaleden sonra değiştirilmesinin hukuki yaptırımı nedir?  50
SORU 26 : EKAP üzerinde yapılan uygulamalarda fiyat farkına ilişkin uyumsuzluk yaşanabilir mi?  50
SORU 27 : Fiyat farkı hükümlerinin EKAP sistemine işlenmesi sırasında takip edilecek adımlar nelerdir?  51
SORU 28 : İhalenin ilanda olduğu durumda idari şartname ve sözleşme tasarısında fiyat farkı verilmeyeceği öngörülmüşken, idarenin bu süreçte zeyilname düzenleyerek kararında değişiklik yapması mümkün müdür?  52
SORU 29 : İdarenin ihale onayından sonra, fiyat farkı konusundaki değişiklik hangi yolla yapılabilir?  53
SORU 30 : Fiyat farkı verilebilmesi için gerekli en önemli şart nedir?  53
ÖRNEK KARAR 9  53
SORU 31 : Fiyat farkının verilip verilmemesi yaklaşık maliyeti nasıl etkiler?  54
SORU 32 : Fiyat farkı verilip verilemeyeceği konusundaki takdirin idarede olduğunu gösteren hususlar nelerdir?  54
SORU 33 : Fiyat farkı hangi tür işlerde verilebilir?  55
SORU 34 : 2013/5217 sayılı Kararname hangi tür ihalelerde uygulanır?  55
SORU 35 : Hangi tür sözleşmelerde 2013/5217 sayılı Fiyat Farkı Kararnamesi uygulanabilir?  56
SORU 36 : 2013/5217 sayılı kararname, hangi tarihten sonra sözleşmeye bağlanan işlere uygulanacaktır?  56
SORU 37 : 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3’üncü maddesinde sayılan istisna hükümleri doğrultusunda yapılan işlerde fiyat farkı verilebilir mi?  56
SORU 38 : Bedeli, yabancı para cinsinden belirlenen işlerde fiyat farkı verilebilir mi?  60
SORU 39 : Yabancı para birimi üzerinden teklif alınan ihalelerde, ödemenin hakedişin düzenlendiği veya onaylandığı tarihte geçerli Merkez Bankası döviz alış veya satış kuru üzerinden Türk lirasına çevrilerek yapılacağı sözleşmede öngörülmesi halinde fiyat farkı verilebilir mi?  61
SORU 40 : 18 Ocak 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7161 sayılı “Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun “Sözleşmenin tasfiyesi veya devri” başlıklı geçici olarak eklenen 4’üncü maddeye göre süre uzatım hakkı kazanan yüklenicilere fiyat farkı ödenir mi?  61
SORU 41 : Yıllara sari olan bir işe fiyat farkı ödenmesi mecburiyeti var mıdır?  62
SORU 42 : Doğrudan teminle yapılan işlerde fiyat farkı ödenebilir mi?  62
SORU 43 : Doğrudan temin ile yapılan işlerde fiyat farkı verilip verilmeyeceği hususu hangi aşamada belirtilmelidir?  62
SORU 44 : Doğrudan teminle gerçekleştirilen ve onay belgesinde fiyat farkı ödenmeyeceği belirtilen bir işin sözleşmesine aksi yönde bir hüküm konulabilir mi?  63
ÖRNEK KARAR 10  63
ÖRNEK KARAR 11  64
SORU 45 : Doğrudan teminle yapılan işlerde temel endeks ve güncel endeks değerleri nasıl tespit edilir?  65
SORU 46 : Eski ve yeni fiyat farkı kararnamesinde kullanılan endeksler nelerdir?  66
SORU 47 : Fiyat farkı hesap yöntemleri nelerdir?  66
SORU 48 : Fiyat farkı hesabında kullanılan “ağırlık oranları temsil katsayıları” ve “genel endeks değerleri” kullanılarak yapılan hesaplamaların hangisi daha isabetli sonuçlar verir?  66
SORU 49 : İdare, fiyat farkı hesap yöntemlerinden hangisini tercih etmelidir?  67
SORU 50 : Endeksin kelime anlamı ve birimi nedir?  67
SORU 51 : TÜİK tarafından yayımlanan endeksler nelerdir?  68
SORU 52 : Bu endeksler TÜİK tarafından ne zaman yayımlanmaktadır?  68
SORU 53 : Yİ – ÜFE tablolarına nereden ulaşılabilir?  68
SORU 54 : İhale tarihinin zeyilname ile ötelenmesi durumunda “Temel Endeks” nasıl belirlenir?  69
SORU 55 : Yapım işlerinde fiyat farkı hangi formülle hesaplanır?  69
SORU 56 : Pn ifadesi nasıl hesaplanır?  70
SORU 57 : (Pn – 1) neyi ifade etmektedir?  70
SORU 58 : Pn değeri hesaplanırken ondalık sayısı kaç basamak olarak alınmalıdır?  70
SORU 59 : Fiyat farkı hesabında geçici kabul için yapılan kesintileri An tutarından düşmeli miyiz?  71
SORU 60 : Hakediş hesabının yapıldığı tarihte uygulama ayı endekslerinin yayınlanmamış olması durumunda, hakediş bekletilmeli midir?  72
SORU 61 : Yıl sonu itibariyle ayın sonlarına doğru yapılan hakedişlerde fiyat farkı hesabı yapılırken karşılaşılan problemler nelerdir?  73
SORU 62 : Ek fiyat farkı hesabının bir sonraki hakediş ile yapılması zorunlu mudur?  73
SORU 63 : Fiyat farkı formülündeki B katsayısının 0,90 olarak alınmasının sebebi nedir?  74
SORU 64 : Fiyat farkı hesabı sonucu bulunan tutara yüklenici kârı eklenmeli midir?  74
SORU 65 : Sabit katsayı ve endeks belirlenmeyen işlerde fiyat farkı nasıl hesaplanır?  74
ÖRNEK KARAR 12  75
SORU 66 : Fiyat Farkı Kararnameleri ve yayımlanma tarihleri nelerdir?  76
SORU 67 : Avans ödemesi yapılan işlerde fiyat farkı nasıl hesaplanır?  76
SORU 68 : Avans bedelinin An tutarından düşüldükten sonra fiyat farkı hesaplanmasının amacı nedir?  77
SORU 69 : Fiyat farkı katsayısının (Pn) birden küçük olması halinde An tutarından avans miktarı düşülmemesinin sebebi nedir?  77
SORU 70 : Genel endeks değerleri üzerinden fiyat farkı hesaplanması hangi işler için uygundur?  78
SORU 71 : Güncel endeks değerleri üzerinden fiyat farkı hesaplanmasının mantığı neye dayanır?  78
SORU 72 : Güncel endeksteki uygulama ayı neyi ifade eder?  78
SORU 73 : Temel endeks neyi ifade eder?  78
SORU 74 : Temel endeksin tespiti açısından belirleyici olan “ihale tarihi” hangi belgelerde yer alır?  78
SORU 75 : İdarenin fiyat farkı vermeyi öngördüğü durumlarda, ilk tercih olarak ağırlık oranları temsil katsayıları yönteminin kullanılması zorunlu mudur?  79
SORU 76 : Ağırlık oranı temsil katsayılarına idari şartnamede yer verilmemiş olmasına rağmen, sözleşmede bu katsayılara yer verilmesi durumunda fiyat farkı hesabı hangi yöntemle yapılır?  79
ÖRNEK KARAR 13  79
SORU 77 : Ağırlık oranları temsil katsayıları üzerinden fiyat farkı hesaplama yönteminin esası neye dayanır?  84
SORU 78 : Ağırlık oranları temsil katsayılarına göre fiyat farkı hesabı nasıl yapılır?  84
SORU 79 : Ağırlık oranı temsil katsayılarının tespit edilmesinde en önemli unsur nedir?  87
SORU 80 : Ağırlık oranı temsil katsayıları hangi yöntemle tespit edilmek zorundadır?  87
SORU 81 : Ağırlık oranı temsil katsayıları yaklaşık maliyet kullanılarak nasıl hesaplanır?  87
SORU 82 : Ağırlık oranı temsil katsayılarının belirlenmesinde malzeme, işçilik ve makine kalemlerine ait kârlı ve kârsız fiyatlardan hangisi kullanılmalıdır?  88
SORU 83 : Ağırlık oranları temsil katsayıları hakedişlerde gösterilmeli midir?  88
SORU 84 : Yaklaşık maliyet oluşturulurken kamu fiyatlarıyla birlikte piyasa fiyatlarının da (özel pozlar) kullanılmasında nasıl bir yol izlenmelidir?  88
SORU 85 : Malzeme gruplarının belirlenmesi hangi yönteme göre yapılır?  89
SORU 86 : Kararname Esaslarındaki alt endekslerin ihale dokümanında gösterilmesi zorunlu mudur?  89
SORU 87 : Sabit katsayılar hangi kritere göre belirlenir?  89
SORU 88 : Sabit katsayıların toplamının 1,00’e eşit olmaması durumunda nasıl bir uygulama yapılır?  90
ÖRNEK KARAR 14  90
SORU 89 : Katsayıların toplamlarının hesap yanlışlığından dolayı 1,00’den farklı olması durumunda nasıl bir yol izlenir?  91
SORU 90 : Sabit katsayıların hatalı tespit edilmesi kamu zararı oluşturur mu?  91
ÖRNEK KARAR 15  91
SORU 91 : Ağırlık oranı temsil katsayılarındaki değişiklikler fiyat farkı ödemelerini nasıl etkiler?  95
SORU 92 : İşin devamı sırasında, iş artışı verilecek olması ağırlık oranı temsil katsayılarını değiştirir mi?  96
SORU 93 : Sabit katsayıların belirlenmesinin zorluğu karşısında idareler hangi yolu tercih etmektedir?  96
SORU 94 : İmalat aşamalarında farklı endeks değerleri kullanılabilir mi?  96
SORU 95 : c katsayısı için imalat aşamalarında farklı endeks değerleri belirlenebilir mi?  97
ÖRNEK KARAR 16  98
SORU 96 : Farklı ağırlık oranları temsil katsayıları kullanılarak yapılan fiyat farkı hesaplamalarında dikkat edilecek önemli hususlar nelerdir?  102
SORU 97 : Fiyat farkı kararnamesinde Yİ – ÜFE’nin kullanılmaya başlanmasıyla değişen endeks grupları nelerdir?  102
SORU 98 : Go ve Gn endeksleri nasıl belirlenir?  103
SORU 99 : Ağırlık oranı temsil katsayılarının tespitinde kullanılacak endekslerin Yİ – ÜFE’ye karşılık gelen değerleri nelerdir?  103
ÖRNEK KARAR 17  104
SORU 100 : Anahtar teslimi götürü bedel yapım işlerinde, ihzar edilen malzeme üzerinden fiyat farkı talep edilmesi durumunda, ödeme yapılabilir mi?  106
SORU 101 : Fiyat farkı verilmesi öngörülen bir işte, süre uzatım onayında yükleniciye “fiyat farkı verilmemesi şartıyla süre uzatımının verildiği” şeklinde uygulama yapmak mümkün müdür?  106
ÖRNEK KARAR 18  107
SORU 102 : İmar planlarının hazırlanması, yapı ruhsatiyesinin alınması gibi işlemlerin zamanında yapılmaması sebebiyle, yüklenicilere verilen süre uzatımlarında fiyat farkı ödenir mi?  109
ÖRNEK KARAR 19  109
SORU 103 : Yer tesliminin iklim şartları bakımından çalışılmayan dönemde yapılması ya da ertesi yıla geçecek şekilde ertelenmesi neticesinde, ihale ödeneğinin kullanılamaması durumunda yüklenicilere fiyat farkı verilir mi?  111
ÖRNEK KARAR 20  112
ÖRNEK KARAR 21  119
SORU 104 : İhale aşamasında itirazlardan dolayı kesinleşen ihale kararının geç çıkması sebebiyle idare ile sözleşme imzalayan yükleniciye fiyat farkı ödenir mi?  121
ÖRNEK KARAR 22  122
SORU 105 : Sözleşmesi imzalanmış bir işte, ihalenin yargıya taşınması sebebiyle ihale sürecinin uzamasından dolayı fiyat farkı verilir mi?  123
ÖRNEK KARAR 23  124
SORU 106 : İdari şartname ve sözleşmede fiyat farkı ödeneceği belirtilmiş olmakla birlikte, ihale tarihinden sonra yüklenici, idareye fiyat farkı istenmeyeceğine dair taahhütname vermesine rağmen sonradan fiyat farkı talep edebilir mi?  125
ÖRNEK KARAR 24  125
SORU 107 : Sözleşme imzalandıktan sonra fiyat farkı hükümlerinde değişiklik yapılabilir mi?  126
SORU 108 : Fiyat farkı verip vermeme yetkisi idarelerde olduğuna göre, idareler kendi işleyişi için bir yöntem belirleyebilir mi?  126
SORU 109 : Bazı idarelerin uzun süreli yapım işlerine bile fiyat farkı vermemesinin sebebi nedir?  126
SORU 110 : Fiyat farkına yönelik Kamu Kurumlarının çalışmaları nelerdir?  127
SORU 111 : Fiyat farkına yönelik Özel sektörün görüşleri nelerdir?  127
SORU 112 : Fiyat farkına ilişkin bilgiler ihale ilanlarında yer alır mı?  127
SORU 113 : Sözleşme bedeli ile buna bağlı ödenecek veya kesilecek bedeller (cezalar, vergiler vb.) fiyat farkından etkilenir mi?  128
SORU 114 : Fiyat farkı ödenmesi durumunda iş artış onayı alınır mı?  128
SORU 115 : Gecikme cezası matrahına fiyat farkları dahil edilir mi?  128
SORU 116 : İş deneyim belgesinde yer alan “belge tutarı”na fiyat farkları dahil edilir mi?  128
SORU 117 : Süre uzatımı hariç olmak üzere fiyat farkı verilen işlerde, fiyat farkının artı (+) çıkması durumunda All Risk Sigorta Poliçesi güncellenir mi?  129
SORU 118 : Fiyat farkı tutarından “Damga Vergisi” alınır mı?  129
ÖRNEK KARAR 25  130
ÖRNEK KARAR 26  131
ÖRNEK KARAR 27  132
SORU 119 : Fiyat farkı ödenen işlerde hangi vergi kesintilerinin yapılır?  133
SORU 120 : Mücbir sebepler veya idareden kaynaklı sebeplerle süre uzatımı ve buna bağlı olarak fiyat farkı verilen işlerde All Risk Sigorta Poliçesi güncellenmeli midir?  133
SORU 121 : Çalışılmayan dönemde idarenin izniyle yüklenici tarafından imalat yapılması durumunda fiyat farkı nasıl hesaplanır?  134
SORU 122 : Yükleniciye süre uzatımı verilmesi halinde fiyat farkı nasıl hesaplanır?  134
SORU 123 : Fiyat farkı hesaplanmasında en önemli unsur nedir?  135
SORU 124 : İmalatı iş programına uygun olarak yapamayan yükleniciye fiyat farkı hesaplanırken uygulanacak yaptırım nedir?  135
SORU 125 : İmalatın iş programına göre gerçekleştirilmesi gereken ay ile işin fiilen gerçekleştirildiği ay endekslerinin karşılaştırılması sonucunda düşük endeksin alınmasının gerekçesi nedir?  135
SORU 126 : Fiyat farkı hesaplanmasında iş programına uyma zorunluluğu getirilmesindeki amaç nedir?  136
SORU 127 : İş programının gerisinde kalma durumu ile cezalı çalışma durumundaki uygulamanın birbirinden farkı nedir?  136
SORU 128 : Yüklenici, idareye iş programını vermediği takdirde, fiyat farkı nasıl hesaplanır?  137
SORU 129 : Mücbir sebeplerden dolayı süre uzatımı verilmesi ve bunun sonucunda fiyat farkının eksi çıkması halinde ne yapılmalıdır?  138
SORU 130 : Yükleniciye süre uzatımı verilmesi halinde, fiyat farkının doğru bir şekilde hesaplanabilmesi için yapılacak ilk iş nedir?  138
SORU 131 : Mücbir sebeplerden dolayı idarece süre uzatımı verilmesi durumunda fiyat farkı nasıl hesaplanır?  138
SORU 132 : İş artışından dolayı fiyat farkı verilmesi durumunda, hangi iş kalemlerine hangi endeksler uygulanarak fiyat farkı hesaplanır?  138
ÖRNEK KARAR 28  139
SORU 133 : İmalat artış ve azalışlarında fiyat farkı hesabı nasıl yapılır?  141
SORU 134 : Yüklenicinin, cezalı çalıştığı işlerde fiyat farkı nasıl hesaplanır?  142
SORU 135 : Cezalı çalışılan işlerde endeks kıyaslaması nasıl yapılır?  142
SORU 136 : Cezalı çalışma süresinin bitimi ile sözleşmeye göre işin bitmesi gereken tarihin aynı ay içerisinde olması durumunda fiyat farkı nasıl hesaplanır?  143
SORU 137 : Fiyat farkı ödenmesi öngörülen bir işte, uygulama ayı rayiçlerine göre tespit edilen fiyatlar için fiyat farkı hesabı nasıl yapılır?  143
SORU 138 : İhale tarihi 03.06.2019 olan bir yapım işinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İnşaat ve Tesisat Birim Fiyatları kitabında bulunan 15.335.1102 poz no.lu imalatın yaklaşık maliyete girecek güncel fiyatı nasıl bulunur?  144
ÖRNEK KARAR 29  144
ÖRNEK KARAR 30  147
SORU 139 : Uygulama ayı rayicine göre tespit edilen yeni birim fiyat üzerinden fiyat farkı hesap edilmesi durumunda kamu zararı oluşur mu?  148
ÖRNEK KARAR 31  148
SORU 140 : Fiyat farkı ödenmesi öngörülmeyen işlerde, yeni birim fiyat yapılması durumunda yükleniciye ödeme hangi fiyat üzerinden yapılır?  149
SORU 141 : Geçici kabul noksanları için teminat alınmadığı durumlarda, (kesinti tutarının hakedişlerden yapılması durumunda) fiyat farkı hesabı nasıl yapılır?  149
SORU 142 : Yüklenicinin iş programına göre daha fazla iş yapması durumunda fiyat farkı nasıl hesaplanır?  150
ÖRNEK KARAR 32  150
SORU 143 : Süresi takvim günü olarak belirlenen işlerde çalışılmayan günlerin süre uzatımı olarak ilave edilmesi durumunda, bu sürece fiyat farkı ödenir mi?  151
ÖRNEK KARAR 33  151
SORU 144 : Revize iş programının hazırlanmasından sonra geçmişe dönük revize edilen ödenek dilimlerine göre yeniden fiyat farkı hesaplanması mevzuata uygun mudur?  152
ÖRNEK KARAR 34  153
SORU 145 : İş programının gerisindeki işler ile cezalı işlerde fiyat farkı hesap yöntemleri karşılaştırması nasıl yapılır?  156
ÖRNEK KARAR 35  157
SORU 146 : Yeni birim fiyatların güncellenmesinde hangi yol izlenir?  158
SORU 147 : Uygulama ayında oluşturulan yeni birim fiyatı 4.000 TL olan imalat için, fiyat farkı verilen ve verilmeyen bir işte yeni fiyatlar nasıl tespit edilir?  158
SORU 148 : Hakediş düzenleme tarihi, hakediş evrakının hangi bölümünde gösterilir?  159
SORU 149 : Hakediş düzenleme tarihi hangi durumlarda önem kazanır?  159
SORU 150 : Hakediş düzenleme tarihinin ayın ilk gününden farklı olarak alındığı durumda nasıl bir uygulama yapılır?  160
SORU 151 : Hakedişlerin 2 – 3 aylık sürelerle düzenlendiği durumlarda, aylık imalatın Enterpolasyonla tespit edilerek fiyat farkının hesaplanması mevzuata uygun mudur?  161
ÖRNEK KARAR 36  162
ÖRNEK KARAR 37  165
SORU 152 : Hakedişin her ay düzenlenemediği durumlarda fiyat farkı hesabı nasıl yapılır?  167
SORU 153 : Şantiye günlük defterinden imalatın tespit edilebildiği durumlarda, endekslerin düşmesi ve iş programının gerisinde kalınması durumunda nasıl bir uygulama yapılır?  169
SORU 154 : Hakediş düzenleme tarihinin hesaplamaları etkilememesi için ne yapılabilir?  169
SORU 155 : Ayın ilk günü hakediş talebinde bulunulması Kararname Esasların “Uygulama Esasları” başlıklı 6’ncı maddesinde belirtilen “Hakedişlerin uygulama ayına ait endeksler belli olduktan sonra düzenlenmesi esastır.” hükmüne engel teşkil eder mi?  169
SORU 156 : Yüklenici hakediş raporunda hesaplanan fiyat farkına itiraz etmediği takdirde sonradan geçmişe yönelik hak talebinde bulunabilir mi?  170
ÖRNEK KARAR 38  171
ÖRNEK KARAR 39  172
ÖRNEK KARAR 40  172
ÖRNEK KARAR 41  174
ÖRNEK KARAR 42  175
ÖRNEK KARAR 43  175
SORU 157 : Fiyat farkı ödemelerinde idareler ile anlaşamayan yüklenicilerin hangi yargı mercilerine başvurmaları gerekmektedir?  176
ÖRNEK KARAR 44  176
SORU 158 : Fiyat farkı hesabının hakediş içerisinde yer aldığı standart bir form var mıdır?  178
SORU 159 : Fiyat farkı formülü ile bulunan fiyat farkı tutarı, hakedişin hangi bölümlerinde gösterilir?  178
SORU 160 : Yükleniciye ödenen fiyat farkı için teminat alınır mı?  178
SORU 161 : Ek kesin teminat bedeli hakedişlerden kesinti yapılmak suretiyle karşılanabilir mi?  179
SORU 162 : Ek kesin teminatın, “teminat mektubu” şeklinde verilmesi durumunda teminat süresi ne olacaktır?  179
SORU 163 : Fiyat farkı ödemesi / kesintisi hakedişin hangi bölümünde gösterilir?  179
SORU 164 : Hakedişlerden yapılacak ek fiyat farkı kesintisi hakedişin hangi bölümünde gösterilir?  179
SORU 165 : Fiyat farkının negatif çıkması durumunda, yüklenicinin teminatının fiyat farkına karşılık gelen bölümü kadarı iade edilir mi?  180
SORU 166 : Ek kesin teminat ne zaman iade edilir?  180
SORU 167 : Yüklenicinin verdiği kesin teminatın gerekenden fazla olması, fiyat farkına ilişkin ek kesin teminat tutarını da karşılaması durumunda tekrardan teminat alınır mı?  180
SORU 168 : Yapım işlerinde, yüklenici teklifinin sınır değerin altında olması durumunda alınacak ek kesin teminat oranı ne olmalıdır?  181
İkinci Bölüm
ÖRNEK HESAPLAR
1. ÖRNEK UYGULAMA (Genel Endeksli)  183
2. ÖRNEK UYGULAMA (Genel Endeksli, Avanslı)  188
3. ÖRNEK UYGULAMA (Avanssız ile Avanslının Karşılaştırması)  194
4. ÖRNEK UYGULAMA (Genel Endeksli)  195
5. ÖRNEK UYGULAMA (Genel Endeksli, Geç Yer Teslimli)  200
6. ÖRNEK UYGULAMA (Genel Endeksli)  204
7. ÖRNEK UYGULAMA (Genel Endeksli)  208
8. ÖRNEK UYGULAMA (Genel Endeksli)  212
9. ÖRNEK UYGULAMA (Genel Endeksli, Düzensiz Süreli Hakedişli)  215
10. ÖRNEK UYGULAMA (Genel Endeksli, Gecikme Cezalı)  219
11. ÖRNEK UYGULAMA (Ağırlık Oranları Hesabı)  225
12. ÖRNEK UYGULAMA (Ağırlık Oranlı)  231
13. ÖRNEK UYGULAMA (Ağırlık Oranlı)  234
14. ÖRNEK UYGULAMA (Ağırlık Oranlı, Gecikme Cezalı)  245
15. ÖRNEK UYGULAMA (Ağırlık Oranlı)  255
16. ÖRNEK UYGULAMA (Genel Endeksli–Ağırlık Oranlı Karşılaştırma)  266
17. ÖRNEK UYGULAMA (Genel Endeksli, Gecikme Cezalı)  267
18. ÖRNEK UYGULAMA (Genel Endeksli, Süre Uzatımlı)  275
19. ÖRNEK UYGULAMA (Genel Endeksli, İş Artışlı, Süre Uzatımlı)  281
20. ÖRNEK UYGULAMA (Fiyat Farkı ile Döviz Artışını Karşılaştırma)  286
 


Süleyman Arslan ...
Şubat 2021
120.00 TL
Sepete Ekle
Ramazan Yıldırım ...
Ocak 2021
70.00 TL
Sepete Ekle
Bahtiyar Akyılmaz ...
Ocak 2021
60.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Ön Söz  5
Kısaltmalar  19
Birinci Bölüm
SORU VE CEVAPLAR
SORU 1 : Fiyat farkı verilip verilmeyeceğine ilk olarak hangi belgede rastlanır?  21
SORU 2 : İhale Onay Belgesinden sonra, fiyat farkıyla ilgili hükümlere sırasıyla hangi dokümanlarda yer verilmektedir?  21
SORU 3 : Sözleşmede, fiyat farkı verilmemesi gerekçe gösterilerek ihale iptal edilebilir mi?  21
ÖRNEK KARAR 1  21
SORU 4 : Sözleşme tasarısı ve idari şartnamede yer alan fiyat farkına ilişkin hükümlerde sözleşme imzalandıktan sonra değişiklik yapılabilir mi?  25
SORU 5 : Fiyat farkına ilişkin esas ve usullerde sözleşme imzalandıktan sonra değişiklik yapılamama zorunluluğunun sağladığı faydalar nelerdir?  25
SORU 6 : Fiyat farkı hususunun idari şartnamede yer alması zorunluluğu nereden gelmektedir?  26
SORU 7 : Fiyat farkına ilişkin tip idari şartnamenin açıklayıcı ve boş maddeleri nelerdir?  26
SORU 8 : Fiyat farkı hususunun sözleşmede yer alması zorunluluğu nereden gelmektedir?  26
SORU 9 : Fiyat farkına ilişkin tip sözleşmenin açıklayıcı ve boş maddeleri nelerdir?  27
SORU 10 : Fiyat farkı kararnamesini çıkarma yetkisi kime aittir?  27
SORU 11 : Sözleşmede yükleniciye fiyat farkı ödenmeyeceği veya sözleşmeden sonra çıkarılan kararnamelerin uygulanmayacağı belirtilmesine rağmen, Bakanlar Kurulunca çıkarılan kararnameler ile sözleşmelere müdahale edilebilir mi?  28
ÖRNEK KARAR 2  28
SORU 12 : Kararnamelerin idareyi bağlayıcı yönü var mıdır?  30
SORU 13 : İdare ile yapılan eser sözleşmelerinde taahhüt edilen işlerden doğan uyuşmazlıklar nedeniyle, yükleniciler tarafından idare aleyhine fiyat farkı kararnamelerine dayanılarak açılan davalarda, söz konusu kararnameler hukuki sonuçlar doğurabilir mi?  30
ÖRNEK KARAR 3  30
ÖRNEK KARAR 4  33
SORU 14 : Yapım işi olarak ihale edilen bir işte, işin sözleşme ve idari şartnamesinde mal alımlarına ilişkin esaslara göre fiyat farkı ödeneceği belirtilmişse, nasıl bir uygulama yapılmalıdır?  37
ÖRNEK KARAR 5  37
SORU 15 : İdari şartnamede, fiyat farkı verilmesine yönelik hükümlere sözleşme tasarısında yer verilmemesi halinde nasıl bir uygulama yapılacaktır?  40
SORU 16 : İdari şartnamede fiyat farkı hesaplanacağına dair hükme yer verilmiş olmasına rağmen, sözleşmeye fiyat farkı hesaplanmayacağı yönünde bir hüküm koyulması ya da madde metninin boş bırakılmış olması durumunda ne yapılmalıdır?  41
ÖRNEK KARAR 6  41
SORU 17 : İdari şartnamede fiyat farkı hesaplanmayacağı yönünde hüküm varken, sözleşmede fiyat farkı hesaplanacağı yönünde düzenleme yapılması durumunda ne yapılmalıdır?  44
SORU 18 : İhale dokümanı içerisinde yer alan idari şartname ve sözleşme tasarısında fiyat farkı verilmeyeceği hüküm altına alınmış ve fiyat farkına ilişkin bölümler boş bırakılmış olmasına rağmen, ihale üzerine kalan istekli ile imzalanan sözleşmeye fiyat farkı verileceği yönünde hüküm konulması durumunda uygulama nasıl olacaktır?  44
ÖRNEK KARAR 7  44
SORU 19 : Yüklenicilere, fiyat farkı ödenmesine rağmen, fiyat artışları gerekçe gösterilerek ilave bir fiyat farkı ödenebilir mi?  46
SORU 20 : İdari şartname ve sözleşme tasarısında mücbir sebepler hariç, fiyat farkı ödenmeyeceği belirtilen bir işte yüklenici kendi kusurundan kaynaklanmayan durumlardan etkilendiğini iddia ederek fiyat farkı talebinde bulunabilir mi?  46
SORU 21 : Bir Yapım işine fiyat farkı verilmesinin amacı nedir?  47
SORU 22 : Fiyat farkı hususunda sözleşme ile idari şartname arasında çelişki olması durumunda nasıl karar verilecektir?  47
SORU 23 : Sözleşme ve idari şartnamede fiyat farkı verilmeyeceği belirtilirken mücbir sebeplerle veya idareden kaynaklı nedenlerle işin bitim tarihinin süre uzatımı verilerek uzatılması halinde fiyat farkı ödenecek midir?  48
ÖRNEK KARAR 8  48
SORU 24 : EKAP’ta yayımlanan ”idari şartname” ve “sözleşme tasarısı”nda yer alan fiyat farkı ile ilgili hükümlerin yüklenici ile imzalanacak “sözleşme”de değiştirilmesi mümkün müdür?  49
SORU 25 : Sözleşme tasarısının ihaleden sonra değiştirilmesinin hukuki yaptırımı nedir?  50
SORU 26 : EKAP üzerinde yapılan uygulamalarda fiyat farkına ilişkin uyumsuzluk yaşanabilir mi?  50
SORU 27 : Fiyat farkı hükümlerinin EKAP sistemine işlenmesi sırasında takip edilecek adımlar nelerdir?  51
SORU 28 : İhalenin ilanda olduğu durumda idari şartname ve sözleşme tasarısında fiyat farkı verilmeyeceği öngörülmüşken, idarenin bu süreçte zeyilname düzenleyerek kararında değişiklik yapması mümkün müdür?  52
SORU 29 : İdarenin ihale onayından sonra, fiyat farkı konusundaki değişiklik hangi yolla yapılabilir?  53
SORU 30 : Fiyat farkı verilebilmesi için gerekli en önemli şart nedir?  53
ÖRNEK KARAR 9  53
SORU 31 : Fiyat farkının verilip verilmemesi yaklaşık maliyeti nasıl etkiler?  54
SORU 32 : Fiyat farkı verilip verilemeyeceği konusundaki takdirin idarede olduğunu gösteren hususlar nelerdir?  54
SORU 33 : Fiyat farkı hangi tür işlerde verilebilir?  55
SORU 34 : 2013/5217 sayılı Kararname hangi tür ihalelerde uygulanır?  55
SORU 35 : Hangi tür sözleşmelerde 2013/5217 sayılı Fiyat Farkı Kararnamesi uygulanabilir?  56
SORU 36 : 2013/5217 sayılı kararname, hangi tarihten sonra sözleşmeye bağlanan işlere uygulanacaktır?  56
SORU 37 : 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3’üncü maddesinde sayılan istisna hükümleri doğrultusunda yapılan işlerde fiyat farkı verilebilir mi?  56
SORU 38 : Bedeli, yabancı para cinsinden belirlenen işlerde fiyat farkı verilebilir mi?  60
SORU 39 : Yabancı para birimi üzerinden teklif alınan ihalelerde, ödemenin hakedişin düzenlendiği veya onaylandığı tarihte geçerli Merkez Bankası döviz alış veya satış kuru üzerinden Türk lirasına çevrilerek yapılacağı sözleşmede öngörülmesi halinde fiyat farkı verilebilir mi?  61
SORU 40 : 18 Ocak 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7161 sayılı “Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun “Sözleşmenin tasfiyesi veya devri” başlıklı geçici olarak eklenen 4’üncü maddeye göre süre uzatım hakkı kazanan yüklenicilere fiyat farkı ödenir mi?  61
SORU 41 : Yıllara sari olan bir işe fiyat farkı ödenmesi mecburiyeti var mıdır?  62
SORU 42 : Doğrudan teminle yapılan işlerde fiyat farkı ödenebilir mi?  62
SORU 43 : Doğrudan temin ile yapılan işlerde fiyat farkı verilip verilmeyeceği hususu hangi aşamada belirtilmelidir?  62
SORU 44 : Doğrudan teminle gerçekleştirilen ve onay belgesinde fiyat farkı ödenmeyeceği belirtilen bir işin sözleşmesine aksi yönde bir hüküm konulabilir mi?  63
ÖRNEK KARAR 10  63
ÖRNEK KARAR 11  64
SORU 45 : Doğrudan teminle yapılan işlerde temel endeks ve güncel endeks değerleri nasıl tespit edilir?  65
SORU 46 : Eski ve yeni fiyat farkı kararnamesinde kullanılan endeksler nelerdir?  66
SORU 47 : Fiyat farkı hesap yöntemleri nelerdir?  66
SORU 48 : Fiyat farkı hesabında kullanılan “ağırlık oranları temsil katsayıları” ve “genel endeks değerleri” kullanılarak yapılan hesaplamaların hangisi daha isabetli sonuçlar verir?  66
SORU 49 : İdare, fiyat farkı hesap yöntemlerinden hangisini tercih etmelidir?  67
SORU 50 : Endeksin kelime anlamı ve birimi nedir?  67
SORU 51 : TÜİK tarafından yayımlanan endeksler nelerdir?  68
SORU 52 : Bu endeksler TÜİK tarafından ne zaman yayımlanmaktadır?  68
SORU 53 : Yİ – ÜFE tablolarına nereden ulaşılabilir?  68
SORU 54 : İhale tarihinin zeyilname ile ötelenmesi durumunda “Temel Endeks” nasıl belirlenir?  69
SORU 55 : Yapım işlerinde fiyat farkı hangi formülle hesaplanır?  69
SORU 56 : Pn ifadesi nasıl hesaplanır?  70
SORU 57 : (Pn – 1) neyi ifade etmektedir?  70
SORU 58 : Pn değeri hesaplanırken ondalık sayısı kaç basamak olarak alınmalıdır?  70
SORU 59 : Fiyat farkı hesabında geçici kabul için yapılan kesintileri An tutarından düşmeli miyiz?  71
SORU 60 : Hakediş hesabının yapıldığı tarihte uygulama ayı endekslerinin yayınlanmamış olması durumunda, hakediş bekletilmeli midir?  72
SORU 61 : Yıl sonu itibariyle ayın sonlarına doğru yapılan hakedişlerde fiyat farkı hesabı yapılırken karşılaşılan problemler nelerdir?  73
SORU 62 : Ek fiyat farkı hesabının bir sonraki hakediş ile yapılması zorunlu mudur?  73
SORU 63 : Fiyat farkı formülündeki B katsayısının 0,90 olarak alınmasının sebebi nedir?  74
SORU 64 : Fiyat farkı hesabı sonucu bulunan tutara yüklenici kârı eklenmeli midir?  74
SORU 65 : Sabit katsayı ve endeks belirlenmeyen işlerde fiyat farkı nasıl hesaplanır?  74
ÖRNEK KARAR 12  75
SORU 66 : Fiyat Farkı Kararnameleri ve yayımlanma tarihleri nelerdir?  76
SORU 67 : Avans ödemesi yapılan işlerde fiyat farkı nasıl hesaplanır?  76
SORU 68 : Avans bedelinin An tutarından düşüldükten sonra fiyat farkı hesaplanmasının amacı nedir?  77
SORU 69 : Fiyat farkı katsayısının (Pn) birden küçük olması halinde An tutarından avans miktarı düşülmemesinin sebebi nedir?  77
SORU 70 : Genel endeks değerleri üzerinden fiyat farkı hesaplanması hangi işler için uygundur?  78
SORU 71 : Güncel endeks değerleri üzerinden fiyat farkı hesaplanmasının mantığı neye dayanır?  78
SORU 72 : Güncel endeksteki uygulama ayı neyi ifade eder?  78
SORU 73 : Temel endeks neyi ifade eder?  78
SORU 74 : Temel endeksin tespiti açısından belirleyici olan “ihale tarihi” hangi belgelerde yer alır?  78
SORU 75 : İdarenin fiyat farkı vermeyi öngördüğü durumlarda, ilk tercih olarak ağırlık oranları temsil katsayıları yönteminin kullanılması zorunlu mudur?  79
SORU 76 : Ağırlık oranı temsil katsayılarına idari şartnamede yer verilmemiş olmasına rağmen, sözleşmede bu katsayılara yer verilmesi durumunda fiyat farkı hesabı hangi yöntemle yapılır?  79
ÖRNEK KARAR 13  79
SORU 77 : Ağırlık oranları temsil katsayıları üzerinden fiyat farkı hesaplama yönteminin esası neye dayanır?  84
SORU 78 : Ağırlık oranları temsil katsayılarına göre fiyat farkı hesabı nasıl yapılır?  84
SORU 79 : Ağırlık oranı temsil katsayılarının tespit edilmesinde en önemli unsur nedir?  87
SORU 80 : Ağırlık oranı temsil katsayıları hangi yöntemle tespit edilmek zorundadır?  87
SORU 81 : Ağırlık oranı temsil katsayıları yaklaşık maliyet kullanılarak nasıl hesaplanır?  87
SORU 82 : Ağırlık oranı temsil katsayılarının belirlenmesinde malzeme, işçilik ve makine kalemlerine ait kârlı ve kârsız fiyatlardan hangisi kullanılmalıdır?  88
SORU 83 : Ağırlık oranları temsil katsayıları hakedişlerde gösterilmeli midir?  88
SORU 84 : Yaklaşık maliyet oluşturulurken kamu fiyatlarıyla birlikte piyasa fiyatlarının da (özel pozlar) kullanılmasında nasıl bir yol izlenmelidir?  88
SORU 85 : Malzeme gruplarının belirlenmesi hangi yönteme göre yapılır?  89
SORU 86 : Kararname Esaslarındaki alt endekslerin ihale dokümanında gösterilmesi zorunlu mudur?  89
SORU 87 : Sabit katsayılar hangi kritere göre belirlenir?  89
SORU 88 : Sabit katsayıların toplamının 1,00’e eşit olmaması durumunda nasıl bir uygulama yapılır?  90
ÖRNEK KARAR 14  90
SORU 89 : Katsayıların toplamlarının hesap yanlışlığından dolayı 1,00’den farklı olması durumunda nasıl bir yol izlenir?  91
SORU 90 : Sabit katsayıların hatalı tespit edilmesi kamu zararı oluşturur mu?  91
ÖRNEK KARAR 15  91
SORU 91 : Ağırlık oranı temsil katsayılarındaki değişiklikler fiyat farkı ödemelerini nasıl etkiler?  95
SORU 92 : İşin devamı sırasında, iş artışı verilecek olması ağırlık oranı temsil katsayılarını değiştirir mi?  96
SORU 93 : Sabit katsayıların belirlenmesinin zorluğu karşısında idareler hangi yolu tercih etmektedir?  96
SORU 94 : İmalat aşamalarında farklı endeks değerleri kullanılabilir mi?  96
SORU 95 : c katsayısı için imalat aşamalarında farklı endeks değerleri belirlenebilir mi?  97
ÖRNEK KARAR 16  98
SORU 96 : Farklı ağırlık oranları temsil katsayıları kullanılarak yapılan fiyat farkı hesaplamalarında dikkat edilecek önemli hususlar nelerdir?  102
SORU 97 : Fiyat farkı kararnamesinde Yİ – ÜFE’nin kullanılmaya başlanmasıyla değişen endeks grupları nelerdir?  102
SORU 98 : Go ve Gn endeksleri nasıl belirlenir?  103
SORU 99 : Ağırlık oranı temsil katsayılarının tespitinde kullanılacak endekslerin Yİ – ÜFE’ye karşılık gelen değerleri nelerdir?  103
ÖRNEK KARAR 17  104
SORU 100 : Anahtar teslimi götürü bedel yapım işlerinde, ihzar edilen malzeme üzerinden fiyat farkı talep edilmesi durumunda, ödeme yapılabilir mi?  106
SORU 101 : Fiyat farkı verilmesi öngörülen bir işte, süre uzatım onayında yükleniciye “fiyat farkı verilmemesi şartıyla süre uzatımının verildiği” şeklinde uygulama yapmak mümkün müdür?  106
ÖRNEK KARAR 18  107
SORU 102 : İmar planlarının hazırlanması, yapı ruhsatiyesinin alınması gibi işlemlerin zamanında yapılmaması sebebiyle, yüklenicilere verilen süre uzatımlarında fiyat farkı ödenir mi?  109
ÖRNEK KARAR 19  109
SORU 103 : Yer tesliminin iklim şartları bakımından çalışılmayan dönemde yapılması ya da ertesi yıla geçecek şekilde ertelenmesi neticesinde, ihale ödeneğinin kullanılamaması durumunda yüklenicilere fiyat farkı verilir mi?  111
ÖRNEK KARAR 20  112
ÖRNEK KARAR 21  119
SORU 104 : İhale aşamasında itirazlardan dolayı kesinleşen ihale kararının geç çıkması sebebiyle idare ile sözleşme imzalayan yükleniciye fiyat farkı ödenir mi?  121
ÖRNEK KARAR 22  122
SORU 105 : Sözleşmesi imzalanmış bir işte, ihalenin yargıya taşınması sebebiyle ihale sürecinin uzamasından dolayı fiyat farkı verilir mi?  123
ÖRNEK KARAR 23  124
SORU 106 : İdari şartname ve sözleşmede fiyat farkı ödeneceği belirtilmiş olmakla birlikte, ihale tarihinden sonra yüklenici, idareye fiyat farkı istenmeyeceğine dair taahhütname vermesine rağmen sonradan fiyat farkı talep edebilir mi?  125
ÖRNEK KARAR 24  125
SORU 107 : Sözleşme imzalandıktan sonra fiyat farkı hükümlerinde değişiklik yapılabilir mi?  126
SORU 108 : Fiyat farkı verip vermeme yetkisi idarelerde olduğuna göre, idareler kendi işleyişi için bir yöntem belirleyebilir mi?  126
SORU 109 : Bazı idarelerin uzun süreli yapım işlerine bile fiyat farkı vermemesinin sebebi nedir?  126
SORU 110 : Fiyat farkına yönelik Kamu Kurumlarının çalışmaları nelerdir?  127
SORU 111 : Fiyat farkına yönelik Özel sektörün görüşleri nelerdir?  127
SORU 112 : Fiyat farkına ilişkin bilgiler ihale ilanlarında yer alır mı?  127
SORU 113 : Sözleşme bedeli ile buna bağlı ödenecek veya kesilecek bedeller (cezalar, vergiler vb.) fiyat farkından etkilenir mi?  128
SORU 114 : Fiyat farkı ödenmesi durumunda iş artış onayı alınır mı?  128
SORU 115 : Gecikme cezası matrahına fiyat farkları dahil edilir mi?  128
SORU 116 : İş deneyim belgesinde yer alan “belge tutarı”na fiyat farkları dahil edilir mi?  128
SORU 117 : Süre uzatımı hariç olmak üzere fiyat farkı verilen işlerde, fiyat farkının artı (+) çıkması durumunda All Risk Sigorta Poliçesi güncellenir mi?  129
SORU 118 : Fiyat farkı tutarından “Damga Vergisi” alınır mı?  129
ÖRNEK KARAR 25  130
ÖRNEK KARAR 26  131
ÖRNEK KARAR 27  132
SORU 119 : Fiyat farkı ödenen işlerde hangi vergi kesintilerinin yapılır?  133
SORU 120 : Mücbir sebepler veya idareden kaynaklı sebeplerle süre uzatımı ve buna bağlı olarak fiyat farkı verilen işlerde All Risk Sigorta Poliçesi güncellenmeli midir?  133
SORU 121 : Çalışılmayan dönemde idarenin izniyle yüklenici tarafından imalat yapılması durumunda fiyat farkı nasıl hesaplanır?  134
SORU 122 : Yükleniciye süre uzatımı verilmesi halinde fiyat farkı nasıl hesaplanır?  134
SORU 123 : Fiyat farkı hesaplanmasında en önemli unsur nedir?  135
SORU 124 : İmalatı iş programına uygun olarak yapamayan yükleniciye fiyat farkı hesaplanırken uygulanacak yaptırım nedir?  135
SORU 125 : İmalatın iş programına göre gerçekleştirilmesi gereken ay ile işin fiilen gerçekleştirildiği ay endekslerinin karşılaştırılması sonucunda düşük endeksin alınmasının gerekçesi nedir?  135
SORU 126 : Fiyat farkı hesaplanmasında iş programına uyma zorunluluğu getirilmesindeki amaç nedir?  136
SORU 127 : İş programının gerisinde kalma durumu ile cezalı çalışma durumundaki uygulamanın birbirinden farkı nedir?  136
SORU 128 : Yüklenici, idareye iş programını vermediği takdirde, fiyat farkı nasıl hesaplanır?  137
SORU 129 : Mücbir sebeplerden dolayı süre uzatımı verilmesi ve bunun sonucunda fiyat farkının eksi çıkması halinde ne yapılmalıdır?  138
SORU 130 : Yükleniciye süre uzatımı verilmesi halinde, fiyat farkının doğru bir şekilde hesaplanabilmesi için yapılacak ilk iş nedir?  138
SORU 131 : Mücbir sebeplerden dolayı idarece süre uzatımı verilmesi durumunda fiyat farkı nasıl hesaplanır?  138
SORU 132 : İş artışından dolayı fiyat farkı verilmesi durumunda, hangi iş kalemlerine hangi endeksler uygulanarak fiyat farkı hesaplanır?  138
ÖRNEK KARAR 28  139
SORU 133 : İmalat artış ve azalışlarında fiyat farkı hesabı nasıl yapılır?  141
SORU 134 : Yüklenicinin, cezalı çalıştığı işlerde fiyat farkı nasıl hesaplanır?  142
SORU 135 : Cezalı çalışılan işlerde endeks kıyaslaması nasıl yapılır?  142
SORU 136 : Cezalı çalışma süresinin bitimi ile sözleşmeye göre işin bitmesi gereken tarihin aynı ay içerisinde olması durumunda fiyat farkı nasıl hesaplanır?  143
SORU 137 : Fiyat farkı ödenmesi öngörülen bir işte, uygulama ayı rayiçlerine göre tespit edilen fiyatlar için fiyat farkı hesabı nasıl yapılır?  143
SORU 138 : İhale tarihi 03.06.2019 olan bir yapım işinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İnşaat ve Tesisat Birim Fiyatları kitabında bulunan 15.335.1102 poz no.lu imalatın yaklaşık maliyete girecek güncel fiyatı nasıl bulunur?  144
ÖRNEK KARAR 29  144
ÖRNEK KARAR 30  147
SORU 139 : Uygulama ayı rayicine göre tespit edilen yeni birim fiyat üzerinden fiyat farkı hesap edilmesi durumunda kamu zararı oluşur mu?  148
ÖRNEK KARAR 31  148
SORU 140 : Fiyat farkı ödenmesi öngörülmeyen işlerde, yeni birim fiyat yapılması durumunda yükleniciye ödeme hangi fiyat üzerinden yapılır?  149
SORU 141 : Geçici kabul noksanları için teminat alınmadığı durumlarda, (kesinti tutarının hakedişlerden yapılması durumunda) fiyat farkı hesabı nasıl yapılır?  149
SORU 142 : Yüklenicinin iş programına göre daha fazla iş yapması durumunda fiyat farkı nasıl hesaplanır?  150
ÖRNEK KARAR 32  150
SORU 143 : Süresi takvim günü olarak belirlenen işlerde çalışılmayan günlerin süre uzatımı olarak ilave edilmesi durumunda, bu sürece fiyat farkı ödenir mi?  151
ÖRNEK KARAR 33  151
SORU 144 : Revize iş programının hazırlanmasından sonra geçmişe dönük revize edilen ödenek dilimlerine göre yeniden fiyat farkı hesaplanması mevzuata uygun mudur?  152
ÖRNEK KARAR 34  153
SORU 145 : İş programının gerisindeki işler ile cezalı işlerde fiyat farkı hesap yöntemleri karşılaştırması nasıl yapılır?  156
ÖRNEK KARAR 35  157
SORU 146 : Yeni birim fiyatların güncellenmesinde hangi yol izlenir?  158
SORU 147 : Uygulama ayında oluşturulan yeni birim fiyatı 4.000 TL olan imalat için, fiyat farkı verilen ve verilmeyen bir işte yeni fiyatlar nasıl tespit edilir?  158
SORU 148 : Hakediş düzenleme tarihi, hakediş evrakının hangi bölümünde gösterilir?  159
SORU 149 : Hakediş düzenleme tarihi hangi durumlarda önem kazanır?  159
SORU 150 : Hakediş düzenleme tarihinin ayın ilk gününden farklı olarak alındığı durumda nasıl bir uygulama yapılır?  160
SORU 151 : Hakedişlerin 2 – 3 aylık sürelerle düzenlendiği durumlarda, aylık imalatın Enterpolasyonla tespit edilerek fiyat farkının hesaplanması mevzuata uygun mudur?  161
ÖRNEK KARAR 36  162
ÖRNEK KARAR 37  165
SORU 152 : Hakedişin her ay düzenlenemediği durumlarda fiyat farkı hesabı nasıl yapılır?  167
SORU 153 : Şantiye günlük defterinden imalatın tespit edilebildiği durumlarda, endekslerin düşmesi ve iş programının gerisinde kalınması durumunda nasıl bir uygulama yapılır?  169
SORU 154 : Hakediş düzenleme tarihinin hesaplamaları etkilememesi için ne yapılabilir?  169
SORU 155 : Ayın ilk günü hakediş talebinde bulunulması Kararname Esasların “Uygulama Esasları” başlıklı 6’ncı maddesinde belirtilen “Hakedişlerin uygulama ayına ait endeksler belli olduktan sonra düzenlenmesi esastır.” hükmüne engel teşkil eder mi?  169
SORU 156 : Yüklenici hakediş raporunda hesaplanan fiyat farkına itiraz etmediği takdirde sonradan geçmişe yönelik hak talebinde bulunabilir mi?  170
ÖRNEK KARAR 38  171
ÖRNEK KARAR 39  172
ÖRNEK KARAR 40  172
ÖRNEK KARAR 41  174
ÖRNEK KARAR 42  175
ÖRNEK KARAR 43  175
SORU 157 : Fiyat farkı ödemelerinde idareler ile anlaşamayan yüklenicilerin hangi yargı mercilerine başvurmaları gerekmektedir?  176
ÖRNEK KARAR 44  176
SORU 158 : Fiyat farkı hesabının hakediş içerisinde yer aldığı standart bir form var mıdır?  178
SORU 159 : Fiyat farkı formülü ile bulunan fiyat farkı tutarı, hakedişin hangi bölümlerinde gösterilir?  178
SORU 160 : Yükleniciye ödenen fiyat farkı için teminat alınır mı?  178
SORU 161 : Ek kesin teminat bedeli hakedişlerden kesinti yapılmak suretiyle karşılanabilir mi?  179
SORU 162 : Ek kesin teminatın, “teminat mektubu” şeklinde verilmesi durumunda teminat süresi ne olacaktır?  179
SORU 163 : Fiyat farkı ödemesi / kesintisi hakedişin hangi bölümünde gösterilir?  179
SORU 164 : Hakedişlerden yapılacak ek fiyat farkı kesintisi hakedişin hangi bölümünde gösterilir?  179
SORU 165 : Fiyat farkının negatif çıkması durumunda, yüklenicinin teminatının fiyat farkına karşılık gelen bölümü kadarı iade edilir mi?  180
SORU 166 : Ek kesin teminat ne zaman iade edilir?  180
SORU 167 : Yüklenicinin verdiği kesin teminatın gerekenden fazla olması, fiyat farkına ilişkin ek kesin teminat tutarını da karşılaması durumunda tekrardan teminat alınır mı?  180
SORU 168 : Yapım işlerinde, yüklenici teklifinin sınır değerin altında olması durumunda alınacak ek kesin teminat oranı ne olmalıdır?  181
İkinci Bölüm
ÖRNEK HESAPLAR
1. ÖRNEK UYGULAMA (Genel Endeksli)  183
2. ÖRNEK UYGULAMA (Genel Endeksli, Avanslı)  188
3. ÖRNEK UYGULAMA (Avanssız ile Avanslının Karşılaştırması)  194
4. ÖRNEK UYGULAMA (Genel Endeksli)  195
5. ÖRNEK UYGULAMA (Genel Endeksli, Geç Yer Teslimli)  200
6. ÖRNEK UYGULAMA (Genel Endeksli)  204
7. ÖRNEK UYGULAMA (Genel Endeksli)  208
8. ÖRNEK UYGULAMA (Genel Endeksli)  212
9. ÖRNEK UYGULAMA (Genel Endeksli, Düzensiz Süreli Hakedişli)  215
10. ÖRNEK UYGULAMA (Genel Endeksli, Gecikme Cezalı)  219
11. ÖRNEK UYGULAMA (Ağırlık Oranları Hesabı)  225
12. ÖRNEK UYGULAMA (Ağırlık Oranlı)  231
13. ÖRNEK UYGULAMA (Ağırlık Oranlı)  234
14. ÖRNEK UYGULAMA (Ağırlık Oranlı, Gecikme Cezalı)  245
15. ÖRNEK UYGULAMA (Ağırlık Oranlı)  255
16. ÖRNEK UYGULAMA (Genel Endeksli–Ağırlık Oranlı Karşılaştırma)  266
17. ÖRNEK UYGULAMA (Genel Endeksli, Gecikme Cezalı)  267
18. ÖRNEK UYGULAMA (Genel Endeksli, Süre Uzatımlı)  275
19. ÖRNEK UYGULAMA (Genel Endeksli, İş Artışlı, Süre Uzatımlı)  281
20. ÖRNEK UYGULAMA (Fiyat Farkı ile Döviz Artışını Karşılaştırma)  286
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2021