Trafik – İş Kazaları Çelik Ahmet Çelik  - Kitap

Trafik – İş Kazaları

2. Baskı, 
Ocak 2024
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
368
Barkod:
9789750289446
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
475,00
Stoktan hemen gönderilir.
Diğer Baskılar
1. baskı
Mayıs 2019
470,00
260,00 (%45)
Kitabın Açıklaması
Trafik-iş kazası "İşveren tarafından verilen işin, bir motorlu taşıtın kullanılmasını veya taşıtı kullanana yardım edilmesini gerektirmesi ya da işin yapılacağı yere işveren tarafından sağlanan taşıtla götürülüp getirilme veya iş gereği yolculuk yapılması sırasında, taşıt içinde veya dışında geçirilen trafik kazası" olarak tanımlanabilir.
Trafik kazasının iş kazası niteliği kazanması, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun ve işverenin sorumlulukları nedeniyledir. Kaza geçiren sigortalının kendisi yüzde yüz kusurlu olsa bile, Sosyal Güvenlik Kurum olayı bir "iş kazası" olarak kabul etmişse, Kurum, kaza sigortası dalından gelir bağlamakla yükümlüdür. Ancak, işverenin sorumluluğu yönünden, işçinin kusuruyla nedensellik bağı kesilmişse, işverenden tazminat istenemez.
Trafik-iş kazalarında sorumluluk, öncelikli olarak Trafik Kanunu ve trafik kurallarına göre değerlendirilmekle birlikte, işveren ve Sosyal Güvenlik Kurumu yönünden, İş Sağlığı ve Güvenliği hükümleri de dikkate alınmak gerekecektir.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Trafik–İş Kazaları
.
İşverenin Motorlu Araç İşletenlerin Sorumluluğu
.
İşverenlerin Motorlu Araç İşleten Olarak Sorumlulukları
.
Trafik–İş Kazasının Bildirimi ve Soruşturulması
.
Trafik–İş Kazalarında Sorumluluk ve Sorumlular
.
Trafik–İş Kazalarında Kusur ve Sorumlulukların Belirlenmesi
.
Trafik–İş Kazası Sayılan ve Sayılmayan Olaylar
.
İşverenin Sorumlu Olduğu ve Olmadığı Trafik–İş Kazaları
.
Trafik–İş Kazasının Tespiti Davası
.
Trafik–İş Kazası Nedeniyle Tazminat Davalarında Yargılama Sorunları
.
Trafik–İş Kazasında Ölüm Nedeniyle Tazminat Davaları
.
Trafik–İş Kazasında Bedensel Zararlar Nedeniyle Tazminat Davaları
.
Bağımsız Çalışanlar Yönünden Trafik–İş Kazaları
.
Sosyal Güvenlik Kurumu Rücu Davaları
.
Sosyal Güvenlik Kurumu Gelir Bağlama ve Peşin Değer Hesapları
.
Karşılaştırmalı Tazminat, Gelir ve Peşin Değer Hesaplama Örnekleri
Kitabın İçindekileri
İkinci Baskıya Önsöz 
V
Birinci Baskının Önsözü 
IX
Giriş
TRAFİK–İŞ KAZALARI
I– YASALAR VE TANIMLAR 
1
1– İş kazası 
1
2– Trafik kazası 
1
3– Trafik–İş kazası 
1
4– İşleten–işveren tanımı 
1
II– TRAFİK–İŞ KAZASININ UNSURLARI 
2
III– TRAFİK–İŞ KAZASI SAYILMANIN KOŞULLARI 
2
1– Motorlu araç işletilmesi yönünden 
2
2– Kazanın yeri ve zamanı yönünden 
2
3– Kaza geçiren işçiler yönünden 
3
4– Kazanın oluş biçimi yönünden 
4
5– Bağımsız çalışanlar yönünden 
4
IV– SOSYAL GÜVENLİK YASASINA GÖRE İŞ KAZALARI 
4
1– Sigortalılar ve sigortalı sayılanlar 
4
2– İş kazası sayılmanın koşulları 
5
3– Önceki ve sonraki yasalar arasındaki fark 
6
4– Sosyal Güvenlik Yasalarına göre iş kazası nedeniyle gelir bağlama 
7
a) Yürürlükten kalkan 506 sayılı Yasa’nın 
7
b) 5510 sayılı Sosyal Güvenlik Yasası’nda 
8
5– Kurum’un işverene rücu hakkı 
9
6– Kurum’un üçüncü kişiye rücu hakkı 
9
7– Kamu görevlilerinin yaptığı iş kazalarında rücu hakkı bulunmaması 
9
8– Hak sahiplerine rücu edilememesi 
9
9– Ölüm ve maluliyet dalından bağlanan aylıklar rücua tabi değildir 
10
V– İŞ KANUNU’NA GÖRE İŞ KAZALARI 
10
1– İş kazası kapsamında işyerleri ve iş süreleri 
10
2– İşverenlerin iş kazasından sorumluluklarına ilişkin hükümler 
11
VI– KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU VE TRAFİK–İŞ KAZALARI 
12
1– İşverenlerin motorlu araç işleten olarak sorumlulukları 
12
2– İşleten kavramı 
12
3– İşletenin sorumluluğu 
12
4– Yasa’da, trafik–iş kazaları ile ilişkilendirilecek bölümler 
12
a) Motorlu araç işletilmesinin ağır ve tehlikeli işlerden sayılması 
13
b) Araç sürme sürelerine uyulması gereği 
13
c) Teknik şartlara uymayan eski ve bakımsız araçlardan sorumluluk 
13
d) İşleteni sorumluktan kurtaran nedenler 
14
Birinci Bölüm
MOTORLU ARAÇ İŞLETENLERİN SORUMLULUĞU
I– MOTORLU ARAÇ İŞLETENLER 
15
1– Yasa hükümleri 
15
2– Motorlu araç işletenler ve işleten sayılanlar 
15
II– MOTORLU ARAÇ İŞLETENLERİN SORUMLULUĞU 
16
1– Yasa hükmü 
16
2– Tehlike sorumluluğu 
17
3– İşletme tehlikesi ve işletme sorumluluğu 
17
4– İşletenin araçtaki bozukluktan (teknik arızadan) sorumluluğu 
20
5– İşletme kusurlarından sorumluluk 
21
6– Çalıştırılan kişilerden sorumluluk 
22
İkinci Bölüm
İŞVERENLERİN MOTORLU ARAÇ İŞLETEN OLARAK SORUMLULUKLARI
I– SORUMLULUK NEDENLERİ 
23
1– Genel olarak 
23
2– Çalıştırılan kişilerden sorumluluk 
23
3– Çalıştırılan kişilere karşı sorumluluk 
23
II– SORUMLULUK KONULARI 
24
1– İşyerlerinde kullanılan araçlardan sorumluluk 
24
2– Taşıma ve ulaşım işlerinde görevli kişilerin, bu görevlerini yaptıkları sırada geçirdikleri “trafik–iş” kazalarından sorumluluk 
24
3– Personel taşıma araçlarından sorumluluk 
25
4– Ticari amaçla motorlu araç işletenlerin işveren olarak sorumlulukları 
26
5– Motorlu araçlarla ilgili meslek sahiplerinin “işveren” olarak sorumlulukları 
26
III– SORUMLULUK KOŞULLARI 
27
1– Olayın “trafik kazası” sayılması 
27
2– Olayın “iş kazası” sayılması 
27
3– Olayın bir “trafik–iş kazası” sayılması 
29
IV– TRAFİK YASASINA GÖRE İŞVERENİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 
30
1– Motorlu araç işleten veya kullanan işverenler ve çalıştırılan kişiler 
30
2– Trafik Yasası’na göre uyulması gereken kurallar ve alınması gereken önlemler 
30
V– TAŞIMACI OLARAK İŞVERENİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 
35
1– Taşımacılar ve taşıma işlerinde çalışanlar 
35
2– Taşımacının yükümlülükleri 
36
VI– İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ YÖNÜNDEN SORUMLULUK 
39
1– Genel olarak 
39
2– İş Sağlığı ve İş Güvenliği Yasası’na göre işverenin yükümlülükleri 
41
3– İşverenlerin önlem alma yükümlülükleri 
42
4– Trafik–iş kazaları yönünden işverenlerin önlem alma yükümlülüğü 
43
Üçüncü Bölüm
TRAFİK–İŞ KAZASININ BİLDİRİMİ VE SORUŞTURULMASI
I– BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ 
47
1– İş Sağlığı ve İş Güvenliği Yasası’na göre 
47
2– Sosyal Güvenlik Yasası’na göre 
47
3– Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğine göre 
48
4– Trafik iş kazaları yönünden bildirim yükümlülüğü 
49
II– TRAFİK–İŞ KAZASININ SORUŞTURULMASI 
50
1– Trafik kazasının kovuşturulması 
50
2– Trafik kazasının, iş kazası olarak incelenmesi ve soruşturulması 
51
3– Trafik kazasının, Kurum’ca iş kazası sayılmasının sonuçları 
52
4– Trafik kazasının, Kurum’ca iş kazası sayılmamış olmasının sonuçları 
54
5– Kurum’un rücu hakkı 
54
6– Trafik–iş kazaları nedeniyle tazminat davalarında kusur değerlendirmesi 
56
Dördüncü Bölüm
TRAFİK–İŞ KAZALARINDA SORUMLULUK VE SORUMLULAR
I– TRAFİK–İŞ KAZALARI 
57
1– Genel olarak 
57
2– Trafik–iş kazalarının özelliği ve sorumluların çokluğu 
58
3– Trafik–iş kazalarından sorumlu örnekleri 
58
4– Trafik–iş kazaları farklı bir değerlendirmeyi gerektirir 
59
5– Bir trafik kazasının “trafik–iş kazası” sayılmasının koşulları 
59
II– İŞVERENİN SORUMLULUĞU 
61
1– İş Hukuku yönünden değerlendirme 
61
2– Trafik–iş kazaları yönünden işyeri kavramı 
61
3– Trafik–iş kazaları yönünden iş süreleri 
62
4– İşverenlerin iş kazalarından sorumlu tutulabilmesinin koşulları 
62
5– İşverenlerin önlem alma yükümlülükleri 
63
6– Kaza ile zarar arasında nedensellik bağı 
65
7– Kaza ile işverence yürütülen iş arasında nedensellik bağı 
67
8– İşverenin sorumluluğunun kapsamı ve hukuksal niteliği 
68
9– İşverenin sorumluluğu ile Sosyal Güvenlik Kurumu’nun sorumluluğu farklıdır 
71
10– İşverenin sorumluluğu yönünden nedensellik bağının kesilmesi 
71
11– Trafik Yasasına göre işletenin/işverenin sorumluluktan kurtuluş nedenleri 
72
12– Taşımacı olarak işverenin sorumluluktan kurtuluş nedenleri 
73
13– İşverenin, motorlu araç işleten olarak üçüncü kişilere karşı sorumluluğu 
74
III– TRAFİK–İŞ KAZALARINDA ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN SORUMLULUĞU 
74
1– Trafik–iş kazalarında üçüncü kişi kavramı 
74
2– Üçüncü kişilerin trafik–iş kazasına karışma biçimleri 
75
3– Üçüncü kişinin trafik–iş kazasından sorumluluğunun koşulları 
76
IV– TRAFİK–İŞ KAZALARINDA ORTAKLAŞA SORUMLULUK 
77
1– İşveren ile üçüncü kişinin ortaklaşa sorumluluğu 
77
2– Aynı zarardan birden çok kişinin değişik nedenlerle ortak sorumluluğu 
78
3– Trafik–iş kazalarında, Kurum’un rücu alacağı ve iç ilişki uygulaması 
80
4– Sigorta şirketlerinin, sigortalısının kusuruna göre değil, ortaklaşa sorumluluk kurallarına göre tazminat ödeme yükümlülüğü 
83
5– Türk Borçlar Kanunu 73. maddesine göre rücu zamanaşımı 
85
6– Dönme (rücu) hakkı ve koşulları 
85
7– Dönme (rücu) hakkının kapsamı 
86
8– Rücu edilebilecek miktar 
87
9– Dönme (rücu) hakkının kaybedilebileceği durumlar 
88
10– Ortaklaşa sorumlulukta zamanaşımının kesilmesi 
88
11– Karayolları Trafik Kanunu’na göre rücuda zamanaşımı 
89
Beşinci Bölüm
TRAFİK–İŞ KAZALARINDA KUSUR VE SORUMLULUKLARIN BELİRLENMESİ
I– GENEL OLARAK 
91
1– Trafik–iş kazalarının “trafik kazası” olarak değerlendirilmesi 
91
2– İş kazası niteliğinde trafik kazası 
91
3– Ölümlü ve yaralanmalı olaylarda “trafik–iş” kazası incelemesi 
92
II– TRAFİK KAZALARINDA KUSUR TESPİTİ 
92
1– Trafik kazasının kovuşturulması 
92
2– Trafik kazalarında “kusur” ögesi 
93
3– Kaza tutanakları 
93
4– C. Savcılığı Soruşturma dosyasındaki belgeler 
93
5– Ceza mahkemesi dosyasındaki belgeler ve duruşma tutanakları 
94
6– Tarafların ifadeleri ve görgü tanıkları 
94
7– Kusur oranlarını etkileyebilecek başka kanıtlar 
94
8– Tazminat davalarında kusur belirlemede ölçü “nedensellik bağı”dır 
94
9– Hukuk hâkiminin, ceza davasındaki bilirkişi raporuyla bağlı olmaması 
95
10– Bilirkişi seçimi ve raporların değerlendirilmesi 
96
11– Raporlar arasındaki çelişkilerin giderilmesi gerekliliği 
98
12– Trafik kazalarında, sürücü kusurlu değilse, işletenin kusuru veya kazaya neden olan başka etkenler araştırılacaktır 
98
III– TRAFİK–İŞ KAZALARINDA KUSUR TESPİTİ 
99
1– Trafik kazasının, iş kazası olarak incelenmesi ve soruşturulması 
99
2– Trafik–iş kazaları nedeniyle tazminat davalarında kusur değerlendirmesi 
100
3– Trafik–iş kazalarında “kaçınılmazlık” söz konusu olamaz 
101
4– Trafik–iş kazalarında kusur incelemesi nasıl yapılmalı 
103
5– İşverenin önlem alma yükümlülüğü yönünden kusur incelemesi 
104
Altıncı Bölüm
TRAFİK–İŞ KAZASI SAYILAN VE SAYILMAYAN OLAYLAR
I– TRAFİK–İŞ KAZASI SAYILMANIN KOŞULLARI 
111
1– Motorlu araç işletilmesi yönünden 
111
2– Kazanın yeri ve zamanı yönünden 
111
3– Kaza geçiren işçiler yönünden 
112
4– Kendi olanaklarıyla işe gidip gelenlerin geçirdikleri trafik kazaları “trafik–iş” kazası kabul edilmemektedir 
112
5– Trafik–iş kazaları yönünden işyeri kavramı 
113
6– Trafik–iş kazaları yönünden iş süreleri 
113
7– Teknik şartlara uymayan eski ve bakımsız araçlardan sorumluluk 
114
II– TRAFİK–İŞ KAZASI SAYILAN OLAYLAR 
114
III– TRAFİK–İŞ KAZASI SAYILMAYAN OLAYLAR 
125
Yedinci Bölüm
İŞVERENİN SORUMLU OLDUĞU VE OLMADIĞI TRAFİK–İŞ KAZALARI
I– İŞVERENİN SORUMLULUĞU 
131
1– Genel olarak 
131
2– Trafik–iş kazaları yönünden işverenin sorumluluğu 
132
3– İşverenin trafik–iş kazasından sorumluluk koşulları 
133
4– İşvereni sorumluluktan kurtaran veya kurtaramayan nedenler 
133
II– İŞVERENİN SORUMLU OLDUĞU TRAFİK–İŞ KAZALARI 
134
1– Açıklamalar 
134
2– İşverenin trafik–iş kazalarından tehlike ilkesince, önlem alma, işçiyi gözetme borçları gereği sorumluluğu 
135
3– İşverenin kiraladığı araçlardan ve personel servis araçlarından sorumluluğu 
143
4– İşverenin araçlardaki teknik arızadan sorumluluğu 
148
III– İŞVERENİN SORUMLU OLMADIĞI TRAFİK–İŞ KAZALARI 
150
Sekizinci Bölüm
TRAFİK–İŞ KAZASININ TESPİTİ DAVASI
1– Davanın nasıl ve kimlere karşı açılacağı 
165
2– Tespit davası açmadan önce Kurum’a başvurma koşulu 
165
3– Tespit davası açmanın koşulları 
166
4– Tespit davası açabilecek olanlara ilişkin koşullar 
167
5– Tespit davasının sonuçları 
168
6– Tespit davasına ilişkin Yargıtay kararları 
169
Dokuzuncu Bölüm
TRAFİK–İŞ KAZASI NEDENİYLE TAZMİNAT DAVALARINDA
YARGILAMA SORUNLARI
I– GÖREVLİ MAHKEME 
173
1– İş kazalarında görevli mahkeme 
173
2– Trafik–İş kazalarında görevli mahkeme 
174
3– Trafik kazasının Sosyal Güvenlik Kurumu’nca “iş kazası” sayılması, görevli mahkemenin belirlenmesi için yeterli olmayıp, iş mahkemesinin görevli kabul edilmesi için zarar gören işçi ile sorumlu arasında hizmet sözleşmesinin bulunması gerekir 
177
4– Ortaklaşa sorumluların birbirlerine karşı açacakları rücu davasında, görevli mahkeme asliye hukuk mahkemesi olacaktır 
179
5– İşverenin, kusurlu işçisine dönme hakkı 
179
6– İşverenin, alt işverene dönme hakkı ve görevli mahkeme 
180
7– Sosyal Güvenlik Kurumu’nun rücu davasında görevli mahkeme 
181
II– İŞ YARGISI 
181
1– Yasalar 
181
2– Basit yargılama usulünün “trafik–iş kazaları” yönünden değerlendirilmesi 
182
3– İş kazası nedeniyle maddi tazminat isteminin koşulları 
182
III– TRAFİK–İŞ KAZALARINDA YARGILAMA SORUNLARI 
184
1– Genel olarak sorunlar 
184
2– Sosyal Güvenlik Kurumu’nun peşin değer hesaplarının yüksekliği 
185
3– İşçinin, işten çıkarılmamak için işverenle anlaşması 
186
4– İşçinin veya hak sahiplerinin yüksek miktarda tazminat alma isteği 
187
5– Sigorta şirketlerinin ısrarlı isteğiyle Kurum’un işe karıştırılması 
187
6– Olayın salt trafik kazası olarak değerlendirilmesi 
187
7– Poliçe limitini asıl hak sahiplerine ödeyen sigorta şirketi, Kurum’un rücu alacağından sorumlu tutulamaz 
187
8– İşçinin ana babasına tazminat ödemeyen Yargıtay Özel Dairesi’nin yıllar süren haksız ve adaletsiz uygulaması ve bunun İçtihadı Birleştirme Kararı ile önlenmiş olması 
188
IV– TRAFİK–İŞ KAZALARINDA ZAMANAŞIMI 
189
1– İş kazalarında zamanaşımı 
189
2– Trafik kazalarında zamanaşımı 
190
3– Trafik–iş kazalarında zamanaşımı 
190
4– Sorumluların birbirlerine dönme (rücu) davalarında zamanaşımı 
191
5– SGK. rücu davalarında zamanaşımı 
191
Onuncu Bölüm
TRAFİK–İŞ KAZASINDA ÖLÜM NEDENİYLE TAZMİNAT DAVALARI
I– TANIMLAR 
195
1– İş kazasında destek kavramı 
195
2– Destekten yoksun kalanlar 
195
3– Destekten yoksunluk 
196
II– İŞ KAZASINDA ÖLÜM NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI 
196
1– Dava açmadan önce yapılması gerekenler 
196
2– Davacılar 
197
3– Davalılar 
199
4– Dava dilekçesi 
200
5– Ölümlü olaylarda sunulacak deliller 
201
6– Davanın açılması ve ön inceleme 
202
III– TRAFİK–İŞ KAZASINDA ÖLÜM NEDENİYLE TAZMİNAT HESABI 
203
1– Tazminat hesabının unsurları 
203
2– Destekten yoksunluk süreleri 
203
3– Destek payları 
205
4– Desteğin tazminat hesabına esas kazançları 
207
5– Destek dönemleri 
208
a) Aktif dönem – pasif dönem ayrımı 
208
b) İşlemiş – işleyecek dönem 
208
6– Tazminat hesaplama evreleri 
209
IV– SOSYAL GÜVENLİK KURUMU YARDIMLARI 
209
1– İş kazasında ölüm nedeniyle “gelir” bağlanması 
209
2– Hak sahiplerine “ölüm sigortası”ndan “aylık” bağlanması 
210
3– Gelir ve aylıkların birleşmesi halinde Kurum ödemeleri 
211
4– Gelir ve aylıkların hesaplanması 
211
V– DESTEK TAZMİNATINDAN İNDİRİMLER 
212
1– Dul eşin yeniden evlenme şansı indirimi 
212
2– Sosyal Güvenlik Kurumu gelirlerinin indirimi 
213
3– Ölüm sigortası dalından bağlanan “aylıklar” tazminattan indirilmez 
214
4– Dava öncesi yapılan kısmi ödemelerin indirimi 
215
5– Ölen işçinin kusuru nedeniyle Kurum’un rücu hakkı olmadığı için, tazminattan indirim de söz konusu olmaz 
215
6– Kamu görevlerinin neden oldukları iş kazalarında, hak sahiplerine bağlanan SGK. gelirleri tazminattan indirilmez 
216
Onbirinci Bölüm
TRAFİK–İŞ KAZASINDA BEDENSEL ZARARLAR NEDENİYLE
TAZMİNAT DAVALARI
I– BEDENSEL ZARARLAR 
217
1– Genel olarak 
217
2– Sosyal Güvenlik Yasalarında bedensel zararlar 
218
3– Ceza Yasasında bedensel zararlar 
219
4– Adli Tıp uygulamasında bedensel zararlar 
219
II– GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK 
220
1– Tanım 
220
2– Geçici iş göremezlik ödeneği 
221
3– Geçici iş göremezlik zararları, geçici beden gücü kaybıdır 
222
III– SÜREKLİ İŞ GÖREMEZLİK 
223
1– Tanım 
223
2– Sürekli iş göremezlik durumu 
224
3– Beden gücü kayıplarının tespiti 
224
4– Sürekli iş göremezlik dereceleri 
226
IV– YAŞAM BOYU BAKIM GİDERLERİ 
227
1– Tanım 
227
2– Yaşam boyu bakım gideri istenmesinin koşulları 
227
3– Bakım işinin aile bireyleri için ağır bir külfet oluşturması 
228
4– Bakım süresi ve zamanı 
230
5– Bakım giderleri nasıl hesaplanmalı 
230
6– Yaşam boyu bakıma muhtaçlıkta SGK uygulaması 
230
7– Yaşam boyu bakım giderleri tedavi giderleri kapsamındadır 
231
V– BEDEN GÜCÜ KAYBINDA SONRADAN ARTIŞLAR 
231
1– Beden gücü kaybında sonradan artışlar yeni bir dava konusudur 
231
2– Beden gücü kaybındaki her artış, yeni bir zamanaşımının başlangıcıdır 
232
VI– RAPORLARA İTİRAZ YOLLARI 
232
1– Genel olarak haksız eylemlerden zarar görenler yönünden 
232
2– İş kazası ve meslek hastalıklarında raporlara itiraz yolları 
233
VII– TEDAVİ GİDERLERİ 
236
1– Tedavi giderleri ve kapsamı 
236
2– Tedavi giderlerinin kanıtlanması ve hesaplanması 
238
VIII– BEDENSEL ZARARLARDA MANEVİ TAZMİNAT İSTENMESİ 
239
1– Bedensel zarara uğrayan kişinin manevi tazminat istemi 
239
2– Bedensel zarara uğrayan kişinin yakınlarının manevi tazminat istekleri 
239
IX– BEDENSEL ZARARLAR NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI 
240
1– Davacı 
240
2– Davalılar 
240
3– Dava dilekçesi 
240
4– Bedensel zararlarda sunulacak deliller 
241
5– Davanın açılması ve ön inceleme 
242
X– BEDENSEL ZARARLARIN HESAPLANMASI 
243
1– Tazminat hesabına esas bilgiler (hesap unsurları) 
243
2– Hesaplama evreleri 
243
3– İşçinin tazminat hesabına esas kazançları 
244
XI– SOSYAL GÜVENLİK KURUMU YARDIMLARI 
245
1– Geçici iş göremezlik ödeneği 
245
2– Sürekli iş göremezlik geliri 
245
3– Yaşam boyu bakıma muhtaç olma durumu 
245
4– Malullük aylığı 
246
5– Gelir ve aylıkların birleşmesi halinde Kurum ödemeleri 
246
6– Gelir ve aylıkların hesaplanması 
246
XII– TAZMİNATTAN İNDİRİMLER 
247
1– Bedensel zararlardan SGK. gelirlerinin indirimi 
247
2– Dava öncesi yapılan kısmi ödemelerin indirimi 
247
Onikinci Bölüm
BAĞIMSIZ ÇALIŞANLAR YÖNÜNDEN TRAFİK–İŞ KAZALARI
I– BAĞIMSIZ ÇALIŞANLAR 
249
1– Yasa kapsamında sigortalı sayılanlar 
249
2– Bağımsız çalışanlar yönünden iş kazası 
249
II– BAĞIMSIZ ÇALIŞANLARIN TRAFİK–İŞ KAZASI GEÇİRMELERİ 
250
1– Bağımsız çalışanların kaza geçirdiklerinin Kuruma bildirilmesi 
250
2– Süresinde bildirilmeyen sigortalılıktan doğan sorumluluk 
251
3– Bağımsız çalışanların geçirdikleri trafik kazasının “iş kazası” olduğu nasıl kanıtlanabilir? 
251
4– Trafik kazasının “iş kazası” sayılmasının sonuçları 
253
5– Trafik kazası Kurumca “iş kazası” sayılmazsa, tespit davası açılabilir 
254
III– BAĞIMSIZ ÇALIŞANLARA SOSYAL GÜVENLİK YARDIMLARI 
254
1– Bağımsız çalışanların hak sahiplerine Kurum’un sağladığı yardımlar 
254
2– Bağımsız çalışanların kendilerine Kurum’un sağladığı yardımlar 
255
3– Bağımsız sigortalının yüzde yüz kusurlu olması durumunda gelir bağlanması 
256
4– Bağlanan gelirlerden dolayı Kurumun rücu hakkı 
256
Onüçüncü Bölüm
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU RÜCU DAVALARI
I– KURUM’UN RÜCU HAKKI 
257
1– Yasal dayanak 
257
2– Kurum alacaklarının hukuksal nedeni 
258
II– GEÇMİŞTEN BUGÜNE RÜCU DAVALARI 
262
1– Sınırsız rücu dönemi 
262
2– Sosyal Sigortalar Kanunu’nda kısmi sınırlama dönemi 
265
3– Bağ–Kur’un rücu hakkının sınırlanması 
267
4– Anayasa Mahkemesi iptal kararı 
268
5– Anayasa Mahkemesi iptal kararından sonraki dönem 
269
6– 5510 sayılı Yasa dönemi 
270
III– KURUMUN RÜCU ALACAKLARININ BELİRLENMESİ 
272
2– 5510 sayılı Yasa’nın 21. maddesi 4. fıkrasına göre üçüncü kişiye rücu miktarı 
273
3– 5510 sayılı Yasa’nın 21. maddesi 4. fıkrasına göre, Kurum’un üçüncü kişiye rücu miktarının yarıya indirilmesinin nedenleri hakkında araştırmalar ve sonuçları 
274
4– Araştırma sonuçlarına göre Kurum’un rücu edeceği üçüncü kişiler 
277
5– 5510 sayılı Yasa’nın 39. maddesine göre üçüncü kişiye rücu miktarı 
278
6– Kurum’un rücu edeceği miktarın belirlenmesinde “yapılan veya ilerde yapılması gereken ödemeler”den anlaşılması gereken nedir ? 
279
7– Tazminat tavanı ile sınırlama 
280
8– Peşin değer ve tazminat tavan hesaplarındaki farklılıktan doğan sorunlar 
281
9– Süresinde bildirilmeyen sigortalılıktan doğan sorumlulukta rücu miktarı 
283
IV– RÜCU MİKTARLARININ HESAPLANMASI 
286
1– İşverenin tek başına sorumluluğunda rücu miktarları 
286
2– Üçüncü kişinin yüzde yüz kusurlu olması halinde rücu miktarları 
287
3– Ortaklaşa sorumlulukta rücu miktarlarının hesaplanması 
288
4– Sigorta şirketlerinin Kuruma karşı sorumlulukları 
291
V– DEĞİŞEN DURUMLARIN RÜCU MİKTARINA ETKİSİ 
294
1– Değişen durumlar 
294
2– İşçinin beden gücü kaybının sonradan artması 
295
3– İşçinin beden gücü kaybının azalması 
297
4– İşçinin iş göremezlik geliri bağlandıktan sonra ölümü 
298
5– Gelirlerin kesilmesinin rücu miktarlarına etkisi 
299
6– Gelir ve aylıkların birleşmesi 
300
VI– RÜCU EDİLEMEYECEK ÖDEMELER 
302
1– İlk peşin değerli gelirlerden sonraki artışlar rücua tabi değildir 
302
2– Ölüm ve maluliyet sigortasından bağlanan “aylıklar” için rücu hakkı yoktur 
302
3– Kamu görevlilerinin yaptığı iş kazalarında Kurum’un rücu hakkı yoktur 
303
4– İş kazasında kusuru bulunan hak sahiplerine rücu edilemeyeceği için, bağlanan gelirler tazminattan indirilmez 
303
VII– KURUMUN RÜCU DAVASINDA GÖREVLİ MAHKEME 
303
1– İş kazalarında ve Kurumun rücu davalarında görevli mahkeme 
303
2– Trafik kazalarında görevli mahkeme 
303
3– Trafik–İş kazalarında görevli mahkeme 
304
4– Kurumun rücu davalarında görevli mahkeme 
305
VIII– KURUMUN RÜCU DAVASINDA DAVA TÜRÜ 
305
1– Belirsiz alacak davası 
305
2– Kısmi dava 
306
IX– RÜCU DAVASINDA ZAMANAŞIMI 
306
1– Yasa hükmü 
306
2– Trafik–İş kazası nedeniyle rücu davasında zamanaşımı 
307
Ondördüncü Bölüm
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU GELİR BAĞLAMA VE
PEŞİN DEĞER HESAPLARI
I– GENEL OLARAK 
309
1– Gelir bağlama ve peşin değer hesaplarının bilinmesinin gerekliliği 
309
2– Kurumun gelir ve peşin değer hesaplarında üç dönem 
309
II– GELİR BAĞLAMA YÖNTEM VE FORMÜLLERİ 
310
1– Gelirlere esas tutulacak günlük kazanç 
310
2– Geçici iş göremezlik ödeneğinin hesabı 
311
3– Sürekli iş göremezlik geliri hesabı 
312
4– Sigortalının ölümünde hak sahiplerine bağlanan gelirlerin hesabı 
312
III– PEŞİN DEĞER HESAP VE FORMÜLLERİ 
314
1– Peşin değer formülü: 
314
2– Sürekli iş göremezlikte bağlanan gelirin peşin değer hesabı: 
315
3– Ölüm nedeniyle bağlanan gelirlerin peşin değer hesabı 
315
IV– GELİRLERİN BAŞLAMA TARİHLERİ 
316
1– Sürekli iş göremezlik gelirinin başlama tarihi 
316
2– Ölüm gelirinin başlama tarihi 
316
Onbeşinci Bölüm
KARŞILAŞTIRMALI TAZMİNAT, GELİR VE PEŞİN DEĞER
HESAPLAMA ÖRNEKLERİ
I– BEDENSEL ZARARLARDA 
317
1– Tazminat hesabı 
317
2– Gelir hesabı 
317
3– Peşin değer hesabı 
318
4– Tazminattan indirilecek peşin değerler 
318
5– İşçi, asgari ücretten çalışmakta ise, hesaplama sonucu 
318
II– DESTEKTEN YOKSUNLUKTA 
320
1– Tazminat hesabı 
320
2– SGK. gelirlerinin hesaplanması 
323
3– Bağlanan gelirlerin peşin değerleri 
324
4– Tazminat tutarlarından indirilecek peşin değerler 
324
TABLOLAR 
327
Yararlanılan Kitaplar ve Yazılar 
337
Kavramlara Göre Arama Dizini 
341