ABD ve Türk Hukuklarında Konut Satışlarında Aydınlatma Yükümlülüğü Dr. Nisa Nur Odabaşı Anşin  - Kitap
ABD ve Türk Hukuklarında

Konut Satışlarında Aydınlatma Yükümlülüğü

1. Baskı, 
Ocak 2024
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
259
Barkod:
9786052646977
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
338,00
Temin süresi 2-3 gündür.
Kitabın Açıklaması
"ABD ve Türk Hukuklarında Konut Satışlarında Aydınlatma Yükümlülüğü" başlıklı çalışmamızın çıkış noktası, insanların hayatlarında en önemli hukuki işlemlerinden olan konut satışlarında karşılaşılan sorunlardır. Bir konutun kusursuz olduğu iddia edilmesine rağmen satış gerçekleştikten sonra konutta birden fazla ayıbın çıkması durumunda alıcı sıkıntıya düşmektedir.
ABD hukukunda bu gibi durumların önüne geçilebilmesi için aydınlatma formları düzenlenmiştir. Anılan hukukta konut satışı yapılmadan önce, konutta gerçekleşmiş tüm sorunların, tamiratların, değişikliklerin ve konutun özellikleri bildirilmesi bu yolla sağlanmaktadır. Çalışmamız kapsamında ABD hukukunda konut satışlarında aydınlatma yükümlülükleri incelenerek Türk hukuku kapsamında uygulanabilirliği değerlendirilmeye çalışılacaktır.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Türk ve ABD Hukuklarında Konut Satış Sözleşmesi
.
Türk ve ABD Hukuklarında Aydınlatma Yükümlülüğü
.
Türk ve ABD Hukuklarında Tüketicinin Korunması ve Aydınlatılması
.
Konut Satışlarında Aydınlatma Yükümlülüğünün İhlâli ve Sonuçları
Kitapla İlgili Kategoriler
Kitabın İçindekileri
İÇİNDEKİLER
ÖNSÖZ 
7
İÇİNDEKİLER 
9
KISALTMALAR DİZİNİ 
17
GİRİŞ 
19
BİRİNCİ BÖLÜM
TÜRK VE ABD HUKUKLARINDA KONUT SATIŞ SÖZLEŞMESİ
I. TÜRK HUKUKUNDA KONUT SATIŞ SÖZLEŞMESİ 
21
A. Genel Olarak Satış Sözleşmesi 
21
1. Satış Sözleşmesinin Tanımı ve Niteliği 
21
2. Satış Sözleşmesinin Unsurları 
24
a. Satılan 
24
b. Satış Parası (Semen) 
25
c. Tarafların Anlaşması 
26
d. Satış Sözleşmesinin Esaslı Olmayan Unsurları 
26
3. Satış Sözleşmesi Türleri 
27
a. Taşınır Satış Sözleşmesi 
27
b. Taşınmaz Satış Sözleşmesi 
27
4. Satış Sözleşmesinde Yarar ve Hasarın Geçmesi 
28
B. Konut Satış Sözleşmesinin Tanımı ve Konusu 
30
C. Konut Satış Sözleşmesinin Şekli 
31
D. Konut Satış Sözleşmesinin Tarafları 
32
II. ABD HUKUKUNDA SATIŞ SÖZLEŞMESİ 
33
A. Genel Olarak Satış Sözleşmesi 
33
B. Konut Satış Sözleşmesi ve Özellikleri 
34
İKİNCİ BÖLÜM
TÜRK VE ABD HUKUKLARINDA AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ
I. GENEL OLARAK YÜKÜMLÜLÜK 
35
II. YÜKÜMLÜLÜK KAVRAMININ KÜLFETTEN FARKLARI 
35
III. BORÇ İLİŞKİSİNİN İÇERDİĞİ YÜKÜMLÜLÜKLER VE AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ 
36
A. Borç İlişkisi 
37
B. Sözleşmeden Doğan İlk Ve İkincil Yükümlülükler 
38
C. Edim Yükümlülükleri ve Yan Yükümlülükler 
39
1. Asli Edim Yükümlülükleri 
39
2. Yan Edim Yükümlülükleri 
40
a. Kanundan Doğan Yan Edim Yükümlülükleri 
41
b. Sözleşmeden Doğan Yan Edim Yükümlülükleri 
41
c. Dürüstlük Kuralından Doğan Yan Edim Yükümlülükleri 
42
3. Yan Yükümlülükler 
42
4. Koruma Yükümlülükleri 
45
D. Edim Yükümlülüklerinden Bağımsız Olan Borç İlişkileri 
46
IV. SÖZLEŞME ÖNCESİ AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ 
51
A. ABD Hukukunda Sözleşme Öncesi Aydınlatma Yükümlülüğü 
52
B. Türk Hukukunda Sözleşme Öncesi Aydınlatma Yükümlülüğü 
55
1. Genel İşlem Koşullarına Yönelik Aydınlatma Yükümlülüğü 
56
2. Sözleşme İradelerinin Oluşması İçin Gerekli Şartlara Yönelik
Aydınlatma Yükümlülüğü 
57
3. Sözleşmenin Geçerlilik Koşulları ve Sözleşme Engellerine Yönelik
Aydınlatma Yükümlülükleri 
60
4. Sözleşmeyi Sona Erdirmeye Yönelik Aydınlatma Yükümlülükleri 
61
V. SÖZLEŞME ÖNCESİ AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜKLERİNİN HUKUKİ
TEMELLERİ 
61
A. Sözleşme Öncesi Aydınlatma Yükümlülüklerinin Şartları 
62
1. Aydınlatma Yükümlüsünün Önemli Bir Konuyu Bilmesi veya
Bilmesinin Gerekmesi 
63
2. Aydınlatılması Gereken Tarafın Fark Edilebilir Nitelikte Aydınlatılma
İhtiyacının Olması 
64
3. Aydınlatmanın Fark Edilebilir Derecede Önem Taşıması 
67
4. Aydınlatma Yapılmamasında Önemli Bir Menfaatinin Mevcut
Olmaması 
68
B. Aydınlatma Yükümlülüğünün İfa Şekli Ve İfa Zamanı 
68
VI. AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN İHLÂL ŞEKİLLERİ VE HUKUKİ
SONUÇLARI 
69
A. İhlâl Şekilleri 
69
B. Hukuki Sonuçları 
71
1. Culpa in Contrahendo Sorumluluğun Tarihî Gelişimi 
72
2. Culpa in Contrahendo Sorumluluğun Hukuki Niteliği 
76
3. Culpa in Contrahendo Sorumluluğun Unsurları 
79
a. Zarar 
79
b. Yükümlülüğün İhlâli 
80
c. Nedensellik Bağı 
81
d. Kusur 
82
e. Diğer Unsurlar 
84
C. Culpa in Contrahendo Sorumluluğunun Sonuçları 
85
D. Culpa In Contrahendo Sorumluluğunun ABD Hukukunda Uygulanması 
86
VII. ARA DEĞERLENDİRME 
88
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
TÜRK VE ABD HUKUKLARINDA TÜKETİCİNİN KORUNMASI VE AYDINLATILMASI
I. TÜKETİCİNİN KORUNMASININ TARİHÇESİ VE KAVRAMLAR 
91
A. Türk Hukukunda Tüketicinin Korunmasının Tarihçesi, Kavramlar 
91
B. ABD Hukukunda Tüketicinin Korunmasının Tarihçesi, Kavramlar 
95
II. TÜRK VE ABD HUKUKLARINDA TÜKETİCİ HAKLARI VE KONUT
SATIŞLARINDA AYIPTAN DOĞAN SORUMLULUK 
100
A. Türk Hukukunda 
101
1. Ayıptan Doğan Sorumluluk Kavramı ve Hukuki Niteliği 
101
2. Ayıbın Çeşitleri 
103
3. Ayıptan Doğan Sorumluluğun Şartları 
105
a. Konutun Teslim Borcunun İfa Edilmesi 
105
b. Konutun Ayıplı Olması 
106
c. Alıcının Malda Olan Ayıbı Bilmemesi 
109
d. Ayıbın Önemli Olması 
110
e. Sorumluluğun Sözleşme ile Sınırlandırılmaması veya
Kaldırılmaması 
111
4. Şeklî Şartlar– Alıcının Borçları 
113
a. Gözden Geçirme Külfeti 
114
b. Bildirim Külfeti 
116
B. ABD Hukukunda 
118
III. KONUT SATIŞLARINDA ALICININ AYDINLATILMASI 
120
A. ABD Hukukunda Konut Satışlarında Alıcının Aydınlatılması 
120
1. Caveat Emptor Doktrini 
120
2. Satıcıya Yüklenen Yükümlülükler 
126
a. Satıcının Sorumluluğunun Sınırlandırılması– “Olduğu Gibi” 
129
3. Emlak Komisyoncusuna Getirilen Yükümlülükler 
134
4. Alıcının Sorumlulukları 
140
5. Maddi Olmayan Ayıplar Hakkında Aydınlatma 
142
a. Genel Bilgiler 
142
b. Ölüm– Hayalet 
144
c. HIV/AIDS 
151
d. Metamfetamin Laboratuvarları 
152
e. Cinsel İçerikli Suçlular 
153
B. Yasal Aydınlatma Yükümlülükleri 
155
1. California 
155
2. South Dakota 
161
3. Alaska 
162
4. Ohio 
164
5. Illinois 
167
6. Maine 
169
7. Virginia 
170
8. Wisconsin 
171
9. New Jersey 
173
10. Connecticut 
175
11. Arizona 
176
12. Kentucky 
177
13. New Hampshire 
178
14. Louisiana 
179
15. Pennsylvania 
180
16. Iowa 
182
17. Florida 
183
18. Texas 
185
19. New York 
186
20. Oklahoma 
189
21. Alabama 
191
C. Türk Hukukunda Konut Satışlarında Alıcının Aydınlatılması 
192
IV. ABD HUKUKUNDA EV MÜFETTİŞLERİ 
193
V. ARA DEĞERLENDİRME 
194
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
KONUT SATIŞLARINDA
AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN İHLÂLİ VE SONUÇLARI
I. AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN İHLÂL ŞEKİLLERİ 
197
A. Aydınlatmadan Kaçınmak 
197
B. Gerçeğe Aykırı Bilgi Vermek 
198
C. Yetersiz Olarak Aydınlatma 
200
II. AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜ İHLÂLİN HUKUKİ SONUÇLARI 
201
A. ABD Hukukunda 
201
1. Sözleşmeyi İptal Etme 
201
2. Onarılmasını İsteme 
201
3. Tazminat İsteme 
202
B. Türk Hukukunda 
202
1. Sözleşmeden Dönme 
204
2. Bedelde İndirim Yapılmasını İsteme 
208
3. Ücretsiz Onarılmasını İsteme 
210
4. Ayıpsız Benzeriyle Değiştirilmesini İsteme 
212
5. Tazminat İsteme 
213
III. AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜNE AYKIRILIK HALİNDE BAŞVURU YOLLARI VE ZAMANAŞIMI 
214
A. Başvuru Yolları 
214
1. ABD Hukukunda 
214
a. ABD Mahkeme Teşkilatı 
214
b. ABD Genel Hukuk Sistemi 
216
2. Türk Hukukunda 
219
B. Zamanaşımı 
221
1. ABD Hukukunda 
221
2. Türk Hukukunda 
223
SONUÇ 
227