Tıbbi Uygulama Hataları Prof. Dr. Oğuz Polat  - Kitap

Tıbbi Uygulama Hataları

3. Baskı, 
Şubat 2019
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
480
Barkod:
9789750253263
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Kitabın Fiyatı:
540,00
İndirimli (%50):
270,00
Stoktan hemen gönderilir.
Diğer Baskılar
4. baskı Yeni Baskı
Ocak 2024
550,00
550,00 (%0)
Kitabın Açıklaması
Son yıllarda artan Tıbbi uygulama hatalarına yönelik açılan davaların sayısının çok artması konunun sürekli gündemde olmasına neden olmaktadır. Sağlık Hukuku kapsamındaki bu olayların hukuksal boyutundan daha çok medikal boyutları daha ön plana çıkmaktadır. Çünkü yaşanmış bir olayın hata olup olmadığının kararı ancak uzman görüşüyle verilebilmektedir.
Bu kitabın da amacı tıbbi uygulama hatalarını tanımlayarak özellikle her branşta yaşanan hataları ortaya koymak ve bunları tüm boyutlarıyla tartışmaktır. Hukuksal prosedürlerin yanı sıra uygulamada yapılan eylemin niteliği, sonuçları, nedensellik bağı gibi bir çok faktör sağlık hukukunda sonuçlarda etkili olmaktadır.
Kitabın içeriğinde her geçen gün uzmanlaşma düzeyi daha da artan tıp branşlarının yanı sıra dünyadaki uygulamalar ve tıbbi uygulama hatalarındaki duruma da yer verilmiştir.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Tanı Hataları
.
Komplikasyonlar
.
Aydınlatılmış Onam
.
Defansif Tıp
.
Bilirkişilik
.
Sigorta Sistemi
Kitapla İlgili Kategoriler
Kitabın İçindekileri
3. Baskıya Önsöz 
5
Giriş 
13
1. TIBBİ UYGULAMA HATALARI TANIMI VE İLGİLİ KAVRAMLAR 
19
I. HUKUKİ BOYUT 
21
II. ETİK BOYUT 
22
III. KLİNİK BOYUT 
24
2. TİPLERİ 
33
I. İLETİŞİM EKSİKLİKLERİ VE KAYIT HATALARI 
35
II. YETKİ SINIRLARININ AŞILMASI VE KONSÜLTASYON 
35
III. AYDINLATMA VE ONAM 
36
IV. TANI HATALARI 
36
V. HATALI KARAR 
36
VI. GİRİŞİM HATALARI VE TEKNİK HATALAR 
36
VII. TERK ETME VE ÖZEN EKSİKLİĞİ 
37
3. İHTİSAS DALLARINA GÖRE TIBBİ UYGULAMA HATALARI 
39
I. JİNEKOLOJİ 
39
II. DOĞUM HASTALIKLARI 
55
III. GENEL CERRAHİ 
65
A. Tanıda Gecikme 
66
B. Tanıya Yönelik Girişimlerin Komplikasyonları 
68
C. Cerrahla İlgili Sorunlar 
70
D. Diğer Olgular 
70
E. Cerrahide Risk Yönetimi 
72
F. Acil Cerrahi 
74
IV. ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 
79
A. Tanının Atlanması ya da Gecikmesi 
79
B. Aydınlanmış Onam Eksikliği 
80
C. Tedavide İlgisizlik 
81
V. GÖĞÜS CERRAHİSİ 
82
A. Göğüs Cerrahının Tanı ve Tedavi Nedeniyle Sorumluluğu 
82
B. Toraks Cerrahisinde Yaşanan Sorunlar 
85
C. Toraks Travmalarında Adli Olguya Yaklaşım 
86
VI. EL CERRAHİSİNDE TIBBİ UYGULAMA HATALARI 
87
A. Geç Tanı 
87
B. Yetersiz Tedavi 
88
C. Cerrahi Komplikasyonlar 
89
D. Postoperatif Komplikasyonlar 
89
VII. PLASTİK CERRAHİ 
90
VIII. KLİNİK ONKOLOJİ 
91
A. Radyoterapi ve Kemoterapi Nasıl Etki Eder? 
91
B. Kanser ve Hasta Arasında Tedavinin Etkilerini Dengelemek 
92
C. Neden Şikayetler Artmaktadır? 
93
D. Onkolojide Hata Tipleri 
94
IX. ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 
103
A. Genel Pediyatri Uygulamalarında Risk Alanları 
103
B. Yeni Doğan 
106
X. PSİKİYATRİ 
113
A. Psikiyatrik Hastalıklar ve Tehlikeli Davranış 
113
B. İntihar Riski 
118
C. Korunmada Öneriler 
122
XI. ACİL TIP 
123
A. Hataların Doğası ve Sıklığı 
123
B. Acil Tıpta Klinik Performansı Etkileyen İnsan Faktörleri 
124
XII. PRATİSYEN HEKİMLİK 
134
A. Sorunlu İlaç Reaksiyonları ve Reçete Hataları 
135
B. Genel Pratikte Sorunlu Vakaların Tespiti 
136
XIII. ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON 
137
A. Anestezi Uygulamalarında İnsan Hataları 
137
B. Anestezi İle İlgili Riskler Nelerdir? 
138
C. Riskin Yönetilmesi 
144
XIV. BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ 
155
4. TIBBİ UYGULAMA HATALARINDA ADLİ TIP BİLİRKİŞİLİĞİ 
159
5. AYDINLATILMIŞ ONAM 
169
6. HASTA HAKLARI 
179
7. KLİNİK RİSK VE HASTA GÜVENLİĞİ 
199
8. DEFANSİF TIP UYGULAMALARI 
227
I. DEFANSİF TIP UYGULAMALARI 
228
II. NEDENLERİ 
232
A. Tıbbi Uygulama Hataları Davalarının Artması 
232
B. Yüksek Tazminatlar 
233
C. Sigorta Şirketlerinin Primleri Yükseltmesi 
233
III. ETKİLERİ 
234
A. Maliyetler 
235
B. Hastalar 
235
C. Hekimler 
236
IV. DEFANSİF TIBBİ UYGULAMALARIN HEKİMLER ARASINDA YAYGINLIĞI 
237
V. DEFANSİF TIBBIN HUKUKİ BOYUTU 
242
VI. SONUÇ 
247
9. KİŞİSEL SAĞLIK VERİLERİNİN GİZLİLİĞİ 
249
10. ADLİ SİGORTACILIK VE TIBBİ UYGULAMA
HATALARI 
255
11. TIBBİ UYGULAMA HATALARINA YAKLAŞIMDA
ADLİ TIP UZMANININ ROLÜ 
271
I. ADLİ OTOPSİ VE TIBBİ OTOPSİ 
271
II. TIBBİ UYGULAMA HATALARININ DEĞERLENDİRİLMESİNDE
OTOPSİNİN ROLÜ 
273
III. ÖZEL OLGU TİPLERİNİN DEĞERLENDİRMESİNDE OTOPSİ 
276
A. Bebek Ölümlerinde Otopsi 
276
B. Anne Ölümlerinde Otopsi 
277
C. Anestezi Uygulamalarına Bağlı Ölümlerde Otopsi 
277
IV. OTOPSİ ORANLARI 
278
V. OTOPSİ İLE KLİNİK TANI UYUŞMAZLIKLARI 
278
VI. OTOPSİNİN STANDARDİZASYONU 
281
12. TIBBİ UYGULAMA HATALARINDA HUKUKSAL BOYUT 
283
I. HEKİMİN HUKUKİ SORUMLULUĞU (TAZMİNAT SORUMLULUĞU) 
285
A. Hekimin Tazminat Sorumluğu 
285
B. Sorumsuzluk Anlaşmaları 
287
C. Sağlık Kurumlarının Tazminat Sorumluluğu 
288
C. Tıbbi Uygulama Hatası Nedeniyle İdarenin Tazminat Sorumluluğu 
288
D. Tıbbi Uygulama Hatası konulu Davalarda Görevli Mahkeme Sorunsalı 
290
E. Hekimin Tazminat Sorumluluğuna Yönelik Uyuşmazlıklarda Arabuluculuk 
291
F. Tıbbi Uygulama Hatalarında Sigorta Müessesesi 
292
II. HEKİMİN CEZA SORUMLULUĞU 
292
A. Ceza Davasının Hukuk Davasına Etkisi 
294
B. Tıbbi Uygulama Hatası Nedeniyle İdarenin Cezai Sorumluluğu 
295
13. TIBBİ UYGULAMA HATALARINA YAKLAŞIMDA DÜNYA UYGULAMALARI 
297
I. AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ 
297
II. İNGİLTERE 
301
III. HOLLANDA 
312
IV. İSVEÇ 
320
V. AVUSTRALYA 
328
VI. JAPONYA 
334
VII. İSPANYA 
336
VIII. İTALYA 
337
IX. ÇİN 
340
X. ALMANYA 
342
XI. BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ 
345
14. OLGULAR 
347
ÖZEN EKSİKLİĞİ 
347
Olgu 1 
347
Olgu 2 (Zamanında Konsültasyon İstememe) 
349
Olgu 3 
361
ÖZEN EKSİKLİĞİ VE AYDINLATILMIŞ ONAM EKSİKLİĞİ 
365
Olgu 1. (İlaç Yan Etkisi) 
365
Olgu 2. (Eser Sözleşmesi) 
367
TANI HATASI 
369
Olgu 1 
369
Olgu 2 (Tanı Hatası–Tanıda Gecikme) 
374
Olgu 3 (Tanı ve Takip Hatası) 
378
TAKİP VE TEDAVİ HATASI (Ortopedi) 
381
Olgu 1 
381
Olgu 2 
390
TANI VE TEDAVİ HATASI 
393
Olgu 1 
393
Olgu 2 
394
Olgu 3 (Ortopedi) 
398
Olgu 4 
402
Olgu 5 
405
Olgu 6 (Tedavi Hatası ve Uzmana Sevk Etmeme) 
409
Olgu 7 (Tedavi Hatası– Yaralanmada Tetanoz Aşısı Yapmama) 
411
TEKNİK HATA 
414
Olgu 1 
414
YARDIMCI SAĞLIK PERSONELİ KUSURU– ÖZEN EKSİKLİĞİ 
416
Olgu 1 
416
Olgu 2 (Hatalı Enjeksiyon – Hemşire Hatası) 
420
DOĞUMDA UYGULAMA HATASI 
423
Olgu 1 
423
Olgu 2 
425
ANESTEZİ UYGULAMA HATASI 
429
AMELİYAT SONRASI GELİŞEN KOMPLİKASYON 
438
Kaynaklar 
445
Kavramlar Dizini 
475