Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Tıbbi Uygulama Hataları
Şubat 2019 / 3. Baskı / 480 Syf.
Fiyatı: 54.90 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle

Diğer Baskılar
 BaskıTarih Fiyatı İndirimli
 2. Şubat 2015 35.00 TL 19.90 TL (%44)Sepete Ekle
   

Son yıllarda artan Tıbbi uygulama hatalarına yönelik açılan davaların sayısının çok artması konunun sürekli gündemde olmasına neden olmaktadır. Sağlık Hukuku kapsamındaki bu olayların hukuksal boyutundan daha çok medikal boyutları daha ön plana çıkmaktadır. Çünkü yaşanmış bir olayın hata olup olmadığının kararı ancak uzman görüşüyle verilebilmektedir.

Bu kitabın da amacı tıbbi uygulama hatalarını tanımlayarak özellikle her branşta yaşanan hataları ortaya koymak ve bunları tüm boyutlarıyla tartışmaktır. Hukuksal prosedürlerin yanı sıra uygulamada yapılan eylemin niteliği, sonuçları, nedensellik bağı gibi bir çok faktör sağlık hukukunda sonuçlarda etkili olmaktadır.

Kitabın içeriğinde her geçen gün uzmanlaşma düzeyi daha da artan tıp branşlarının yanı sıra dünyadaki uygulamalar ve tıbbi uygulama hatalarındaki duruma da yer verilmiştir.

Konu Başlıkları
Tanı Hataları
Komplikasyonlar
Aydınlatılmış Onam
Defansif Tıp
Bilirkişilik
Sigorta Sistemi
Barkod: 9789750253263
Yayın Tarihi: Şubat 2019
Baskı Sayısı:  3
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 480
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
3. Baskıya Önsöz  5
Giriş  13
1. TIBBİ UYGULAMA HATALARI TANIMI VE İLGİLİ KAVRAMLAR  19
I. HUKUKİ BOYUT  21
II. ETİK BOYUT  22
III. KLİNİK BOYUT  24
2. TİPLERİ  33
I. İLETİŞİM EKSİKLİKLERİ VE KAYIT HATALARI  35
II. YETKİ SINIRLARININ AŞILMASI VE KONSÜLTASYON  35
III. AYDINLATMA VE ONAM  36
IV. TANI HATALARI  36
V. HATALI KARAR  36
VI. GİRİŞİM HATALARI VE TEKNİK HATALAR  36
VII. TERK ETME VE ÖZEN EKSİKLİĞİ  37
3. İHTİSAS DALLARINA GÖRE TIBBİ UYGULAMA HATALARI  39
I. JİNEKOLOJİ  39
II. DOĞUM HASTALIKLARI  55
III. GENEL CERRAHİ  65
A. Tanıda Gecikme  66
B. Tanıya Yönelik Girişimlerin Komplikasyonları  68
C. Cerrahla İlgili Sorunlar  70
D. Diğer Olgular  70
E. Cerrahide Risk Yönetimi  72
F. Acil Cerrahi  74
IV. ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ  79
A. Tanının Atlanması ya da Gecikmesi  79
B. Aydınlanmış Onam Eksikliği  80
C. Tedavide İlgisizlik  81
V. GÖĞÜS CERRAHİSİ  82
A. Göğüs Cerrahının Tanı ve Tedavi Nedeniyle Sorumluluğu  82
B. Toraks Cerrahisinde Yaşanan Sorunlar  85
C. Toraks Travmalarında Adli Olguya Yaklaşım  86
VI. EL CERRAHİSİNDE TIBBİ UYGULAMA HATALARI  87
A. Geç Tanı  87
B. Yetersiz Tedavi  88
C. Cerrahi Komplikasyonlar  89
D. Postoperatif Komplikasyonlar  89
VII. PLASTİK CERRAHİ  90
VIII. KLİNİK ONKOLOJİ  91
A. Radyoterapi ve Kemoterapi Nasıl Etki Eder?  91
B. Kanser ve Hasta Arasında Tedavinin Etkilerini Dengelemek  92
C. Neden Şikayetler Artmaktadır?  93
D. Onkolojide Hata Tipleri  94
IX. ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI  103
A. Genel Pediyatri Uygulamalarında Risk Alanları  103
B. Yeni Doğan  106
X. PSİKİYATRİ  113
A. Psikiyatrik Hastalıklar ve Tehlikeli Davranış  113
B. İntihar Riski  118
C. Korunmada Öneriler  122
XI. ACİL TIP  123
A. Hataların Doğası ve Sıklığı  123
B. Acil Tıpta Klinik Performansı Etkileyen İnsan Faktörleri  124
XII. PRATİSYEN HEKİMLİK  134
A. Sorunlu İlaç Reaksiyonları ve Reçete Hataları  135
B. Genel Pratikte Sorunlu Vakaların Tespiti  136
XIII. ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON  137
A. Anestezi Uygulamalarında İnsan Hataları  137
B. Anestezi İle İlgili Riskler Nelerdir?  138
C. Riskin Yönetilmesi  144
XIV. BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ  155
4. TIBBİ UYGULAMA HATALARINDA ADLİ TIP BİLİRKİŞİLİĞİ  159
5. AYDINLATILMIŞ ONAM  169
6. HASTA HAKLARI  179
7. KLİNİK RİSK VE HASTA GÜVENLİĞİ  199
8. DEFANSİF TIP UYGULAMALARI  227
I. DEFANSİF TIP UYGULAMALARI  228
II. NEDENLERİ  232
A. Tıbbi Uygulama Hataları Davalarının Artması  232
B. Yüksek Tazminatlar  233
C. Sigorta Şirketlerinin Primleri Yükseltmesi  233
III. ETKİLERİ  234
A. Maliyetler  235
B. Hastalar  235
C. Hekimler  236
IV. DEFANSİF TIBBİ UYGULAMALARIN HEKİMLER ARASINDA YAYGINLIĞI  237
V. DEFANSİF TIBBIN HUKUKİ BOYUTU  242
VI. SONUÇ  247
9. KİŞİSEL SAĞLIK VERİLERİNİN GİZLİLİĞİ  249
10. ADLİ SİGORTACILIK VE TIBBİ UYGULAMA
HATALARI  255
11. TIBBİ UYGULAMA HATALARINA YAKLAŞIMDA
ADLİ TIP UZMANININ ROLÜ  271
I. ADLİ OTOPSİ VE TIBBİ OTOPSİ  271
II. TIBBİ UYGULAMA HATALARININ DEĞERLENDİRİLMESİNDE
OTOPSİNİN ROLÜ  273
III. ÖZEL OLGU TİPLERİNİN DEĞERLENDİRMESİNDE OTOPSİ  276
A. Bebek Ölümlerinde Otopsi  276
B. Anne Ölümlerinde Otopsi  277
C. Anestezi Uygulamalarına Bağlı Ölümlerde Otopsi  277
IV. OTOPSİ ORANLARI  278
V. OTOPSİ İLE KLİNİK TANI UYUŞMAZLIKLARI  278
VI. OTOPSİNİN STANDARDİZASYONU  281
12. TIBBİ UYGULAMA HATALARINDA HUKUKSAL BOYUT  283
I. HEKİMİN HUKUKİ SORUMLULUĞU (TAZMİNAT SORUMLULUĞU)  285
A. Hekimin Tazminat Sorumluğu  285
B. Sorumsuzluk Anlaşmaları  287
C. Sağlık Kurumlarının Tazminat Sorumluluğu  288
C. Tıbbi Uygulama Hatası Nedeniyle İdarenin Tazminat Sorumluluğu  288
D. Tıbbi Uygulama Hatası konulu Davalarda Görevli Mahkeme Sorunsalı  290
E. Hekimin Tazminat Sorumluluğuna Yönelik Uyuşmazlıklarda Arabuluculuk  291
F. Tıbbi Uygulama Hatalarında Sigorta Müessesesi  292
II. HEKİMİN CEZA SORUMLULUĞU  292
A. Ceza Davasının Hukuk Davasına Etkisi  294
B. Tıbbi Uygulama Hatası Nedeniyle İdarenin Cezai Sorumluluğu  295
13. TIBBİ UYGULAMA HATALARINA YAKLAŞIMDA DÜNYA UYGULAMALARI  297
I. AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ  297
II. İNGİLTERE  301
III. HOLLANDA  312
IV. İSVEÇ  320
V. AVUSTRALYA  328
VI. JAPONYA  334
VII. İSPANYA  336
VIII. İTALYA  337
IX. ÇİN  340
X. ALMANYA  342
XI. BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ  345
14. OLGULAR  347
ÖZEN EKSİKLİĞİ  347
Olgu 1  347
Olgu 2 (Zamanında Konsültasyon İstememe)  349
Olgu 3  361
ÖZEN EKSİKLİĞİ VE AYDINLATILMIŞ ONAM EKSİKLİĞİ  365
Olgu 1. (İlaç Yan Etkisi)  365
Olgu 2. (Eser Sözleşmesi)  367
TANI HATASI  369
Olgu 1  369
Olgu 2 (Tanı Hatası–Tanıda Gecikme)  374
Olgu 3 (Tanı ve Takip Hatası)  378
TAKİP VE TEDAVİ HATASI (Ortopedi)  381
Olgu 1  381
Olgu 2  390
TANI VE TEDAVİ HATASI  393
Olgu 1  393
Olgu 2  394
Olgu 3 (Ortopedi)  398
Olgu 4  402
Olgu 5  405
Olgu 6 (Tedavi Hatası ve Uzmana Sevk Etmeme)  409
Olgu 7 (Tedavi Hatası– Yaralanmada Tetanoz Aşısı Yapmama)  411
TEKNİK HATA  414
Olgu 1  414
YARDIMCI SAĞLIK PERSONELİ KUSURU– ÖZEN EKSİKLİĞİ  416
Olgu 1  416
Olgu 2 (Hatalı Enjeksiyon – Hemşire Hatası)  420
DOĞUMDA UYGULAMA HATASI  423
Olgu 1  423
Olgu 2  425
ANESTEZİ UYGULAMA HATASI  429
AMELİYAT SONRASI GELİŞEN KOMPLİKASYON  438
Kaynaklar  445
Kavramlar Dizini  475
  

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
3. Baskıya Önsöz  5
Giriş  13
1. TIBBİ UYGULAMA HATALARI TANIMI VE İLGİLİ KAVRAMLAR  19
I. HUKUKİ BOYUT  21
II. ETİK BOYUT  22
III. KLİNİK BOYUT  24
2. TİPLERİ  33
I. İLETİŞİM EKSİKLİKLERİ VE KAYIT HATALARI  35
II. YETKİ SINIRLARININ AŞILMASI VE KONSÜLTASYON  35
III. AYDINLATMA VE ONAM  36
IV. TANI HATALARI  36
V. HATALI KARAR  36
VI. GİRİŞİM HATALARI VE TEKNİK HATALAR  36
VII. TERK ETME VE ÖZEN EKSİKLİĞİ  37
3. İHTİSAS DALLARINA GÖRE TIBBİ UYGULAMA HATALARI  39
I. JİNEKOLOJİ  39
II. DOĞUM HASTALIKLARI  55
III. GENEL CERRAHİ  65
A. Tanıda Gecikme  66
B. Tanıya Yönelik Girişimlerin Komplikasyonları  68
C. Cerrahla İlgili Sorunlar  70
D. Diğer Olgular  70
E. Cerrahide Risk Yönetimi  72
F. Acil Cerrahi  74
IV. ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ  79
A. Tanının Atlanması ya da Gecikmesi  79
B. Aydınlanmış Onam Eksikliği  80
C. Tedavide İlgisizlik  81
V. GÖĞÜS CERRAHİSİ  82
A. Göğüs Cerrahının Tanı ve Tedavi Nedeniyle Sorumluluğu  82
B. Toraks Cerrahisinde Yaşanan Sorunlar  85
C. Toraks Travmalarında Adli Olguya Yaklaşım  86
VI. EL CERRAHİSİNDE TIBBİ UYGULAMA HATALARI  87
A. Geç Tanı  87
B. Yetersiz Tedavi  88
C. Cerrahi Komplikasyonlar  89
D. Postoperatif Komplikasyonlar  89
VII. PLASTİK CERRAHİ  90
VIII. KLİNİK ONKOLOJİ  91
A. Radyoterapi ve Kemoterapi Nasıl Etki Eder?  91
B. Kanser ve Hasta Arasında Tedavinin Etkilerini Dengelemek  92
C. Neden Şikayetler Artmaktadır?  93
D. Onkolojide Hata Tipleri  94
IX. ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI  103
A. Genel Pediyatri Uygulamalarında Risk Alanları  103
B. Yeni Doğan  106
X. PSİKİYATRİ  113
A. Psikiyatrik Hastalıklar ve Tehlikeli Davranış  113
B. İntihar Riski  118
C. Korunmada Öneriler  122
XI. ACİL TIP  123
A. Hataların Doğası ve Sıklığı  123
B. Acil Tıpta Klinik Performansı Etkileyen İnsan Faktörleri  124
XII. PRATİSYEN HEKİMLİK  134
A. Sorunlu İlaç Reaksiyonları ve Reçete Hataları  135
B. Genel Pratikte Sorunlu Vakaların Tespiti  136
XIII. ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON  137
A. Anestezi Uygulamalarında İnsan Hataları  137
B. Anestezi İle İlgili Riskler Nelerdir?  138
C. Riskin Yönetilmesi  144
XIV. BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ  155
4. TIBBİ UYGULAMA HATALARINDA ADLİ TIP BİLİRKİŞİLİĞİ  159
5. AYDINLATILMIŞ ONAM  169
6. HASTA HAKLARI  179
7. KLİNİK RİSK VE HASTA GÜVENLİĞİ  199
8. DEFANSİF TIP UYGULAMALARI  227
I. DEFANSİF TIP UYGULAMALARI  228
II. NEDENLERİ  232
A. Tıbbi Uygulama Hataları Davalarının Artması  232
B. Yüksek Tazminatlar  233
C. Sigorta Şirketlerinin Primleri Yükseltmesi  233
III. ETKİLERİ  234
A. Maliyetler  235
B. Hastalar  235
C. Hekimler  236
IV. DEFANSİF TIBBİ UYGULAMALARIN HEKİMLER ARASINDA YAYGINLIĞI  237
V. DEFANSİF TIBBIN HUKUKİ BOYUTU  242
VI. SONUÇ  247
9. KİŞİSEL SAĞLIK VERİLERİNİN GİZLİLİĞİ  249
10. ADLİ SİGORTACILIK VE TIBBİ UYGULAMA
HATALARI  255
11. TIBBİ UYGULAMA HATALARINA YAKLAŞIMDA
ADLİ TIP UZMANININ ROLÜ  271
I. ADLİ OTOPSİ VE TIBBİ OTOPSİ  271
II. TIBBİ UYGULAMA HATALARININ DEĞERLENDİRİLMESİNDE
OTOPSİNİN ROLÜ  273
III. ÖZEL OLGU TİPLERİNİN DEĞERLENDİRMESİNDE OTOPSİ  276
A. Bebek Ölümlerinde Otopsi  276
B. Anne Ölümlerinde Otopsi  277
C. Anestezi Uygulamalarına Bağlı Ölümlerde Otopsi  277
IV. OTOPSİ ORANLARI  278
V. OTOPSİ İLE KLİNİK TANI UYUŞMAZLIKLARI  278
VI. OTOPSİNİN STANDARDİZASYONU  281
12. TIBBİ UYGULAMA HATALARINDA HUKUKSAL BOYUT  283
I. HEKİMİN HUKUKİ SORUMLULUĞU (TAZMİNAT SORUMLULUĞU)  285
A. Hekimin Tazminat Sorumluğu  285
B. Sorumsuzluk Anlaşmaları  287
C. Sağlık Kurumlarının Tazminat Sorumluluğu  288
C. Tıbbi Uygulama Hatası Nedeniyle İdarenin Tazminat Sorumluluğu  288
D. Tıbbi Uygulama Hatası konulu Davalarda Görevli Mahkeme Sorunsalı  290
E. Hekimin Tazminat Sorumluluğuna Yönelik Uyuşmazlıklarda Arabuluculuk  291
F. Tıbbi Uygulama Hatalarında Sigorta Müessesesi  292
II. HEKİMİN CEZA SORUMLULUĞU  292
A. Ceza Davasının Hukuk Davasına Etkisi  294
B. Tıbbi Uygulama Hatası Nedeniyle İdarenin Cezai Sorumluluğu  295
13. TIBBİ UYGULAMA HATALARINA YAKLAŞIMDA DÜNYA UYGULAMALARI  297
I. AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ  297
II. İNGİLTERE  301
III. HOLLANDA  312
IV. İSVEÇ  320
V. AVUSTRALYA  328
VI. JAPONYA  334
VII. İSPANYA  336
VIII. İTALYA  337
IX. ÇİN  340
X. ALMANYA  342
XI. BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ  345
14. OLGULAR  347
ÖZEN EKSİKLİĞİ  347
Olgu 1  347
Olgu 2 (Zamanında Konsültasyon İstememe)  349
Olgu 3  361
ÖZEN EKSİKLİĞİ VE AYDINLATILMIŞ ONAM EKSİKLİĞİ  365
Olgu 1. (İlaç Yan Etkisi)  365
Olgu 2. (Eser Sözleşmesi)  367
TANI HATASI  369
Olgu 1  369
Olgu 2 (Tanı Hatası–Tanıda Gecikme)  374
Olgu 3 (Tanı ve Takip Hatası)  378
TAKİP VE TEDAVİ HATASI (Ortopedi)  381
Olgu 1  381
Olgu 2  390
TANI VE TEDAVİ HATASI  393
Olgu 1  393
Olgu 2  394
Olgu 3 (Ortopedi)  398
Olgu 4  402
Olgu 5  405
Olgu 6 (Tedavi Hatası ve Uzmana Sevk Etmeme)  409
Olgu 7 (Tedavi Hatası– Yaralanmada Tetanoz Aşısı Yapmama)  411
TEKNİK HATA  414
Olgu 1  414
YARDIMCI SAĞLIK PERSONELİ KUSURU– ÖZEN EKSİKLİĞİ  416
Olgu 1  416
Olgu 2 (Hatalı Enjeksiyon – Hemşire Hatası)  420
DOĞUMDA UYGULAMA HATASI  423
Olgu 1  423
Olgu 2  425
ANESTEZİ UYGULAMA HATASI  429
AMELİYAT SONRASI GELİŞEN KOMPLİKASYON  438
Kaynaklar  445
Kavramlar Dizini  475
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020