Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
1958 Fransız Anayasasında Kanun Anlayışı
Kanunun Genelliğinden "Sınırlı–Tahsisli Kanun"a Geçiş
Temmuz 2019 / 1. Baskı / 143 Syf.
Fiyatı: 28.90 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

Fransa'da geleneksel kanun anlayışı felsefi köklerini Rousseau'nun genel irade öğretisinde bulmaktadır. 1789 Bildirisinde genel iradenin ifadesi olarak tanımlanmış ve ardından gelen anayasalarda da kanun ile genel irade arasındaki bu ilişki devam ettirilmiştir. "Kâdir-i mutlak" bir yetki olarak, uzunca bir süre, ne konu ne de içerik yönünden sınırlamaya tabi tutulmuştur.

Literatüre "kanunun genelliği" olarak yerleşen bu ilke, 1958 Anayasası ile radikal bir değişime tabi tutulmuştur. İçerik yönünden sınırsız kanundan âdeta "paylaşımlı kanun" anlayışına geçilmiştir. Öğretide "yürütmenin özerk kararnameleri" olarak nitelendirilen, Fabre'nin betimlemesiyle "kanuna paralel" ya da "kanuna ortak" yeni bir düzenleyici işlem türü ihdas edilmiştir.

Pozitif pencereden bakıldığında bir "hukuksal devrim" olarak görülen bu yeni "normatif iktidar dağılımı" uygulamada metamorfoz geçirmiştir. İşte bu çalışma, "yarım kalan bir anayasal devrimin hazin öyküsü"nü ele almaktadır. Çalışma, içerik itibarıyla Fransız anayasa düzenine ilişkindir. Ancak yapılan açıklamalar, 2017 Anayasa Değişiklikleriyle hukuk sistemimize giren Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin statüsüne dair tartışma ve yorumlara da karşılaştırmalı hukuk perspektifinden katkı sunacak niteliktedir.

Konu Başlıkları
Kanunun Genelliği İlkesi
Sınırlı ve Tahsisli Yasama
Yürütmenin Özerk Düzenleme Yetkisi
Kanun–Özerk Kararname İlişkisi
Özerk Kararnamelerin Statüsü ve Denetimi
Özerk Kararnamelere Yargı Yerlerinin Bakışı
Barkod: 9789750255359
Yayın Tarihi: Temmuz 2019
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 13x19
Sayfa Sayısı: 143
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Kısaltmalar  9
GİRİŞ  11
I. 1958 ANAYASASI VE KANUN ANLAYIŞINDA NORMATİF ÇERÇEVEDE PARADİGMA DEĞİŞİMİ  19
A. Kanunun Genelliğinden “Sınırlı–Tahsisli” Kanun Anlayışına: Normatif Çerçeve  19
B. Kanuna Tahsis Edilmiş Düzenleme Alanı  21
1. Kanunun Yatay Sınırları  23
a. Kural İçerikli Kanunlar (fixe les règles)  23
b. Temel İlke Belirleyici Kanunlar (La loi détermine les principes fondamentaux)  25
2. Kanunun Dikey Sınırları  29
C. Kanun Alanının Genişletilme İmkânı  30
II. 1958 ANAYASASININ KANUN ANLAYIŞI VE DOĞURDUĞU SONUÇLAR: 34 VE 37’İNCİ MADDELERE DAYALI YAPILANMAYA İLK YAKLAŞIMLAR  34
A. Kanunun Genelliğinin Sonu: Genel İrade Anlayışında Anlam Kayması  34
1. Geleneksel Kanun Anlayışı Olarak Kanunun Genelliği İlkesi  34
2. Geleneksel Kanun Anlayışının Sonu: “Sınırlı Kanun” Anlayışı Ya da Genel İradenin Yeniden Tanımlanması  43
B. Yürütmenin Düzenleme Alanının Nitelik ve Statüsünde Radikal Değişim  50
1. Türev Düzenleyici Kararname Yetkisi (décret réglementaire dérivé/pouvoir réglementaire dérive)  51
2. Özerk Kararnameler Ya da Özerk Düzenleme Yetkisi (pouvoir réglementaire autonome)  53
C. Kanunun Tanımında Şekli (Organik) Ölçütün Yetersiz Hale Gelişi  61
III. KANUN İLE ÖZERK KARARNAMELERİN DÜZENLEME ALANLARINA İLİŞKİN YETKİ UYUŞMAZLIKLARI VE ANAYASAL ÇÖZÜM YOLLARI  69
A. Kanunun Yürütme Alanına Müdahalede Bulunmasına Karşı  69
1. Kanunun Parlamentoda Görüşülmesi (Oylama Öncesi) ve Kabul Edilemezlik İtirazı (AY, m. 41)  72
2. Kanuna Karşı Önleyici Denetim Yolunun İşletilmesi (AY, m. 61)  73
3. Kanunun Yayımından Sonraki Süreç: “Délegalisation”/Declassement Yolu (AY, m. 37/2)  74
B. Yürütmenin Kanun Alanına Müdahalesi  79
IV. 1958 ANAYASASININ KURDUĞU KANUN–ÖZERK KARARNAME SİSTEMİNİN UYGULAMADAKİ GÖRÜNÜMÜ  82
A. İki Yasama Alanı Arasında Gerçek Bir Yatay Yetki Ayırımının Yokluğu  83
B. Dikey Yetki Ayrılığının Bulunmayışı: Yasamaya Yasak Alanın Yokluğu  86
C. Uygulamayı Yönlendiren Etkenler  93
1. Hükümetin Tutumu  94
2. Anayasa Konseyi’nin Yaklaşımı  98
a. Kanun Alanının Sadece 34’üncü Madde ile Sınırlı Görülmemesi  98
b. Kanunun Özerk Kararname Alanını Düzenlemesinin Anayasaya Aykırı Görülmemesi  101
aa. Anayasa Konseyi’nin Blocage des prix Kararı ve Sonrası  101
c. Özerk Kararnamelerin Hiyerarşik Durumu  113
d. Anayasal Metinlerdeki Karmaşıklık ve Belirsizlikler  121
Değerlendirme ve Sonuç  125
Kaynakça  133
Kavram Dizini  139
 


Prof. Dr. Ömer Anayurt
10.02.1963’te Ankara’da doğdu. 1982 yılında lise (Ankara Esenevler Lisesi), 1986’da lisans (İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi), 1989 yılında yüksek lisans (Gazi Üniversitesi), 1996 yılında doktora (İstanbul Üniversitesi) eğitimini tamamladı.
02.03.1987 yılında Gazi Üniversitesi Bolu İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde araştırma görevliliğine atandı. 1992–;;;;;;1996 yılları arasında Abant İzzet Baysal Üniversitesinde bu görevini sürdürdü. 1987 yılında Sakarya Üniversitesi İİBF’de yardımcı doçentliğe atandı. 2005 tarihinde Anayasa Hukuku Bilim Dalı doçenti oldu. 2010 yılında aynı Üniversite’de profesörlüğe atandı.
Sakarya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanlığı başta olmak üzere Üniversitenin değişik akademik birimlerinde idari görevlerde bulundu. Çeşitli dönemlerde Sakarya İl İnsan Hakları Kurulu Üyeliği ve Adalet Bakanlığı Sakarya Ceza ve Tutukevleri İzleme Kurulu üyeliğinde de bulunan Anayurt 08.03.2011–;;;;;;0.11.2016 tarihleri arasında Yükseköğretim Denetleme Kurulu Üyeliği ve kısa bir süre de denetleme kurulu başkanlığını yaptı. Kurul üyeliği görev süresinin sona ermesini müteakip Üniversitedeki asli görevine döndü. Halen Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim öğretim üyesi olarak çalışmalarını sürdürmektedir.
Anayurt, evli ve üç çocuk sahibi olup basılı beş kitabı ve kamu hukuku alanında çeşitli kategoride mesleki dergilerde ve armağanlarda yayımlanmış makaleleri bulunmaktadır.
Halil Çeçen
Nisan 2020
55.00 TL
Sepete Ekle
Erdoğan Keskin
Mart 2020
48.00 TL
Sepete Ekle
Gündüz Alp Aslan
Mart 2020
83.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Kısaltmalar  9
GİRİŞ  11
I. 1958 ANAYASASI VE KANUN ANLAYIŞINDA NORMATİF ÇERÇEVEDE PARADİGMA DEĞİŞİMİ  19
A. Kanunun Genelliğinden “Sınırlı–Tahsisli” Kanun Anlayışına: Normatif Çerçeve  19
B. Kanuna Tahsis Edilmiş Düzenleme Alanı  21
1. Kanunun Yatay Sınırları  23
a. Kural İçerikli Kanunlar (fixe les règles)  23
b. Temel İlke Belirleyici Kanunlar (La loi détermine les principes fondamentaux)  25
2. Kanunun Dikey Sınırları  29
C. Kanun Alanının Genişletilme İmkânı  30
II. 1958 ANAYASASININ KANUN ANLAYIŞI VE DOĞURDUĞU SONUÇLAR: 34 VE 37’İNCİ MADDELERE DAYALI YAPILANMAYA İLK YAKLAŞIMLAR  34
A. Kanunun Genelliğinin Sonu: Genel İrade Anlayışında Anlam Kayması  34
1. Geleneksel Kanun Anlayışı Olarak Kanunun Genelliği İlkesi  34
2. Geleneksel Kanun Anlayışının Sonu: “Sınırlı Kanun” Anlayışı Ya da Genel İradenin Yeniden Tanımlanması  43
B. Yürütmenin Düzenleme Alanının Nitelik ve Statüsünde Radikal Değişim  50
1. Türev Düzenleyici Kararname Yetkisi (décret réglementaire dérivé/pouvoir réglementaire dérive)  51
2. Özerk Kararnameler Ya da Özerk Düzenleme Yetkisi (pouvoir réglementaire autonome)  53
C. Kanunun Tanımında Şekli (Organik) Ölçütün Yetersiz Hale Gelişi  61
III. KANUN İLE ÖZERK KARARNAMELERİN DÜZENLEME ALANLARINA İLİŞKİN YETKİ UYUŞMAZLIKLARI VE ANAYASAL ÇÖZÜM YOLLARI  69
A. Kanunun Yürütme Alanına Müdahalede Bulunmasına Karşı  69
1. Kanunun Parlamentoda Görüşülmesi (Oylama Öncesi) ve Kabul Edilemezlik İtirazı (AY, m. 41)  72
2. Kanuna Karşı Önleyici Denetim Yolunun İşletilmesi (AY, m. 61)  73
3. Kanunun Yayımından Sonraki Süreç: “Délegalisation”/Declassement Yolu (AY, m. 37/2)  74
B. Yürütmenin Kanun Alanına Müdahalesi  79
IV. 1958 ANAYASASININ KURDUĞU KANUN–ÖZERK KARARNAME SİSTEMİNİN UYGULAMADAKİ GÖRÜNÜMÜ  82
A. İki Yasama Alanı Arasında Gerçek Bir Yatay Yetki Ayırımının Yokluğu  83
B. Dikey Yetki Ayrılığının Bulunmayışı: Yasamaya Yasak Alanın Yokluğu  86
C. Uygulamayı Yönlendiren Etkenler  93
1. Hükümetin Tutumu  94
2. Anayasa Konseyi’nin Yaklaşımı  98
a. Kanun Alanının Sadece 34’üncü Madde ile Sınırlı Görülmemesi  98
b. Kanunun Özerk Kararname Alanını Düzenlemesinin Anayasaya Aykırı Görülmemesi  101
aa. Anayasa Konseyi’nin Blocage des prix Kararı ve Sonrası  101
c. Özerk Kararnamelerin Hiyerarşik Durumu  113
d. Anayasal Metinlerdeki Karmaşıklık ve Belirsizlikler  121
Değerlendirme ve Sonuç  125
Kaynakça  133
Kavram Dizini  139
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020