Yönetim ve Örgüt Araştırmalarında Makro Perspektifler Akansel Yalçınkaya  - Kitap

Yönetim ve Örgüt Araştırmalarında Makro Perspektifler

1. Baskı, 
Ekim 2023
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
190
Barkod:
9786256559370
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
145,00
Temin süresi 2-3 gündür.
Kitabın Açıklaması
Yönetim ve Örgüt Araştırmalarında Makro Perspektifler adlı çalışmamız çoğunluğu aynı jenerasyonun mensubu bir grup akademisyenin ortak ilgileri olan ve yönetim ve özellikle de örgütler meselelerine ilişkin uzun erimli düşüncelerinin bir çıktısıdır. Özellikle 2010'lu yıllarla birlikte görünürlüğü artan ve hem teorik hem de ampirik incelemelerin sayısındaki artış, bu jenerasyonun çalışmalarında da kendisine yer bulmuş ve bizatihi makro perspektifler yoğunlukla çalışılır olmuştur.
Yönetim ve Örgüt Araştırmalarında Makro Perspektifler adlı çalışmamız 4 kısım ve 11 bölümden müteşekkil olup; bahse konu 11 bölüm ana ilişki çerçevesi olan makro yaklaşım dışında yakın ilgileri sebebiyle Giriş, Kavramsal Perspektifler, Analitik Perspektifler ve Görgül Perspektifler olmak üzere 4 kısma ayrılmıştır.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Yönetim Yaklaşımları: Tarihsel Bir Giriş, Buse Alas
.
Geniş Katılımlı Grup Karar Veren Dağıtık Özerk Organizasyonlar ve Geleceği, Arafat Salih Aydıner
.
Madalyonun Diğer Yüzü: Kurumsal Sosyal Sorumsuzluk, Hamit Murat Özcan
.
Kurumsal Mantık Yaklaşımı ve İnformel Örgütler Üzerine Bir Değerlendirme, Hazal Duman Alptekin – Umut Koç
.
Yeni Kurumsal Kuram Perspektifinden 'Örgütsel Alan' ve 'Pazar' İlişkisine Eleştirel Bir Yaklaşım, Rıdvan Kocaman
.
Engelli Olmanın Dezavantajlılığı: Engelli Bireyler İle Engelli Olmayan Bireylerin Girişimcilik Süreçlerinde Karşılaştıkları Sorunlara İlişkin Sistematik Bir Literatür İncelemesi, Hilal Durak – Gökhan Gürler – Oğuzhan Öztürk
.
Stratejik Grup Çalışmalarının Bibliometrik Analizi, Mustafa Yıldırım
.
Nitel Araştırmalarda Durum Analizi: Sivil Toplum Kuruluşları Örneği, Züleyha Sayın
.
Kripto Meşruiyet: Kripto Varlık Piyasasında Faaliyet Gösteren Örgütler Üzerine Bir Araştırma, Abdullah Kıray – Vesile Çavuşoğlu
.
Farklı İş Modelini Benimseyen Aynı İşkolundaki İşletmelerin Farklılaşan Rekabet Güçleri Algısı: Muğla İli Zeytinyağı İmalatı İşletmeleri Üzerine Bir Araştırma, İbrahim Özoktay – Serkan Dirlik
.
Ekonomik Krizlerde İşletme Gruplarının Çeşitlendirme Stratejileri, Yücel Türker – Ela Özkan Canbolat