6. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali "Yoksulluk" Tebliğler 30 Eylül – 6 Ekim 2016 Prof. Dr. Adem Sözüer  - Kitap

6. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali "Yoksulluk" Tebliğler

30 Eylül – 6 Ekim 2016

1. Baskı, 
Ocak 2018
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
903
Barkod:
9786051526584
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
465,00
Temin süresi 2-3 gündür.
Kitabın Açıklaması
Festival sinema gösterimlerine paralel olarak süren Akademik Program'da; Yoksulluk ve Adil Yargılanma Hakkı, Sosyal Devlet İlkesi Perspektifinden Yoksulluk, Yoksulluk ve Sağlık, Yoksulluk ve Ceza Sorumluluğu, Kadın ve Çocukların Medeni Hukukta Yoksulluk Riskine Karşı Korunması, Yoksulluk ve Yolsuzlukla Mücadele, Yoksul Çocukların Suça Sürüklenmesi, Muhakeme ve İcra Hukukunda Yoksullara Destekler, Yoksulluğun Kentlileşmesi, Kentlerin Dönüşmesi, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Açısından Yoksulluk gibi konuları ele alan oturumlarda akademisyenler ve uzmanlar konuya yaklaşımlarını sundular. Her oturum sonunda katılımcılar ve panelistler yapılan sunumlar çerçevesinde oldukça verimli tartışmalar yaptı.
Bu kitap Festival Akademik Programında sunulmuş ve tartışılmış başta hukukçular olmak üzere farklı disiplinlerden ve farklı coğrafyalardaki farklı ülkelerden akademisyenler ve uzmanların yoksulluğa dair tebliğlerini içermektedir.
(Önsözden)
Kitabın Konu Başlıkları
.
Hunger strike by prisoners. Balancing individual rights and collective interests , Prof. Dr. Aart HENDRIKS
.
Hukuk Muhakemeleri Kanunu'na Göre Adli Yardım , Arş. Gör. Alper Tunga KÜÇÜK
.
Yoksullukla Mücadelede Vergisel Yöntemler ve Türkiye Uygulamasının Değerlendirilmesi, Arş. Gör. Altan RENÇBER – Araş Gör. İmran SEMİZ
.
Social goals without rights (Un)fair inequality made in Switzerland? Anusooya SIVAGANESAN
.
Yoksulluğa Karşı Bir Tedbir Olarak Yardım Nafakası (MK m. 364–366), Arş. Gör. Barış DEMİRSATAN
.
Çocuklarda Tekrar Suçluluğa Risk Teşkil Eden Etkenler İçerisinde Sosyo–Ekonomik Koşullar ve Yoksulluğun Yeri (Cindy C. Cottle, Ria J. Lee, Kirk Heilburn Meta Analizi Ekseninde Değerlendirme), Öğr. Gör. Başak Oya İŞCAN
.
Yoksulluk ve Ceza Sorumluluğuna Etkisi, Yrd. Doç. Dr. Burcu ERTEM
.
İstanbul Tarihi Kent Merkezinde Göç, Yoksulluk ve Kentsel Müdahale, Doç. Dr. Bülent ŞEN
.
Anayasa Mahkemesi Kararları Işığında Sosyal Devlet İlkesinin Anlamlandırılması ve Türkiye Uygulaması, Dr. Bülent YÜCEL
.
Yasal Düzenlemeler ve Fiili Uygulamalar Işığında Türkiye'de Yoksul Kadının Kürtaj Hakkına Erişimi, Dr. Cansu KAYA KIZILIRMAK
.
"Dünya Senindir": Amerikan Rüyası ve Suç İlişkisi Çerçevesinde Gangster Filmleri, Dr. Dilan TÜYSÜZ
.
Danıştay Kararlarına Göre Sosyal Güvenlik Hizmetlerinde İdarenin Takdir Yetkisinin Sınırları, Arş. Gör. Eren KALANYUVA
.
Yoksulluğun Giderilmesinde Kamu Hizmetinin "Eşitlik İlkesi" Gereğince İdarenin Rolü, Arş. Gör. Eren SOLMAZ
.
Türk Ceza Kanunu'nun 229. Maddesinde Düzenlenen Dilencilik Suçunun Yoksulluk Bağlamında Değerlendirilmesi, Arş. Gör. Eylem BAŞ
.
Yoksulluğun Çocuk Suçluluğuna Etkisi, Yrd. Doç. Dr. Ezgi AYGÜN EŞİTLİ
.
Hırsızlık Suçunda Değer Azlığı Kavramı ile Zorunluluk Hali ve Yoksulluk İlişkisine Dair Değerlendirme (The Assesment About The Relationship Between The Lack of Value Consept and The State of Necessity in Larceny with The Poverty), Arş. Gör. Ezgi CANKURT
.
Poverty and Access to Justice: Special Implications of "Fair Trial" Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Hans–Heiner KÜHNE
.
Türk Medeni Kanununun Velayet Hükümleri Kapsamında Yoksulluk Nedeniyle Çocuğun Korunması İçin Alınacak Önlemler, Yrd. Doç. Dr. İlknur SERDAR
.
"Poverty as a Post–War Struggle in Bosnia and Herzegovina" Kanita PRUANOVISigortasız İşçiler, Av. Merve DÖMEN
.
Access to Justice and Poverty (A Perspective under the Human Rights Approach), Prof. Dr. Migena LESKOVIKU
.
Kadının Talep Ettiği Yoksulluk Nafakası (Woman's Alimony), Araş. Gör. Dr. Nafiye YÜCEDAĞ
.
The Role of Corruption in the Increasing Rates of Poverty – Poverty: A Cause and a Result of Corruption, Nassima HANAFI
.
Çocuk Edebiyatı Metinlerindeki Yoksulluk ve Yoksunluk Kavramlarına İç İçelik ya da Karşıtlık Üzerinden Yeniden Bir Bakış, Doç. Dr. Necdet NEYDİM
.
Çocuk Kahramanlar Üzerine Kurgulanmış Filmlerde Yoksulluğun Yansıması ve Film Kurgusu İçinde Yoksulluğun Görsel Tanımına Dönük Tanıklıklar, Doç. Dr. Necdet NEYDİM – Mehlika PHILIP
.
Kıdem Tazminatı, Av. Necip ŞENEL
.
İdare Hukuku Boyutuyla Sosyal Yardımlar, Arş. Gör. Necip Taha GÜR
.
Evlilik Birliğinden Doğan Giderlere Katılma Payının İhlali Dolayısıyla Kadının Yoksulluğa Düşme Tehlikesi Karşısında Medeni Kanun Kapsamında Başvurulabilecek Önlemler, Yrd. Doç. Dr. Nil KARABAĞ BULUT
.
Silahlarin Eşitliği İlkesi Çerçevesinde Yoksulun Yargılamada Temsili, Doç. Dr. Pınar MEMİŞ KARTAL
.
Yoksulluğun Türk Ceza Kanunu'ndaki İzleri, Yrd. Doç. Dr. T. Polat İŞOĞLU
.
Rule of Law in Kosovo and its Impact in Poverty, Qerkin BERISHA
.
Kentsel Dönüşüm Projelerinin Yoksul Bölgelerin Kalkınmasına Etkisi, Arş. Gör. Seher KALENDER ÇETİNKAYA
.
İcra Hukuku'nda Yoksulluğun Önlenmesinde Bir Araç Olarak Haczedilmezlik Non–Seizebility in Enforcement Law as a Tool for Preventing Poverty, Arş. Gör. Serpil IŞIK
.
Bir Adil Yargılanma Hakkı Olarak Maddi Olanaklardan Yoksun Kişinin Avukat Yardımından Yararlanması, Yrd. Doç. Dr. Sinan ALTUNÇ
.
Yoksulluk ve Adli Para Cezası, Dr. Iur. Soner Hamza ÇETİN
.
Poverty as a DefenseMitigating Circumstance in U.S. Criminal Law, Prof. Dr. Stephen C. THAMAN
.
Yoksulluk ve Suç İlişkisi, Doç. Dr. Vesile Sonay EVİK
.
Yoksulluğun Karşısında Anayasalar: Gelişmiş Sosyal Devlet Anayasalarında Sosyal Haklar, Arş. Gör. Volkan ASLAN
Yorumlar