Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   
Sınai Mülkiyet Kanunu El Kitabı
Marka, Patent, Faydalı Model, Coğrafi İşaret ve Tasarım Hakkı
Ekim 2017 / 1. Baskı / 328 Syf.
Fiyatı: 62.50 TL
İndirimli: 44.90 TL (%29)
Stokta sınırlı sayıda bulunmaktadır (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

Bu kitapta, Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamındaki sınai haklar tanıtılmaktadır. 6769 sayılı Kanun ile 551, 554, 555 ve 556 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerle düzenlenmiş bulunan patent, faydalı model, endüstriyel tasarım, coğrafi işaret ve markalara ilişkin başvuruların, tescil ve tescil sonrası işlemlerin ve bu hakların ihlaline dair hukuki ve cezai yaptırımların tek bir kanun çerçevesinde düzenlemesi amaçlanmıştır. Diğer taraftan, Anayasa Mahkemesi'nin çeşitli iptal kararlarıyla gündeme geldiği üzere, kanunlar ile düzenlenmesi gereken cezai hükümlerin Kanun Hükmünde Kararnameler ile düzenlenmesinden kaynaklanan hukuki sorunlara da çözüm bulunması amacıyla, cezai yaptırımlar kanun kapsamına alınmıştır.

Kitabın amacı, sanayi ve ticarette faal olan hak sahipleri ve hukukçuların, giriş seviyesinde hakları tanımak suretiyle tescil süreçleri ve tescilin sağladığı koruma olanakları ve tecavüz halinde başvurulabilecek hukuki çarelere ait kısa ve özlü bilgilere ulaşmalarıdır.

Sınai haklar, Fikri Mülkiyet üst kavramı altında, sanayiye ilişkin, ziyadesiyle sanayide kullanılan, ayırt edici işaretler (markalar, unvanlar), teknik nitelikli buluşlar, faydalı modeller ve yeni tasarımlar üzerinde kurulan haklardır. Bu nedenle, kitapta ayrı bir özel kanunla düzenlenen, entegre devre hakları ve ıslahçı hakları; Fikir ve Sanat Eserleri Kanunuyla korunan eser sahibi hakları ve bağlantılı haklar ise bulunmamaktadır.

SMK kapsamında ve sıklıkla pratiğe dökülen hakların tanımı, unsurları, sağlanan koruma ve hukuki işlemleri üzerinde durulmaktadır.

Bu kitapta ,sınai hakların yargısal uygulamalarına ilişkin detaylı ve içtihatlı bilgilere, SMK'nın yürürlüğü henüz başladığından yer verilememiş, uygulama sonuçlarının beklenmesi gerekmiştir. Kitabın açık ve sade dili, pratik bilgi sunumuyla sanayici, tacir, hukukçu, öğrenci ve ilgilere faydalı olması umulmaktadır.

Konu Başlıkları
Başlangıç Hükümleri Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Korumadan Yararlanacak Kişiler
Marka
Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı
Tasarım
Patent ve Faydalı Model
Ortak ve Diğer Hükümler
Barkod: 9789750245183
Yayın Tarihi: Ekim 2017
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 328
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
I. BAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ AMAÇ, KAPSAM,
TANIMLAR VE KORUMADAN YARARLANACAK KİŞİLER
Madde 1 - Amaç ve kapsam  19
Madde 2 - Tanımlar  19
Madde 3 - Korumadan yararlanacak kişiler  21
BİRİNCİ KİTAP
MARKA
BİRİNCİ KISIM
Marka Hakkı ve Kapsamı
Madde 4 - Marka olabilecek işaretler  22
Madde 5 - Marka tescilinde mutlak ret nedenleri  23
Madde 6 - Marka tescilinde nispi ret nedenleri  28
Madde 7 - Marka tescilinden doğan hakların kapsamı ve istisnaları  31
Madde 8 - Markanın başvuru eserlerinde yer alması  35
Madde 9 - Markanın kullanılması  36
Madde 10 - Ticari vekil veya temsilci adına tescilli markaya ilişkin talepler  37
İKİNCİ KISIM
Başvuru ve İtiraz
BİRİNCİ BÖLÜM
Başvuru, Rüçhan Hakkı ve İnceleme
Madde 11 - Başvuru şartları, sınıflandırma ve bölünme  38
Madde 12 - Rüçhan hakkı ve etkisi  41
Madde 13 - Rüçhan hakkının talep edilmesi ve hükmü  43
Madde 14 - Madrid Protokolü kapsamında yapılan uluslararası marka başvuruları  44
Madde 15 - Şeklî inceleme, şeklî eksikliklerin giderilmesi ve başvuru tarihi  45
Madde 16 - Başvurunun mutlak ret nedenleri açısından incelenmesi ve yayımlanması  47
İKİNCİ BÖLÜM
Üçüncü Kişilerin Görüşleri, İtirazlar ve İtirazların İncelenmesi
Madde 17 - Üçüncü kişilerin görüşleri  48
Madde 18 - Yayıma itiraz  49
Madde 19 - Yayıma itirazın incelenmesi  50
Madde 20 - Karara itiraz  52
Madde 21 - Karara itirazların incelenmesi  53
ÜÇÜNCÜ KISIM
Tescil, Koruma Süresi ve Yenileme
Madde 22 - Tescil  54
Madde 23 - Koruma süresi ve yenileme  56
DÖRDÜNCÜ KISIM
Lisans
Madde 24 - Lisans  57
BEŞİNCİ KISIM
Hakkın Sona Ermesi
BİRİNCİ BÖLÜM
Hükümsüzlük ve İptal
Madde 25 - Hükümsüzlük hâlleri ve hükümsüzlük talebi  60
Madde 26 - İptal hâlleri ve iptal talebi  62
Madde 27 - Hükümsüzlüğün ve iptalin etkisi  64
İKİNCİ BÖLÜM
Diğer Sona Erme Hâlleri ve Sonuçları
Madde 28 - Sona erme ve sonuçları  66
ALTINCI KISIM
Marka Hakkına Tecavüz
Madde 29 - Marka hakkına tecavüz sayılan fiiller  68
Madde 30 - Marka hakkına tecavüze ilişkin cezai hükümler  70
YEDİNCİ KISIM
Garanti Markası ve Ortak Marka
Madde 31 - Garanti markası ve ortak marka  71
Madde 32 - Garanti markası veya ortak marka teknik şartnamesi  72
İKİNCİ KİTAP
COĞRAFİ İŞARET VE GELENEKSEL ÜRÜN ADI
BİRİNCİ KISIM
Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı Hakkı
Madde 33 - Koruma kapsamındaki ürünler  74
Madde 34 - Menşe adı, mahreç işareti ve geleneksel ürün adı  75
Madde 35 - Tescil edilmeyecek adlar  77
İKİNCİ KISIM
Başvuru ve İtirazlar
BİRİNCİ BÖLÜM
Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı Başvurusu
Madde 36 - Başvuru hakkı  79
Madde 37 - Başvuru şartları  80
Madde 38 - Başvurunun incelenmesi ve yayımı  83
Madde 39 - Yabancı ülke kaynaklı başvurular  85
İKİNCİ BÖLÜM
İtiraz ve İtirazın İncelenmesi
Madde 40 - İtiraz ve itirazın incelenmesi  86
ÜÇÜNCÜ KISIM
Tescil ve Değişiklik Talepleri
Madde 41 - Tescil  88
Madde 42 - Değişiklik talepleri  89
Madde 43 - Başvuru yapan veya tescil ettirenlerde değişiklik  90
DÖRDÜNCÜ KISIM
Hakkın Kapsamı, Kullanım ve Denetim
Madde 44 -  Coğrafi işaret korumasının elde edilmesi ve tescilden doğan hakların
kapsamı  91
Madde 45 -  Geleneksel ürün adı korumasının elde edilmesi ve tescilden doğan
hakkın kapsamı  94
Madde 46 - Tescilli coğrafi işaretin ve geleneksel ürün adının kullanımı  96
Madde 47 - İyiniyetli kullanım  97
Madde 48 - Markalarla ilişki  98
Madde 49 - Kullanımın denetimi  100
BEŞİNCİ KISIM
Hakkın Sona Ermesi
BİRİNCİ BÖLÜM
Hükümsüzlük
Madde 50 - Hükümsüzlük talebi ve hükümsüzlük hâlleri  102
Madde 51 - Hükümsüzlüğün etkisi  103
İKİNCİ BÖLÜM
Hak ve Sorumluluktan Vazgeçme
Madde 52 - Tescilin sağladığı hak ve sorumluluktan vazgeçme  105
ALTINCI KISIM
Hakka Tecavüz
Madde 53 - Coğrafi işaret hakkına tecavüz sayılan fiiller  106
Madde 54 - Geleneksel ürün adı hakkına tecavüz sayılan fiiller  108
ÜÇÜNCÜ KİTAP
TASARIM
BİRİNCİ KISIM
Tasarım Hakkı ve Kapsamı
Madde 55 - Tasarım ve ürün  110
Madde 56 - Yenilik ve ayırt edicilik  112
Madde 57 - Kamuya sunma  115
Madde 58 - Koruma kapsamı ve koruma dışı hâller  116
Madde 59 - Tasarım hakkının kapsamı ve sınırları  119
Madde 60 - Önceki kullanımdan doğan hak  122
İKİNCİ KISIM
Başvuru, İnceleme ve Tescil
BİRİNCİ BÖLÜM
Tasarım Başvurusu, Rüçhan Hakkı ve İnceleme
Madde 61 - Başvuru şartları, sınıflandırma ve çoklu başvuru  123
Madde 62 - Rüçhan hakkı ve etkisi  127
Madde 63 - Rüçhan hakkının talep edilmesi ve hükmü  130
Madde 64 - İnceleme  131
İKİNCİ BÖLÜM
Tescil ve Yayım
Madde 65 - Tescil ve yayım  133
Madde 66 - Yayımın ertelenmesi  134
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İtiraz ve İtirazın İncelenmesi
Madde 67 - Karara ve tescile itiraz  137
Madde 68 - İtirazın incelenmesi  138
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Koruma Süresi ve Yenileme
Madde 69 - Tasarımın koruma süresi ve yenileme  140
ÜÇÜNCÜ KISIM
Hak Sahipliği ve Gasp
Madde 70 - Hak sahipliği  141
Madde 71 - Tasarımın gaspı  143
Madde 72 - Gaspın sona erdirilmesinin sonuçları  145
DÖRDÜNCÜ KISIM
Çalışanların Tasarımları
Madde 73 - Hizmet ilişkisi ile diğer iş görme ilişkilerindeki hak sahipliği  146
Madde 74 - Çalışanlar tarafından yapılan tasarımlara ilişkin hak talebinde bedel  148
BEŞİNCİ KISIM
Lisans
Madde 75 - Lisans  149
Madde 76 - Hakkın devrinden veya lisans vermekten doğan sorumluluk  151
ALTINCI KISIM
Hakkın Sona Ermesi
BİRİNCİ BÖLÜM
Hükümsüzlük
Madde 77 - Hükümsüzlük hâlleri  152
Madde 78 - Hükümsüzlük talebi  153
Madde 79 - Hükümsüzlüğün etkisi  154
İKİNCİ BÖLÜM
Diğer Sona Erme Hâlleri ve Sonuçları
Madde 80 - Sona erme ve sonuçları  156
YEDİNCİ KISIM
Tasarım Hakkına Tecavüz
Madde 81 - Tasarım hakkına tecavüz sayılan fiiller  157
DÖRDÜNCÜ KİTAP
PATENT VE FAYDALI MODEL
BİRİNCİ KISIM
Patent Hakkı
BİRİNCİ BÖLÜM
Patentlenebilirlik Şartları
Madde 82 - Patentlenebilir buluşlar ve patentlenebilirliğin istisnaları  159
Madde 83 - Yenilik, buluş basamağı ve sanayiye uygulanabilir olma  166
Madde 84 - Buluşa patent veya faydalı model verilmesini etkilemeyen açıklamalar  168
İKİNCİ BÖLÜM
Patent Hakkının Kapsamı
Madde 85 - Patent hakkının kapsamı ve sınırları  170
Madde 86 - Buluşun dolaylı kullanımının önlenmesi  174
Madde 87 - Önceki kullanımdan doğan hak  176
Madde 88 - Kanuni tekel  177
Madde 89 - Korumanın kapsamı  178
İKİNCİ KISIM
Başvuru, Patentin Verilmesi ve İtiraz
BİRİNCİ BÖLÜM
Başvuru ve Rüçhan Hakkı
Madde 90 - Patent başvurusu için gerekli belgeler ve başvuru tarihinin kesinleşmesi  181
Madde 91 - Buluş bütünlüğü ve bölünmüş başvuru  184
Madde 92 - Buluşun açıklanması, tarifname, istemler ve özet  186
Madde 93 - Rüçhan hakkı ve etkisi  188
Madde 94 - Rüçhan hakkının talep edilmesi ve hükmü  192
İKİNCİ BÖLÜM
Patentin Verilmesi
Madde 95 - Başvurunun şeklî şartlara uygunluk açısından incelenmesi  194
Madde 96 - Araştırma talebi, araştırma raporunun düzenlenmesi ve yayımlanması  195
Madde 97 - Başvurunun yayımlanması ve etkileri  198
Madde 98 - İnceleme talebi, inceleme raporunun düzenlenmesi ve patentin verilmesi  200
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İtiraz ve İtirazın İncelenmesi
Madde 99 - İtiraz ve itirazın incelenmesi  203
Madde 100 - Kurum kararlarına itiraz  205
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Koruma Süresi ve Yıllık Ücretler
Madde 101 - Koruma süresi ve yıllık ücretler  206
ÜÇÜNCÜ KISIM
Patent Sürecine İlişkin İşlemler
Madde 102 - Patent başvurusu ve patentin üçüncü kişilerce incelenmesi  209
Madde 103 - Patent başvurusunda ve patentte yapılacak değişiklikler ve düzeltmeler  210
Madde 104 - Patent başvurusunun faydalı model başvurusuna ve faydalı model başvurusunun patent başvurusuna dönüştürülmesi  211
Madde 105 - Patent başvurusunun geri çekilmesi  213
Madde 106 - Sicile kayıt ve hükümleri  215
Madde 107 - İşlemlerin devam ettirilmesi ve hakların yeniden tesisi  216
Madde 108 - Hatalı işlemler  217
DÖRDÜNCÜ KISIM
Hak Sahipliği ve Gasp
Madde 109 - Patent isteme hakkı  218
Madde 110 - Patent başvurularında hak sahipliğine ilişkin işlemler  219
Madde 111 - Patentin gaspı ve gaspın sona erdirilmesinin sonuçları  221
Madde 112 - Ortaklık ilişkisi ve patentin bölünmezliği  224
BEŞİNCİ KISIM
Çalışanların Buluşları
Madde 113 - Hizmet buluşu ve serbest buluş  226
Madde 114 - Hizmet buluşuna dair bildirim yükümlülüğü  228
Madde 115 - İşverenin buluşa ilişkin hakkı ve hak talebinde bedel  229
Madde 116 - Hizmet buluşu için patent başvurusu yapılması  233
Madde 117 - Çalışan buluşlarına ilişkin hükümlerin emredici niteliği ve hakkaniyete uygunluk şartı  235
Madde 118 - Tarafların patent başvurusu ile ilgili hak ve yükümlülükleri  236
Madde 119 - Serbest buluş, bildirim yükümlülüğü ve teklifte bulunma yükümlülüğü  238
Madde 120 - Çalışanın önalım hakkı  240
Madde 121 - Yükseköğretim kurumlarında gerçekleştirilen buluşlar  241
Madde 122 - Kamu destekli projelerde ortaya çıkan buluşlar  243
ALTINCI KISIM
Ek ve Gizli Patent
Madde 123 - Ek patent  245
Madde 124 - Gizli patent  248
YEDİNCİ KISIM
Lisans
BİRİNCİ BÖLÜM
Sözleşmeye Dayalı Lisans
Madde 125 - Sözleşmeye dayalı lisans  252
Madde 126 - Bilgi verme yükümlülüğü  253
Madde 127 - Hakkın devrinden ve lisans vermeden doğan sorumluluk  254
Madde 128 - Lisans verme teklifi  255
İKİNCİ BÖLÜM
Zorunlu Lisans
Madde 129 - Zorunlu lisans  256
Madde 130 - Kullanılmama durumunda zorunlu lisans  260
Madde 131 - Patent konularının bağımlılığı hâlinde zorunlu lisans  261
Madde 132 - Kamu yararı nedeniyle zorunlu lisans  262
Madde 133 - Zorunlu lisansın hukuki niteliği ve güven ilişkisi  264
Madde 134 - Ek patentte zorunlu lisans kapsamı  266
Madde 135 - Zorunlu lisansın devri  266
Madde 136 - Şartlarda değişiklik talebi ve zorunlu lisansın iptali  267
Madde 137 - Sözleşmeye dayalı lisans hükümlerinin uygulanabilirliği  268
SEKİZİNCİ KISIM
Hakkın Sona Ermesi
BİRİNCİ BÖLÜM
Hükümsüzlük
Madde 138 - Hükümsüzlük hâlleri  268
Madde 139 - Patentin hükümsüzlüğünün etkisi  272
İKİNCİ BÖLÜM
Diğer Sona Erme Hâlleri ve Sonuçları
Madde 140 - Sona erme ve sonuçları  273
DOKUZUNCU KISIM
Patent Hakkına Tecavüz
Madde 141 - Patent veya faydalı model hakkına tecavüz sayılan fiiller  275
ONUNCU KISIM
Faydalı Model
Madde 142 - Faydalı model ile korunabilir buluşlar ve istisnaları  278
Madde 143 - Şeklî inceleme, araştırma talebi, itiraz ve faydalı modelin verilmesi  279
Madde 144 - Faydalı modelin hükümsüzlüğü  284
Madde 145 - Patentler ile ilgili hükümlerin uygulanabilirliği ve çifte koruma  286
BEŞİNCİ KİTAP
ORTAK VE DİĞER HÜKÜMLER
BİRİNCİ KISIM
Ortak Hükümler
Madde 146 - Süreler ve bildirimler  287
Madde 147 - Ortak temsilci  288
Madde 148 - Hukuki işlemler  288
Madde 149 - Sınai mülkiyet hakkı tecavüze uğrayan hak sahibinin ileri sürebileceği talepler  290
Madde 150 - Tazminat  291
Madde 151 - Yoksun kalınan kazanç  292
Madde 152 - Hakkın tüketilmesi  294
Madde 153 - Dava açılamayacak kişiler  294
Madde 154 - Tecavüzün mevcut olmadığına ilişkin dava ve şartları  295
Madde 155 - Önceki tarihli hakların etkisi  296
Madde 156 - Görevli ve yetkili mahkeme  296
Madde 157 - Zamanaşımı  297
Madde 158 - Lisans alanın dava açması ve şartları  298
Madde 159 - İhtiyati tedbir talebi ve ihtiyati tedbirin niteliği  299
Madde 160 - İşlem yetkisi olan kişiler ve tebligat  300
Madde 161 - Ücretler, ödenme süreleri ve sonuçları  301
Madde 162 - Kararların uygulanması  302
Madde 163 - Hızlı imha prosedürü  302
Madde 164 - Geleneksel ürün adlarına uygulanacak hükümler  303
Madde 165 - Yönetmelik  303
İKİNCİ KISIM
Diğer Hükümler
Madde 166 -  303
Madde 167 -  304
Madde 168 -  305
Madde 169 -  306
Madde 170 -  307
Madde 171 -  308
Madde 172 -  309
Madde 173 -  311
Madde 174 -  311
Madde 175 -  312
Madde 176 -  313
Madde 177 -  313
Madde 178 -  313
Madde 179 -  314
Madde 180 -  314
Madde 181 -  315
Madde 182 -  317
Madde 183 -  319
Madde 184 -  319
Geçici Madde 3 -  319
Madde 185 -  320
Madde 186 -  321
Madde 187 -  321
Madde 188 -  322
Madde 189 -  324
Madde 190 - Atıflar  325
Madde 191 - Yürürlükten kaldırılan mevzuat  325
Geçici Madde 1 -  551, 554, 555 ve 556 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerin
hükümlerinin uygulanması  325
Geçici Madde 2 - Mevcut yönetmeliklerin uygulanması  326
Geçici Madde 3 - Suç eşyalarının imhası  326
Geçici Madde 4 - İptal yetkisinin mahkemeler tarafından kullanılması  327
Geçici Madde 5 - Yenileme talepleri  328
Geçici Madde 6 - Görülmekte olan davalar  328
Madde 192 - Yürürlük  328
Madde 193 - Yürütme  328
  

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
I. BAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ AMAÇ, KAPSAM,
TANIMLAR VE KORUMADAN YARARLANACAK KİŞİLER
Madde 1 - Amaç ve kapsam  19
Madde 2 - Tanımlar  19
Madde 3 - Korumadan yararlanacak kişiler  21
BİRİNCİ KİTAP
MARKA
BİRİNCİ KISIM
Marka Hakkı ve Kapsamı
Madde 4 - Marka olabilecek işaretler  22
Madde 5 - Marka tescilinde mutlak ret nedenleri  23
Madde 6 - Marka tescilinde nispi ret nedenleri  28
Madde 7 - Marka tescilinden doğan hakların kapsamı ve istisnaları  31
Madde 8 - Markanın başvuru eserlerinde yer alması  35
Madde 9 - Markanın kullanılması  36
Madde 10 - Ticari vekil veya temsilci adına tescilli markaya ilişkin talepler  37
İKİNCİ KISIM
Başvuru ve İtiraz
BİRİNCİ BÖLÜM
Başvuru, Rüçhan Hakkı ve İnceleme
Madde 11 - Başvuru şartları, sınıflandırma ve bölünme  38
Madde 12 - Rüçhan hakkı ve etkisi  41
Madde 13 - Rüçhan hakkının talep edilmesi ve hükmü  43
Madde 14 - Madrid Protokolü kapsamında yapılan uluslararası marka başvuruları  44
Madde 15 - Şeklî inceleme, şeklî eksikliklerin giderilmesi ve başvuru tarihi  45
Madde 16 - Başvurunun mutlak ret nedenleri açısından incelenmesi ve yayımlanması  47
İKİNCİ BÖLÜM
Üçüncü Kişilerin Görüşleri, İtirazlar ve İtirazların İncelenmesi
Madde 17 - Üçüncü kişilerin görüşleri  48
Madde 18 - Yayıma itiraz  49
Madde 19 - Yayıma itirazın incelenmesi  50
Madde 20 - Karara itiraz  52
Madde 21 - Karara itirazların incelenmesi  53
ÜÇÜNCÜ KISIM
Tescil, Koruma Süresi ve Yenileme
Madde 22 - Tescil  54
Madde 23 - Koruma süresi ve yenileme  56
DÖRDÜNCÜ KISIM
Lisans
Madde 24 - Lisans  57
BEŞİNCİ KISIM
Hakkın Sona Ermesi
BİRİNCİ BÖLÜM
Hükümsüzlük ve İptal
Madde 25 - Hükümsüzlük hâlleri ve hükümsüzlük talebi  60
Madde 26 - İptal hâlleri ve iptal talebi  62
Madde 27 - Hükümsüzlüğün ve iptalin etkisi  64
İKİNCİ BÖLÜM
Diğer Sona Erme Hâlleri ve Sonuçları
Madde 28 - Sona erme ve sonuçları  66
ALTINCI KISIM
Marka Hakkına Tecavüz
Madde 29 - Marka hakkına tecavüz sayılan fiiller  68
Madde 30 - Marka hakkına tecavüze ilişkin cezai hükümler  70
YEDİNCİ KISIM
Garanti Markası ve Ortak Marka
Madde 31 - Garanti markası ve ortak marka  71
Madde 32 - Garanti markası veya ortak marka teknik şartnamesi  72
İKİNCİ KİTAP
COĞRAFİ İŞARET VE GELENEKSEL ÜRÜN ADI
BİRİNCİ KISIM
Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı Hakkı
Madde 33 - Koruma kapsamındaki ürünler  74
Madde 34 - Menşe adı, mahreç işareti ve geleneksel ürün adı  75
Madde 35 - Tescil edilmeyecek adlar  77
İKİNCİ KISIM
Başvuru ve İtirazlar
BİRİNCİ BÖLÜM
Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı Başvurusu
Madde 36 - Başvuru hakkı  79
Madde 37 - Başvuru şartları  80
Madde 38 - Başvurunun incelenmesi ve yayımı  83
Madde 39 - Yabancı ülke kaynaklı başvurular  85
İKİNCİ BÖLÜM
İtiraz ve İtirazın İncelenmesi
Madde 40 - İtiraz ve itirazın incelenmesi  86
ÜÇÜNCÜ KISIM
Tescil ve Değişiklik Talepleri
Madde 41 - Tescil  88
Madde 42 - Değişiklik talepleri  89
Madde 43 - Başvuru yapan veya tescil ettirenlerde değişiklik  90
DÖRDÜNCÜ KISIM
Hakkın Kapsamı, Kullanım ve Denetim
Madde 44 -  Coğrafi işaret korumasının elde edilmesi ve tescilden doğan hakların
kapsamı  91
Madde 45 -  Geleneksel ürün adı korumasının elde edilmesi ve tescilden doğan
hakkın kapsamı  94
Madde 46 - Tescilli coğrafi işaretin ve geleneksel ürün adının kullanımı  96
Madde 47 - İyiniyetli kullanım  97
Madde 48 - Markalarla ilişki  98
Madde 49 - Kullanımın denetimi  100
BEŞİNCİ KISIM
Hakkın Sona Ermesi
BİRİNCİ BÖLÜM
Hükümsüzlük
Madde 50 - Hükümsüzlük talebi ve hükümsüzlük hâlleri  102
Madde 51 - Hükümsüzlüğün etkisi  103
İKİNCİ BÖLÜM
Hak ve Sorumluluktan Vazgeçme
Madde 52 - Tescilin sağladığı hak ve sorumluluktan vazgeçme  105
ALTINCI KISIM
Hakka Tecavüz
Madde 53 - Coğrafi işaret hakkına tecavüz sayılan fiiller  106
Madde 54 - Geleneksel ürün adı hakkına tecavüz sayılan fiiller  108
ÜÇÜNCÜ KİTAP
TASARIM
BİRİNCİ KISIM
Tasarım Hakkı ve Kapsamı
Madde 55 - Tasarım ve ürün  110
Madde 56 - Yenilik ve ayırt edicilik  112
Madde 57 - Kamuya sunma  115
Madde 58 - Koruma kapsamı ve koruma dışı hâller  116
Madde 59 - Tasarım hakkının kapsamı ve sınırları  119
Madde 60 - Önceki kullanımdan doğan hak  122
İKİNCİ KISIM
Başvuru, İnceleme ve Tescil
BİRİNCİ BÖLÜM
Tasarım Başvurusu, Rüçhan Hakkı ve İnceleme
Madde 61 - Başvuru şartları, sınıflandırma ve çoklu başvuru  123
Madde 62 - Rüçhan hakkı ve etkisi  127
Madde 63 - Rüçhan hakkının talep edilmesi ve hükmü  130
Madde 64 - İnceleme  131
İKİNCİ BÖLÜM
Tescil ve Yayım
Madde 65 - Tescil ve yayım  133
Madde 66 - Yayımın ertelenmesi  134
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İtiraz ve İtirazın İncelenmesi
Madde 67 - Karara ve tescile itiraz  137
Madde 68 - İtirazın incelenmesi  138
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Koruma Süresi ve Yenileme
Madde 69 - Tasarımın koruma süresi ve yenileme  140
ÜÇÜNCÜ KISIM
Hak Sahipliği ve Gasp
Madde 70 - Hak sahipliği  141
Madde 71 - Tasarımın gaspı  143
Madde 72 - Gaspın sona erdirilmesinin sonuçları  145
DÖRDÜNCÜ KISIM
Çalışanların Tasarımları
Madde 73 - Hizmet ilişkisi ile diğer iş görme ilişkilerindeki hak sahipliği  146
Madde 74 - Çalışanlar tarafından yapılan tasarımlara ilişkin hak talebinde bedel  148
BEŞİNCİ KISIM
Lisans
Madde 75 - Lisans  149
Madde 76 - Hakkın devrinden veya lisans vermekten doğan sorumluluk  151
ALTINCI KISIM
Hakkın Sona Ermesi
BİRİNCİ BÖLÜM
Hükümsüzlük
Madde 77 - Hükümsüzlük hâlleri  152
Madde 78 - Hükümsüzlük talebi  153
Madde 79 - Hükümsüzlüğün etkisi  154
İKİNCİ BÖLÜM
Diğer Sona Erme Hâlleri ve Sonuçları
Madde 80 - Sona erme ve sonuçları  156
YEDİNCİ KISIM
Tasarım Hakkına Tecavüz
Madde 81 - Tasarım hakkına tecavüz sayılan fiiller  157
DÖRDÜNCÜ KİTAP
PATENT VE FAYDALI MODEL
BİRİNCİ KISIM
Patent Hakkı
BİRİNCİ BÖLÜM
Patentlenebilirlik Şartları
Madde 82 - Patentlenebilir buluşlar ve patentlenebilirliğin istisnaları  159
Madde 83 - Yenilik, buluş basamağı ve sanayiye uygulanabilir olma  166
Madde 84 - Buluşa patent veya faydalı model verilmesini etkilemeyen açıklamalar  168
İKİNCİ BÖLÜM
Patent Hakkının Kapsamı
Madde 85 - Patent hakkının kapsamı ve sınırları  170
Madde 86 - Buluşun dolaylı kullanımının önlenmesi  174
Madde 87 - Önceki kullanımdan doğan hak  176
Madde 88 - Kanuni tekel  177
Madde 89 - Korumanın kapsamı  178
İKİNCİ KISIM
Başvuru, Patentin Verilmesi ve İtiraz
BİRİNCİ BÖLÜM
Başvuru ve Rüçhan Hakkı
Madde 90 - Patent başvurusu için gerekli belgeler ve başvuru tarihinin kesinleşmesi  181
Madde 91 - Buluş bütünlüğü ve bölünmüş başvuru  184
Madde 92 - Buluşun açıklanması, tarifname, istemler ve özet  186
Madde 93 - Rüçhan hakkı ve etkisi  188
Madde 94 - Rüçhan hakkının talep edilmesi ve hükmü  192
İKİNCİ BÖLÜM
Patentin Verilmesi
Madde 95 - Başvurunun şeklî şartlara uygunluk açısından incelenmesi  194
Madde 96 - Araştırma talebi, araştırma raporunun düzenlenmesi ve yayımlanması  195
Madde 97 - Başvurunun yayımlanması ve etkileri  198
Madde 98 - İnceleme talebi, inceleme raporunun düzenlenmesi ve patentin verilmesi  200
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İtiraz ve İtirazın İncelenmesi
Madde 99 - İtiraz ve itirazın incelenmesi  203
Madde 100 - Kurum kararlarına itiraz  205
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Koruma Süresi ve Yıllık Ücretler
Madde 101 - Koruma süresi ve yıllık ücretler  206
ÜÇÜNCÜ KISIM
Patent Sürecine İlişkin İşlemler
Madde 102 - Patent başvurusu ve patentin üçüncü kişilerce incelenmesi  209
Madde 103 - Patent başvurusunda ve patentte yapılacak değişiklikler ve düzeltmeler  210
Madde 104 - Patent başvurusunun faydalı model başvurusuna ve faydalı model başvurusunun patent başvurusuna dönüştürülmesi  211
Madde 105 - Patent başvurusunun geri çekilmesi  213
Madde 106 - Sicile kayıt ve hükümleri  215
Madde 107 - İşlemlerin devam ettirilmesi ve hakların yeniden tesisi  216
Madde 108 - Hatalı işlemler  217
DÖRDÜNCÜ KISIM
Hak Sahipliği ve Gasp
Madde 109 - Patent isteme hakkı  218
Madde 110 - Patent başvurularında hak sahipliğine ilişkin işlemler  219
Madde 111 - Patentin gaspı ve gaspın sona erdirilmesinin sonuçları  221
Madde 112 - Ortaklık ilişkisi ve patentin bölünmezliği  224
BEŞİNCİ KISIM
Çalışanların Buluşları
Madde 113 - Hizmet buluşu ve serbest buluş  226
Madde 114 - Hizmet buluşuna dair bildirim yükümlülüğü  228
Madde 115 - İşverenin buluşa ilişkin hakkı ve hak talebinde bedel  229
Madde 116 - Hizmet buluşu için patent başvurusu yapılması  233
Madde 117 - Çalışan buluşlarına ilişkin hükümlerin emredici niteliği ve hakkaniyete uygunluk şartı  235
Madde 118 - Tarafların patent başvurusu ile ilgili hak ve yükümlülükleri  236
Madde 119 - Serbest buluş, bildirim yükümlülüğü ve teklifte bulunma yükümlülüğü  238
Madde 120 - Çalışanın önalım hakkı  240
Madde 121 - Yükseköğretim kurumlarında gerçekleştirilen buluşlar  241
Madde 122 - Kamu destekli projelerde ortaya çıkan buluşlar  243
ALTINCI KISIM
Ek ve Gizli Patent
Madde 123 - Ek patent  245
Madde 124 - Gizli patent  248
YEDİNCİ KISIM
Lisans
BİRİNCİ BÖLÜM
Sözleşmeye Dayalı Lisans
Madde 125 - Sözleşmeye dayalı lisans  252
Madde 126 - Bilgi verme yükümlülüğü  253
Madde 127 - Hakkın devrinden ve lisans vermeden doğan sorumluluk  254
Madde 128 - Lisans verme teklifi  255
İKİNCİ BÖLÜM
Zorunlu Lisans
Madde 129 - Zorunlu lisans  256
Madde 130 - Kullanılmama durumunda zorunlu lisans  260
Madde 131 - Patent konularının bağımlılığı hâlinde zorunlu lisans  261
Madde 132 - Kamu yararı nedeniyle zorunlu lisans  262
Madde 133 - Zorunlu lisansın hukuki niteliği ve güven ilişkisi  264
Madde 134 - Ek patentte zorunlu lisans kapsamı  266
Madde 135 - Zorunlu lisansın devri  266
Madde 136 - Şartlarda değişiklik talebi ve zorunlu lisansın iptali  267
Madde 137 - Sözleşmeye dayalı lisans hükümlerinin uygulanabilirliği  268
SEKİZİNCİ KISIM
Hakkın Sona Ermesi
BİRİNCİ BÖLÜM
Hükümsüzlük
Madde 138 - Hükümsüzlük hâlleri  268
Madde 139 - Patentin hükümsüzlüğünün etkisi  272
İKİNCİ BÖLÜM
Diğer Sona Erme Hâlleri ve Sonuçları
Madde 140 - Sona erme ve sonuçları  273
DOKUZUNCU KISIM
Patent Hakkına Tecavüz
Madde 141 - Patent veya faydalı model hakkına tecavüz sayılan fiiller  275
ONUNCU KISIM
Faydalı Model
Madde 142 - Faydalı model ile korunabilir buluşlar ve istisnaları  278
Madde 143 - Şeklî inceleme, araştırma talebi, itiraz ve faydalı modelin verilmesi  279
Madde 144 - Faydalı modelin hükümsüzlüğü  284
Madde 145 - Patentler ile ilgili hükümlerin uygulanabilirliği ve çifte koruma  286
BEŞİNCİ KİTAP
ORTAK VE DİĞER HÜKÜMLER
BİRİNCİ KISIM
Ortak Hükümler
Madde 146 - Süreler ve bildirimler  287
Madde 147 - Ortak temsilci  288
Madde 148 - Hukuki işlemler  288
Madde 149 - Sınai mülkiyet hakkı tecavüze uğrayan hak sahibinin ileri sürebileceği talepler  290
Madde 150 - Tazminat  291
Madde 151 - Yoksun kalınan kazanç  292
Madde 152 - Hakkın tüketilmesi  294
Madde 153 - Dava açılamayacak kişiler  294
Madde 154 - Tecavüzün mevcut olmadığına ilişkin dava ve şartları  295
Madde 155 - Önceki tarihli hakların etkisi  296
Madde 156 - Görevli ve yetkili mahkeme  296
Madde 157 - Zamanaşımı  297
Madde 158 - Lisans alanın dava açması ve şartları  298
Madde 159 - İhtiyati tedbir talebi ve ihtiyati tedbirin niteliği  299
Madde 160 - İşlem yetkisi olan kişiler ve tebligat  300
Madde 161 - Ücretler, ödenme süreleri ve sonuçları  301
Madde 162 - Kararların uygulanması  302
Madde 163 - Hızlı imha prosedürü  302
Madde 164 - Geleneksel ürün adlarına uygulanacak hükümler  303
Madde 165 - Yönetmelik  303
İKİNCİ KISIM
Diğer Hükümler
Madde 166 -  303
Madde 167 -  304
Madde 168 -  305
Madde 169 -  306
Madde 170 -  307
Madde 171 -  308
Madde 172 -  309
Madde 173 -  311
Madde 174 -  311
Madde 175 -  312
Madde 176 -  313
Madde 177 -  313
Madde 178 -  313
Madde 179 -  314
Madde 180 -  314
Madde 181 -  315
Madde 182 -  317
Madde 183 -  319
Madde 184 -  319
Geçici Madde 3 -  319
Madde 185 -  320
Madde 186 -  321
Madde 187 -  321
Madde 188 -  322
Madde 189 -  324
Madde 190 - Atıflar  325
Madde 191 - Yürürlükten kaldırılan mevzuat  325
Geçici Madde 1 -  551, 554, 555 ve 556 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerin
hükümlerinin uygulanması  325
Geçici Madde 2 - Mevcut yönetmeliklerin uygulanması  326
Geçici Madde 3 - Suç eşyalarının imhası  326
Geçici Madde 4 - İptal yetkisinin mahkemeler tarafından kullanılması  327
Geçici Madde 5 - Yenileme talepleri  328
Geçici Madde 6 - Görülmekte olan davalar  328
Madde 192 - Yürürlük  328
Madde 193 - Yürütme  328
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2019