Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
İnternet Alan Adı (Domain Name) Haklarının Korunması
Eylül 2018 / 3. Baskı / 527 Syf.
Fiyatı: 115.50 TL
İndirimli: 99.00 TL (%15)
4 günde kargoya verilir.
 
Sepete Ekle

Diğer Baskılar
 BaskıTarih Fiyatı İndirimli
 2. Mart 2014 78.50 TL 64.90 TL (%18)Sepete Ekle
   

Dünyada ve ülkemizde E-ticaretin genel ticaret rakamları içindeki oranı geleneksel ticarete göre her geçen gün artmaktadır. Bu artış sürdüğü sürece iletişim (tanıtma) fonksiyonuna sahip internetin yegane tanıtma işareti olan alan adları da önemini korumaya devam edecektir. Alan adlarının önemini, ticari işletmenin gayri maddi unsuru veya tek başına ulaştığı iktisadi değeri de işaret etmektedir. Bu nedenlerle alan adlarının ticari ve sosyal hayatta mevcut önemini koruyarak, değerini pekiştirmeye devam ettiği söylenebilir.

Öte yandan alan adlarının önemini artıran diğer bir sebep de daha çok sayıda insanın akıllı telefon ile internete ve dolayısıyla alan adlarına bağlı web sitelerine erişim imkanına kavuşmasıdır. Aynı şekilde alan adlarının önemini ticari ve sosyal amaçlı iletişimde kartvizitlerde alan adının, ticaret unvanın hemen yanında ve ayrıca kişi veya şirket temsilcisinin e-posta adresinin verilmesinin standart bir hale gelmiş olması da göstermektedir. Bu nedenlerle, alan adlarının yönetilmesi yeni hukuki düzenlemelere ve ortaya çıkan ihtilafların ise yargı kararlarına konu olmaya devam edeceği görülmektedir.

Ayrıca alan adı gaspına karşı devletler ve devletler üstü organizasyonlar ICANN Tahkim Usulünü esas alan düzenlemeler ve tahkim usulünün kurumlarını oluşturmaktadırlar. Bu kapsamda, hakemlik yapan kurumlar arasına Arap İhtilafların Çözüm Merkezi (Arab Center For Dispute Resolution) gibi yeni aktörler eklenmiştir.

Alan adı gaspına karşı oluşturulan hızlı ve ekonomik çözüm sunan ICANN Tahkim Usulünde ise uzlaşmaya dayalı yeni geliştirmeler yapılmıştır.

Konu Başlıkları
Tahsis veya Tescilin Esasları
Teşekkül ve Kullanılmasının İlkeleri
Hakkın Hukuki Mahiyeti
Kapsam ile Tecavüz ve Korunma
İhtilafların Çözümünde Alternatif Yollar
Barkod: 9789750250538
Yayın Tarihi: Eylül 2018
Baskı Sayısı:  3
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 527
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Üçüncü Basıya Önsöz  7
İkinci Basıya Önsöz  9
Önsöz  11
Kısaltmalar  27
GİRİŞ
I. SUNUŞ  33
II. ÇALIŞMANIN AMACI  36
III. TERMİNOLOJİ  38
IV. KONUNUN SINIRLANDIRILMASI VE İNCELEME PLANI  40
BİRİNCİ BÖLÜM
İNTERNET VE ALAN ADININ TARİHÇESİ İLE
YAPISAL ÖZELLİKLERİ VE ARALARINDAKİ İLİŞKİ
§ 1. İNTERNETİN TARİHÇESİ VE YAPISAL ÖZELLİKLERİ  43
I. İnternetin Tarihçesi  43
II. İnternetin Yapısal Özellikleri  45
§ 2. ALAN ADININ TARİHÇESİ VE YAPISAL ÖZELLİKLERİ  45
I. Alan Adının Tarihçesi  45
II. Alan Adının Yapısal Özellikleri  47
A. Hiper Metin Aktarım Protokolu  52
B. Dünyayı Saran Ağ Kavramı (www)  52
C. Birinci Düzey Alan Adı  53
1. Ülke Birinci Düzey Alan Adı  54
2. Jenerik Birinci Düzey Alan Adı  58
D. İkinci Düzey Alan Adı  64
E. Üçüncü Düzey Alan Adı  66
F. Alan Adına Bağlı Alt Dizinler  67
§ 3. İNTERNET VE ALAN ADI İLİŞKİSİ  69
İKİNCİ BÖLÜM
ALAN ADI KURUMLARI VE
ALAN ADININ TAHSİS VEYA TESCİLİNİN ESASLARI
§ 4. ALAN ADI KURUMLARI  71
I. Alan Adı Sistemi ile IP Sistemi İlişkisi  71
II. Alan Adı Kurumları  71
A. Dünyada Alan Adlarının İdaresinde Yetkili Kurumlar  72
1. İnternet Tahsisli Sayılar Otoritesi (Internet Assigned Numbers Authority /IANA)  72
2. İnternet Tahsisli Sayılar ve Adlar Kurumu (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers/ICANN)  72
3. Bölgesel IP Kayıt Kurumları  73
B. Türkiye’de Alan Adı İdaresinde Yetkili Bakanlık ve Kurumlar  74
1. Ulaştırma Bakanlığı  74
2. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu  74
a. Kuruluşu  74
b. Görev ve Yetkileri  75
aa. İdari Görev ve Yetkileri  75
bb. Denetime İlişkin Görev ve Yetkileri  77
aaa. Alan Adı Kayıt Kuruluşlarının Denetimi ve Yaptırımlar  77
bbb. UÇHS’ların Denetimi ve Yaptırımlar  77
cc. Yeni Seviye Alt Alan Adı (JBDAA) İhdas Edilmesi  78
c. Kararların Alınması ve Mali Kaynakları  79
3. Alan Adı Kayıt Kuruluşları  80
a. Alan Adı Kayıt Kuruluşunun Faaliyet İzni Almasının Şartları  81
aa. Ön Yeterlilik Aşaması  81
bb. Test Sürecinin Tamamlanması  83
b. Faaliyet İzni Verilmesi ve Yenilenmesi  83
c. Alan Adı Kayıt Kuruluşunun Faaliyet İznini Yitirmesi ve Sonuçları  84
aa. Faaliyet İznini Yitirmesi  84
bb. Faaliyet İznini Yitirmesinin Sonuçları  85
d. Alan Adı Kayıt Kuruluşunun Yükümlülükleri  85
aa. Tahsis İşlemleriyle İlgili Yükümlülükler  86
bb. Nitelikli İdari ve Teknik Personel Çalıştırma Yükümlülüğü  86
cc. Teknik Altyapı Kurma ve Güvenliğini Sağlama Yükümlülüğü  86
dd. Bildirim Yapmakla İlgili Yükümlülükler  87
ee. Rehber ile İlgili Yükümlülükler  89
ff. Verilerin ve Sırların Saklanmasıyla İlgili Yükümlülükler  90
gg. Şikayetlerin Değerlendirilmesiyle İlgili Yükümlülükler  92
hh. Kurumsal Bigilendirme Yükümlüğü  92
§ 5. ALAN ADININ TAHSİS VEYA TESCİLİNİN ESASLARI  93
I. Serbest Tescil Sistemi  93
A. Genel Olarak  93
B. Serbest Tescil Sisteminde ABD Örneği  95
1. Alan Adının Tescili Usulü  95
2. Alan Adı Tescilinde Kesin Red Sebepleri  95
a. Aynı Alan Adının Önceden Tescil Edilmiş Olması  95
b. Tescili İstenen Alan Adının Belirli Sayıdaki Karakterle Sınırlı Olması  96
II. Belgeye Dayalı Tescil Sistemi  96
A. Genel Olarak  96
B. Belgeye Dayalı Tescil Sisteminde Avustralya Örneği  97
III. Karma Tahsis veya Tescil Sistemi  98
A. Genel Olarak  98
B. Karma Tescil Sisteminde Türkiye Örneği  98
1. ODTÜ Alan Adı İdaresi’nin AATK’na göre  99
a. Alan Adı Tescil Başvuru Usulü  99
b. Alan Adı Tescil Başvurusunun Kesin Red Sebepleri  100
c. Alan Adı Tescil Başvurusunun Nispi Red Sebepleri  101
d. Alan Adı Tesciline İtiraz  102
e. Alan Adına Bağlı Web Sitesine Erişimin Geçici Olarak Durdurulması  102
2. İnternet Alan Adları Yönetmeliği’ne Göre  103
a. Alan Adı Tahsisinde Başvuru Usulü  103
b. Alan Adının Tahsisi  105
aa. Mevcut JBDAA ile Alan Adı Tahsisi  106
bb. İhdas Edilen Yeni Seviye Alt Alan Adları (JBDAA) İle İlk Alan Adı Tahsisi  107
c. Alan Adı Tahsisinin Yenilenmesi  109
d. Alan Adı Kayıt Kuruluşları Arasında Aktarım  110
aa. Zorunlu Aktarım  110
bb. İhtiyari Aktarım  111
cc. Aktarım Talebinin Reddi  112
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
ALAN ADININ TEŞEKKÜLÜ VE
KULLANILMASI İLE İLGİLİ İLKELER
§ 6. ALAN ADININ TEŞEKKÜLÜ  113
I. Alan Adının Unsurları  113
A. Zorunlu Unsurlar  113
B. İhtiyari Unsurlar  114
II. Alan Adının Çeşitli Açılardan Tasnifi  114
A. Basit Alan Adı– Bileşik Alan Adı  114
1. Basit Alan Adı  115
2. Bileşik Alan Adı  115
B. Tanınmış Ad veya Markayla Bağlantılı Alan Adı– Müstakil Alan Adı  115
1. Tanınmış Ad veya Markayla Bağlantılı Alan Adı  115
2. Müstakil Alan Adı  116
C. Güçlü Alan Adı– Zayıf Alan Adı  116
1. Güçlü Alan Adı  117
2. Zayıf Alan Adı  117
D. Ticari Maksatla Kullanılan Alan Adı– Ticari Olmayan Maksatla Kullanılan Alan Adı  117
1. Ticari Maksatla Kullanılan Alan Adı  118
2. Ticari Olmayan Maksatla Kullanılan Alan Adı  118
III. Alan Adı Olarak Tahsisi Yasaklanan veya Sınırlandırılan Sözcükler  118
A. Alan Adı Olarak Tahsisi Yasaklanan Sözcükler  119
1. Mevzuata Aykırı Sözcükler  120
2. Kamu Düzenine Aykırı Sözcükler  121
3. Ahlaka Aykırı Sözcükler  123
B. Alan Adı Olarak Tahsisi Sınırlandırılan Sözcükler  124
1. Milli ve Kültürel Duyguları İfade Eden Sözcükler  125
2. Dini Kavram ve Kişileri İfade Eden Sözcükler  126
3. Aldatıcı Sözcükler  126
a. Alan Adını Kullanan Kişi ve Unvanlar Konusunda Aldatma  127
b. İşletmenin Genişliği ve Önemi Konusunda Aldatma  127
4. AB’ye Üye veya Aday Ülklerin Adları  128
IV. Alan Adı Olarak Kullanıldığında Erişimi Sınırlandırılan Sözcükler  128
§ 7. ALAN ADININ KULLANILMASI İLE İLGİLİ İLKELER  129
I. Teklik İlkesi  129
II. Alenilik İlkesi  131
III. Ayırt Edicilik İlkesi  132
IV. Kullanma Mecburiyeti  133
V. Alan Adının İşletmeden Bağımsızlığı İlkesi  137
VI. Dürüst Kullanım İlkesi  137
A. İfade Özgürlüğü Kapsamında Değerlendirme  138
B. SMK’nın 7. Maddesinin 5. fıkrasına Göre Değerlendirme  143
1. Başkasına Ait Olan Bir Markadan Müteşekkil Alan Adının Adres Olarak Kullanılması  145
2. Başkasına Ait Markadan Müteşekkil Alan Adının Ad Kapsamında Kullanılması  145
3. Başkasına Ait Markanın Bağlı Alt Dizin İçinde Tasviri Amaçla Kullanılması  147
C. Alan Adının Ticari Etki Yaratmayacak Şekilde Dürüst Kullanılması  148
D. Alan Adının Bağlı Olduğu Web Sitesinden Uyarı Açıklaması Yapılması Suretiyle İltibasın Önlenmesi  149
E. Alan Adının Ticari Etki Yaratmasını Önleyen Tedbirlerin Alınması Suretiyle Kullanılması  150
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
ALAN ADI (DOMAIN NAME) HAKKININ
HUKUKİ MAHİYETİ
§ 8. ALAN ADININ FONKSİYONLARI  151
I. Genel Olarak  151
II. Mutlak (Asli) Fonksiyon: Kişiyi Tanıtma Fonksiyonu  153
III. Nisbi (Tali) Fonksiyonlar  155
A. Alan Adının Kaynak Gösterme Fonksiyonu  155
B. Alan Adının Garanti (Güven) Fonksiyonu  156
C. Alan Adının Reklam Fonksiyonu  158
§ 9. ALAN ADI HAKKININ HUKUKİ NİTELİĞİ  160
I. Alan Adı Hakkının Özel Hukuk Kapsamında Hak Çeşitlerine Göre Değerlendirilmesi  160
II. Bazı Ad ve İşaretler ile Alan Adının Mukayesesi  162
A. Medeni Ad ile Alan Adının Mukayesesi  162
1. Şekli Açıdan  162
2. Maddi Açıdan  166
a. Alan Adının Medeni Ad Olduğu Görüşü  166
b. Dar Anlamda Medeni Ad ile Alan Adı İlişkisi  166
c. Geniş Anlamda Medeni Ad ile Alan Adı İlişkisi  168
d. Doktrindeki Görüşler  170
e. Bazı Ülkelerdeki Uygulamaların Değerlendirilmesi  172
aa. ABD Mahkeme Kararları  172
bb. Alman Mahkeme Kararları  174
cc. İsviçre Mahkeme Kararları  177
dd. Türk Mahkeme Kararı  179
B. Ticaret Unvanı ile Alan Adının Mukayesesi  181
2. Maddi Açıdan  185
a. Bazı Ülkelerdeki Uygulamaların Değerlendirilmesi  187
aa. ABD Mahkeme Kararları  187
bb. Alman Mahkeme Kararları  189
cc. İsviçre Mahkeme Kararları  190
dd. Türk Mahkeme Kararı  192
C. Marka ile Alan Adının Mukayesesi  192
1. Şekli Açıdan  192
2. Maddi Açıdan  196
a. Marka ile Alan Adı İlişkisi  196
b. Alan Adının Markasal Kullanımı Konusundaki Yaklaşımlar  199
c. Bazı Ülkelerdeki Uygulamaların Değerlendirilmesi  201
aa. ABD Mahkeme Kararları  201
bb. Alman Mahkeme Kararları  203
cc. İsviçre Mahkeme Kararları  205
dd. Türk Mahkeme Kararları  207
D. İşletme Adı ile Alan Adının Mukayesesi  210
1. Şekli Açıdan  210
2. Maddi Açıdan  212
aa. Türk Mahkeme Kararı  214
E. Tanıtma İşareti ile Alan Adının Mukayesesi  214
1. Şekli Açıdan  214
2. Maddi Açıdan  215
a. Tanıtma İşareti İle Alan Adı İlişkisi  215
b. Alan Adının Tanıtma İşareti Olduğu Konusundaki Yaklaşımlar  217
c. Bazı Ülkelerdeki Uygulamaların Değerlendirilmesi  218
aa. Alman Mahkeme Kararları  218
bb. İsviçre Mahkeme Kararları  220
cc. Türk Mahkeme Kararı  220
F. Eser Adı ile Alan Adı Mukayesesi  221
1. Şekli Açıdan  221
2. Maddi Açıdan  223
a. Eser Adı ile Alan Adı İlişkisi  223
b. Alan Adının Eser Adı İşlevi Gösterebileceği Konusundaki Yaklaşımlar  224
c. Bazı Ülkelerdeki Uygulamaların Değerlendirilmesi  227
aa. ABD Mahkeme Kararı  227
bb. Alman Mahkeme Kararları  227
G. Coğrafi Ad ile Alan Adının Mukayesesi  228
1. Şekli Açıdan  228
2. Maddi Açıdan  231
H. Adres ile Alan Adının Mukayesesi  231
1. Şekli Açıdan  231
2. Maddi Açıdan  233
a. Adres ile Alan Adı İlişkisi  233
b. Alan Adının Adres Olduğu Yönündeki Yaklaşımlar  234
I. Cins ve Meslek İsimlerinin Alan Adı Olarak Kullanılması  237
III. Değerlendirme  239
A. Alan Adının Fonksiyonları Açısından  239
B. Alan Adı Hakkının Mahiyetinin Değişken Olması Açısından  241
C. Alan Adı Hakkının Mülkiyet Konusu Olması Nedeniyle Mutlak Hak Açısından  243
D. Alan Adı Hakkının Nisbi Hak Açısından  248
§ 10. ALAN ADI HAKKININ KAZANILMASI VE KAYBEDİLMESİ  249
I. Alan Adı Hakkının Kazanılması  249
A. Alan Adının Hakkının Ani Kazanılması  250
B. Alan Adının Hakkının Tedrici Kazanılması  252
1. Alan Adı Hakkının Tanıtma Fonksiyonu Yüklenmesi Suretiyle Kazanılması  252
2. Alan Adı Hakkının Tanıtma İşareti Sahibinin Hareketsiz Kalması Nedeniyle Kazanılması  253
II. Alan Adı Hakkının Kaybedilmesi  255
A. Alan Adı Hakkının Ani Kaybedilmesi  255
B. Alan Adı Hakkının Tanıtma Fonksiyonunu Yitirilmesi Suretiyle Tedrici Olarak Kaybedilmesi  256
§ 11. ALAN ADI HAKKININ BAZI HUKUKİ OLAYLAR KARŞISINDAKİ DURUMU VE KONU OLABİLECEĞİ BAZI HUKUKİ İŞLEMLER  257
I. Alan Adı Hakkının Bazı Hukuki Olaylar Karşısındaki Durumu  257
A. Alan Adı Hakkının Haczi ve İflas Halindeki Durumu  257
1. Alan Adı Hakkının Haczi  257
2. Alan Adı Hakkının İflas Halindeki Durumu  260
B. Alan Adı Hakkının Evlilik Birliğinin Sona Ermesi Halinde Durumu  261
II. Alan Adı Hakkının Konu Olabileceği Bazı Hukuki İşlemler  262
A. Alan Adı Hakkının Devri  262
1. Alan Adı Hakkı Devrinin Arz Ettiği Özellikler ve Kapsamı  262
2. “.com” Uzantılı Alan Adı Hakkının Devri  264
3. “.tr” Uzantılı Alan Adının Hakkının Devri  266
a. Alan Adı Hakkının Cüzi Halefiyet İlkesine Göre Devri  266
aa. Alan Adının Müstakilen Devri  266
bb. Alan Adı Hakkının Sermaye Olarak Taahhüdü  268
b. Alan Adı Hakkının Külli Halefiyet İlkesine Göre Devri  269
aa. Alan adı Hakkının Şirketlerin Birleşmesi Yoluyla Devri  269
bb. Alan Adı Hakkının Şirketlerin Bölünmesi Yoluyla Devri  271
cc. Alan Adı Hakkının Ticari İşletmenin Unsuru Olarak Devri  273
dd. Alan Adı Hakkının Mirasa Konu Olması Nedeniyle Devri  274
c. Satıcının Ayıba Karşı Tekeffül Borcu  276
d. Satıcının Zapta Karşı Tekeffü Borcu  277
4. Alan Adı Hakkının Devrinin Hüküm ve Sonuçları  278
B. Alan Adı Hakkının Rehni  279
1. “.com” uzantılı Alan Adı Hakkının Rehni  279
2. “.tr” Uzantılı Alan Adı Hakkının Rehni  280
a. Alan Adı Hakkının Teslim Şartını Karşılayan Bir İşlem İle Rehni  280
b. Alan Adı Hakkının Rehinli Taşınır Siciline Tescili İle Rehni  283
aa. Alan Adı Hakkının İşletmenin Unsurları İçinde Rehni  284
bb. Alan Adı Hakkının Bağımsız Bir Hak Olarak Rehni  284
C. Alan Adı Hakkının Lisans Sözleşmesine Konu Olması  285
1. “.com” Uzantılı Alan Adı Hakkının Lisans Sözleşmesine Konu Olması  286
2. “.tr” Uzantılı Alan Adı Hakkının Lisans Sözleşmesine Konu Olması  286
D. Alan Adı Hakkının İntifa Sözleşmesine Konu Olması  287
1. “.com” Uzantılı Alan Adı Hakkının İntifa Hakkına Konu Olması  289
2. “.tr” Uzantılı Alan Adı Hakkının İntifa Hakkına Konu Olması  290
BEŞİNCİ BÖLÜM
ALAN ADI HAKKININ KAPSAMI VE
BU HAKKA TECAVÜZ İLE KORUNMASI
§ 12. ALAN ADI HAKKININ KAPSAMI  291
I. Alan Adı Hakkının Korunmasının Alan Adı Çeşitleri Bakımından Değerlendirilmesi  291
II. Tecavüzün Tespitinde Esas Olan Unsurlar  294
A. Karıştırma İhtimali Açısından  295
1. Satın Alma İhtimali Yönünden Karıştırma  300
2. Satın Almaya Sevk Eden Karıştırma (Initial Interest Confusion)  303
B. Coğrafi Açıdan  305
1. Ülkesellik İlkesi  306
2. Ticari Etki İlkesi  307
C. İltibasta Dikkate Alınacak Alan Adı Düzeyi Açısından  311
D. İltibasta Dikkate Alınacak Kişiler Açısından  312
§13. ALAN ADI HAKKINA TECAVÜZ HALLERİ  315
I. Alan Adı Hakkına İnternete Mahsus Yöntemlerle Tecavüz  315
A. Alan Adı Hakkının Gasp Edilmesi  315
1. Klasik Alan Adı Gaspı (Cybersquating) ve Telstra Doktrini  316
a. Klasik Alan Adı Gaspı (Cybersquatting)  316
b. Telstra Doktrini  318
2. Alan Adı Korsanlığı (Cyberpirates)  322
3. Klavye Korsanlığı (Typosquatting)  322
B. Başkasına Ait Alan Adı İle Dolandırma Amaçlı Toplu e–Posta Gönderilmesi (spoofing)  324
C. Alan Adını Hile ya da Yargı Yolu ile Elde Etmeye Teşebbüs  327
D. Alan Adının Yönlendirme Yapmakta Kullanılması Suretiyle Tecavüz  330
1. Alan Adının Anahtar Sözcük (Key Word) veya Yönlendirme Kodu (Meta Tag) Olarak Kullanılması  331
2. Alan Adının Banner ve Pop Up Olarak Kullanılması  336
3. Alan Adının e–Metin Bağı (hyperlink) Olarak Kullanılması  338
II. Alan Adı Hakkına Diğer Yöntemlerle Tecavüz Edilmesi  341
A. Alan Adının İltibas Yaratacak Şekilde Kullanılması  342
B. Alan Adının Tanıttığı Kişinin Kötülenmesinde Kullanılması  343
§ 14. ALAN ADI HAKKININ KORUNMASI  345
I. Alan Adı Hakkı Sahibinin Özel Hukuktan Doğan Korunma İmkanları  345
A. Mutlak (Asli) Koruma: Haksız Fiil Hükümlerine Göre  345
B. Nisbi (Tali) Korunma: Tanıtma İşaretleri Hukuku Hükümlerine Göre  347
1. Adın Korunması Hakkındaki Hükümlere Göre  347
2. Ticaret Unvanının Korunması Hakkındaki Hükümlere Göre  348
3. Haksız Rekabet Hakkındaki Hükümlere Göre  350
4. Sınai Mülkiyet Kanununun Markayı Koruyan Hükümlerine Göre  352
II. Alan Adı Sahibinin Açabileceği Davalar ve Talepleri  353
A. Alan Adı Sahibinin Açabileceği Davalar  353
1. Tespit Davası  353
2. Men Davası  354
3. Eski Hale İade (Ref) Davası  356
4. Tazminat Davaları  357
a. Maddi Tazminat Davası  357
aa. Hukuka Aykırı Fiil  358
bb. Kusur  359
cc. Zarar  360
dd. Hukuka Aykırı Fiil ile Zarar Arasında Uygun İlliyet Bağı  362
b. Manevi Tazminat Davası  362
B. Alan Adı Sahibinin Bulunabileceği Talepler  364
1. Hükmün Alenileştirilmesi  364
2. İhtiyati Tedbir Talebi  365
III. Alan Adına Tecavüz İddiasıyla Açılacak Davalarda Usul Hükümleri  367
A. Davanın Tarafları  367
1. Davacılar  368
a. Alan Adı Sahibi  368
aa. Türkiye Cumhuriyeti Tabiiyetinde Olan Kişiler  369
bb. Yabancılar  369
aaa. Paris Sözleşmesine Göre Talep Hakkına Sahip Olanlar  370
bbb. SMK Hükümlerine Göre Yararlananlar  371
b. Alan Adı Üzerinde Rehin, Lisans veya İntifa Hakkı Sahibi  372
2. Davalılar  372
a. Alan Adını Haksız Kullanan Kişi  373
b. Alan Adı Tescil Kurumları  373
c. Arama Motoru Şirketleri  376
B. Görevli ve Yetkili Mahkeme  377
1. Görevli Mahkeme  377
2. Yetkili Mahkeme  379
a. İç Hukuk Bakımından Yetki  379
b. Türk Mahkemelerinin Milletlerarası Yetkisi  380
C. Alan Adı Hakkının Korunmasında Uygulanacak Hukuk  384
D. Zamanaşımı  388
IV. Karşılaştırmalı Hukukta Alan Adı İhtilaflarının Çözümü  389
ALTINCI BÖLÜM
ALAN ADI İHTİLAFLARININ ÇÖZÜMÜNDE
ALTERNATİF YOLLAR
§ 15. ALAN ADI İHTİLAFLARININ ÇÖZÜLMESİNDE ICANN’IN YEKNESAK ÇÖZÜM USULÜ  391
I. Genel Olarak  391
II. Geleneksel Tahkim ile ICANN Çözüm Usulünün Mukayesesi  393
III. ICANN’ın Yeknesak Çözüm Usulünün Maddi Hukuk Boyutu  395
A. Davacının İddiaları  395
1. Dava Konusu Alan Adının Davacının Markası ile Aynı veya Ayırt Edilmeyecek Kadar Benzer Olması  396
a. Ticari Yönü Olan Ünlü Kişilerin Medeni Adları  397
b. Ticaret Unvanları  399
c. Cografi Yer Adları  399
d. Hükümet Kurumlarının Adları  400
e. Karıştırılma İhtimali  401
2. Alan Adını Tescil Ettiren Kişinin Alan Adı Üzerinde Yasal Hak veya Meşru Menfaatinin Bulunmaması  402
3. Alan Adının Kötü Niyetle Tescil Ettirilmesi ve Kullanılması  403
a. Alan Adının Kötü Niyetle Tescil Ettirilmesi  403
b. Alan Adının Kötü Niyetle Kullanılması  406
B. Davalının Savunmaları  407
1. Dava Konusu Alan Adının Davacının Markası ile Aynı Olmaması  408
2. Alan Adını Tescil Ettiren Kişinin Alan Adı Üzerinde Yasal Hak veya Meşru Menfaatinin Bulunması  408
a. Davalının Alan Adı Üzerinde Yasal Hakkı Bulunması  408
b. Davalının Alan Adı Üzerinde Meşru Menfaatinin Bulunması  409
3. Alan Adının İyi Niyetle Tescil Ettirilmesi ve Kullanılması  411
IV. ICANN’ın Yeknesak Çözüm Usulünün Yargılama Boyutu  412
A. ICANN’ın Yeknesak Çözüm Usulünün Kapsamı  412
1. Şekli Yönden  412
2. Maddi Yönden  413
B. Hakemlik Yapma Yetkisi Verilen Kurumlar  413
1. WİPO Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi  414
2. E–Uzlaşma (e– Resolution)  414
3. Ulusal Tahkim Forumu (NAF)  414
4. CPR İhtilaf Çözüm Enstitüsü  415
5. Asya Alan Adı İhtilaflarının Çözüm Merkezi (ADNDRC)  415
6. ADR.eu İnternet İhtilafları Çözüm Merkezi  416
7. ACDR.Alan Adı İhtilaflarının Çözümü İçin Arap Merkezi  416
C. Forum Shopping Tehlikesi  416
D. Alan Adı İhtilafının Tarafları  419
1. Davacı  419
2. Davalı  419
E. Tahkim Kurumuna Dilekçe ile Müracaat  420
1. Dava Yöneticisinin Atanması  422
2. Dava Dilekçesinin Davalıya Tebliği  422
3. Davalının Cevabı  423
4. Hakemlerin Ek Bilgi İstemesi  425
5. Davacının Dava Dilekçesine Cevap Vermemesi  426
6. Birden Fazla Davanın Bir Davada Birleştirilmesi  427
7. Hakem Ücretlerinin Ödenmesi  429
8. Uzlaşma Görüşmeleri İçin Tahkim Usulünün Dondurulması Talebi  429
F. Hakem veya Hakem Heyetinin Görevlendirilmesi  431
G. Hakemlerin Seçtiği Hukuk  432
H. Hakem veya Hakem Heyetinin Verebileceği Kararlar  433
1. Davanın Reddedilmesi  434
2. Alan Adının Davacıya Devir Edilmesi veya Terkini  435
3. Davanın İşlemden Kaldırılması  435
I. Kararın Taraflara Tebliği ve Alenileştirilmesi  436
İ. Tahkim Sürecinde Alan Adı Tescilinde Değişiklik Yapma Yasağı  437
J. Hakem Kararlarının Denetlenmesi  438
K. Kararların İnfaz Edilmesi  439
§ 16. YENİ JENERİK BİRİNCİ DÜZEY (gTLDs) UZANTILI ALAN ADLARI VE BU İHTİLAFLARIN ÇÖZÜMÜNDE ÖZEL USULLER  440
I. .biz  441
A. Tescil Edilme Şartları  441
B. Tescil Öncesi Marka Hakkının Korunması ve İhtilafın Çözümü  441
II. .info  442
A. Tescil Edilme Şartları  442
B. Tescil Öncesi Marka Hakkının Korunması ve İhtilafın Çözümü  442
III. .name  443
A. Tescil Edilme Şartları  443
B. Tescil Öncesi Marka Hakkının Korunması ve İhtilafın Çözümü  443
IV. .aero  443
A. Tescil Edilme Şartları  443
B. Tescil Öncesi Marka Hakkının Korunması ve İhtilafın Çözümü  444
V. .coop  444
A. Tescil Edilme Şartları  444
B. Tescil Öncesi Marka Hakkının Korunması ve İhtilafın Çözümü  444
VI. .museum  445
A. Tescil Edilme Şartları  445
B. Tescil Öncesi Marka Hakkının Korunması ve İhtilafın Çözümü  446
VII. .pro  446
A. Tescil Edilme Şartları  446
B. Tescil Öncesi Marka Hakkının Korunması ve İhtilafın Çözümü  446
VIII. .jobs  447
A. Tescil Edilme Şartları  447
B. Tescilden Sonra İhtilafın Çözümü  448
IX. .mobi  448
A. Tescil Edilme Şartları  448
B. Tescil Öncesi Marka Hakkının Korunması ve İhtilafın Çözümü  449
X. .post  449
A. Tescil Edilme Şartları  449
B. Tescil Öncesi Marka Hakkının Korunması ve İhtilafın Çözümü  451
XI. .tel  451
A. Tescil Edilme Şartları  451
B. Tescil Öncesi Marka Hakkının Korunması ve İhtilafın Çözümü  452
XII. .travel  452
A. Tescil Edilebilme Şartları  452
B. Tescil Öncesi İhtilafların Çözümü  453
1. Tescil Talep Edilen Alan Adının Kriterlere Uymadığı Kararının Tescil Kurumunca Değerlendirilmesi  453
2. Tescil Talep Edilen Alan Adının Kriterlere Uymadığı Kararının TTPC Tarafından Değerlendirilmesi  454
3. Tescil Şartlarına Aykırılıktan Doğan İhtilafların Çözüm Usulü  454
XIII. .xxx  454
A. Tescil Edilebilme Şartları  454
B. Tescil Öncesi Marka Hakkının Korunması ve İhtilafın Çözümü  455
§ 17. .tr UZANTILI ALAN ADI İHTİLAFLARINDA ALTERNATİF UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM MEKANİZMASI  455
I. Genel Olarak  455
II. Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Mekanizmasının Maddi Hukuk Boyutu  456
A. Şikayetçinin İddiaları  457
1. Alan Adının Şikayetçinin Sahip OlduğuTanıtma İşareti ile Aynı veya Ayırt Edilmeyecek Kadar Benzer Olması  457
2. Tahsis Ettiren Kişinin Alan Adı Üzerinde Yasal Hakkı ya da Bağlantısının Bulunmaması  459
3. Alan Adının Kötü Niyetle Tahsis Ettirilmesi veya Kullanılması  460
B. Şikayet Edilenin Savunmaları  461
1. Alan Adının Şikayetçinin Tanıtma İşareti ile Aynı ya da Ayırt Edilmeyecek Kadar Benzer Olmaması  461
2. Tahsis Ettiren veya Kullanan Kişinin Alan Adı Üzerinde Yasal Hakkı ya da Bağlantısının Bulunması  462
3. Alan Adının Kötü Niyetle Tahsis Ettirilmediği veya Kullanılmadığı  462
III. Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Mekanizmasının Usul Hukuku Boyutu  463
A. Uyuşmazlık Çözüm Hizmet Sağlayıcı  463
1. Uyuşmazlık Çözüm Hizmet Sağlayıcının Faaliyet İzni Alması  463
2. Uyuşmazlık Çözüm Hizmet Sağlayıcının Yükümlülükleri  465
3. Uyuşmazlık Çözüm Hizmet Sağlayıcının Faaliyet İznini Yitirmesi  466
B. Hakem veya Hakem Heyeti  466
1. Hakemlerde Bulunması Gereken Nitelikler  466
2. Hakemlerin Belirlenmesi Usulü  468
3. Hakemlerin Çalışma Usulü  469
4. Hakemlerin Uyuşmazlığa Bakmaktan Yasaklılığı ve Reddi  470
C. Alan Adı İhtilafının Tarafları  471
1. Şikayetçi  471
2. Şikayet Edilen  472
D. Uyuşmazlık Çözüm Hizmet Sağlayıcıya Başvuru ve Layihalar Teatisi  472
1. Başvuru Dilekçesinde Bulunması Gereken Unsurlar  473
2. Başvuru Dilekçesinin UÇHS tarafından Değerlendirilmesi  474
3. Başvuru Dilekçesinin Şikayet Edilene Gönderilmesi  475
4. Şikayet Edilenin Cevabı  476
5. Tarafların Hakem ve UÇHS Ücretlerini Ödenme Mecburiyeti  477
6. Şikayet Edilenin Süresi İçinde Cevap Vermemesi ve Buna Bağlanan Sonuçlar  478
7. Uyuşmazlık Çözüm Usulünün Dili  478
E. Hakem veya Hakem Heyetinin Verebileceği Kararlar  479
1. Şikayetin Reddedilmesi  480
2. Alan Adının Şikayetçiye Devir Edilmesi veya Terkini  480
3. Şikayetin İşlemden Kaldırılması  480
F. Hakem Kararların Taraflara Tebliği ve Alenileştirilmesi  481
G. Tahkim Sürecinde Alan Adı Tescilinde Değişiklik Yapma Yasağı  481
H. Hakem Kararlarının Denetlenmesi  482
I. Kararların İnfaz Edilmesi  483
IV. İnternet Alan Adları Yönetmeliği ile Tebliğlerinin Değerlendirilmesi  484
A. İnternet Alan Adları Yönetmeliğinin Değerlendirilmesi  485
B. İnternet Alan Adları Tebliğlerinin (İAAT–İAAUÇMT) Değerlendirilmesi  487
1. İnternet Alan Adları Tebliği  487
2. İnternet Alan Adları Uyuşmazlık Çözüm Mekanizması Tebliği  490
SONUÇ
Kaynakça  507
Kavram Dizini  525
 


Zeliha Karaman
Eylül 2017
51.00 TL
İndirimli: 39.90 TL (%21)
Sepete Ekle
Remzi Özmen
Eylül 2020
8.90 TL
Sepete Ekle
Cahit Suluk ...
Eylül 2020
69.00 TL
İndirimli: 62.10 TL (%10)
Sepete Ekle
Sami Özgür Memişoğlu
Eylül 2020
70.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Üçüncü Basıya Önsöz  7
İkinci Basıya Önsöz  9
Önsöz  11
Kısaltmalar  27
GİRİŞ
I. SUNUŞ  33
II. ÇALIŞMANIN AMACI  36
III. TERMİNOLOJİ  38
IV. KONUNUN SINIRLANDIRILMASI VE İNCELEME PLANI  40
BİRİNCİ BÖLÜM
İNTERNET VE ALAN ADININ TARİHÇESİ İLE
YAPISAL ÖZELLİKLERİ VE ARALARINDAKİ İLİŞKİ
§ 1. İNTERNETİN TARİHÇESİ VE YAPISAL ÖZELLİKLERİ  43
I. İnternetin Tarihçesi  43
II. İnternetin Yapısal Özellikleri  45
§ 2. ALAN ADININ TARİHÇESİ VE YAPISAL ÖZELLİKLERİ  45
I. Alan Adının Tarihçesi  45
II. Alan Adının Yapısal Özellikleri  47
A. Hiper Metin Aktarım Protokolu  52
B. Dünyayı Saran Ağ Kavramı (www)  52
C. Birinci Düzey Alan Adı  53
1. Ülke Birinci Düzey Alan Adı  54
2. Jenerik Birinci Düzey Alan Adı  58
D. İkinci Düzey Alan Adı  64
E. Üçüncü Düzey Alan Adı  66
F. Alan Adına Bağlı Alt Dizinler  67
§ 3. İNTERNET VE ALAN ADI İLİŞKİSİ  69
İKİNCİ BÖLÜM
ALAN ADI KURUMLARI VE
ALAN ADININ TAHSİS VEYA TESCİLİNİN ESASLARI
§ 4. ALAN ADI KURUMLARI  71
I. Alan Adı Sistemi ile IP Sistemi İlişkisi  71
II. Alan Adı Kurumları  71
A. Dünyada Alan Adlarının İdaresinde Yetkili Kurumlar  72
1. İnternet Tahsisli Sayılar Otoritesi (Internet Assigned Numbers Authority /IANA)  72
2. İnternet Tahsisli Sayılar ve Adlar Kurumu (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers/ICANN)  72
3. Bölgesel IP Kayıt Kurumları  73
B. Türkiye’de Alan Adı İdaresinde Yetkili Bakanlık ve Kurumlar  74
1. Ulaştırma Bakanlığı  74
2. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu  74
a. Kuruluşu  74
b. Görev ve Yetkileri  75
aa. İdari Görev ve Yetkileri  75
bb. Denetime İlişkin Görev ve Yetkileri  77
aaa. Alan Adı Kayıt Kuruluşlarının Denetimi ve Yaptırımlar  77
bbb. UÇHS’ların Denetimi ve Yaptırımlar  77
cc. Yeni Seviye Alt Alan Adı (JBDAA) İhdas Edilmesi  78
c. Kararların Alınması ve Mali Kaynakları  79
3. Alan Adı Kayıt Kuruluşları  80
a. Alan Adı Kayıt Kuruluşunun Faaliyet İzni Almasının Şartları  81
aa. Ön Yeterlilik Aşaması  81
bb. Test Sürecinin Tamamlanması  83
b. Faaliyet İzni Verilmesi ve Yenilenmesi  83
c. Alan Adı Kayıt Kuruluşunun Faaliyet İznini Yitirmesi ve Sonuçları  84
aa. Faaliyet İznini Yitirmesi  84
bb. Faaliyet İznini Yitirmesinin Sonuçları  85
d. Alan Adı Kayıt Kuruluşunun Yükümlülükleri  85
aa. Tahsis İşlemleriyle İlgili Yükümlülükler  86
bb. Nitelikli İdari ve Teknik Personel Çalıştırma Yükümlülüğü  86
cc. Teknik Altyapı Kurma ve Güvenliğini Sağlama Yükümlülüğü  86
dd. Bildirim Yapmakla İlgili Yükümlülükler  87
ee. Rehber ile İlgili Yükümlülükler  89
ff. Verilerin ve Sırların Saklanmasıyla İlgili Yükümlülükler  90
gg. Şikayetlerin Değerlendirilmesiyle İlgili Yükümlülükler  92
hh. Kurumsal Bigilendirme Yükümlüğü  92
§ 5. ALAN ADININ TAHSİS VEYA TESCİLİNİN ESASLARI  93
I. Serbest Tescil Sistemi  93
A. Genel Olarak  93
B. Serbest Tescil Sisteminde ABD Örneği  95
1. Alan Adının Tescili Usulü  95
2. Alan Adı Tescilinde Kesin Red Sebepleri  95
a. Aynı Alan Adının Önceden Tescil Edilmiş Olması  95
b. Tescili İstenen Alan Adının Belirli Sayıdaki Karakterle Sınırlı Olması  96
II. Belgeye Dayalı Tescil Sistemi  96
A. Genel Olarak  96
B. Belgeye Dayalı Tescil Sisteminde Avustralya Örneği  97
III. Karma Tahsis veya Tescil Sistemi  98
A. Genel Olarak  98
B. Karma Tescil Sisteminde Türkiye Örneği  98
1. ODTÜ Alan Adı İdaresi’nin AATK’na göre  99
a. Alan Adı Tescil Başvuru Usulü  99
b. Alan Adı Tescil Başvurusunun Kesin Red Sebepleri  100
c. Alan Adı Tescil Başvurusunun Nispi Red Sebepleri  101
d. Alan Adı Tesciline İtiraz  102
e. Alan Adına Bağlı Web Sitesine Erişimin Geçici Olarak Durdurulması  102
2. İnternet Alan Adları Yönetmeliği’ne Göre  103
a. Alan Adı Tahsisinde Başvuru Usulü  103
b. Alan Adının Tahsisi  105
aa. Mevcut JBDAA ile Alan Adı Tahsisi  106
bb. İhdas Edilen Yeni Seviye Alt Alan Adları (JBDAA) İle İlk Alan Adı Tahsisi  107
c. Alan Adı Tahsisinin Yenilenmesi  109
d. Alan Adı Kayıt Kuruluşları Arasında Aktarım  110
aa. Zorunlu Aktarım  110
bb. İhtiyari Aktarım  111
cc. Aktarım Talebinin Reddi  112
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
ALAN ADININ TEŞEKKÜLÜ VE
KULLANILMASI İLE İLGİLİ İLKELER
§ 6. ALAN ADININ TEŞEKKÜLÜ  113
I. Alan Adının Unsurları  113
A. Zorunlu Unsurlar  113
B. İhtiyari Unsurlar  114
II. Alan Adının Çeşitli Açılardan Tasnifi  114
A. Basit Alan Adı– Bileşik Alan Adı  114
1. Basit Alan Adı  115
2. Bileşik Alan Adı  115
B. Tanınmış Ad veya Markayla Bağlantılı Alan Adı– Müstakil Alan Adı  115
1. Tanınmış Ad veya Markayla Bağlantılı Alan Adı  115
2. Müstakil Alan Adı  116
C. Güçlü Alan Adı– Zayıf Alan Adı  116
1. Güçlü Alan Adı  117
2. Zayıf Alan Adı  117
D. Ticari Maksatla Kullanılan Alan Adı– Ticari Olmayan Maksatla Kullanılan Alan Adı  117
1. Ticari Maksatla Kullanılan Alan Adı  118
2. Ticari Olmayan Maksatla Kullanılan Alan Adı  118
III. Alan Adı Olarak Tahsisi Yasaklanan veya Sınırlandırılan Sözcükler  118
A. Alan Adı Olarak Tahsisi Yasaklanan Sözcükler  119
1. Mevzuata Aykırı Sözcükler  120
2. Kamu Düzenine Aykırı Sözcükler  121
3. Ahlaka Aykırı Sözcükler  123
B. Alan Adı Olarak Tahsisi Sınırlandırılan Sözcükler  124
1. Milli ve Kültürel Duyguları İfade Eden Sözcükler  125
2. Dini Kavram ve Kişileri İfade Eden Sözcükler  126
3. Aldatıcı Sözcükler  126
a. Alan Adını Kullanan Kişi ve Unvanlar Konusunda Aldatma  127
b. İşletmenin Genişliği ve Önemi Konusunda Aldatma  127
4. AB’ye Üye veya Aday Ülklerin Adları  128
IV. Alan Adı Olarak Kullanıldığında Erişimi Sınırlandırılan Sözcükler  128
§ 7. ALAN ADININ KULLANILMASI İLE İLGİLİ İLKELER  129
I. Teklik İlkesi  129
II. Alenilik İlkesi  131
III. Ayırt Edicilik İlkesi  132
IV. Kullanma Mecburiyeti  133
V. Alan Adının İşletmeden Bağımsızlığı İlkesi  137
VI. Dürüst Kullanım İlkesi  137
A. İfade Özgürlüğü Kapsamında Değerlendirme  138
B. SMK’nın 7. Maddesinin 5. fıkrasına Göre Değerlendirme  143
1. Başkasına Ait Olan Bir Markadan Müteşekkil Alan Adının Adres Olarak Kullanılması  145
2. Başkasına Ait Markadan Müteşekkil Alan Adının Ad Kapsamında Kullanılması  145
3. Başkasına Ait Markanın Bağlı Alt Dizin İçinde Tasviri Amaçla Kullanılması  147
C. Alan Adının Ticari Etki Yaratmayacak Şekilde Dürüst Kullanılması  148
D. Alan Adının Bağlı Olduğu Web Sitesinden Uyarı Açıklaması Yapılması Suretiyle İltibasın Önlenmesi  149
E. Alan Adının Ticari Etki Yaratmasını Önleyen Tedbirlerin Alınması Suretiyle Kullanılması  150
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
ALAN ADI (DOMAIN NAME) HAKKININ
HUKUKİ MAHİYETİ
§ 8. ALAN ADININ FONKSİYONLARI  151
I. Genel Olarak  151
II. Mutlak (Asli) Fonksiyon: Kişiyi Tanıtma Fonksiyonu  153
III. Nisbi (Tali) Fonksiyonlar  155
A. Alan Adının Kaynak Gösterme Fonksiyonu  155
B. Alan Adının Garanti (Güven) Fonksiyonu  156
C. Alan Adının Reklam Fonksiyonu  158
§ 9. ALAN ADI HAKKININ HUKUKİ NİTELİĞİ  160
I. Alan Adı Hakkının Özel Hukuk Kapsamında Hak Çeşitlerine Göre Değerlendirilmesi  160
II. Bazı Ad ve İşaretler ile Alan Adının Mukayesesi  162
A. Medeni Ad ile Alan Adının Mukayesesi  162
1. Şekli Açıdan  162
2. Maddi Açıdan  166
a. Alan Adının Medeni Ad Olduğu Görüşü  166
b. Dar Anlamda Medeni Ad ile Alan Adı İlişkisi  166
c. Geniş Anlamda Medeni Ad ile Alan Adı İlişkisi  168
d. Doktrindeki Görüşler  170
e. Bazı Ülkelerdeki Uygulamaların Değerlendirilmesi  172
aa. ABD Mahkeme Kararları  172
bb. Alman Mahkeme Kararları  174
cc. İsviçre Mahkeme Kararları  177
dd. Türk Mahkeme Kararı  179
B. Ticaret Unvanı ile Alan Adının Mukayesesi  181
2. Maddi Açıdan  185
a. Bazı Ülkelerdeki Uygulamaların Değerlendirilmesi  187
aa. ABD Mahkeme Kararları  187
bb. Alman Mahkeme Kararları  189
cc. İsviçre Mahkeme Kararları  190
dd. Türk Mahkeme Kararı  192
C. Marka ile Alan Adının Mukayesesi  192
1. Şekli Açıdan  192
2. Maddi Açıdan  196
a. Marka ile Alan Adı İlişkisi  196
b. Alan Adının Markasal Kullanımı Konusundaki Yaklaşımlar  199
c. Bazı Ülkelerdeki Uygulamaların Değerlendirilmesi  201
aa. ABD Mahkeme Kararları  201
bb. Alman Mahkeme Kararları  203
cc. İsviçre Mahkeme Kararları  205
dd. Türk Mahkeme Kararları  207
D. İşletme Adı ile Alan Adının Mukayesesi  210
1. Şekli Açıdan  210
2. Maddi Açıdan  212
aa. Türk Mahkeme Kararı  214
E. Tanıtma İşareti ile Alan Adının Mukayesesi  214
1. Şekli Açıdan  214
2. Maddi Açıdan  215
a. Tanıtma İşareti İle Alan Adı İlişkisi  215
b. Alan Adının Tanıtma İşareti Olduğu Konusundaki Yaklaşımlar  217
c. Bazı Ülkelerdeki Uygulamaların Değerlendirilmesi  218
aa. Alman Mahkeme Kararları  218
bb. İsviçre Mahkeme Kararları  220
cc. Türk Mahkeme Kararı  220
F. Eser Adı ile Alan Adı Mukayesesi  221
1. Şekli Açıdan  221
2. Maddi Açıdan  223
a. Eser Adı ile Alan Adı İlişkisi  223
b. Alan Adının Eser Adı İşlevi Gösterebileceği Konusundaki Yaklaşımlar  224
c. Bazı Ülkelerdeki Uygulamaların Değerlendirilmesi  227
aa. ABD Mahkeme Kararı  227
bb. Alman Mahkeme Kararları  227
G. Coğrafi Ad ile Alan Adının Mukayesesi  228
1. Şekli Açıdan  228
2. Maddi Açıdan  231
H. Adres ile Alan Adının Mukayesesi  231
1. Şekli Açıdan  231
2. Maddi Açıdan  233
a. Adres ile Alan Adı İlişkisi  233
b. Alan Adının Adres Olduğu Yönündeki Yaklaşımlar  234
I. Cins ve Meslek İsimlerinin Alan Adı Olarak Kullanılması  237
III. Değerlendirme  239
A. Alan Adının Fonksiyonları Açısından  239
B. Alan Adı Hakkının Mahiyetinin Değişken Olması Açısından  241
C. Alan Adı Hakkının Mülkiyet Konusu Olması Nedeniyle Mutlak Hak Açısından  243
D. Alan Adı Hakkının Nisbi Hak Açısından  248
§ 10. ALAN ADI HAKKININ KAZANILMASI VE KAYBEDİLMESİ  249
I. Alan Adı Hakkının Kazanılması  249
A. Alan Adının Hakkının Ani Kazanılması  250
B. Alan Adının Hakkının Tedrici Kazanılması  252
1. Alan Adı Hakkının Tanıtma Fonksiyonu Yüklenmesi Suretiyle Kazanılması  252
2. Alan Adı Hakkının Tanıtma İşareti Sahibinin Hareketsiz Kalması Nedeniyle Kazanılması  253
II. Alan Adı Hakkının Kaybedilmesi  255
A. Alan Adı Hakkının Ani Kaybedilmesi  255
B. Alan Adı Hakkının Tanıtma Fonksiyonunu Yitirilmesi Suretiyle Tedrici Olarak Kaybedilmesi  256
§ 11. ALAN ADI HAKKININ BAZI HUKUKİ OLAYLAR KARŞISINDAKİ DURUMU VE KONU OLABİLECEĞİ BAZI HUKUKİ İŞLEMLER  257
I. Alan Adı Hakkının Bazı Hukuki Olaylar Karşısındaki Durumu  257
A. Alan Adı Hakkının Haczi ve İflas Halindeki Durumu  257
1. Alan Adı Hakkının Haczi  257
2. Alan Adı Hakkının İflas Halindeki Durumu  260
B. Alan Adı Hakkının Evlilik Birliğinin Sona Ermesi Halinde Durumu  261
II. Alan Adı Hakkının Konu Olabileceği Bazı Hukuki İşlemler  262
A. Alan Adı Hakkının Devri  262
1. Alan Adı Hakkı Devrinin Arz Ettiği Özellikler ve Kapsamı  262
2. “.com” Uzantılı Alan Adı Hakkının Devri  264
3. “.tr” Uzantılı Alan Adının Hakkının Devri  266
a. Alan Adı Hakkının Cüzi Halefiyet İlkesine Göre Devri  266
aa. Alan Adının Müstakilen Devri  266
bb. Alan Adı Hakkının Sermaye Olarak Taahhüdü  268
b. Alan Adı Hakkının Külli Halefiyet İlkesine Göre Devri  269
aa. Alan adı Hakkının Şirketlerin Birleşmesi Yoluyla Devri  269
bb. Alan Adı Hakkının Şirketlerin Bölünmesi Yoluyla Devri  271
cc. Alan Adı Hakkının Ticari İşletmenin Unsuru Olarak Devri  273
dd. Alan Adı Hakkının Mirasa Konu Olması Nedeniyle Devri  274
c. Satıcının Ayıba Karşı Tekeffül Borcu  276
d. Satıcının Zapta Karşı Tekeffü Borcu  277
4. Alan Adı Hakkının Devrinin Hüküm ve Sonuçları  278
B. Alan Adı Hakkının Rehni  279
1. “.com” uzantılı Alan Adı Hakkının Rehni  279
2. “.tr” Uzantılı Alan Adı Hakkının Rehni  280
a. Alan Adı Hakkının Teslim Şartını Karşılayan Bir İşlem İle Rehni  280
b. Alan Adı Hakkının Rehinli Taşınır Siciline Tescili İle Rehni  283
aa. Alan Adı Hakkının İşletmenin Unsurları İçinde Rehni  284
bb. Alan Adı Hakkının Bağımsız Bir Hak Olarak Rehni  284
C. Alan Adı Hakkının Lisans Sözleşmesine Konu Olması  285
1. “.com” Uzantılı Alan Adı Hakkının Lisans Sözleşmesine Konu Olması  286
2. “.tr” Uzantılı Alan Adı Hakkının Lisans Sözleşmesine Konu Olması  286
D. Alan Adı Hakkının İntifa Sözleşmesine Konu Olması  287
1. “.com” Uzantılı Alan Adı Hakkının İntifa Hakkına Konu Olması  289
2. “.tr” Uzantılı Alan Adı Hakkının İntifa Hakkına Konu Olması  290
BEŞİNCİ BÖLÜM
ALAN ADI HAKKININ KAPSAMI VE
BU HAKKA TECAVÜZ İLE KORUNMASI
§ 12. ALAN ADI HAKKININ KAPSAMI  291
I. Alan Adı Hakkının Korunmasının Alan Adı Çeşitleri Bakımından Değerlendirilmesi  291
II. Tecavüzün Tespitinde Esas Olan Unsurlar  294
A. Karıştırma İhtimali Açısından  295
1. Satın Alma İhtimali Yönünden Karıştırma  300
2. Satın Almaya Sevk Eden Karıştırma (Initial Interest Confusion)  303
B. Coğrafi Açıdan  305
1. Ülkesellik İlkesi  306
2. Ticari Etki İlkesi  307
C. İltibasta Dikkate Alınacak Alan Adı Düzeyi Açısından  311
D. İltibasta Dikkate Alınacak Kişiler Açısından  312
§13. ALAN ADI HAKKINA TECAVÜZ HALLERİ  315
I. Alan Adı Hakkına İnternete Mahsus Yöntemlerle Tecavüz  315
A. Alan Adı Hakkının Gasp Edilmesi  315
1. Klasik Alan Adı Gaspı (Cybersquating) ve Telstra Doktrini  316
a. Klasik Alan Adı Gaspı (Cybersquatting)  316
b. Telstra Doktrini  318
2. Alan Adı Korsanlığı (Cyberpirates)  322
3. Klavye Korsanlığı (Typosquatting)  322
B. Başkasına Ait Alan Adı İle Dolandırma Amaçlı Toplu e–Posta Gönderilmesi (spoofing)  324
C. Alan Adını Hile ya da Yargı Yolu ile Elde Etmeye Teşebbüs  327
D. Alan Adının Yönlendirme Yapmakta Kullanılması Suretiyle Tecavüz  330
1. Alan Adının Anahtar Sözcük (Key Word) veya Yönlendirme Kodu (Meta Tag) Olarak Kullanılması  331
2. Alan Adının Banner ve Pop Up Olarak Kullanılması  336
3. Alan Adının e–Metin Bağı (hyperlink) Olarak Kullanılması  338
II. Alan Adı Hakkına Diğer Yöntemlerle Tecavüz Edilmesi  341
A. Alan Adının İltibas Yaratacak Şekilde Kullanılması  342
B. Alan Adının Tanıttığı Kişinin Kötülenmesinde Kullanılması  343
§ 14. ALAN ADI HAKKININ KORUNMASI  345
I. Alan Adı Hakkı Sahibinin Özel Hukuktan Doğan Korunma İmkanları  345
A. Mutlak (Asli) Koruma: Haksız Fiil Hükümlerine Göre  345
B. Nisbi (Tali) Korunma: Tanıtma İşaretleri Hukuku Hükümlerine Göre  347
1. Adın Korunması Hakkındaki Hükümlere Göre  347
2. Ticaret Unvanının Korunması Hakkındaki Hükümlere Göre  348
3. Haksız Rekabet Hakkındaki Hükümlere Göre  350
4. Sınai Mülkiyet Kanununun Markayı Koruyan Hükümlerine Göre  352
II. Alan Adı Sahibinin Açabileceği Davalar ve Talepleri  353
A. Alan Adı Sahibinin Açabileceği Davalar  353
1. Tespit Davası  353
2. Men Davası  354
3. Eski Hale İade (Ref) Davası  356
4. Tazminat Davaları  357
a. Maddi Tazminat Davası  357
aa. Hukuka Aykırı Fiil  358
bb. Kusur  359
cc. Zarar  360
dd. Hukuka Aykırı Fiil ile Zarar Arasında Uygun İlliyet Bağı  362
b. Manevi Tazminat Davası  362
B. Alan Adı Sahibinin Bulunabileceği Talepler  364
1. Hükmün Alenileştirilmesi  364
2. İhtiyati Tedbir Talebi  365
III. Alan Adına Tecavüz İddiasıyla Açılacak Davalarda Usul Hükümleri  367
A. Davanın Tarafları  367
1. Davacılar  368
a. Alan Adı Sahibi  368
aa. Türkiye Cumhuriyeti Tabiiyetinde Olan Kişiler  369
bb. Yabancılar  369
aaa. Paris Sözleşmesine Göre Talep Hakkına Sahip Olanlar  370
bbb. SMK Hükümlerine Göre Yararlananlar  371
b. Alan Adı Üzerinde Rehin, Lisans veya İntifa Hakkı Sahibi  372
2. Davalılar  372
a. Alan Adını Haksız Kullanan Kişi  373
b. Alan Adı Tescil Kurumları  373
c. Arama Motoru Şirketleri  376
B. Görevli ve Yetkili Mahkeme  377
1. Görevli Mahkeme  377
2. Yetkili Mahkeme  379
a. İç Hukuk Bakımından Yetki  379
b. Türk Mahkemelerinin Milletlerarası Yetkisi  380
C. Alan Adı Hakkının Korunmasında Uygulanacak Hukuk  384
D. Zamanaşımı  388
IV. Karşılaştırmalı Hukukta Alan Adı İhtilaflarının Çözümü  389
ALTINCI BÖLÜM
ALAN ADI İHTİLAFLARININ ÇÖZÜMÜNDE
ALTERNATİF YOLLAR
§ 15. ALAN ADI İHTİLAFLARININ ÇÖZÜLMESİNDE ICANN’IN YEKNESAK ÇÖZÜM USULÜ  391
I. Genel Olarak  391
II. Geleneksel Tahkim ile ICANN Çözüm Usulünün Mukayesesi  393
III. ICANN’ın Yeknesak Çözüm Usulünün Maddi Hukuk Boyutu  395
A. Davacının İddiaları  395
1. Dava Konusu Alan Adının Davacının Markası ile Aynı veya Ayırt Edilmeyecek Kadar Benzer Olması  396
a. Ticari Yönü Olan Ünlü Kişilerin Medeni Adları  397
b. Ticaret Unvanları  399
c. Cografi Yer Adları  399
d. Hükümet Kurumlarının Adları  400
e. Karıştırılma İhtimali  401
2. Alan Adını Tescil Ettiren Kişinin Alan Adı Üzerinde Yasal Hak veya Meşru Menfaatinin Bulunmaması  402
3. Alan Adının Kötü Niyetle Tescil Ettirilmesi ve Kullanılması  403
a. Alan Adının Kötü Niyetle Tescil Ettirilmesi  403
b. Alan Adının Kötü Niyetle Kullanılması  406
B. Davalının Savunmaları  407
1. Dava Konusu Alan Adının Davacının Markası ile Aynı Olmaması  408
2. Alan Adını Tescil Ettiren Kişinin Alan Adı Üzerinde Yasal Hak veya Meşru Menfaatinin Bulunması  408
a. Davalının Alan Adı Üzerinde Yasal Hakkı Bulunması  408
b. Davalının Alan Adı Üzerinde Meşru Menfaatinin Bulunması  409
3. Alan Adının İyi Niyetle Tescil Ettirilmesi ve Kullanılması  411
IV. ICANN’ın Yeknesak Çözüm Usulünün Yargılama Boyutu  412
A. ICANN’ın Yeknesak Çözüm Usulünün Kapsamı  412
1. Şekli Yönden  412
2. Maddi Yönden  413
B. Hakemlik Yapma Yetkisi Verilen Kurumlar  413
1. WİPO Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi  414
2. E–Uzlaşma (e– Resolution)  414
3. Ulusal Tahkim Forumu (NAF)  414
4. CPR İhtilaf Çözüm Enstitüsü  415
5. Asya Alan Adı İhtilaflarının Çözüm Merkezi (ADNDRC)  415
6. ADR.eu İnternet İhtilafları Çözüm Merkezi  416
7. ACDR.Alan Adı İhtilaflarının Çözümü İçin Arap Merkezi  416
C. Forum Shopping Tehlikesi  416
D. Alan Adı İhtilafının Tarafları  419
1. Davacı  419
2. Davalı  419
E. Tahkim Kurumuna Dilekçe ile Müracaat  420
1. Dava Yöneticisinin Atanması  422
2. Dava Dilekçesinin Davalıya Tebliği  422
3. Davalının Cevabı  423
4. Hakemlerin Ek Bilgi İstemesi  425
5. Davacının Dava Dilekçesine Cevap Vermemesi  426
6. Birden Fazla Davanın Bir Davada Birleştirilmesi  427
7. Hakem Ücretlerinin Ödenmesi  429
8. Uzlaşma Görüşmeleri İçin Tahkim Usulünün Dondurulması Talebi  429
F. Hakem veya Hakem Heyetinin Görevlendirilmesi  431
G. Hakemlerin Seçtiği Hukuk  432
H. Hakem veya Hakem Heyetinin Verebileceği Kararlar  433
1. Davanın Reddedilmesi  434
2. Alan Adının Davacıya Devir Edilmesi veya Terkini  435
3. Davanın İşlemden Kaldırılması  435
I. Kararın Taraflara Tebliği ve Alenileştirilmesi  436
İ. Tahkim Sürecinde Alan Adı Tescilinde Değişiklik Yapma Yasağı  437
J. Hakem Kararlarının Denetlenmesi  438
K. Kararların İnfaz Edilmesi  439
§ 16. YENİ JENERİK BİRİNCİ DÜZEY (gTLDs) UZANTILI ALAN ADLARI VE BU İHTİLAFLARIN ÇÖZÜMÜNDE ÖZEL USULLER  440
I. .biz  441
A. Tescil Edilme Şartları  441
B. Tescil Öncesi Marka Hakkının Korunması ve İhtilafın Çözümü  441
II. .info  442
A. Tescil Edilme Şartları  442
B. Tescil Öncesi Marka Hakkının Korunması ve İhtilafın Çözümü  442
III. .name  443
A. Tescil Edilme Şartları  443
B. Tescil Öncesi Marka Hakkının Korunması ve İhtilafın Çözümü  443
IV. .aero  443
A. Tescil Edilme Şartları  443
B. Tescil Öncesi Marka Hakkının Korunması ve İhtilafın Çözümü  444
V. .coop  444
A. Tescil Edilme Şartları  444
B. Tescil Öncesi Marka Hakkının Korunması ve İhtilafın Çözümü  444
VI. .museum  445
A. Tescil Edilme Şartları  445
B. Tescil Öncesi Marka Hakkının Korunması ve İhtilafın Çözümü  446
VII. .pro  446
A. Tescil Edilme Şartları  446
B. Tescil Öncesi Marka Hakkının Korunması ve İhtilafın Çözümü  446
VIII. .jobs  447
A. Tescil Edilme Şartları  447
B. Tescilden Sonra İhtilafın Çözümü  448
IX. .mobi  448
A. Tescil Edilme Şartları  448
B. Tescil Öncesi Marka Hakkının Korunması ve İhtilafın Çözümü  449
X. .post  449
A. Tescil Edilme Şartları  449
B. Tescil Öncesi Marka Hakkının Korunması ve İhtilafın Çözümü  451
XI. .tel  451
A. Tescil Edilme Şartları  451
B. Tescil Öncesi Marka Hakkının Korunması ve İhtilafın Çözümü  452
XII. .travel  452
A. Tescil Edilebilme Şartları  452
B. Tescil Öncesi İhtilafların Çözümü  453
1. Tescil Talep Edilen Alan Adının Kriterlere Uymadığı Kararının Tescil Kurumunca Değerlendirilmesi  453
2. Tescil Talep Edilen Alan Adının Kriterlere Uymadığı Kararının TTPC Tarafından Değerlendirilmesi  454
3. Tescil Şartlarına Aykırılıktan Doğan İhtilafların Çözüm Usulü  454
XIII. .xxx  454
A. Tescil Edilebilme Şartları  454
B. Tescil Öncesi Marka Hakkının Korunması ve İhtilafın Çözümü  455
§ 17. .tr UZANTILI ALAN ADI İHTİLAFLARINDA ALTERNATİF UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM MEKANİZMASI  455
I. Genel Olarak  455
II. Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Mekanizmasının Maddi Hukuk Boyutu  456
A. Şikayetçinin İddiaları  457
1. Alan Adının Şikayetçinin Sahip OlduğuTanıtma İşareti ile Aynı veya Ayırt Edilmeyecek Kadar Benzer Olması  457
2. Tahsis Ettiren Kişinin Alan Adı Üzerinde Yasal Hakkı ya da Bağlantısının Bulunmaması  459
3. Alan Adının Kötü Niyetle Tahsis Ettirilmesi veya Kullanılması  460
B. Şikayet Edilenin Savunmaları  461
1. Alan Adının Şikayetçinin Tanıtma İşareti ile Aynı ya da Ayırt Edilmeyecek Kadar Benzer Olmaması  461
2. Tahsis Ettiren veya Kullanan Kişinin Alan Adı Üzerinde Yasal Hakkı ya da Bağlantısının Bulunması  462
3. Alan Adının Kötü Niyetle Tahsis Ettirilmediği veya Kullanılmadığı  462
III. Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Mekanizmasının Usul Hukuku Boyutu  463
A. Uyuşmazlık Çözüm Hizmet Sağlayıcı  463
1. Uyuşmazlık Çözüm Hizmet Sağlayıcının Faaliyet İzni Alması  463
2. Uyuşmazlık Çözüm Hizmet Sağlayıcının Yükümlülükleri  465
3. Uyuşmazlık Çözüm Hizmet Sağlayıcının Faaliyet İznini Yitirmesi  466
B. Hakem veya Hakem Heyeti  466
1. Hakemlerde Bulunması Gereken Nitelikler  466
2. Hakemlerin Belirlenmesi Usulü  468
3. Hakemlerin Çalışma Usulü  469
4. Hakemlerin Uyuşmazlığa Bakmaktan Yasaklılığı ve Reddi  470
C. Alan Adı İhtilafının Tarafları  471
1. Şikayetçi  471
2. Şikayet Edilen  472
D. Uyuşmazlık Çözüm Hizmet Sağlayıcıya Başvuru ve Layihalar Teatisi  472
1. Başvuru Dilekçesinde Bulunması Gereken Unsurlar  473
2. Başvuru Dilekçesinin UÇHS tarafından Değerlendirilmesi  474
3. Başvuru Dilekçesinin Şikayet Edilene Gönderilmesi  475
4. Şikayet Edilenin Cevabı  476
5. Tarafların Hakem ve UÇHS Ücretlerini Ödenme Mecburiyeti  477
6. Şikayet Edilenin Süresi İçinde Cevap Vermemesi ve Buna Bağlanan Sonuçlar  478
7. Uyuşmazlık Çözüm Usulünün Dili  478
E. Hakem veya Hakem Heyetinin Verebileceği Kararlar  479
1. Şikayetin Reddedilmesi  480
2. Alan Adının Şikayetçiye Devir Edilmesi veya Terkini  480
3. Şikayetin İşlemden Kaldırılması  480
F. Hakem Kararların Taraflara Tebliği ve Alenileştirilmesi  481
G. Tahkim Sürecinde Alan Adı Tescilinde Değişiklik Yapma Yasağı  481
H. Hakem Kararlarının Denetlenmesi  482
I. Kararların İnfaz Edilmesi  483
IV. İnternet Alan Adları Yönetmeliği ile Tebliğlerinin Değerlendirilmesi  484
A. İnternet Alan Adları Yönetmeliğinin Değerlendirilmesi  485
B. İnternet Alan Adları Tebliğlerinin (İAAT–İAAUÇMT) Değerlendirilmesi  487
1. İnternet Alan Adları Tebliği  487
2. İnternet Alan Adları Uyuşmazlık Çözüm Mekanizması Tebliği  490
SONUÇ
Kaynakça  507
Kavram Dizini  525
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020