Sözleşmeler Hukuku Genel Hükümler (2 Cilt) Dr. Jur. Mevci Ergün  - Kitap

Sözleşmeler Hukuku Genel Hükümler

(2 Cilt)

1. Baskı, 
Şubat 2024
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
17x25
Sayfa:
2915
Barkod:
9786257042468
Kapak Türü:
Ciltli
Fiyatı:
2.850,00
Temin süresi 2-3 gündür.
Kitabın Açıklaması
Sözleşmeler Hukuku Genel Hükümler, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun Birinci Kısım ve özellikle "Sözleşmeden Doğan Borç İlişkileri" ayırımında düzenlenmiştir (m.l vd.J. Bu eserin çalışmasında da, gerek öğreti gerekse uygulamada kolaylık sağlanması amacı ile 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nda öngörülen sistematiğe uygun olmasına özen gösterilmiştir. Diğer yandan, bu alanda yayımlanan eserlerdeki görüşlere, yargı içtihatlarına ve İsviçre Hukukuna da yer verilmiştir.
Genel anlayış, Sözleşmeler Hukuku Genel Hükümlerin öğreti için olduğu yönündedir. Ancak, bu anlayışa mutlak olarak katılmak mümkün değildir. Zira, sözleşmelerin düzenlenmesinde, uygulanmasında ve doğacak olası sorunların çözüme kavuşturulmasında, Sözleşmeler Hukuku Genel Hükümler bilinmek zorundadır. Nitekim, Sözleşmeler Hukuku Genel Hükümler, sadece ticaret ve sanayi ile ilgili değil, kişiler hukuku bakımından da sosyal ve kültürel hayatımızda uygulama görmektedir Eserde günümüz öz Türkçesi kullanılmış ve böylece 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'ndaki yazı diline de uyum sağlanmıştır.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Hukuki İşlem ve Türleri
.
Sözleşmenin Kurulması
.
Sözleşmelerin Şekli
.
Borç Tanıması
.
Sözleşmelerin Yorumu İle İstenerek ve İstenmeyerek Meydana Getirilen Uygunsuzluk
.
Genel İşlem Koşullan
.
Sözleşmenin İçeriği
.
Sözleşmelerde Temsil
.
Borç İlişkisinin Hükümleri
.
Borçların ve Borç İlişkilerinin Sona Ermesi Sebepleri
.
Borç İlişkilerinde Özel Durumlar
.
Borç İlişkilerinde Taraf Değişiklikleri