Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Bir İnsan Hakkı Olarak
Su Hakkının Gelişimi
ve Türkiye'deki Uygulama
Kasım 2020 / 1. Baskı / 160 Syf.
Fiyatı: 52.00 TL
4 günde kargoya verilir.
 
Sepete Ekle
   

Su, bütün canlılar için hayati bir değere sahiptir. Bir anlamda yaşamın varlığı suya bağlıdır. Suyun bir yerde bulunması orada yaşamın olduğunu gösterir. Dünya nüfusu artarken tatlı su kaynakları çeşitli nedenlerle hızla azalmaktadır. Küresel ısınma, kentleşme, sanayileşme, yanlış su politikaları bunun nedenlerinden yalnızca birkaçıdır. Dünya Sağlık Örgütü raporlarına göre her yıl çoğunluğu çocuk, 2 milyondan fazla insan yeterli suya erişememeye bağlı hastalıklardan hayatını kaybetmektedir. Suya erişimin yaygın bir sorun olarak insanlığın karşısına çıkması neoliberal politikalarla birlikte suyun bir ekonomik mal gibi ele alınmak istenmesi ile başlamaktadır. Yalnızca insan için değil, doğa ve tüm canlılar için vazgeçilmez olan su, bir meta haline getirilmek istenmektedir. Bu yaklaşımın bir sonucu olan özelleştirme politikaları ile suyun herhangi bir ticari mal haline getirilmek istenmesi toplumsal olaylara kadar varan büyük sorunlara neden olmaktadır. Yerel halkın suya olan bağımlılıkları değerlendirilmeden, artan enerji ihtiyacı gerekçe gösterilerek yapılan baraj ve tesisler de su kaynaklarına erişimi güçleştirmektedir. Suyun bir meta olmadığının, insan hakkı olduğunun kabulü suya yönelik bu ve benzeri müdahaleleri önleyecektir. Suyun bir insan hakkı olarak varlığının hukuksal metinlerde, özellikle anayasalarda açıkça yer alması ise bu anlamda devletlere de yükümlülük getirecek, suya erişimde, su hakkının korunmasında, gerektiğinde dava edilebilmesinde gerçek bir güvence sağlayacaktır.

Konu Başlıkları
Su Hakkının Ortaya Çıkışı
Uluslararası ve Ulusal Hukuk Sistemlerinde Su Hakkı
Türkiye'de Su Hakkı
Barkod: 9789750259975
Yayın Tarihi: Kasım 2020
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 160
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Kısaltmalar  17
GİRİŞ  19
BİRİNCİ BÖLÜM
SU HAKKININ ORTAYA ÇIKIŞI
1. SU HAKKININ YENİ BİR İNSAN HAKKI OLARAK ORTAYA ÇIKIŞININ NEDENLERİ  21
1.1. Su Kaynaklarının Kirletilmesi ve Sömürülmesi  22
1.2. Suyun Özelleştirilmesi ve Metalaştırılması  27
1.2.1. Suyun Özelleştirilmesini Destekleyen Başlıca Uluslararası Kuruluşlar  28
1.2.1.1. Dünya Bankası  28
1.2.1.2. Uluslararası Para Fonu (IMF)  34
1.2.1.3. Dünya Ticaret Örgütü  35
1.2.1.4. Birleşmiş Milletler  37
1.2.1.5. Uluslararası Su Kaynakları Birliği  39
1.2.1.6. Küresel Su Ortaklığı  40
1.2.1.7. Dünya Su Konseyi  41
1.2.1.8. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü  42
1.2.2. Suyun Özelleştirilmesine Dünyadan Örnekler  43
1.2.3. Suyun Özelleştirilmesinin Toplumsal Sonuçları  46
2. SU HAKKI İÇİN TOPLUMSAL MÜCADELELER  48
2.1. Su Hakkını Savunan Sivil Toplum Kuruluşları  48
2.1.1. Narmada’yı Kurtar Hareketi  48
2.1.2. Uluslararası Nehirler Ağı (IRN – International Rivers Network)  49
2.1.3. Barajlardan Etkilenen Toplulukların Uluslararası Buluşması  49
2.1.4. Mavi Gezegen Projesi  50
2.1.5. Water Aid  51
2.1.6. Tatlı Su Eylem Ağı (FAN)  51
2.1.7. Uluslararası Yeşil Haç  51
2.2. Su Hakkı ile İlgili Forumlar  52
2.3. Dünyadan Toplumsal Mücadele Örnekleri  55
2.3.1. Bolivya  55
2.3.2. İtalya  55
2.3.3. İrlanda  57
İKİNCİ BÖLÜM
ULUSLARARASI VE ULUSAL HUKUK SİSTEMLERİNDE
SU HAKKI
1. ULUSLARARASI İNSAN HAKLARI HUKUKUNDA SU HAKKININ GELİŞİMİ  59
1.1. Su Hakkına Açıkça Yer Veren Uluslararası ve Bölgesel Sözleşmeler  59
1.1.1. Cenevre Sözleşmeleri ve Ek Protokolleri  59
1.1.2. BM Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Tasfiye Edilmesine Dair Sözleşme  61
1.1.3. BM Çocuk Hakları Sözleşmesi  61
1.1.4. Afrika Çocuk Hakları ve Esenliği Şartı  62
1.1.5. Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme  63
1.2. Su Hakkına Dolaylı Olarak Yer Veren Uluslararası ve Bölgesel Sözleşmeler  63
1.2.1. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi  63
1.2.2. İnsan Haklarının ve Temel Özgürlüklerin Korunmasına Dair Avrupa Sözleşmesi  64
1.2.3. Avrupa Sosyal Şartı  64
1.2.4. Her Türlü Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Uluslararası Sözleşme  65
1.2.5. BM Uluslararası Kişisel ve Siyasal Haklar Sözleşmesi  65
1.2.6. Amerikan İnsan Hakları Sözleşmesi–San Jose Paktı  66
1.2.7. Afrika İnsan ve Halklarının Şartı  66
1.2.8. Amerikan Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Alanda İnsan Hakları Sözleşmesi Ek Protokolü– San Salvador Protokolü  67
1.2.9. 169 No.lu Bağımsız Ülkelerdeki Yerli ve Kabile Halklarına Dair ILO Sözleşmesi  67
1.3. BM Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Komitesinin Su Hakkı ile ilgili Genel Yorumu  68
1.4. Su Hakkının Bir İnsan Hakkı Olarak BM tarafından Açıkça Tanınması  70
2. SU HAKKININ İÇERİĞİ VE UNSURLARI  75
2.1. Suyun Miktar Bakımından Yeterli Olması  75
2.2. Suyun Güvenli Olması  76
2.3. Suyun Erişilebilir Olması  76
2.3.1. Fiziksel Erişilebilirlik  77
2.3.2. Ekonomik Erişilebilirlik  77
2.3.3. Suya Erişilebilirlikte Ayrım Gözetmeme  78
2.3.4. Bilgiye Erişebilme  79
3. SU HAKKININ ÖZNELERİ  80
3.1. Hak Sahipleri  80
3.1.1. Bireyler  80
3.1.2. Gruplar  81
3.1.3. Gelecek Kuşaklar  83
3.1.4. Devletler  84
3.2. Su Hakkının Yükümlüleri  85
3.2.1. Devletler  85
3.2.2. Bireyler  86
3.2.3. Topluluklar  87
3.2.4. Uluslararası Kuruluşlar  87
3.2.5. Sivil Toplum Örgütleri  88
4. SU HAKKININ ULUSAL HUKUK SİSTEMLERİNE GİRİŞİ  88
5. SU HAKKININ SOSYAL HAK NİTELİĞİ  92
6. SU HAKKININ DİĞER İNSAN HAKLARI İLE İLİŞKİSİ  93
6.1. Yaşam Hakkıyla İlişkisi  93
6.2. Sağlık Hakkıyla İlişkisi  94
6.3. Yeterli Beslenme Hakkıyla İlişkisi  94
6.4. Çevre Hakkıyla İlişkisi  95
6.5. Konut Hakkıyla İlişkisi  95
7. SU HAKKININ DAVA EDİLEBİLİRLİĞİ  96
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
TÜRKİYE'DE SU HAKKI
1. TÜRKİYE'DE SU HAKKININ GELİŞİMİ  103
1.1. Türkiye’de Su Hukukunun Geçmişi  103
1.2. Su Hakkına İlişkin Pozitif Hukuk  105
1.2.1. Anayasal Düzenleme  105
1.2.2. Yasal Düzenlemeler  106
2. TÜRKİYE’DE SU HAKKININ DAVA EDİLEBİLİRLİĞİ  111
3. YARGI KARARLARINDA SU HAKKI  115
3.1. Anayasa Yargısında Su Hakkı  115
3.1.1. AYM’nin 26/1/2012 Tarih 2011/6 – 2012/12 Sayılı Kararı  115
3.1.2. AYM’nin 1/2/2018 Tarihli Kararı  117
3.1.3. Mehmet Bolat ve Diğerleri Başvurusu  119
3.1.4. Ahmet Bilgin ve Diğerleri Başvurusu  119
3.1.5. Demirdöven Köyü Tüzel Kişiliği ve Diğerleri Başvurusu  121
3.2. İdari Yargıda Su Hakkı  121
3.3. Adli Yargıda Su Hakkı  125
4. TÜRKİYE’DE SU İLE İLGİLİ KURULUŞLAR  126
4.1. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü  127
4.2. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı  127
4.3. Su Yönetimi Genel Müdürlüğü  127
4.4. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı  128
4.5. Sulama Birlikleri  128
4.6. Sulama Kooperatifleri  129
5. TÜRKİYE’DE SU İLE İLGİLİ SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ  129
5.1. Sivil ve Ekolojik Haklar Derneği  129
5.2. TEMA Vakfı  129
5.3. Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF)  130
5.4. Türkiye Su Meclisi  130
5.5. Derelerin Kardeşliği Platformu  131
5.6. Fındıklı Derelerini Koruma Platformu  131
6. TÜRKİYE’DE SU HAKKI İLE İLGİLİ TOPLUMSAL MÜCADELELERDEN ÖRNEKLER  131
SONUÇ  135
Kaynakça  143
Dizin  159
 


Ramazan Arıtürk
Ocak 2021
98.00 TL
Sepete Ekle
Hasan Kaya
Ocak 2021
125.00 TL
Sepete Ekle
Ali Tezcan
Ocak 2021
35.00 TL
Sepete Ekle
Ramazan Çağlayan ...
Ocak 2021
99.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Kısaltmalar  17
GİRİŞ  19
BİRİNCİ BÖLÜM
SU HAKKININ ORTAYA ÇIKIŞI
1. SU HAKKININ YENİ BİR İNSAN HAKKI OLARAK ORTAYA ÇIKIŞININ NEDENLERİ  21
1.1. Su Kaynaklarının Kirletilmesi ve Sömürülmesi  22
1.2. Suyun Özelleştirilmesi ve Metalaştırılması  27
1.2.1. Suyun Özelleştirilmesini Destekleyen Başlıca Uluslararası Kuruluşlar  28
1.2.1.1. Dünya Bankası  28
1.2.1.2. Uluslararası Para Fonu (IMF)  34
1.2.1.3. Dünya Ticaret Örgütü  35
1.2.1.4. Birleşmiş Milletler  37
1.2.1.5. Uluslararası Su Kaynakları Birliği  39
1.2.1.6. Küresel Su Ortaklığı  40
1.2.1.7. Dünya Su Konseyi  41
1.2.1.8. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü  42
1.2.2. Suyun Özelleştirilmesine Dünyadan Örnekler  43
1.2.3. Suyun Özelleştirilmesinin Toplumsal Sonuçları  46
2. SU HAKKI İÇİN TOPLUMSAL MÜCADELELER  48
2.1. Su Hakkını Savunan Sivil Toplum Kuruluşları  48
2.1.1. Narmada’yı Kurtar Hareketi  48
2.1.2. Uluslararası Nehirler Ağı (IRN – International Rivers Network)  49
2.1.3. Barajlardan Etkilenen Toplulukların Uluslararası Buluşması  49
2.1.4. Mavi Gezegen Projesi  50
2.1.5. Water Aid  51
2.1.6. Tatlı Su Eylem Ağı (FAN)  51
2.1.7. Uluslararası Yeşil Haç  51
2.2. Su Hakkı ile İlgili Forumlar  52
2.3. Dünyadan Toplumsal Mücadele Örnekleri  55
2.3.1. Bolivya  55
2.3.2. İtalya  55
2.3.3. İrlanda  57
İKİNCİ BÖLÜM
ULUSLARARASI VE ULUSAL HUKUK SİSTEMLERİNDE
SU HAKKI
1. ULUSLARARASI İNSAN HAKLARI HUKUKUNDA SU HAKKININ GELİŞİMİ  59
1.1. Su Hakkına Açıkça Yer Veren Uluslararası ve Bölgesel Sözleşmeler  59
1.1.1. Cenevre Sözleşmeleri ve Ek Protokolleri  59
1.1.2. BM Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Tasfiye Edilmesine Dair Sözleşme  61
1.1.3. BM Çocuk Hakları Sözleşmesi  61
1.1.4. Afrika Çocuk Hakları ve Esenliği Şartı  62
1.1.5. Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme  63
1.2. Su Hakkına Dolaylı Olarak Yer Veren Uluslararası ve Bölgesel Sözleşmeler  63
1.2.1. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi  63
1.2.2. İnsan Haklarının ve Temel Özgürlüklerin Korunmasına Dair Avrupa Sözleşmesi  64
1.2.3. Avrupa Sosyal Şartı  64
1.2.4. Her Türlü Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Uluslararası Sözleşme  65
1.2.5. BM Uluslararası Kişisel ve Siyasal Haklar Sözleşmesi  65
1.2.6. Amerikan İnsan Hakları Sözleşmesi–San Jose Paktı  66
1.2.7. Afrika İnsan ve Halklarının Şartı  66
1.2.8. Amerikan Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Alanda İnsan Hakları Sözleşmesi Ek Protokolü– San Salvador Protokolü  67
1.2.9. 169 No.lu Bağımsız Ülkelerdeki Yerli ve Kabile Halklarına Dair ILO Sözleşmesi  67
1.3. BM Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Komitesinin Su Hakkı ile ilgili Genel Yorumu  68
1.4. Su Hakkının Bir İnsan Hakkı Olarak BM tarafından Açıkça Tanınması  70
2. SU HAKKININ İÇERİĞİ VE UNSURLARI  75
2.1. Suyun Miktar Bakımından Yeterli Olması  75
2.2. Suyun Güvenli Olması  76
2.3. Suyun Erişilebilir Olması  76
2.3.1. Fiziksel Erişilebilirlik  77
2.3.2. Ekonomik Erişilebilirlik  77
2.3.3. Suya Erişilebilirlikte Ayrım Gözetmeme  78
2.3.4. Bilgiye Erişebilme  79
3. SU HAKKININ ÖZNELERİ  80
3.1. Hak Sahipleri  80
3.1.1. Bireyler  80
3.1.2. Gruplar  81
3.1.3. Gelecek Kuşaklar  83
3.1.4. Devletler  84
3.2. Su Hakkının Yükümlüleri  85
3.2.1. Devletler  85
3.2.2. Bireyler  86
3.2.3. Topluluklar  87
3.2.4. Uluslararası Kuruluşlar  87
3.2.5. Sivil Toplum Örgütleri  88
4. SU HAKKININ ULUSAL HUKUK SİSTEMLERİNE GİRİŞİ  88
5. SU HAKKININ SOSYAL HAK NİTELİĞİ  92
6. SU HAKKININ DİĞER İNSAN HAKLARI İLE İLİŞKİSİ  93
6.1. Yaşam Hakkıyla İlişkisi  93
6.2. Sağlık Hakkıyla İlişkisi  94
6.3. Yeterli Beslenme Hakkıyla İlişkisi  94
6.4. Çevre Hakkıyla İlişkisi  95
6.5. Konut Hakkıyla İlişkisi  95
7. SU HAKKININ DAVA EDİLEBİLİRLİĞİ  96
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
TÜRKİYE'DE SU HAKKI
1. TÜRKİYE'DE SU HAKKININ GELİŞİMİ  103
1.1. Türkiye’de Su Hukukunun Geçmişi  103
1.2. Su Hakkına İlişkin Pozitif Hukuk  105
1.2.1. Anayasal Düzenleme  105
1.2.2. Yasal Düzenlemeler  106
2. TÜRKİYE’DE SU HAKKININ DAVA EDİLEBİLİRLİĞİ  111
3. YARGI KARARLARINDA SU HAKKI  115
3.1. Anayasa Yargısında Su Hakkı  115
3.1.1. AYM’nin 26/1/2012 Tarih 2011/6 – 2012/12 Sayılı Kararı  115
3.1.2. AYM’nin 1/2/2018 Tarihli Kararı  117
3.1.3. Mehmet Bolat ve Diğerleri Başvurusu  119
3.1.4. Ahmet Bilgin ve Diğerleri Başvurusu  119
3.1.5. Demirdöven Köyü Tüzel Kişiliği ve Diğerleri Başvurusu  121
3.2. İdari Yargıda Su Hakkı  121
3.3. Adli Yargıda Su Hakkı  125
4. TÜRKİYE’DE SU İLE İLGİLİ KURULUŞLAR  126
4.1. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü  127
4.2. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı  127
4.3. Su Yönetimi Genel Müdürlüğü  127
4.4. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı  128
4.5. Sulama Birlikleri  128
4.6. Sulama Kooperatifleri  129
5. TÜRKİYE’DE SU İLE İLGİLİ SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ  129
5.1. Sivil ve Ekolojik Haklar Derneği  129
5.2. TEMA Vakfı  129
5.3. Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF)  130
5.4. Türkiye Su Meclisi  130
5.5. Derelerin Kardeşliği Platformu  131
5.6. Fındıklı Derelerini Koruma Platformu  131
6. TÜRKİYE’DE SU HAKKI İLE İLGİLİ TOPLUMSAL MÜCADELELERDEN ÖRNEKLER  131
SONUÇ  135
Kaynakça  143
Dizin  159
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2021