Adli Psikolojiye Giriş Prof. Dr. Oğuz Polat  - Kitap

Adli Psikolojiye Giriş

3. Baskı, 
Ocak 2020
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
368
Barkod:
9789750258640
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Kitabın Fiyatı:
210,00
İndirimli (%79):
45,00
Stoktan hemen gönderilir.
Diğer Baskılar
4. baskı Yeni Baskı
Ocak 2022
310,00
310,00 (%0)
Kitabın Açıklaması
Adli psikoloji son yıllarda çok önem kazanmaya başlayan bir bilim dalıdır. Özellikle travma ve şiddet konularında hem mağdurun hem de saldırganın çalışılması, yasal süreçlerdeki problemler, hukuki zorunluluklar, kriminoloji, uzman tanıklığı gibi psiko-yasal alanlarda kanıt toplanmasını ve araştırmalar yapılmasını kapsayan konularda çalışmalar yapılmaktadır.
Ayrıca adli psikoloji, suçluların sorgulanması, uzman tanıklığı ve suçlu profilinin çıkarılması konularında önemli çalışmaların yapıldığı bir bilim dalıdır.
Son yirmi yıldır hızla gelişmekte olan adli psikoloji oldukça geniş ve kapsamlı bir alan haline gelmiştir.
Ülkemizde öncelikli olarak Adalet Bakanlığı'na bağlı farklı kurum ve kuruluşlarda adli psikolojik değerlendirme açısından adli psikologlara büyük gereksinim duyulmaktadır. Özellikle mahkemelerde, ceza evlerinde ve adli tıp kurumunda adli psikoloğa gereksinim olduğu görülmektedir.
Gelişmiş ülkelerde adli psikolojinin çalışma alanları ise çok daha çeşitlilik göstermektedir. En büyük farklılıklardan birisinin adli psikolojik hizmetlerin sadece kamu kurum ve kuruluşlarında değil aynı zamanda özel sektör hizmeti olarak da sunulmasıdır.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Seri Cinayet
.
Profil Analizi
.
Çocuk İstismarı
.
Kadına Yönelik Şiddet
.
Hukuki Ehliyet
.
Yaşlı İstismarı
.
Viktimoloji
Kitabın İçindekileri
Üçüncü Baskıya Önsöz 
5
İkinci Baskıya Önsöz 
7
Önsöz 
9
1
ADLİ PSİKOLOJİ
I. Klinik ve Ölçme/Değerlendirme Rolü 
23
II. Deneysel Rol 
23
III. Bilirkişilik Görevi 
24
IV. Adli Ölçme: Klinik ve Adli Yaklaşım Arasındaki Ayırım 
24
V. Özel Adli Testler 
27
Psikolojik Olgularda Adli Rapor Yazımı 
27
VI. Adli Ölçmeleri Karmaşık Hale Getiren Faktörler: Kandırma/Hile Yapma Semptomları 
35
VII. Farik ve Mümeyyizlik 
37
VIII. Suça Karşı Ceza Ehliyeti 
38
Hukuki Ehliyet 
40
Hak Ehliyeti 
41
Fiil Ehliyeti 
42
1) Ayırt Etme Gücüne Sahip Olmak (Mümeyyiz Olmak) 
42
2) Ergin Olmak 
43
3) Kısıtlı Olmamak 
43
Fiil Ehliyetine Göre Gerçek Kişilerin Hukuki Durumu 
43
1) Tam Ehliyetliler 
43
2) Sınırlı Ehliyetliler 
44
3) Sınırlı Ehliyetsizler 
44
4) Tam Ehliyetsizler 
45
Ayırt Etme Gücünü Ortadan Kaldıran Durumlar 
45
Demans ve Alzheimer 
46
Delirium 
48
Ek 1: Standardize Mini Mental Test 
51
Fiili Ehliyet Muayenesi 
52
2
ŞİDDET
I. Aile İçi Şiddet 
56
II. Kadına Yönelik Şiddet 
57
III. Çocuğa Yönelik Şiddet 
58
A. Fiziksel İstismar 
58
B. Cinsel İstismar 
59
C. Duygusal İstismar 
59
D. İhmal 
59
IV. Yaşlı Şiddeti 
59
A. Fiziksel Şiddet 
60
B. Psikolojik Şiddet 
60
C. Cinsel Şiddet 
60
D. Ekonomik Şiddet 
60
E. İhmal 
61
V. Akranlar Arası Şiddet 
61
VI. Kardeşler Arası Şiddet 
62
VII. Flört Şiddeti 
63
VIII. Engelli Şiddeti 
63
IX. LGBTİ Şiddeti 
63
X. Mülteci Şiddeti 
66
XI. Kişinin Kendine Yönelik Şiddeti (İntihar) 
67
XII. Tiplerine Göre Şiddet Sınıflaması 
67
A. Fiziksel Şiddet 
67
B. Cinsel Şiddet 
68
C. Duygusal Şiddet 
69
D. Ekonomik Şiddet 
70
E. Siber Şiddet 
70
3
KADINA YÖNELİK ŞİDDET
I. Aile İçi Şiddet 
73
II. Fiziksel Şiddet 
74
III. Cinsel Şiddet 
75
IV. Duygusal Şiddet 
75
V. Ekonomik Şiddet 
75
VI. Evlilik İçi Cinsel Şiddet 
79
4
YAŞLIYA YÖNELİK ŞİDDET
Yaşlı İstismarı 
81
Yaşlılara Karşı İşlenen Aile İçi Şiddetin Kötü Sonuçları 
89
Evlerde Meydana Gelen Şiddetin Yaşlı Kurbanları 
90
Yaşlılarda Kendine Yönelik İhmal 
90
Türk Ceza Kanunu’nda Yaşlı İstismar ve İhmali İle İlgili Maddeler 
94
5
CİNSEL ŞİDDET
I. Cinsel Taciz 
98
A. Mağdurlar Kimlerdir? 
100
B. Adli Tıp Yaklaşımı 
105
C. Ruhsal Travma 
105
1) Yeniden Yaşama Belirtileri 
107
2) Kaçınma–Küntleşme Belirtileri 
107
3) Artmış Uyarılmışlık Belirtileri 
107
II. Tecavüz 
111
III. Cinsel Saldırı Nedenleri 
111
A. Psikolojik Etkenler 
112
B. Eylemler 
113
C. Parafili 
116
1) Fetişizm (Nesne Tutkusu) 
117
2) Transvestik Fetişizm (Karşı Cinsin Eşyalarına Karşı Fetişizm) 
118
3) Cinsel Mazoşizm 
118
4) Cinsel Sadizm 
119
5) Teşhircilik 
119
6) Röntgencilik 
120
7) Frottörizm (Fortçuluk) 
120
8) Pedofili (Sübyancılık) 
121
9) Adlandırılamayan Parafili 
121
10) Nekrofili 
121
IV. Cinsel Suç Saldırganları 
124
A. Yabancı Tecavüzü 
125
B. Tanıdık Tecavüzü 
125
C. Flört Tecavüzü 
125
D. Evlilik Tecavüzü 
126
V. Cinsel Saldırıyı Bildirme 
126
6
DUYGUSAL İSTİSMAR
Kadında Duygusal Şiddet 
128
Koersiv Şiddet (Baskıyla Eşi Kontrol Etme) 
129
Çocuğa Yönelik Duygusal İstismar 
132
I. Bağlılık Teorisi 
134
II. Stres ve Destek Kaynakları 
136
Sözel Şiddet 
138
Sözel Şiddetin Özellikleri 
139
Sözel Şiddet Şekilleri 
140
1) Suçlamak 
140
2) Engellemek 
140
3) Yargılamak 
140
4) Küçümsemek 
141
5) Kısıtlamak 
141
6) Karşıtlık 
141
7) Tehdit Etmek 
141
8) Ad Takmak 
141
9) Emir Vermek 
142
10) Unutmak 
142
11) Reddetme 
142
Sözel Şiddeti Tetikleyici Unsurlar 
142
Okulda Sözel Şiddet 
142
Evde, Çocuğa Karşı Sözel Şiddet 
143
İş Yerinde Sözel Şiddet 
143
7
İHMAL
I. İhmalin Belirlenmesi 
146
II. Risk Altında Bulunan Adolesanlarda İhmalin Ölçümü 
151
8
ÇOCUK İSTİSMARI
I. Bedensel Cezalar 
157
II. Çocuk ve Aile–İçi Şiddet 
158
III. Fiziksel İstismar 
159
IV. Cinsel İstismar 
159
V. Duygusal İstismar 
160
VI. İhmal 
160
VII. Çocuğa Uygulanan Cezalar 
161
VIII. Namus ve Töre Cinayetleri 
162
IX. Çeyizle Bağlantılı Şiddet 
163
X. Bekaret Kontrolü 
163
XI. Eğitimde Ayrımcılık 
163
XII. Erken Yaşta Evlilik 
163
XIII. Cinsel Organların Sakatlaması 
164
XIV. Erkek Çocuk Tercihi 
164
9
ÇOCUKTA CİNSEL İSTİSMAR VE SÖMÜRÜ
I. Çocuğun Cinsel İstismarı 
165
II. Çocuk Evliliği 
167
III. Pedofili 
169
IV. Çocuğun Cinsel Sömürüsünün Ticareti 
169
V. Çocuk Fahişeliği 
170
VI. Çocuk Seks Turizmi 
172
VII. Çocuk Pornosu 
173
VIII. Grooming (İnternetle Uşaklaştırma) 
175
IX. Çocuk Karaborsacılığı 
176
X. Kötü Koşullarda Çocuk Çalıştırma Tipleri 
178
10
PEDOFİLİ
Pedofili DSM–IV–TR Tanı Ölçütleri 
181
I. Pedofilin Etiyolojisi 
183
II. Pedofil Olan Çocuk Cinsel İstismarcı (Tercihsel Pedofili) 
185
III. Pedofil Olmayan Çocuk İstismarcıları (Durumsal Cinsel İstismarcılar) 
187
IV. Çocuk Pornografisi ve Pedofil İlişkisi 
191
11
ÇOCUKLARLA UZMAN OLARAK GÖRÜŞME
II. Aileyle Yardım Sağlayıcı Bir Birlik Kurmak 
196
A. Bütün Aile Bireyleri ile İlgilenildiği Mesajını Vermek 
196
B. Beklentileri ve Amaçları Açıklığa Kavuşturmak 
196
C. Otoritenizi ve Gücünüzü Açıklığa Kavuşturmak 
196
III. Taahhütleri ve Yükümlülükleri Açıklığa Kavuşturmak 
197
A. Karşınızdakine Kabul ve Beklentileri İfade Etmek 
197
B. Karşınızdakine Empati Kurduğunuzu İfade Etmek 
197
C. İçten Davrandığınız ve Uyumun Söz Konusu Olduğunu İfade Etmek 
198
IV. Otoriteyi Etkin Şekilde Kullanma ve Aile Bireylerinin İlgisini Çekme 
198
V. Aileyle İlişkide Çıkacak Zorlukların İdare Edilmesi 
199
VI. Duyguları Kabul Etmek 
202
VII. Görüşme 
203
A. Küçük Çocuklarla Cinsel İstismar Şüphesi Hakkında Konuşma 
203
B. Küçük çocuklarla görüşmenin genel prensipleri 
204
VIII. Yaklaşma ve Yöntem 
205
A. Görüşmenin Yapısı 
205
B. Küçük Çocuklara Soru Sorma Kuralları 
207
IX. Fiziksel İstismara Maruz Kalmış Bir Çocukla Görüşme Yapma 
207
A. İstismar Hikayesi Görüşmesi İçin Hazırlık 
207
B. Göz Önüne Bulundurulması Gereken Genel Konular 
208
C. Görüşmenin Amaçları ve Gizliliğin Sınırları 
208
D. Disiplin ve Cezalandırmayı Normalleştirme 
208
E. İstismar Yaşantılarının Detayları 
209
F. Çocuğun Güvenliği ve Korunması İle İlgili Konular 
209
G. İstismarcı Ebeveynin Dışındaki Ebeveynle Görüşme 
210
H. Görüşme İçin Yeterli Zaman Oluşturmak 
210
I. Toplanacak Bilgiler 
210
İ. Görüşme Stratejileri 
211
J. Çocuğu İstismar Ettiği İddia Edilen Kişiyle Görüşme 
212
K. Görüşmenin evreleri 
212
L. Cinsel İstismarla İlgili Özel Konular 
213
M. Fiziksel İstismar İçin Özel Konular 
214
12
AKRANLAR ARASI ÇATIŞMA
I. Saldırgan Profili 
218
II. Mağdur Profili 
220
III. Çatışmanın Belirtileri 
222
IV. Çatışmaya Karşı Tutum 
222
13
SİBER ŞİDDET
I. Bilişim Teknolojisi Araçlarını Kullanan Ergenin Özellikleri 
233
14
MOBBİNG
I. İşyerinde Çatışma 
242
II. İşyerinde Şiddet 
243
III. İşyerinde Kabalık 
243
IV. Mobbing Nedenleri 
244
V. Kişisel Nedenler 
244
VI. Kurumsal Nedenler 
245
VII. Sosyal Nedenler 
246
VIII. Mobbing Koşulları 
246
IX. Mobbing Görülme Şekli 
247
X. Mobbing Mağdurları 
247
15
SUÇLULAR
I. Cinsel Şiddet 
255
II. Çocukların Saldırganları 
260
III. Yaşlıların Katilleri 
265
IV. Takip Etme, İzleme Suçu 
266
V. Aile İçi Şiddet 
267
VI. Cinayet 
270
16
VİKTİMOLOJİ
I. Şiddet Mağdurları 
272
II. Cinsel Saldırı 
274
A. Erkek Tecavüzü 
276
B. Yabancı Tecavüzü 
277
C. Tanıdık Tecavüzü 
277
D. Flört Tecavüzü 
278
E. Evlilik Tecavüzü 
278
III. Cinsel Saldırıyı Bildirme 
278
A. Yaşlılar 
279
B. Engelli İnsanlar 
279
C. Homoseksüel Erkekler, Lezbiyenler, Biseksüeller ve Cinsiyet Değiştiren İnsanlar 
280
D. Ev içi Şiddet Mağdurları 
280
IV. Ev İçi Şiddet 
280
V. Şiddete Tanık Olan Çocuklar 
281
VI. Taciz 
282
VII. Yaşlı Kurbanlar 
283
VIII. Çocuk Mağdurlar 
287
A. Şiddete Maruz Kalma Biçimleri 
287
B. Çocuğa Yönelik Şiddet Olgularında Ortaya Çıkan Etkiler 
289
17
CİNAYET
I. Kriminolojik Açıdan Cinayet Türleri 
293
II. Etiyolojisine Göre Cinayetler 
295
A. Töre ve Namus Cinayetleri 
295
B. Kan Davası 
296
C. Çoklu Öldürmeler 
296
1. Toplu Katliam (Mass Murder) 
296
2. Seri Cinayetler (Serial Murder) 
297
D. Suikastler 
297
E. Öfke ve Cinnet Cinayetleri 
297
F. Çocuk Cinayetleri 
298
1. Cinsel Amaçlı İşlenen Cinayetler 
298
2. Psikopati 
300
III. Seri Katiller 
300
A. Kendine Görev (Mission) Yükleyen Seri Katiller 
302
B. Zevk İçin Öldüren (Hedonistic) Seri Katiller 
303
C. Hükmedici (Power/Control) Seri Katiller 
303
D. Seri Katillerin Genel Özellikleri 
303
18
PROFİL ANALİZİ
I. Tarihe Kısa bir Bakış 
308
II. Tecavüzün Coğrafyası 
314
III. Profil Çıkaranlar Arasındaki Farklılıklar 
315
19
İNTİHAR
I. Risk Etkenleri 
331
II. İntiharların Adli Tıp Açısından Değerlendirilmesi 
331
III. Psikopatalojik Risk Faktörleri 
333
IV. Ailesel Risk Faktörleri 
334
V. Biyolojik Risk Faktörleri 
335
VI. Durumsal Risk Faktörleri 
335
VIII. İntiharla İlgili Yanlış Bilinenler 
336
Madde Bağımlılığı 
338
Madde Bağımlılığının Belirtileri 
340
Hukuki Boyut 
342
Kaynaklar 
345
Kavramlar Dizini 
367