Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Adli Psikolojiye Giriş
Ocak 2020 / 3. Baskı / 368 Syf.
Fiyatı: 45.00 TL
İndirimli: 40.50 TL (%10)
4 günde kargoya verilir.
 
Sepete Ekle

Diğer Baskılar
 BaskıTarih Fiyatı İndirimli
 2. Ocak 2018 41.50 TL 23.90 TL (%43)Sepete Ekle
   

Adli psikoloji son yıllarda çok önem kazanmaya başlayan bir bilim dalıdır. Özellikle travma ve şiddet konularında hem mağdurun hem de saldırganın çalışılması, yasal süreçlerdeki problemler, hukuki zorunluluklar, kriminoloji, uzman tanıklığı gibi psiko-yasal alanlarda kanıt toplanmasını ve araştırmalar yapılmasını kapsayan konularda çalışmalar yapılmaktadır.

Ayrıca adli psikoloji, suçluların sorgulanması, uzman tanıklığı ve suçlu profilinin çıkarılması konularında önemli çalışmaların yapıldığı bir bilim dalıdır.

Son yirmi yıldır hızla gelişmekte olan adli psikoloji oldukça geniş ve kapsamlı bir alan haline gelmiştir.

Ülkemizde öncelikli olarak Adalet Bakanlığı'na bağlı farklı kurum ve kuruluşlarda adli psikolojik değerlendirme açısından adli psikologlara büyük gereksinim duyulmaktadır. Özellikle mahkemelerde, ceza evlerinde ve adli tıp kurumunda adli psikoloğa gereksinim olduğu görülmektedir.

Gelişmiş ülkelerde adli psikolojinin çalışma alanları ise çok daha çeşitlilik göstermektedir. En büyük farklılıklardan birisinin adli psikolojik hizmetlerin sadece kamu kurum ve kuruluşlarında değil aynı zamanda özel sektör hizmeti olarak da sunulmasıdır.

Konu Başlıkları
Seri Cinayet
Profil Analizi
Çocuk İstismarı
Kadına Yönelik Şiddet
Hukuki Ehliyet
Yaşlı İstismarı
Viktimoloji
Barkod: 9789750258640
Yayın Tarihi: Ocak 2020
Baskı Sayısı:  3
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 368
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Üçüncü Baskıya Önsöz  5
İkinci Baskıya Önsöz  7
Önsöz  9
1
ADLİ PSİKOLOJİ
I. Klinik ve Ölçme/Değerlendirme Rolü  23
II. Deneysel Rol  23
III. Bilirkişilik Görevi  24
IV. Adli Ölçme: Klinik ve Adli Yaklaşım Arasındaki Ayırım  24
V. Özel Adli Testler  27
Psikolojik Olgularda Adli Rapor Yazımı  27
VI. Adli Ölçmeleri Karmaşık Hale Getiren Faktörler: Kandırma/Hile Yapma Semptomları  35
VII. Farik ve Mümeyyizlik  37
VIII. Suça Karşı Ceza Ehliyeti  38
Hukuki Ehliyet  40
Hak Ehliyeti  41
Fiil Ehliyeti  42
1) Ayırt Etme Gücüne Sahip Olmak (Mümeyyiz Olmak)  42
2) Ergin Olmak  43
3) Kısıtlı Olmamak  43
Fiil Ehliyetine Göre Gerçek Kişilerin Hukuki Durumu  43
1) Tam Ehliyetliler  43
2) Sınırlı Ehliyetliler  44
3) Sınırlı Ehliyetsizler  44
4) Tam Ehliyetsizler  45
Ayırt Etme Gücünü Ortadan Kaldıran Durumlar  45
Demans ve Alzheimer  46
Delirium  48
Ek 1: Standardize Mini Mental Test  51
Fiili Ehliyet Muayenesi  52
2
ŞİDDET
I. Aile İçi Şiddet  56
II. Kadına Yönelik Şiddet  57
III. Çocuğa Yönelik Şiddet  58
A. Fiziksel İstismar  58
B. Cinsel İstismar  59
C. Duygusal İstismar  59
D. İhmal  59
IV. Yaşlı Şiddeti  59
A. Fiziksel Şiddet  60
B. Psikolojik Şiddet  60
C. Cinsel Şiddet  60
D. Ekonomik Şiddet  60
E. İhmal  61
V. Akranlar Arası Şiddet  61
VI. Kardeşler Arası Şiddet  62
VII. Flört Şiddeti  63
VIII. Engelli Şiddeti  63
IX. LGBTİ Şiddeti  63
X. Mülteci Şiddeti  66
XI. Kişinin Kendine Yönelik Şiddeti (İntihar)  67
XII. Tiplerine Göre Şiddet Sınıflaması  67
A. Fiziksel Şiddet  67
B. Cinsel Şiddet  68
C. Duygusal Şiddet  69
D. Ekonomik Şiddet  70
E. Siber Şiddet  70
3
KADINA YÖNELİK ŞİDDET
I. Aile İçi Şiddet  73
II. Fiziksel Şiddet  74
III. Cinsel Şiddet  75
IV. Duygusal Şiddet  75
V. Ekonomik Şiddet  75
VI. Evlilik İçi Cinsel Şiddet  79
4
YAŞLIYA YÖNELİK ŞİDDET
Yaşlı İstismarı  81
Yaşlılara Karşı İşlenen Aile İçi Şiddetin Kötü Sonuçları  89
Evlerde Meydana Gelen Şiddetin Yaşlı Kurbanları  90
Yaşlılarda Kendine Yönelik İhmal  90
Türk Ceza Kanunu’nda Yaşlı İstismar ve İhmali İle İlgili Maddeler  94
5
CİNSEL ŞİDDET
I. Cinsel Taciz  98
A. Mağdurlar Kimlerdir?  100
B. Adli Tıp Yaklaşımı  105
C. Ruhsal Travma  105
1) Yeniden Yaşama Belirtileri  107
2) Kaçınma–Küntleşme Belirtileri  107
3) Artmış Uyarılmışlık Belirtileri  107
II. Tecavüz  111
III. Cinsel Saldırı Nedenleri  111
A. Psikolojik Etkenler  112
B. Eylemler  113
C. Parafili  116
1) Fetişizm (Nesne Tutkusu)  117
2) Transvestik Fetişizm (Karşı Cinsin Eşyalarına Karşı Fetişizm)  118
3) Cinsel Mazoşizm  118
4) Cinsel Sadizm  119
5) Teşhircilik  119
6) Röntgencilik  120
7) Frottörizm (Fortçuluk)  120
8) Pedofili (Sübyancılık)  121
9) Adlandırılamayan Parafili  121
10) Nekrofili  121
IV. Cinsel Suç Saldırganları  124
A. Yabancı Tecavüzü  125
B. Tanıdık Tecavüzü  125
C. Flört Tecavüzü  125
D. Evlilik Tecavüzü  126
V. Cinsel Saldırıyı Bildirme  126
6
DUYGUSAL İSTİSMAR
Kadında Duygusal Şiddet  128
Koersiv Şiddet (Baskıyla Eşi Kontrol Etme)  129
Çocuğa Yönelik Duygusal İstismar  132
I. Bağlılık Teorisi  134
II. Stres ve Destek Kaynakları  136
Sözel Şiddet  138
Sözel Şiddetin Özellikleri  139
Sözel Şiddet Şekilleri  140
1) Suçlamak  140
2) Engellemek  140
3) Yargılamak  140
4) Küçümsemek  141
5) Kısıtlamak  141
6) Karşıtlık  141
7) Tehdit Etmek  141
8) Ad Takmak  141
9) Emir Vermek  142
10) Unutmak  142
11) Reddetme  142
Sözel Şiddeti Tetikleyici Unsurlar  142
Okulda Sözel Şiddet  142
Evde, Çocuğa Karşı Sözel Şiddet  143
İş Yerinde Sözel Şiddet  143
7
İHMAL
I. İhmalin Belirlenmesi  146
II. Risk Altında Bulunan Adolesanlarda İhmalin Ölçümü  151
8
ÇOCUK İSTİSMARI
I. Bedensel Cezalar  157
II. Çocuk ve Aile–İçi Şiddet  158
III. Fiziksel İstismar  159
IV. Cinsel İstismar  159
V. Duygusal İstismar  160
VI. İhmal  160
VII. Çocuğa Uygulanan Cezalar  161
VIII. Namus ve Töre Cinayetleri  162
IX. Çeyizle Bağlantılı Şiddet  163
X. Bekaret Kontrolü  163
XI. Eğitimde Ayrımcılık  163
XII. Erken Yaşta Evlilik  163
XIII. Cinsel Organların Sakatlaması  164
XIV. Erkek Çocuk Tercihi  164
9
ÇOCUKTA CİNSEL İSTİSMAR VE SÖMÜRÜ
I. Çocuğun Cinsel İstismarı  165
II. Çocuk Evliliği  167
III. Pedofili  169
IV. Çocuğun Cinsel Sömürüsünün Ticareti  169
V. Çocuk Fahişeliği  170
VI. Çocuk Seks Turizmi  172
VII. Çocuk Pornosu  173
VIII. Grooming (İnternetle Uşaklaştırma)  175
IX. Çocuk Karaborsacılığı  176
X. Kötü Koşullarda Çocuk Çalıştırma Tipleri  178
10
PEDOFİLİ
Pedofili DSM–IV–TR Tanı Ölçütleri  181
I. Pedofilin Etiyolojisi  183
II. Pedofil Olan Çocuk Cinsel İstismarcı (Tercihsel Pedofili)  185
III. Pedofil Olmayan Çocuk İstismarcıları (Durumsal Cinsel İstismarcılar)  187
IV. Çocuk Pornografisi ve Pedofil İlişkisi  191
11
ÇOCUKLARLA UZMAN OLARAK GÖRÜŞME
I. Farklı Gelişim Düzeylerindeki Çocuklarla İletişim Kurma  193
II. Aileyle Yardım Sağlayıcı Bir Birlik Kurmak  196
A. Bütün Aile Bireyleri ile İlgilenildiği Mesajını Vermek  196
B. Beklentileri ve Amaçları Açıklığa Kavuşturmak  196
C. Otoritenizi ve Gücünüzü Açıklığa Kavuşturmak  196
III. Taahhütleri ve Yükümlülükleri Açıklığa Kavuşturmak  197
A. Karşınızdakine Kabul ve Beklentileri İfade Etmek  197
B. Karşınızdakine Empati Kurduğunuzu İfade Etmek  197
C. İçten Davrandığınız ve Uyumun Söz Konusu Olduğunu İfade Etmek  198
IV. Otoriteyi Etkin Şekilde Kullanma ve Aile Bireylerinin İlgisini Çekme  198
V. Aileyle İlişkide Çıkacak Zorlukların İdare Edilmesi  199
VI. Duyguları Kabul Etmek  202
VII. Görüşme  203
A. Küçük Çocuklarla Cinsel İstismar Şüphesi Hakkında Konuşma  203
B. Küçük çocuklarla görüşmenin genel prensipleri  204
VIII. Yaklaşma ve Yöntem  205
A. Görüşmenin Yapısı  205
B. Küçük Çocuklara Soru Sorma Kuralları  207
IX. Fiziksel İstismara Maruz Kalmış Bir Çocukla Görüşme Yapma  207
A. İstismar Hikayesi Görüşmesi İçin Hazırlık  207
B. Göz Önüne Bulundurulması Gereken Genel Konular  208
C. Görüşmenin Amaçları ve Gizliliğin Sınırları  208
D. Disiplin ve Cezalandırmayı Normalleştirme  208
E. İstismar Yaşantılarının Detayları  209
F. Çocuğun Güvenliği ve Korunması İle İlgili Konular  209
G. İstismarcı Ebeveynin Dışındaki Ebeveynle Görüşme  210
H. Görüşme İçin Yeterli Zaman Oluşturmak  210
I. Toplanacak Bilgiler  210
İ. Görüşme Stratejileri  211
J. Çocuğu İstismar Ettiği İddia Edilen Kişiyle Görüşme  212
K. Görüşmenin evreleri  212
L. Cinsel İstismarla İlgili Özel Konular  213
M. Fiziksel İstismar İçin Özel Konular  214
12
AKRANLAR ARASI ÇATIŞMA
I. Saldırgan Profili  218
II. Mağdur Profili  220
III. Çatışmanın Belirtileri  222
IV. Çatışmaya Karşı Tutum  222
13
SİBER ŞİDDET
I. Bilişim Teknolojisi Araçlarını Kullanan Ergenin Özellikleri  233
II. Siber Akran Zorbalığının Ergen Üzerindeki Etkileri  235
14
MOBBİNG
I. İşyerinde Çatışma  242
II. İşyerinde Şiddet  243
III. İşyerinde Kabalık  243
IV. Mobbing Nedenleri  244
V. Kişisel Nedenler  244
VI. Kurumsal Nedenler  245
VII. Sosyal Nedenler  246
VIII. Mobbing Koşulları  246
IX. Mobbing Görülme Şekli  247
X. Mobbing Mağdurları  247
15
SUÇLULAR
I. Cinsel Şiddet  255
II. Çocukların Saldırganları  260
III. Yaşlıların Katilleri  265
IV. Takip Etme, İzleme Suçu  266
V. Aile İçi Şiddet  267
VI. Cinayet  270
16
VİKTİMOLOJİ
I. Şiddet Mağdurları  272
II. Cinsel Saldırı  274
A. Erkek Tecavüzü  276
B. Yabancı Tecavüzü  277
C. Tanıdık Tecavüzü  277
D. Flört Tecavüzü  278
E. Evlilik Tecavüzü  278
III. Cinsel Saldırıyı Bildirme  278
A. Yaşlılar  279
B. Engelli İnsanlar  279
C. Homoseksüel Erkekler, Lezbiyenler, Biseksüeller ve Cinsiyet Değiştiren İnsanlar  280
D. Ev içi Şiddet Mağdurları  280
IV. Ev İçi Şiddet  280
V. Şiddete Tanık Olan Çocuklar  281
VI. Taciz  282
VII. Yaşlı Kurbanlar  283
VIII. Çocuk Mağdurlar  287
A. Şiddete Maruz Kalma Biçimleri  287
B. Çocuğa Yönelik Şiddet Olgularında Ortaya Çıkan Etkiler  289
17
CİNAYET
I. Kriminolojik Açıdan Cinayet Türleri  293
II. Etiyolojisine Göre Cinayetler  295
A. Töre ve Namus Cinayetleri  295
B. Kan Davası  296
C. Çoklu Öldürmeler  296
1. Toplu Katliam (Mass Murder)  296
2. Seri Cinayetler (Serial Murder)  297
D. Suikastler  297
E. Öfke ve Cinnet Cinayetleri  297
F. Çocuk Cinayetleri  298
1. Cinsel Amaçlı İşlenen Cinayetler  298
2. Psikopati  300
III. Seri Katiller  300
A. Kendine Görev (Mission) Yükleyen Seri Katiller  302
B. Zevk İçin Öldüren (Hedonistic) Seri Katiller  303
C. Hükmedici (Power/Control) Seri Katiller  303
D. Seri Katillerin Genel Özellikleri  303
18
PROFİL ANALİZİ
I. Tarihe Kısa bir Bakış  308
II. Tecavüzün Coğrafyası  314
III. Profil Çıkaranlar Arasındaki Farklılıklar  315
19
İNTİHAR
I. Risk Etkenleri  331
II. İntiharların Adli Tıp Açısından Değerlendirilmesi  331
III. Psikopatalojik Risk Faktörleri  333
IV. Ailesel Risk Faktörleri  334
V. Biyolojik Risk Faktörleri  335
VI. Durumsal Risk Faktörleri  335
VII. İntihar Etme Eğilimindeki Birey Davranışlarıyla Nasıl Anlaşılır?  335
VIII. İntiharla İlgili Yanlış Bilinenler  336
Madde Bağımlılığı  338
Madde Bağımlılığının Belirtileri  340
Hukuki Boyut  342
Kaynaklar  345
Kavramlar Dizini  367
 


Polat Tunçer
Ekim 2020
48.00 TL
İndirimli: 43.20 TL (%10)
Sepete Ekle
Polat Tunçer
Ekim 2020
78.00 TL
İndirimli: 70.20 TL (%10)
Sepete Ekle
Yasin Köse
Eylül 2020
60.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Üçüncü Baskıya Önsöz  5
İkinci Baskıya Önsöz  7
Önsöz  9
1
ADLİ PSİKOLOJİ
I. Klinik ve Ölçme/Değerlendirme Rolü  23
II. Deneysel Rol  23
III. Bilirkişilik Görevi  24
IV. Adli Ölçme: Klinik ve Adli Yaklaşım Arasındaki Ayırım  24
V. Özel Adli Testler  27
Psikolojik Olgularda Adli Rapor Yazımı  27
VI. Adli Ölçmeleri Karmaşık Hale Getiren Faktörler: Kandırma/Hile Yapma Semptomları  35
VII. Farik ve Mümeyyizlik  37
VIII. Suça Karşı Ceza Ehliyeti  38
Hukuki Ehliyet  40
Hak Ehliyeti  41
Fiil Ehliyeti  42
1) Ayırt Etme Gücüne Sahip Olmak (Mümeyyiz Olmak)  42
2) Ergin Olmak  43
3) Kısıtlı Olmamak  43
Fiil Ehliyetine Göre Gerçek Kişilerin Hukuki Durumu  43
1) Tam Ehliyetliler  43
2) Sınırlı Ehliyetliler  44
3) Sınırlı Ehliyetsizler  44
4) Tam Ehliyetsizler  45
Ayırt Etme Gücünü Ortadan Kaldıran Durumlar  45
Demans ve Alzheimer  46
Delirium  48
Ek 1: Standardize Mini Mental Test  51
Fiili Ehliyet Muayenesi  52
2
ŞİDDET
I. Aile İçi Şiddet  56
II. Kadına Yönelik Şiddet  57
III. Çocuğa Yönelik Şiddet  58
A. Fiziksel İstismar  58
B. Cinsel İstismar  59
C. Duygusal İstismar  59
D. İhmal  59
IV. Yaşlı Şiddeti  59
A. Fiziksel Şiddet  60
B. Psikolojik Şiddet  60
C. Cinsel Şiddet  60
D. Ekonomik Şiddet  60
E. İhmal  61
V. Akranlar Arası Şiddet  61
VI. Kardeşler Arası Şiddet  62
VII. Flört Şiddeti  63
VIII. Engelli Şiddeti  63
IX. LGBTİ Şiddeti  63
X. Mülteci Şiddeti  66
XI. Kişinin Kendine Yönelik Şiddeti (İntihar)  67
XII. Tiplerine Göre Şiddet Sınıflaması  67
A. Fiziksel Şiddet  67
B. Cinsel Şiddet  68
C. Duygusal Şiddet  69
D. Ekonomik Şiddet  70
E. Siber Şiddet  70
3
KADINA YÖNELİK ŞİDDET
I. Aile İçi Şiddet  73
II. Fiziksel Şiddet  74
III. Cinsel Şiddet  75
IV. Duygusal Şiddet  75
V. Ekonomik Şiddet  75
VI. Evlilik İçi Cinsel Şiddet  79
4
YAŞLIYA YÖNELİK ŞİDDET
Yaşlı İstismarı  81
Yaşlılara Karşı İşlenen Aile İçi Şiddetin Kötü Sonuçları  89
Evlerde Meydana Gelen Şiddetin Yaşlı Kurbanları  90
Yaşlılarda Kendine Yönelik İhmal  90
Türk Ceza Kanunu’nda Yaşlı İstismar ve İhmali İle İlgili Maddeler  94
5
CİNSEL ŞİDDET
I. Cinsel Taciz  98
A. Mağdurlar Kimlerdir?  100
B. Adli Tıp Yaklaşımı  105
C. Ruhsal Travma  105
1) Yeniden Yaşama Belirtileri  107
2) Kaçınma–Küntleşme Belirtileri  107
3) Artmış Uyarılmışlık Belirtileri  107
II. Tecavüz  111
III. Cinsel Saldırı Nedenleri  111
A. Psikolojik Etkenler  112
B. Eylemler  113
C. Parafili  116
1) Fetişizm (Nesne Tutkusu)  117
2) Transvestik Fetişizm (Karşı Cinsin Eşyalarına Karşı Fetişizm)  118
3) Cinsel Mazoşizm  118
4) Cinsel Sadizm  119
5) Teşhircilik  119
6) Röntgencilik  120
7) Frottörizm (Fortçuluk)  120
8) Pedofili (Sübyancılık)  121
9) Adlandırılamayan Parafili  121
10) Nekrofili  121
IV. Cinsel Suç Saldırganları  124
A. Yabancı Tecavüzü  125
B. Tanıdık Tecavüzü  125
C. Flört Tecavüzü  125
D. Evlilik Tecavüzü  126
V. Cinsel Saldırıyı Bildirme  126
6
DUYGUSAL İSTİSMAR
Kadında Duygusal Şiddet  128
Koersiv Şiddet (Baskıyla Eşi Kontrol Etme)  129
Çocuğa Yönelik Duygusal İstismar  132
I. Bağlılık Teorisi  134
II. Stres ve Destek Kaynakları  136
Sözel Şiddet  138
Sözel Şiddetin Özellikleri  139
Sözel Şiddet Şekilleri  140
1) Suçlamak  140
2) Engellemek  140
3) Yargılamak  140
4) Küçümsemek  141
5) Kısıtlamak  141
6) Karşıtlık  141
7) Tehdit Etmek  141
8) Ad Takmak  141
9) Emir Vermek  142
10) Unutmak  142
11) Reddetme  142
Sözel Şiddeti Tetikleyici Unsurlar  142
Okulda Sözel Şiddet  142
Evde, Çocuğa Karşı Sözel Şiddet  143
İş Yerinde Sözel Şiddet  143
7
İHMAL
I. İhmalin Belirlenmesi  146
II. Risk Altında Bulunan Adolesanlarda İhmalin Ölçümü  151
8
ÇOCUK İSTİSMARI
I. Bedensel Cezalar  157
II. Çocuk ve Aile–İçi Şiddet  158
III. Fiziksel İstismar  159
IV. Cinsel İstismar  159
V. Duygusal İstismar  160
VI. İhmal  160
VII. Çocuğa Uygulanan Cezalar  161
VIII. Namus ve Töre Cinayetleri  162
IX. Çeyizle Bağlantılı Şiddet  163
X. Bekaret Kontrolü  163
XI. Eğitimde Ayrımcılık  163
XII. Erken Yaşta Evlilik  163
XIII. Cinsel Organların Sakatlaması  164
XIV. Erkek Çocuk Tercihi  164
9
ÇOCUKTA CİNSEL İSTİSMAR VE SÖMÜRÜ
I. Çocuğun Cinsel İstismarı  165
II. Çocuk Evliliği  167
III. Pedofili  169
IV. Çocuğun Cinsel Sömürüsünün Ticareti  169
V. Çocuk Fahişeliği  170
VI. Çocuk Seks Turizmi  172
VII. Çocuk Pornosu  173
VIII. Grooming (İnternetle Uşaklaştırma)  175
IX. Çocuk Karaborsacılığı  176
X. Kötü Koşullarda Çocuk Çalıştırma Tipleri  178
10
PEDOFİLİ
Pedofili DSM–IV–TR Tanı Ölçütleri  181
I. Pedofilin Etiyolojisi  183
II. Pedofil Olan Çocuk Cinsel İstismarcı (Tercihsel Pedofili)  185
III. Pedofil Olmayan Çocuk İstismarcıları (Durumsal Cinsel İstismarcılar)  187
IV. Çocuk Pornografisi ve Pedofil İlişkisi  191
11
ÇOCUKLARLA UZMAN OLARAK GÖRÜŞME
I. Farklı Gelişim Düzeylerindeki Çocuklarla İletişim Kurma  193
II. Aileyle Yardım Sağlayıcı Bir Birlik Kurmak  196
A. Bütün Aile Bireyleri ile İlgilenildiği Mesajını Vermek  196
B. Beklentileri ve Amaçları Açıklığa Kavuşturmak  196
C. Otoritenizi ve Gücünüzü Açıklığa Kavuşturmak  196
III. Taahhütleri ve Yükümlülükleri Açıklığa Kavuşturmak  197
A. Karşınızdakine Kabul ve Beklentileri İfade Etmek  197
B. Karşınızdakine Empati Kurduğunuzu İfade Etmek  197
C. İçten Davrandığınız ve Uyumun Söz Konusu Olduğunu İfade Etmek  198
IV. Otoriteyi Etkin Şekilde Kullanma ve Aile Bireylerinin İlgisini Çekme  198
V. Aileyle İlişkide Çıkacak Zorlukların İdare Edilmesi  199
VI. Duyguları Kabul Etmek  202
VII. Görüşme  203
A. Küçük Çocuklarla Cinsel İstismar Şüphesi Hakkında Konuşma  203
B. Küçük çocuklarla görüşmenin genel prensipleri  204
VIII. Yaklaşma ve Yöntem  205
A. Görüşmenin Yapısı  205
B. Küçük Çocuklara Soru Sorma Kuralları  207
IX. Fiziksel İstismara Maruz Kalmış Bir Çocukla Görüşme Yapma  207
A. İstismar Hikayesi Görüşmesi İçin Hazırlık  207
B. Göz Önüne Bulundurulması Gereken Genel Konular  208
C. Görüşmenin Amaçları ve Gizliliğin Sınırları  208
D. Disiplin ve Cezalandırmayı Normalleştirme  208
E. İstismar Yaşantılarının Detayları  209
F. Çocuğun Güvenliği ve Korunması İle İlgili Konular  209
G. İstismarcı Ebeveynin Dışındaki Ebeveynle Görüşme  210
H. Görüşme İçin Yeterli Zaman Oluşturmak  210
I. Toplanacak Bilgiler  210
İ. Görüşme Stratejileri  211
J. Çocuğu İstismar Ettiği İddia Edilen Kişiyle Görüşme  212
K. Görüşmenin evreleri  212
L. Cinsel İstismarla İlgili Özel Konular  213
M. Fiziksel İstismar İçin Özel Konular  214
12
AKRANLAR ARASI ÇATIŞMA
I. Saldırgan Profili  218
II. Mağdur Profili  220
III. Çatışmanın Belirtileri  222
IV. Çatışmaya Karşı Tutum  222
13
SİBER ŞİDDET
I. Bilişim Teknolojisi Araçlarını Kullanan Ergenin Özellikleri  233
II. Siber Akran Zorbalığının Ergen Üzerindeki Etkileri  235
14
MOBBİNG
I. İşyerinde Çatışma  242
II. İşyerinde Şiddet  243
III. İşyerinde Kabalık  243
IV. Mobbing Nedenleri  244
V. Kişisel Nedenler  244
VI. Kurumsal Nedenler  245
VII. Sosyal Nedenler  246
VIII. Mobbing Koşulları  246
IX. Mobbing Görülme Şekli  247
X. Mobbing Mağdurları  247
15
SUÇLULAR
I. Cinsel Şiddet  255
II. Çocukların Saldırganları  260
III. Yaşlıların Katilleri  265
IV. Takip Etme, İzleme Suçu  266
V. Aile İçi Şiddet  267
VI. Cinayet  270
16
VİKTİMOLOJİ
I. Şiddet Mağdurları  272
II. Cinsel Saldırı  274
A. Erkek Tecavüzü  276
B. Yabancı Tecavüzü  277
C. Tanıdık Tecavüzü  277
D. Flört Tecavüzü  278
E. Evlilik Tecavüzü  278
III. Cinsel Saldırıyı Bildirme  278
A. Yaşlılar  279
B. Engelli İnsanlar  279
C. Homoseksüel Erkekler, Lezbiyenler, Biseksüeller ve Cinsiyet Değiştiren İnsanlar  280
D. Ev içi Şiddet Mağdurları  280
IV. Ev İçi Şiddet  280
V. Şiddete Tanık Olan Çocuklar  281
VI. Taciz  282
VII. Yaşlı Kurbanlar  283
VIII. Çocuk Mağdurlar  287
A. Şiddete Maruz Kalma Biçimleri  287
B. Çocuğa Yönelik Şiddet Olgularında Ortaya Çıkan Etkiler  289
17
CİNAYET
I. Kriminolojik Açıdan Cinayet Türleri  293
II. Etiyolojisine Göre Cinayetler  295
A. Töre ve Namus Cinayetleri  295
B. Kan Davası  296
C. Çoklu Öldürmeler  296
1. Toplu Katliam (Mass Murder)  296
2. Seri Cinayetler (Serial Murder)  297
D. Suikastler  297
E. Öfke ve Cinnet Cinayetleri  297
F. Çocuk Cinayetleri  298
1. Cinsel Amaçlı İşlenen Cinayetler  298
2. Psikopati  300
III. Seri Katiller  300
A. Kendine Görev (Mission) Yükleyen Seri Katiller  302
B. Zevk İçin Öldüren (Hedonistic) Seri Katiller  303
C. Hükmedici (Power/Control) Seri Katiller  303
D. Seri Katillerin Genel Özellikleri  303
18
PROFİL ANALİZİ
I. Tarihe Kısa bir Bakış  308
II. Tecavüzün Coğrafyası  314
III. Profil Çıkaranlar Arasındaki Farklılıklar  315
19
İNTİHAR
I. Risk Etkenleri  331
II. İntiharların Adli Tıp Açısından Değerlendirilmesi  331
III. Psikopatalojik Risk Faktörleri  333
IV. Ailesel Risk Faktörleri  334
V. Biyolojik Risk Faktörleri  335
VI. Durumsal Risk Faktörleri  335
VII. İntihar Etme Eğilimindeki Birey Davranışlarıyla Nasıl Anlaşılır?  335
VIII. İntiharla İlgili Yanlış Bilinenler  336
Madde Bağımlılığı  338
Madde Bağımlılığının Belirtileri  340
Hukuki Boyut  342
Kaynaklar  345
Kavramlar Dizini  367
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020