Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Türk Ceza Hukuku Mevzuatı Cilt: 3
(Milletlerarası Sözleşmeler)
Nisan 2017 / 1. Baskı / 1040 Syf.
Fiyatı: 60.00 TL
İndirimli: 29.90 TL (%51)
Stokta sınırlı sayıda bulunmaktadır (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

"Türk Ceza Hukuku Mevzuatı" serisinin üçüncü kitabı olan Türk Ceza Hukuku Mevzuatı Cilt: 3 (Milletlerarası Sözleşmeler)'de Türkiye'nin taraf olduğu ceza hukuku alanındaki çok taraflı milletlerarası sözleşmelerin Türkçe resmi metinleri derlenmiştir.

Bazı sözleşmelerde değişiklik yapan ve Türkiye'nin de taraf olduğu sözleşme hükümleri, asıl sözleşme metinlerine işlenmiştir. Bazı tadil sözleşmeleri, değişiklikler dışında başka hükümler de içermesi sebebiyle, kitapta ayrıca derlenmiştir.

Keza kitapta, Türkiye'nin taraf olduğu ceza hukuku alanındaki iki taraflı milletlerarası sözleşmelerin listesine de yer verilmiştir.

Ayrıca, kitaba, İnterpol'ün hukuki yapısına ve ceza muhakemesi sürecindeki fonksiyonuna ilişkin bir bilgi notu eklenmiştir.

Konu Başlıkları
İnsan Haklarını ve Ana Hürriyetleri Korumaya Dair Sözleşme (Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi)
Çocuk Haklarına Dair Sözleşme
Avrupa Konseyi Çocukların Cinsel Sömürü ve İstismara Karşı Korunması Sözleşmesi
İşkenceye ve Diğer Zalimane; Gayriinsanî Veya Küçültücü Muamele Veya Cezaya Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi
İşkencenin ve Gayriinsani Ya Da Küçültücü Ceza Veya Muamelenin Önlenmesine Dair Avrupa Sözleşmesi
Ceza İşlerinde Karşılıklı Adlî Yardım Avrupa Sözleşmesi
Ceza Kovuşturulmalarının Aktarılması Konusunda Avrupa Sözleşmesi
Ceza Yargılarının Milletlerarası Değeri Konusunda Avrupa Sözleşmesi
Hükümlülerin Nakline Dair Avrupa Sözleşmesi
Sınır Aşan Suçları Önleme ve Mücadele Etmeye İlişkin İşbirliği Anlaşması
Sınıraşan Örgütlü Suçlara Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi
Terörizmin Finansmanının Önlenmesine Dair Uluslararası Sözleşme
Terörist Bombalamalarının Önlenmesine İlişkin Uluslararası Sözleşme
Nükleer Terörizmin Önlenmesine İlişkin Uluslararası Sözleşme
Diplomasi Ajansları Da Dahil Olmak Üzere Uluslararası Korunmaya Sahip Kişilere Karşı İşlenen Suçların Önlenmesi ve Cezalandırılmasına Dair Sözleşme
Uçakların Kanundışı Yollarla Ele Geçirilmesinin Önlenmesi Hakkında Sözleşme
Sivil Havacılığın Güvenliğine Karşı Kanun Dışı Eylemlerin Önlenmesine İlişkin Sözleşme
Uçaklarda İşlenen Suçlar ve Diğer Bazı Eylemlere İlişkin Sözleşme
Tedhişçiliğin Önlenmesine Dair Avrupa Sözleşmesi
Terörizmin (Tedhişçiliğin) Önlenmesi Avrupa Sözleşmesi Tadil Protokolü
Avrupa Konseyi Terörizmin Önlenmesi Sözleşmesi
Uyuşturucu Maddelere Dair 1961 Tek Sözleşmesi
1971 Psikotrop Maddeler Sözleşmesi
Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerin Kaçakçılığına Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi
Avrupa Topluluğu ve Türkiye Cumhuriyeti Arasında Uyuşturucu veya Psikotrop Maddelerin Yasadışı Üretiminde Sıkça Kullanılan Ara ve Kimyasal Maddelere Dair Anlaşma
Birleşmiş Milletler Yolsuzlukla Mücadele Sözleşmesi
Uluslararası Ticarî İşlemlerdeyabancı Kamu Görevlilerine Verilen Rüşvetin Önlenmesi Sözleşmesi
Yolsuzluğa Karşı Ceza Hukuku Sözleşmesi
Yolsuzluğa Karşı Özel Hukuk Sözleşmesi
Suçtan Kaynaklanan Gelirlerin Aklanması, Araştırılması, Ele Geçirilmesi ve El Konulmasına İlişkin Sözleşme
Suç Gelirlerinin Aklanması, Araştırılması, El Konulması, Müsaderesi ve Terörizmin Finansmanına İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi
Jenosit'in Önlenmesi ve Cezalandırılması Hakkındaki Sözleşme
Her Türlü Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Uluslararası Sözleşme
Medeni ve Siyasi Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme
Medeni ve Siyasi Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşmeye Ek İhtiyari Protokol
Diplomatik İlişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesi (İlgili Hükümleri)
Konsolosluk İlişkileri Hakkında Viyana Sözleşmesi (İlgili Hükümleri)
Aşırı Derecede Yaralayan ve Ayırım Gözetmeyen Etkileri Bulunan Belirli Konvansiyonel Silahların Kullanımının Yasaklanması Veya Sınırlandırılması Sözleşmesi
Kişisel Verilerin Otomatik İşleme Tabi Tutulması Karşısında Bireylerin Korunması Sözleşmesi
Sanal Ortamda İşlenen Suçlar Sözleşmesi
Avrupa Konseyi İnsan Ticaretine Karşı Eylem Sözleşmesi
Biyoloji ve Tıbbın Uygulanması Bakımından İnsan Hakları ve İnsan Haysiyetinin Korunması Sözleşmesi: İnsan Hakları ve Biyotıp Sözleşmesi
Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi
Barkod: 9789750242618
Yayın Tarihi: Nisan 2017
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 13x19
Sayfa Sayısı: 1040
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler  
1. İNSAN HAKLARINI VE ANA HÜRRİYETLERİ KORUMAYA DAİR SÖZLEŞME (AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ)  11
2. İNSAN HAKLARINI VE ANA HÜRRİYETLERİ KORUMAYA DAİR SÖZLEŞMEYE EK PROTOKOL  19
3. 11 NOLU PROTOKOL İLE DEĞİŞİK, İNSAN HAKLARINI VE TEMEL ÖZGÜRLÜKLERİ KORUMA AVRUPA SÖZLEŞMESİ’NE ÖLÜM CEZASININ KALDIRILMASINA DAİR EK 6 NO’LU PROTOKOL  23
4. 11 NO'LU PROTOKOL İLE DEĞİŞİK İNSAN HAKLARINI VE ANA HÜRRİYETLERİ KORUMAYA DAİR SÖZLEŞME'YE EK 7 NO'LU PROTOKOL  27
5. İNSAN HAKLARINI VE TEMEL ÖZGÜRLÜKLERİ KORUMA SÖZLEŞMESİ’NE EK ÖLÜM CEZASININ HER KOŞULDA KALDIRILMASINA DAİR 13 NO.LU PROTOKOL  33
6. ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME  37
7. ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME'YE EK ÇOCUK SATIŞI, ÇOCUK FAHİŞELİĞİ VE ÇOCUK PORNOGRAFİSİ İLE İLGİLİ İHTİYARİ PROTOKOL  63
8. ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME'YE EK ÇOCUKLARIN SİLAHLI ÇATIŞMALARA DAHİL OLMALARI KONUSUNDAKİ İHTİYARİ PROTOKOL  75
9. AVRUPA KONSEYİ ÇOCUKLARIN CİNSEL SÖMÜRÜ VE İSTİSMARA KARŞI KORUNMASI SÖZLEŞMESİ  85
10. İŞKENCEYE VE DİĞER ZALİMANE; GAYRİİNSANÎ VEYA KÜÇÜLTÜCÜ MUAMELE VEYA CEZAYA KARŞI BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SÖZLEŞMESİ  111
11. İŞKENCENİN VE GAYRİİNSANİ YA DA KÜÇÜLTÜCÜ CEZA VEYA MUAMELENİN ÖNLENMESİNE DAİR AVRUPA SÖZLEŞMESİ  129
12. CEZA İŞLERİNDE KARŞILIKLI ADLÎ YARDIM AVRUPA SÖZLEŞMESİ  139
13. CEZA İŞLERİNDE KARŞILIKLI ADLİ YARDIM AVRUPA SÖZLEŞMESİNE EK PROTOKOL  155
14. CEZA İŞLERİNDE KARŞILIKLI ADLİ YARDIM AVRUPA SÖZLEŞMESİNE İKİNCİ EK PROTOKOL  161
15. CEZA KOVUŞTURULMALARININ AKTARILMASI KONUSUNDA AVRUPA SÖZLEŞMESİ  185
16. CEZA YARGILARININ MİLLETLERARASI DEĞERİ KONUSUNDA AVRUPA SÖZLEŞMESİ  203
17. SUÇLULARIN İADESİNE DAİR AVRUPA SÖZLEŞMESİ  231
18. SUÇLULARIN İADESİNE İLİŞKİN AVRUPA SÖZLEŞMESİ'NE EK PROTOKOL  247
19. SUÇLULARIN İADESİNE DAİR AVRUPA SÖZLEŞMESİNE EK İKİNCİ PROTOKOL  253
20. SUÇLULARIN İADESİNE İLİŞKİN AVRUPA SÖZLEŞMESİ'NE EK ÜÇÜNCÜ PROTOKOL  259
21. SUÇLULARIN İADESİNE İLİŞKİN AVRUPA SÖZLEŞMESİ'NE EK DÖRDÜNCÜ PROTOKOL  269
22. HÜKÜMLÜLERİN NAKLİNE DAİR AVRUPA SÖZLEŞMESİ  279
23. HÜKÜMLÜLERİN NAKLİNE DAİR SÖZLEŞMEYE EK PROTOKOL  291
24. SINIR AŞAN SUÇLARI ÖNLEME VE MÜCADELE ETMEYE İLİŞKİN İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI  297
25. SINIRAŞAN ÖRGÜTLÜ SUÇLARA KARŞI BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SÖZLEŞMESİ  311
26. SINIRAŞAN ÖRGÜTLÜ SUÇLARA KARŞI BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SÖZLEŞMESİ’NE EK KARA, DENİZ VE HAVA YOLUYLA GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞINA KARŞI PROTOKOL  349
27. SINIRAŞAN ÖRGÜTLÜ SUÇLARA KARŞI BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SÖZLEŞMESİNE EK İNSAN TİCARETİNİN, ÖZELLİKLE KADIN VE ÇOCUK TİCARETİNİN ÖNLENMESİNE, DURDURULMASINA VE CEZALANDIRILMASINA İLİŞKİN PROTOKOL  365
28. SINIRAŞAN ÖRGÜTLÜ SUÇLARA KARŞI BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SÖZLEŞMESİNE EK ATEŞLİ SİLAHLAR, PARÇALARI VE AKSAMLARI İLE MÜHİMMATININ YASADIŞI ÜRETİMİNE VE KAÇAKÇILIĞINA KARŞI PROTOKOL  377
29. TERÖRİZMİN FİNANSMANININ ÖNLENMESİNE DAİR ULUSLARARASI SÖZLEŞME  391
30. TERÖRİST BOMBALAMALARININ ÖNLENMESİNE İLİŞKİN ULUSLARARASI SÖZLEŞME  409
31. NÜKLEER TERÖRİZMİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN ULUSLARARASI SÖZLEŞME  423
32. DİPLOMASİ AJANSLARI DA DAHİL OLMAK ÜZERE ULUSLARARASI KORUNMAYA SAHİP KİŞİLERE KARŞI İŞLENEN SUÇLARIN ÖNLENMESİ VE CEZALANDIRILMASINA DAİR SÖZLEŞME  441
33. UÇAKLARIN KANUNDIŞI YOLLARLA ELE GEÇİRİLMESİNİN ÖNLENMESİ HAKKINDA SÖZLEŞME  449
34. SİVİL HAVACILIĞIN GÜVENLİĞİNE KARŞI KANUN DIŞI EYLEMLERİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME  457
35. UÇAKLARDA İŞLENEN SUÇLAR VE DİĞER BAZI EYLEMLERE İLİŞKİN SÖZLEŞME  465
36. TEDHİŞÇİLİĞİN ÖNLENMESİNE DAİR AVRUPA SÖZLEŞMESİ  475
37. TERÖRİZMİN (TEDHİŞÇİLİĞİN) ÖNLENMESİ AVRUPA SÖZLEŞMESİ TADİL PROTOKOLÜ  489
38. AVRUPA KONSEYİ TERÖRİZMİN ÖNLENMESİ SÖZLEŞMESİ  503
39. UYUŞTURUCU MADDELERE DAİR 1961 TEK SÖZLEŞMESİ  523
40. 1971 PSİKOTROP MADDELER SÖZLEŞMESİ  573
41. UYUŞTURUCU VE PSİKOTROP MADDELERİN KAÇAKÇILIĞINA KARŞI BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SÖZLEŞMESİ  601
42. AVRUPA TOPLULUĞU VE TÜRKİYE CUMHURİYETİ ARASINDA UYUŞTURUCU VEYA PSİKOTROP MADDELERİN YASADIŞI ÜRETİMİNDE SIKÇA KULLANILAN ARA VE KİMYASAL MADDELERE DAİR ANLAŞMA  637
43. BİRLEŞMİŞ MİLLETLER YOLSUZLUKLA MÜCADELE SÖZLEŞMESİ  647
44. ULUSLARARASI TİCARÎ İŞLEMLERDEYABANCI KAMU GÖREVLİLERİNE VERİLEN RÜŞVETİN ÖNLENMESİ SÖZLEŞMESİ  705
45. YOLSUZLUĞA KARŞI CEZA HUKUKU SÖZLEŞMESİ  713
46. YOLSUZLUĞA KARŞI ÖZEL HUKUK SÖZLEŞMESİ  731
47. SUÇTAN KAYNAKLANAN GELİRLERİN AKLANMASI, ARAŞTIRILMASI, ELE GEÇİRİLMESİ VE EL KONULMASINA İLİŞKİN SÖZLEŞME  741
48. SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASI, ARAŞTIRILMASI, EL KONULMASI, MÜSADERESİ VE TERÖRİZMİN FİNANSMANINA İLİŞKİN AVRUPA KONSEYİ SÖZLEŞMESİ  765
49. JENOSİT'İN ÖNLENMESİ VE CEZALANDIRILMASI HAKKINDAKİ SÖZLEŞME  803
50. HER TÜRLÜ IRK AYRIMCILIĞININ ORTADAN KALDIRILMASINA İLİŞKİN ULUSLARARASI SÖZLEŞME  809
51. MEDENİ VE SİYASİ HAKLARA İLİŞKİN ULUSLARARASI SÖZLEŞME  825
52. MEDENİ VE SİYASİ HAKLARA İLİŞKİN ULUSLARARASI SÖZLEŞMEYE EK İHTİYARİ PROTOKOL  849
53. DİPLOMATİK İLİŞKİLER HAKKINDA VİYANA SÖZLEŞMESİ (İLGİLİ HÜKÜMLERİ)  855
54. KONSOLOSLUK İLİŞKİLERİ HAKKINDA VİYANA SÖZLEŞMESİ (İLGİLİ HÜKÜMLERİ)  863
55. AŞIRI DERECEDE YARALAYAN VE AYIRIM GÖZETMEYEN ETKİLERİ BULUNAN BELİRLİ KONVANSİYONEL SİLAHLARIN KULLANIMININ YASAKLANMASI VEYA SINIRLANDIRILMASI SÖZLEŞMESİ  869
56. KİŞİSEL VERİLERİN OTOMATİK İŞLEME TABİ TUTULMASI KARŞISINDA BİREYLERİN KORUNMASI SÖZLEŞMESİ  899
57. KİŞİSEL VERİLERİN OTOMATİK İŞLEME TABİ TUTULMASI KARŞISINDA BİREYLERİN KORUNMASI SÖZLEŞMESİ'NE EK DENETLEYİCİ MAKAMLAR VE SINIRAŞAN VERİ AKIŞINA İLİŞKİN PROTOKOL  911
58. SANAL ORTAMDA İŞLENEN SUÇLAR SÖZLEŞMESİ  915
59. AVRUPA KONSEYİ İNSAN TİCARETİNE KARŞI EYLEM SÖZLEŞMESİ  951
60. BİYOLOJİ VE TIBBIN UYGULANMASI BAKIMINDAN İNSAN HAKLARI VE İNSAN HAYSİYETİNİN KORUNMASI SÖZLEŞMESİ: İNSAN HAKLARI VE BİYOTIP SÖZLEŞMESİ  977
61. KADINLARA YÖNELİK ŞİDDET VE AİLE İÇİ ŞİDDETİN ÖNLENMESİ VE BUNLARLA MÜCADELEYE İLİŞKİN AVRUPA KONSEYİ SÖZLEŞMESİ  993
62. EK 1. TÜRKİYE İLE DİĞER DEVLETLER ARASINDA AKDEDİLMİŞ İKİ TARAFLI ANLAŞMALAR LİSTESİ  1031
63. EK 2. INTERPOL’ÜN HUKUKİ YAPISI VE CEZA MUHAKEMESİ SÜRECİNDEKİ FONKSİYONU  1039
 


İzzet Özgenç
Ocak 2013
22.50 TL
İndirimli: 9.90 TL (%56)
Sepete Ekle
Filiz Berberoğlu Yenipınar
Eylül 2020
125.00 TL
Sepete Ekle
Murat Atalı ...
Eylül 2020
20.00 TL
Sepete Ekle
Ayşe Yaşar Ümütlü
Eylül 2020
74.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler  
1. İNSAN HAKLARINI VE ANA HÜRRİYETLERİ KORUMAYA DAİR SÖZLEŞME (AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ)  11
2. İNSAN HAKLARINI VE ANA HÜRRİYETLERİ KORUMAYA DAİR SÖZLEŞMEYE EK PROTOKOL  19
3. 11 NOLU PROTOKOL İLE DEĞİŞİK, İNSAN HAKLARINI VE TEMEL ÖZGÜRLÜKLERİ KORUMA AVRUPA SÖZLEŞMESİ’NE ÖLÜM CEZASININ KALDIRILMASINA DAİR EK 6 NO’LU PROTOKOL  23
4. 11 NO'LU PROTOKOL İLE DEĞİŞİK İNSAN HAKLARINI VE ANA HÜRRİYETLERİ KORUMAYA DAİR SÖZLEŞME'YE EK 7 NO'LU PROTOKOL  27
5. İNSAN HAKLARINI VE TEMEL ÖZGÜRLÜKLERİ KORUMA SÖZLEŞMESİ’NE EK ÖLÜM CEZASININ HER KOŞULDA KALDIRILMASINA DAİR 13 NO.LU PROTOKOL  33
6. ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME  37
7. ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME'YE EK ÇOCUK SATIŞI, ÇOCUK FAHİŞELİĞİ VE ÇOCUK PORNOGRAFİSİ İLE İLGİLİ İHTİYARİ PROTOKOL  63
8. ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME'YE EK ÇOCUKLARIN SİLAHLI ÇATIŞMALARA DAHİL OLMALARI KONUSUNDAKİ İHTİYARİ PROTOKOL  75
9. AVRUPA KONSEYİ ÇOCUKLARIN CİNSEL SÖMÜRÜ VE İSTİSMARA KARŞI KORUNMASI SÖZLEŞMESİ  85
10. İŞKENCEYE VE DİĞER ZALİMANE; GAYRİİNSANÎ VEYA KÜÇÜLTÜCÜ MUAMELE VEYA CEZAYA KARŞI BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SÖZLEŞMESİ  111
11. İŞKENCENİN VE GAYRİİNSANİ YA DA KÜÇÜLTÜCÜ CEZA VEYA MUAMELENİN ÖNLENMESİNE DAİR AVRUPA SÖZLEŞMESİ  129
12. CEZA İŞLERİNDE KARŞILIKLI ADLÎ YARDIM AVRUPA SÖZLEŞMESİ  139
13. CEZA İŞLERİNDE KARŞILIKLI ADLİ YARDIM AVRUPA SÖZLEŞMESİNE EK PROTOKOL  155
14. CEZA İŞLERİNDE KARŞILIKLI ADLİ YARDIM AVRUPA SÖZLEŞMESİNE İKİNCİ EK PROTOKOL  161
15. CEZA KOVUŞTURULMALARININ AKTARILMASI KONUSUNDA AVRUPA SÖZLEŞMESİ  185
16. CEZA YARGILARININ MİLLETLERARASI DEĞERİ KONUSUNDA AVRUPA SÖZLEŞMESİ  203
17. SUÇLULARIN İADESİNE DAİR AVRUPA SÖZLEŞMESİ  231
18. SUÇLULARIN İADESİNE İLİŞKİN AVRUPA SÖZLEŞMESİ'NE EK PROTOKOL  247
19. SUÇLULARIN İADESİNE DAİR AVRUPA SÖZLEŞMESİNE EK İKİNCİ PROTOKOL  253
20. SUÇLULARIN İADESİNE İLİŞKİN AVRUPA SÖZLEŞMESİ'NE EK ÜÇÜNCÜ PROTOKOL  259
21. SUÇLULARIN İADESİNE İLİŞKİN AVRUPA SÖZLEŞMESİ'NE EK DÖRDÜNCÜ PROTOKOL  269
22. HÜKÜMLÜLERİN NAKLİNE DAİR AVRUPA SÖZLEŞMESİ  279
23. HÜKÜMLÜLERİN NAKLİNE DAİR SÖZLEŞMEYE EK PROTOKOL  291
24. SINIR AŞAN SUÇLARI ÖNLEME VE MÜCADELE ETMEYE İLİŞKİN İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI  297
25. SINIRAŞAN ÖRGÜTLÜ SUÇLARA KARŞI BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SÖZLEŞMESİ  311
26. SINIRAŞAN ÖRGÜTLÜ SUÇLARA KARŞI BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SÖZLEŞMESİ’NE EK KARA, DENİZ VE HAVA YOLUYLA GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞINA KARŞI PROTOKOL  349
27. SINIRAŞAN ÖRGÜTLÜ SUÇLARA KARŞI BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SÖZLEŞMESİNE EK İNSAN TİCARETİNİN, ÖZELLİKLE KADIN VE ÇOCUK TİCARETİNİN ÖNLENMESİNE, DURDURULMASINA VE CEZALANDIRILMASINA İLİŞKİN PROTOKOL  365
28. SINIRAŞAN ÖRGÜTLÜ SUÇLARA KARŞI BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SÖZLEŞMESİNE EK ATEŞLİ SİLAHLAR, PARÇALARI VE AKSAMLARI İLE MÜHİMMATININ YASADIŞI ÜRETİMİNE VE KAÇAKÇILIĞINA KARŞI PROTOKOL  377
29. TERÖRİZMİN FİNANSMANININ ÖNLENMESİNE DAİR ULUSLARARASI SÖZLEŞME  391
30. TERÖRİST BOMBALAMALARININ ÖNLENMESİNE İLİŞKİN ULUSLARARASI SÖZLEŞME  409
31. NÜKLEER TERÖRİZMİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN ULUSLARARASI SÖZLEŞME  423
32. DİPLOMASİ AJANSLARI DA DAHİL OLMAK ÜZERE ULUSLARARASI KORUNMAYA SAHİP KİŞİLERE KARŞI İŞLENEN SUÇLARIN ÖNLENMESİ VE CEZALANDIRILMASINA DAİR SÖZLEŞME  441
33. UÇAKLARIN KANUNDIŞI YOLLARLA ELE GEÇİRİLMESİNİN ÖNLENMESİ HAKKINDA SÖZLEŞME  449
34. SİVİL HAVACILIĞIN GÜVENLİĞİNE KARŞI KANUN DIŞI EYLEMLERİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME  457
35. UÇAKLARDA İŞLENEN SUÇLAR VE DİĞER BAZI EYLEMLERE İLİŞKİN SÖZLEŞME  465
36. TEDHİŞÇİLİĞİN ÖNLENMESİNE DAİR AVRUPA SÖZLEŞMESİ  475
37. TERÖRİZMİN (TEDHİŞÇİLİĞİN) ÖNLENMESİ AVRUPA SÖZLEŞMESİ TADİL PROTOKOLÜ  489
38. AVRUPA KONSEYİ TERÖRİZMİN ÖNLENMESİ SÖZLEŞMESİ  503
39. UYUŞTURUCU MADDELERE DAİR 1961 TEK SÖZLEŞMESİ  523
40. 1971 PSİKOTROP MADDELER SÖZLEŞMESİ  573
41. UYUŞTURUCU VE PSİKOTROP MADDELERİN KAÇAKÇILIĞINA KARŞI BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SÖZLEŞMESİ  601
42. AVRUPA TOPLULUĞU VE TÜRKİYE CUMHURİYETİ ARASINDA UYUŞTURUCU VEYA PSİKOTROP MADDELERİN YASADIŞI ÜRETİMİNDE SIKÇA KULLANILAN ARA VE KİMYASAL MADDELERE DAİR ANLAŞMA  637
43. BİRLEŞMİŞ MİLLETLER YOLSUZLUKLA MÜCADELE SÖZLEŞMESİ  647
44. ULUSLARARASI TİCARÎ İŞLEMLERDEYABANCI KAMU GÖREVLİLERİNE VERİLEN RÜŞVETİN ÖNLENMESİ SÖZLEŞMESİ  705
45. YOLSUZLUĞA KARŞI CEZA HUKUKU SÖZLEŞMESİ  713
46. YOLSUZLUĞA KARŞI ÖZEL HUKUK SÖZLEŞMESİ  731
47. SUÇTAN KAYNAKLANAN GELİRLERİN AKLANMASI, ARAŞTIRILMASI, ELE GEÇİRİLMESİ VE EL KONULMASINA İLİŞKİN SÖZLEŞME  741
48. SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASI, ARAŞTIRILMASI, EL KONULMASI, MÜSADERESİ VE TERÖRİZMİN FİNANSMANINA İLİŞKİN AVRUPA KONSEYİ SÖZLEŞMESİ  765
49. JENOSİT'İN ÖNLENMESİ VE CEZALANDIRILMASI HAKKINDAKİ SÖZLEŞME  803
50. HER TÜRLÜ IRK AYRIMCILIĞININ ORTADAN KALDIRILMASINA İLİŞKİN ULUSLARARASI SÖZLEŞME  809
51. MEDENİ VE SİYASİ HAKLARA İLİŞKİN ULUSLARARASI SÖZLEŞME  825
52. MEDENİ VE SİYASİ HAKLARA İLİŞKİN ULUSLARARASI SÖZLEŞMEYE EK İHTİYARİ PROTOKOL  849
53. DİPLOMATİK İLİŞKİLER HAKKINDA VİYANA SÖZLEŞMESİ (İLGİLİ HÜKÜMLERİ)  855
54. KONSOLOSLUK İLİŞKİLERİ HAKKINDA VİYANA SÖZLEŞMESİ (İLGİLİ HÜKÜMLERİ)  863
55. AŞIRI DERECEDE YARALAYAN VE AYIRIM GÖZETMEYEN ETKİLERİ BULUNAN BELİRLİ KONVANSİYONEL SİLAHLARIN KULLANIMININ YASAKLANMASI VEYA SINIRLANDIRILMASI SÖZLEŞMESİ  869
56. KİŞİSEL VERİLERİN OTOMATİK İŞLEME TABİ TUTULMASI KARŞISINDA BİREYLERİN KORUNMASI SÖZLEŞMESİ  899
57. KİŞİSEL VERİLERİN OTOMATİK İŞLEME TABİ TUTULMASI KARŞISINDA BİREYLERİN KORUNMASI SÖZLEŞMESİ'NE EK DENETLEYİCİ MAKAMLAR VE SINIRAŞAN VERİ AKIŞINA İLİŞKİN PROTOKOL  911
58. SANAL ORTAMDA İŞLENEN SUÇLAR SÖZLEŞMESİ  915
59. AVRUPA KONSEYİ İNSAN TİCARETİNE KARŞI EYLEM SÖZLEŞMESİ  951
60. BİYOLOJİ VE TIBBIN UYGULANMASI BAKIMINDAN İNSAN HAKLARI VE İNSAN HAYSİYETİNİN KORUNMASI SÖZLEŞMESİ: İNSAN HAKLARI VE BİYOTIP SÖZLEŞMESİ  977
61. KADINLARA YÖNELİK ŞİDDET VE AİLE İÇİ ŞİDDETİN ÖNLENMESİ VE BUNLARLA MÜCADELEYE İLİŞKİN AVRUPA KONSEYİ SÖZLEŞMESİ  993
62. EK 1. TÜRKİYE İLE DİĞER DEVLETLER ARASINDA AKDEDİLMİŞ İKİ TARAFLI ANLAŞMALAR LİSTESİ  1031
63. EK 2. INTERPOL’ÜN HUKUKİ YAPISI VE CEZA MUHAKEMESİ SÜRECİNDEKİ FONKSİYONU  1039
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020