Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
İstatistik – 1
Değişkenlik ve Eğilim Ölçüleri Olasılık Teorisi – İstatistiksel Dağılımlar
Haziran 2019 / 3. Baskı / 296 Syf.
Fiyatı: 36.90 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle

Diğer Baskılar
 BaskıTarih Fiyatı İndirimli
 2. Ocak 2017 35.00 TL 19.90 TL (%44)Sepete Ekle
   

İstatistik eğitimi günümüzde, hemen her bölümde artan bir hızla önem kazanmaktadır. Bu kitap, lisans seviyesinde okutulmakta olan temel istatistik dersleri dikkate alınarak yazılmıştır. Konuların daha iyi anlaşılması için basit ve sade bir anlatım dili kullanılmış, her konu ile ilgili zorluk dereceleri farklı örnekler çözülmüştür.

Güncellenmiş 3. Baskını yapan kitapta 11 bölüm ve 225 çözümlü probleme yer verilmiştir. Kitap, sadece İİBF öğrencileri için değil, Fen ve mühendislik fakültesi öğrencilerinin de yararlanabileceği genişlikte hazırlanmıştır. Ayrıca kitabın sonuna, birçok istatistik kitabında yer verilmeyen önemli istatistiksel dağılımların beklenen değer ve varyans çıkarımları eklenmiştir.

Eser, lisans düzeyindeki öğrencilere olduğu kadar istatistik ile ilgilenen ve bu konuda kendini geliştirmek isteyenlere de hitap etmektedir.

Konu Başlıkları
İstatistik ve Temel Kavramlar
Verilerin Düzenlenmesi ve Gösterimi
Merkezi Eğilim Ölçüleri
Değişkenlik Ölçüleri
Çarpıklık ve Basıklık
Olasılık Teorisi
Rassal Değişken
Kesikli Dağılımlar
Sürekli Dağılımlar
Endeksler
Normal Dağılım Tablosu
Bazı Dağılımların Beklenen Değer ve Varyans İspatları
Barkod: 9789750255267
Yayın Tarihi: Haziran 2019
Baskı Sayısı:  3
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 296
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
Bölüm 1: İstatistik  13
Bölüm 2: Temel Kavramlar  19
Bölüm 3: Verilerin Düzenlenmesi  25
3.1. Veri  26
3.1.1. Veri Derleme Çeşitleri  26
3.1.2. Veri Derleme Araçları  27
3.1.3. Veri Derlemenin Uygulanması  28
3.1.4. Veri Derleme Hataları  28
3.1.5. Veri Çeşitleri  29
3.1.6. Verilerin Ölçme Düzeyleri  31
3.2. Seriler  34
3.3. Sınıflama ve Gruplama  37
3.3.1. Sınıflama  37
3.3.2. Gruplama  38
3.3.2.1. Kontenjans Tabloları  41
3.3.2.2. Birikimli Frekans Tablosu  43
3.3.2.3. Relatif Frekans  45
3.4. Grafikler  45
3.4.1. Çubuk (Sütun) Diyagramı  46
3.4.2. Daire Diyagram (Elma Dilim Diyagramı, Dairesel Grafik)  48
3.4.3. Serpilme Diyagramı  49
3.4.4. Histogram  50
3.4.5. Dal–Yaprak Diyagramı  52
3.4.6. Kutu Diyagramı  54
3.4.7. Yanlış Gösterimler  55
Bölüm 4: Merkezi Eğilim Ölçüleri  59
4.1. Duyarlı (Analitik) Ortalamalar  60
4.1.1. Aritmetik Ortalama  60
4.1.2. Geometrik Ortalama  71
4.1.3. Harmonik Ortalama  76
4.1.4. Kareli Ortalama  81
4.1.5. Tartılı Ortalamalar  83
4.2. Duyarlı Olmayan (Analitik Olmayan) Ortalamalar  91
4.2.1. Medyan (Ortanca)  91
4.2.2. Mod  101
4.2.3. Kantiller  106
4.2.3.1. Kartil  106
4.2.3.2. Desil ve Persantil  110
4.2.4. Trimean (Üçlü Ortalama)  110
4.2.5. Kırpılmış Ortalama  112
Bölüm 5: Değişkenlik Ölçüleri  117
5.1. Değişim Aralığı (Ranj)  119
5.2. Kartiller Arası Fark (KAF)  119
5.3. Ortalama Mutlak Sapma  120
5.4. Standart Sapma ve Varyans  123
5.4.1. Standart Hata  131
5.5. Değişim Katsayısı  131
Bölüm 6: Momentler, Asimetri ve Basıklık  139
6.1. Momentler  140
6.1.1. Sıfıra Göre Momentler  140
6.1.2. Aritmetik Ortalamaya Göre Momentler  141
6.1.3. König Teoremi  142
6.2. Asimetri (Skewness)  145
6.2.1. Ortalamaya Dayanan Asimetri Ölçüsü  147
6.2.2. Kartillere Dayanan Asimetri Ölçüsü  149
6.2.3. Momentlere Dayanan Asimetri Ölçüsü  150
6.3. Basıklık (Kurtosis)  151
Bölüm 7: Olasılık Teorisi  159
7.1. Bazı Olasılık Kuralları  160
7.2. Temel Kavramlar  161
7.2.1. Deney  161
7.2.2. Örnek Uzayı  161
7.2.3. Olay  163
7.2.3.1. Basit Olay – Bileşik Olay  163
7.2.3.2. Bağımlı – Bağımsız Olaylar  164
7.2.3.3. Ayrık – Ayrık Olmayan Olaylar  164
7.2.4. Şartlı (Koşullu) Olasılık  165
7.2.5. Bayes Teoremi  167
7.3. Olasılık Tanımları  170
7.3.1. Klasik Olasılık  170
7.3.2. Relatif Frekans  171
7.3.3. Sübjektif Olasılık  174
7.4. Sayma Kuralları  175
7.5. Faktöriyel Gösterim  176
7.6. Permütasyon  176
7.6.1. Tekrarlı Permütasyon  179
7.7. Kombinasyon  180
7.7.1. Tekrarlı Kombinasyon  185
Bölüm 8: Rassal Değişken  191
8.1. Rassal Değişken  192
8.2. Olasılık Fonksiyonu  193
8.3. Olasılık Yoğunluk Fonksiyonu  197
8.4. Beklenen Değer  199
8.4.1. Kesikli Değişkenin Beklenen Değeri  199
8.4.2. Sürekli Değişkenin Beklenen Değeri  202
8.4.3. Beklenen Değerin Özellikleri  204
8.5. Varyans  205
8.5.1. Varyansın Özellikleri  206
8.6. Limit Teoremleri  206
8.6.1. Büyük Sayılar Kanunu  206
8.6.2. Merkezi Limit Teoremi  207
8.6.3. Markov Eşitsizliği  207
8.6.4. Chebyshev Eşitsizliği  207
Bölüm 9: Kesikli Dağılımlar  213
9.1. Bernouilli Dağılımı  214
9.2. Binom Dağılımı  216
9.3. Multinomial (Genelleştirilmiş Binom) Dağılım  220
9.4. Geometrik Dağılım  221
9.5. Negatif Binom (Pascal) Dağılımı  223
9.6. Hipergeometrik Dağılım  224
9.7. Poisson Dağılımı  226
Bölüm 10: Sürekli Dağılımlar  231
10.1. Normal Dağılım  232
10.1.1. Standart Normal Dağılım  233
10.1.2. Normal Dağılıma Binom Dağılımı Yaklaşımı  244
10.1.3. Normal Dağılıma Poisson Dağılımı Yaklaşımı  245
10.2. Düzgün Dağılım  246
10.3. Üstel Dağılım  247
Bölüm 11: Endeksler  251
11.1. Değişkenliklerine Göre Endeksler  252
11.1.1. Mekân Endeksleri  252
11.1.2. Zaman Endeksleri  254
11.2. Esas aldığı Zamana Göre Endeksler  255
11.2.1. Sabit Esaslı Endeksler  255
11.2.2. Değişken Esaslı Endeksler  257
11.3. Madde Sayısına Göre Endeksler  259
11.3.1. Basit Endeksler  259
11.3.2. Bileşik Endeksler  262
11.3.2.1. Endeksler Ortalaması  263
11.3.2.2. Ortalamalar Endeksi  267
11.3.2.3. Laspeyres Endeksi  269
11.3.2.4. Paasche Endeksi  271
11.3.2.5. Fischer Endeksi  273
11.3.2.6. Marshall–Edgeworth Endeksi  274
11.3.2.7. Bowley Endeksi  274
11.3.2.8. Walsh Endeksi  274
11.3.2.9. Mitchell Endeksi  275
EKLER  277
EK A: Standart Normal Dağılım Tablosu  279
EK B: Bazı Kesikli Dağılımların Beklenen Değer ve Varyanslarının Bulunması  280
EK C: Bazı Sürekli Dağılımların Beklenen Değer ve Varyanslarının Bulunması  285
Kaynaklar  291
Kavramlar Dizini  293
 


Filiz Ersöz ...
Eylül 2020
45.00 TL
Sepete Ekle
Ekrem Yıldız
Eylül 2020
30.00 TL
Sepete Ekle
Şener Büyüköztürk ...
Ekim 2019
37.00 TL
Sepete Ekle
Özkan Ünver ...
Eylül 2019
58.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
Bölüm 1: İstatistik  13
Bölüm 2: Temel Kavramlar  19
Bölüm 3: Verilerin Düzenlenmesi  25
3.1. Veri  26
3.1.1. Veri Derleme Çeşitleri  26
3.1.2. Veri Derleme Araçları  27
3.1.3. Veri Derlemenin Uygulanması  28
3.1.4. Veri Derleme Hataları  28
3.1.5. Veri Çeşitleri  29
3.1.6. Verilerin Ölçme Düzeyleri  31
3.2. Seriler  34
3.3. Sınıflama ve Gruplama  37
3.3.1. Sınıflama  37
3.3.2. Gruplama  38
3.3.2.1. Kontenjans Tabloları  41
3.3.2.2. Birikimli Frekans Tablosu  43
3.3.2.3. Relatif Frekans  45
3.4. Grafikler  45
3.4.1. Çubuk (Sütun) Diyagramı  46
3.4.2. Daire Diyagram (Elma Dilim Diyagramı, Dairesel Grafik)  48
3.4.3. Serpilme Diyagramı  49
3.4.4. Histogram  50
3.4.5. Dal–Yaprak Diyagramı  52
3.4.6. Kutu Diyagramı  54
3.4.7. Yanlış Gösterimler  55
Bölüm 4: Merkezi Eğilim Ölçüleri  59
4.1. Duyarlı (Analitik) Ortalamalar  60
4.1.1. Aritmetik Ortalama  60
4.1.2. Geometrik Ortalama  71
4.1.3. Harmonik Ortalama  76
4.1.4. Kareli Ortalama  81
4.1.5. Tartılı Ortalamalar  83
4.2. Duyarlı Olmayan (Analitik Olmayan) Ortalamalar  91
4.2.1. Medyan (Ortanca)  91
4.2.2. Mod  101
4.2.3. Kantiller  106
4.2.3.1. Kartil  106
4.2.3.2. Desil ve Persantil  110
4.2.4. Trimean (Üçlü Ortalama)  110
4.2.5. Kırpılmış Ortalama  112
Bölüm 5: Değişkenlik Ölçüleri  117
5.1. Değişim Aralığı (Ranj)  119
5.2. Kartiller Arası Fark (KAF)  119
5.3. Ortalama Mutlak Sapma  120
5.4. Standart Sapma ve Varyans  123
5.4.1. Standart Hata  131
5.5. Değişim Katsayısı  131
Bölüm 6: Momentler, Asimetri ve Basıklık  139
6.1. Momentler  140
6.1.1. Sıfıra Göre Momentler  140
6.1.2. Aritmetik Ortalamaya Göre Momentler  141
6.1.3. König Teoremi  142
6.2. Asimetri (Skewness)  145
6.2.1. Ortalamaya Dayanan Asimetri Ölçüsü  147
6.2.2. Kartillere Dayanan Asimetri Ölçüsü  149
6.2.3. Momentlere Dayanan Asimetri Ölçüsü  150
6.3. Basıklık (Kurtosis)  151
Bölüm 7: Olasılık Teorisi  159
7.1. Bazı Olasılık Kuralları  160
7.2. Temel Kavramlar  161
7.2.1. Deney  161
7.2.2. Örnek Uzayı  161
7.2.3. Olay  163
7.2.3.1. Basit Olay – Bileşik Olay  163
7.2.3.2. Bağımlı – Bağımsız Olaylar  164
7.2.3.3. Ayrık – Ayrık Olmayan Olaylar  164
7.2.4. Şartlı (Koşullu) Olasılık  165
7.2.5. Bayes Teoremi  167
7.3. Olasılık Tanımları  170
7.3.1. Klasik Olasılık  170
7.3.2. Relatif Frekans  171
7.3.3. Sübjektif Olasılık  174
7.4. Sayma Kuralları  175
7.5. Faktöriyel Gösterim  176
7.6. Permütasyon  176
7.6.1. Tekrarlı Permütasyon  179
7.7. Kombinasyon  180
7.7.1. Tekrarlı Kombinasyon  185
Bölüm 8: Rassal Değişken  191
8.1. Rassal Değişken  192
8.2. Olasılık Fonksiyonu  193
8.3. Olasılık Yoğunluk Fonksiyonu  197
8.4. Beklenen Değer  199
8.4.1. Kesikli Değişkenin Beklenen Değeri  199
8.4.2. Sürekli Değişkenin Beklenen Değeri  202
8.4.3. Beklenen Değerin Özellikleri  204
8.5. Varyans  205
8.5.1. Varyansın Özellikleri  206
8.6. Limit Teoremleri  206
8.6.1. Büyük Sayılar Kanunu  206
8.6.2. Merkezi Limit Teoremi  207
8.6.3. Markov Eşitsizliği  207
8.6.4. Chebyshev Eşitsizliği  207
Bölüm 9: Kesikli Dağılımlar  213
9.1. Bernouilli Dağılımı  214
9.2. Binom Dağılımı  216
9.3. Multinomial (Genelleştirilmiş Binom) Dağılım  220
9.4. Geometrik Dağılım  221
9.5. Negatif Binom (Pascal) Dağılımı  223
9.6. Hipergeometrik Dağılım  224
9.7. Poisson Dağılımı  226
Bölüm 10: Sürekli Dağılımlar  231
10.1. Normal Dağılım  232
10.1.1. Standart Normal Dağılım  233
10.1.2. Normal Dağılıma Binom Dağılımı Yaklaşımı  244
10.1.3. Normal Dağılıma Poisson Dağılımı Yaklaşımı  245
10.2. Düzgün Dağılım  246
10.3. Üstel Dağılım  247
Bölüm 11: Endeksler  251
11.1. Değişkenliklerine Göre Endeksler  252
11.1.1. Mekân Endeksleri  252
11.1.2. Zaman Endeksleri  254
11.2. Esas aldığı Zamana Göre Endeksler  255
11.2.1. Sabit Esaslı Endeksler  255
11.2.2. Değişken Esaslı Endeksler  257
11.3. Madde Sayısına Göre Endeksler  259
11.3.1. Basit Endeksler  259
11.3.2. Bileşik Endeksler  262
11.3.2.1. Endeksler Ortalaması  263
11.3.2.2. Ortalamalar Endeksi  267
11.3.2.3. Laspeyres Endeksi  269
11.3.2.4. Paasche Endeksi  271
11.3.2.5. Fischer Endeksi  273
11.3.2.6. Marshall–Edgeworth Endeksi  274
11.3.2.7. Bowley Endeksi  274
11.3.2.8. Walsh Endeksi  274
11.3.2.9. Mitchell Endeksi  275
EKLER  277
EK A: Standart Normal Dağılım Tablosu  279
EK B: Bazı Kesikli Dağılımların Beklenen Değer ve Varyanslarının Bulunması  280
EK C: Bazı Sürekli Dağılımların Beklenen Değer ve Varyanslarının Bulunması  285
Kaynaklar  291
Kavramlar Dizini  293
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020