6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun Hükümlerine Göre Tüketici Hukuku Uygulamalarında Tüketicinin Korunması Dr. Öğr. Üyesi Selin Sert Sütçü  - Kitap
6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun Hükümlerine Göre

Tüketici Hukuku Uygulamalarında Tüketicinin Korunması

1. Baskı, 
Mart 2019
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
224
Barkod:
9789750253386
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Kitabın Fiyatı:
335,00
İndirimli (%50):
168,00
Stoktan hemen gönderilir.
Kitabın Açıklaması
Bu çalışma Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü yüksek lisans dersi kapsamında verilen tüketici hukuku alanında hazırlanan seminer çalışmalarının düzenlenmiş ve güncellenmiş halidir. Çalışma uzun emekler ve gayretler sonucunda bu haline getirilebilmiştir. Eserde çalışması bulunan yüksek lisans öğrencileri ilk defa akademik çalışma içerisinde bulundukları için tüketici hukukuna gönül vererek yoğun mesailer sarf etmişlerdir. Çalışmanın herkese faydalı olması dileğiyle...
Kitabın Konu Başlıkları
.
Elektronik Ticarette Tüketicinin Korunması
.
Piramit Satışlar ve Tüketicinin Korunması
.
Kredi Kartı Uygulamaları
.
Aldatıcı Reklamlar ve Tüketicinin Korunması
.
Garanti Belgesi
.
Satış Sonrası Hizmetler
.
Finansal Hizmetlere İlişkin Mesafeli Sözleşmelerde Ön Bilgilendirme
.
Motorlu Araç Satışlarında Tüketicinin Korunması
.
Süreli Yayın Aboneliği
Kitapla İlgili Kategoriler
Kitabın İçindekileri
Önsöz 
5
ELEKTRONİK TİCARETTE
TÜKETİCİNİN KORUNMASI
Dr. Ö. Üyesi Selin SERT SÜTÇÜ 
15
I. GENEL OLARAK 
15
II. TÜKETİCİNİN BİLGİLENDİRİLMESİ HUSUSUNDA KORUNMA 
16
A. Genel Olarak 
16
B. Sözleşme Öncesi 
17
C. Sözleşme Sonrası 
21
III. HAKSIZ ŞARTLARA İLİŞKİN KORUNMA 
23
IV. ÖDEME YÖNTEMLERİNE İLİŞKİN KORUNMA 
23
V. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI 
25
VI. ELEKTRONİK İMZA 
25
SONUÇ 
26
Kaynakça 
27
TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA
KANUN KAPSAMINDA PİRAMİT SATIŞ SİSTEMLERİ
Av. Ömer BUYRUKÇU 
29
I. PİRAMİT SATIŞ SİSTEMİNİN TANIMI 
30
II. PİRAMİT SATIŞ SİSTEMİNİN İŞLEYİŞİ 
31
III. PİRAMİT SATIŞ SİSTEMİ İLE ÇOK KATLI PAZARLAMA SİSTEMİNİN FARKLARI 
33
IV. PİRAMİT SATIŞ SİSTEMİNİN UNSURLARI 
35
A. Piramit Satış Sistemine Girmek İçin Bir Miktar Para veya Malvarlığı Ortaya Koyma 
36
B. Piramit Satış Sistemine Katılacak Başka Kişiler Bulma 
37
C. Piramit Satış Sistemine Katılmaları Durumunda Katılan Kişilere Bir Miktar Para veya Malvarlığı Kazanma Ümidi Verme 
37
D. Para veya Malvarlığı Kazanmayı Sisteme Katılan Diğer Katılımcıların Koşullara Uygun Davranmasına Bağlama 
38
E. Sistemin Gerçekçi Olmayan veya Gerçekleşmesi Çok Güç Olan Kazanç Beklenti Sistemi Olması 
38
V. PİRAMİT SATIŞ SİSTEMİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ 
39
VI. PİRAMİT SATIŞ SİSTEMİNDE SORUMLULUK 
42
A. Özel Hukuk Yaptırımları 
42
B. Cezai Yaptırımlar 
43
C. İdari Yaptırımlar 
45
VII. PİRAMİT SATIŞ SİSTEMİNİN SONA ERMESİ 
46
SONUÇ 
48
Kaynakça 
50
GARANTİ BELGESİ
Av. İlknur DENİZ 
51
I. GENEL OLARAK 
51
II. GARANTİ BELGESİ KAVRAMI 
52
A. Genel Olarak 
52
B. Tanım 
52
C. Garanti, Garanti Belgesi ve Aralarındaki İlişki 
53
III. AMAÇ 
54
IV. GARANTİ BELGESİ’NİN HUKUKİ NİTELİĞİ 
55
A. Genel Olarak 
55
B. Garanti Belgesi Tek Tarafa Borç Yükleyen Sözleşme Olduğu Görüşü 
55
C. Görüşümüz 
56
V. GARANTİ BELGELERİNİN İÇERİĞİ 
57
A. Genel Olarak 
57
B. Taşınır Mal Kavramı 
57
C. Bilgisayar Programları 
58
D. Taşınmaz Mallar 
58
VI. GARANTİ BELGELERİ VE TÜKETİCİ SÖZLEŞMELERİ İLİŞKİSİ 
59
A. Tüketici ve Tüketici Sözleşmesi Kavramı 
59
B. Tüketici İşlemi Kavramı 
61
C. Garanti Belgesi İle İlişkileri 
61
VII. GARANTİ BELGESİ DÜZENLEME ZORUNLULUĞU 
61
A. Genel Olarak 
61
B. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Kapsamında Garanti Belgesi 
63
1. Garanti Belgesinin Tüketiciye Sağladığı Haklar 
63
a. Genel Olarak 
63
b. Ücretsiz Onarım Hakkı 
63
c. Diğer Seçimlik Haklar 
64
d. Tüketicinin Kullanım Hatası 
66
2. Garanti Süresi 
66
3. Garanti Belgelerinden Doğan Sorumluluk 
67
a. Genel Olarak 
67
b. Garanti Belgelerinin Zararın Niteliği Bakımından Kapsamı 
68
C. İhtiyari Garanti Belgesi 
68
Kaynakça 
70
MOTORLU ARAÇ SATIŞLARINDA
TÜKETİCİNİN KORUNMASI
Av. Hüseyin YAVUZER 
71
I. GENEL GİRİŞ 
71
II. MOTORLU TAŞIT KAVRAMI 
71
III. MOTORLU ARAÇ SATIŞI NASIL YAPILIR? 
73
IV. GÖREV VE TARAF SIFATI 
74
V. AYIPLI MAL NEDİR? MOTORLU ARAÇLARDA AYIP NASIL ORTAYA ÇIKAR? 
76
VI. TÜKETİCİNİN SEÇİMLİK HAKLARI 
80
A. Satılanı Geri Vermeye Hazır Olduğunu Bildirerek Sözleşmeden Dönme 
81
B. Satılanı Alıkoyup Ayıp Oranında Satış Bedelinden İndirim İsteme 
83
C. Aşırı Bir Masraf Gerektirmediği Takdirde, Bütün Masrafları Satıcıya Ait Olmak Üzere Satılanın Ücretsiz Onarılmasını İsteme 
84
D. İmkan Varsa, Satılanları Ayıpsız Misli İle Değiştirilmesini İsteme 
86
VII. TAZMİNAT TALEBİ 
88
VIII. TÜKETİCİ SEÇİMLİK HAKKINI KİMLERE KARŞI İLERİ SÜREBİLİR? 
89
IX. ZAMANAŞIMI 
89
X. SONUÇ 
91
Kaynakça 
92
SÜRELİ YAYIN ABONELİĞİ SÖZLEŞMESİ
Av. Feyza ÖZTÜRK 
95
I. GİRİŞ 
95
II. TANIM 
96
III. TARAFLARI 
98
IV. UNSURLARI 
98
V. ŞEKLİ 
100
VI. HUKUKİ NİTELİĞİ 
104
VII. TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 
107
A. Satıcının Yükümlülükleri 
107
B. Abonenin Yükümlülükleri 
109
VIII. SONA ERMESİ 
110
A. Fesih Dışında Sona Erdiren Haller 
110
B. Fesih 
110
IX. SONUÇ 
115
Kaynakça 
116
SATIŞ SONRASI HİZMETLER
Av. Yağmur Esin ÇELİK 
117
I. GİRİŞ 
117
II. SATIŞ SONRASI HİZMETLERİN KAPSAMI 
118
A. Bakım 
119
B. Onarım 
119
C. Montaj 
122
III. SERVİS İSTASYONLARININ KURULUŞ, İŞLEYİŞ VE ÖZELLİKLERİ 
124
A. Servis İstasyonu 
124
1. Yetkili Servis İstasyonu 
124
2. Özel Servis İstasyonu 
125
B. Servis istasyonlarının Kuruluşu 
126
C. Servis İstasyonlarının İşleyiş ve Yükümlülükleri 
126
1. Hizmet Sağlama Yükümlülüğü 
126
2. Azami Tamir Süresi 
127
3. Yedek Parça Bulundurma Zorunluluğu ve Arıza Tekrarı Hali 
127
4. Teslim ve Servis Fişi Düzenleme Yükümlülüğü 
128
5. Ücret 
129
IV. ÜRETİCİ, İTHALATÇI VE SATICININ SORUMLULUĞU 
129
V. SATIŞ SONRASI HİZMETLERİN HUKUKİ NİTELİĞİ 
131
A. Yetkili Servisler Açısından 
131
B. Özel Servis İstasyonları Açısından 
131
VI. SATIŞ SONRASI HİZMETLERİN YERİNE GETİRİLMEMESİ HALİNDE TÜKETİCİLERİN BAŞVURABİLECEĞİ YOLLAR 
132
A. Yetkili Servis İstasyonları Açısından 
132
1. Sözleşmeye Dayanan İlişki 
132
2. Haksız Fiil Sorumluluğu 
133
B. Özel Servisler Açısından 
133
VII. SONUÇ 
134
Kaynakça 
145
ALDATICI REKLAMLARA KARŞI
TÜKETİCİNİN KORUNMASI
Av. Gülenda ATAY 
147
I. GİRİŞ 
147
II. REKLAM KAVRAMI VE HUKUKİ NİTELİĞİ 
148
A. Reklamın Tanımı 
148
B. Reklamın Unsurları 
150
1. Mesaj Unsuru 
150
2. Tanıtımın Ticari Gayelerle Gerçekleştirilmesi Unsuru 
151
3. Reklam Verenin Bilinebilirliği (Mesaj Kaynağı) Unsuru 
151
4. Mecra Unsuru 
152
5. Bedel Unsuru 
153
C. Reklamın Hukuki Niteliği 
153
III. ALDATICI REKLAM 
155
A. Aldatıcı Reklam Kavramı 
155
B. Aldatıcı Reklamda Kişiler 
158
1. Genel Olarak 
158
2. Sorumlu Kişiler 
158
a. Reklam Veren 
158
b. Reklamcı (Reklam Ajansı) 
159
c. Mecra Kuruluşu 
159
d. Üçüncü Kişiler 
160
3. Muhatap (Tüketici) 
160
C. Aldatıcı Reklamın Unsurları 
161
1. Genel Olarak 
161
2. Reklamın Yanlış veya Yanıltıcı Olması 
162
3. Reklamın Tüketiciyi Aldatması veya Aldatma İhtimalinin Bulunması 
165
4. Tüketicinin Ekonomik Davranış Biçimini Etkilemesi veya Etkileyecek Potansiyelde Olması 
167
IV. ALDATICI REKLAMLARA KARŞI TÜKETİCİNİN KORUNMASI 
168
A. Genel Olarak 
168
B. Öz Denetim 
169
C. Özel Hukuk Davaları 
170
1. Aldatma 
170
2. Ayıptan Doğan Sorumluluk 
172
3. Haksız Rekabet 
173
D. İdari Denetim 
176
1. Reklam Kuruluna Başvuru Yolu 
176
2. Reklam Kurulu Tarafından Uygulanan Yaptırımlar 
177
3. Radyo Ve Televizyon Üst Kuruluna Başvuru Yolu 
179
E. Ceza Davaları 
179
V. SONUÇ 
180
Kaynakça 
182
FİNANSAL HİZMETLERE İLİŞKİN
MESAFELİ SÖZLEŞMELERDE ÖN BİLGİLENDİRME
Av. Fatma OĞUZ 
185
I. GİRİŞ 
185
II. FİNANSAL HİZMETLERE İLİŞKİN MESAFELİ SÖZLEŞME KAVRAMI 
186
A. Genel Olarak 
186
B. Tüketici–Finansal Tüketici Kavramları 
187
C. Hizmet–Finansal Hizmet Kavramları 
188
III. FİNANSAL HİZMETLERE İLİŞKİN MESAFELİ SÖZLEŞMELERDE TÜKETİCİNİN ÖN BİLGİLENDİRİLMESİ İHTİYACI 
189
IV. SAĞLAYICININ FİNANSAL HİZMETLERE İLİŞKİN MESAFELİ SÖZLEŞMELERDE ÖN BİLGİLENDİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜ VE YÖNTEMİ 
192
A. 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Kapsamında Ön Bilgilendirme 
192
B. 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Kapsamında Ön Bilgilendirme 
195
V. SAĞLAYICININ CAYMA HAKKINA İLİŞKİN ÖN BİLGİLENDİRMEDE BULUNMA ZORUNLULUĞU 
196
VI. FİNANSAL HİZMETLERE İLİŞKİN MESAFELİ SÖZLEŞMELERİN KURULUŞU VE ŞEKLİ 
199
VII. ÖN BİLGİLENDİRİLMEDE BULUNULDUĞUNA İLİŞKİN İSPAT SORUNU 
201
VIII. SONUÇ 
202
Kaynakça 
204
KREDİ KARTI SÖZLEŞMESİ
Av. Yağmur ALTIPARMAK 
207
Ι. GENEL OLARAK 
207
ΙΙ. TARİHSEL GELİŞİMİ 
208
ΙΙΙ. KREDİ KARTI SİSTEMLERİ 
209
ΙV. KREDİ KARTI SİSTEMİNİ OLUŞTURAN SÖZLEŞMELER 
210
A. Kredi Kartı Sözleşmesi 
211
1. Sözleşmenin Kurulması 
212
2. Nitelendirilmesi 
214
3. Tarafların Hakları ve Borçları 
215
a. Kredi Kartını Çıkaran Kurum Açısından 
215
b. Kart Hamili Yönünden 
217
4. Kredi Kartını Çıkaran Kurum ile Kart Hamili Arasındaki Sözleşme İlişkisinin Sona Ermesi 
218
a. Sözleşme İlişkisinin Sona Erme Sebepleri 
218
aa. Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu’ndan Kaynaklanan Sona Erme Sebepleri 
218
ab. Sürenin Sona Ermesi 
219
aba. Sözleşmenin Tek Taraflı Feshi İhbar ile Sona Ermesi 
219
abaa. Bankalara Tanınan Tek Taraflı Fesih Yetkisinin Geçerliliği 
219
abab. Haklı Nedenlerle Sözleşmenin Feshi 
220
abac. Diğer Nedenler 
220
ac. Sözleşmenin Sona Ermesinin Sonuçları 
220
B. Üye İşyeri Sözleşmesi 
220
C. Kredi Kartı Sahibi ile Üye İşyeri Arasındaki Sözleşme 
223
Kaynakça 
224