Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun Hükümlerine Göre
Tüketici Hukuku Uygulamalarında Tüketicinin Korunması
Mart 2019 / 1. Baskı / 224 Syf.
Fiyatı: 59.90 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

Bu çalışma Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü yüksek lisans dersi kapsamında verilen tüketici hukuku alanında hazırlanan seminer çalışmalarının düzenlenmiş ve güncellenmiş halidir. Çalışma uzun emekler ve gayretler sonucunda bu haline getirilebilmiştir. Eserde çalışması bulunan yüksek lisans öğrencileri ilk defa akademik çalışma içerisinde bulundukları için tüketici hukukuna gönül vererek yoğun mesailer sarf etmişlerdir. Çalışmanın herkese faydalı olması dileğiyle...

Konu Başlıkları
Elektronik Ticarette Tüketicinin Korunması
Piramit Satışlar ve Tüketicinin Korunması
Kredi Kartı Uygulamaları
Aldatıcı Reklamlar ve Tüketicinin Korunması
Garanti Belgesi
Satış Sonrası Hizmetler
Finansal Hizmetlere İlişkin Mesafeli Sözleşmelerde Ön Bilgilendirme
Motorlu Araç Satışlarında Tüketicinin Korunması
Süreli Yayın Aboneliği
Barkod: 9789750253386
Yayın Tarihi: Mart 2019
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 224
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
ELEKTRONİK TİCARETTE
TÜKETİCİNİN KORUNMASI
Dr. Ö. Üyesi Selin SERT SÜTÇÜ  15
I. GENEL OLARAK  15
II. TÜKETİCİNİN BİLGİLENDİRİLMESİ HUSUSUNDA KORUNMA  16
A. Genel Olarak  16
B. Sözleşme Öncesi  17
C. Sözleşme Sonrası  21
III. HAKSIZ ŞARTLARA İLİŞKİN KORUNMA  23
IV. ÖDEME YÖNTEMLERİNE İLİŞKİN KORUNMA  23
V. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI  25
VI. ELEKTRONİK İMZA  25
SONUÇ  26
Kaynakça  27
TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA
KANUN KAPSAMINDA PİRAMİT SATIŞ SİSTEMLERİ
Av. Ömer BUYRUKÇU  29
I. PİRAMİT SATIŞ SİSTEMİNİN TANIMI  30
II. PİRAMİT SATIŞ SİSTEMİNİN İŞLEYİŞİ  31
III. PİRAMİT SATIŞ SİSTEMİ İLE ÇOK KATLI PAZARLAMA SİSTEMİNİN FARKLARI  33
IV. PİRAMİT SATIŞ SİSTEMİNİN UNSURLARI  35
A. Piramit Satış Sistemine Girmek İçin Bir Miktar Para veya Malvarlığı Ortaya Koyma  36
B. Piramit Satış Sistemine Katılacak Başka Kişiler Bulma  37
C. Piramit Satış Sistemine Katılmaları Durumunda Katılan Kişilere Bir Miktar Para veya Malvarlığı Kazanma Ümidi Verme  37
D. Para veya Malvarlığı Kazanmayı Sisteme Katılan Diğer Katılımcıların Koşullara Uygun Davranmasına Bağlama  38
E. Sistemin Gerçekçi Olmayan veya Gerçekleşmesi Çok Güç Olan Kazanç Beklenti Sistemi Olması  38
V. PİRAMİT SATIŞ SİSTEMİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ  39
VI. PİRAMİT SATIŞ SİSTEMİNDE SORUMLULUK  42
A. Özel Hukuk Yaptırımları  42
B. Cezai Yaptırımlar  43
C. İdari Yaptırımlar  45
VII. PİRAMİT SATIŞ SİSTEMİNİN SONA ERMESİ  46
SONUÇ  48
Kaynakça  50
GARANTİ BELGESİ
Av. İlknur DENİZ  51
I. GENEL OLARAK  51
II. GARANTİ BELGESİ KAVRAMI  52
A. Genel Olarak  52
B. Tanım  52
C. Garanti, Garanti Belgesi ve Aralarındaki İlişki  53
III. AMAÇ  54
IV. GARANTİ BELGESİ’NİN HUKUKİ NİTELİĞİ  55
A. Genel Olarak  55
B. Garanti Belgesi Tek Tarafa Borç Yükleyen Sözleşme Olduğu Görüşü  55
C. Görüşümüz  56
V. GARANTİ BELGELERİNİN İÇERİĞİ  57
A. Genel Olarak  57
B. Taşınır Mal Kavramı  57
C. Bilgisayar Programları  58
D. Taşınmaz Mallar  58
VI. GARANTİ BELGELERİ VE TÜKETİCİ SÖZLEŞMELERİ İLİŞKİSİ  59
A. Tüketici ve Tüketici Sözleşmesi Kavramı  59
B. Tüketici İşlemi Kavramı  61
C. Garanti Belgesi İle İlişkileri  61
VII. GARANTİ BELGESİ DÜZENLEME ZORUNLULUĞU  61
A. Genel Olarak  61
B. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Kapsamında Garanti Belgesi  63
1. Garanti Belgesinin Tüketiciye Sağladığı Haklar  63
a. Genel Olarak  63
b. Ücretsiz Onarım Hakkı  63
c. Diğer Seçimlik Haklar  64
d. Tüketicinin Kullanım Hatası  66
2. Garanti Süresi  66
3. Garanti Belgelerinden Doğan Sorumluluk  67
a. Genel Olarak  67
b. Garanti Belgelerinin Zararın Niteliği Bakımından Kapsamı  68
C. İhtiyari Garanti Belgesi  68
Kaynakça  70
MOTORLU ARAÇ SATIŞLARINDA
TÜKETİCİNİN KORUNMASI
Av. Hüseyin YAVUZER  71
I. GENEL GİRİŞ  71
II. MOTORLU TAŞIT KAVRAMI  71
III. MOTORLU ARAÇ SATIŞI NASIL YAPILIR?  73
IV. GÖREV VE TARAF SIFATI  74
V. AYIPLI MAL NEDİR? MOTORLU ARAÇLARDA AYIP NASIL ORTAYA ÇIKAR?  76
VI. TÜKETİCİNİN SEÇİMLİK HAKLARI  80
A. Satılanı Geri Vermeye Hazır Olduğunu Bildirerek Sözleşmeden Dönme  81
B. Satılanı Alıkoyup Ayıp Oranında Satış Bedelinden İndirim İsteme  83
C. Aşırı Bir Masraf Gerektirmediği Takdirde, Bütün Masrafları Satıcıya Ait Olmak Üzere Satılanın Ücretsiz Onarılmasını İsteme  84
D. İmkan Varsa, Satılanları Ayıpsız Misli İle Değiştirilmesini İsteme  86
VII. TAZMİNAT TALEBİ  88
VIII. TÜKETİCİ SEÇİMLİK HAKKINI KİMLERE KARŞI İLERİ SÜREBİLİR?  89
IX. ZAMANAŞIMI  89
X. SONUÇ  91
Kaynakça  92
SÜRELİ YAYIN ABONELİĞİ SÖZLEŞMESİ
Av. Feyza ÖZTÜRK  95
I. GİRİŞ  95
II. TANIM  96
III. TARAFLARI  98
IV. UNSURLARI  98
V. ŞEKLİ  100
VI. HUKUKİ NİTELİĞİ  104
VII. TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ  107
A. Satıcının Yükümlülükleri  107
B. Abonenin Yükümlülükleri  109
VIII. SONA ERMESİ  110
A. Fesih Dışında Sona Erdiren Haller  110
B. Fesih  110
IX. SONUÇ  115
Kaynakça  116
SATIŞ SONRASI HİZMETLER
Av. Yağmur Esin ÇELİK  117
I. GİRİŞ  117
II. SATIŞ SONRASI HİZMETLERİN KAPSAMI  118
A. Bakım  119
B. Onarım  119
C. Montaj  122
III. SERVİS İSTASYONLARININ KURULUŞ, İŞLEYİŞ VE ÖZELLİKLERİ  124
A. Servis İstasyonu  124
1. Yetkili Servis İstasyonu  124
2. Özel Servis İstasyonu  125
B. Servis istasyonlarının Kuruluşu  126
C. Servis İstasyonlarının İşleyiş ve Yükümlülükleri  126
1. Hizmet Sağlama Yükümlülüğü  126
2. Azami Tamir Süresi  127
3. Yedek Parça Bulundurma Zorunluluğu ve Arıza Tekrarı Hali  127
4. Teslim ve Servis Fişi Düzenleme Yükümlülüğü  128
5. Ücret  129
IV. ÜRETİCİ, İTHALATÇI VE SATICININ SORUMLULUĞU  129
V. SATIŞ SONRASI HİZMETLERİN HUKUKİ NİTELİĞİ  131
A. Yetkili Servisler Açısından  131
B. Özel Servis İstasyonları Açısından  131
VI. SATIŞ SONRASI HİZMETLERİN YERİNE GETİRİLMEMESİ HALİNDE TÜKETİCİLERİN BAŞVURABİLECEĞİ YOLLAR  132
A. Yetkili Servis İstasyonları Açısından  132
1. Sözleşmeye Dayanan İlişki  132
2. Haksız Fiil Sorumluluğu  133
B. Özel Servisler Açısından  133
VII. SONUÇ  134
Kaynakça  145
ALDATICI REKLAMLARA KARŞI
TÜKETİCİNİN KORUNMASI
Av. Gülenda ATAY  147
I. GİRİŞ  147
II. REKLAM KAVRAMI VE HUKUKİ NİTELİĞİ  148
A. Reklamın Tanımı  148
B. Reklamın Unsurları  150
1. Mesaj Unsuru  150
2. Tanıtımın Ticari Gayelerle Gerçekleştirilmesi Unsuru  151
3. Reklam Verenin Bilinebilirliği (Mesaj Kaynağı) Unsuru  151
4. Mecra Unsuru  152
5. Bedel Unsuru  153
C. Reklamın Hukuki Niteliği  153
III. ALDATICI REKLAM  155
A. Aldatıcı Reklam Kavramı  155
B. Aldatıcı Reklamda Kişiler  158
1. Genel Olarak  158
2. Sorumlu Kişiler  158
a. Reklam Veren  158
b. Reklamcı (Reklam Ajansı)  159
c. Mecra Kuruluşu  159
d. Üçüncü Kişiler  160
3. Muhatap (Tüketici)  160
C. Aldatıcı Reklamın Unsurları  161
1. Genel Olarak  161
2. Reklamın Yanlış veya Yanıltıcı Olması  162
3. Reklamın Tüketiciyi Aldatması veya Aldatma İhtimalinin Bulunması  165
4. Tüketicinin Ekonomik Davranış Biçimini Etkilemesi veya Etkileyecek Potansiyelde Olması  167
IV. ALDATICI REKLAMLARA KARŞI TÜKETİCİNİN KORUNMASI  168
A. Genel Olarak  168
B. Öz Denetim  169
C. Özel Hukuk Davaları  170
1. Aldatma  170
2. Ayıptan Doğan Sorumluluk  172
3. Haksız Rekabet  173
D. İdari Denetim  176
1. Reklam Kuruluna Başvuru Yolu  176
2. Reklam Kurulu Tarafından Uygulanan Yaptırımlar  177
3. Radyo Ve Televizyon Üst Kuruluna Başvuru Yolu  179
E. Ceza Davaları  179
V. SONUÇ  180
Kaynakça  182
FİNANSAL HİZMETLERE İLİŞKİN
MESAFELİ SÖZLEŞMELERDE ÖN BİLGİLENDİRME
Av. Fatma OĞUZ  185
I. GİRİŞ  185
II. FİNANSAL HİZMETLERE İLİŞKİN MESAFELİ SÖZLEŞME KAVRAMI  186
A. Genel Olarak  186
B. Tüketici–Finansal Tüketici Kavramları  187
C. Hizmet–Finansal Hizmet Kavramları  188
III. FİNANSAL HİZMETLERE İLİŞKİN MESAFELİ SÖZLEŞMELERDE TÜKETİCİNİN ÖN BİLGİLENDİRİLMESİ İHTİYACI  189
IV. SAĞLAYICININ FİNANSAL HİZMETLERE İLİŞKİN MESAFELİ SÖZLEŞMELERDE ÖN BİLGİLENDİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜ VE YÖNTEMİ  192
A. 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Kapsamında Ön Bilgilendirme  192
B. 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Kapsamında Ön Bilgilendirme  195
V. SAĞLAYICININ CAYMA HAKKINA İLİŞKİN ÖN BİLGİLENDİRMEDE BULUNMA ZORUNLULUĞU  196
VI. FİNANSAL HİZMETLERE İLİŞKİN MESAFELİ SÖZLEŞMELERİN KURULUŞU VE ŞEKLİ  199
VII. ÖN BİLGİLENDİRİLMEDE BULUNULDUĞUNA İLİŞKİN İSPAT SORUNU  201
VIII. SONUÇ  202
Kaynakça  204
KREDİ KARTI SÖZLEŞMESİ
Av. Yağmur ALTIPARMAK  207
Ι. GENEL OLARAK  207
ΙΙ. TARİHSEL GELİŞİMİ  208
ΙΙΙ. KREDİ KARTI SİSTEMLERİ  209
ΙV. KREDİ KARTI SİSTEMİNİ OLUŞTURAN SÖZLEŞMELER  210
A. Kredi Kartı Sözleşmesi  211
1. Sözleşmenin Kurulması  212
2. Nitelendirilmesi  214
3. Tarafların Hakları ve Borçları  215
a. Kredi Kartını Çıkaran Kurum Açısından  215
b. Kart Hamili Yönünden  217
4. Kredi Kartını Çıkaran Kurum ile Kart Hamili Arasındaki Sözleşme İlişkisinin Sona Ermesi  218
a. Sözleşme İlişkisinin Sona Erme Sebepleri  218
aa. Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu’ndan Kaynaklanan Sona Erme Sebepleri  218
ab. Sürenin Sona Ermesi  219
aba. Sözleşmenin Tek Taraflı Feshi İhbar ile Sona Ermesi  219
abaa. Bankalara Tanınan Tek Taraflı Fesih Yetkisinin Geçerliliği  219
abab. Haklı Nedenlerle Sözleşmenin Feshi  220
abac. Diğer Nedenler  220
ac. Sözleşmenin Sona Ermesinin Sonuçları  220
B. Üye İşyeri Sözleşmesi  220
C. Kredi Kartı Sahibi ile Üye İşyeri Arasındaki Sözleşme  223
Kaynakça  224
 


Tümay Dönmez ...
Mayıs 2020

Salgın nedeniyle temin edilememektedir.
Gözde Zeytin Çağrı
Mart 2020
80.00 TL
Sepete Ekle
Remzi Özmen
Ocak 2020
13.90 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
ELEKTRONİK TİCARETTE
TÜKETİCİNİN KORUNMASI
Dr. Ö. Üyesi Selin SERT SÜTÇÜ  15
I. GENEL OLARAK  15
II. TÜKETİCİNİN BİLGİLENDİRİLMESİ HUSUSUNDA KORUNMA  16
A. Genel Olarak  16
B. Sözleşme Öncesi  17
C. Sözleşme Sonrası  21
III. HAKSIZ ŞARTLARA İLİŞKİN KORUNMA  23
IV. ÖDEME YÖNTEMLERİNE İLİŞKİN KORUNMA  23
V. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI  25
VI. ELEKTRONİK İMZA  25
SONUÇ  26
Kaynakça  27
TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA
KANUN KAPSAMINDA PİRAMİT SATIŞ SİSTEMLERİ
Av. Ömer BUYRUKÇU  29
I. PİRAMİT SATIŞ SİSTEMİNİN TANIMI  30
II. PİRAMİT SATIŞ SİSTEMİNİN İŞLEYİŞİ  31
III. PİRAMİT SATIŞ SİSTEMİ İLE ÇOK KATLI PAZARLAMA SİSTEMİNİN FARKLARI  33
IV. PİRAMİT SATIŞ SİSTEMİNİN UNSURLARI  35
A. Piramit Satış Sistemine Girmek İçin Bir Miktar Para veya Malvarlığı Ortaya Koyma  36
B. Piramit Satış Sistemine Katılacak Başka Kişiler Bulma  37
C. Piramit Satış Sistemine Katılmaları Durumunda Katılan Kişilere Bir Miktar Para veya Malvarlığı Kazanma Ümidi Verme  37
D. Para veya Malvarlığı Kazanmayı Sisteme Katılan Diğer Katılımcıların Koşullara Uygun Davranmasına Bağlama  38
E. Sistemin Gerçekçi Olmayan veya Gerçekleşmesi Çok Güç Olan Kazanç Beklenti Sistemi Olması  38
V. PİRAMİT SATIŞ SİSTEMİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ  39
VI. PİRAMİT SATIŞ SİSTEMİNDE SORUMLULUK  42
A. Özel Hukuk Yaptırımları  42
B. Cezai Yaptırımlar  43
C. İdari Yaptırımlar  45
VII. PİRAMİT SATIŞ SİSTEMİNİN SONA ERMESİ  46
SONUÇ  48
Kaynakça  50
GARANTİ BELGESİ
Av. İlknur DENİZ  51
I. GENEL OLARAK  51
II. GARANTİ BELGESİ KAVRAMI  52
A. Genel Olarak  52
B. Tanım  52
C. Garanti, Garanti Belgesi ve Aralarındaki İlişki  53
III. AMAÇ  54
IV. GARANTİ BELGESİ’NİN HUKUKİ NİTELİĞİ  55
A. Genel Olarak  55
B. Garanti Belgesi Tek Tarafa Borç Yükleyen Sözleşme Olduğu Görüşü  55
C. Görüşümüz  56
V. GARANTİ BELGELERİNİN İÇERİĞİ  57
A. Genel Olarak  57
B. Taşınır Mal Kavramı  57
C. Bilgisayar Programları  58
D. Taşınmaz Mallar  58
VI. GARANTİ BELGELERİ VE TÜKETİCİ SÖZLEŞMELERİ İLİŞKİSİ  59
A. Tüketici ve Tüketici Sözleşmesi Kavramı  59
B. Tüketici İşlemi Kavramı  61
C. Garanti Belgesi İle İlişkileri  61
VII. GARANTİ BELGESİ DÜZENLEME ZORUNLULUĞU  61
A. Genel Olarak  61
B. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Kapsamında Garanti Belgesi  63
1. Garanti Belgesinin Tüketiciye Sağladığı Haklar  63
a. Genel Olarak  63
b. Ücretsiz Onarım Hakkı  63
c. Diğer Seçimlik Haklar  64
d. Tüketicinin Kullanım Hatası  66
2. Garanti Süresi  66
3. Garanti Belgelerinden Doğan Sorumluluk  67
a. Genel Olarak  67
b. Garanti Belgelerinin Zararın Niteliği Bakımından Kapsamı  68
C. İhtiyari Garanti Belgesi  68
Kaynakça  70
MOTORLU ARAÇ SATIŞLARINDA
TÜKETİCİNİN KORUNMASI
Av. Hüseyin YAVUZER  71
I. GENEL GİRİŞ  71
II. MOTORLU TAŞIT KAVRAMI  71
III. MOTORLU ARAÇ SATIŞI NASIL YAPILIR?  73
IV. GÖREV VE TARAF SIFATI  74
V. AYIPLI MAL NEDİR? MOTORLU ARAÇLARDA AYIP NASIL ORTAYA ÇIKAR?  76
VI. TÜKETİCİNİN SEÇİMLİK HAKLARI  80
A. Satılanı Geri Vermeye Hazır Olduğunu Bildirerek Sözleşmeden Dönme  81
B. Satılanı Alıkoyup Ayıp Oranında Satış Bedelinden İndirim İsteme  83
C. Aşırı Bir Masraf Gerektirmediği Takdirde, Bütün Masrafları Satıcıya Ait Olmak Üzere Satılanın Ücretsiz Onarılmasını İsteme  84
D. İmkan Varsa, Satılanları Ayıpsız Misli İle Değiştirilmesini İsteme  86
VII. TAZMİNAT TALEBİ  88
VIII. TÜKETİCİ SEÇİMLİK HAKKINI KİMLERE KARŞI İLERİ SÜREBİLİR?  89
IX. ZAMANAŞIMI  89
X. SONUÇ  91
Kaynakça  92
SÜRELİ YAYIN ABONELİĞİ SÖZLEŞMESİ
Av. Feyza ÖZTÜRK  95
I. GİRİŞ  95
II. TANIM  96
III. TARAFLARI  98
IV. UNSURLARI  98
V. ŞEKLİ  100
VI. HUKUKİ NİTELİĞİ  104
VII. TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ  107
A. Satıcının Yükümlülükleri  107
B. Abonenin Yükümlülükleri  109
VIII. SONA ERMESİ  110
A. Fesih Dışında Sona Erdiren Haller  110
B. Fesih  110
IX. SONUÇ  115
Kaynakça  116
SATIŞ SONRASI HİZMETLER
Av. Yağmur Esin ÇELİK  117
I. GİRİŞ  117
II. SATIŞ SONRASI HİZMETLERİN KAPSAMI  118
A. Bakım  119
B. Onarım  119
C. Montaj  122
III. SERVİS İSTASYONLARININ KURULUŞ, İŞLEYİŞ VE ÖZELLİKLERİ  124
A. Servis İstasyonu  124
1. Yetkili Servis İstasyonu  124
2. Özel Servis İstasyonu  125
B. Servis istasyonlarının Kuruluşu  126
C. Servis İstasyonlarının İşleyiş ve Yükümlülükleri  126
1. Hizmet Sağlama Yükümlülüğü  126
2. Azami Tamir Süresi  127
3. Yedek Parça Bulundurma Zorunluluğu ve Arıza Tekrarı Hali  127
4. Teslim ve Servis Fişi Düzenleme Yükümlülüğü  128
5. Ücret  129
IV. ÜRETİCİ, İTHALATÇI VE SATICININ SORUMLULUĞU  129
V. SATIŞ SONRASI HİZMETLERİN HUKUKİ NİTELİĞİ  131
A. Yetkili Servisler Açısından  131
B. Özel Servis İstasyonları Açısından  131
VI. SATIŞ SONRASI HİZMETLERİN YERİNE GETİRİLMEMESİ HALİNDE TÜKETİCİLERİN BAŞVURABİLECEĞİ YOLLAR  132
A. Yetkili Servis İstasyonları Açısından  132
1. Sözleşmeye Dayanan İlişki  132
2. Haksız Fiil Sorumluluğu  133
B. Özel Servisler Açısından  133
VII. SONUÇ  134
Kaynakça  145
ALDATICI REKLAMLARA KARŞI
TÜKETİCİNİN KORUNMASI
Av. Gülenda ATAY  147
I. GİRİŞ  147
II. REKLAM KAVRAMI VE HUKUKİ NİTELİĞİ  148
A. Reklamın Tanımı  148
B. Reklamın Unsurları  150
1. Mesaj Unsuru  150
2. Tanıtımın Ticari Gayelerle Gerçekleştirilmesi Unsuru  151
3. Reklam Verenin Bilinebilirliği (Mesaj Kaynağı) Unsuru  151
4. Mecra Unsuru  152
5. Bedel Unsuru  153
C. Reklamın Hukuki Niteliği  153
III. ALDATICI REKLAM  155
A. Aldatıcı Reklam Kavramı  155
B. Aldatıcı Reklamda Kişiler  158
1. Genel Olarak  158
2. Sorumlu Kişiler  158
a. Reklam Veren  158
b. Reklamcı (Reklam Ajansı)  159
c. Mecra Kuruluşu  159
d. Üçüncü Kişiler  160
3. Muhatap (Tüketici)  160
C. Aldatıcı Reklamın Unsurları  161
1. Genel Olarak  161
2. Reklamın Yanlış veya Yanıltıcı Olması  162
3. Reklamın Tüketiciyi Aldatması veya Aldatma İhtimalinin Bulunması  165
4. Tüketicinin Ekonomik Davranış Biçimini Etkilemesi veya Etkileyecek Potansiyelde Olması  167
IV. ALDATICI REKLAMLARA KARŞI TÜKETİCİNİN KORUNMASI  168
A. Genel Olarak  168
B. Öz Denetim  169
C. Özel Hukuk Davaları  170
1. Aldatma  170
2. Ayıptan Doğan Sorumluluk  172
3. Haksız Rekabet  173
D. İdari Denetim  176
1. Reklam Kuruluna Başvuru Yolu  176
2. Reklam Kurulu Tarafından Uygulanan Yaptırımlar  177
3. Radyo Ve Televizyon Üst Kuruluna Başvuru Yolu  179
E. Ceza Davaları  179
V. SONUÇ  180
Kaynakça  182
FİNANSAL HİZMETLERE İLİŞKİN
MESAFELİ SÖZLEŞMELERDE ÖN BİLGİLENDİRME
Av. Fatma OĞUZ  185
I. GİRİŞ  185
II. FİNANSAL HİZMETLERE İLİŞKİN MESAFELİ SÖZLEŞME KAVRAMI  186
A. Genel Olarak  186
B. Tüketici–Finansal Tüketici Kavramları  187
C. Hizmet–Finansal Hizmet Kavramları  188
III. FİNANSAL HİZMETLERE İLİŞKİN MESAFELİ SÖZLEŞMELERDE TÜKETİCİNİN ÖN BİLGİLENDİRİLMESİ İHTİYACI  189
IV. SAĞLAYICININ FİNANSAL HİZMETLERE İLİŞKİN MESAFELİ SÖZLEŞMELERDE ÖN BİLGİLENDİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜ VE YÖNTEMİ  192
A. 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Kapsamında Ön Bilgilendirme  192
B. 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Kapsamında Ön Bilgilendirme  195
V. SAĞLAYICININ CAYMA HAKKINA İLİŞKİN ÖN BİLGİLENDİRMEDE BULUNMA ZORUNLULUĞU  196
VI. FİNANSAL HİZMETLERE İLİŞKİN MESAFELİ SÖZLEŞMELERİN KURULUŞU VE ŞEKLİ  199
VII. ÖN BİLGİLENDİRİLMEDE BULUNULDUĞUNA İLİŞKİN İSPAT SORUNU  201
VIII. SONUÇ  202
Kaynakça  204
KREDİ KARTI SÖZLEŞMESİ
Av. Yağmur ALTIPARMAK  207
Ι. GENEL OLARAK  207
ΙΙ. TARİHSEL GELİŞİMİ  208
ΙΙΙ. KREDİ KARTI SİSTEMLERİ  209
ΙV. KREDİ KARTI SİSTEMİNİ OLUŞTURAN SÖZLEŞMELER  210
A. Kredi Kartı Sözleşmesi  211
1. Sözleşmenin Kurulması  212
2. Nitelendirilmesi  214
3. Tarafların Hakları ve Borçları  215
a. Kredi Kartını Çıkaran Kurum Açısından  215
b. Kart Hamili Yönünden  217
4. Kredi Kartını Çıkaran Kurum ile Kart Hamili Arasındaki Sözleşme İlişkisinin Sona Ermesi  218
a. Sözleşme İlişkisinin Sona Erme Sebepleri  218
aa. Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu’ndan Kaynaklanan Sona Erme Sebepleri  218
ab. Sürenin Sona Ermesi  219
aba. Sözleşmenin Tek Taraflı Feshi İhbar ile Sona Ermesi  219
abaa. Bankalara Tanınan Tek Taraflı Fesih Yetkisinin Geçerliliği  219
abab. Haklı Nedenlerle Sözleşmenin Feshi  220
abac. Diğer Nedenler  220
ac. Sözleşmenin Sona Ermesinin Sonuçları  220
B. Üye İşyeri Sözleşmesi  220
C. Kredi Kartı Sahibi ile Üye İşyeri Arasındaki Sözleşme  223
Kaynakça  224
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020