Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Kamulaştırmasız El Atma Davaları
Kasım 2006 / 2. Baskı / 720 Syf.
Fiyatı: 111.00 TL
İndirimli: 29.90 TL (%74)
4 günde kargoya verilir.
 
Sepete Ekle
   

Kamulaştırmasız El Atma, ülkemizde kamu yararına işlenen bir haksız fiildir. Kamulaştırmasız El Atma Nedeniyle Tazminat Davaları nitelik olarak biz tazminat davası olmakla birlikte, tazminatın hesaplanması bakımından kamulaştırma davalarına benzemektedir.

Üç bölümden oluşan bu eserde temel olarak; mülkiyet kavramından, kamulaştırmasız el atmanın unsurlarından, el atma nedeniyle tazminat davalarındaki yargılama usulünden ve tazminatın hesaplanma yöntemlerinden bahsedilmektedir.

Konu Başlıkları
Mülkiyet ve Mülkiyet Hakkı Kavramı
Kamulaştırmasız El Atmanın Unsurları
Açılacak Tazminat Davasının Yargılama Usulü
Tazminatın Hesaplanması
2942 Sayılı Kanun Metni (Ek)
Konuyla İlgili Yüksek Mahkeme Kararları
Barkod: 9789750203350
Yayın Tarihi: Kasım 2006
Baskı Sayısı:  2
Ebat: 16x23
Sayfa Sayısı: 720
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
Önsöz  6
Kısaltmalar  11
Birinci Bölüm
GİRİŞ
A. MÜLKİYET VE MÜLKİYET HAKKI KAVRAMI  13
1. Mülkiyetin Tanımı  13
2. Mülkiyet Hakkının Kapsamı  14
a. Mütemmim Cüz (Bütünleyici Parça)  14
b. Tabii Semereler  15
c. Teferruat (Eklenti)  16
3. Birlikte Mülkiyet  16
a. Paylı (Müşterek) Mülkiyet  16
b. Elbirliği (İştirak Halinde) Mülkiyet  16
4. Taşınmaz Mülkiyeti  17
B. KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMANIN UNSURLARI  17
1. Kamulaştırmasız El Atma ve Kamulaştırma ile İlişkisi  17
a. Kamulaştırma  17
b. Kamulaştırmasız El Atma  18
2. Maliklik  19
YARGITAY KARARLARI  22
3. Müdahale  32
a. Fiili Müdahale  32
b. Devamlılık  35
c. Kalıcı Tesis  36
YARGITAY KARARLARI  37
4. Rızasızlık  63
YARGITAY KARARLARI  64
5. Kamu Hizmetine Özgüleme  70
YARGITAY KARARLARI  71
6. Usulüne Uygun Kamulaştırma Olmaması  76
YARGITAY KARARLARI  77
7. El Atmaktan Vazgeçmek  86
YARGITAY KARARI  87
8. Kaçak veya Yıkılmak Üzere Yapılar ile El Atma İlişkisi  88
YARGITAY KARARLARI  89
İkinci Bölüm
KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA NEDENİYLE
TAZMİNAT DAVASININ YARGILAMA USULÜ
A. AÇILABİLECEK DAVALAR:  93
YARGITAY KARARLARI  95
B. YARGILAMA USULÜ  116
1. Görev – Yetki  116
a. Görev  116
b. Yetki  117
YARGITAY KARARLARI  118
2. Husumet  127
a. Davacılık  127
YARGITAY KARARLARI  128
b. Davalılık  136
YARGITAY KARARLARI  137
3. Davanın Açması  137
YARGITAY KARARLARI  137
4. Kamulaştırmanın Davaya Etkisi  137
YARGITAY KARARLARI  137
5. Duruşma Safhası ve Karar İçeriği  137
YARGITAY KARARLARI  137
6. Zamanaşımına Uğrama  137
a. İtiraz Gerekçeleri  137
b. İptal Gerekçeleri  137
c. İptal Kararından Sonraki Uygulama  137
YARGITAY KARARLARI  137
7. Yargılama Gideri – Vekalet Ücreti  137
YARGITAY KARARLARI  137
8. İdare Adına Tescil ve Terkin  137
YARGITAY KARARLARI  137
Üçüncü Bölüm
KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA TAZMİNATININ
HESAPLANMASI
A. HESAPLAMAYA İLİŞKİN GENEL İLKELER  137
1. Kamulaştırma Hükümlerinin Kıyasen Uygulanması  137
YARGITAY KARARLARI  137
2. Bilirkişi İncelemesi  137
YARGITAY KARARLARI  137
3. Taşınmazın Tespit Edilecek Nitelikleri  137
YARGITAY KARARLARI  137
B. ARAZİ DEĞERLENDİRMESİ  137
1. Ürün Net Gelirinin Hesaplanması  137
YARGITAY KARARLARI  137
2. Ürünlere Ait Resmi Bilgilerin Esas Alınması  137
YARGITAY KARARLARI  137
3. Üzerinde Kapama Bağ veya Bahçe Bulunan Arazi  137
YARGITAY KARARLARI  137
4. Kapitalizasyon Faizi  137
YARGITAY KARARLARI  137
5. Sulu-Susuz Arazi  137
YARGITAY KARARLARI  137
6. Taşınmazdaki Ağaçlar ve Muhtesat  137
YARGITAY KARARLARI  137
C. ARSA DEĞERLENDİRMESİ  137
1. Arsa Vasfı  137
YARGITAY KARARLARI  137
2. Emsal Seçimi  137
YARGITAY KARARLARI  137
3. Emsal Değerlendirmesi  137
YARGITAY KARARLARI  137
4. Düzenleme Ortaklık Payı Düşülmesi (DOP)  137
YARGITAY KARARLARI  137
5. Değerlendirmeyi Etkileyen Diğer Unsurlar  137
a. Değer Azaltıcı ve Artırıcı Unsurlar  137
b. Tapu Kaydındaki Kayıtlamalar  137
YARGITAY KARARLARI  137
D. BİNA DEĞERLENDİRMESİ  137
1. Bina Değerinin Tespiti  137
ANAYASA MAHKEMESİ KARARI  137
YARGITAY KARARLARI  137
2. Enkaz Bedeli  137
YARGITAY KARARLARI  137
YARGITAY KARARLARI  137
E. İRTİFAK HAKKI DEĞERLENDİRMESİ  137
YARGITAY KARARLARI  137
F. DEĞERLENDİRMEDE DİKKATE ALINMAYACAK HUSUSLAR  137
YARGITAY KARARLARI  137
1. Değerlendirme Tarihi - Faiz  137
YARGITAY KARARLARI  137
2. Kısmi El Atma  137
a. Değerlendirme  137
b. Artan Kısımdaki Yapılar  137
c. Yararlanmaya Müsait Olmaması  137
d. Fiili Taksim  137
YARGITAY KARARLARI  137
G. 221 SAYILI KANUN UYGULAMASI  137
YARGITAY KARARLARI  137
H. 2981 SAYILI KANUN UYGULAMALARI  137
YARGITAY KARARLARI  137
- EK -
4650 SAYILI KANUNLA DEĞİŞİK 2942 SAYILI KANUN METNİ  137
Kararlar Dizini  137
Kavramlar Dizini  137
 


Mehmet Çabuk ...
Temmuz 2020
88.00 TL
Sepete Ekle
Ali Rıza İlgezdi
Mayıs 2019
71.90 TL
Sepete Ekle
Mehmet Ali Gölcüklü
Ağustos 2018
315.00 TL
İndirimli: 150.00 TL (%52)
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
Önsöz  6
Kısaltmalar  11
Birinci Bölüm
GİRİŞ
A. MÜLKİYET VE MÜLKİYET HAKKI KAVRAMI  13
1. Mülkiyetin Tanımı  13
2. Mülkiyet Hakkının Kapsamı  14
a. Mütemmim Cüz (Bütünleyici Parça)  14
b. Tabii Semereler  15
c. Teferruat (Eklenti)  16
3. Birlikte Mülkiyet  16
a. Paylı (Müşterek) Mülkiyet  16
b. Elbirliği (İştirak Halinde) Mülkiyet  16
4. Taşınmaz Mülkiyeti  17
B. KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMANIN UNSURLARI  17
1. Kamulaştırmasız El Atma ve Kamulaştırma ile İlişkisi  17
a. Kamulaştırma  17
b. Kamulaştırmasız El Atma  18
2. Maliklik  19
YARGITAY KARARLARI  22
3. Müdahale  32
a. Fiili Müdahale  32
b. Devamlılık  35
c. Kalıcı Tesis  36
YARGITAY KARARLARI  37
4. Rızasızlık  63
YARGITAY KARARLARI  64
5. Kamu Hizmetine Özgüleme  70
YARGITAY KARARLARI  71
6. Usulüne Uygun Kamulaştırma Olmaması  76
YARGITAY KARARLARI  77
7. El Atmaktan Vazgeçmek  86
YARGITAY KARARI  87
8. Kaçak veya Yıkılmak Üzere Yapılar ile El Atma İlişkisi  88
YARGITAY KARARLARI  89
İkinci Bölüm
KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA NEDENİYLE
TAZMİNAT DAVASININ YARGILAMA USULÜ
A. AÇILABİLECEK DAVALAR:  93
YARGITAY KARARLARI  95
B. YARGILAMA USULÜ  116
1. Görev – Yetki  116
a. Görev  116
b. Yetki  117
YARGITAY KARARLARI  118
2. Husumet  127
a. Davacılık  127
YARGITAY KARARLARI  128
b. Davalılık  136
YARGITAY KARARLARI  137
3. Davanın Açması  137
YARGITAY KARARLARI  137
4. Kamulaştırmanın Davaya Etkisi  137
YARGITAY KARARLARI  137
5. Duruşma Safhası ve Karar İçeriği  137
YARGITAY KARARLARI  137
6. Zamanaşımına Uğrama  137
a. İtiraz Gerekçeleri  137
b. İptal Gerekçeleri  137
c. İptal Kararından Sonraki Uygulama  137
YARGITAY KARARLARI  137
7. Yargılama Gideri – Vekalet Ücreti  137
YARGITAY KARARLARI  137
8. İdare Adına Tescil ve Terkin  137
YARGITAY KARARLARI  137
Üçüncü Bölüm
KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA TAZMİNATININ
HESAPLANMASI
A. HESAPLAMAYA İLİŞKİN GENEL İLKELER  137
1. Kamulaştırma Hükümlerinin Kıyasen Uygulanması  137
YARGITAY KARARLARI  137
2. Bilirkişi İncelemesi  137
YARGITAY KARARLARI  137
3. Taşınmazın Tespit Edilecek Nitelikleri  137
YARGITAY KARARLARI  137
B. ARAZİ DEĞERLENDİRMESİ  137
1. Ürün Net Gelirinin Hesaplanması  137
YARGITAY KARARLARI  137
2. Ürünlere Ait Resmi Bilgilerin Esas Alınması  137
YARGITAY KARARLARI  137
3. Üzerinde Kapama Bağ veya Bahçe Bulunan Arazi  137
YARGITAY KARARLARI  137
4. Kapitalizasyon Faizi  137
YARGITAY KARARLARI  137
5. Sulu-Susuz Arazi  137
YARGITAY KARARLARI  137
6. Taşınmazdaki Ağaçlar ve Muhtesat  137
YARGITAY KARARLARI  137
C. ARSA DEĞERLENDİRMESİ  137
1. Arsa Vasfı  137
YARGITAY KARARLARI  137
2. Emsal Seçimi  137
YARGITAY KARARLARI  137
3. Emsal Değerlendirmesi  137
YARGITAY KARARLARI  137
4. Düzenleme Ortaklık Payı Düşülmesi (DOP)  137
YARGITAY KARARLARI  137
5. Değerlendirmeyi Etkileyen Diğer Unsurlar  137
a. Değer Azaltıcı ve Artırıcı Unsurlar  137
b. Tapu Kaydındaki Kayıtlamalar  137
YARGITAY KARARLARI  137
D. BİNA DEĞERLENDİRMESİ  137
1. Bina Değerinin Tespiti  137
ANAYASA MAHKEMESİ KARARI  137
YARGITAY KARARLARI  137
2. Enkaz Bedeli  137
YARGITAY KARARLARI  137
YARGITAY KARARLARI  137
E. İRTİFAK HAKKI DEĞERLENDİRMESİ  137
YARGITAY KARARLARI  137
F. DEĞERLENDİRMEDE DİKKATE ALINMAYACAK HUSUSLAR  137
YARGITAY KARARLARI  137
1. Değerlendirme Tarihi - Faiz  137
YARGITAY KARARLARI  137
2. Kısmi El Atma  137
a. Değerlendirme  137
b. Artan Kısımdaki Yapılar  137
c. Yararlanmaya Müsait Olmaması  137
d. Fiili Taksim  137
YARGITAY KARARLARI  137
G. 221 SAYILI KANUN UYGULAMASI  137
YARGITAY KARARLARI  137
H. 2981 SAYILI KANUN UYGULAMALARI  137
YARGITAY KARARLARI  137
- EK -
4650 SAYILI KANUNLA DEĞİŞİK 2942 SAYILI KANUN METNİ  137
Kararlar Dizini  137
Kavramlar Dizini  137
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2021