THEMIS – Borçlar Hukuku Özel Hükümler – Konu Kitabı Yağmur Ünsal Karaşen  - Kitap

THEMIS – Borçlar Hukuku Özel Hükümler – Konu Kitabı

1. Baskı, 
Mayıs 2024
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
19x27
Sayfa:
144
Barkod:
9789750292873
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Kitabın Fiyatı:
238,00
İndirimli (%20):
190,40
Stoktan hemen gönderilir.
Kitabın Açıklaması
Borçlar Hukuku Özel Hükümler adlı bu çalışmada, Türk Borçlar Kanunu kapsamında "özel borç ilişkileri" başlığı altında düzenlenmiş olan sözleşme türleri ve bu sözleşme türlerine uygulanacak olan hükümler özellikle sınavlara hazırlık sürecinde yararlanılması amacıyla anlatılmıştır. Çalışmada sıklıkla, tablolara, notlara yer verilmiş olup kısa ve net bilgilerle konunun anlatımının yapılmasına özen gösterilmiştir.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Özel Borç İlişkilerine İlişkin Hükümler
.
Sözleşme Tipleri
Yorumlar
Kitabın İçindekileri
Önsöz 
V
Kısaltmalar 
XIII
Birinci Kısım
ÖZEL BORÇ İLİŞKİLERİNE İLİŞKİN
HÜKÜMLER VE SÖZLEŞME TİPLERİ
I. ÖZEL BORÇ İLİŞKİLERİ HAKKINDA GENEL BİLGİLER 
1
II. BORÇLAR KANUNU’NDA DÜZENLENMİŞ SÖZLEŞMELER 
2
A. Temlik Borcu Doğuran Sözleşmeler 
2
B. Kullandırma Borcu Doğuran Sözleşmeler 
2
C. Saklama Sözleşmeleri 
2
D. İş görme Sözleşmeleri 
3
E. Teminat Sözleşmeleri 
3
F. Talihe ve Tesadüfe Bağlı Sözleşmeler 
3
G. Ortaklık Sözleşmeleri 
3
III. BORÇLAR KANUNU’NDA DÜZENLENMEMİŞ (İSİMSİZ) SÖZLEŞMELER 
3
A. Karma Sözleşmeler 
4
B. Kendisine Özgü Yapısı Olan Sözleşmeler 
4
C. Bileşik Sözleşmeler 
4
İkinci Kısım
Birinci Bölüm
SATIŞ SÖZLEŞMESİ
I. GENEL OLARAK 
5
II. TANIMI 
5
III. UNSURLARI 
5
IV. TÜRLERİ 
6
A. Taşınır Satışı 
6
B. Taşınmaz Satışı 
17
VII. BAZI SATIŞ TÜRLERİ 
20
A. Örnek Üzerine Satış 
20
B. Beğenme Koşuluyla Satış 
21
C. Kısmi Ödemeli Satışlar 
21
İkinci Bölüm
MAL DEĞİŞİM SÖZLEŞMESİ
I. GENEL OLARAK 
27
II. TANIMI 
27
III. UNSURLARI 
27
IV. YARAR VE HASAR 
27
V. ZAPTTAN VE AYIPTAN SORUMLULUK 
28
Üçüncü Bölüm
BAĞIŞLAMA SÖZLEŞMESİ
I. GENEL OLARAK 
29
II. TANIMI 
29
III. UNSURLARI 
29
IV. BAĞIŞLAMA EHLİYETİ 
29
A. Bağışlayan İçin 
29
B. Bağışlanan İçin 
29
V. TÜRLERİ 
30
A. Bağışlama Sözü Verme 
30
B. Elden Bağışlama 
30
C. Koşullu Bağışlama 
30
D. Yüklemeli Bağışlama 
30
E. Bağışlayana Dönme Koşullu Bağışlama 
31
VI. BAĞIŞLAYANIN BORÇLARI 
31
A. Bağışlama Konusu Şeyin Mülkiyet ve Zilyetliğini Devir Borcu 
31
B. Zapttan ve Ayıptan Sorumluluk 
31
VII. SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ 
32
Dördüncü Bölüm
KİRA SÖZLEŞMESİ
I. GENEL OLARAK 
33
II. TANIMI 
33
III. UNSURLARI 
33
IV. KİRA SÜRESİ 
33
V. ŞEKLİ 
34
VI. TARAFLARIN BORÇLARI 
34
A. Kiraya Verenin Borçları 
34
B. Kiracının Borçları 
38
VII. ALT KİRA VE KULLANIM HAKKININ DEVRİ 
40
VIII. KİRALANANDA YENİLİK VE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI 
41
IX. KİRA İLİŞKİSİNİN DEVRİ 
41
X. KİRALANANIN KULLANILMAMASI 
42
XI. KİRALANANIN SÖZLEŞMENİN BİTİMİNDEN ÖNCE GERİ VERİLMESİ 
42
XII. SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ 
42
A. Belirli Süreli Kira Sözleşmelerinde Sürenin Sona Ermesi 
42
A. Belirsiz Süreli Kira Sözleşmelerinde Fesih Bildirimi 
43
B. Olağanüstü Fesih 
44
XIII. KİRAYA VERENİN HAPİS HAKKI 
44
XIV. KONUT VE ÇATILI İŞYERİ KİRALARI 
44
A. Uygulama Alanı 
44
B. Konut ve Çatılı İşyeri Kavramı 
44
C. Bağlantılı Sözleşme 
45
D. Kullanma Giderleri 
45
E. Kiracının Güvence Bedeli 
45
F. Kira Bedeli Belirlenmesi Davası 
46
F. Sözleşmenin Sona Ermesi 
48
H. Yeniden Kiralama Yasağı 
51
I. Kiracının Ölümünde Sözleşmenin Sürdürülmesi 
52
XV. ÜRÜN KİRASI 
52
A. Tanımı ve Uygulama Alanı 
52
B. Kiraya Verenin Borçları 
53
C. Kiracının Borçları 
53
D. Sözleşmenin Sona Ermesi 
54
E. Sözleşmenin Sona Erme Sonuçları 
55
F. Hayvan Kirası 
55
Beşinci Bölüm
ÖDÜNÇ SÖZLEŞMELERİ
I. GENEL OLARAK 
57
II. TÜRLERİ 
57
A. Kullanım Ödüncü Sözleşmeleri 
57
B. Tüketim Ödüncü Sözleşmeleri 
59
Altıncı Bölüm
HİZMET SÖZLEŞMELERİ
I. GENEL OLARAK 
63
II. TÜRLERİ 
63
A. Genel Hizmet Sözleşmesi 
63
B. Pazarlamacılık Sözleşmesi 
71
C. Evde Hizmet Sözleşmesi 
73
Yedinci Bölüm
ESER SÖZLEŞMELERİ
I. GENEL OLARAK 
75
II. TANIMI 
75
III. UNSURLARI 
75
IV. HUKUKİ NİTELİĞİ VE ÖZELLİKLERİ 
75
A. Tam İki Tarafa Borç Yükleyen Bir Sözleşmedir 
75
B. Rızai Bir Sözleşmedir 
75
C. Sürekli Bir Borç İlişkisi Doğurmaz 
76
V. YÜKLENİCİNİN BORÇLARI 
76
A. Sözleşme Konusu Eseri Meydana Getirme 
76
B. Sözleşme Konusu Eseri Meydana Getirilmesine Gerekli Araç ve Malzemeleri Sağlama Borcu 
76
C. Özen ve Sadakat Borcu 
77
D. İşe Vaktinde Başlama ve Devam Borcu 
77
E. Sözleşme Konusu Eseri Teslim Etme Borcu 
77
VI. AYIP SEBEBİYLE SORUMLULUK 
77
VII. İŞSAHİBİNİN SEÇİMLİK HAKLARI 
78
A. Sözleşmeden Dönme 
78
B. Bedelin İndirilmesini Talep Etme 
78
C. Eserin Bedelsiz Onarımını Talep Etme 
79
D. Tazminat Talep Etme 
79
VIII. İŞSAHİBİNİN BORÇLARI 
79
IX. SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ 
79
Sekizinci Bölüm
YAYIM SÖZLEŞMELERİ
I. GENEL OLARAK 
81
II. TANIMI 
81
III. ŞEKİL 
81
IV. HUKUKİ NİTELİĞİ VE ÖZELLİKLERİ 
81
V. YAYIMLATANIN (ESER SAHİBİNİN) BORÇLARI VE HAKLARI 
81
A. YAYIMLATANIN BORÇLARI 
81
B. YAYIMLATANIN HAKLARI 
82
VI. YAYIMCININ BORÇLARI VE HAKLARI 
82
A. YAYIMCININ BORÇLARI 
82
B. YAYIMCININ HAKLARI 
83
VII. SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ 
83
Dokuzuncu Bölüm
VEKÂLET İLİŞKİLERİ
I. GENEL OLARAK 
85
II. VEKÂLET SÖZLEŞMELERİ 
85
A. Tanımı 
85
B. Kurulması 
85
C. Vekilin Borçları 
85
D. Vekalet Verenin Borçları 
87
E. Sözleşmenin Sona Ermesi 
87
III. KREDİ MEKTUBU VE KREDİ EMRİ 
88
A. Kredi Mektubu ve Kredi Emri Tanımı 
88
B. Kredi Emrinden Yararlananın Ehliyetsizliği 
88
C. Kredi Emri Verilenin Önel Vermesi 
88
IV. SİMSARLIK SÖZLEŞMESİ 
88
A. Tanımı ve Şekli 
88
B. Ücret 
88
Onuncu Bölüm
VEKÂLETSİZ İŞ GÖRME
I. GENEL OLARAK 
91
II. TANIMI 
91
III. İŞGÖRENİN BORÇLARI VE HAKLARI 
91
A. İşgörenin Borçları 
91
B. İşgörenin Hakları 
91
IV. İŞ SAHİBİNİN BORÇLARI VE HAKLARI 
92
A. İş Sahibinin Borçları 
92
B. İş Sahibinin Hakları 
92
On Birinci Bölüm
KOMİSYON SÖZLEŞMESİ
I. GENEL OLARAK 
93
II. TANIMI 
93
III. TÜRLERİ 
93
A. Alım ve Satım Komisyonculuğu 
93
B. Diğer Komisyon İşleri 
93
IV. KOMİSYONCUNUN BORÇLARI VE HAKLARI 
94
A. Komisyoncunun Borçları 
94
B. Komisyoncunun Hakları 
95
On İkinci Bölüm
TİCARİ TEMSİLCİLER, TİCARİ VEKİLLER VE
DİĞER TACİR YARDIMCILARI
I. GENEL OLARAK 
97
II. TİCARİ TEMSİLCİ 
97
A. Tanımı ve Yetki Verilmesi 
97
B. Temsil Yetkisinin Sınırlandırılması 
97
C. Temsil Yetkisinin Sona Ermesi 
98
III. TİCARİ VEKİL 
98
IV. DİĞER TACİR YARDIMCILARI 
98
V. REKABET YASAĞI 
98
VI. TİCARİ TEMSİLCİLER, TİCARİ VEKİLLER VE DİĞER TACİR YARDIMCILARININ YETKİLERİNİN SONA ERMESİ 
99
On Üçüncü Bölüm
HAVALE
I. GENEL OLARAK 
101
II. TANIMI 
101
III. HAVALE EDEN İLE HAVALE ALICISI ARASINDAKİ İLİŞKİ 
101
IV. HAVALE EDEN İLE HAVALE ÖDEYİCİSİ ARASINDAKİ İLİŞKİ 
102
V. HAVALE ÖDEYİCİSİ İLE HAVALE ALICISI ARASINDAKİ İLİŞKİ 
102
VI. KIYMETLİ EVRAK KONUSUNDA HAVALE 
102
On Dördüncü Bölüm
SAKLAMA SÖZLEŞMELERİ
I. GENEL OLARAK 
103
II. TÜRLERİ 
103
A. Genel Saklama Sözleşmeleri 
103
B. Misli Şeylerin Saklanması 
105
C. Ardiyeciye Bırakma 
105
D. Konaklama Yeri, Garaj, Otopark ve Benzeri Yerleri İşletenlere Bırakma 
106
On Beşinci Bölüm
KEFALET SÖZLEŞMELERİ
I. GENEL OLARAK 
109
II. TANIMI 
109
III. UNSURLARI 
109
IV. ŞEKİL 
110
V. TÜRLERİ 
111
A. Adi Kefalet 
111
B. Müteselsil Kefalet 
112
C. Toplu Kefalet 
112
VI. KEFİLE KEFİL VE RÜCUA KEFİL 
113
VII. KEFİL İLE ALACAKLI ARASINDAKİ İLİŞKİ 
113
A. Sorumluluk 
113
B. Kefilin Takibi 
114
C. Def’iler 
114
D. Ödemenin Kabulünü İsteme 
115
E. Bildirim, İflasta ve Konkordatoda Kayıt 
115
VIII. KEFİL İLE BORÇLU ARASINDAKİ İLİŞKİ 
115
A. Güvence Verilmesini ve Borçtan Kurtarılmasını İsteme Hakkı 
115
B. Kefilin Rücu Hakkı 
116
IX. SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ 
116
On Altıncı Bölüm
KUMAR VE BAHİS
I. GENEL OLARAK 
117
II. ALACAĞIN DAVA VE TAKİP EDİLEMEMESİ 
117
III. BORÇ SENEDİ VERME VE İSTEYEREK ÖDEME 
117
IV. PİYANGO VE DİĞER ŞANS OYUNLARI 
118
On Yedinci Bölüm
ÖMÜR BOYU GELİR VE ÖLÜNCEYE KADAR
BAKIM SÖZLEŞMELERİ
I. GENEL OLARAK 
119
II. ÖMÜR BOYU GELİR SÖZLEŞMESİ 
119
A. Genel Olarak 
119
B. Tanımı 
119
C. Şekli 
119
D. Gelir Alacaklısının Hakları 
120
III. ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİ 
120
A. Genel Olarak 
120
B. Tanımı 
121
C. Şekli 
121
D. İptali ve Tenkisi 
121
On Sekizinci Bölüm
ADİ ORTAKLIK SÖZLEŞMESİ
I. GENEL OLARAK 
123
II. TANIMI 
123
III. ADİ ORTAKLAR ARASINDAKİ İLİŞKİ 
123
IV. ADİ ORTAKLIĞIN KARARLARI VE YÖNETİMİ 
124
V. ADİ ORTAKLIKTA SORUMLULUK 
125
VI. ADİ ORTAKLIĞIN SONA ERMESİ 
125
Kaynakça 
127
Kavram Dizini 
129