Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   
Fikir ve Sanat Eserleri Hukukunda İntihal ve Esinlenme
Mart 2009 / 1. Baskı / 155 Syf.

Baskısı tükenmiştir.
 
   

Çalışma , fikir hırsızlığı olarak nitelendirdiğimiz intihal ve esinlenme kavramları arasındaki farkları ortaya koyarak nesnel ölçütler belirlemek suretiyle ayrımlara varmayı amaçlamıştır.

Kitap; Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu açısından eser kavramı ve türleri, eser sahibi, eser üzerindeki maddi ve manevi haklar bu hakların sınırlandırılması çerçevesinde intihal ve esinlenme kavramlarına, çevremizde sıklıkla gördüğümüz , yaşadığımız ve kimi zaman farkına dahi varmadığımız örneklerle ışık tutarak kanuni yaptırımlarını etkileyici örneklerle açıklamaktadır.

Konu Başlıkları
Fikri Hukukun Konusu ve Eser Kavramı
Eser Sahipliği Kavramı ve Eser Sahiplerinin Hakları
Hakların Kullanılması, Devri ve Sınırlandırılması
İntihal
Esinlenme
İntihal ve Esinlenme Arasındaki Farklar
Barkod: 9789750209963
Yayın Tarihi: Mart 2009
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x23
Sayfa Sayısı: 155
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
Önsöz  5
Kısaltmalar  11
Giriş  15
Birinci Bölüm
FİKRİ HUKUKUN KONUSU VE ESER KAVRAMI
I. FİKRİ HUKUKUN KONUSU  17
II. ESER KAVRAMI  17
A. Sahibinin Hususiyetini Taşıması: Sübjektif Şart  20
B. FSEK’te Öngörülen Eser Türlerinden Birine Dahil Olması: Objektif Şart  22
1. İlim ve Edebiyat Eserleri  23
a. Herhangi Bir Şekilde Dil ve Yazı ile İfade Olunan Eserler ve Her Biçim Altında İfade
Edilen Bilgisayar Programları ve Bir Sonraki Aşamada Program Sonucu Doğurması
Koşuluyla Bunların Hazırlık Tasarımları  23
b. Her Nevi Rakıslar, Yazılı Koreografi Eserleri, Pandomimalar ve Buna Benzer Sözsüz
Sahne Eserleri  25
c. Bedii Vasfı Bulunmayan Her Nevi Teknik ve İlmi Mahiyette Fotoğraf Eserleriyle,
Her Nevi Haritalar, Planlar, Projeler, Krokiler, Resimler, Coğrafya ve Topografyaya
Ait Maket ve Benzerleri, Her Çeşit Mimarlık ve Şehircilik Tasarım ve Projeleri,
Mimari Maketler, Endüstri, Çevre ve Sahne Tasarım ve Projeleri  26
2. Musiki Eserler  27
3. Güzel Sanat Eserleri  29
4. Sinema Eserleri  31
5. İşleme ve Derleme Eserler  33
a. İşleme Eserler  34
aa. Esasa İlişkin Şart: Yararlanılan Asıl Esere Sadık Kalınması ve İşleyenin Özelliğinin
Bulunması  35
ab. Şekle İlişkin Şart: İşlemenin Asıl Eserle Aynı Kategori de Yer Alması ve Asıl Eserle
Olan İlişkinin Belirtilmesi  36
b. Derleme Eserler  37
İkinci Bölüm
ESER SAHİPLİĞİ KAVRAMI VE ESER SAHİPLERİNİN HAKLARI
I. ESER SAHİPLİĞİ  39
Fikir ve Sanat Eserleri Hukukunda İntihal ve Esinlenme
II. ESER SAHİBİNİN HAKLARI  42
A. Eser Sahibinin Manevi Hakları  46
1. Eseri Umuma Arz Yetkisi  46
2. Adın Belirtilmesi Yetkisi  48
3. Eserde Değişiklik Yapılmasını Önleme Yetkisi  51
4. Eserin Aslına Varma Yetkisi  53
B. Eser Sahibinin Mali Hakları  55
1. İşleme Hakkı  55
2. Çoğaltma Hakkı  57
3. Yayma Hakkı  59
4. Temsil Hakkı  60
5. Yayın ve Umuma İletim Hakkı  62
6. Pay Alma (İzleme) Hakkı  62
Üçüncü Bölüm
HAKLARIN KULLANILMASI, DEVRİ VE SINIRLANDIRILMASI
I. HAKLARIN KULLANILMASI  65
II. HAKLARIN DEVRİ  66
III. ESER SAHİBİNİN HAKLARININ SINIRLANDIRILMASI  68
A. Kamu Düzeni Düşüncesiyle Sınırlandırma  68
B. Genel Menfaat Düşüncesiyle Sınırlandırma  69
C. Özel Menfaat Düşüncesiyle Getirilen Sınırlamalar  71
D. Hükümete Tanınan Yetkilerle Sınırlama  71
E. Süre Bakımından Sınırlama  73
Dördüncü Bölüm
İNTİHAL
I. GENEL OLARAK  75
II. İNTİHAL KAVRAMI  77
III. İNTİHAL KAVRAMI İLE BENZER KAVRAMLARIN KARŞILAŞTIRILMASI  80
A. İntihal ve İktibas  80
B. İntihal ve İşleme Eser  88
C. İntihal ve Fikir Örtüşmesi  91
D. İntihal ve Gizli Anımsama  93
IV. İNTİHALE İLİŞKİN ULUSAL VE ULUSLARARASI HUKUKTAKİ
UYGULAMALAR  93
V. İNTİHALE KARŞI ESER SAHİPLERİNİN HUKUKSAL HAKLARI  100
A. Genel Olarak  100
B. Tespit Davası  100
1. Eser Sahibinin Tespiti Talebi  100
2. Tecavüzün Tespiti Talebi  102
C. Tecavüzün Ref’i Davası  103
D. Tecavüzün Men’i Davası  110
E. Tazminat Davaları  111
1. Manevi Hakların İhlali Halinde Tazminat İstemi  111
2. Mali Hakların İhlali Halinde Tazminat İstemi  117
3. Davalının Elde Ettiği Kazancı İade Davası  119
F. İntihal Fiiline Karşı Ceza Davası  120
G. Tedbir Talepleri  121
1. İhtiyati Tedbir Kararı  121
2. Hükmün İlânı  122
3. Zabıt, Müsadere ve İmha  123
H. Görevli Mahkemeler  124
İ. Üniversitelerde İntihal Eylemine Karşı Disiplin Soruşturması  124
Beşinci Bölüm
ESİNLENME
I. GENEL OLARAK  127
II. ESİNLENME KAVRAMI  128
III. ESİNLENME KAVRAMI İLE BENZER KAVRAMLARIN KARŞILAŞTIRILMASI  129
A. Esinlenme ve Fikir Örtüşmesi  129
B. Esinlenme ve İşleme Eser  130
Altıncı Bölüm
İNTİHAL VE ESİNLENME ARASINDAKİ FARKLAR
I. GENEL OLARAK  133
Fikir ve Sanat Eserleri Hukukunda İntihal ve Esinlenme
II. İNTİHAL VE ESİNLENME ARASINDAKİ KAVRAMSAL FARKLAR  133
III. İNTİHAL VE ESİNLENME İLE İLGİLİ ULUSAL VE ULUSLARARASI
UYGULAMALAR  134
Sonuç  139
Kaynakça  147

  

İÇİNDEKİLER
Önsöz  5
Kısaltmalar  11
Giriş  15
Birinci Bölüm
FİKRİ HUKUKUN KONUSU VE ESER KAVRAMI
I. FİKRİ HUKUKUN KONUSU  17
II. ESER KAVRAMI  17
A. Sahibinin Hususiyetini Taşıması: Sübjektif Şart  20
B. FSEK’te Öngörülen Eser Türlerinden Birine Dahil Olması: Objektif Şart  22
1. İlim ve Edebiyat Eserleri  23
a. Herhangi Bir Şekilde Dil ve Yazı ile İfade Olunan Eserler ve Her Biçim Altında İfade
Edilen Bilgisayar Programları ve Bir Sonraki Aşamada Program Sonucu Doğurması
Koşuluyla Bunların Hazırlık Tasarımları  23
b. Her Nevi Rakıslar, Yazılı Koreografi Eserleri, Pandomimalar ve Buna Benzer Sözsüz
Sahne Eserleri  25
c. Bedii Vasfı Bulunmayan Her Nevi Teknik ve İlmi Mahiyette Fotoğraf Eserleriyle,
Her Nevi Haritalar, Planlar, Projeler, Krokiler, Resimler, Coğrafya ve Topografyaya
Ait Maket ve Benzerleri, Her Çeşit Mimarlık ve Şehircilik Tasarım ve Projeleri,
Mimari Maketler, Endüstri, Çevre ve Sahne Tasarım ve Projeleri  26
2. Musiki Eserler  27
3. Güzel Sanat Eserleri  29
4. Sinema Eserleri  31
5. İşleme ve Derleme Eserler  33
a. İşleme Eserler  34
aa. Esasa İlişkin Şart: Yararlanılan Asıl Esere Sadık Kalınması ve İşleyenin Özelliğinin
Bulunması  35
ab. Şekle İlişkin Şart: İşlemenin Asıl Eserle Aynı Kategori de Yer Alması ve Asıl Eserle
Olan İlişkinin Belirtilmesi  36
b. Derleme Eserler  37
İkinci Bölüm
ESER SAHİPLİĞİ KAVRAMI VE ESER SAHİPLERİNİN HAKLARI
I. ESER SAHİPLİĞİ  39
Fikir ve Sanat Eserleri Hukukunda İntihal ve Esinlenme
II. ESER SAHİBİNİN HAKLARI  42
A. Eser Sahibinin Manevi Hakları  46
1. Eseri Umuma Arz Yetkisi  46
2. Adın Belirtilmesi Yetkisi  48
3. Eserde Değişiklik Yapılmasını Önleme Yetkisi  51
4. Eserin Aslına Varma Yetkisi  53
B. Eser Sahibinin Mali Hakları  55
1. İşleme Hakkı  55
2. Çoğaltma Hakkı  57
3. Yayma Hakkı  59
4. Temsil Hakkı  60
5. Yayın ve Umuma İletim Hakkı  62
6. Pay Alma (İzleme) Hakkı  62
Üçüncü Bölüm
HAKLARIN KULLANILMASI, DEVRİ VE SINIRLANDIRILMASI
I. HAKLARIN KULLANILMASI  65
II. HAKLARIN DEVRİ  66
III. ESER SAHİBİNİN HAKLARININ SINIRLANDIRILMASI  68
A. Kamu Düzeni Düşüncesiyle Sınırlandırma  68
B. Genel Menfaat Düşüncesiyle Sınırlandırma  69
C. Özel Menfaat Düşüncesiyle Getirilen Sınırlamalar  71
D. Hükümete Tanınan Yetkilerle Sınırlama  71
E. Süre Bakımından Sınırlama  73
Dördüncü Bölüm
İNTİHAL
I. GENEL OLARAK  75
II. İNTİHAL KAVRAMI  77
III. İNTİHAL KAVRAMI İLE BENZER KAVRAMLARIN KARŞILAŞTIRILMASI  80
A. İntihal ve İktibas  80
B. İntihal ve İşleme Eser  88
C. İntihal ve Fikir Örtüşmesi  91
D. İntihal ve Gizli Anımsama  93
IV. İNTİHALE İLİŞKİN ULUSAL VE ULUSLARARASI HUKUKTAKİ
UYGULAMALAR  93
V. İNTİHALE KARŞI ESER SAHİPLERİNİN HUKUKSAL HAKLARI  100
A. Genel Olarak  100
B. Tespit Davası  100
1. Eser Sahibinin Tespiti Talebi  100
2. Tecavüzün Tespiti Talebi  102
C. Tecavüzün Ref’i Davası  103
D. Tecavüzün Men’i Davası  110
E. Tazminat Davaları  111
1. Manevi Hakların İhlali Halinde Tazminat İstemi  111
2. Mali Hakların İhlali Halinde Tazminat İstemi  117
3. Davalının Elde Ettiği Kazancı İade Davası  119
F. İntihal Fiiline Karşı Ceza Davası  120
G. Tedbir Talepleri  121
1. İhtiyati Tedbir Kararı  121
2. Hükmün İlânı  122
3. Zabıt, Müsadere ve İmha  123
H. Görevli Mahkemeler  124
İ. Üniversitelerde İntihal Eylemine Karşı Disiplin Soruşturması  124
Beşinci Bölüm
ESİNLENME
I. GENEL OLARAK  127
II. ESİNLENME KAVRAMI  128
III. ESİNLENME KAVRAMI İLE BENZER KAVRAMLARIN KARŞILAŞTIRILMASI  129
A. Esinlenme ve Fikir Örtüşmesi  129
B. Esinlenme ve İşleme Eser  130
Altıncı Bölüm
İNTİHAL VE ESİNLENME ARASINDAKİ FARKLAR
I. GENEL OLARAK  133
Fikir ve Sanat Eserleri Hukukunda İntihal ve Esinlenme
II. İNTİHAL VE ESİNLENME ARASINDAKİ KAVRAMSAL FARKLAR  133
III. İNTİHAL VE ESİNLENME İLE İLGİLİ ULUSAL VE ULUSLARARASI
UYGULAMALAR  134
Sonuç  139
Kaynakça  147

 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2019