Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Defansif Tıp Uygulamalarında İdarenin Sorumluluğu
Ocak 2021 / 1. Baskı / 168 Syf.
Fiyatı: 53.00 TL
4 günde kargoya verilir.
 
Sepete Ekle
   

Sağlık hizmetleri yerine getirilirken tıbbi müdahale sonucunda bir zarar meydana gelmiş ise Anayasa'da ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda yer alan hükümlere göre ancak idareye karşı dava açılır. İdareye karşı dava açılması kamu görevlisi statüsündeki hekimin hukuki sorumluluk kaygısını azaltan bir faktör gibi gözükse de, müdahalesinin irdelendiği hukuki bir süreçten geçeceğinden hekim kendisini baskı altında hissetmektedir. Bu sebeple, hekim bilinçli ya da bilinçsiz olarak defansif tıp davranışları geliştirmektedir. Hekimin, tıbbi müdahaleden doğabilecek hukuki veya cezai sorumluluktan kaçınmak için tanı ve tedaviye yönelik tıbbi uygulamaları gereksiz kullanması veya tıbbi uygulama hatası ile sonuçlanma olasılığı bulunan müdahaleleri yapmaktan kaçınması defansif tıp olarak ifade edilir.

Bu çalışmada defansif tıp uygulamaları, tıbbi uygulama hatalarına dönüşen yönüyle incelenecek ve bu eylemlerden idarenin sorumlu olup olmayacağı değerlendirilecektir. İlk bölümde defansif tıp uygulamalarına örnekler verilirken, bu eylemlerin sağlık hizmetine nasıl yansıdığına yer verilecektir. İkinci bölümde ise Danıştay ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihatlarından faydalanmak suretiyle defansif tıp uygulamalarından idarenin hangi şartlar altında sorumlu olabileceğine açıklık getirilecektir. Son olarak, defansif tıp uygulamalarını önleme çabaları adı altında Amerika Birleşik Devletleri'nde tartışılan çözüm önerilerinden bahsedilerek, bu önerilerin iç hukukumuzda uygulanabilirliği tartışılacaktır.

Konu Başlıkları
Sağlık Hizmetleri Sunumunda Defansif Tıp Uygulamaları ve Hukuki Olarak Temellendirilmesi
İdarenin Defansif Tıp Uygulamalarında Sorumluluğunun Şartları ve Defansif Tıp Uygulamalarının Önlenmesine İlişkin Çözüm Önerileri
Barkod: 9789750264559
Yayın Tarihi: Ocak 2021
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 168
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Kısaltmalar  11
Giriş  15
Birinci Bölüm
SAĞLIK HİZMETLERİ SUNUMUNDA
DEFANSİF TIP UYGULAMALARI VE HUKUKİ OLARAK TEMELLENDİRİLMESİ
I. SAĞLIK HİZMETLERİ VE TIPTA HATALI UYGULAMA  19
A. Genel Olarak İdarenin Yürüttüğü Sağlık Hizmetleri  20
B. İdarenin Yürüttüğü Sağlık Hizmetlerinden Doğan Hukuki İlişkilerin Sorumluluk Hukukuna Etkisi  22
1. Kamu Hastanesi ile Hasta Arasındaki İlişkinin Hukuki Niteliği  24
2. İdare ile Hekim Arasındaki İlişkinin Hukuki Niteliği  25
C. Tıbbi Müdahale ve Hatalı Tıbbi Müdahale  27
1. Tıbbi Müdahalede İzin Verilen Risk Kavramı: Komplikasyon  32
2. Tıbbi Müdahalede Bakım Standardının Sağlanması  36
II. TIBBİ UYGULAMA HATASININ YENİ GÖRÜNÜMÜ: DEFANSİF TIP UYGULAMALARI  40
A. Defansif Tıp Uygulamalarının Görünüm Şekilleri  40
1. Pozitif Defansif Tıp Uygulamaları  42
a. Güvence Davranışı Örnekleri  43
b. Pozitif Defansif Tıp ve Tıbbi Standartlar  49
2. Negatif Defansif Tıp Uygulamaları  50
a. Çekinik Tavır Örnekleri  52
b. Negatif Defansif Tıp Uygulaması ve Sevk Yükümlülüğü  55
B. Defansif Tıp Uygulamalarının Yaygınlığı  60
C. Defansif Tıp Uygulamasının Sağlık Hizmetlerine Yansımaları  63
1. Sağlık Harcamalarına Etkisi  64
2. Hasta– Hekim İlişkisine Etkisi  66
3. Hizmet Kalitesine Etkisi  67
İkinci Bölüm
İDARENİN DEFANSİF TIP UYGULAMALARINDA SORUMLULUĞUNUN ŞARTLARI VE DEFANSİF TIP UYGULAMALARININ ÖNLENMESİNE İLİŞKİN
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
I. DEFANSİF TIP UYGULAMALARINDA İDARENİN SORUMLULUĞUNUN GÖRÜNÜM BİÇİMLERİ  69
A. Defansif Tıp Uygulamalarından Doğan Kusur Sorumluluğu  71
1. Tıbbi Müdahalenin Hukuka Uygun Olması  75
2. İdareye Atfedilebilen Kusurlu Eylemin Varlığı  78
a. Ağır Kusurun Varlığı ve Kanıtlanması  79
b. Hizmet Kusuru ve Kişisel Kusur Ayrımı  83
aa. Yargı Kararlarında Hizmet Kusuru–Kişisel Kusur Ayrımı  85
bb. Hizmet Kusuru– Kişisel Kusur Ayrımının Defansif Tıp Uygulamaları Kapsamında Değerlendirilmesi  88
c. Zararın Rücu Edilmesi  89
3. Uygulamanın Zarara Sebebiyet Vermesi  92
4. Zarar ile Eylem Arasında İlliyet Bağının Bulunması  95
B. Defansif Tıp Uygulamalarında Kusursuz Sorumluluk  98
C. İdarenin Sorumluluğunu Kaldıran veya Azaltan Haller  100
1. Zarar Görenin Tıbbi Öyküsünü Tam Anlatmaması  103
2. Hastanın Hukuka Uygun Rızası  105
3. Hastanın Hekimin Tavsiyelerini Yerine Getirmemesi  108
4. Tıbbi Müdahalede Zorunluluk Hâli  109
D. İdarenin Sorumluluğunun Tespitinde Uzman Bilirkişilik  110
II. DEFANSİF TIP UYGULAMALARINI ÖNLEME ÇABALARI  114
A. Tıbbı İmkânların (Finansmanının) Düzenleyici İşlemlerle Sınırlanması  116
B. Sorumluluk Sistemine İlişkin Öneriler  119
1. Kurumsal Sorumluluk Önerisi  119
2. Kusura Dayalı Olmayan Sorumluluk Önerisi  122
3. Mesleki Sorumluluk Sigortasında Kamusal Fon Önerisi  125
C. Mahkeme Dışı Çözüm Yolları  127
1. Alternatif Çözüm Yollarının İdare Hukukundaki Yeri  131
2. Sağlık Hizmetlerinin Yerine Getirilmesinden Doğan Zararların Karşılanmasında Mahkeme Dışı Çözüm Örnekleri  132
a. 663 sayılı KHK Mülga 24. madde Kapsamında Sağlıkta Uzlaştırma  132
b. 659 sayılı KHK Kapsamında İdari Uyuşmazlıklarda Sulh  136
c. Kamu Denetçiliği Kurumu’na Başvuru  138
d. Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu’na Başvuru  142
3. Sağlık Hizmetlerinin Yerine Getirilmesinden Doğan Zararların Karşılanmasında Mahkeme Dışı Çözüm Yollarının Uygulanabilirliği  143
D. Sağlık Hizmetlerinin Yerine Getirilmesinden Doğan Zararların Alanında Uzmanlaşmış Mahkemede Çözümlenmesi Önerisi  147
Sonuç  151
Kaynakça  153
Kavram Dizini  167
 


Kerem Yılmaz
Mart 2014
37.00 TL
Sepete Ekle
Tunay Köksal
Ocak 2021
100.00 TL
Sepete Ekle
Battal Yılmaz
Ocak 2021
78.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Kısaltmalar  11
Giriş  15
Birinci Bölüm
SAĞLIK HİZMETLERİ SUNUMUNDA
DEFANSİF TIP UYGULAMALARI VE HUKUKİ OLARAK TEMELLENDİRİLMESİ
I. SAĞLIK HİZMETLERİ VE TIPTA HATALI UYGULAMA  19
A. Genel Olarak İdarenin Yürüttüğü Sağlık Hizmetleri  20
B. İdarenin Yürüttüğü Sağlık Hizmetlerinden Doğan Hukuki İlişkilerin Sorumluluk Hukukuna Etkisi  22
1. Kamu Hastanesi ile Hasta Arasındaki İlişkinin Hukuki Niteliği  24
2. İdare ile Hekim Arasındaki İlişkinin Hukuki Niteliği  25
C. Tıbbi Müdahale ve Hatalı Tıbbi Müdahale  27
1. Tıbbi Müdahalede İzin Verilen Risk Kavramı: Komplikasyon  32
2. Tıbbi Müdahalede Bakım Standardının Sağlanması  36
II. TIBBİ UYGULAMA HATASININ YENİ GÖRÜNÜMÜ: DEFANSİF TIP UYGULAMALARI  40
A. Defansif Tıp Uygulamalarının Görünüm Şekilleri  40
1. Pozitif Defansif Tıp Uygulamaları  42
a. Güvence Davranışı Örnekleri  43
b. Pozitif Defansif Tıp ve Tıbbi Standartlar  49
2. Negatif Defansif Tıp Uygulamaları  50
a. Çekinik Tavır Örnekleri  52
b. Negatif Defansif Tıp Uygulaması ve Sevk Yükümlülüğü  55
B. Defansif Tıp Uygulamalarının Yaygınlığı  60
C. Defansif Tıp Uygulamasının Sağlık Hizmetlerine Yansımaları  63
1. Sağlık Harcamalarına Etkisi  64
2. Hasta– Hekim İlişkisine Etkisi  66
3. Hizmet Kalitesine Etkisi  67
İkinci Bölüm
İDARENİN DEFANSİF TIP UYGULAMALARINDA SORUMLULUĞUNUN ŞARTLARI VE DEFANSİF TIP UYGULAMALARININ ÖNLENMESİNE İLİŞKİN
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
I. DEFANSİF TIP UYGULAMALARINDA İDARENİN SORUMLULUĞUNUN GÖRÜNÜM BİÇİMLERİ  69
A. Defansif Tıp Uygulamalarından Doğan Kusur Sorumluluğu  71
1. Tıbbi Müdahalenin Hukuka Uygun Olması  75
2. İdareye Atfedilebilen Kusurlu Eylemin Varlığı  78
a. Ağır Kusurun Varlığı ve Kanıtlanması  79
b. Hizmet Kusuru ve Kişisel Kusur Ayrımı  83
aa. Yargı Kararlarında Hizmet Kusuru–Kişisel Kusur Ayrımı  85
bb. Hizmet Kusuru– Kişisel Kusur Ayrımının Defansif Tıp Uygulamaları Kapsamında Değerlendirilmesi  88
c. Zararın Rücu Edilmesi  89
3. Uygulamanın Zarara Sebebiyet Vermesi  92
4. Zarar ile Eylem Arasında İlliyet Bağının Bulunması  95
B. Defansif Tıp Uygulamalarında Kusursuz Sorumluluk  98
C. İdarenin Sorumluluğunu Kaldıran veya Azaltan Haller  100
1. Zarar Görenin Tıbbi Öyküsünü Tam Anlatmaması  103
2. Hastanın Hukuka Uygun Rızası  105
3. Hastanın Hekimin Tavsiyelerini Yerine Getirmemesi  108
4. Tıbbi Müdahalede Zorunluluk Hâli  109
D. İdarenin Sorumluluğunun Tespitinde Uzman Bilirkişilik  110
II. DEFANSİF TIP UYGULAMALARINI ÖNLEME ÇABALARI  114
A. Tıbbı İmkânların (Finansmanının) Düzenleyici İşlemlerle Sınırlanması  116
B. Sorumluluk Sistemine İlişkin Öneriler  119
1. Kurumsal Sorumluluk Önerisi  119
2. Kusura Dayalı Olmayan Sorumluluk Önerisi  122
3. Mesleki Sorumluluk Sigortasında Kamusal Fon Önerisi  125
C. Mahkeme Dışı Çözüm Yolları  127
1. Alternatif Çözüm Yollarının İdare Hukukundaki Yeri  131
2. Sağlık Hizmetlerinin Yerine Getirilmesinden Doğan Zararların Karşılanmasında Mahkeme Dışı Çözüm Örnekleri  132
a. 663 sayılı KHK Mülga 24. madde Kapsamında Sağlıkta Uzlaştırma  132
b. 659 sayılı KHK Kapsamında İdari Uyuşmazlıklarda Sulh  136
c. Kamu Denetçiliği Kurumu’na Başvuru  138
d. Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu’na Başvuru  142
3. Sağlık Hizmetlerinin Yerine Getirilmesinden Doğan Zararların Karşılanmasında Mahkeme Dışı Çözüm Yollarının Uygulanabilirliği  143
D. Sağlık Hizmetlerinin Yerine Getirilmesinden Doğan Zararların Alanında Uzmanlaşmış Mahkemede Çözümlenmesi Önerisi  147
Sonuç  151
Kaynakça  153
Kavram Dizini  167
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2021