575 Soruda Arabuluculuk Sınavına Hazırlık Ayhan Çakmak  - Kitap

575 Soruda Arabuluculuk Sınavına Hazırlık

5. Baskı, 
Kasım 2022
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
344
Barkod:
9789750280603
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Kitabın Fiyatı:
175,00
İndirimli (%51):
85,00
Stoktan hemen gönderilir.
Diğer Baskılar
4. baskı
Şubat 2022
170,00
45,00 (%74)
Kitabın Açıklaması
Pek çok uyuşmazlıkta dava şartı haline gelen arabuluculuk kurumu uygulamada önem kazanmış, buna paralel olarak arabuluculuk mesleğine olan ilgi de artmıştır.
Yazarın avukat / arabulucu mesleği deneyimlerinin yanı sıra, 27 yıllık felsefe öğretmenliği ve test kitabı yazarlığı deneyimlerini de aktardığı kitapta; arabuluculuk sınavlarına hazırlanan adayların A'dan Z'ye tüm arabuluculuk sürecine, mevzuata hakim olmaları amaçlanarak, 500'ü aşkın özgün soru hazırlanmış, soru cevaplı anlatıma, Temel Arabuluculuk Eğitimi Katılımcı Kitabı'na paralel modüler testlere, deneme sınavlarına, arabuluculuk mevzuatına, arabuluculuk süreciyle ilgili temel belge ve formlara, arabuluculuk ücret tarifesine yer verilmiştir.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Temel Konulara Yönelik 135 Soru ve Cevaplı Anlatım
.
240 Soruluk 15x16 Modüler Test (Temel Arabuluculuk Eğitimi Katılımcı Kitabına Paralel)
.
200 Soruluk 2x100 Deneme Sınavı
.
Şematik Olarak Arabuluculuk Süreci ve Evreleri
.
Arabuluculuk Mevzuatı
.
Arabuluculuk Süreciyle İlgili Temel Belge ve Formlar
.
Arabuluculuk 2022 Yılı Ücret Tarifesi
.
Arabuluculukla İlgili Temel Kavramlar Dizini
Kitabın İçindekileri
Önsöz 
5
Kısaltmalar 
11
Bölüm 1
SORU – CEVAP YÖNTEMİ İLE
HUKUKTA ARABULUCULUK
A. AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR 
13
B. ARABULUCULUKTA TEMEL İLKELER 
14
C. ARABULUCULARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 
16
D. ARABULUCULUK FAALİYETİ 
19
E. DAVA ŞARTI OLARAK ARABULUCULUK (Genel Olarak) 
30
F. ARABULUCULUK SİCİLİ 
36
G. ARABULUCULUK EĞİTİMİ VE EĞİTİM KURULUŞLARI 
39
H. ARABULUCU SINAVI İLKE VE KURALLARI 
42
İ. ARABULUCULUK DAİRE BAŞKANLIĞI 
45
J. ARABULUCULUK KURULU VE GÖREVLERİ 
46
K. DAVA ŞARTI OLARAK ARABULUCULUK (Özel Olarak) 
49
a. Arabuluculuğa Elverişli İşçi İşveren Uyuşmazlıkları 
49
b. Arabuluculuğa Elverişli Ticari Uyuşmazlıklar ve Tüketici Mahkemelerinde Görülen Uyuşmazlıklarda Dava Şartı Arabuluculuk 
53
c. Arabuluculuğa Elverişli Tüketici Uyuşmazlıkları 
54
d. Arabuluculuğa Elverişli Kira Uyuşmazlıkları 
58
e. Arabuluculuğa Elverişli Aile Uyuşmazlıkları 
59
L. ÇATIŞMA, UYUŞMAZLIK, MÜZAKERE VE ARABULUCULUKTA ÇÖZÜM YOLLARI 
60
M. SAVUNMA MEKANİZMALARI, NORMALLİK–ANORMALLİK, KİŞİLİK TİPLERİ, ETİK VE TÜRKİYE ARABULUCULUK ETİK KURALLARI. 
83
Bölüm 2
MODÜLER KONU TESTLERİ
Modül 1: Çatışma Teorisi 
99
Modül 2: Arabuluculuk Nedir? 
104
Modül 3: Arabuluculuk Sürecinin Temel İlkeleri 
109
Modül 4: Arabulucu Kimdir? 
114
Modül 5: Arabuluculuğun Aşamalarının Gözden Geçirilmesi 
119
Modül 6: Arabuluculuğun Aşamaları: Hazırlık Aşaması 
124
Modül 7: Arabuluculuğun Aşamaları: Başlangıç Aşaması 
129
Modül 8: Arabuluculuğun Aşamaları: İnceleme/Araştırma Aşaması 
134
Modül 9: Arabuluculuğun Aşamaları: Müzakere Aşaması 
140
Modül 10: Arabuluculuğun Aşamaları: Sonuç/Anlaşma Aşaması 
145
Modül 11: Uygulama Eğitimi 
150
Modül 12: Arabuluculuk Mevzuatı 
160
Modül 13: Arabuluculukta Etik 
169
Modül 14: Arabuluculukta Taraf Vekilliği 
175
Bölüm 3
DENEME SINAVLARI
Deneme Sınavı: (1) 
181
Deneme Sınavı: (2) 
205
Bölüm 4
ARABULUCULUK MEVZUATI
A. HUKUK UYUŞMAZLIKLARINDA ARABULUCULUK KANUNU 
231
B. HUKUK UYUŞMAZLIKLARINDA ARABULUCULUK KANUNU YÖNETMELİĞİ 
249
C. İŞ MAHKEMELERİ KANUNU 
275
D. 2022 YILI ARABULUCULUK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ 
287
E. ARABULUCULUK SÜRECİ İLE İLGİLİ TEMEL BELGE VE FORMLAR 
293
a. İhtiyari Arabuluculuk Formları 
293
 Arabulucu Belirleme Tutanağı 
293
 İhtiyari Arabuluculukta Arabulucu Tarafından Yapılan Arabuluculuk Davet Mektubu 
294
 İhtiyari Arabuluculukta Bilgilendirme Tutanağı 
296
 İhtiyari Arabuluculukta Ücret Dâhil Arabulucu Sözleşmesi 
298
 Dava Şartı ve İhyitari Arabuluculukta İlk Oturum Tutanağı 
300
 İhtiyari Arabuluculukta Son Tutanak 
301
 İhtiyari Arabuluculukta Örnek Arabuluculuk Anlaşma Belgesi – Tutanağı 
302
 Model Arabuluculuk Sözleşmesi 
304
 İcra Edilebilirlik Şerhi 
306
 İcra Edilebilirlik Şerhi Tensip Tutanağı 
307
b. Dava Şartı Olarak Arabuluculuk Formları 
308
 Arabulucu Tarafından Yapılan Dava Şartı Arabuluculuk Sürecine Davet Mektubu 
308
 Hukuk Uyuşmazlıklarında Dava Şartı Arabuluculuk Ücret Sözleşmesi 
311
 Hukuk Uyuşmazlıklarında Dava Şartı Arabuluculuk Anlaşma Belgesi 
313
 Hukuk Uyuşmazlıklarında Dava Şartı Arabuluculuk Son Tutanağı 
316
c. Dava Şartı Ticaret Hukukunda Formları 
318
 Ticari Uyuşmazlıklarda Dava Şartı Arabuluculuk Sürecine Davet Mektubu 
318
 Ticari Uyuşmazlıklarda Dava Şartı Arabuluculukta Bilgilendirme Tutanağı 
321
 Ticari Uyuşmazlıklarda İlk Oturum/Açılış Tutanağı 
326
 Ticari Uyuşmazlıklarda İkinci Oturum Tutanağı 
329
 Ticari Uyuşmazlıklarda Anlaşma Belgesi 
331
 Ticari Uyuşmazlıklarda Arabuluculuk Son Tutanağı 
334
Kaynakça 
337
Kavramlar Dizini 
339