Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Hekimin Görevi Kötüye Kullanma Suçu Bakımından Cezai Sorumluluğu
– Ceza Hukuku Monografileri –
Mart 2021 / 1. Baskı / 214 Syf.
Fiyatı: 64.00 TL
4 günde kargoya verilir.
 
Sepete Ekle
   

Kamu idaresi toplumun ihtiyaçlarını giderebilmek için kamu görevlileri aracılığıyla kamusal faaliyetlerde bulunmaktadır. Kamusal görevlerin; gereklerine uygun disiplinli, dürüst ve etkin bir şekilde gerçekleşmesini sağlayabilmek için "Kamu İdaresinin Güvenirliğine ve İşleyişine Karşı Suçlar" bölümünde görevi kötüye kullanma suçuna yer verilmiştir. Kamu hizmetleri içerisinde önemli bir yere sahip olan sağlık hizmetinde, tıp hekimleri önemli bir uygulayıcı olarak karşımıza çıkmaktadır.

Bu eserde tıp hekimlerinin eylemlerinden ötürü görevi kötüye kullanma suçu bakımından cezai sorumlulukları detaylı bir şekilde açıklanmıştır. Bu doğrultuda tıbbi müdahale kavramı ve hekimlerin cezai sorumluluğunun tarihsel gelişimi ele alınmış, temel haklar çerçevesinde hekimlerin bu suçtan ötürü sorumluluğunu doğurabilecek konulara değinilmiş ve tıbbi müdahalenin ceza hukukundaki temellendirmesine yer verilmiştir. Ayrıca, hekimin görevi kötüye kullanma suçu bakımından cezai sorumluluğu güncel Yargıtay kararları, AİHM kararları ve öğretide yer alan görüşler çerçevesinde farklılıklar ve çözüm önerileri getirilmeye çalışılmıştır. Benzer suç tipleri arasında yer alan zimmet, irtikap, denetim görevinin ihmali, rüşvet, kamu görevinin terki veya yapılmaması ve kamu görevlisi tarafından işlenen resmi belgede sahtecilik suçu kıyaslamalarına yer verilmiş ve soruşturma ve kovuşturma usulleri, görevli ve yetkili mahkeme, yaptırım ve zamanaşımına ilişkin açıklamalar yapılmıştır.

Konu Başlıkları
Ceza Hukukunda Tıbbi Müdahalenin Temellendirilmesi
Mukayeseli Hukukta Görevi Kötüye Kullanma Suçu
Benzer Suç Tipleri ile Kıyaslanması
Soruşturma ve Kovuşturma Usulü
Yaptırım ve Zamanaşımı
Barkod: 9789750267109
Yayın Tarihi: Mart 2021
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 214
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Teşekkür  7
Özet  9
Kısaltmalar  15
Giriş  17
Birinci Bölüm
TIBBİ MÜDAHALE KAVRAMI, TARİHSEL GELİŞİMİ,
TÜRK HUKUKUNDA TIBBİ MÜDAHALENİN
HUKUKA UYGUNLUK KOŞULLARI
§1. TIBBİ MÜDAHALENİN HUKUK DÜZENİNDEKİ YERİ  19
I. Tıbbi Müdahale Kavramı ve Tarihsel Gelişimi  19
A. Kavram  19
B. Tarihsel Gelişimi  21
II. Temel Haklar Çerçevesinde Tıbbi Müdahale  28
A. Yaşam ve Vücut Bütünlüğünü Koruma Hakkı Bakımından  28
1. Açlık Grevi ve Ölüm Oruçları  30
2. Ötanazi  37
3. Gebeliğin Sonlandırılması (Kürtaj)  46
B. Sağlık Hakkı  49
C. Hastanın Kendi Kaderini Tayin Hakkı  52
§2. CEZA HUKUKUNDA TIBBİ MÜDAHALENİN TEMELLENDİRİLMESİ  55
I. Hekimlik Sıfatına Sahip Olunması  56
A. Hekimlik Kavramı  56
B. Türk Hukukuna Göre Hekimliğin Kazanılması  57
C. Yetkili Hekim Koşulu Bakımından Özellik Arz Eden Haller  58
1. Hekim Olmayan Kişinin Müdahalesi  59
2. Yabancı Hekimin Müdahalesi  59
3. Üstlenme Kusuru  59
II. Tıbbi Gerekliliğin Bulunması  61
III. Hastanın Aydınlatılmış Rızası  62
A. Genel Olarak  62
B. Aydınlatma Yükümlülüğü  67
C. Aydınlatmanın Kapsamı  69
D. Rızanın Şekli  71
E. Rıza Ehliyeti  72
F. Varsayılan Rıza  75
G. Tıbbi Vasiyet (Hasta Vasiyeti)  76
H. Rızanın Aranmadığı Haller  79
IV. Tıbbi Verilere ve Standartlara Uygun Özenli Müdahalenin Gerçekleşmesi  80
A. Genel Olarak  80
B. İzin Verilen Risk (Komplikasyon)  81
C. Uygulama Hatası (Tıbbi Hata – Malpraktis)  83
1. Teşhis Hatası  84
2. Tedavi Hatası  85
3. Tedavi Sonrası Yükümlülüklerin İhlali  85
İkinci Bölüm
HEKİMİN GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇU BAKIMINDAN CEZAİ SORUMLULUĞU, GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇUNUN BENZER SUÇ TİPLERİ İLE KARŞILAŞTIRMASI
HEKİMİN CEZAİ SORUMLULUĞU  89
I. Hekimin Görevi Kötüye Kullanma Bakımından Cezai Sorumluluğu  90
A. Korunan Hukuksal Değer  96
B. Suçun Maddi Unsurları  98
1. Fail – Mağdur  98
2. Maddi Konu  104
3. Hareket, Netice ve Nedensellik Bağlantısı  104
a. Hareket  106
aa. Suçun Görevin Gereklerine Aykırı Hareket Etmek Suretiyle İşlenmesi  106
bb. Suçun Görevin Gereklerini Yapmakta İhmali veya Gecikme Göstererek İşlenmesi  111
cc. Suçun Çıkar Sağlanarak İşlenmesi  116
b. Netice  118
aa. Kişilerin Mağduriyetine Neden Olma  127
bb. Kamu Açısından Bir Zararın Meydana Gelmesi  129
cc. Kişilere Haksız Bir Menfaat Sağlamış Olma  132
c. Nedensellik Bağlantısı  134
d. Hekimin Görevi Kötüye Kullanma Suçları  135
C. Suçun Manevi Unsuru  141
D. Hukuka Aykırılık Unsuru  147
E. Kusurluluğu Kaldıran Veya Etkileyen Nedenler  151
F. Teşebbüs  159
G. İştirak  162
H. İçtimaı  164
II. Görevi Kötüye Kullanma Suçunun Benzer Suç Tipleri İle Karşılaştırması  171
A. Zimmet Suçu (TCK m.247)  171
B. İrtikap Suçu (TCK M.250)  174
C. Denetim Görevinin İhmali (TCK m.251)  179
D. Rüşvet Suçu (TCK m.252)  180
E. Kamu Görevinin Terki veya Yapılmaması (TCK m.260)  183
F. Kamu Görevlisi Tarafından İşlenen Resmi Belgede Sahtecilik Suçu (TCK m.204/2)  185
Üçüncü Bölüm
SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMA USULÜ,
GÖREVLİ VE. YETKİLİ MAHKEME, YAPTIRIM, ZAMANAŞIMI
I. SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMA USULLERİ  189
II. GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME  195
III. YAPTIRIM  196
IV. ZAMANAŞIMI  199
Sonuç  201
Kaynakça  203
Kavramlar Dizini  211
 


Hakan Hakeri
Mart 2021
72.00 TL
Sepete Ekle
Zehra Karakuş Işık
Ocak 2021
53.00 TL
Sepete Ekle
Tunay Köksal
Ocak 2021
100.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Teşekkür  7
Özet  9
Kısaltmalar  15
Giriş  17
Birinci Bölüm
TIBBİ MÜDAHALE KAVRAMI, TARİHSEL GELİŞİMİ,
TÜRK HUKUKUNDA TIBBİ MÜDAHALENİN
HUKUKA UYGUNLUK KOŞULLARI
§1. TIBBİ MÜDAHALENİN HUKUK DÜZENİNDEKİ YERİ  19
I. Tıbbi Müdahale Kavramı ve Tarihsel Gelişimi  19
A. Kavram  19
B. Tarihsel Gelişimi  21
II. Temel Haklar Çerçevesinde Tıbbi Müdahale  28
A. Yaşam ve Vücut Bütünlüğünü Koruma Hakkı Bakımından  28
1. Açlık Grevi ve Ölüm Oruçları  30
2. Ötanazi  37
3. Gebeliğin Sonlandırılması (Kürtaj)  46
B. Sağlık Hakkı  49
C. Hastanın Kendi Kaderini Tayin Hakkı  52
§2. CEZA HUKUKUNDA TIBBİ MÜDAHALENİN TEMELLENDİRİLMESİ  55
I. Hekimlik Sıfatına Sahip Olunması  56
A. Hekimlik Kavramı  56
B. Türk Hukukuna Göre Hekimliğin Kazanılması  57
C. Yetkili Hekim Koşulu Bakımından Özellik Arz Eden Haller  58
1. Hekim Olmayan Kişinin Müdahalesi  59
2. Yabancı Hekimin Müdahalesi  59
3. Üstlenme Kusuru  59
II. Tıbbi Gerekliliğin Bulunması  61
III. Hastanın Aydınlatılmış Rızası  62
A. Genel Olarak  62
B. Aydınlatma Yükümlülüğü  67
C. Aydınlatmanın Kapsamı  69
D. Rızanın Şekli  71
E. Rıza Ehliyeti  72
F. Varsayılan Rıza  75
G. Tıbbi Vasiyet (Hasta Vasiyeti)  76
H. Rızanın Aranmadığı Haller  79
IV. Tıbbi Verilere ve Standartlara Uygun Özenli Müdahalenin Gerçekleşmesi  80
A. Genel Olarak  80
B. İzin Verilen Risk (Komplikasyon)  81
C. Uygulama Hatası (Tıbbi Hata – Malpraktis)  83
1. Teşhis Hatası  84
2. Tedavi Hatası  85
3. Tedavi Sonrası Yükümlülüklerin İhlali  85
İkinci Bölüm
HEKİMİN GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇU BAKIMINDAN CEZAİ SORUMLULUĞU, GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇUNUN BENZER SUÇ TİPLERİ İLE KARŞILAŞTIRMASI
HEKİMİN CEZAİ SORUMLULUĞU  89
I. Hekimin Görevi Kötüye Kullanma Bakımından Cezai Sorumluluğu  90
A. Korunan Hukuksal Değer  96
B. Suçun Maddi Unsurları  98
1. Fail – Mağdur  98
2. Maddi Konu  104
3. Hareket, Netice ve Nedensellik Bağlantısı  104
a. Hareket  106
aa. Suçun Görevin Gereklerine Aykırı Hareket Etmek Suretiyle İşlenmesi  106
bb. Suçun Görevin Gereklerini Yapmakta İhmali veya Gecikme Göstererek İşlenmesi  111
cc. Suçun Çıkar Sağlanarak İşlenmesi  116
b. Netice  118
aa. Kişilerin Mağduriyetine Neden Olma  127
bb. Kamu Açısından Bir Zararın Meydana Gelmesi  129
cc. Kişilere Haksız Bir Menfaat Sağlamış Olma  132
c. Nedensellik Bağlantısı  134
d. Hekimin Görevi Kötüye Kullanma Suçları  135
C. Suçun Manevi Unsuru  141
D. Hukuka Aykırılık Unsuru  147
E. Kusurluluğu Kaldıran Veya Etkileyen Nedenler  151
F. Teşebbüs  159
G. İştirak  162
H. İçtimaı  164
II. Görevi Kötüye Kullanma Suçunun Benzer Suç Tipleri İle Karşılaştırması  171
A. Zimmet Suçu (TCK m.247)  171
B. İrtikap Suçu (TCK M.250)  174
C. Denetim Görevinin İhmali (TCK m.251)  179
D. Rüşvet Suçu (TCK m.252)  180
E. Kamu Görevinin Terki veya Yapılmaması (TCK m.260)  183
F. Kamu Görevlisi Tarafından İşlenen Resmi Belgede Sahtecilik Suçu (TCK m.204/2)  185
Üçüncü Bölüm
SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMA USULÜ,
GÖREVLİ VE. YETKİLİ MAHKEME, YAPTIRIM, ZAMANAŞIMI
I. SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMA USULLERİ  189
II. GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME  195
III. YAPTIRIM  196
IV. ZAMANAŞIMI  199
Sonuç  201
Kaynakça  203
Kavramlar Dizini  211
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2021