Çocuk ve Ötesi Disiplinlerarası Yaklaşımlarla Fırat Yardimciel  - Kitap

Çocuk ve Ötesi

Disiplinlerarası Yaklaşımlarla

1. Baskı, 
Aralık 2022
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
244
Barkod:
9786254277832
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
168,00
Temin süresi 2-3 gündür.
Kitabın Açıklaması
Çocuk; kendine has kişiliği bulunan, içinde bir dünya barındıran bir bireydir. Çocuğun gelişimi ve ilk dönem eğitimi, ileriki yaşantısı için önem teşkil eder. Çocuğun gelişimine uygun olan olumlu yaşantılar yaşaması ve buna uygun kazanımlar edinmesi, onun sağlam karakterli, donanımlı bir birey olmasını sağlar. Bu nedenle çocuğu her yönü ile anlamak, tanımak ve onu keşfedebilmek çok kıymetlidir.
Bu düşünce ışığında alanında uzman araştırmacılarımızla oluşturduğumuz "Çocuk ve Ötesi" kitabı, siz değerli okuyuculara bir nebze de olsa çocuğu anlamanıza, çocukla empati kurabilmenize ve her şeyden önemlisi onun dünyasına kapı aralamanıza yardımcı olacaktır. Kitap, disiplinlerarası bir yaklaşımla sekiz farklı bölümden oluşturulmuştur. Her bölüm, ele aldığı kendi disiplin bağlamında alanında uzman araştırmacılar tarafından kaleme alınmıştır.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Çocuk, Çocukluk Algısı ve Kültür Sosyal – Kültürel Antropolojik Bir Bakış, Dr. Öğr. Üyesi Berivan Vargün
.
Uluslararası Çocuk Hakları ve Türkiye Çocuk Politikaları, Dr. Öğr. Üyesi Kutay Üstün
.
Çocukta Dil Gelişimi, Öğr. Gör. Meliha Şen
.
Çocukta Ahlak Gelişimi, Dr. Öğr. Gör. Fırat Yardimciel
.
Çocuklarda Nörolojik Değerlendirme ve Nörolojik Gelişim Basamakları, Uzm. Dr. İbrahim Anıl Tuncer
.
Çocuk Beslenmesi, Öğr. Gör. Uzm. Dyt. Özge Erol Doğan
.
Çocuk ve İlk Yardım, Dr. Öğr. Üyesi Gönül Gökçay – Prof. Dr. Ayşe Çevirme – Hemşire Kadir Okan Bağış
.
Çocuk ve Teknoloji, Dr. Öğretim Üyesi Levent Emmungil – Öğr. Gör. Hilmi Bahadır Temur
Kitabın İçindekileri
IÇINDEKILER
BÖLÜM ÜÇ
ÇOCUKTA DİL GELİŞİMİ
Giriş 
53
1. Dil Gelişimi ile İlgili Temel Kavramlar 
53
2. Dil ve Konuşma Gelişimi 
54
2.1. Söz Öncesi Dönem 
54
2.2. Söz Dönemi ve İfade Edici Dil Becerileri 
54
3. Dilin Bileşenleri 
55
3.1. Ses Bilgisi (Fonoloji) 
55
3.2. Biçim Bilgisi (Morfoloji) 
55
3.3. Söz Dizimi (Sentaks) 
56
3.4. Anlam Bilgisi (Semantik) 
56
3.5. Edim Bilgisi (Pragmatik) 
56
4. Dil ve Dilin Kazanılmasına İlişkin Kuramlar 
56
4.1. Davranışçı Kuram 
57
4.2. Sosyal Öğrenmeci Kuramı 
58
4.3. Bilişsel Kuram 
58
4.4. Etkileşimci Kuram 
59
4.5. Doğuştancı (Psikolinguistik) Kuram 
60
4.6. Pragmatik (Sosyolinguistik) Kuram 
61
4.7. Sapir–Whorf (Dilsel Görecelik) Kuramı 
61
5. Erken Çocukluk Döneminde Dil Gelişim Aşamaları 
62
5.1. Konuşma Öncesi Dönem 
62
5.2. Konuşma Dönemi 
64
6. Erken Çocukluk Döneminde Dil Gelişimin Etkileyen Faktörler 
66
7. Dil Gelişiminin Desteklenmesi 
69
Sonuç 
70
Kaynakça 
71
Extended Abstract Language Development in the Child 
74
BÖLÜM DÖRT
ÇOCUKTA AHLAK GELİŞİMİ
Giriş 
75
1. Ahlak 
76
2. Ahlak Metaforu ve İlişkin Kavramlar 
77
2.1. Ahlak ve Din İlişkisi 
78
2.2. Ahlak ve Etik İlişkisi 
79
2.3. Ahlak ve Adap İlişkisi 
81
2.4. Ahlak ve Değer İlişkisi 
82
2.5. Ahlak ve Erdem İlişkisi 
84
3. Ahlak Gelişimi 
84
3.1. John Dewey’in Ahlaki Gelişim Kuramı 
85
3.2. Jean Piaget’in Ahlaki Gelişim Kuramı 
86
3.3. Lawrence Kohlberg’in Ahlaki Gelişim Kuramı 
87
3.4. Carol Gilligan’ın Ahlaki Gelişim Kuramı 
89
3.5. Toplumsal Alan Kuramına Göre Ahlak Gelişimi 
90
4. Ahlak Eğitimi 
91
Sonuç 
97
Kaynakça 
98
Extended Abstract Moral Development in Child 
100
BÖLÜM BEŞ
ÇOCUKLARDA NÖROLOJİK DEĞERLENDİRME VE
NÖROLOJİK GELİŞİM BASAMAKLARI
Giriş 
103
1. Nörolojik Öykü Alma ve Fizik Muayene 
103
1.1. Öykü Alma (Anamnez) 
103
1.2. Fizik Muayene 
105
2. Duyu Sistemi Değerlendirmesi 
106
2.1. Dokunma Duyusu 
107
2.2. Ağrı Duyusu 
107
2.3. Isı Duyusu 
107
2.4. Vibrasyon Duyusu 
107
2.6. Pozisyon Duyusu 
108
2.7. Kortikal Duyu 
108
3. Reflekslerin Değerlendirilmesi 
108
3.1. Derin Tendon Refleksleri 
108
3.2. Yüzeyel Refleksler 
109
3.3. Gelişimsel Refleksler 
110
4. Motor Sistemin Değerlendirilmesi 
111
4.1. Tonus 
111
4.2. Kas Gücü 
112
4.3. Postür 
112
4.4. Koordinasyon 
112
4.5. İstem Dışı Hareketler 
113
5. Gelişim Basamakları 
114
5.1. Nöromotor Gelişim Süreci 
114
5.2. Aylara Göre Gelişim Evreleri 
118
6. Kognitif Değerlendirme 
120
Sonuç 
125
Kaynakça 
126
Extended Abstract Neurological Assessment and Neurological
Development Steps in Children 
127
BÖLÜM ALTI
ÇOCUK BESLENMESİ
Giriş 
131
1. Beslenme, Besin Ögeleri ve Besin Grupları 
132
1.1. Besin Ögeleri 
132
1.1.1. Makro Besin Ögeleri 
132
1.1.2 Mikro Besin Ögeleri 
133
1.2. Besin Grupları 
137
1.2.1. Süt ve Ürünleri Grubu 
137
1.2.2. Et, Yumurta, Kurubaklagiller ve Yağlı Tohumlar Grubu 
137
1.2.3. Ekmek ve Tahıllar Grubu 
138
1.2.4. Sebze ve Meyve Grubu 
138
2. Büyüme ve Besin Alımının Değerlendirilmesi 
139
2.1. Büyümenin Değerlendirilmesi 
139
2.2. Besin Alımının Değerlendirilmesi 
142
3. Gebelik Döneminde Beslenme 
143
3.1. Gebeler İçin Beslenme Önerileri 
144
4. Emziklilik Döneminde Beslenme 
148
4.1. Emziren Kadınlar İçin Beslenme Önerileri 
149
4.2. Bebek Beslenmesi 
152
4.2.1. Tamamlayıcı Beslenme 
153
5. Okul Öncesi Döneminde Beslenme 
157
6. Okul Çağı ve Adolesan Döneminde Beslenme 
159
6.1. Okul Çağındaki Çocuklar İçin Beslenme Önerileri 
160
6.2. Adolesan Döneminde Beslenme Önerileri 
161
Sonuç 
164
Kaynakça 
165
Extended Abstract Nutrition of Children 
168
BÖLÜM YEDİ
ÇOCUK VE İLK YARDIM
Giriş 
171
1. İlk Yardımın Temel İlkeleri 
172
1.2. İlk Yardımın Temel Uygulamaları 
173
2. Çocuk Hasta/Yaralının 1 ve 2. Değerlendirilmesi ve Olay Yerinin Değerlendirilmesi 
174
2.1. Çocuk Hasta/Yaralının 1. Değerlendirilmesi 
174
2.1.1. İlk Yardımda Hasta/Yaralının Bilinç Kontrolü 
174
2.1.2. Çocuk Hasta/Yaralı İlk Yardımda CAB 
175
2.1.3. Çocuk Hasta/Yaralı Hayat Kurtarma Zinciri 
179
2.1. Çocuk Hasta/Yaralının 2. Değerlendirilmesi 
179
3. Çocuklarda Temel Yaşam Desteği (TYD) 
181
3.1. Çocuklarda Hastane Dışı Hayat Kurtarma Zinciri 
181
3.1.1. TYD Uygulaması 
182
4. Solunum Yolu Tıkanıklığı Olan Çocukta İlk Yardım 
184
4.1. Kısmi Hava Yolu Tıkanıklıkları 
185
4.2. Tam Hava Yolu Tıkanıklıkları 
185
4.2.1. Hemlik Manevrası 
186
5. Kanama Durumunda Çocuğa Uygulanan İlk Yardım 
187
6. Yaralanan Çocuklarda İlk Yardım 
192
7. Zehirlenen Çocuklarda İlk Yardım 
193
7.1. Zehirlenme Belirtileri 
194
7.2. Zehirlenmelerde İlk Yardım 
194
8. Vücuduna Yabancı Cisim Kaçan Çocuklarda İlk Yardım 
195
9. Çocukta Hasta/Yaralı Taşıma Teknikleri 
198
9.1. Sürükleme Yöntemi ile Taşıma Yöntemi 
199
9.2. Kucakta Taşıma Yöntemi 
199
9.3. Sırtta Taşıma Yöntemi 
200
9.4. Omuzdan Destek Alarak Taşıma Yöntemi 
200
9.5. İtfaiyeci Yöntemi (Omuzda Taşıma) Yöntemi 
201
9.6. Sedye ile Taşıma Yöntemi 
201
9.7. Sandalye ile Taşıma Yöntemi 
202
9.8. Teskereci Yöntemi 
202
9.9. Rentek Manevrası (Araç İçi Yaralı Taşıma) 
203
10. Kitlesel Olaylarda Çocuklarda Psikolojik İlk Yardım 
203
Sonuç 
204
Kaynakça 
206
Extended Abstract Children and First Aid 
212
BÖLÜM SEKİZ
TEKNOLOJİ VE ÇOCUK
Giriş 
215
1. Teknoloji 
216
2. Sosyal Medya 
216
3. Siber Zorbalık 
218
4. Şiddet Eğilimi 
218
5. Dijital Okuryazarlık 
219
6. Bilişim Güvenliği 
220
6.1. Güvenli İnternet 
221
6.2. Kişisel Veriler 
221
7. Ebeveyn Kontrol Yazılımları 
223
7.1. Mobil Cihaz Kontrol Yazılımı 
223
7.2. Casus Yazılımlar 
225
8. Dijital Oyun ve Çocuk 
225
8.1. Eğitici Oyun Örneği: GCOMPRIS 
226
9. Eğitici Filmler/Diziler 
227
Sonuç 
228
Kaynakça 
229
Extended Abstract Children and Technology 
231