Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Cilt:7 Sayı:1 Haziran 2019 Dr. Öğr. Üyesi Aysun Altunkaş, Dr. Öğr. Üyesi Hamide Bağçeci, Dr. Öğr. Üyesi Esra Hamamcıoğlu, Dr. Öğr. Üyesi Argun Karamanlıoğlu, Dr. Öğr. Üyesi Özge

Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Cilt:7 Sayı:1 Haziran 2019

1. Baskı, 
Temmuz 2019
Ürün Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
19x27
Sayfa:
162
Barkod:
2147930519061
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
39,90
Stoktan hemen gönderilir.
Ürün Açıklaması
Değerli Okurlar,
Dergimizin bu sayısında Kamu Hukuku ve Özel Hukuk alanında yazılmış değerli makaleler siz değerli okuyucularımızla buluşturulmaktadır.
Kamu Hukuku alanındaki yazılarımız, Prof. Dr. Zafer GÖREN'in oldukça temel ve yaşamsal öneme sahip bir konuda kaleme aldığı "Anayasa Yargısının Meşruluğu, Sınırları ve Toplumsal Uzlaşmanın Korunması Fonksiyonu" başlıklı çalışmasından, Dr. Arş. Gör. Dilan MIZRAK'ın tartışmalı bir alanı değerlendiren "Kültürel Özerklik Uygulamasının Hukuki Çerçevesi" isimli makalesinden ve Prof. Dr. Fazıl SAĞLAM ve Arş. Gör. Sıla TATLIDİL'in KKTC ve Türkiye'de anayasal yargı kararlarına dair oldukça kapsamlı bir karşılaştırmadan oluşan "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi'nin 2016 ve 2018 Yılları Arasında Verdiği Kararlarda Gündeme Gelen Önemli Anayasal Sorunlardan Bir Kesit - Türkiye ile Karşılaştırmalı Bir İnceleme" başlıklı çalışmasından oluşmaktadır.
Özel Hukuk alanındaki yazılarımız ise Doç. Dr. Mustafa AVCI ve Dr. Hüseyin BİLGİN tarafından kaleme alınmış uygulamaya ışık tutacak nitelikteki "Tapu Sicilinin Yolsuz Tutulmasından Doğan Zararlardan Devletin Sorumluluğu ve Görevli Yargı Yeri" başlıklı çalışmadan, Prof. Dr. iur. Fatih BİLGİLİ ve Arş. Gör. M. Fatih CENGİL'in son derece güncel ve hızla gelişmekte olan bir alan hakkındaki "İcra ve İflas Hukuku Yönüyle Kripto Paralara İlişkin Bazı Meseleler" isimli makaleden, Prof. Dr. Hacı CAN ve Arş. Gör. Ekin TUNA'nın birçok uygulama sorununa neden olan bir konuyu ele aldığı "Sınıraşan Sözleşmelere İlişkin Meseleler -Sözleşme Alacağından Üçüncü Kişilerin Sorumlu Tutulması Çerçevesinde Zamanaşımı Defisinin İleri Sürülmesine İlişkin Bir Vaka İncelemesi" ve Arş. Gör. Aysu ÖZCAN'ın evlenme hakkını hem Türk Hukuku hem de insan hakları temelinde incelemiş olduğu "Türk Hukuku ve Uluslararası İnsan Hakları Sözleşmeleri Kapsamında Evlenme Hakkı" başlıklı çalışmalarından oluşmaktadır.
Her zaman olduğu gibi ilgi ve eleştirilerinizi bekliyor, dergimizde yer alan değerli çalışmaların konuyla ilgilenen herkese faydalı olması dileğiyle bir sonraki sayımızda buluşmak umuduyla diyoruz...
Prof. Dr. Mehmet C. AKAD Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Ürün Konu Başlıkları
.
Anayasa Yargısının Meşruluğu, Sınırları ve Toplumsal Uzlaşmanın Korunması Fonksiyonu, Prof. Dr. Zafer GÖREN
.
Kültürel Özerklik Uygulamasının Hukuki Çerçevesi, Dr. Arş. Gör. Dilan MIZRAK
.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi'nin 2016 ve 2018 Yılları Arasında Verdiği Kararlarda Gündeme Gelen Önemli Anayasal Sorunlardan Bir Kesit – Türkiye ile Karşılaştırmalı Bir İnceleme, Prof. Dr. Fazıl SAĞLAM – Arş. Gör. Sıla TATLIDİL
.
Tapu Sicilinin Yolsuz Tutulmasından Doğan Zararlardan Devletin Sorumluluğu ve Görevli Yargı Yeri, Doç Dr. Mustafa AVCI – Dr. Hüseyin BİLGİN
.
İcra ve İflas Hukuku Yönüyle Kripto Paralara İlişkin Bazı Meseleler, Prof. Dr. iur. Fatih BİLGİLİ – Arş. Gör. M. Fatih CENGİL
.
Sınıraşan Sözleşmelere İlişkin Meseleler: Sözleşme Alacağından Üçüncü Kişilerin Sorumlu Tutulması Çerçevesinde Zamanaşımı Defisinin İleri Sürülmesine İlişkin Bir Vaka İncelemesi, Prof. Dr. Hacı CAN – Arş. Gör. Ekin TUNA
.
Türk Hukuku ve Uluslararası İnsan Hakları Sözleşmeleri Kapsamında Evlenme Hakkı, Arş. Gör. Aysu ÖZCAN
Yorumlar