Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Anayasa Hukuku Dersleri
Genel Esaslar – Türk Anayasa Hukuku
Ekim 2020 / 2. Baskı / 1192 Syf.
Fiyatı: 125.00 TL
İndirimli: 112.50 TL (%10)
4 günde kargoya verilir.
 
Sepete Ekle
   

Anayasa Hukuku, devletin ana teşkilat yapısını düzenleyen temel kanunları inceleyen bir hukuk bilim dalıdır. Anayasacılık, 18. yüzyılda anayasal kanunların ortaya çıkması ile kendine özgü bir hukuk dalı haline gelmiştir. Günümüzde birkaç istisna dışında, her devletin ana teşkilat yapısını düzenleyen "anayasa" adında "temel kanunu" bulunmaktadır. Anayasalar, diğer kanunlardan bazı özellikleriyle ayrılmaktadır. Normlar hiyerarşisinde anayasalar diğer kanunlardan üstündür ve diğer kanunlar anayasaya aykırı olamaz. Anayasaların yapılması ve değiştirilmesi diğer kanunlara göre katı usullere tabidir. Anayasalar hukuk düzeninin temel normlarına yer verdiğinden, diğer kanunlara göre çerçeve özelliğe sahiptir. Anayasalar ideolojik metinlerdir. Anayasaların siyasi anlamı, benimseten ideolojiye göre değişmektedir. Anayasacılık, 17. yüzyılda liberal ideolojiden doğmuş, 20. yüzyılın ilk yarısında sosyalist anayasacılık ve ikinci yarısında İslami anayasacılık ortaya çıkmıştır. İdeolojiler anayasaların maddi konusunda farklılık oluştursa da şekli anlamda anayasalar, devletin ana tekşilat yapısını düzenleyen temel bir kanundur.

Türkiye'de anayasa hukuku kitaplarında benimsenen genel yaklaşım, "Genel Esaslar-Türk Anayasa Hukuku" ayrımına dayanmaktadır. Çoğunlukla bu iki konu iki ayrı kitapta incelenmektedir. Ancak, bu durum, konuların iç içe geçmesine ve tekrarlara düşülmesine yol açmaktadır. Bu çalışmada, genel esaslar ve Türk anayasa hukuku ayrımı konu bazında uygulanarak farklı bir yöntem izlenmiştir. Altı başlıkta konuların önce genel esasları daha sonra Türk anayasa hukukuna ilişkin yönleri incelenmiştir. Ders kitabı olması nedeniyle basit bir sistematik benimsenerek; Anayasa Kavramı, Devlet, İnsan Hakları, Yasama, Yürütme ve Yargı başlıkları altında tüm konular incelenmiştir.

Konu Başlıkları
Anayasa Kavramı ve Anayasacılık Hareketleri
Devletin Unsurları, Şekilleri ve İlkeleri
İnsan Hakları
Yasama Organı
Yürütme Organı
Yargı Organı
Barkod: 9789750263170
Yayın Tarihi: Ekim 2020
Baskı Sayısı:  2
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 1192
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
Kısaltmalar  27
BİRİNCİ BÖLÜM
ANAYASA KAVRAMI VE ANAYASACILIK HAREKETLERİ
I. ANAYASA KAVRAMI VE ANAYASANIN YAPILMASI  33
A. Anayasa Kavramı  33
1. Terminoloji  33
2. Tanımı  36
a. Maddi–Şekli Anayasa  36
b. Yazılı–Yazısız Anayasa  38
3. Özellikleri  40
a. Anayasanın Üstünlüğü  40
b. Anayasanın Katılığı  43
c. Anayasanın Çerçeve Olması  45
d. Anayasanın İdeolojisi  48
B. Anayasanın Yapılması ve Değiştirilmesi  50
1. Anayasa Yapımı  50
a. Anayasa Yapma Yetkisinin Niteliği  51
aa. Kurucu İktidar Yetkisi  51
ab. Kurucu İktidar Yetkisinin Sınırı  55
ac. Kurucu İktidar Yetkisinin Hukukiliği  58
b. Anayasa Yapım Yöntemleri  63
ba. Kurucu Meclis Yöntemi  64
bb. Olağan Meclis Yöntemi  67
bc. Referandum Yöntemi  69
2. Anayasa Değişikliği  70
a. Anayasa Değiştirme Yetkisinin Sınırları  70
aa. Maddi Sınırlar  71
ab. Şekli Sınırlar  75
b. Anayasayı Değiştirme Yöntemi  76
ba. Teklif Aşaması  76
baa. Halkın Teklifi  76
bab. Milletvekillerinin Teklifi  78
bb. Karar Aşaması  79
bba. Görüşmeler  79
bbb. Oylamalar  80
bc. Yayımlanma Aşaması  82
bd. Onaylama Aşaması  88
c. Anayasa Değişikliklerinin Denetimi  91
ca. Esas Denetimi  91
cb. Şekil Denetimi  93
II. ANAYASACILIK HAREKETLERİ  97
A. Anayasacılık Kavramı  97
B. Temel Anayasacılık Akımları  98
1. Liberal Anayasacılık  99
a. Genel Olarak Liberalizm  99
b. Liberal Anayasacılığın Unsurları  107
ba. Milli Egemenlik  108
bb. Kuvvetler Ayrılığı  109
bc. Bireycilik  112
bd. Liberal Demokrasi  113
be. Serbest Piyasa Ekonomisi  114
2. Sosyalist Anayasacılık  116
a. Genel Olarak Sosyalizm  116
b. Sosyalist Anayasacılığın Unsurları  122
ba. Halk Egemenliği  122
bb. Demokratik Merkeziyetçilik  124
bc. Kolektivizm  125
bd. Sosyalist Demokrasi  126
be. Sosyalist Ekonomik Sistem  129
3. İslami Anayasacılık  131
a. Genel Olarak İslami Anayasacılık  131
b. İslami Anayasacılığın Unsurları  136
ba. Allah’ın Egemenliği  137
bb. Kuvvetler Ayrılığı  138
bc. Ümmetçilik  139
bd. İslami Demokrasi  142
be. İslam Ekonomik Sistemi  145
III. OSMANLI–TÜRK ANAYASAL GELİŞMELERİ  147
A. Mutlak Monarşi Dönemi: İlk Anayasal Nitelikte Belgeler  148
1. Osmanlı Devleti’nin Temel Özellikleri  148
2. İlk Anayasal Nitelikte Belgeler  155
a. 1808 Sened–i İttifak  155
b. 1839 Tanzimat Fermanı  159
c. 1856 Islahat Fermanı  162
B. Meşruti Monarşi Dönemi: 1876 Kanun–u Esasi  165
1. Hazırlanışı  165
a. Yapım Koşulları  166
b. Yapım Yöntemi  168
2. Kanun–u Esasi’nin Temel Özellikleri  169
a. Teokratik Meşruti Monarşi  170
b. Çift Meclisli Yasama Organı  171
c. Parlamenter Sistem  172
d. Yargı Ayrılığı Sistemi  173
e. Osmanlı Devleti Vatandaşlarının Temel Hakları  174
3. 1909 Değişiklikleri  174
C. Cumhuriyet Dönemi: 1921, 1924, 1961 ve 1982 Anayasaları  181
1. 1921 Teşkilat–ı Esasiye Kanunu  182
a. Hazırlanışı  182
aa. Yapım Koşulları  182
ab. Yapım Yöntemi  191
b. 1921 Teşkilat–ı Esasiye Kanunu’nun Temel Özellikleri  192
ba. Yumuşak ve Çerçeve Anayasa  193
bb. Millet Egemenliği  193
bc. Meclis Hükümet Sistemi  194
bd. İstiklal Mahkemeleri  198
c. Cumhuriyetin İlanı  198
2. 1924 Teşkilat–ı Esasiye Kanunu  203
a. Hazırlanışı  203
aa. Yapım Koşulları  203
ab. Yapım Yöntemi  204
b. 1924 Teşkilat–ı Esasiye Kanunu’nun Temel Özellikleri  205
ba. Atatürk İlkeleri  205
bb. Kuvvetler Birliği Görevler Ayrılığı Sistemi  206
bc. Yargılama Kuvveti  208
bd. Türklerin Temel Hakları  209
c. Çok Partili Dönem  210
3. 1961 Anayasası  213
a. Hazırlanışı  213
aa. Yapım Koşulları  213
ab. Yapım Yöntemi  216
b. 1961 Anayasası’nın Temel Özellikleri  218
ba. Liberal Anayasal İlkeler  218
bb. Sosyal Haklar  221
bc. Parlamenter Sistem  222
bd. Anayasa Mahkemesinin Kurulması  223
c. 1971–1973 Anayasa Değişiklikleri  224
4. 1982 Anayasası  226
a. Hazırlanışı  227
aa. Yapım Koşulları  227
ab. Yapım Yöntemi  228
b. 1982 Anayasası’nın Temel Özellikleri  229
ba. Atatürk Milliyetçiliği  229
bb. İnsan Haklarına Saygılı Devlet  232
bc. Devlet Başkanını Güçlendirme  233
bd. Askeri – Sivil Yargı Ayrılığı  234
c. 1982 Anayasası’nda Yapılan Değişiklikler  235
İKİNCİ BÖLÜM
DEVLETİN UNSURLARI, ŞEKİLLERİ VE İLKELERİ
I. DEVLET KAVRAMI VE DEVLETİN UNSURLARI  241
A. Devlet Kavramı ve Kökeni  241
1. Tabi Hukukçu Teoriler  242
2. Pozitivist Teoriler  244
B. Devletin Unsurları  248
1. İnsan Unsuru  248
a. Objektif Millet Anlayışı  250
b. Sübjektif Millet Anlayışı  251
c. Vatandaşlık  253
d. Osmanlı – Türk Anayasalarında Millet Anlayışı  256
2. Ülke Unsuru  261
a. Ülkenin Sınırları  261
b. Ülkenin Bölünmez Bütünlüğü  262
3. Egemenlik Unsuru  264
a. Egemenlik Kavramı  264
b. Egemenlik Türleri  266
ba. Dini Egemenlik  267
bb. Milli Egemenlik  270
c. Egemenliğin Sınırlanması  274
II. DEVLET ŞEKİLLERİ  275
A. Egemenlik Yetkilerini Kullanan Organların Seçimi Bakımından Devlet Şekilleri  276
1. Cumhuriyet  277
2. Monarşi  278
B. Egemenlik Yetkilerinin Paylaşımı Bakımından Devlet Şekilleri  280
1. Üniter Devlet  281
a. Tanımı  281
b. Üniter Devletin Özellikleri  282
ba. Egemenlik Yetkilerinin Yatay Paylaşımı  283
bb. İdari Özerklik  285
bc. Yerinden Yönetim  286
2. Federal Devlet  288
a. Tanımı  288
b. Federal Devletin Özellikleri  290
ba. Egemenlik Yetkilerinin Dikey Paylaşımı  290
bb. Siyasi Özerklik  291
bc. Federal Hukukun Üstünlüğü  293
bd. Federal Yönetime Katılım  294
3. Bölgeli Devlet  295
a. Tanımı  295
b. Bölgeli Devletin Özellikleri  296
ba. Yasama Yetkisinin Bölge Düzeyinde Paylaşımı  296
bb. Bölgesel Siyasi Özerklik  298
bc. Merkezi Hukukun Üstünlüğü  299
bd. Merkezi Yönetime Katılım  300
III. DEVLETİN TEMEL İLKELERİ  301
A. Demokratik Devlet İlkesi  302
1. Demokrasi Kavramı  302
2. Demokratik Devletin Temel Özellikleri  303
a. Halkın Yönetime Katılımı  303
aa. Doğrudan Demokrasi  306
ab. Temsili Demokrasi  308
b. Siyasi Partiler  310
ba. Siyasi Partilerin Tanımı  313
bb. Siyasi Partilerin Hukuki Niteliği  317
bc. Siyasi Partilerin Kuruluşu  318
bd. Siyasi Parti Sistemleri  319
bda. Çok Parti Sistemi  320
bdb. Tek Parti Sistemi  321
c. Serbest Seçimler  322
ca. Seçme Hakkı  323
cb. Seçimin Temel İlkeleri  327
cc. Seçim Sistemleri  332
cca. Çoğunluk Sistemi  333
ccb. Nispi Temsil Sistemi  334
B. Laik Devlet İlkesi  335
1. Din ve Devlet İlişkileri  336
a. Teokratik Devlet Modeli  336
b. Marksist Devlet Modeli  337
c. Seküler/Laik Devlet Modeli  338
ca. Resmi Din Anlayışı  339
cb. Dini Kurumlarla İşbirliği Anlayışı  340
cc. Devletin Dini Kontrol Anlayışı  343
2. Laik Devletin Temel Özellikleri  344
a. Din ve Vicdan Özgürlüğü  344
b. Hukuk Düzeninin Dine Dayanmaması  353
c. Dini Kurumların Bağımsız Olması  356
C. Hukuk Devleti İlkesi  360
1. Hukuk Devleti Kavramı  361
2. Hukuk Devletinin Temel Özellikleri  364
a. Hukukun Üstünlüğü  365
b. Hukuk Önünde Hesap Verebilirlik  366
c. Hukuk Güvenliği  370
D. Sosyal Devlet İlkesi  373
1. Sosyal Devlet Kavramı  375
2. Sosyal Devletin Temel Özellikleri  378
a. Asgari Yaşam Standardı  378
b. Sosyal Adalet  380
c. Sosyal Güvenlik  382
d. Planlama  383
e. Devletin İktisadî ve Sosyal Ödevlerinin Sınırları  385
E. Eşitlik İlkesi  386
1. Eşitlik Kavramı  388
a. Şekli Eşitlik  390
b. Maddi Eşitlik  391
2. Eşitlik İlkesine Aykırılığın Unsurları  394
a. Durumlarda Benzerlik  397
b. Farklı Muamele  398
c. Objektif ve Makul Neden  401
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İNSAN HAKLARI
I. GENEL OLARAK İNSAN HAKLARI  405
A. İnsan Hakları Kavramı  407
1. İnsan Hakları Tanımı  410
a. Doğal Haklar Olarak İnsan Hakları  410
b. Pozitif Haklar Olarak İnsan Hakları  413
2. İnsan Haklarının Özellikleri  415
a. Doğumla Kazanılma  415
b. İnsan Doğasından Kaynaklanma  416
c. Devredilmez Olma  416
d. Evrensel Olma  417
B. İnsan Haklarının Sınıflandırılması  419
1. Kişisel ve Siyasal Haklar  421
2. Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar  422
3. Haklar ve Ödevler  423
C. İnsan Hakları Hukukunun Kaynakları  424
1. Asıl Kaynaklar  425
a. Anayasalar  425
b. İnsan Hakları Sözleşmeleri  425
c. Örf ve Adet Hukuku  428
d. Hukukun Genel İlkeleri  430
2. Yardımcı Kaynaklar  431
a. İnsan Hakları Bildirileri ve Tavsiye Kararları  432
b. İçtihatlar  433
c. Öğreti  435
D. İnsan Haklarının Normatif Yapısı  435
1. İnsan Haklarının Konusu  435
2. İnsan Haklarının Öznesi  437
a. Gerçek Kişiler  438
b. Tüzel Kişiler  440
c. Kişi Toplulukları  442
3. İnsan Haklarının Yükümlüsü  443
a. Devletin Genel Yükümlülükleri  445
aa. İnsan Haklarına Saygı  445
ab. Uygulama  447
ac. Koruma  448
b. Negatif – Pozitif Yükümlülük  449
c. Dikey – Yatay Yükümlülük  452
II. İNSAN HAKLARININ KORUNMASI  454
A. Evrensel Koruma: Birleşmiş Milletler Koruma Sistemi  455
1. Sözleşme Dışı Denetim Mekanizmaları  459
a. Sözleşme Dışı Denetim Organı: İnsan Hakları Konseyi  460
b. Sözleşme Dışı Denetim Yöntemleri  462
ba. Şikâyet Yöntemi  462
bb. Özel Yöntemler  464
bc. Evrensel Periyodik İzleme Yöntemi  467
2. Sözleşme İçi Denetim Mekanizmaları  470
a. Sözleşme İçi Denetim Organları: İnsan Hakları Komiteleri  473
b. Sözleşme İçi Denetim Yöntemleri  475
ba. Rapor Yöntemi  475
bb. Şikâyet Yöntemi  478
bc. Soruşturma Yöntemi  479
bd. Ziyaret Yöntemi  480
B. Bölgesel Koruma: Avrupa Konseyi Koruma Sistemi  482
1. Avrupa Konseyi İnsan Hakları Yardımcı Organları  485
a. İnsan Hakları Komisyonerliği  486
b. Hukuk İşleri ve İnsan Hakları Komitesi  487
c. Irkçılık ve Hoşgörüsüzlüğe Karşı Avrupa Komisyonu  488
d. Eşitlik ve Ayrımcılık Komitesi  490
2. Avrupa Konseyi Sözleşme İçi Denetim Mekanizmaları  490
a. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi  491
aa. Denetim Organı: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi  496
ab. Denetim Yöntemi  499
aba. Devlet Başvurusu  500
abb. Bireysel Başvuru  500
b. Avrupa Sosyal Şartı  507
ba. Denetim Organı: Avrupa Sosyal Haklar Komitesi  508
bb. Denetim Yöntemleri  509
bba. Rapor Yöntemi  509
bbb. Toplu Şikâyet Yöntemi  510
c. Avrupa İşkencenin Önlenmesi Sözleşmesi  512
ca. Denetim Organı: Avrupa İşkenceyi Önleme Komitesi  513
cb. Denetim Usulü: Ziyaretlere Dayalı Denetim  514
C. Ulusal Koruma Mekanizmaları  516
1. Yargısal Mekanizmalar  516
2. Yargı Dışı Mekanizmalar  517
a. Kamu Denetçiliği Kurumu  521
b. Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu  529
III. TÜRKİYE’DE İNSAN HAKLARI REJİMİ  538
A. Temel Hak ve Hürriyetlerin Niteliği  539
B. Temel Hak ve Hürriyetlerin Sınırlanması  541
1. Kanunilik İlkesi  544
a. Şekli Kanun–Maddi Kanun Anlayışı  545
b. Sınırlama–Düzenleme Ayrımı  549
c. Kanunilik İlkesinin İstisnaları  551
2. Sebebe Bağlılık İlkesi  554
a. Genel – Özel Sınırlama Sebepleri  555
b. Amaç Saptırma Yasağı  560
3. Öz İlkesi  562
4. Ölçülülük İlkesi  565
5. Demokratik Toplum Düzeninin Gerekleri İlkesi  568
a. Müdahalenin Gerekliliği  571
b. Zorlayıcı Toplumsal İhtiyaç  573
c. Orantılılık  576
6. Anayasanın Sözüne ve Ruhuna Uygunluk İlkesi  578
7. Laik Cumhuriyetin Gerekleri İlkesi  580
C. Temel Hak ve Hürriyetlerin Kötüye Kullanılması Yasağı  588
1. Hakkın Kötüye Kullanılması Kavramı  588
2. Temel Hak ve Hürriyetlerin Kötüye Kullanılması Yasağının Unsurları  591
a. Bir Temel Hakka Dayanılmalı  591
b. Hak Amacı Dışında Kullanılmalı  594
c. Kötüye Kullanma Faaliyetle Olmalı  595
3. Hakkın Kötüye Kullanılmasının Sonuçları  597
D. Olağanüstü Hal Yönetiminde Temel Hak ve Hürriyetlerin Sınırlanması  598
1. Hürriyetlerin Sınırlanması – Durdurulması – Askıya Alınması Kavramları  599
2. Olağanüstü Yönetimde Temel Hak ve Hürriyetlerin Sınırlanmasının Koşulları  603
a. Olağanüstü Hal Yönetiminin Resmen İlanı  605
b. Milletlerarası Hukuktan Doğan Yükümlülüklerin İhlâl Edilmemesi  607
c. Sınırlamaların Durumun Gerektirdiği Ölçüde Olması  607
d. Mutlak Olarak Korunması Gereken Haklar  609
E. Temel Hakların Sınırlanmasında Yabancıların Durumu  612
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
YASAMA ORGANI
I. GENEL OLARAK YASAMA ORGANI  619
A. Yasama Organının Yapısı  620
1. Tek veya Çift Meclislilik  620
2. Birinci Meclis ile İkinci Meclis Arasındaki Farklar  622
B. Yasama Organının İşlevleri  623
1. Temsil  623
2. Müzakere  627
3. Denetim  628
4. Yasama Yetkisi  630
a. Yasama İşlemleri  630
aa. Kanunlar  630
ab. Meclis Kararları  634
b. Yasama Yetkisinin Özellikleri  636
ba. Genellik  636
bb. Aslilik  636
bc. Devredilmezlik  637
II. TÜRKİYE’DE YASAMA ORGANI  639
A. Türkiye Büyük Millet Meclisinin Kuruluşu  639
1. Milletvekili Sayısı  640
2. Seçilme Yeterliliği  641
a. Vatandaşlık  643
b. Seçilme Yaşı  645
c. Eğitim  646
d. Askerlik  647
e. Kısıtlılık  647
f. Hükümlülük  648
g. Kamu Görevinden Çekilme  653
3. Seçim Dönemi  656
4. Seçimlerin Geriye Bırakılması  658
5. Ara Seçimler  660
6. Seçimlerin Genel Yönetim ve Denetimi  664
a. Yüksek Seçim Kurulunun Oluşumu  666
b. Yüksek Seçim Kurulunun Görev ve Yetkileri  667
c. Yüksek Seçim Kurulunun Kararlarının Hukuki Niteliği  668
7. Milletvekili Seçimleri  672
a. Seçim Çevreleri  673
b. Milletvekili Adaylığı  674
c. Seçim İttifakı  678
d. Seçim Sistemi  680
B. TBMM Üyelerinin Hukuki Statüsü  682
1. Milletvekilliği Sıfatının Kazanılması  683
2. Milletvekili Andı  685
3. Üyelikle Bağdaşmayan İşler  691
4. Yasama Bağışıklığı  693
a. Yasama Sorumsuzluğu  697
aa. Sorumsuzluğun Amacı  698
ab. Sorumsuzluğun Kapsamı  699
aba. Sağladığı Koruma Bakımından Kapsam  699
abb. Kişi Bakımından Kapsam  702
abc. Konu Bakımından Kapsam  704
abd. Yer Bakımından Kapsam  704
b. Yasama Dokunulmazlığı  707
ba. Dokunulmazlığın Amacı  707
bb. Dokunulmazlığın Kapsamı  708
bba. Kişi Bakımından Kapsam  708
bbb. Konu Bakımından Kapsam  709
bbc. Zaman Bakımından Kapsam  711
bc. Dokunulmazlığın İstisnaları  711
bca. Suçüstü Hali  712
bcb. Anayasanın 14’üncü Maddesindeki Durumlar  713
bd. Dokunulmazlığın Kaldırılması  714
5. Milletvekilliğinin Düşmesi  716
a. Milletvekilliğini Sona Erdiren Genel Sebepler  717
aa. Ölüm  717
ab. Seçimlerin Yenilenmesi  717
ac. Seçilme Yeterliliğinin Olmaması  718
ad. Yürütme Organına Seçilme  722
b. Milletvekilliğinin Düşme Sebepleri  722
ba. İstifa  724
bb. Kesin Hüküm Giyme ve Kısıtlanma  726
bc. Bağdaşmaz Görevi Sürdürme  727
bd. Devamsızlık  727
6. Dokunulmazlığın Kaldırılması ve Milletvekilliğinin Düşmesine Dayalı İptal İstemi  731
C. TBMM’nin İç Yapısı ve Çalışma Düzeni  733
1. İçtüzük  733
a. İçtüzüğün Yapılması  734
b. İçtüzüğün Denetlenmesi  735
2. Başkanlık Divanı  738
3. Siyasi Parti Grupları  740
4. Komisyonlar  741
5. Danışma Kurulu  743
6. Meclisin Toplanması ve Tatili  744
a. Olağan Toplantılar  744
b. Olağanüstü Toplantı  746
7. Toplantı ve Karar Yeter Sayısı  747
D. TBMM’nin Görev ve Yetkileri  750
1. Kanun Yapmak  750
a. Teklif  751
b. Görüşme  752
c. Kabul  754
d. Yayımlanma  754
2. Özel Nitelikli Kanunlar  757
a. Bütçe ve Kesinhesap Kanunu  757
aa. Bütçe Kanunu  757
ab. Kesinhesap Kanunu  763
b. Milletlerarası Andlaşmaların Uygun Bulunması  764
ba. Andlaşmaların Onaylanması  765
baa. Onaylamanın Uygun Bulunması Gereken Andlaşmalar  767
bab. Onaylamanın Uygun Bulunması Gerekmeyen Andlaşmalar  767
bb. Andlaşmaların İç Hukuktaki Yeri  769
bba. Andlaşmaların İçhukutaki Yerine İlişkin Genel Kural  769
bbb. İnsan Hakları Andlaşmalarının İç Hukutaki Yerine İlişkin Özel Kural  771
cc. Andlaşmaların Anayasaya Uygunluk Denetimi  774
c. Genel ve Özel Af Kanunları  776
ca. Af Yetkisinin Hukuki Niteliği  779
cb. Genel ve Özel Af Ayrımı  784
d. Para Basılmasına Karar Vermek  785
3. Savaş İlanına Karar Vermek  786
4. Bilgi Edinme ve Denetim  788
a. Yazılı Soru  790
b. Genel Görüşme  791
c. Meclis Araştırması  792
d. Meclis Soruşturması  793
da. Meclis Soruşturması Açılması  795
db. Meclis Soruşturması Komisyonunun Kuruluşu  797
dc. Yüce Divana Sevk Kararı  798
BEŞİNCİ BÖLÜM
YÜRÜTME ORGANI
I. YÜRÜTME ORGANININ YAPISI  803
A. Tek Yapılı Yürütme: Başkanlık Sistemi  804
1. Yürütme Yetkisi Devlet Başkanına Aittir  806
2. Devlet Başkanı Halk Tarafından Seçilir  807
3. Devlet Başkanı Halka Karşı Sorumludur  809
B. İki Yapılı Yürütme  810
1. Parlamenter Sistem  811
a. Yürütme Yetkisini Devlet Başkanı ve Bakanlar Kurulu Birlikte Kullanır  813
b. Hükümet Yasama Organı İçinden Belirlenir  815
c. Hükümet Yasama Organına Karşı Sorumludur  817
2. Yarı Başkanlık Sistemi  819
a. Yürütmede Cumhurbaşkanı Yetkilidir  820
b. Cumhurbaşkanı Halk Tarafından Seçilir  820
c. Bakanlar Kurulu Yasama Organına Karşı Sorumludur  821
C. Ortaklaşa Yürütme: Meclis Hükümeti Sistemi  821
1. Yasama ve Yürütme Yetkisi Mecliste Toplanır  823
2. Yürütme Kurulu Meclis Tarafından Seçilir  824
3. Yürütme Kurulu Yasama Organına Karşı Sorumludur  825
II. YÜRÜTME ORGANININ İŞLEVLERİ  826
A. Devleti Temsil  827
B. Genel Politikayı Belirlemek  828
C. Kamu Görevlilerini Seçmek ve Atamak  829
D. Düzenleme Yetkisi  830
1. Kararnameler  833
2. Düzenleyici İdari İşlemler  837
3. Düzenleyici İşlemlerin Özellikleri  838
a. Kanuna Aykırı Olmama  838
b. Kanuna Dayanma  839
III. TÜRKİYE’DE YÜRÜTME ORGANI  839
A. Cumhurbaşkanının Hukuki Statüsü  840
1. Cumhurbaşkanının Nitelikleri ve Seçimi  840
a. Cumhurbaşkanının Nitelikleri  840
b. Cumhurbaşkanının Seçimi  843
2. Seçimlerin Yenilenmesi  847
a. Genel Olarak Fesih Yetkisi  848
b. Birlikte Seçim Usulü  851
3. Cumhurbaşkanının Görev ve Yetkileri  855
a. Devlet Başkanlığı Yetkileri  855
b. Hükümet Yetkileri  859
4. Cumhurbaşkanının Sorumluluğu  859
a. Siyasi Sorumluk  860
b. Cezai Sorumluluk  863
5. Cumhurbaşkanına Vekâlet  870
6. Cumhurbaşkanına Bağlı Kurumlar  873
a. Milli Güvenlik Kurulu  873
b. Devlet Denetleme Kurulu  875
c. Diyanet İşleri Başkanlığı  876
B. Cumhurbaşkanı Yardımcıları ve Bakanlar  877
1. Cumhurbaşkanı Yardımcıları ve Bakanların Belirlenmesi  877
2. Cumhurbaşkanı Yardımcıları ve Bakanların Sorumluluğu  883
a. Siyasi Sorumluluk  883
b. Cezai Sorumluluk  885
C. Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri  887
1. Kararnamelerin Tarihsel Gelişimi  887
2. Olağan Dönem Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri  892
a. Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinin Hukuki Niteliği  893
b. Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinin Normlar Hiyerarşisindeki Yeri  903
c. Münhasır Alan Bakımından Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri  907
ca. Münhasır Kanun Alanı  910
cb. Münhasır Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Alanı  915
d. Yasama Yetkisinin Devredilmezliği Kuralı Bağlamında Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri  923
e. Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinin Yargısal Denetimi  931
3. Olağanüstü Hal Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri  938
a. Olağanüstü Hal Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinin Yapılması  938
b. Olağanüstü Hal Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinin Yargısal Denetimi  942
D. Olağanüstü Hal Yönetimi  947
1. Olağanüstü Hal İlan Yetkisi  950
2. Olağanüstü Hal İlan Sebepleri ve Sonuçları  953
3. Olağanüstü Halin Yargısal Denetimi  955
E. İdare  956
1. İdarenin Kuruluş Esasları  956
a. İdarenin Bütünlüğü İlkesi  956
b. İdarenin Kanuniliği İlkesi  958
2. İdarenin Teşkilat Yapısı  959
a. Merkezi İdare Teşkilatı  959
b. Mahalli İdarelerin Teşkilatı  960
3. İdarenin Yargısal Denetimi  962
4. Kamu Hizmeti Görevlilerinin Statüsü  966
5. Kamu Görevlilerinin Görev ve Sorumlulukları ile Kanunsuz Emir  968
6. Anayasal Hizmet Yerinden Yönetim Kuruluşları  971
a. Yükseköğretim Kurumları ve Üst Kuruluşları  971
b. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu  975
c. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu  977
d. Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları  978
ALTINCI BÖLÜM
YARGI ORGANI
I. GENEL OLARAK YARGI ORGANI  983
A. Yargı Organının Yapısı  983
1. Yargı Birliği Sistemi  984
2. Yargı Ayrılığı Sistemi  985
B. Yargı Yetkisi ve Özellikleri  986
C. Yargıya İlişkin Temel İlkeler  988
1. Adil Yargılanma  988
2. Kanunî Hâkim Güvencesi  993
3. Suç ve Cezalara İlişkin İlkeler  996
4. Yargı Bağımsızlığı ve Tarafsızlığı  998
II. TÜRKİYE’DE YARGI TEŞKİLATI  1002
A. Yüksek Mahkemeler  1003
1. Anayasa Mahkemesi  1004
2. Yargıtay  1004
3. Danıştay  1005
4. Uyuşmazlık Mahkemesi  1006
B. Sayıştay  1007
1. Sayıştayın Oluşumu  1007
2. Sayıştayın Görev ve Yetkileri  1009
3. Sayıştay Kararlarının Hukuki Niteliği  1011
C. Hâkimler ve Savcılar Kurulu  1013
1. Hâkimler ve Savcılar Kurulunun Oluşumu  1017
2. Hâkimler ve Savcılar Kurulunun Görev ve Yetkileri  1021
III. GENEL OLARAK ANAYASA YARGISI  1023
A. Anayasa Yargısı Sistemleri  1024
1. Genel Mahkeme Sistemi  1024
2. Özel Mahkeme Sistemi  1025
B. Denetim Türleri  1027
1. Denetimin Niteliği Bakımından  1027
a. Siyasal Denetim  1027
b. Yargısal Denetim  1028
2. Denetimin Zamanı Bakımından  1029
a. Ön Denetim  1029
b. Sonradan Denetim  1030
C. Anayasaya Uygunluk Denetiminin Kapsamı  1030
1. Norm Denetimi  1031
2. Yetki İhtilaflarının Çözümü  1032
3. Bireysel Başvuru  1032
4. Yüce Divan  1033
5. Siyasi Partilerin Denetimi  1033
6. Seçimlerin Denetimi  1033
D. Anayasaya Uygunluk Denetiminde Ölçü Normlar  1033
1. Doğrudan Ölçü Norm  1034
2. Destek Ölçü Norm  1035
IV. TÜRKİYE’DE ANAYASA YARGISI  1039
A. Anayasa Yargısının Tarihsel Gelişimi  1039
B. Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu  1041
1. Üyelerin Seçimi ve Nitelikleri  1041
2. Görev Süresi ve Teminatı  1044
3. Teşkilat Yapısı  1045
C. Anayasa Mahkemesinin Görev ve Yetkileri  1046
1. Norm Denetimi  1047
a. Denetime Tabiî Normlar  1047
b. Dava Türleri  1048
ba. İptal Davası  1048
bb. İtiraz Yolu  1050
bba. Mahkemede Görülmekte Olan Dava  1051
bbb. Davada Uygulanacak Hüküm  1055
bbc. Anayasaya Aykırılık İddiasının Ciddî Görülmesi  1056
bbd. Beş Aylık Karar Süresi  1057
bbe. Red Kararından Sonra On Yıllık Tekrar Başvuru Yasağı  1057
c. Denetimin Kapsamı  1064
ca. Şekil Yönünden Denetim  1065
cb. Esas Yönünden Denetim  1067
d. Anayasa Mahkemesi Kararlarının Özellikleri  1071
da. Kararların Kesinliği ve Bağlayıcılığı  1074
db. İptal Kararlarının Gerekçesi Yazılmadan Açıklanmaması  1077
dc. Kanun Koyucu Gibi Hareket Etmeme  1080
dd. İptal Kararlarının Yürürlüğü  1082
dda. İptal Kararının Yürürlük Tarihini Erteleme  1083
ddb. İptal Kararları Geriye Yürümez  1084
ddc. Yürürlüğü Durdurma Kararı  1085
2. Siyasi Partilerin Denetimi  1091
a. Siyasi Parti Yasakları ve Kapatılması  1091
aa. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İçtihadı  1092
ab. Venedik Kriterleri  1094
ac. 1982 Anayasası’nda Kapatma Rejimi  1100
aca. Kapatma Nedenleri  1101
acb. Kapatma Davası Açılması  1103
b. Siyasi Partilerin Mali Denetimi  1104
ba. Siyasi Partilerin Gelirleri ve Giderleri  1104
bb. Mali Denetim Usulü  1107
3. Yüce Divan Yargılaması  1108
a. Yüce Divanda Yargılanacak Kişiler  1111
b. Yüce Divan Yargılamasının Konusu  1114
c. Yargılama Usulü  1115
4. Bireysel Başvuru  1116
a. Bireysel Başvurunun Hukuki Niteliği  1117
b. Bireysel Başvuru Usulü  1119
c. Başvuruların Ön İncelemesi  1121
d. Kabul Edilebilirlik İncelemesi  1122
da. Zaman ve Süre Bakımından Yetki  1122
db. Kişi Bakımından Yetki  1125
dc. Konu Bakımından Yetki  1134
dd. Başvuru Yollarının Tüketilmesi  1143
de. Açıkça Dayanaktan Yoksunluk  1147
e. Bireysel Başvuru Kararları  1148
ea. Esas Kararı  1148
eb. Düşme Kararı  1156
ec. Tedbir Kararı  1156
ed. Pilot Kararı  1158
Kaynakça  1163
Kavram Dizini  1187
 


Zafer Gören
Ekim 2020
90.00 TL
İndirimli: 81.00 TL (%10)
Sepete Ekle
İbrahim Ö. Kaboğlu
Ekim 2020
80.00 TL
İndirimli: 72.00 TL (%10)
Sepete Ekle
Hasan Tahsin Fendoğlu
Ekim 2020
95.00 TL
İndirimli: 85.50 TL (%10)
Sepete Ekle
Engin Saygın
Eylül 2020
60.00 TL
İndirimli: 54.00 TL (%10)
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
Kısaltmalar  27
BİRİNCİ BÖLÜM
ANAYASA KAVRAMI VE ANAYASACILIK HAREKETLERİ
I. ANAYASA KAVRAMI VE ANAYASANIN YAPILMASI  33
A. Anayasa Kavramı  33
1. Terminoloji  33
2. Tanımı  36
a. Maddi–Şekli Anayasa  36
b. Yazılı–Yazısız Anayasa  38
3. Özellikleri  40
a. Anayasanın Üstünlüğü  40
b. Anayasanın Katılığı  43
c. Anayasanın Çerçeve Olması  45
d. Anayasanın İdeolojisi  48
B. Anayasanın Yapılması ve Değiştirilmesi  50
1. Anayasa Yapımı  50
a. Anayasa Yapma Yetkisinin Niteliği  51
aa. Kurucu İktidar Yetkisi  51
ab. Kurucu İktidar Yetkisinin Sınırı  55
ac. Kurucu İktidar Yetkisinin Hukukiliği  58
b. Anayasa Yapım Yöntemleri  63
ba. Kurucu Meclis Yöntemi  64
bb. Olağan Meclis Yöntemi  67
bc. Referandum Yöntemi  69
2. Anayasa Değişikliği  70
a. Anayasa Değiştirme Yetkisinin Sınırları  70
aa. Maddi Sınırlar  71
ab. Şekli Sınırlar  75
b. Anayasayı Değiştirme Yöntemi  76
ba. Teklif Aşaması  76
baa. Halkın Teklifi  76
bab. Milletvekillerinin Teklifi  78
bb. Karar Aşaması  79
bba. Görüşmeler  79
bbb. Oylamalar  80
bc. Yayımlanma Aşaması  82
bd. Onaylama Aşaması  88
c. Anayasa Değişikliklerinin Denetimi  91
ca. Esas Denetimi  91
cb. Şekil Denetimi  93
II. ANAYASACILIK HAREKETLERİ  97
A. Anayasacılık Kavramı  97
B. Temel Anayasacılık Akımları  98
1. Liberal Anayasacılık  99
a. Genel Olarak Liberalizm  99
b. Liberal Anayasacılığın Unsurları  107
ba. Milli Egemenlik  108
bb. Kuvvetler Ayrılığı  109
bc. Bireycilik  112
bd. Liberal Demokrasi  113
be. Serbest Piyasa Ekonomisi  114
2. Sosyalist Anayasacılık  116
a. Genel Olarak Sosyalizm  116
b. Sosyalist Anayasacılığın Unsurları  122
ba. Halk Egemenliği  122
bb. Demokratik Merkeziyetçilik  124
bc. Kolektivizm  125
bd. Sosyalist Demokrasi  126
be. Sosyalist Ekonomik Sistem  129
3. İslami Anayasacılık  131
a. Genel Olarak İslami Anayasacılık  131
b. İslami Anayasacılığın Unsurları  136
ba. Allah’ın Egemenliği  137
bb. Kuvvetler Ayrılığı  138
bc. Ümmetçilik  139
bd. İslami Demokrasi  142
be. İslam Ekonomik Sistemi  145
III. OSMANLI–TÜRK ANAYASAL GELİŞMELERİ  147
A. Mutlak Monarşi Dönemi: İlk Anayasal Nitelikte Belgeler  148
1. Osmanlı Devleti’nin Temel Özellikleri  148
2. İlk Anayasal Nitelikte Belgeler  155
a. 1808 Sened–i İttifak  155
b. 1839 Tanzimat Fermanı  159
c. 1856 Islahat Fermanı  162
B. Meşruti Monarşi Dönemi: 1876 Kanun–u Esasi  165
1. Hazırlanışı  165
a. Yapım Koşulları  166
b. Yapım Yöntemi  168
2. Kanun–u Esasi’nin Temel Özellikleri  169
a. Teokratik Meşruti Monarşi  170
b. Çift Meclisli Yasama Organı  171
c. Parlamenter Sistem  172
d. Yargı Ayrılığı Sistemi  173
e. Osmanlı Devleti Vatandaşlarının Temel Hakları  174
3. 1909 Değişiklikleri  174
C. Cumhuriyet Dönemi: 1921, 1924, 1961 ve 1982 Anayasaları  181
1. 1921 Teşkilat–ı Esasiye Kanunu  182
a. Hazırlanışı  182
aa. Yapım Koşulları  182
ab. Yapım Yöntemi  191
b. 1921 Teşkilat–ı Esasiye Kanunu’nun Temel Özellikleri  192
ba. Yumuşak ve Çerçeve Anayasa  193
bb. Millet Egemenliği  193
bc. Meclis Hükümet Sistemi  194
bd. İstiklal Mahkemeleri  198
c. Cumhuriyetin İlanı  198
2. 1924 Teşkilat–ı Esasiye Kanunu  203
a. Hazırlanışı  203
aa. Yapım Koşulları  203
ab. Yapım Yöntemi  204
b. 1924 Teşkilat–ı Esasiye Kanunu’nun Temel Özellikleri  205
ba. Atatürk İlkeleri  205
bb. Kuvvetler Birliği Görevler Ayrılığı Sistemi  206
bc. Yargılama Kuvveti  208
bd. Türklerin Temel Hakları  209
c. Çok Partili Dönem  210
3. 1961 Anayasası  213
a. Hazırlanışı  213
aa. Yapım Koşulları  213
ab. Yapım Yöntemi  216
b. 1961 Anayasası’nın Temel Özellikleri  218
ba. Liberal Anayasal İlkeler  218
bb. Sosyal Haklar  221
bc. Parlamenter Sistem  222
bd. Anayasa Mahkemesinin Kurulması  223
c. 1971–1973 Anayasa Değişiklikleri  224
4. 1982 Anayasası  226
a. Hazırlanışı  227
aa. Yapım Koşulları  227
ab. Yapım Yöntemi  228
b. 1982 Anayasası’nın Temel Özellikleri  229
ba. Atatürk Milliyetçiliği  229
bb. İnsan Haklarına Saygılı Devlet  232
bc. Devlet Başkanını Güçlendirme  233
bd. Askeri – Sivil Yargı Ayrılığı  234
c. 1982 Anayasası’nda Yapılan Değişiklikler  235
İKİNCİ BÖLÜM
DEVLETİN UNSURLARI, ŞEKİLLERİ VE İLKELERİ
I. DEVLET KAVRAMI VE DEVLETİN UNSURLARI  241
A. Devlet Kavramı ve Kökeni  241
1. Tabi Hukukçu Teoriler  242
2. Pozitivist Teoriler  244
B. Devletin Unsurları  248
1. İnsan Unsuru  248
a. Objektif Millet Anlayışı  250
b. Sübjektif Millet Anlayışı  251
c. Vatandaşlık  253
d. Osmanlı – Türk Anayasalarında Millet Anlayışı  256
2. Ülke Unsuru  261
a. Ülkenin Sınırları  261
b. Ülkenin Bölünmez Bütünlüğü  262
3. Egemenlik Unsuru  264
a. Egemenlik Kavramı  264
b. Egemenlik Türleri  266
ba. Dini Egemenlik  267
bb. Milli Egemenlik  270
c. Egemenliğin Sınırlanması  274
II. DEVLET ŞEKİLLERİ  275
A. Egemenlik Yetkilerini Kullanan Organların Seçimi Bakımından Devlet Şekilleri  276
1. Cumhuriyet  277
2. Monarşi  278
B. Egemenlik Yetkilerinin Paylaşımı Bakımından Devlet Şekilleri  280
1. Üniter Devlet  281
a. Tanımı  281
b. Üniter Devletin Özellikleri  282
ba. Egemenlik Yetkilerinin Yatay Paylaşımı  283
bb. İdari Özerklik  285
bc. Yerinden Yönetim  286
2. Federal Devlet  288
a. Tanımı  288
b. Federal Devletin Özellikleri  290
ba. Egemenlik Yetkilerinin Dikey Paylaşımı  290
bb. Siyasi Özerklik  291
bc. Federal Hukukun Üstünlüğü  293
bd. Federal Yönetime Katılım  294
3. Bölgeli Devlet  295
a. Tanımı  295
b. Bölgeli Devletin Özellikleri  296
ba. Yasama Yetkisinin Bölge Düzeyinde Paylaşımı  296
bb. Bölgesel Siyasi Özerklik  298
bc. Merkezi Hukukun Üstünlüğü  299
bd. Merkezi Yönetime Katılım  300
III. DEVLETİN TEMEL İLKELERİ  301
A. Demokratik Devlet İlkesi  302
1. Demokrasi Kavramı  302
2. Demokratik Devletin Temel Özellikleri  303
a. Halkın Yönetime Katılımı  303
aa. Doğrudan Demokrasi  306
ab. Temsili Demokrasi  308
b. Siyasi Partiler  310
ba. Siyasi Partilerin Tanımı  313
bb. Siyasi Partilerin Hukuki Niteliği  317
bc. Siyasi Partilerin Kuruluşu  318
bd. Siyasi Parti Sistemleri  319
bda. Çok Parti Sistemi  320
bdb. Tek Parti Sistemi  321
c. Serbest Seçimler  322
ca. Seçme Hakkı  323
cb. Seçimin Temel İlkeleri  327
cc. Seçim Sistemleri  332
cca. Çoğunluk Sistemi  333
ccb. Nispi Temsil Sistemi  334
B. Laik Devlet İlkesi  335
1. Din ve Devlet İlişkileri  336
a. Teokratik Devlet Modeli  336
b. Marksist Devlet Modeli  337
c. Seküler/Laik Devlet Modeli  338
ca. Resmi Din Anlayışı  339
cb. Dini Kurumlarla İşbirliği Anlayışı  340
cc. Devletin Dini Kontrol Anlayışı  343
2. Laik Devletin Temel Özellikleri  344
a. Din ve Vicdan Özgürlüğü  344
b. Hukuk Düzeninin Dine Dayanmaması  353
c. Dini Kurumların Bağımsız Olması  356
C. Hukuk Devleti İlkesi  360
1. Hukuk Devleti Kavramı  361
2. Hukuk Devletinin Temel Özellikleri  364
a. Hukukun Üstünlüğü  365
b. Hukuk Önünde Hesap Verebilirlik  366
c. Hukuk Güvenliği  370
D. Sosyal Devlet İlkesi  373
1. Sosyal Devlet Kavramı  375
2. Sosyal Devletin Temel Özellikleri  378
a. Asgari Yaşam Standardı  378
b. Sosyal Adalet  380
c. Sosyal Güvenlik  382
d. Planlama  383
e. Devletin İktisadî ve Sosyal Ödevlerinin Sınırları  385
E. Eşitlik İlkesi  386
1. Eşitlik Kavramı  388
a. Şekli Eşitlik  390
b. Maddi Eşitlik  391
2. Eşitlik İlkesine Aykırılığın Unsurları  394
a. Durumlarda Benzerlik  397
b. Farklı Muamele  398
c. Objektif ve Makul Neden  401
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İNSAN HAKLARI
I. GENEL OLARAK İNSAN HAKLARI  405
A. İnsan Hakları Kavramı  407
1. İnsan Hakları Tanımı  410
a. Doğal Haklar Olarak İnsan Hakları  410
b. Pozitif Haklar Olarak İnsan Hakları  413
2. İnsan Haklarının Özellikleri  415
a. Doğumla Kazanılma  415
b. İnsan Doğasından Kaynaklanma  416
c. Devredilmez Olma  416
d. Evrensel Olma  417
B. İnsan Haklarının Sınıflandırılması  419
1. Kişisel ve Siyasal Haklar  421
2. Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar  422
3. Haklar ve Ödevler  423
C. İnsan Hakları Hukukunun Kaynakları  424
1. Asıl Kaynaklar  425
a. Anayasalar  425
b. İnsan Hakları Sözleşmeleri  425
c. Örf ve Adet Hukuku  428
d. Hukukun Genel İlkeleri  430
2. Yardımcı Kaynaklar  431
a. İnsan Hakları Bildirileri ve Tavsiye Kararları  432
b. İçtihatlar  433
c. Öğreti  435
D. İnsan Haklarının Normatif Yapısı  435
1. İnsan Haklarının Konusu  435
2. İnsan Haklarının Öznesi  437
a. Gerçek Kişiler  438
b. Tüzel Kişiler  440
c. Kişi Toplulukları  442
3. İnsan Haklarının Yükümlüsü  443
a. Devletin Genel Yükümlülükleri  445
aa. İnsan Haklarına Saygı  445
ab. Uygulama  447
ac. Koruma  448
b. Negatif – Pozitif Yükümlülük  449
c. Dikey – Yatay Yükümlülük  452
II. İNSAN HAKLARININ KORUNMASI  454
A. Evrensel Koruma: Birleşmiş Milletler Koruma Sistemi  455
1. Sözleşme Dışı Denetim Mekanizmaları  459
a. Sözleşme Dışı Denetim Organı: İnsan Hakları Konseyi  460
b. Sözleşme Dışı Denetim Yöntemleri  462
ba. Şikâyet Yöntemi  462
bb. Özel Yöntemler  464
bc. Evrensel Periyodik İzleme Yöntemi  467
2. Sözleşme İçi Denetim Mekanizmaları  470
a. Sözleşme İçi Denetim Organları: İnsan Hakları Komiteleri  473
b. Sözleşme İçi Denetim Yöntemleri  475
ba. Rapor Yöntemi  475
bb. Şikâyet Yöntemi  478
bc. Soruşturma Yöntemi  479
bd. Ziyaret Yöntemi  480
B. Bölgesel Koruma: Avrupa Konseyi Koruma Sistemi  482
1. Avrupa Konseyi İnsan Hakları Yardımcı Organları  485
a. İnsan Hakları Komisyonerliği  486
b. Hukuk İşleri ve İnsan Hakları Komitesi  487
c. Irkçılık ve Hoşgörüsüzlüğe Karşı Avrupa Komisyonu  488
d. Eşitlik ve Ayrımcılık Komitesi  490
2. Avrupa Konseyi Sözleşme İçi Denetim Mekanizmaları  490
a. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi  491
aa. Denetim Organı: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi  496
ab. Denetim Yöntemi  499
aba. Devlet Başvurusu  500
abb. Bireysel Başvuru  500
b. Avrupa Sosyal Şartı  507
ba. Denetim Organı: Avrupa Sosyal Haklar Komitesi  508
bb. Denetim Yöntemleri  509
bba. Rapor Yöntemi  509
bbb. Toplu Şikâyet Yöntemi  510
c. Avrupa İşkencenin Önlenmesi Sözleşmesi  512
ca. Denetim Organı: Avrupa İşkenceyi Önleme Komitesi  513
cb. Denetim Usulü: Ziyaretlere Dayalı Denetim  514
C. Ulusal Koruma Mekanizmaları  516
1. Yargısal Mekanizmalar  516
2. Yargı Dışı Mekanizmalar  517
a. Kamu Denetçiliği Kurumu  521
b. Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu  529
III. TÜRKİYE’DE İNSAN HAKLARI REJİMİ  538
A. Temel Hak ve Hürriyetlerin Niteliği  539
B. Temel Hak ve Hürriyetlerin Sınırlanması  541
1. Kanunilik İlkesi  544
a. Şekli Kanun–Maddi Kanun Anlayışı  545
b. Sınırlama–Düzenleme Ayrımı  549
c. Kanunilik İlkesinin İstisnaları  551
2. Sebebe Bağlılık İlkesi  554
a. Genel – Özel Sınırlama Sebepleri  555
b. Amaç Saptırma Yasağı  560
3. Öz İlkesi  562
4. Ölçülülük İlkesi  565
5. Demokratik Toplum Düzeninin Gerekleri İlkesi  568
a. Müdahalenin Gerekliliği  571
b. Zorlayıcı Toplumsal İhtiyaç  573
c. Orantılılık  576
6. Anayasanın Sözüne ve Ruhuna Uygunluk İlkesi  578
7. Laik Cumhuriyetin Gerekleri İlkesi  580
C. Temel Hak ve Hürriyetlerin Kötüye Kullanılması Yasağı  588
1. Hakkın Kötüye Kullanılması Kavramı  588
2. Temel Hak ve Hürriyetlerin Kötüye Kullanılması Yasağının Unsurları  591
a. Bir Temel Hakka Dayanılmalı  591
b. Hak Amacı Dışında Kullanılmalı  594
c. Kötüye Kullanma Faaliyetle Olmalı  595
3. Hakkın Kötüye Kullanılmasının Sonuçları  597
D. Olağanüstü Hal Yönetiminde Temel Hak ve Hürriyetlerin Sınırlanması  598
1. Hürriyetlerin Sınırlanması – Durdurulması – Askıya Alınması Kavramları  599
2. Olağanüstü Yönetimde Temel Hak ve Hürriyetlerin Sınırlanmasının Koşulları  603
a. Olağanüstü Hal Yönetiminin Resmen İlanı  605
b. Milletlerarası Hukuktan Doğan Yükümlülüklerin İhlâl Edilmemesi  607
c. Sınırlamaların Durumun Gerektirdiği Ölçüde Olması  607
d. Mutlak Olarak Korunması Gereken Haklar  609
E. Temel Hakların Sınırlanmasında Yabancıların Durumu  612
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
YASAMA ORGANI
I. GENEL OLARAK YASAMA ORGANI  619
A. Yasama Organının Yapısı  620
1. Tek veya Çift Meclislilik  620
2. Birinci Meclis ile İkinci Meclis Arasındaki Farklar  622
B. Yasama Organının İşlevleri  623
1. Temsil  623
2. Müzakere  627
3. Denetim  628
4. Yasama Yetkisi  630
a. Yasama İşlemleri  630
aa. Kanunlar  630
ab. Meclis Kararları  634
b. Yasama Yetkisinin Özellikleri  636
ba. Genellik  636
bb. Aslilik  636
bc. Devredilmezlik  637
II. TÜRKİYE’DE YASAMA ORGANI  639
A. Türkiye Büyük Millet Meclisinin Kuruluşu  639
1. Milletvekili Sayısı  640
2. Seçilme Yeterliliği  641
a. Vatandaşlık  643
b. Seçilme Yaşı  645
c. Eğitim  646
d. Askerlik  647
e. Kısıtlılık  647
f. Hükümlülük  648
g. Kamu Görevinden Çekilme  653
3. Seçim Dönemi  656
4. Seçimlerin Geriye Bırakılması  658
5. Ara Seçimler  660
6. Seçimlerin Genel Yönetim ve Denetimi  664
a. Yüksek Seçim Kurulunun Oluşumu  666
b. Yüksek Seçim Kurulunun Görev ve Yetkileri  667
c. Yüksek Seçim Kurulunun Kararlarının Hukuki Niteliği  668
7. Milletvekili Seçimleri  672
a. Seçim Çevreleri  673
b. Milletvekili Adaylığı  674
c. Seçim İttifakı  678
d. Seçim Sistemi  680
B. TBMM Üyelerinin Hukuki Statüsü  682
1. Milletvekilliği Sıfatının Kazanılması  683
2. Milletvekili Andı  685
3. Üyelikle Bağdaşmayan İşler  691
4. Yasama Bağışıklığı  693
a. Yasama Sorumsuzluğu  697
aa. Sorumsuzluğun Amacı  698
ab. Sorumsuzluğun Kapsamı  699
aba. Sağladığı Koruma Bakımından Kapsam  699
abb. Kişi Bakımından Kapsam  702
abc. Konu Bakımından Kapsam  704
abd. Yer Bakımından Kapsam  704
b. Yasama Dokunulmazlığı  707
ba. Dokunulmazlığın Amacı  707
bb. Dokunulmazlığın Kapsamı  708
bba. Kişi Bakımından Kapsam  708
bbb. Konu Bakımından Kapsam  709
bbc. Zaman Bakımından Kapsam  711
bc. Dokunulmazlığın İstisnaları  711
bca. Suçüstü Hali  712
bcb. Anayasanın 14’üncü Maddesindeki Durumlar  713
bd. Dokunulmazlığın Kaldırılması  714
5. Milletvekilliğinin Düşmesi  716
a. Milletvekilliğini Sona Erdiren Genel Sebepler  717
aa. Ölüm  717
ab. Seçimlerin Yenilenmesi  717
ac. Seçilme Yeterliliğinin Olmaması  718
ad. Yürütme Organına Seçilme  722
b. Milletvekilliğinin Düşme Sebepleri  722
ba. İstifa  724
bb. Kesin Hüküm Giyme ve Kısıtlanma  726
bc. Bağdaşmaz Görevi Sürdürme  727
bd. Devamsızlık  727
6. Dokunulmazlığın Kaldırılması ve Milletvekilliğinin Düşmesine Dayalı İptal İstemi  731
C. TBMM’nin İç Yapısı ve Çalışma Düzeni  733
1. İçtüzük  733
a. İçtüzüğün Yapılması  734
b. İçtüzüğün Denetlenmesi  735
2. Başkanlık Divanı  738
3. Siyasi Parti Grupları  740
4. Komisyonlar  741
5. Danışma Kurulu  743
6. Meclisin Toplanması ve Tatili  744
a. Olağan Toplantılar  744
b. Olağanüstü Toplantı  746
7. Toplantı ve Karar Yeter Sayısı  747
D. TBMM’nin Görev ve Yetkileri  750
1. Kanun Yapmak  750
a. Teklif  751
b. Görüşme  752
c. Kabul  754
d. Yayımlanma  754
2. Özel Nitelikli Kanunlar  757
a. Bütçe ve Kesinhesap Kanunu  757
aa. Bütçe Kanunu  757
ab. Kesinhesap Kanunu  763
b. Milletlerarası Andlaşmaların Uygun Bulunması  764
ba. Andlaşmaların Onaylanması  765
baa. Onaylamanın Uygun Bulunması Gereken Andlaşmalar  767
bab. Onaylamanın Uygun Bulunması Gerekmeyen Andlaşmalar  767
bb. Andlaşmaların İç Hukuktaki Yeri  769
bba. Andlaşmaların İçhukutaki Yerine İlişkin Genel Kural  769
bbb. İnsan Hakları Andlaşmalarının İç Hukutaki Yerine İlişkin Özel Kural  771
cc. Andlaşmaların Anayasaya Uygunluk Denetimi  774
c. Genel ve Özel Af Kanunları  776
ca. Af Yetkisinin Hukuki Niteliği  779
cb. Genel ve Özel Af Ayrımı  784
d. Para Basılmasına Karar Vermek  785
3. Savaş İlanına Karar Vermek  786
4. Bilgi Edinme ve Denetim  788
a. Yazılı Soru  790
b. Genel Görüşme  791
c. Meclis Araştırması  792
d. Meclis Soruşturması  793
da. Meclis Soruşturması Açılması  795
db. Meclis Soruşturması Komisyonunun Kuruluşu  797
dc. Yüce Divana Sevk Kararı  798
BEŞİNCİ BÖLÜM
YÜRÜTME ORGANI
I. YÜRÜTME ORGANININ YAPISI  803
A. Tek Yapılı Yürütme: Başkanlık Sistemi  804
1. Yürütme Yetkisi Devlet Başkanına Aittir  806
2. Devlet Başkanı Halk Tarafından Seçilir  807
3. Devlet Başkanı Halka Karşı Sorumludur  809
B. İki Yapılı Yürütme  810
1. Parlamenter Sistem  811
a. Yürütme Yetkisini Devlet Başkanı ve Bakanlar Kurulu Birlikte Kullanır  813
b. Hükümet Yasama Organı İçinden Belirlenir  815
c. Hükümet Yasama Organına Karşı Sorumludur  817
2. Yarı Başkanlık Sistemi  819
a. Yürütmede Cumhurbaşkanı Yetkilidir  820
b. Cumhurbaşkanı Halk Tarafından Seçilir  820
c. Bakanlar Kurulu Yasama Organına Karşı Sorumludur  821
C. Ortaklaşa Yürütme: Meclis Hükümeti Sistemi  821
1. Yasama ve Yürütme Yetkisi Mecliste Toplanır  823
2. Yürütme Kurulu Meclis Tarafından Seçilir  824
3. Yürütme Kurulu Yasama Organına Karşı Sorumludur  825
II. YÜRÜTME ORGANININ İŞLEVLERİ  826
A. Devleti Temsil  827
B. Genel Politikayı Belirlemek  828
C. Kamu Görevlilerini Seçmek ve Atamak  829
D. Düzenleme Yetkisi  830
1. Kararnameler  833
2. Düzenleyici İdari İşlemler  837
3. Düzenleyici İşlemlerin Özellikleri  838
a. Kanuna Aykırı Olmama  838
b. Kanuna Dayanma  839
III. TÜRKİYE’DE YÜRÜTME ORGANI  839
A. Cumhurbaşkanının Hukuki Statüsü  840
1. Cumhurbaşkanının Nitelikleri ve Seçimi  840
a. Cumhurbaşkanının Nitelikleri  840
b. Cumhurbaşkanının Seçimi  843
2. Seçimlerin Yenilenmesi  847
a. Genel Olarak Fesih Yetkisi  848
b. Birlikte Seçim Usulü  851
3. Cumhurbaşkanının Görev ve Yetkileri  855
a. Devlet Başkanlığı Yetkileri  855
b. Hükümet Yetkileri  859
4. Cumhurbaşkanının Sorumluluğu  859
a. Siyasi Sorumluk  860
b. Cezai Sorumluluk  863
5. Cumhurbaşkanına Vekâlet  870
6. Cumhurbaşkanına Bağlı Kurumlar  873
a. Milli Güvenlik Kurulu  873
b. Devlet Denetleme Kurulu  875
c. Diyanet İşleri Başkanlığı  876
B. Cumhurbaşkanı Yardımcıları ve Bakanlar  877
1. Cumhurbaşkanı Yardımcıları ve Bakanların Belirlenmesi  877
2. Cumhurbaşkanı Yardımcıları ve Bakanların Sorumluluğu  883
a. Siyasi Sorumluluk  883
b. Cezai Sorumluluk  885
C. Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri  887
1. Kararnamelerin Tarihsel Gelişimi  887
2. Olağan Dönem Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri  892
a. Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinin Hukuki Niteliği  893
b. Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinin Normlar Hiyerarşisindeki Yeri  903
c. Münhasır Alan Bakımından Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri  907
ca. Münhasır Kanun Alanı  910
cb. Münhasır Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Alanı  915
d. Yasama Yetkisinin Devredilmezliği Kuralı Bağlamında Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri  923
e. Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinin Yargısal Denetimi  931
3. Olağanüstü Hal Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri  938
a. Olağanüstü Hal Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinin Yapılması  938
b. Olağanüstü Hal Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinin Yargısal Denetimi  942
D. Olağanüstü Hal Yönetimi  947
1. Olağanüstü Hal İlan Yetkisi  950
2. Olağanüstü Hal İlan Sebepleri ve Sonuçları  953
3. Olağanüstü Halin Yargısal Denetimi  955
E. İdare  956
1. İdarenin Kuruluş Esasları  956
a. İdarenin Bütünlüğü İlkesi  956
b. İdarenin Kanuniliği İlkesi  958
2. İdarenin Teşkilat Yapısı  959
a. Merkezi İdare Teşkilatı  959
b. Mahalli İdarelerin Teşkilatı  960
3. İdarenin Yargısal Denetimi  962
4. Kamu Hizmeti Görevlilerinin Statüsü  966
5. Kamu Görevlilerinin Görev ve Sorumlulukları ile Kanunsuz Emir  968
6. Anayasal Hizmet Yerinden Yönetim Kuruluşları  971
a. Yükseköğretim Kurumları ve Üst Kuruluşları  971
b. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu  975
c. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu  977
d. Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları  978
ALTINCI BÖLÜM
YARGI ORGANI
I. GENEL OLARAK YARGI ORGANI  983
A. Yargı Organının Yapısı  983
1. Yargı Birliği Sistemi  984
2. Yargı Ayrılığı Sistemi  985
B. Yargı Yetkisi ve Özellikleri  986
C. Yargıya İlişkin Temel İlkeler  988
1. Adil Yargılanma  988
2. Kanunî Hâkim Güvencesi  993
3. Suç ve Cezalara İlişkin İlkeler  996
4. Yargı Bağımsızlığı ve Tarafsızlığı  998
II. TÜRKİYE’DE YARGI TEŞKİLATI  1002
A. Yüksek Mahkemeler  1003
1. Anayasa Mahkemesi  1004
2. Yargıtay  1004
3. Danıştay  1005
4. Uyuşmazlık Mahkemesi  1006
B. Sayıştay  1007
1. Sayıştayın Oluşumu  1007
2. Sayıştayın Görev ve Yetkileri  1009
3. Sayıştay Kararlarının Hukuki Niteliği  1011
C. Hâkimler ve Savcılar Kurulu  1013
1. Hâkimler ve Savcılar Kurulunun Oluşumu  1017
2. Hâkimler ve Savcılar Kurulunun Görev ve Yetkileri  1021
III. GENEL OLARAK ANAYASA YARGISI  1023
A. Anayasa Yargısı Sistemleri  1024
1. Genel Mahkeme Sistemi  1024
2. Özel Mahkeme Sistemi  1025
B. Denetim Türleri  1027
1. Denetimin Niteliği Bakımından  1027
a. Siyasal Denetim  1027
b. Yargısal Denetim  1028
2. Denetimin Zamanı Bakımından  1029
a. Ön Denetim  1029
b. Sonradan Denetim  1030
C. Anayasaya Uygunluk Denetiminin Kapsamı  1030
1. Norm Denetimi  1031
2. Yetki İhtilaflarının Çözümü  1032
3. Bireysel Başvuru  1032
4. Yüce Divan  1033
5. Siyasi Partilerin Denetimi  1033
6. Seçimlerin Denetimi  1033
D. Anayasaya Uygunluk Denetiminde Ölçü Normlar  1033
1. Doğrudan Ölçü Norm  1034
2. Destek Ölçü Norm  1035
IV. TÜRKİYE’DE ANAYASA YARGISI  1039
A. Anayasa Yargısının Tarihsel Gelişimi  1039
B. Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu  1041
1. Üyelerin Seçimi ve Nitelikleri  1041
2. Görev Süresi ve Teminatı  1044
3. Teşkilat Yapısı  1045
C. Anayasa Mahkemesinin Görev ve Yetkileri  1046
1. Norm Denetimi  1047
a. Denetime Tabiî Normlar  1047
b. Dava Türleri  1048
ba. İptal Davası  1048
bb. İtiraz Yolu  1050
bba. Mahkemede Görülmekte Olan Dava  1051
bbb. Davada Uygulanacak Hüküm  1055
bbc. Anayasaya Aykırılık İddiasının Ciddî Görülmesi  1056
bbd. Beş Aylık Karar Süresi  1057
bbe. Red Kararından Sonra On Yıllık Tekrar Başvuru Yasağı  1057
c. Denetimin Kapsamı  1064
ca. Şekil Yönünden Denetim  1065
cb. Esas Yönünden Denetim  1067
d. Anayasa Mahkemesi Kararlarının Özellikleri  1071
da. Kararların Kesinliği ve Bağlayıcılığı  1074
db. İptal Kararlarının Gerekçesi Yazılmadan Açıklanmaması  1077
dc. Kanun Koyucu Gibi Hareket Etmeme  1080
dd. İptal Kararlarının Yürürlüğü  1082
dda. İptal Kararının Yürürlük Tarihini Erteleme  1083
ddb. İptal Kararları Geriye Yürümez  1084
ddc. Yürürlüğü Durdurma Kararı  1085
2. Siyasi Partilerin Denetimi  1091
a. Siyasi Parti Yasakları ve Kapatılması  1091
aa. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İçtihadı  1092
ab. Venedik Kriterleri  1094
ac. 1982 Anayasası’nda Kapatma Rejimi  1100
aca. Kapatma Nedenleri  1101
acb. Kapatma Davası Açılması  1103
b. Siyasi Partilerin Mali Denetimi  1104
ba. Siyasi Partilerin Gelirleri ve Giderleri  1104
bb. Mali Denetim Usulü  1107
3. Yüce Divan Yargılaması  1108
a. Yüce Divanda Yargılanacak Kişiler  1111
b. Yüce Divan Yargılamasının Konusu  1114
c. Yargılama Usulü  1115
4. Bireysel Başvuru  1116
a. Bireysel Başvurunun Hukuki Niteliği  1117
b. Bireysel Başvuru Usulü  1119
c. Başvuruların Ön İncelemesi  1121
d. Kabul Edilebilirlik İncelemesi  1122
da. Zaman ve Süre Bakımından Yetki  1122
db. Kişi Bakımından Yetki  1125
dc. Konu Bakımından Yetki  1134
dd. Başvuru Yollarının Tüketilmesi  1143
de. Açıkça Dayanaktan Yoksunluk  1147
e. Bireysel Başvuru Kararları  1148
ea. Esas Kararı  1148
eb. Düşme Kararı  1156
ec. Tedbir Kararı  1156
ed. Pilot Kararı  1158
Kaynakça  1163
Kavram Dizini  1187
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020