Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Elektrik Piyasasında Abonelik Sözleşmeleri ve Tüketicinin Korunması
Mart 2020 / 1. Baskı / 176 Syf.
Fiyatı: 52.00 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

Elektrik enerjisi temini, kamu hizmeti niteliği gösteren evrensel bir hizmettir. Ülkemizde ilk dönemlerde kamu kesimince sunulan elektrik enerjisi temini daha sonra özelleştirilmiş ve regülasyona tabi tutulmuştur. 4628 sayılı Kanun ile elektrik piyasasının çerçevesi çizilmiş, 6446 sayılı Kanun ile elektrik piyasası bugünkü yapısına kavuşmuştur.

Elektrik piyasası faaliyetleri; üretim, iletim, dağıtım, toptan ve perakende satış, ithalat ve ihracat, piyasa işletimi olarak belirlenmiştir. Tüm bu faaliyetlerin ayrışması, bir kısmının özelleştirilmesi ve regülasyon faaliyetleri elektrik piyasasının karmaşık bir hukuki rejime tabi olmasına sebep olmuştur. Özellikle üretim, dağıtım, tedarik faaliyetlerinin farklı tüzel kişiler tarafından yerine getirilmesi, uygulamada gerek tüketiciler gerekse mahkemeler tarafından bir takım kafa karışıklıklarına yol açmıştır. Tüm bu hususlar elektrik enerjisi sağlanan tüketicinin korunması ihtiyacını arttırmıştır.

Tüketicinin kendini koruyabilmesi için öncelikle bilgi sahibi olması gerektiği, ancak son derce dağınık ve teknik olan mevzuat sebebi ile doğru ve güncel bilgiye ulaşmasının oldukça zor olduğu görülmektedir. Bu amaçla hazırlanan kitapta; elektrik piyasasının tarihçesi ve işleyişi genel hatları ile açıklanmış, elektrik piyasası abonelik sözleşmeleri incelenmiş ve elektrik piyasası karşısında tüketicinin durumu, hakları ve karşılaştığı sorunlar ele alınmıştır.

Konu Başlıkları
Elektrik Piyasasının Özellikleri
Elektrik Piyasasının Gelişimi ve Faaliyetleri
Elektrik Piyasası Abonelik Sözleşmeleri
Elektrik Piyasası Karşısında Tüketicinin Durumu
Elektrik Piyasasında Tüketicinin Hakları
Elektrik Piyasasında Tüketicinin Karşılaştığı Sorunlar
Barkod: 9789750259432
Yayın Tarihi: Mart 2020
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 176
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Sunuş  7
Kısaltmalar  13
Birinci Bölüm
ELEKTRİK PİYASASI
§1. ELEKTRİK PİYASASININ ÖZELLİKLERİ  15
I. Genel Olarak  15
II. Elektrik Piyasasının Özellikleri  16
A. Kamu Hizmeti Olma Özelliği  16
B. Evrensel Hizmet Olma Özelliği  17
C. Doğal Tekel Olma Özelliği  19
§2. ELEKTRİK PİYASASININ GELİŞİMİ VE FAALİYETLERİ  20
I. Elektrik Piyasasının Gelişimi  20
A. Özelleştirme Öncesi Dönem  20
B. Özelleştirme Çalışmaları  22
C. Elektrik Piyasasının Oluşumu  24
D. Elektrik Piyasasının İşleyişi  26
II. Elektrik Piyasası Faaliyetleri  28
A. Genel Olarak  28
B. Üretim Faaliyeti  28
C. İletim Faaliyeti  30
D. Dağıtım Faaliyeti  31
E. Toptan ve Perakende Satış Faaliyeti  32
F. İthalat ve İhracat Faaliyeti  34
G. Piyasa İşletim Faaliyeti  35
İkinci Bölüm
ELEKTRİK PİYASASINDA
ABONELİK (PERAKENDE SATIŞ) SÖZLEŞMESİ
§3. SÖZLEŞMENİN ÖZELLİKLERİ  37
I. Genel Olarak  37
II. İltihaki Sözleşme Olması  39
III. Rızai Sözleşme Olması  42
IV. Tam İki Taraf Borç Yükleyen Sözleşme Olması  42
§4. SÖZLEŞMENİN HUKUKİ NİTELİĞİ  43
I. Elektriğin Hukuki Niteliği  43
A. Elektriğin Mal Olduğu Görüşü  43
B. Enerji Edimi Görüşü  46
II. Sözleşmenin Süreklilik Niteliği  47
A. Art Arda Teslimli Sözleşme Görüşü  47
B. Sürekli Edimli Borç İlişkisi Görüşü  48
III. Sözleşmenin Hukuki Niteliği  49
A. Genel Olarak  49
B. Satış Sözleşmesi Yönündeki Görüş  51
C. Sui Generis Sözleşme Yönündeki Görüş  53
D. Uygulanacak Hükümler  56
§5. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI  57
I. Genel Olarak  57
II. Tedarik Şirketi  58
III. Abone / Tüketici  59
A. Genel Olarak  59
B. TKHK Kapsamında Tüketici Kavramı  60
C. Tüketici Olarak Abone Kavramı  64
D. Elektrik Piyasasında Tüketici Kavramı  65
1. Genel Olarak  65
2. Serbest Tüketici  65
3. Serbest Tüketici Olarak Organize Sanayi Bölgeleri  68
4. Serbest Olmayan Tüketici  69
5. Son Kaynak Tedariki  69
E. TKHK ve Elektrik Piyasası Kapsamında Tüketici Kavramı İlişkisi  70
§6. SÖZLEŞMENİN UNSURLARI  72
I. Konu Unsuru  72
II. Bedel Unsuru  73
III. Anlaşma Unsuru  75
§7. SÖZLEŞMENİN KURULMASI VE SONA ERMESİ  76
I. Sözleşmenin Kurulması  76
II. Sözleşme Yapma Zorunluluğu  76
III. Şekil Şartı  79
IV. Sözleşmenin Sona Ermesi  81
A. Genel Olarak  81
B. Sözleşmenin Feshi  82
1. Olağan Fesih  82
2. Olağanüstü Fesih  83
C. Sözleşmenin Kendiliğinden Sona Ermesi  84
§8. SÖZLEŞMENİN İKİLİ ANLAŞMADAN AYIRT EDİLMESİ  85
I. İkili Anlaşmanın Tanımı ve Özellikleri  85
II. İkili Anlaşmanın Unsurları  87
III. İkili Anlaşmanın Tarafları ve Tüketimi Düşük Serbest Tüketicilerin Durumu  91
Üçüncü Bölüm
ELEKTRİK PİYASASI KARŞISINDA
TÜKETİCİNİN DURUMU VE KORUNMASI
§9. TÜKETİCİNİN KORUNMASI  95
I. Tüketicinin Korunma Nedenleri  95
II. Tüketicinin Korunması Kavramının Gelişimi  97
III. Ülkemizde Tüketicinin Korunmasına İlişkin Süreç  98
A. Cumhuriyet Öncesi Dönem  98
B. Cumhuriyet Sonrası Dönem  99
§10. ELEKTRİK PİYASASI KARŞISINDA TÜKETİCİLERE VE TÜKETİCİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER İLE TÜKETİCİNİN HAKLARI  100
I. Genel Olarak  100
II. Hizmete Erişim Hakkı  101
III. Hizmetin Kaliteli ve Sürekli Olmasını Talep Hakkı  104
IV. Ayıplı İfa Karşısında Zararlarının Tazminini Talep Hakkı  108
V. Bilgilendirilme Hakkı  111
VI. Müşteri Hizmetlerine İlişkin Hakları  113
VII. Faturalama ve Fatura Sebebi İle Elektrik Enerjisinin Kesilmesine İlişkin Hakları  114
VIII. Gizliliğin Korunmasını Talep Hakkı  117
§11. ELEKTRİK PİYASASI KARŞISINDA TÜKETİCİLERİN KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ  119
I. Tarife ve Faturaya İlişkin Sorunlar  119
A. Ulusal Tarife ve Kayıp Kaçak Bedeli  119
B. Diğer Tarife Bileşenleri  126
C. Vergi ve Fonlar  131
II. Güvence Bedelleri  133
III. Genel İşlem Koşulları ve Haksız Şartlar  136
IV. Kırılgan Tüketiciler (Vulnerable Consumers) Kavramı ve Hukukumuzdaki Durum  143
V. Tüketicinin Bilgilendirilmesi ve Eğitilmesi  146
VI. Uyuşmazlık Çözüm Yöntemleri  149
Sonuç  155
Kaynakça  167
Kavramlar Dizini  175
 


Gözde Zeytin Çağrı
Mart 2020
80.00 TL
Sepete Ekle
Remzi Özmen
Ocak 2020
13.90 TL
Sepete Ekle
Gözde Hatipoğlu
Kasım 2019
60.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Sunuş  7
Kısaltmalar  13
Birinci Bölüm
ELEKTRİK PİYASASI
§1. ELEKTRİK PİYASASININ ÖZELLİKLERİ  15
I. Genel Olarak  15
II. Elektrik Piyasasının Özellikleri  16
A. Kamu Hizmeti Olma Özelliği  16
B. Evrensel Hizmet Olma Özelliği  17
C. Doğal Tekel Olma Özelliği  19
§2. ELEKTRİK PİYASASININ GELİŞİMİ VE FAALİYETLERİ  20
I. Elektrik Piyasasının Gelişimi  20
A. Özelleştirme Öncesi Dönem  20
B. Özelleştirme Çalışmaları  22
C. Elektrik Piyasasının Oluşumu  24
D. Elektrik Piyasasının İşleyişi  26
II. Elektrik Piyasası Faaliyetleri  28
A. Genel Olarak  28
B. Üretim Faaliyeti  28
C. İletim Faaliyeti  30
D. Dağıtım Faaliyeti  31
E. Toptan ve Perakende Satış Faaliyeti  32
F. İthalat ve İhracat Faaliyeti  34
G. Piyasa İşletim Faaliyeti  35
İkinci Bölüm
ELEKTRİK PİYASASINDA
ABONELİK (PERAKENDE SATIŞ) SÖZLEŞMESİ
§3. SÖZLEŞMENİN ÖZELLİKLERİ  37
I. Genel Olarak  37
II. İltihaki Sözleşme Olması  39
III. Rızai Sözleşme Olması  42
IV. Tam İki Taraf Borç Yükleyen Sözleşme Olması  42
§4. SÖZLEŞMENİN HUKUKİ NİTELİĞİ  43
I. Elektriğin Hukuki Niteliği  43
A. Elektriğin Mal Olduğu Görüşü  43
B. Enerji Edimi Görüşü  46
II. Sözleşmenin Süreklilik Niteliği  47
A. Art Arda Teslimli Sözleşme Görüşü  47
B. Sürekli Edimli Borç İlişkisi Görüşü  48
III. Sözleşmenin Hukuki Niteliği  49
A. Genel Olarak  49
B. Satış Sözleşmesi Yönündeki Görüş  51
C. Sui Generis Sözleşme Yönündeki Görüş  53
D. Uygulanacak Hükümler  56
§5. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI  57
I. Genel Olarak  57
II. Tedarik Şirketi  58
III. Abone / Tüketici  59
A. Genel Olarak  59
B. TKHK Kapsamında Tüketici Kavramı  60
C. Tüketici Olarak Abone Kavramı  64
D. Elektrik Piyasasında Tüketici Kavramı  65
1. Genel Olarak  65
2. Serbest Tüketici  65
3. Serbest Tüketici Olarak Organize Sanayi Bölgeleri  68
4. Serbest Olmayan Tüketici  69
5. Son Kaynak Tedariki  69
E. TKHK ve Elektrik Piyasası Kapsamında Tüketici Kavramı İlişkisi  70
§6. SÖZLEŞMENİN UNSURLARI  72
I. Konu Unsuru  72
II. Bedel Unsuru  73
III. Anlaşma Unsuru  75
§7. SÖZLEŞMENİN KURULMASI VE SONA ERMESİ  76
I. Sözleşmenin Kurulması  76
II. Sözleşme Yapma Zorunluluğu  76
III. Şekil Şartı  79
IV. Sözleşmenin Sona Ermesi  81
A. Genel Olarak  81
B. Sözleşmenin Feshi  82
1. Olağan Fesih  82
2. Olağanüstü Fesih  83
C. Sözleşmenin Kendiliğinden Sona Ermesi  84
§8. SÖZLEŞMENİN İKİLİ ANLAŞMADAN AYIRT EDİLMESİ  85
I. İkili Anlaşmanın Tanımı ve Özellikleri  85
II. İkili Anlaşmanın Unsurları  87
III. İkili Anlaşmanın Tarafları ve Tüketimi Düşük Serbest Tüketicilerin Durumu  91
Üçüncü Bölüm
ELEKTRİK PİYASASI KARŞISINDA
TÜKETİCİNİN DURUMU VE KORUNMASI
§9. TÜKETİCİNİN KORUNMASI  95
I. Tüketicinin Korunma Nedenleri  95
II. Tüketicinin Korunması Kavramının Gelişimi  97
III. Ülkemizde Tüketicinin Korunmasına İlişkin Süreç  98
A. Cumhuriyet Öncesi Dönem  98
B. Cumhuriyet Sonrası Dönem  99
§10. ELEKTRİK PİYASASI KARŞISINDA TÜKETİCİLERE VE TÜKETİCİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER İLE TÜKETİCİNİN HAKLARI  100
I. Genel Olarak  100
II. Hizmete Erişim Hakkı  101
III. Hizmetin Kaliteli ve Sürekli Olmasını Talep Hakkı  104
IV. Ayıplı İfa Karşısında Zararlarının Tazminini Talep Hakkı  108
V. Bilgilendirilme Hakkı  111
VI. Müşteri Hizmetlerine İlişkin Hakları  113
VII. Faturalama ve Fatura Sebebi İle Elektrik Enerjisinin Kesilmesine İlişkin Hakları  114
VIII. Gizliliğin Korunmasını Talep Hakkı  117
§11. ELEKTRİK PİYASASI KARŞISINDA TÜKETİCİLERİN KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ  119
I. Tarife ve Faturaya İlişkin Sorunlar  119
A. Ulusal Tarife ve Kayıp Kaçak Bedeli  119
B. Diğer Tarife Bileşenleri  126
C. Vergi ve Fonlar  131
II. Güvence Bedelleri  133
III. Genel İşlem Koşulları ve Haksız Şartlar  136
IV. Kırılgan Tüketiciler (Vulnerable Consumers) Kavramı ve Hukukumuzdaki Durum  143
V. Tüketicinin Bilgilendirilmesi ve Eğitilmesi  146
VI. Uyuşmazlık Çözüm Yöntemleri  149
Sonuç  155
Kaynakça  167
Kavramlar Dizini  175
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020

 


×
Değerli Okuyucularımız,
Ülkemizde hızla yayılan Covid-19 salgını nedeniyle İstanbul Çağlayan, Kartal ve BAM Adliyesi Şubelerimizin faaliyetleri 23 Mart 2020 tarihinden itibaren geçici olarak durdurulmuştur.
Kitap ihtiyacınızı karşılayabilmek için İstanbul Şişli ve Ankara Strazburg Cad. Şubelerimiz Salı ve Perşembe günleri saat 9:00 – 17:00 arasında hizmet vermeye devam edecektir.
Ayrıca web sitemizden vereceğiniz siparişleriniz aksamadan gönderilmeye devam edecektir.
Bu sıkıntılı süreci kısa sürede atlatmasını ve hastalığa yakalanan herkesin bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyoruz.